Ôn thi công chức GIÁO án CÔNG NGHỆ 11

202 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Tuaàn : TPPCT: CHƯƠNG I VẼ KỶ THUẬT CƠ SỞ BÀI TIÊUCHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT I, Mục tiêu học : 1, Kiêùn thức: Qua học HS cần: - Hiểu nội dung tiêu chuẩn trình bày vẽ kỹõû thuật - Có ý thức thựchiện tiêu chuẩn vẽ kỹõ thuật 2, Kó năng: - Biết số vẽ kỹõ thuật, cụ thể: tiêu chuẩn khổ giấy, nét vẽ II Chuẩn bò dạy: Nội dung: - GV: Nghiên cứu kó nội dung SGK - Đọc tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) trình bày vẽ kỹõ thuật - Xem lại sách Công nghệ -HS: đọc trước nội dung SGK, tìm hiểu nội dung trọng tâm Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 1.3; 1.4; 1.5 SGK, thước vẽ kó thuật Phương Pháp Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học tích cực III Tiến trình tổ chức dạy học Phân bổ giảng: Bài giảng thực tiết, gồm nội dung: - Khổ giấy - Tỉ lệ - Nét vẽ - Chữ viết GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ - Ghi kích thước Trọng tâm quy đònh quan trọng tiêu chuẩn trình bày vẽ gồm: - Cách chia khổ giấy - Cách vẽ nét vẽ - Cách ghi chữ số kích thước Các hoạt động dạy học : 2.1.Ôån đònh lớp: Kiểm tra só số, tác phong nề nếp tác phong học sinh 2.2.Kiểm tra cũ: 2.3.Đặt vấn đề: Ở lớp em biết số tiêu chuẩn trình bày vẽ Để hiểu rõ tiêu chuẩn Việt Namvề vẽ kó thuật, ta nghiê n cứu Hoạt động Giáo Hoạt động Học Sinh Nội dung Viên Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghóa tiêu chuẩn vẽ kó thuật GV nhắc lại vai trò, ý - HS lắng nghe ghi Ý nghóa tiêu chuẩn nghóa vẽ kó thuật chép BVKT: (BVKT) -BVKT phương tiện - Tại vẽ kó - Vì vẻ kỹõû thuật lónh vực kó thuật thuật phải xây “ngôn ngữ” chung dùng trỏ thành “ngôn ngữ” chung dùng cho kó thuật dựng theo quy tắc thống cho kỹõû thuật Vì vậy, phải xây nhất? dựng theo quy tắc GV giới thiệu vắn tắt thống quy đònh tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn (TCVN) tiêu chuẩn BVKT Quốc Tế (TCQT) BVKT - Tại nói vẽ kỹõû thuật “ngôn ngữ” kỹõû thuật? GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Hoạt động 2: Giới thiệu khổ giấy - Vì vẽ phải vẽ - Quy đònh khổ giấy để theo khổ giấy thống quản lý tiết đinh? kiệm sản xuất - Việc quy đònh khổ giấy có liên quan đến thiết bò sản xuất in ấn? - HS quan sát hình 1.2 - GV cho học sinh quan nêu cách vẽ khung vẽ sát hình 1.1 SGK đặt khung tên câu hỏi? ? Cách chia khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 nào? Kích thước sao? Hoạt động 3: Giới thiệu tỷ lệ - Từ ứng dụng thực tế đồ đòa lý, đồ thò toán học em biết, GV đặt câu hỏi: -Tỷ lệ tỷ số giữ kích ? Thế tỷ lệ thước dài đo vẽ? hình biểu diễn vật thể ? Các loại tỷ lệ? kích thước thực tương ? Cho ví dụ minh họa ứng đo vật thể loại tỷ lệ đó? - Có 03 loại tỷ lệ: Hoạt động 4: Giới thiệu nét vẽ GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang I/ Khoå giấy : - Có 05 loại khổ giấy, kích thước nhö sau: + A0: 1189 x 841(mm) + A1: 841 x 594 (mm) + A2: 594 x 420 (mm) + A3: 420 x 297 (mm) + A4: 297 x 210 (mm) II/ Tỷ lệ: Tỷ lệ tỷ số giữ kích thước dài đo hình biểu diễn vật thể kích thước thực tương ứng đo vật thể - Có 03 loại tỷ lệ: + Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ nguyên hình + Tỷ lệ 1:X – tỷ lệ thu nhỏ + Tỷ lệ X:1 – tỷ lệ phóng to TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ GV yêu cầu học sinh xem bảng 1.2 hình 1.3 SGK để trả lời câu hỏi: ? Các nét liền đậm, liền mảnh biểu diễn đường vật thể? ? Hình dạng nào? ? Nét đứt, nét chấm gạch mảnh, nét lượn sóng biểu diễn đường vật thể? ? Hình dạng nào? GV kết luận: Các nét vẽ quy đònh theo TCVN - Nét liền đậm: đường bao thấy, Cạnh thấy - Nét liền mảnh: đường kích thước, đường gióng, đướng gạch gạch mặt cắt - Nét lượn sóng: đường giới hạn phần hình cắt - Nét đứt mảnh: đường bao khuất, cạnh khuất - Nét gạch chấm mảnh: đường tâm, đường trục đối xứng -SH đọc mục sgk trả ? Việc quy đònh chiều lời rộng nét vẽ có liên quan đến bút vẽ không? Hoạt động 5: Giới thiệu chữ viết - GV: vẽ kỹõû -HS lắn nghe ghi chép thuật, hình vẽ có phần chữ để ghi kích thướng, ghi kỹõ GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang III/ Nét vẽ: Các loại nét vẽ: - Nét liền đậm: + A1: đường bao thấy + A2: Cạnh thấy - Nét liền mảnh: + B1: đường kích thước + B2: đường gióng + B3: đướng gạch gạch mặt cắt - Nét lượn sóng: + C1: đường giới hạn phần hình cắt - Nét đứt mảnh: + F1: đường bao khuất, cạnh khuất - Nét gạch chấm mảnh: + G1: đường tâm + G2: đường trục đối xứng Chiều rộng nét vẽ : 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 2mm Thường lấy chiều rộng nét đậm 0,5mm nét mảnh 0,25mm IV/ Chữ viết : Khổ chữ: - Khổ chữ: (h) giá trò xác đònh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ hiệu chí thích cần thiếtkhác Chữ viết cần -SH đọc mục IV sgk trả có yêu cầu gì? lời - GV yêu cầu học sinh quan sát hình 1.4 nêu nhận xét kiểu dáng, cấu tạo, kích thước phần chữ? Hoạt động 6: Giới thiệu cách ghi kích thước - Học sinh quan sát hình 1.5; 1.6 nhận xét đường ghi kích thước - GV nêu tầm quan trọng -Dựa vào kích thước thể việc ghi kích thước, vẽ mà nhà cách đặt câu hỏi: sản xuất hay chế tạo làm sản phẩm có kích ? Nếu ghi kích thước thước theo yêu cầu vẽ sai gây -Hàng hoá sản xuất sai nhầm lẫn cho người đọc  không sử dụng được, đưa đến hậu tốn nguyên vật liệu, tốn nào? công dẫn đến thua lỗ - GV trình bày quy đònh việc ghi kích thước IV Tổn g kết: Qua nội dung học em cần nắm nội dung sau: GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang chiều cao chữ hoa tính mm Có khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm - Chiều rộng: (d) nét chữ thường lấy 1/10h Kiểu chữ: Thường dùng kiểu chữ đứng (hình 1.4 SGK) V/ Ghi kích thước: Đường kích thước: Vẽ nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước (hình 1.5) Đường gióng kích thước: Vẽ nét liền mảnh thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt đường kích thước đoạn ngắn Chữ số kích thước : Chỉ trò số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét) Ký hiệu: Þ, R TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ - Vì vẽ kỹõû thuật phải lập theo tiêu chuẩn? - Tiêu chuẩn trình bày vẽ kỹõû thuật bao gồm tiêu chuẩn nào? V Dặn dò: Giáo viên yêu cầu học sinh làm 1.8, trả lời câu hỏi SGK, đọc trước số “Hình chiếu vuông góc” VI Rút kinh nghiệm : Tuần : - Ngày soạn: TPPCT: - Ngày dạy: BÀI HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I, Mục tiêu học : 1, Kiêùn thức: Qua học HS cần: - Hiểu nội dung phương pháp hình chiếu vuông góc - Biết vò trí hình chiếu vẽ - Phân biệt phương pháp chiếu góc thứ (PPCG1) với phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3) 2, Kó năng: - Biết số vẽ kỹõ thuật, cụ thể: tiêu chuẩn khổ giấy, nét vẽ II Chuẩn bò dạy: Nội dung: - GV: Nghiên cứu kó nội dung SGK - Đọc tài liệu liên quan đến giảng -HS: đọc trước nội dung SGK, tìm hiểu nội dung trọng tâm GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 11, 12, 13 SGK - Vật mẫu theo hình 2.1 trang 11 SGK mô hình ba mặt phẳng hình chiếu Bộ thước vẽ kỹõ thuật Phương Pháp Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học tích cực III/ Tiến trình tổ chức dạy học : Phân bổ giản g: Bài giảng thực tiết, gồm nội dung: - Phương pháp chiếu góc thứ (PPCG1) - Phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG3) Trọng tâm : - Vò trí tương đối vật thể mặt phẳng hình chiếu - Cách bố trí hình chiếu vẽ Các hoạt động dạy học : 2.1 Ôån đònh lớp: Kiểm tra só số, tác phong nề nếp tác phong họ c sinh 2.2 Kiểm tra cũ: - Tỷ lệ gì? Có loại tỷ lệ? Lấy dẫn chứng minh hoạ loại tỷ lệ - Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng ứng dụng loại nét vẽ thường dùng? - Trình bày quy đònh ghi kích thước? 2.3 Đặt vấn đề: Ở lớp em biết khái niệm hình chiếu, mặt phẳng hình chiếu vò trí hình chiếu vẽ Để hiểu rõ nội dung, phương pháp hình chiếu vuông góc ta nghiên cứu Hoạt động Giáo Hoạt động Học Sinh Nội dung Viên Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp chiếu góc thứ (PPCG1) Trong phần kỹ thuật -HS lắng nghe va ghi I/ Phương pháp chiếu Công nghệ 8, HS học chép góc thứ (PPCG1): số nội dung - Vật thể đặt GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ cuûa phương pháp hình chiếu vuông góc, giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhớ lại kiến thức - Trong phương pháp chiếu góc thứ , vật thể đặt mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh (Hình 2.1 trang 11 - SGK) - Sau chiếu, mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng hình chiếu cạnh mở nào? - Vật thể chiếu đặt góc tạo thành mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với đôi - Mặt phẳng chiếu mở xuống dưới, mặt phẳng chiếu cạ nh mở sang phải để hình chiếu nằm mặt phẳng chiếu đứng mặt phẳng vẽ - Trên vẽ, hình Hình chiếu đặt chiếu bố trí hình chiếu đứng, nào? (hình 2.2 trang 12 – hình chiếu cạnh dặt SGK) bên phải hình chiếu đứng người quan sát mặt phẳng chiếu - Vật thể chiếu đặt góc tạo thành mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với đôi - Mặt phẳng chiếu mở xuống dưới, mặt phẳng chiếu cạnh mở sang phải để hình chiếu nằm mặt phẳng chiếu đứng mặt phẳng vẽ Hình chiếu đặt hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh dặt bên phải hình chiếu đứng IV Tổn g kết: Qua nội dung học em cần nắm nội dung sau: - Vì phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể? V Dặn dò: Giáo viên yêu cầu học sinh nhà học cũ, làm tập trả lời câu hỏi SGK, đọc trước số 3, chuẩn bò dụng cụ, vật liệu để làm thựchành vào học sau VI Rút kinh nghiệm : GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Tuần :4 - Ngày soạn : TPPCT:4 - Ngày dạy: BÀI THỰC HÀNH – VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN I, Mục tiêu học : -Vẽ ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh vật thể từ hình ba chiều vật mẫu -Ghi kích thước vật thể, bố trí hợp lívà tiêu chuẩn kích thước -Biết cách trình bày vẽ theo tiêu chuẩn vẽ kó thuật II Chuẩn