ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

87 131 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 19:59

ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Lời nói đầu Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí u cầu khơng thể thiếu kỹ sư ngành khí, nhằm cung cấp kiến thức sở máy kết cấu máy Thông qua đồ án môn học Cơ sở thiết kế máy, sinh viên hệ thống lại kiến thức học nhằm tính tốn thiết kế chi tiết máy theo tiêu chủ yếu khả làm việc; thiết kế kết cấu chi tiết máy, vỏ khung bệ máy; chọn cấp xác, lắp ghép phương pháp trình bày vẽ, cung cấp nhiều số liệu phương pháp tính, dung sai lắp ghép số liệu tra cứu khác Do thiết kế đồ án chi tiết máy phải tham khảo giáo trình Chi tiết máy, Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, Dung sai lắp ghép, Nguyên lý máy bước giúp sinh viên làm quen với công việc thiết kế nghề nghiệp sau Trong học phần sở thiết kế máy, nhằm củng cố kiến thức cho sinh viên, em giao đề tài : THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI với hướng dẫn tận tình giảng viên Hoàng Minh Thuận Nhiệm vụ em thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có truyền đai, hộp giảm tốc bánh trụ nghiêng truyền xích Hệ dẫn động động điện thông, qua truyền đai, hộp giảm tốc truyền xích để truyền động đến xích tải Lần làm quen với công việc thiết kế, với khối lượng kiến thức tổng hợp lớn, có nhiều phần em chưa nắm vững, dù tham khảo tài liệu nhiên thực đồ án, tính tốn khơng thể tránh thiếu sót.Em mong góp ý giúp đỡ thầy cô giáo bạn bè Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, đặc biệt thầy Hồng Minh Thuận hướng dẫn tận tình cho em nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thành đồ án môn học Hưng Yên, ngày 18/11/2011 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN I.1 Chọn động I.1.1 Xác định công suất cần thiết động - Công suất làm việc động xác định theo CT 2.11[I]: Plv == = 3,41 kW Trong đó: + Plv cơng suất trục máy công tác, kW; +F lực kéo băng tải ,N +v vận tốc băng tải,m/s -Công suất tương đương động theo CT 2.14[I] Ptđ = Plv Trong đó: + hệ số tải trọng tương đương == = 0,76 Trong đó: Ti : momen xoắn làm việc máy thời gian ti ; T1= T; T2= 0,5T ti : thời gian làm việc máy với mô men Ti; t1 = 0,5tck; t2 = 0,3tck tck thời gian chu kỳ động Ptđ = 0,76 3,41= 2,59 kW => -Theo CT 2.8 [I] ta có cơng suất cần thiết là: Trong : + Pct công suất cần thiết động cơ, kW; + η hiệu suất toàn hệ thống theo CT 2.9[I] η = ηđ.ηbr.