đề khối 9 kho tai lieu vat ly

4 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÝ NGÀY: 20 / 12/ 2017 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu 1: (1,5 điểm) Phát biểu định luật Jun – Len xơ? Công thức định luật Jun – Len xơ? Nêu ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức? Câu 2: (1,5 điểm) a) Phát biểu quy tắc bàn tay trái? b) Một đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt từ trường nam châm hình vẽ Hãy xác định chiều lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB Câu 3: ( 2,0 điểm) Trên ấm điện có ghi ( 220V - 1100W) sử dụng hiệu điện 220V a) Cho biết tên gọi ý nghĩa số này? b) Tính điện trở cường độ dòng điện qua ấm c) Tính thời gian cần thiết dùng ấm điện để đun sơi 1,2 lít nước 250C Biết nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K nhiệt lượng hao phí khơng đáng kể Câu 4: ( 3,0 điểm) Đặt hiệu điện không đổi U = 12V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R = 40 Ω mắc nối tiếp với điện trở R2 cường độ dòng điện qua mạch 0,12A a) Tính điện trở R2 tính cơng suất tiêu thụ R2 b) Tính nhiệt lượng tỏa đoạn mạch 10 phút c) Mắc thêm điện trở R3 song song với R2 cơng suất tiêu thụ tồn đoạn mạch tăng gấp đơi Tính R3 Câu 5: ( 1,0 điểm) a) Từ trường tồn đâu? Dụng cụ để nhận biết tồn từ trường? b) Từ trường biểu diễn trực quan đường có tên gọi gì? Dựa vào đường làm để biết nơi có từ trường mạnh, nơi từ trường yếu? Câu 6: (1,0 điểm) Tổng công ty Điện lực Miền Nam cho biết năm 2016 tỉnh phía Nam xảy 153 vụ tai nạn điện làm 125 người chết, 51 người bị thương Trong 15 người chết lưới điện cao áp 117 người chết lưới hạ áp Đặc biệt, lưới điện sau điện kế chiếm tỉ lệ lớn, làm 110 người chết (trên 71% số vụ tai nạn) tháng đầu năm 2017, có 13 vụ tai nạn sử dụng lưới hạ áp khiến 14 người chết.(Nguồn báo Tiền Phong ngày 23/10/2017 ) Trong sống, thấy người bị điện giật người phải có nhiệm vụ cứu chữa nạn nhân Nếu nạn nhân cấp cứu kịp thời phương pháp tỷ lệ nạn nhân cứu sống cao Có hai bước để cứu người bị tai nạn điện giật mạng điện gia đình tách nạn nhân khỏi mạch điện cấp cứu nạn nhân chỗ Em nêu việc cụ thể cần thực để cứu người bị tai nạn điện Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NGƯỜI RA ĐỀ KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Câu (1,5 điểm) - Phát biểu định luật Điểm 0,5đ - Viết công thức 0,5đ - Viết tên đơn vị đại lượng Câu (1,5 điểm) - Phát biểu quy tắc - Xác định chiều lực điện từ Câu ( điểm) a) 220V: HĐT định mức 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 1100W: Công suất định mức Khi mắc ấm điện vào hiệu điện định mức 220 V ấm hoạt động bình thường cơng suất tiêu thụ ấm 1100W 0,25đ U2 U ( 220 ) b) - Điện trở ấm P = ⇒R = = = 44Ω R P 1100 0,25đ - CĐDĐ qua ấm: P = U I ⇒ I = P 1100 = = 5A U 220 0,25đ c) Thời gian đun nước Vì bỏ qua hao phí nên: Qtỏa = Q thu 0,25đ ⇔RI t = mc∆t ⇔P.t = mc∆t ⇒t = Câu ( điểm) 0,25đ mc∆t 1, 2.4200.75 = = 343, 6s P 1100 0,25đ U = 12 V R1 = 40 Ω I = 0,12 A t = 10 phút = 600s R2 = ? P2 =? W Q= ?J R3 = ? Ω a) - Điện trở tương đương toàn đoạn mạch: 0,25đ Rtđ = U / I = 12/0,12 = 100 Ω 0,25đ - Điện trở R2: R2 = Rtđ – R1 = 100 - 40 = 60 Ω 0,25đ - Công suất tiêu thụ R2: P2 = I2 R2 = 0,122.60 = 0,864 W 0,25đ b) Nhiệt lượng tỏa toàn đoạn mạch 10 phút: 0,5đ Q = I2 Rtđ t = 0,122 100 600 = 864J c) Khi mắc thêm điện trở R3//R2 thì: 0,5đ P’ = 2P U2 U2 => ' = Rtd Rtd => R ' td = 50Ω 0,25đ => R1 + R23 = 50Ω => R23 = 50 − 40 = 10Ω mà Câu ( điểm) Câu (1điểm) 0,25đ 1 1 1 = + => = + => R3 = 12Ω R23 R2 R3 10 60 R3 a) -Từ trường tồn xung quanh nam châm, xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua - Kim nam châm b) -Từ trường biểu diễn trực quan đường có tên gọi đường sức từ - Nơi có đường sức từ dày từ trường mạnh, nơi có đường sức từ thưa từ trường yếu việc cụ thể cần thực để cứu người bị tai nạn điện: - Ngắt cầu dao điện, phích cắm, công tắc… - Đi giày, dép nhựa mang găng tay kéo nạn nhân khỏi mạch điện - Nếu người bị nạn thở, tim đập đặt nạn nhân nơi thống khí nhờ trợ giúp người lớn, bác sĩ… - Nới rộng quần áo nạn nhân, tiến hành kiên trì việc hà thổi ngạt… Mỗi ý 0,5đ ** Lưu ý: Thiếu đơn vị -0,25đ toàn Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NGƯỜI RA ĐÁP ÁN KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ ...DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NGƯỜI RA ĐỀ KT TRƯỞNG PHÒNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ... dày từ trường mạnh, nơi có đường sức từ thưa từ trường yếu việc cụ thể cần thực để cứu người bị tai nạn điện: - Ngắt cầu dao điện, phích cắm, cơng tắc… - Đi giày, dép nhựa mang găng tay kéo nạn
- Xem thêm -

Xem thêm: đề khối 9 kho tai lieu vat ly , đề khối 9 kho tai lieu vat ly