ĐE THI HKII LY 9 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly

4 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 21/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1:(2,0 điểm) Đường dây tải điện 500kV Bắc – Nam có tổng chiều dài 1487km gồm có 3437 cột điện tháp sắt qua 14 tỉnh thành nước ta Điểm đầu đường dây tỉnh Hòa bình điểm cuối đường dây Thành phố Hồ Chí Minh Khi truyền tải điện xa có phần điện bị hao phí a Hãy xác định nguyên nhân gây hao phí điện đường dây tải điện b.Có cách làm giảm hao phí điện đường dây? Cách làm có hiệu tốt nhất? Câu 2:(2,0 điểm) a Khi truyền tải điện từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ (như hình bên) người ta lắp loại máy biến thế? nêu tác dụng loại máy biến b Một máy biến gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 25000 vòng Hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 5000 V Hãy tính hiệu điện hai đầu cuộn dây thứ cấp Câu 3:(2,0 điểm) a Nêu biểu tật mắt cận b Một người mắc tật cận thị nhìn rõ vật xa cách mắt 40cm Để nhìn rõ vật xa, người cần đeo kính cận thấu kính gì? Kính có tiêu cự bao nhiêu? Câu 4:(1,0 điểm) Bác Nam thợ sửa đồng hồ, chi tiết bên đồng hồ nhỏ để sửa chữa dễ dàng bác phải dùng kính (như hình bên) để quan sát a Kính mà bác Nam đeo kính gì? b Tính tiêu cự kính Câu 5: (3,0 điểm) Một người cao 1,6m chụp ảnh đứng cách vật kính máy ảnh 3m Màn hứng ảnh cách vật kính 6cm a Hãy dựng ảnh người phim (khơng cần theo tỉ lệ) b Tính chiều cao ảnh Hết UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 2016 – 2017 MƠN: VẬT LÝ _ LỚP Ngày kiểm tra: 21/4/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU Câu (2,0 đ) Câu (2,0 đ) Câu (2,0đ) Câu (1,0đ) Câu (3,0đ) NỘI DUNG BÀI LÀM + Nguyên nhân gây hao phí điện : tỏa nhiệt đường dây + Có cách làm giảm hao phí điện năng: * Giảm điện trở đường dây * Tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây + Cách làm hiệu tăng hiệu điện + Trên đường dây tải điện người ta lắp loại máy biến thế: máy tăng máy hạ + Ở đầu đường dây lắp máy tăng nhằm tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây để giảm hao phí điện + Ở cuối đường dây lắp máy hạ nhằm giảm hiệu điện mục đích sử dụng + Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp: U1 n1 n 25000  � U  U1  5000  250000V U n2 n1 500 + Biểu tật mắt cận: * Mắt cận nhìn rõ vật gần khơng nhìn rõ vật xa mắt * Điểm cực viễn CV mắt cận gần mắt bình thường + Khắc phục tật cận thị phải đeo kính phân kì + Kính thích hợp có tiêu cự f = CV = 40cm + Kính Bác Nam đeo kính lúp + Tiêu cự kính là: G ĐIỂM + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,25đ + 0,25đ +4 x 0,25đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ +0,5đ + 0,5đ 25 25 25 �f    2,5cm f G 10 + Dựng ảnh + Chiều cao ảnh: OA ' B ' ~ OAB A ' B ' OA ' OA '  � A' B '  AB  1,  3, 2cm AB OA OA + 1,0đ + 2,0đ UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 21/04/2017 ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1: (2,0 điểm) a Vì muốn truyền tải điện xa người ta lại phải dùng hai máy biến đặt hai đầu đường dây tải điện? b Một máy biến gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 40 000 vòng, đặt nhà máy phát điện Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện 400V Tính hiệu điện thu hai đầu cuộn thứ cấp Câu 2: (2,0 điểm) a Một người đọc sách đường phải đeo kính, mắt người bị tật gì? b Một người đọc sách phải đeo kính đường khơng thấy đeo kính, mắt người bị tật gì? c Bạn Hải nhìn rõ vật cách mắt từ 12cm đến 50cm, phải đeo kính loại gì? Có tiêu cự bao nhiêu? Câu 3: (2,0 điểm) a Thế tượng khúc xạ ánh sáng? b Khi tắm hồ bơi, trẻ em thường bị hụt nước thấy đáy hồ cạn so với độ sâu thực Hãy giải thích tượng Câu 4: (4,0 điểm) Dùng kính lúp có số bội giác 10x để quan sát vật AB cao 1mm, đặt vng góc với trục (điểm A trục chính) cách kính đoạn 1,5 cm a Tính tiêu cự kính lúp b Dựng ảnh A’B’ vật AB qua kính lúp c Xác định vị trí tính chiều cao ảnh A’B’ Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 21/04/2017 ĐỀ DỰ BỊ CÂU Câu (2,0 đ) NỘI DUNG BÀI LÀM ĐIỂM + Dùng máy tăng đặt đầu đường dây: giảm hao phí + 0,5đ + Dùng máy hạ đặt cuối đường dây: hạ hiệu điện + 0,5đ mục đích sử dụng + Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp: U1 n1 n 40000  � U  U1  400  32000V U n2 n1 500 + 1,0đ Câu (2,0 đ) a Tật cận thị b Tật mắt lão c Đeo kính phân kì, tiêu cự kính f = 50cm + 0,5đ + 0,5đ + 2x0,5đ Câu (2,0đ) a Nêu tượng khúc xạ ánh sáng b Giải thích + 1,0đ + 1,0đ a Tiêu cự kính lúp: +1,0đ G Câu (4,0đ) 25 25 25 �f    2,5cm f G 10 b Dựng ảnh c Vị trí ảnh,chiều cao ảnh: + Dùng phương pháp hình học tìm vị trí ảnh: OA.OF ' 1,5 �2,5   3, 75cm OF ' OA 2,5  1,5 + Chiều cao ảnh: OA '  A' B '  OA ' 3, 75 �AB  �1(mm)  2,5 mm OA 1,5 + 1,0đ + 1,0đ + 1,0đ ... lúp c Xác định vị trí tính chiều cao ảnh A’B’ Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 21/04 /2017 ĐỀ DỰ BỊ CÂU Câu (2,0 đ) NỘI DUNG BÀI LÀM ĐIỂM + Dùng máy tăng... đường phải đeo kính, mắt người bị tật gì? b Một người đọc sách phải đeo kính đường khơng thấy đeo kính, mắt người bị tật gì? c Bạn Hải nhìn rõ vật cách mắt từ 12cm đến 50cm, phải đeo kính loại... ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 21/04 /2017 ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1: (2,0 điểm) a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE THI HKII LY 9 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly , ĐE THI HKII LY 9 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly