Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy

52 462 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin nói chung và triết học MácLênin nói riêng là môn khoa học cơ bản trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản trong nhận thức và hành động. Triết học là định hướng, là dẫn dắt, là hạt nhân lý luận của thế giới, giúp con người xây dựng thế giới khoa học nhân văn, chính nghĩa. Triết học đóng vai trò định hướng sự hình thành, phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong lịch sử một cách năng động, tự giác, sáng tạo. Triết học vạch ra cho con người hệ thống những cách thức, những nguyên tắc để định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Qua quá trình nghiên cứu học tập, hiểu được vai trò của môn học đối với việc nhận thức thế giới và hành động của bản thân. Chính vì thế chúng em xin tìm hiểu để tài “Cơ sở lý luận của bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy, vận dụng các bài học đó vào trong lĩnh vực đời sống học tập của sinh viên”. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HTTTKT & TMĐT BÀI THẢO LUẬN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ĐỀ TÀI: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư Trình bày sở lí luận vận dụng học vào lĩnh vực học tập, đời sống sinh viên NHÓM Thầy giáo hướng dẫn : PGS.TS Phương Kỳ Sơn Lớp: 1885MLNP0111 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 St t Họ tên Đặng Lê Đức Anh Nguyễn Chung Anh Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nguyễn Thùy Anh Chức trách Công việc Thành viên Lời cam đoan Thư ký Lời trích dẫn, Sốt Thành viên Lí thuyết Thành viên Lí thuyết Phạm Thị Anh Nhóm trưởng Tổng hợp, chỉnh sửa, làm đầu đề, bảng nhận xét,in Tạ Đạt Anh Thành viên Soát Đào Thị Ánh Thành viên Lí thuyết 3, đánh word phần lí thuyết Dương Thị Ánh Thành viên Phần mở đầu Thành viên Lời cảm ơn Thành viên Lời mở đầu Hà Thị Phương Chi Nguyễn Khánh Chi Tự đán h giá Nhó m đánh giá Kết luận Nhận xét , đánh giá “Những óc lớn thảo luận ý tưởng, óc trung bình bàn luận kiện óc non yếu nói chuyện người” Socrates Lời cảm ơn Thực tế cho thấy, thành công gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ người xung quanh giúp đỡ hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm tiểu luận đến nay, chúng em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cô, gia đình bạn bè xung quanh Với lòng biết ơn vô sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành từ đáy long đến quý Thầy Cô trường Đại học Thương Mại dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phương Kỳ Sơn tận tâm bảo hướng dẫn chúng em qua buổi học, buổi nói chuyện, thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo đó, thảo luận văn chúng em hoàn thành cách suất sắc Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Bài tiểu luận thực tuần Ban đầu chúng em bỡ ngỡ vốn kiến thức chúng em hạn Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn học lớp để thảo luận hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018 Nhóm Lời cam đoan Trong trình truyền đạt kiến thức thực đề tài thảo luận, nhóm tham khảo số giáo trình tài liệu có liên quan phạm vi nội dung Triết học Tuy nhiên nhóm xin cam đoan tình bày nhóm khơng trùng lặp hay chép báo cáo nghiên cứu thực trươc mà nhóm biết Nhóm thảo luận Nhóm Phần mở đầu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung triết học MácLênin nói riêng môn khoa học trang bị cho chúng em kiến thức nhận thức hành động Triết học định hướng, dẫn dắt, hạt nhân lý luận giới, giúp người xây dựng giới khoa học nhân văn, nghĩa Triết học đóng vai trò định hướng hình thành, phát triển giới quan cá nhân, cộng đồng lịch sử cách động, tự giác, sáng tạo Triết học vạch cho người hệ thống cách thức, nguyên tắc để định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Qua