ĐE THI HKII LY 8 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly

4 57 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 21/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài:45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1: ( 2,5 điểm) Trong trường hợp lực tác dụng lên vật thực công ? Một xe gắn máy chuyển động đều, lực kéo động 2000N, xe máy chạy quãng đường dài 250 m a Tính cơng thực động xe máy b.Tính thời gian xe máy chạy hết quãng đường Biết công suất động xe máy 10kW Câu 2:(2,0 điểm) Một em bé chơi xích đu, xích đu có độ cao lớn vị trí A C, thấp vị trí cân B (như hình bên) a Có chuyển hóa từ dạng sang dạng xích đu chuyển động từ A B, xích đu chuyển động từ B lên C? b.Ở vị trí xích đu có động nhỏ nhất, nhỏ nhất? (Chọn gốc B) Câu 3:(1,5 điểm) Thả miếng nhôm nhiệt độ 80oC vào nước lạnh nhiệt độ o 20 C Hỏi: a Nhiệt miếng nhôm nước thay đổi nào? b Đây thực công hay truyền nhiệt ? Câu 4: (2,0 điểm) a Dẫn nhiệt gì? b Tại nhúng đầu đũa kim loại vào ly nước nóng dầu đũa bị nóng lên? Câu 4:(2,0 điểm) Con đường thiên lý Bắc – Nam dọc chiều dài đất nước có cung đường tuyệt đẹp, đặc biệt cung đường đèo, dù khúc khuỷu, hiểm trở với đèo dốc, biển xanh mênh mơng lộng gió Phóng ảnh Lãng du qua đường đèo đưa độc giả đến với đèo tiếng từ miền Trung đèo Ngoạn Mục, đèo Cả, đèo Cù Mông, đèo Hải Vân a Em cho biết đường đèo ứng dụng máy đơn giản mà em học? b Một ô tô chuyển động đoạn đường đèo có lợi công hay không ? Tại sao? -Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 21/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU Câu (2,5đ) NỘI DUNG BÀI LÀM Vật thực cơng : có lực tác dụng vật chuyển dời a Công động xe máy: A = F.S = 2000.250 = 500 000J b Thời gian chuyển động xe máy: t = 50s ĐIỂM + 0,5đ + 1,0đ + 1,0đ a Câu (2,0đ) Câu (1,5đ) Câu (2,0đ) Câu (2,0đ) + Xích đu chuyển động từ A B: Thế chuyển hóa thành động + Xích đu chuyển động từ B lên C : động chuyển hóa thành b + Động nhỏ A C + Thế nhỏ B + 0,5đ a Nhiệt miếng nhôm giảm, nhiệt nước tăng b Truyền nhiệt + 2x0,5đ a Dẫn nhiệt: truyền nhiệt trực tiếp từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác b Giải thích +1,0đ a Đường đèo : mặt phẳng nghiêng b Ơtơ chuyển động đường đèo khơng lợi cơng, lợi lực thiệt đường + 1,0đ + 1,0đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 1,0đ UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 21/04/2017 ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1:(2,5 điểm) 1.Trong trường hợp lực tác dụng lên vật thực công Một đầu máy xe lửa chuyển động chạy đường thẳng với vận tốc 54km/h, thực công 88320 KJ Công suất đầu kéo 1104 kW a Tính thời gian chuyển động đồn tàu b Tính lực kéo đầu máy Câu 2:(2,0 điểm) Một cầu kim loại dao động có độ cao lớn vị trí A C, thấp vị trí cân B(như hình bên) a Có chuyển hóa từ dạng sang dạng cầu chuyển động từ A B, cầu chuyển động từ B lên C? b Ở vị trí cầu có động nhỏ nhất, nhỏ nhất? (Chọn gốc B) Câu 3:(1,5 điểm) Thả miếng đồng nhiệt độ 120oC vào nước lạnh nhiệt độ 20oC Hỏi: a Nhiệt miếng đồng nước thay đổi nào? b Đây thực công hay truyền nhiệt ? Câu 4:(2,0 điểm) a Dẫn nhiệt gì? b Tại nồi, soong thường làm kim loại; bát, đĩa thường làm sứ? Câu 5:(2,0 điểm) Ảnh hưởng El Nino làm nhiều vùng nước rơi vào tình trạng khơ hạn nhiều tháng qua Bên cạnh thiệt hại nghiêm trọng hoa màu, nhiều nhà máy thủy điện miền Trung, Tây Nguyên buộc phải ngưng phát điện chạy cầm chừng thiếu nước Hiện thủy điện chiếm tỉ trọng 42% tổng công suất nguồn hệ thống điện quốc gia Với tác động El Nino gây khô hạn diện rộng thời gian gần đây, nhiều nhà máy thủy điện phải dừng hoạt động chắn gây thiếu hụt nguồn phát điện khơng nhỏ Với tình hình biến đổi khí hậu phức tạp nhu cầu sử dụng điện nước ta ngày lớn Giải pháp nhà nghiên cứu đưa phát triển điện gió Theo nhiều nghiên cứu cho thấy nước ta có tiềm lớn điện gió nguồn lượng thân thiện môi trường Dựa vào kiến thức học trả lới câu hỏi sau: a Khi gió thổi qua làm cánh quạt gió quay, có chuyển hóa từ dạng sang dạng ? b Theo em, so với thủy điện phát triển điện gió có ưu điểm ? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 21/04/2017 ĐỀ DỰ BỊ CÂU NỘI DUNG BÀI LÀM ĐIỂM Vật thực cơng : có lực tác dụng vật chuyển dời a Thời gian chuyển động đoàn tàu: t = 80s b Lực kéo đầu máy: F = 73600N a + Quả cầu chuyển động từ A B: Thế chuyển hóa thành động + Quả cầu chuyển động từ B lên C : động chuyển hóa thành b + Động nhỏ A C + Thế nhỏ B + 0,5đ +1,0đ Câu (1,5đ) a Nhiệt miếng đồng giảm, nhiệt nước tăng b Truyền nhiệt +1,0đ Câu (2,0đ) a Dẫn nhiệt: truyền nhiệt trực tiếp từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác b Giải thích Câu (2,5đ) Câu (2,0đ) Câu (2,0đ) + 1,0đ + 1,0đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 1,0đ + 1,0đ a Động gió chuyển hóa thành động cánh +1,0đ quạt b Nêu ưu điểm điện gió + 1,0đ ... ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: Vật lý Ngày thi: 21/04 /2017 ĐỀ DỰ BỊ CÂU NỘI DUNG BÀI LÀM ĐIỂM Vật thực công : có lực tác dụng vật chuyển dời a Thời gian chuyển động đoàn tàu: t = 80 s...ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 21/04 /2017 ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU Câu (2,5đ) NỘI DUNG BÀI LÀM Vật thực cơng... lực thi t đường + 1,0đ + 1,0đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 1,0đ UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 21/04/2017
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE THI HKII LY 8 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly , ĐE THI HKII LY 8 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly