HKII l6 (14 15) kho tai lieu vat ly

3 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN PHÚ HỌ TÊN: LỚP: TRƯỜNG: Chữ ký GT1 ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HKII – NH 2014-2015 SỐ BD: Chữ ký GT2 Chữ ký GK1 MÔN VẬT LÍ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Chữ ký GK2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Thế bay hơi? (0,5đ) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? (0,75đ) Sau giặt quần áo, em giúp mẹ đem phơi, em làm phơi đâu để quần áo mau khô hơn? (0,75đ) Hãy cho biết tên ròng rọc (1) (2) hình bên Nêu tác dụng ròng rọc (1) dùng để kéo vật lên cao? (0,75đ) (1) Hãy giải thích phải để xe đạp trời nắng, ta không nên bơm bánh xe căng? (1đ) (2) Hãy kể tên nêu công dụng loại nhiệt kế thường dùng (0,75đ) HOÏC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHẦN PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT Khi lắp đặt máy lạnh phòng, người ta khơng đặt sát sàn phòng mà thường đặt cao gần sát với trần phòng? (1,5đ) a.Thân nhiệt người bình thường 370C Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ bao nhiêu? (1đ) b Nhiệt độ khơng khí vào ngày thời tiết đẹp 800F Trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ bao nhiêu? (1đ) Theo dõi nhiệt độ chất lỏng để nguội, người ta lập bảng kết sau: (2đ) Thời gian (phút) 10 11 Nhiệt độ (oC) 80 65 50 50 50 50 50 46 42 38 34 30 Em cho biết: a) Ở nhiệt độ chất lỏng bắt đầu đông đặc? Chất chất gì? b) Sự đơng đặc xảy khoảng thời gian nào? c) Trong q trình đơng đặc nhiệt độ chất chất tồn thể nào? d) Từ phút thứ đến phút thứ 11, nhiệt độ chất thay đổi chất tồn thể nào? HEÁT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII - VẬT LÝ Câu Đáp án Điểm ĐN 0.5 Nêu u tố diện tích mặt thống, gió, nhiệt độ 0.75 Nói (1) Ròng rọc cố định (2) Ròng rọc động Ròng rọc cố định (1) có tác dụng: làm thay đổi phương, chiều lực kéo 0.75 0.25 0.25 0.25 Khi để xe đạp ngồi trời nắng, nhiệt độ tăng, khơng khí lốp vỏ bánh xe dãn nở Vì vỏ bánh xe nở nên nở nhiệt khơng khí lốp bánh xe bị ngăn cản gây lực lớn làm nổ vỏ bánh xe a b Có loại nhiệt kế thường dùng: + Nhiệt kế treo tường : dùng để đo nhiệt độ khơng khí + Nhiệt kế y tế : dùng để đo nhiệt độ thể + Nhiệt kế phòng thí nghiệm : dùng để đo nhiệt độ thí nghiệm - Khi khơng khí bị làm lạnh, thể tích khơng khí giảm đi, khiến cho trọng lượng riêng khơng khí giảm, khơng khí lạnh nặng khơng khí nóng Vì vậy, lắp máy lạnh cao làm cho khơng khí lạnh tỏa xuống khắp phòng 0.25 0.25 0.25 1,5 98,6 0F 26,7 0C Ở 50oC chất lỏng bắt đầu đông đặc Chất sáp 0.5 đ b Sự đông đặc xảy khoảng từ phút thứ đến phút thứ 0.5 đ c Trong q trình đơng đặc nhiệt độ chất khơng thay đổi Chất tồn thể lỏng rắn 0.5 đ d Từ phút thứ đến phút thứ 11: nhiệt độ chất giảm dần Chất tồn thể rắn a Hết 0.5 0.5 0.5 0.5 ... 38 34 30 Em cho biết: a) Ở nhiệt độ chất lỏng bắt đầu đông đặc? Chất chất gì? b) Sự đơng đặc xảy kho ng thời gian nào? c) Trong trình đông đặc nhiệt độ chất chất tồn thể nào? d) Từ phút thứ đến... HEÁT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII - VẬT LÝ Câu Đáp án Điểm ĐN 0.5 Nêu u tố diện tích mặt thống, gió, nhiệt độ 0.75 Nói (1) Ròng... 0.25 0.25 1,5 98,6 0F 26,7 0C Ở 50oC chất lỏng bắt đầu đông đặc Chất sáp 0.5 đ b Sự đông đặc xảy kho ng từ phút thứ đến phút thứ 0.5 đ c Trong q trình đơng đặc nhiệt độ chất không thay đổi Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: HKII l6 (14 15) kho tai lieu vat ly , HKII l6 (14 15) kho tai lieu vat ly