trình nghiên cứu học tập, hiểu vai trò mơn học việc nhận thức giới hành động thân Chính chúng em xin tìm hiểu để tài “Cơ sở lý luận học tôn trọng khách quan đổi tư duy, vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập sinh viên” -Ý nghĩa đề tài: +Về lý luận: Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý thuyết học tôn trọng khách quan đổi tư bao gồm phạm trù vật chất, ý thức, mối quan hệ vật chất ý thức, nội dung học tôn trọng khách quan đổi tư +Về thực tiễn: Nghiên cứu làm sở khoa học cho sinh viên ứng dụng nhằm nâng cao hiệu học tập Đặc biệt, làm đưa số đề xuất, góp phần nâng cao hiệu học tập sinh viên -Mục đích đề tài: Là nhằm vận dụng học tôn trọng khách quan đổi tư vào lĩnh vực đời sống học tập sinh viên -Cách thức triển khai: Để thực mục tiêu trên, thảo luận triển khai theo hai phần : + Chương 1: Những vấn đề chung tôn trọng khách quan đổi tư + Chương 2: Vận dụng học tôn trọng khách quan đổi tư vào lĩnh vực đời sống học tập sinh viên Cơ sở lí luận học tơn khách quan đổi tư 1.1.Vật chất 1.1.1.Phạm trù vật chất Vật chất phạm trù triết học phức tạp có nhiều quan niệm khác V.I.Leenin khẳng định chất vật chất giới đưa định nghĩa kinh điển vật chất sau:” Vật chất phạm trù triết học dung để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh không lệ thuộc vào cảm giác Theo định nghĩa Lenin vật chất: Thứ nhất, cần phân biệt khái niệm vật chất với tư cách phạm trù triết học( tức phạm trù khái quát thuộc tính nhất, phổ biến tồn vật chất xác định từ góc độ giải vấn đề triết học) với khái niệm vật chất sử dụng khoa học chuyên ngành( tức khái niệm dung để dạng vật chất cụ thể, cảm tính; biểu cụ thể giới vật chất tự nhiên hay xã hội) Thứ hai, thuộc tính tồn vật chất khái quát phạm trù vật chất chủ nghĩa vật biện chứng thuộc tính tồn khách quan, tức tồn độc lập, không phụ thuộc vào ý thức người Thứ ba, vật chất gây nên cảm giác người trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan người; ý thức người phản ánh vật chất, vật chất ý thức phản ánh 1.1.2.Phương thức hình thức tồn dạng vật chất a Vận động phương thức tồn dạng vật chất Ăng-ghen định nghĩa” Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất- tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất, bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư duy” Dựa thành tựu khoa học thơng thời đại mình, Ăng-ghen phân chia vận động vận động giới( di chuyển vị trí vật thể không gian); vận động vật lý( vận động phân tử, điện tử, xác hạt bản, qúa trình nhiệt, điện phân…); vận động hóa( biến đổi chất vơ cơ, hữu q trình hóa hợp phân giải); vận động sinh vật( biến đổi thể sống, biến thái cấu trúc gen…), vận động xã hội( biển đổi lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, đời sống xã hội…) Khi khẳng định vận động phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vận động tuyệt đối vĩnh viễn Đứng im, cân tượng tương đối, tạm thời trạng thái đặc biệt vận động, vận động cân bằng, ổn định; vận động chưa làm thay đổi chất, vị trí, hình dáng, kết cấu vật b Khơng gian thời gian hình thức tồn vật chất Mọi dạng cụ thể vật chất tồn vị trí định, có quảng tính( chiều cao, chiều rộng, chiều dài) định tồn mối tương quan định ( trước hay sau, hay dưới, bên phải hay bên trái…) với dạng vật chất khác Những hình thức tồn nhưu gọi không gian Mặt khác, tồn vật thể trình biến đổi: nhanh hay chậm, chuyển hóa,… Những hình thức gọi thời gian Là hình thức tồn vật chất nên khơng gian, thời gian có tính chất chung tính chất vật chất tính khách quan, tính vĩnh cửu, tính vơ tận vơ hạn Ngồi ra, khơng gian có thuộc tính ba chiều( chiều cao, chiều rộng, chiều dài) thời gian có chiều( từ q khứ đến tương lai) Tính ba chiều khơng gian tính chiều thời gian biểu hình thức tồn quảng tính q trình diễn biễn vật chất vận động 1.1.3 Tính thống