bò thực hàn h: Nội dung: - GV: Nghiên cứu kó nội dung SGK -Đọc tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) trình bày vẽ kỹõ thuật -HS: đọc trước nội dung SGK, tìm hiểu nội dung trọng tâm, thước vẽ kó thuật Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, thước vẽ kó thuật Phương Pháp Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học thực hành III Tiến trình tổ chức dạy học Phân bổ giảng: GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Baøi giảng thực tiết, gồm nội dung: -GV kiểm tra chuẩn bò HS giới thiệu nội dung thực hành (5 phút) -HS làm lớp hướng dẫn GV (khoảnh 32 phút) Các hoạt động dạy học : 2.1.Ôån đònh lớp: Kiểm tra só số, tác phong nề nếp tác phong học sinh 2.2.Kiểm tra cũ: - Nêu nội dung PPCG1 PPCG3? 2.3.Nội dung: Hoạt động Giáo Hoạt động Nội dung Viên Học Sinh Hoạt động 1: Giáo Viên giới thiệu (5 phút) -GV kiểm tra -HS đặt dụng I/ Chuẩn bò chuẩn bò HS cho cụ vật liệu mà GV - (SGK) thực hành đẵ yêu cầu chuẩn trước nhà II/ Nội dung thực hành: -GV treo tranh vẽ -HS quan sát lắng -Lập vẽ kó thuật hình Giá Chữ L lên nghe làm theo khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu bảng để giới thiệu yêu cầu GV kích thước Giá Chữ yêu cầu HS lập L vẽ kó thuật khổ giấy A4 Giá Chữ L Hoạt động 2: HS làm lớp hướng dẫn GV (32 phuùt) GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ ĐCĐT nguồn lực để tạo lượng phục vụ cho sản xuất đời sống Ở trước tìm hiểu ứng dụng ĐCĐT ôtô xe máy Ngoài ra, ĐCĐT ứng dụng cho tàu thuỷ, phương tiện vận tải mang lại hiệu kinh tế cao Để hiểu rõ ta vào tìm hiểu 35 SGK Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV: Tàu thuỷ - HS: lắng nghe I/ Đặc điểm ĐCĐT tàu loại phương tiện giáo viên giảng thuỷ: vận tải đia lại Đặc điểm: sông, biển - Tàu chở hàng, - Là động điezen ? Hãy kể tên khách, tàu chuyên - Có thể sử dụng nhiều số loại tàu thuỷ mà dụng tuần tra động làm nguồn lực cho tàu thuỷ em biết? - Tầu thuỷ cỡ nhỏ, trung bình, thường Tàu thuỷ đa sử dụng động có tốc độ quay trung dạng phong phú bình cao hình dạng, kích - Đối với tàu thuỷ cỡ lớn thường sử thước, trọng dụng động điezen có tốc độ quay tải…song ĐCĐT thấp, loại động có khả dùng cho tàu thuỷ - Là động điezen đảo chiều quay phụ thuộc vào trọng - Công suất 50.000KW tải tàu thuỷ - Nhiều xi lanh ? Động dùng cho - Động xăng có - Làm mát cưỡng nước tàu thuỷ loại kích thước lớn khó động xăng hay chế tạo, cồng kềnh điejen? - Nhiều động ? Vì không sử dụng động xăng? ? Tàu thuỷ lắp động cơ? (Mỗi động - HS: đọc SGK để GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 188 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ nguoàn động lực sử dụng cho nhiều công việc khác tàu thuỷ) ? Công suất tốc độ động dùng tàu thuỷ có đặc điểm gì? ? Động tàu thuỷ làm mát gì? ? Tại không làm mát không khí? GV: yêu cầu học sinh đọc SGK để biết thêm số xi lanh động tàu thuỷ GV: Quan sát hình 35.1 SGK em cho biết đặc điểm cách bố trí động thống truyền lực tàu thuỷ? trả lời - Bằng nước, cưỡng - Hiệu không cao, động cồng kềnh II/ Đặc điểm hệ thống truyền - HS: quan sát hình lực tàu thuỷ: đọc SGK để trả Cách bố trí: lời Động Li hợp Hộp số Cấu tạo: (SGK) - Giống bố trí ôtô xe máy Có nhiều cách bố trí GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 189 Heä trục Chân vòt TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ động hệ thống truyền lực tàu thuỷ, rong tuân theo nguyên tắc sau: ? Em có nhận xét hệ thống truyền lực tàu thuỷ so với xe ôtô xe máy? ? Quan sát hình 35.3a b, em có nhận xét cách bố trí động tàu thuỷ? - Vì động bố trí đầu tàu? - Động có nhiệm vụ gì? - Nhiệm vụ li hợp hợp số có nhiệm vụ gì? - Chân vòt có nhiệm vụ tàu thuỷ hoạt động? ? Quan sát hình 35.3 em có nhận xét khoảng cách từ động tới chân vòt tàu thuỷ? GV: Một động có - Động đặt - Động đặt lệch phía - HS: trả lời - Tạo nguồn lực cho tàu thuỷ - Tương tự ô tô Đặc điểm: - Khoảng cách truyềnn mômen từ độngcơ đến chân vòt rrátlớn - Khoảng cách xa - Một động truyền mômen cho 02 03 chân vòt ngượclại Khi cần có phận phân phối hoà công suất - HS: lắng nghe GV - Không có hệ thống phanh, để giảm giảng tốc độ dừng hẳng tàu ta đảo chiều quay chân vòt - Đối với hệ trục có hai chân vòt trở lên, giúp trình lái mau, lẹ hoan - Một phần trục lắp chân vòt ngập nước  chống ăn mòn - Bộ phận phân - Hệ trục tàu có nhiều đoạn phối hoà công - Lực đẩy chân vòt tạo tác động suất lên vỏ tàu qua ổ chặn - Có phanh, đổi chiều chân vòt GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 190 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ thể truyền mômen cho 02  03 chân vòt Cùng lúc 04 chân vòt nhân mômen từ nhiều động khác ? Để thực nhiệm vụ hệ thống truyền lực tàu thuỷ cần có phận nào? ? Tàu thuỷ có phanh không? Muốn giảm tốc độ cho tàu thuỷ dừng hẳn ta làm nào? GV: Tàu thuỷ co ùhệ thống truyền lực 02 nhiều chân vòt việc lái tàu dễ dàng ? Để tàu chạy chân vòt hoạt động nh nào? GV: Đối với tàu thuỷ chạy sông đặc biệt tàu biển, môi trường nước mặn ăn mòn kim loại  chống ăn - HS: lắng nghe ghi lại lời giảng GV - Chân vòt ngập nước, quay tác động vào nước  sinh phản lực làm tàu chuyển động - Hệ trục tàu thuỷ gồm nhiều đoạn ghép nối với khớp nối - Lực đẩychân vòt tạo tác động lên vỏ tàu qua ổ chặn GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 191 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ mòn cho chân vòt chân vòt chìm nước nên phải chống nước lọt vầotù ? Quan sát hình 35.3 cho biết hệ trục tàu thuỷ có khác so với ôtô xe máy IV/ Tổng kết: Qua tiết học em cần nắm nội dung sau: - Đặc điểm động đốt dùng tàu thuỷ - Đặc điểm hệ thống truyền lực dùng cho tàu thuỷ V/ Dặn dò: Các em học cũ đọc trước 36 “Động đốt dùng cho máy nông nghiệp” VI/ Rút kinh nghiệm: Tuần :33 Ngày soạn:11/04/09 Ngày dạy:25/04/09 TPPCT: 46 BAØI 36 GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 192 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP I, Mục tiêu học : 1, Kiêùn thức: Qua học HS cần nắm được: Đặc điểm động đốt hệ thống truyền lực dùng cho số máy nông nghiệp 2, Kó Nhận biết vò trí phận hệ thống truyền lực dùng cho máy nông nghiệp II Chuẩn bò dạy: 1, Chuẩn bò nội dung: - GV: Nghiên cứu kó nội dung 36 SGK - Tìm hiểu tài liệu sách tham khảo có liên quan tới nội dung dạy - Soạn giáo án, lập kế hoạch giảng dạy -HS: đọc trước nội dung 36 SGK để tìm hiểu nội dung học 2, Phương Pháp Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề kết hợp với đàm thoại, diễn giảng Phương pháp dạy học tích cực, thảo luận theo nhóm III Tiến trình tổ chức dạy học Phân bố giản g: Bài giảng thực tiết gồm nội dung: - Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy nông nghiệp - Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp Tiến trình tiết dạy: 2.1 Ôån đònh lớp: Kiểm tra só số, tác phong nề nếp tác phong học sinh 2.2 Kiểm tra cũ: - Hãy so sánh cách bố trí hệ thống truyền lực tàu thuỷ có giống khác so với hệ thống truyền lực ô tô? ( GV gọi hoc sinh lên bảng trả lời  đánh giá, nhận xét cho điểm) 2.3 Đặt vấn đề: GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 193 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Chúng ta biết ĐCĐT ứng dụng rộng rãi ngành giao thông vận tải như: ô tô, xe máy, tàu thuỷ… Ngoài ĐCĐT ứng dụng rộng rãi ngành nông nghiệp : máy cày, máy kéo, máy công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Để hiểu rõ ứng dụng ĐCĐT cho máy nông nghiệp ta vào tìm hiểu 36 Hoạt động Hoạt động Nội dung GV HS GV: yêu cầu học I/ Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy sinh quan sát hình nông nghiệp: 36.1 SGK Công dụng: Dùng cho máy như: máy - Hãy cho biết - HS: quan sát kéo, máy cày, máy gặt, xe vận chuyển, tên máy nông hình 36.1 máy gặt, đập liên hợp… nghiệp công liên hệ thực tế dụng chúng để trả lời nông nghiệp? - Liên hệ thực tế? - lầy lội, trơn ? Quan sát hình trợt, mức cản Đặc điểm: 36.1 SGK liên hệ lớn, lại khó thực tế cho biết khăn mýa nông nghiệp thường làm việc điều kiện Động nào? điezen ? Động dùng cho máy nông nghiệp loại - HS: trả lời động gì? ? Vì lại dùng - Động điezen động điezen - HS: đọc SGK - Công suất không lớn, tốc độ trung bình mà không dùng trả lời - Làm mát nước GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 194 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ động xăng? Hãy nêu đặc điểm động đốt dug cho máy nông nghiệp? GV gợi ý: công suất, tốc đổ?, hệ thống…? - Vì hệ số dư công suất phải lớn? - Bánh, xích chủ động? * Dựa vào hình 36.1 liên hệ thực tế GV giới thiệu - Máy canh tác 36.1a, b; máy thu hoạch 36.1c; máy vận chuyển 36.1d SGK nêu ưu điểm máy kéo dùng cày, bừa, vận chuyển kéo mooc để vận chuyển => Máy kéo lắp thêm thiết bò, dụng - Khởi động tay dùng động phụ - Liên hệ điều - Hệ số dư công suất lớn kiện làm viêïc - Bánh, xích bánh chủ động - HS: lắêng nghe ghi lại lời giảng giáo viên II/ Đặc điểm hệ thống truyền lực máy nông nghiệp : Nguyên tắc: - HS trả lời GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 195 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ cụ canh tác khác để thực tính - Hệ thống khác nhau? truyền lực Hãy nêu nguyên tắc ứng dụng động đốt - HS quan sát máy nông hình nêu A Hệ thống truyền lực máy kéo nghiệp? phận bánh hơi: Các phận chính: (SGK) - HS quan sát - Để máy công hình 36.2 tác làm việc liện hệ 33 Nguyên tắc làm việc : cần có điều kiện trả lời gì? - Để thay đổi mômen cần hệ thống nào? - Máy kéo làm Quan sát hình việc, chuyển Đặc điểm riêng máy kéo : 36.2 cho biết động tốc độ - Tỷ số truyền mômen từ đọng tới bánh phận thấp, lầy lội  xe chủ động lớn hệ dễ qúa tải, trơn - Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối thống truyền lực trợt, nhiều chức - Phân phối mômen đến bánh xe chủ động trực tiếp từ hợp số qua máy kéo bánh hợp số phân phối hơi? - Có trục trích công suất ? Trên sở hệ thống truyền lực GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 196 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ ô tô nêu