ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 9 kho tai lieu vat ly

2 32 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MƠN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 đ) Phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ Viết cơng thức tính nhiệt lượng theo hiệu điện U, điện trở R thời gian t Câu (1,5 đ) Hãy kể tên từ cực nam châm thẳng Kim nam châm để tự trục quay theo phương nào? Vẽ lại hình bên vào giấy làm xác định từ cực nam châm Câu (1,5 đ) Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào? Một dây dẫn Constantan có điện trở 30 , có điện trở suất 0,5.10-6 m có chiều dài 6m dây dẫn có tiết diện m2? Câu (1,5 đ) Tại nói dòng điện có mang lượng? Kilơốt.giờ (kW.h) đơn vị điện (cơng dòng điện) hay cơng suất? Khi hoạt động quạt điện chuyển hóa điện thành dạng lượng nào? Câu (2,0 đ) a Phát biểu quy tắc nắm tay phải O b Vẽ lại hình vẽ bên vào giấy làm thực hiện: - Xác định chiều đường sức từ ống dây có dòng điện  - Xác định từ cực ống dây lúc - Vẽ vị trí kim nam châm điểm O Câu (2,0 đ) Giữa hai điểm M, N có hiệu điện 220 V khơng đổi, có mắc điện trở R = 125 Ω a Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 b Mắc thêm bóng đèn dây tóc có điện trở R song song với điện trở R 1vào mạch điện Trên đèn có ghi Đ (220 V – 75 W) Tính điện đèn tiêu thụ c Thời gian thắp sáng tối đa (tuổi thọ) bóng đèn dây tóc 1000 Đèn compact có ghi (220 V – 15 W) có thời gian thắp sáng tối đa 8000 giờ, có độ sáng bóng đèn dây tóc Để hoạt động bình thường 8000 cần sử dụng bóng đèn cho loại điện tiêu thụ loại đèn kW.h? - HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ ( trừ lần cho loại đơn vị) Câu (1,5 đ) - Phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ 0,75 đ U2 - Viết công thức: Q  t 0,5 đ R - Chú thích đủ, đại lượng 0,25 đ Câu (1,5 đ) - Cực Nam (S) cực Bắc (N) 0,5 đ - Khi để tự trục quay, kim nam châm phương Bắc – Nam 0,5 đ - Xác định từ cực hình vẽ 0,5 đ S N Câu (1,5 đ) - Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn 0,5 đ - Tiết diện dây constantan  R  0,5 đ S  S   0,5.10  6.6  0,1.10  (m ) 0,5 đ R 30 Câu (1,5 đ) - Dòng điện mang lượng thực cơng cung cấp nhiệt lượng 0,5 đ - Kilơốt.giờ (kW.h) đơn vị điện (cơng dòng điện) 0,5 đ - Quạt điện chuyển hóa điện thành nhiệt 0,5 đ Câu (2,0 đ) O - Phát biểu quy tắc nắm tay phải 0,5 đ - Xác định chiều đường sức từ 0,5 đ  S N - Xác định cực ống dây 0,5 đ - Vẽ vị trí kim nam châm 0,5 đ Câu (2,0 đ) - Tóm tắt sơ đồ mạch điện 0,25 đ U 220 1,76( A) 0,5 đ a CĐDĐ qua R1: I   R1 125 b Đèn dùng hiệu điện 220V  P = 75 W = 0,075 kW 0,25 đ Điện tiêu thụ đèn: A = P.t = 0,075.2 = 0,15 (kW.h) 0,25 đ c Dùng đèn dây tóc đèn compact 0,25 đ Điện tiêu thụ đèn dây tóc: A = P.t = 0,075.8000 = 600 (kW.h) 0,25 đ Điện tiêu thụ đèn compact: A = P.t = 0,015.8000 = 120 (kW.h) 0,25 đ -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 9 kho tai lieu vat ly , ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 9 kho tai lieu vat ly