vật chất giới Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: Bản chất giwois vật chất, giới thống tính vật chất Theo quan điểm đó: Một là, có giới giới vật chất, giới vật chất có trước, tồn khách quan, độc lập với ý thức người Hai là, giới vật chất tồn vĩnh viễn,vô hạn, vô tận, không sinh không bị Ba là, tồn vật chất có mối lien hệ khách quan, thống với nhau, biểu chỗ chúng dạng cụ thể vật chất, kết cấu vật chất, có nguồn gốc vật chất, nguồn gốc sinh chịu chi phối quy luật khách quan phổ biến giới vật chất Bản chất vật chất tính thống vật chất giới kết luận rút từ khái quát thành tựu khoa học, khoa học sống thực người kiểm nghiệm Nó khơng định hướng cho người giải thích tính đa dạng giới mà định hướng người tiếp tục nhận thức tính đa dạng để thực trình cải tạo hợp quy luật 1.2 Ý thức 1.2.1.Nguồn gốc ý thức Theo quan điểm vật biện chứng, nguồn gốc có từ tự nhiên nguồn gốc xã hội Nguồn gốc tự nhiên ý thức: Nguồn gốc tự nhiên ý thức não người hoạt động với mối quan hệ người giới khách quan, đó, giới khách quan tác động đến óc người, từ tạo khả hình thành ý thức người giới khách quan - Về óc người: Ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, kết hoạt động sinh lý thần kinh óc Bộ óc hồn thiện, hoạt động sinh lý thần kinh óc có hiệu quả, ý thức - người phong phú sâu sắc Về mối quan hệ người giới khách quan tạo trình phản ánh động, sang tạo: Quan hệ người với giới khách quan quan hệ tất yếu từ người xuất Trong mối quan hệ này, thê giới khách quan phản ánh thông qua hoạt động giác quan tác động nên - óc người, hình thành nên ý thức Phản ánh tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý phản ánh động, sáng tạo Nguồn gốc xã hội ý thức: Có nhiều yếu tố cấu thành nguồn gốc xã hội ý thức trực tiếp nhân tố lao động ngôn ngữ 10 không Nếu không tư tốt khơng có đổi tư ta khó đạt kết cao Bài học tơn trọng khách quan đổi tư học bổ ích cho sinh viên chúng em, đặc biệt lĩnh vực học tập, đời sống thường ngày Nó có đóng góp to lớn hình thành suy nghĩ hành động để góp phần thúc đẩy thân phát triển Bản thân em nghiêm túc nghiên cứu nguyên lý để góp phần làm cho sống trở nên tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn người thầy nghe! 38 Họ tên: Hà Phương Chi STT : LỚP HC: K54I4 MSV: 18D140125 BÀI LÀM Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học Mác, Ăngghen, Lênin hình thành phát triển sở kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại; giới quan, phương pháp luận phổ biến nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vơ sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người Nguyên tắc tơn trọng khách quan xuất phát từ tính khách quan vật chất, có thái độ tơn trọng thực khách quan, mà tôn trọng qui luật, nhận thức hành động theo qui luật; tơn trọng vai trò định đời sống vật chất đời sống tinh thần người, xã hội Điều đòi hỏi nhận thức hành động người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm sở, phương tiện; phải tìm nhân tố vật chất, tổ chức nhân tố thành lực lượng vật chất để hành động Xuất phát từ thực tế khách quan tức phải xuất phát từ thân vật, tượng với tất đặc tính, thuộc tính vật, tượng quan hệ để tìm chất, tìm Lênin nhiều xu lần hướng vận động phát nhấn mạnh rằng: “Không triển lấy theo chủ quy quan luật làm sách, khơng lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược sách lược cách mạng Nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc phải bệnh chủ quan ý chí” Quan điểm Lênin đề cao vai trò vơ quan trọng nguyên tắc tôn trọng khách quan, theo đó, hoạt động nhận 39 thức hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm cho hoạt động có khơng phạm sai lầm đạt thành mong muốn Để vận dụng nguyên tắc vào hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cần phải ý Thứ nhất, mục đích, đường lối, chủ trương người đặt không xuất phát từ ý muốn chủ quan mà phải xuất phát từ thực khách quan Chỉ có mục đích, đường lối, chủ trương xuất phát từ thực, phản ánh nhu cầu tính tất yếu thực có khả trở thành thực Tuy nhiên không nên để chủ quan xuất phát từ khách quan bên để ảnh hưởng đến ý kiến chủ quan mình, có câu chuyện sau: Một vị thiền sư nhìn thấy bọ cạp rơi xuống nước, tâm cứu Ai ngờ vừa chạm vào nó, bị chích vào tay Vị thiền sư không sợ hãi, lại lần tay, lần ơng lại bị chích Người bên cạnh nói: “Nó lúc chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?”