ηx Trong theo bảng 2.3[I] ηđ = 0,95 hiệu suất truyền động đai ηbr = 0,97 hiệu suất truyền bánh trụ ηol = 0,99 hiệu suất cặp ổ lăn ηx = 0,92 hiệu suất truyền xích Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI => η = 0,95.0,97 .0,92= 0,82 - công suất cần thiết động là: Pct = = 3,16 (kW) I.1.2 Xác định số vòng quay động Theo CT 2.18[I] xác định số vòng quay sơ động là: nsb = nlv.ut Trong đó: + nlv số vòng quay trục làm việc,v/p nlv xác định theo CT 2.16[I]: nlv = ; Trong đó: v -vận tốc băng tải, m/s; D -đường kính băng tải, mm theo đề ta có: v = 0,35 m/s; D = 250 mm; => nlv = = 26,75 (v/p) + ut tỉ số truyền toàn hệ thống Mặt khác theo CT 2.15[I] ta có: ut = uđ.ubr.ux ; uđ –tỉ số truyền truyền đai; u br - tØ sè trun cđa bé trun b¸nh răng; u x - tỉ số truyền truyền xÝch; theo bảng 2.4[I] ta chọn : uđ = ; ubr= 4; ux= 2,5 => ut = 3.4.2,50 = 30 Số vòng quay sơ là: nsb = 26,75 30 = 802,50 (v/p) I.1.3 Chọn động Theo CT 2.19[I] Ta phải chọn động có: Tra bảng P1.3 [1], P1.7[I] ta chọn động có tên là: 4A112MB6Y3 Bảng số liệu động cơ: Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIT K MY Kiểu động Công suất, kW 4A112MB6Y 4,00 TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Vận tốc Cos ϕ quay vßng quay, v/p 950 0,8 2,2 2,0 η% ФD, (mm) 82 32 I.2 Phõn phi t s truyn Để phân phối tỉ số truyền cho truyền, theo CT 3.23[I] phải tính tØ sè trun cho toµn bé hƯ thèng: ut = = = 35,51 Mặt khác theo CT 2.15[I] ta cú: ut = uđ.ubr.ux Chọn theo bảng 2.4[I] + tỷ số truyền truyền bánh răng: ubr = + tỷ số truyền truyền đai là: uđ= 3,56 => ux = = = 2,49 I.3 Xác định thông số trục Tính cơng suất trục Trục II: PII = = 2,87 (kW) Trục I: PI = = = 2,99 (kW) Trục động cơ: Pđc = = = 3,15 (kW) Tính tốn tốc độ quay ca cỏc trc Trục động cơ: nđc = 950 (v/p) Trôc I: Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI nI = = 266,85 (v/p) Trục II: nII = = = 66,71(v/p) Trục làm việc: nlv = = 26,79 (v/p) 3.Tính momen xoắn trục Ta có momen xoắn trục sau: Trục động cơ: T®c = = = 31 665,79 (N.mm) Trục I: TI = = = 107 005,81 (N.mm) Trục II: TII = = = 410 860,44 (N.mm) Bảng kết tính tốn thông số trục: Trục Động I II 3,15 2,99 2,87 Làm việc Thông số Công suất P ( kW) Tỷ số truyền u 3,56 2,49 Số vòng quay n ( v/p) 950 266,85 66,71 Mơmen xoắn T(N.mm) 31 665,79 107 005,81 410 860,44 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 26,79 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI PHẦN II: TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN ĐAI THANG 2.1 Chọn loại đai tiết diện đai -Sử dụng đai thang thường -Chọn tiết diện đai thang: Theo hình 4.1 [I] Với Pđc = 3,15 kW nđc = 950 v/p → chọn tiết diện đai thang là: Б Bảng thông số: Ký hiệu Б Kích thước tiết diện, mm bt b h yo 14 17 10,5 4,0 Diện tích tiết diện A, mm2 138 Đường kính bánh Chiều dài giới hạn đai nhỏ d1, mm l, mm 140 ÷ 280 2.2 Xác định thông số truyền đai a, Chọn đường kính bánh đai : theo bảng 4.21[I] ta chọn được: đường kính bánh đai nhỏ: d1= 200 mm Kiểm tra vận tốc đai: v = = = 9,94 m/s < vmax với vmax = 25 m/s → thoả mãn điều kiện Chọn đường kính bánh đai lớn là: Theo CT 4.2 [I] chọn d2 = uđ d1 (1 - ε) = 3,56 200.