HDC LY7 kho tai lieu vat ly

1 16 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2014 – 2015 Môn: VẬT LÝ - LỚP Câu 1: ( 1,5 điểm) - Đặc điểm : vật phát âm dao động ( 0,5đ) ( ghi vật dao động phát âm - 0,5đ ) - Âm có tần số lớn 20000 Hz gọi siêu âm (0, 5đ) - Trong phòng kín ,ngồi âm trực tiếp từ nguồn âm đến tai, có âm phản xạ từ tường đến tai.Do phòng kín nghe âm lớn trời (0,5đ) Câu 2: ( 1,5điểm) - Nhật thực tượng Mặt trời ban ngày bị Mặt trăng che khuất phần gần hoàn toàn (0,5đ) - Khi Mặt trăng nằm khoảng từ Mặt trời đến Trái đất, Trái đất xuất vùng bóng tối, bóng nửa tối Mặt trăng tạo (0,5đ) - Đứng nơi bóng tối, ta thấy Mặt trời bị Mặt trăng che khuất gần hoàn toàn ta nói có Nhật thực tồn phần (0,5đ) Câu 3: ( 3điểm) - Định luật phản xạ ánh sáng : + Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới (0,5đ ) + Góc phản xạ góc tới (0,5đ) ( ghi góc tới = góc phản xạ - 0,5đ) - Áp dụng: + Vẽ hình ( đ) ( thiếu mũi tên – 0,5đ ) + Tính góc tới i= 350  góc phản xạ i , = 35o (0,5đ -0,5đ) Câu 4: ( điểm ) a) Tần số dao đông lắc B fB = b) 100 = 20 (Hz) ( 1đ ) Con lắc B âm phát trầm Vì có tần số bé (0,5đ-0,5đ) Câu 5: ( 1,5 điểm) - Mặt kính cửa sổ, mặt nước ,mặt tường ốp gạch men phẳng bóng, mặt kim loại phẳng bóng… (0,5đ) - Nhà bác học Ác-si –mét dùng gương cầu lõm hứng chùm sáng song song từ Mặt trời truyền xuống Trái đất (0,5đ) - Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ Nhà bác học điều chỉnh vị trí gương để vị trí hội tụ vị trí thuyền qn giặc Trong ánh sang có lượng nên làm thuyền quân giặc bốc cháy (0,5đ) Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: HDC LY7 kho tai lieu vat ly , HDC LY7 kho tai lieu vat ly