.Lỗi sai nằm chỗ, đám đơng mà thay đổi thân Do bên cạnh tôn trọng khách quan cần phải có định kiến chủ quan thân để vận dụng tốt sống học tập Còn việc đổi tư vận dụng trực tiếp đời sống quan trọng Vì mục đích nhiệm vụ đối tư gắn liền với sống người nói chung thân em sinh viên nói riêng Đơi tự hỏi "Mình giỏi gì/Mình thật có khả lĩnh vực nào?" cho thân khơng có bật, ln nhạt nhòa đám đơng Những lúc này, tuyệt vời phát thân có tài định thay đổi suy nghĩ đổi tư lập tức! Bước vào môi trường đại học, cần khám phá nhiều điều nơi thân, cần phát có tài lẻ, khả lĩnh vực trước tiên phải đổi tư Tuy nhiên lối tư góp phần định chất lượng sống Tất ý nghĩ sinh dù cần thiết hay không, dù tiêu cực hay tích cực làm ảnh hưởng đến cảm xúc, lời nói hành động Và vơ hình trung ảnh hưởng tốt xấu đến tùy theo điểm xuất phát thuộc loại tư Cho nên đổi phải dựa cân nhắc đoán thân Là sinh viên em thấy cần thiết phải biết tận dụng lý 40 thuyết vốn có trau dồi kiến thức thiếu đề hồn thiện thân tiền đề để đổi tư phục vụ cho sống, học tập thân em 41 Họ tên: Nguyễn Khánh Chi STT : 10 Mã sinh viên: 18D140185 Lớp HC: K54I4 Bài làm -Tôn trọng khách quan tôn trọng tính khách quan vật chất, quy luật tự nhiên xã hội Điều đòi hỏi hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn sinh viên phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm cho hoạt động Lênin nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Khơng lấy chủ quan làm sách, khơng lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược sách lược cách mạng Nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc phải bệnh chủ quan ý chí” Hiểu nội dung nguyên tắc tôn trọng khách quan phải biết vận dụng vào trình học tập thân để đạt kết cao học tập •Trước tiên, nhận thức phải phản ánh trung thực nội dung chất vật, tượng Không lấy ý kiến chủ quan, định kiến áp đặt cho vật, tượng • Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy nhà trường nội quy giành cho sinh viên nhà trường tiêu chuẩn đánh giá tác phong, đạo đức mà người phải có Khơng nên có tư tưởng cá nhân nội quy nhà trường rườm rà, làm ảnh hưởng không tốt đến việc học, đến thời gian cá nhân mà không thực theo dẫn đến hậu khơng tốt • Khi đề bạt, tranh cử ban cán lớp phải đảm bảo tính cơng bằng, đánh giá trung thực lực cá nhân để bổ nhiệm vào vị trí phù hợp dẫn dắt tập thể lớp lên Khơng nên định kiến cá nhân mà đánh giá khơng trung thực ảnh hưởng đến đồn kết, thi đua tập thể • Khi đánh giá điểm rèn luyện bạn lớp nên thực công khai, khách quan, tránh đánh giá theo cảm tính cá nhân Như tạo mâu thuẫn nội bộ, khơng kích thích thi đua, phấn đấu người lớp 42 • Phải trung thực kì kiểm tra, tích cực ơn luyện làm kiến thức Khơng nên có hành vi quay cóp, chép bạn • Khi đưa kế hoạch học tập cho thời gian tới, em xét đến điều kiện thực tế như: thời gian, sức khỏe, tài chính…để đưa kế hoạch phù hợp, có khả thực Chẳng hạn để nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ em cần phải xét thời gian phù hợp học, trung tâm có mức học phí phù hợp với điều kiện tài thân, phương tiện học có phù hợp với địa điểm học… • Khi đưa mục tiêu phấn đấu, em đánh giá khả thân điều kiện liên quan để đưa mục tiêu phù hợp Tránh đưa mục tiêu thấp khơng kích thích cố gắng, khơng cải thiện hiểu