(1 - 0,01) = 704,88 (mm) Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 800 ÷ 6300 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI đó: + uđ = 3,56 tỷ số truyền truyền đai + d1 đường kính bánh đai chủ động + ε = 0,01 hệ số trượt Theo bảng 4.21 [I] chọn đường kính tiêu chuẩn: d2 = 710 mm Vậy tỷ số truyền thực tế: u đtt = d2 710 = = 3,59 d1 (1 − ε ) 200.(1 − 0,01) Sai số tỉ số truyền là: u =.100%= 100% = 0,84 % < % Thỏa mãn điều kiện b, Chọn khoảng cách trục sơ Theo bảng 4.14 [I] chọn khoảng cách trục dựa theo tỷ số truyền u đ đường kính bánh đai d2: uđ = 3,56 = 0,98 → asb =0,98 d2 = 0,98.710= 695,80 mm Kiểm tra điều kiện asb : 0,55(d1 + d2) + h ≤ asb ≤ 2(d1 + d2) 0,55(d1 + d2) + h = 0,55(200+710) + 10,5= 511 2(d1 + d2) = 2(200+710) = 1820 → thỏa mãn điều kiện c, tính chiều dài đai Theo CT 4.4 [I] Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Từ khoảng cách trục asb chọn, ta có chiều dài đai: (d − d1 ) l = a sb + 0,5.π ( d1 + d ) + a sb (710 − 200) = 2.695,80 + 0,5.π ( 200 + 710) + = 2913,75mm 4.695,80 Theo bảng 4.13 [I] chọn chiều dài tiêu chuẩn l = 2800 mm Nghiệm số vòng chạy đai giây: Theo CT 4.15 [I] i= v 9,94 = = 3,35 < imax l 2,8 với imax = 10 m/s d, khoảng cách trục : Tính lại khoảng cách trục aw theo chiều dài tiêu chuẩn l = 2800 mm Theo CT 4.6 [I] : λ + λ2 − 8.∆2 aw = Trong đó: λ =l − ∆= ⇒ aw = π (d1 + d ) 3,14(200 + 710) = 2800 − = 1371,3 2 d − d 710 − 200 = = 255 2 1371,3 + 1371,3 − 8.2552 = 634,40( mm) Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI e , Góc ôm bánh đai nhỏ Theo CT 4.7[I] α = 180 − o 57o a (d − d ) = 180 − o w 57 634,40 ( 710 − 200) = 134,18 → α1 > αmin = 120o → thoả mãn điều kiện 2.3 Xác định số đai z: Theo CT 4.16 [I] z= P1 K đ [Po ] Cα Cl Cu C z Trong đó: + P1= 3,15 kW cơng suất trục bánh đai chủ động + Kđ : hệ số tải trọng động Tra Bảng 4.7 [I] chọn Kđ = 1,6 + Cα : hệ số kể đến ảnh hưởng góc ơm α1 Tra Bảng 4.15 [I] → Cα = 0,88 với α1 = 134,18o + Cl : hệ số kể đến ảnh hưởng chiều dài đai l 2800 = = 1,25 lo 2240 Tra Bảng 4.16 [I] → Cl = 1,04 + Cu : hệ số kể đến ảnh hưởng tỷ số truyền Tra Bảng 4.17 [I] → Cu = 1,14 với uđ = 3,56 + [Po] : công suất cho phép (kW) Theo Bảng 4.19 [I] với v = 9,94 m/s d1 = 200 mm → [Po] = 3,66 kW Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI + Cz: hệ số kể đến ảnh hưởng phân bố không tải trọng cho dây đai Theo Bảng 4.18 [I] z= Do P1 3,15 = = 0,86 [ Po ] 3,66 → Cz = 3,15.1,6 = 1,32 3,66.0,88.1,04.1,14.1 → lấy z = 2 4.Chiều rộng bánh đai B = (z - 1) t + 2e theo CT 4.17[I] Với đai Б Tra bảng 4.21 [I] ta có: z = 2, t = 19 e = 12,5 B = (2 - 1) 19 + 12,5 = 44 (mm) • Đường kính ngồi bánh đai (với ho = 4,2) da1 = d1 + 2ho = 200 + 4,2 = 208,4 (mm) da2 = d2 + 2ho = 710 + 2.4,2 = 718,4 (mm) 2.5 Xét lực căng bánh đai Xác định lực căng li tâm sinh : Theo CT 4.20 [I] Fv = qm v2 =0,178 9,94 =17,59 N + qm= 0,178 