ĐÁP án đề THI LI 6 chieu HKII 2014 2015 kho tai lieu vat ly

1 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn: VẬT LÝ Câu (1,5 đ) Nhiệt kế y tế: đo nhiệt độ thể (0,5) Nhiệt kế phòng thí nghiệm: đo nhiệt độ thí nghiệm (0,5) Nhiệt kế treo tường: đo nhiệt độ khơng khí (0,5) Câu (2đ) - Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh (0,5) - Các chất rắn khác có nở nhiệt khác (0,5) - Khi chất rắn co co dãn nhiệt bị cản trở gây lực lớn (0,5) Vận dụng: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: nhôm, nước, rượu, khí oxi.(0,5) Câu (1,5đ) Băng kép ứng dụng thiết bị điều khiển tự động theo nhiệt độ ( 0,5đ) Khi làm lạnh băng kép cong phía đồng ( 0,5đ) Vì gặp nóng đồng nở nhiều nên gặp lạnh đồng co lại nhiều hơn( 0,5đ) Câu (1đ) 360C = (32 +1,8x 36 ) 0F = 96,80F (0,5đ) 100,40F = (100,4 -32 ):1,8 = 380C (0,5đ) Câu (1đ) Khi đun, nước ấm nở nóng lên, nước chất lỏng nở nhiều ấm (chất rắn) nên nước tràn gây nguy hiểm Câu (3đ) -Thời gian nóng chảy chì 10 phút (1đ) -Chì nóng chảy 3270C , suốt thời gian nóng chảy chì tồn thể rắn lỏng (1đ) - Từ phút đến phút 20 đồ thị chì tồn thể rắn (1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI LI 6 chieu HKII 2014 2015 kho tai lieu vat ly , ĐÁP án đề THI LI 6 chieu HKII 2014 2015 kho tai lieu vat ly