trình truyền - HS quan sát lực máy kéo hình 36.3 SGK bánh hơi? đọc sách để trả lời - HS đọc SGK B Hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích: Các phận chính: (SGK) Nguyên tắc làm việc: - Vì phải bố trí hai bánh xe chủ động? Truyền lực cuối hộp số phân phối? - Cơ cấu quay Đặc điểm riêng: ( thay vòng - Quay vòng  giảm tốc độ lăn bánh lồng để cày hai bánh xích máy kéo quay vòng ruộng phù hợp phía đai xích đè với điều kiện - Quay vòng chỗ: chênh lệch tốc độ thực tế Việt hai đai xích lớn góc quay vòng Nam) nhỏ quay vòng chỗ có giải xích đứng yên - Nêu - Mômen quay lớn phận =? Cơ cấu quay vòng giúp thay đổi hướng hệ thống truyền chuyển động máy kéo lực máy kéo bánh xích? GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 197 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ - Em mô tả trình truyền lực từ động tới bánh sau chủ động, xích? - Máy kéo có bánh xích quay vòng nào? - Nêu đặc điểm làm việc máy kéo bánh xích? (GV điều kiện làm việc mà cấu tạo phải phù hợp) IV/ Tổng kết: Qua tiết học em cần nắm nội dung sau: - Đặc điểm động đốt dùng cho máy nông nghiệp - Đặc điểm hệ thống truyền lực máy kéo bánh - Đặc điểm hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích - GV nhận xét thái độ, ý thức, tinh thần học tập học sinh V/ Dặn dò: Các em học cũ chuẩn bò trước 37 “Động đốt dùng cho máy phát điện” VI/ Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 198 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Tuần :34 Ngày soạn:11/04/09 Ngày dạy:29/04/09 TPPCT: 47 BÀI 37 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN I, Mục tiêu học : 1, Kiêùn thức: Qua học HS cần nắm được: Đặc điểm động đốt hệ thống truyền lực dùng cho số máy phát điện 2, Kó Nhận biết vò trí phận hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện II Chuẩn bò dạy: 1, Chuẩn bò nội dung: - GV: Nghiên cứu kó nội dung 37 SGK - Tìm hiểu tài liệu sách tham khảo có liên quan tới nội dung dạy - Soạn giáo án, lập kế hoạch giảng dạy -HS: đọc trước nội dung 37 SGK để tìm hiểu nội dung học , đọc lại chương chuyển động khí sách công nghệ 8, liên hệ so sánh với trước 2, Phương Pháp Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề kết hợp với đàm thoại, diễn giảng Phương pháp dạy học tích cực tương tác, thảo luận theo nhóm 3, Đồ dùng dạy học: -Tranh vẽ hình 37.1 sgk III Tiến trình tổ chức dạy học Phân bố giản g: Bài giảng thực tiết gồm nội dung: GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 199 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ - Đặc điểm ĐCĐT dùng cho máy phát điện - Đặc điểm hệ thống truyền lực máy phát điện Tiến trình tiết dạy: 2.1 Ôån đònh lớp: Kiểm tra só số, tác phong nề nếp tác phong học sinh 2.2 Kiểm tra cũ: - Hãy so sánh cách bố trí hệ thống truyền lực máy kéo bánh máy kéo bánh xích có giống khác nhau? ( GV gọi hoc sinh lên bảng trả lời  đánh giá, nhận xét cho điểm) 2.3 Đặt vấn đề: Chúng ta biết ĐCĐT ứng dụng rộng rãi ngành giao thông vận tải như: ô tô, xe máy, tàu thuỷ… Ngoài ĐCĐT ứng dụng rộng rãi để chạy máy phát điện phục vụ sản xuất đời sống Để hiểu rõ ứng dụng ĐCĐT cho máy nông nghiệp ta vào tìm hiểu 37 Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1:Tìm hiểu máy phát điện dùng động đốt ( phút) ?