biết Cũng không nên đưa mục tiêu q cao, khơng có khả thực dễ gây tâm lý chán nản • Để trường hạn ngồi nỗ lực học tập thơi chưa đủ em phải đóng tiền học phí hạn • Để học tập, nghiên cứu em cần có sách, vở, tài liệu, bút,… • Để tồn em phải đáp ứng nhu cầu như: ăn, mặc, nhà ở… -Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn nên người cần phải phát huy tính động chủ quan, đổi tư Đổi tư tức phát huy vai trò tích cực, động, sáng tạo ý thức phát huy vai trò tích cực nhân tố người việc vật chất hóa tính tích cực động sáng tạo Bản thân ý thức tự khơng trực tiếp thay đổi thực Ý thức muốn tác động trở lại đời sống thực phải lực lượng vật chất, nghĩa phải người thực thực tiễn Điều có nghĩa tác động ý thức vật chất phải thông qua hoạt động người khâu nhận thức cho quy luật khách quan, biết vận dụng đắn quy luật khách quan, phải có ý chí, có phương pháp để tổ chức hành động Là sinh viên em cần phát huy tính động, đổi tư việc học tập thân, thể qua mặt sau: 43 • Phải sức học tập, nghiên cứu tri thức khoa học để làm giàu thêm kho tàng tri thức thân, không xem trọng tri thức chuyên ngành mà phải quan tâm môn khoa học bản, khoa học tiền đề, sở để tiếp xúc với tri thức chuyên ngành hiệu • Có tinh thần ham học hỏi, tham gia nhiều thi khoa học để mở rộng tầm hiểu biết, giao lưu học hỏi với bạn bè nước quốc tế • Tham gia thi nghiên cứu khoa học trường tổ chức để kích thích óc sáng tạo thân cống hiến ý tưởng hay • Vận dụng kiến thức học tập trường lớp vào thực tiễn hành động • Tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đến vùng cao, miền núi để dạy học cho em nhỏ • Tổ chức học nhóm để giúp đỡ học tập • Phải biết kế thừa phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, tiếp thu giá trị văn hóa tiến lưu giữ giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc • Tôn trọng tri thức khoa học làm chủ tri thức khách quan: • Cần nhận thức vai trò trách nhiệm phồn thịnh phát triển đất nước tương lai, tích lũy tri thức, nâng cao trình độ, làm chủ tri thức khoa học, từ đóvận dụng sáng tạo vào đời sống trình học tập Trong trình học tập, em cần phát huy tích cực tính động chủ quan, chủ động hoạt động, thể khả linh động thân, tu dưỡng đạo đức, tự tin Để đổi tư duy, phát triển thân, em cần chống thái độ thụ động, trông chờ, ỷ lại KẾT LUẬN Để trình học tập đạt kết cao tất yếu phương pháp học phải khoa học phù hợp với hoàn cảnh Để có phương pháp học tập tốt, ngồi việc áp dụng hiểu biết 44 khoa học mà phải hiểu kiến thức Triết học Cụ thể, “Bài học tôn trọng khách quan đổi tư duy” trình học tập C.mác Ăngghen giúp ta tìm nguyên tắc vận dụng nhiều vào đời sống người lĩnh vực khác cá nhân, cộng đồng lịch sử, có lĩnh vực học tập Phá vỡ nguyên tắc mang tính chất tảng ấy, em bị lạc khỏi định hướng trình tìm phương pháp khoa học cho Q trình học tập mà không đạt kết cao Để Việt Nam hướng lên Xã hội chủ nghĩa cần người xã hội chủ nghĩa Và tảng, bắt đầu tri thức, học vấn Không khác, người xã hội chủ nghĩa sinh viên Vì vậy, em cần phải nỗ lực học tập, trang bị cho kiến thức cần thiết 45 46 47 48 49 50 51 52 ... Những vấn đề chung tôn trọng khách quan đổi tư + Chương 2: Vận dụng học tôn trọng khách quan đổi tư vào lĩnh vực đời sống học tập sinh viên Cơ sở lí luận học tôn khách quan đổi tư 1.1.Vật chất 1.1.1.Phạm... lý thuyết học tôn trọng khách quan đổi tư bao gồm phạm trù vật chất, ý thức, mối quan hệ vật chất ý thức, nội dung học tôn trọng khách quan đổi tư +Về thực tiễn: Nghiên cứu làm sở khoa học cho... Trên sở tìm hiểu học " tôn trọng khách quan đổi tư " em xin chia sẻ mọt vài vận dụng rút áp dụng vào thực tiễn học tập thân em " Tơn trọng khách quan " tơn trọng tính khách quan vật chất , quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy, Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy

Từ khóa liên quan