ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 8 kho tai lieu vat ly

3 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MƠN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 đ) Thế tính tương đối chuyển động đứng yên? Tính tương đối chuyển động đứng yên tùy thuộc yếu tố nào? Cho ví dụ Câu (1,5 đ) Thế hai lực cân bằng? Quyển sách nằm yên bàn chịu tác dụng hai lực cân nào? Vẽ hình Vật chuyển động mà chịu tác dụng hai lực cân chuyển động nào? Câu (1,5 đ) Nêu đặc điểm mặt thống chất lỏng nhánh bình thơng Càng xuống sâu chất lỏng độ lớn áp suất chất lỏng thay đổi nào? Câu (2,0 đ)  Lực F tác dụng lên viên bi A (hình bên)  a Hãy nêu yếu tố lực F b Khi viên bi chuyển động, lực ma sát sinh viên bi mặt sàn lực ma sát trượt hay ma sát lăn? Câu (1,5 đ) Một ôtô hết đoạn đường AB dài 120 m 20 giây Sau ôtô tiếp đoạn BC dài 540 m phút Tính vận tốc trung bình ơtơ đoạn đường AB đoạn đường AC Câu (2,0 đ) Tại giải cử tạ vô địch giới diễn vào tháng 11 năm 2014 Kazakhstan, lực sĩ Thạch Kim Tuấn Việt Nam hạng cân nặng 56 kg nâng thành cơng mức tạ có tổng khối lượng 135 kg, mang HCV cử giật phá kỷ lục trẻ giới, trẻ châu Á a Lưc sĩ nâng tạ có tổng trọng lượng niutơn? b Hỏi lực sĩ nâng tạ, sàn thi đấu chân lực sĩ chịu tổng áp lực niutơn? chịu tổng áp suất Pa? Biết tổng diện tích hai đế giày lực sĩ mang 0,04 m2 - HẾT - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ ( trừ lần cho loại đơn vị) Câu (1,5 đ) - Chuyển động vật lại đứng yên vật khác [0,5 đ] - Tính tương đối chuyển động đứng yên phụ thuộc vào vật mốc [0,5 đ] - Cho ví dụ [0,5 đ] Câu (1,5 đ) - Cùng đặt lên vật, cường độ nhau, phương nẳm đường thẳng, chiều ngược [0,5 đ] - Trọng lực lực nâng bàn [0,5 đ] - Vẽ hình (tỉ xích tùy chọn) [0,25 đ] - Vật tiếp tục chuyển động [0,25 đ] Câu (1,5 đ) - Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên, mặt thoáng chất lỏng nhánh độ cao [1,0 đ] - Càng xuống sâu chất lỏng độ lớn áp suất chất lỏng lớn ( tăng) [0,5 đ] Câu (2,0 đ) - Điểm đặt lực A [0,5 đ] - Phương nằm ngang [0,25 đ], chiều từ trái qua phải [0,25 đ] - Độ lớn lực 60 N [0,5 đ] - Khi viên bi chuyển động, lực ma sát sinh viên bi mặt sàn ma sát lăn [0,5 đ] Câu (1,5 đ) - Tóm tắt lời giải [0,25 đ] - Vận tốc trung bình ơtơ đoạn AB s1 120 = = 6( m / s) [0,5 đ] t1 20 - Vận tốc trung bình ơtơ đoạn AC s + s 120 + 540 660 vtb = = = = 3,3( m / s) [0,75 đ] t + t2 20 + 180 200 vtb1 = Câu (2,0 đ) - Tóm tắt lời giải [0,25 đ] a Tổng trọng lượng tạ: P = m.10= 135.10= 1350 (N) [0,5 đ] b Tổng áp lực tác dụng lên sàn nhà: F = 560 + 1350 = 1910 (N) [0,5 đ] Tổng áp suất tác dụng lên sàn nhà: p = = F 1910 = = 47750 (Pa) [0,75 đ] S 0,04 -HẾT - ...Pa? Biết tổng diện tích hai đế giày lực sĩ mang 0,04 m2 - HẾT - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm... Vận tốc trung bình ơtơ đoạn AC s + s 120 + 540 660 vtb = = = = 3,3( m / s) [0,75 đ] t + t2 20 + 180 200 vtb1 = Câu (2,0 đ) - Tóm tắt lời giải [0,25 đ] a Tổng trọng lượng tạ: P = m.10= 135.10= 1350
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 8 kho tai lieu vat ly , ĐỀ v￀ đ￁p ￁n mᅯn lý KHỐI 8 kho tai lieu vat ly