-Hãy cho biết máy -HS liên hệ thực tế * Máy phát điện dùng động phát điện dùng động để trả lời đốt trong, máy phát điện dùng đốt sử sở sản xuất, gia đình dụng đâu? nơi điện lưới quốc gia Dự phòng sở sản xuất, khách sạn, gia đình phòng -HS quan sát sơ đồ điện ?-Quan sát cụm động trả lời * Nguyên tắc: - máy phát, cho biết nguyên tắc chung để nối cụm này? -Đơn giản, chất -Hãy nhận sét cách lượng dòng điện -Động (1)khớp nối (2) nối trên? cao GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 200 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ ?-So sánh tốc độ quay -Tốc độ quay máy phát điện (3), toàn đặt động máy động máy giá đỡ (4) phát điện? phát điện ?-Có thể nối dán tiếp -trong trường qua dây đai, hộp số, hợp không đòi hỏi xích không? Sử dòng điện có chất dụng trường hợp lượng cao nào? nối dán tiếp qua dây đai, hộp số xích Hoạt động 2:Tìm hiểu đặc điểm động đốt kéo máy phát điện ( phút) -GV yêu cầu HS đọc -HS đọc mục I I/ đặc điểm động đốt mục I trang 153 sgk trang 153 sgk kéo máy phát điện ?-Về nguyên tắc -Thường sử dụng -Thường sử dụng động xăng sử dụng loại động động xăng hoặc điêzen Có công suất “phù để kéo máy phát điêzen hợp” với công suất máy phát điện? điện ?-Để kéo máy -Có công suất phù phát diện công suất hợp với công suất động so với máy phát công suất máy điện.(lớn phát phải thoả mãn bằng) -Tốc độ quay động phải điều kiện gì? phù hợp với tộc độ máy phát ?-Chất lượng dòmg -Tần số dòng điện điện điện phụ thuộc vào đại -Có điều tốc đẻ động lượng nào? -Tốc độ quay máy phát ổn đònh tộc độ ?-Tần số dòng điện ổn động máy đònh phụ thuộc vào phát phải ổn đònh đại lượng nào? nhờ điều tốc GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 201 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Hoạt động 3:Tìm hiểu đặc điểm hệ thống truyền lực ( phút) II/ Đặc điểm hệ thống truyền ?-Máy phát điện có - Không có nhu cầu lực nhu cầu phải đổi chiều phải đổi chiều 1, Đặc điểm : quay hệ thống quay Không có -Không có nhu cầu phải đổi chiều truyền máy phận điều khiển mà quay khác không? Có cần nối qua máy phát -Hệ thống truyền lực đơn giản, phận điều khiển hệ phận điều khiển mà thống truyền lực nối qua máy phát khớp nối không? 2, Yêu cầu khớp nối: IV/ Tổng kết: Qua tiết học em cần nắm nội dung sau: - Đặc điểm động đốt dùng cho máy nông nghiệp - Đặc điểm hệ thống truyền lực máy kéo bánh - Đặc điểm hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích - GV nhận xét thái độ, ý thức, tinh thần học tập học sinh V/ Dặn dò: Các em học cũ chuẩn bò trước 37 “Động đốt dùng cho máy phát điện” VI/ Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN VÀ TÀI LIỆU CỦA BỘ Trang 202 ... vẽ kó thuật công nghệ 8, học sinh học khái niệm hình cắt mặt cắt ứng dụng thực tế Nội dung: GV: -Nghiên cứu kó SGK, đọc tài liệu tham khảo liên quan đến giảng, Xem lại sách công nghệ HS: đọc... vuông góc ta cần quan tâm đến 12 X Y thông số là: góc trục đo hhệ số biến dạng *, Khi chiếu hình vuông lên HCTĐ vuông góc ta hình thoi, hình tròn hình elíp HS: Khi chiếu hình vuông lên HCTĐ vuông... không sử dụng được, đưa đến hậu tốn nguyên vật liệu, tốn nào? công dẫn đến thua lỗ - GV trình bày quy đònh việc ghi kích thước IV Tổn g kết: Qua nội dung học em cần nắm nội dung sau: GIÁO ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức GIÁO án CÔNG NGHỆ 11 , Ôn thi công chức GIÁO án CÔNG NGHỆ 11