DAP AN VAT LI 8 kho tai lieu vat ly

1 26 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP (điều chỉnh) Câu 1: (1,5 đ) - V thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ phần vật chìm chất lỏng (m3)… 0,5đ - d trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3)… ………………………………… 0,5đ - Phương thẳng đứng, chiều từ lên 0,5đ Câu 2: (2,0 đ) a/ Khi lực tác dụng lên vật làm vật chuyển dời theo hướng khơng vng góc với phương lực lực sinh công b/ Cây tên bắn từ dây cung nhờ dạng lượng đàn hồi c/ Đối lưu hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí d/ Vào mùa lạnh, tay ta chạm vào kim loại ta cảm thấy mát chạm vào gỗ kim loại dẫn nhiệt tốt gỗ nên kim loại lấy nhiệt lượng từ tay ta nhanh gỗ làm cho tay cảm thấy mát Câu : (1,5 đ) Phát biểu định luật công .0,5đ Độ dốc MPN thứ nhất: 1/6 = 0,16 (hoặc làm tròn 0,17) Độ dốc MPN thứ hai : 1/5 = 0,2  MPN thứ cho ta lợi lực hơn…………………………………… 1,0đ Câu 4: (1,5 đ) a/ Để so sánh máy làm việc khỏe hơn, người ta thường so sánh công suất làm việc chúng b/ Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp xạ nhiệt c/ Tổng động vật gọi Câu 5: (1,5 đ) Hai xe có khối lượng, chuyển động mặt đất  xe có 0,5đ Xe thứ có tốc độ nhỏ xe thứ hai  xe thứ có động nhỏ 0,5 đ Cơ tổng động nên xe thứ nhỏ 0,25đx2 Câu 6: (2,0 đ) a/ Ý nghĩa …………………………………………………………………………0,5đ b/ Tóm tắt: ……………………………………………………………………… 0,25đ Q = mcΔt Q = 1575000J……………………………………………………………… 0,5đ Lời giải……………………………………………………………………………………0,25đ HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN VAT LI 8 kho tai lieu vat ly , DAP AN VAT LI 8 kho tai lieu vat ly