Kg/m khối lượng m chiều dài đai; theo bảng 4.22 [I] + v = 9,94 m/s vận tốc vòng đai + P1: công suất bánh đai chủ động Lực căng đai xác định: Theo CT 4.19[I] Fo = 780.P1.K d 780.3,15.1,6 + Fv = + 17,59 = 242,30( N ) v.Cα z 9,94.0,88.2 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 10 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Ký hiệu 309 d, mm 45 D, B mm mm 100 25 TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI r, Đường kính bi mm mm 2,5 17,46 Fa K FrK C Co, kN kN 37,8 26,70 Q FrQ Ta có sơ đồ tính tốn b.Tính kiểm nghiệm khả tải động ổ Khả tải động ổ xác định theo CT 11.1[I]: Cđ = QE C Trong đó: QE tải trọng động tương đương , kN m – Bậc đường cong mỏi thử ổ lăn, với ổ bi m=3 L tuổi thọ tính triệu vòng quay; gọi Lh tuổi thọ ổ tính theo CT 11.2[I]: Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 73 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Lh= => L = Trong đó: Lh tuổi thọ làm việc ổ: Lh= 24000 n số vòng quay trục II; n= 66,71 v/p ta có L = = = 96,06 triệu vòng Tải trọng hướng tâm ổ: FrK = = = 6426,64 N FrQ = = = 5730,23 N Ta tiến hành tính kiểm nghiệm cho ổ chịu tải lớn ổ K Tính tải trọng động quy ước:theo CT 11.3[I]: QK = (X.V.FrK+ Y.Fa) kt.kđ Trong đó: Fr Fa tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục , kN V- hệ số kể đến vòng quay; vòng quay V=1 kt -hệ số ảnh hưởng nhiệt độ, kt= với � = 105C kđ – hệ số kể đến đặc tính tải trọng ; tra bảng 11.3[I] ta lấy kđ= 1,3 X,Y hệ số tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục -xét tỷ số = = 0,025 tra bảng 11.4[I] ta hệ số e 0,21 = = 0,10 < e = 0,21 tra bảng 11.4[I]: ta X=1;Y=0 Vậy tải trọng động quy ước là: Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 74 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI QK = (X.V.Fr+ Y.Fa) kt.kđ = (1.1.6426,64 + 0.658,54)1.1,3 = 8351,98 N Ta tiến hành tính kiểm nghiệm cho ổ chịu tải lớn ổ Q Tính tải trọng động quy ước:theo CT 11.3[I]: QQ = (X.V.Fr+ Y.Fa) kt.kđ Trong đó: Fr Fa tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục , kN V- hệ số kể đến vòng quay; vòng quay V=1 kt -hệ số ảnh hưởng nhiệt độ, kt= với � = 105C kđ – hệ số kể đến đặc tính tải trọng ; tra bảng 11.3[I] ta lấy kđ= 1,3 X,Y hệ số tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục -xét tỷ số = = 0,025 tra bảng 11.4[I] ta e 0,21 = = 0,11 < e = 0,21 tra bảng 11.4[I]: ta X=1;Y=0 Vậy tải trọng động quy ước là: QQ = (X.V.Fr+ Y.Fa) kt.kđ = (1.1.5730,23 + 0.658,54)1.1,3 = 7449,30 N Ta thấy QK= 8351,98 N > QQ= 7449,30 N chọn Q = QK = 8351,98 N Tải trọng động tương đương xác định theo CT 11.13[I]: QE= = Q = 8351,98 = 6790,72 N = 6,79072 kN Trong đó: Q2 = 0,5.Q1; t1 = 0,5t¢k (h); t2 = 0,3tck (h); tck = (h) Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 75 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Khả tải động ổ xác định theo CT 11.1[I]: Cđ = QE.