DE VAT LY 8,9 HK 2 14 15 kho tai lieu vat ly

3 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) - Thế nhiệt vật? - Có thể làm thay đổi nhiệt vật theo cách nào? - Cách làm thay đổi nhiệt có chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác? - Hãy nêu ví dụ thực tế sống cho thấy nhiệt vật thay đổi cho biết trường hợp nhiệt vật thay đổi theo cách nào, có chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác hay không? Câu 2: (1,5 điểm) - Thế đàn hồi gì? Nêu đặc điểm đàn hồi - Một người dùng dây cung để bắn mũi tên Khi có chuyển hóa dạng cung với tên? Câu 3: (2 điểm) Một người kéo vật từ giếng sâu m lên 20 giây Người phải dùng lực F = 120 N Tính cơng công suất người kéo Câu 4: (1,5 điểm) - Hãy kể tên hình thức truyền nhiệt học - Mỗi trường hợp sau liên quan đến hình thức truyền nhiệt nào? a Đi trời nắng mặc áo màu đen sậm thấy nóng mặc áo màu trắng sáng b Đưa miếng đồng vào lửa đèn cồn miếng đồng nóng lên Câu 5: (3 điểm) Khi cung cấp nhiệt lượng Q= 2572800 J nồi có khối lượng 1kg chứa 10 L nước 400C nóng lên sơi a Xác định nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước b Xác định nhiệt lượng cung cấp cho nồi cho biết nồi làm kim loại gì? Biết nhiệt dung riêng đồng Cđồng =380 J/kg.K; gang Cgang= 460 J/kg.K; nước Cnước= 4200 J/kg.K; nhôm Cnhôm = 880 J/kg.K Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) Cận thị học đường tình trạng học sinh bị cận thị nguyên nhân đọc sách báo, xem tivi, sử dụng máy vi tính… gần mắt lâu thường xuyên, điều kiện ánh sáng không phù hợp Em cho biết: a Người bị tật cận nhìn rõ vật đâu khơng nhìn rõ vật đâu? b Một học sinh bị cận thị có điểm cực viễn C V nằm cách mắt 50 cm Để khắc phục tật cận thị, học sinh phải đeo loại thấu kính gì? Có tiêu cự bao nhiêu? Cho kính đeo sát mắt c Hãy nêu hai biện pháp mà em biết để hạn chế việc xuất tăng nặng tật cận thị nơi học sinh Câu 2: (1 điểm) Nêu hai ví dụ nguồn phát ánh sáng trắng hai ví dụ cách tạo ánh sáng đỏ Câu 3: (1,5 điểm) - Thế ánh sáng đơn sắc, ánh sáng phức tạp? - Ánh sáng trắng Mặt trời ánh sáng đơn sắc hay ánh sáng phức tạp Vì sao? Câu 4: (1,5 điểm) - Kính lúp gì? Hãy nêu cơng dụng kính lúp? - Có loại kính lúp, vành kính có ghi 3X, 5X Em cho biết dùng kính quan sát ảnh vật lớn hơn? Tính tiêu cự kính Câu 5: (2 điểm) Người ta cần truyền tải từ nhà máy điện công suất 10 W đường dây dẫn có điện trở tổng cộng R =5Ω, hai đầu dây dẫn có hiệu điện xoay chiều U = 5000V a Tính cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây b Nếu tăng hiệu điện hai đầu đường dây từ giá trị U lên đến U ’= 50000V, người ta dùng máy biến đặt đầu đường dây Cho biết số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến 20000 vòng Hãy tìm số vòng dây cuộn sơ cấp? Câu 6: (2 điểm) Một vật AB cao 3cm đặt trước thấu kính hội tụ cách thấu kính khoảng 9cm Tiêu cự thấu kính 12cm a Dựng ảnh vật sáng AB qua thấu kính (Khơng cần tỉ lệ) b Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính Hết ...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 14 -20 15 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) Cận thị học đường tình trạng học... cuộn thứ cấp máy biến 20 000 vòng Hãy tìm số vòng dây cuộn sơ cấp? Câu 6: (2 điểm) Một vật AB cao 3cm đặt trước thấu kính hội tụ cách thấu kính kho ng 9cm Tiêu cự thấu kính 12cm a Dựng ảnh vật sáng... vành kính có ghi 3X, 5X Em cho biết dùng kính quan sát ảnh vật lớn hơn? Tính tiêu cự kính Câu 5: (2 điểm) Người ta cần truyền tải từ nhà máy điện công suất 10 W đường dây dẫn có điện trở tổng cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE VAT LY 8,9 HK 2 14 15 kho tai lieu vat ly , DE VAT LY 8,9 HK 2 14 15 kho tai lieu vat ly