de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 1 kho tai lieu vat ly

4 34 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

KIỂM TRA HỌC KỲ I – VẬT LÝ I/ MỤC TIÊU: Kiến thức : Kiểm tra kiến thức: - Định luật phản xạ ánh sáng - Tính chất ảnh tạo gương phẳng, gương cầu cầu lồi - Mối liên hệ độ cao âm tần số dao động - Môi trường truyền âm - Phản xạ âm Tiếng vang Kỹ năng: - Kiểm tra kĩ vẽ ảnh vật đặt trước gương phẳng - Giải thích ngun nhân có tiếng vang số trường hợp cụ thể 3.Thái độ : - Có thái độ nghiêm túc thi cử Hình thành phát triển phẩm chất, lực cho học sinh a Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, chí cơng, vơ tư b Năng lực: Tự học; giải vấn đề ; sáng tạo; vận dụng, liên hệ thực tế II HỆ THỐNG CÂU HỎI: -Trong đề kiểm tra III PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ: - Hình thức đánh giá: Bằng câu hỏi, tập - Công cụ đánh giá: Bằng điểm - Thời điểm đánh giá: Sau kiểm tra IV CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm - Học sinh: Ôn tập, đồ dùng học tập V MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA - Hình thức đề: 100% tự luận - Thời gian làm bài: 45 phút Bảng trọng số Nội dung T/s tiết Tiết LT Chương I Quang học Chương II Âm học Tổng Chỉ số LT VD Trọng số LT VD 4,9 4,1 28,8 24,1 2 3,0 2,5 4,9 3,1 28,8 18,2 2,5 2,0 17 14 9,8 7,2 5,5 4,5 2.Ma trận đề kiểm tra 57,6 42,3 Số câu LT VD Điểm số LT VD Đánh giá KT Chương I Quang học Số câu Số điểm Tỉ lệ Chương II Âm học Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng điểm Tỉ lệ Vận dụng Biết Hiểu Thấp Nêu định luật phản xạ ánh sáng vẽ hình minh họa So sánh tính chất ảnh tạo gương phẳng gương cầu lồi 1(C1) 1(C2) 2,0 1,5 20% 15% Nêu khái Cho ví niệm tần số dụ dao động Đơn truyền âm qua vị tần số Mối môi trường liên hệ độ cao âm tần số dao động Nêu môi trường truyền âm 2(C3, C4a) 2,0 Cao Vẽ ảnh vật đặt trước gương phẳng 5.5 điểm 1(C5) 2,5 25% Vận dụng kiến thức nguyên nhân có tiếng vang để giải toán vật lý thực tế 1(C4b) 1 10% 4,0 10% 2,5 40% 4.5 điểm 1(C6) 20% Tống số điềm 2,5 25% 25% 1,0 10% Đề kiểm tra Câu 1: (2,0 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng vẽ hình minh họa? Câu 2: (1 điểm) Hãy so sánh tính chất ảnh tạo gương phẳng gương cầu lồi có kích thước? Câu 3: (1,0 điểm) a) Tần số dao động gì? Hãy nêu đơn vị kí hiệu? b) Nêu mối liên hệ độ cao âm tần số dao động Câu 4: (1,5 điểm) a) Âm truyền qua mơi trường nào? b) Cho ví dụ chứng tỏ: âm truyền qua mơi trường chất lỏng Câu 5: (2,5 điểm) Cho hình vẽ sau - Hãy nêu cách vẽ ảnh vật AB qua gương phẳng - Vẽ hình minh họa Câu 6: (2,0 điểm) Để có tiếng vang mơi trường khơng khí thời gian kể từ âm phát đến nhận âm phản xạ phải lớn 1/15s Tính khoảng cách người tường để bắt đầu nghe tiếng vang? Đáp án biểu điểm Câu Câu điểm Câu 1,5 điểm Câu 1,5 điểm Câu 1,5 điểm Câu 2,5 điểm Nội dung - Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới S N R - Góc phản xạ góc tới I điểm tới SI tia tới IR tia phản xạ IN pháp tuyến I Điểm - Giống: Đều ảnh ảo - Khác: Ảnh ảo tạo gương cầu lồi nhỏ ảnh ảo tạo gương phẳng kích thước - Số dao động giây gọi tần số Đơn vị tần số hec, kí hiệu Hz - Âm phát cao tần số dao động nguồn âm lớn - Âm truyền qua mơi trường chất rắn, lỏng, khí - Khi câu cá ta gây tiếng động mạnh cá nghe thấy tiếng lẩn trốn (HS lấy ví dụ khác) Cách vẽ: - Dựng AA′ BB′ vng góc với mặt gương cho: AH = HA′ BG = KG′ - A’B’ ảnh vật AB 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,5 1,0 Vẽ hình: 1,5 Câu điểm - Trong 1/15s âm được: 340m/s x 1/15s = 22,7m - Khoảng cách từ người đến tường là: 22,7m/2 = 11,35m 0,5 0,5 ... điểm 1( C5) 2,5 25% Vận dụng ki n thức nguyên nhân có tiếng vang để giải tốn vật lý thực tế 1( C4b) 1 10% 4,0 10 % 2,5 40% 4.5 điểm 1( C6) 20% Tống số điềm 2,5 25% 25% 1, 0 10 % Đề ki m tra Câu 1: (2,0... - A’B’ ảnh vật AB 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,5 1, 0 Vẽ hình: 1, 5 Câu điểm - Trong 1/ 15s âm được: 340m/s x 1/ 15s = 22,7m - Kho ng cách từ người đến tường là: 22,7m/2 = 11 ,35m 0,5 0,5 ... phát đến nhận âm phản xạ phải lớn 1/ 15s Tính kho ng cách người tường để bắt đầu nghe tiếng vang? Đáp án biểu điểm Câu Câu điểm Câu 1, 5 điểm Câu 1, 5 điểm Câu 1, 5 điểm Câu 2,5 điểm Nội dung - Tia
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 1 kho tai lieu vat ly , de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 1 kho tai lieu vat ly