= 6,79072 = 31,10 kN < C= 37,80 kN Vậy ổ chọn đủ khả tải động c.Tính kiểm nghiệm khả tải tĩnh ổ Ta xét vị trí ổ K chịu lực lớn FrK= 6426,64 N; Fa= 658,54 N Tải trọng tĩnh tác dụng lên ổ lăn Theo CT 11.19[I] Qt = Xo.Fr+Yo.Fa = 0,6.6426,64 + 0,5.658,54 = 4185,25 N < Fr= 6426,64 N đó: X0; Y0 hệ số tải trọng hướng tâm hệ số tải trọng dọc trục; Theo bảng 11.6[I], với ổ bi đỡ => Xo= 0,6; Y0 = 0,5 Theo CT 11.20[I]: chọn Qt= Fr1= 6426,64 N = 6,42664 kN < C0 = 26,70 kN Vậy ổ đủ khả tải tĩnh PHẦN VIII : TÍNH TỐN VÀ CHỌN CÁC YẾU TỐ CỦA VỎ HỘP GIẢM TỐC VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC Kết cấu vỏ hộp giảm tốc đúc - Chỉ tiêu vỏ hộp giảm tốc độ cứng cao khối lượng nhỏ - Chọn vật liệu để đúc vỏ hộp giảm tốc : GX15-32 - Chọn bề mặt ghép nắp thân qua trục Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 76 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI VIII.1.Xác định kích thước vỏ hộp - Các kích thước vỏ hộp giảm tốc ,theo bảng 18.1 [II] a- Chiều dày thân hộp: Chọn kích thước phần tử cấu tạo nên hộp giảm tốc đúc sau: Với δ=0,03a +3 = 0,03.165 + = 7,95 > mm , ta chọn δ = mm b- Chiều dày nắp hộp: δ1 = 0,9 δ = 0,9 = 7,2 mm, chọn δ1 = mm c- Gân tăng cứng: - Chiều dày e =( 0,8…1) δ = ( 6,4… 8) mm ,chọn e = mm - Chiều cao h < 58 mm , chọn 50 mm - Độ dốc: 20 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 77 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI d-Đường kính bu lông: - Bu lông : d1 >0,04.a+10 > 12 mm , chọn d1 = 16 mm - Bu lông cạnh ổ : d2 = (0,7…0,8) d1 =(0,7 0,8).16 = (11,2…12,8) mm , chọn d2 = 12 mm - Bu lơng ghép bích thân : d3 =(0,8…0,9) d2 = ( 0,8 0,9) 12= (9,6…10,8) mm, chọn d3 = 10 mm - Bu lông ghép nắp ổ: d4 = (0,6…0,7) d2 =(0,6 0,7).12= (7,2…8,4) mm , chọn d4 = mm - Bu lông ghép nắp cửa thăm: d5 =(0,5…0,6) d2 = (0,5 0,6).12 = (6…7,2) mm , chọn d5 = mm e- Mặt bích ghép nắp thân - Chiều dày bích thân hộp S3 = (1,4…1,8) d3 =(1,4 1,8).10= (14…18) mm , chọn S3 = 14 mm - Chiều dày bích nắp hộp S4 = (0,9…1) S3 =(0,9 1).14= (12,6 14) mm , chọn S4 = 14 mm - Bề rộng mặt ghép bu lông cạnh ổ: K2 = E2 + R2 + (3…5) mm Với E2 = 1,6 d2 = 1,6 12 = 19,2 mm R2 = 1,3 d2 = 1,3 12 = 15,6 mm K2 = 19,2 + 15,6 + (3…5) = (37,8…39,8) mm; lấy K2 = 39 mm - Bề rộng mặt bu lơng lắp bích thân: K3 = K2 – (3…5) = 39 – (3…5) = ( 36…34) mm; lấy k3 = 35 mm f- Kích thước gối trục: Kích thước gối trục tra theo bảng 18 2[II], ta có bảng số liệu sau: Kích thước gối trục Trục D D2 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 D3 D4 78 h d4 z ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI I 72 90 115 65 10 M8 II 100 120 150 90 12 M8 g- Mặt đế hộp: - Chiều dày khơng có phần lồi: S1 = (1,3…1,5) d1 =(1,3…1,5) 16= (20,8…24) mm , chọn S1 = 23 mm k1 ≈ d1 = 48 mm - Bề rộng mặt đế hộp : Và q ≥ k1 + 2δ = 48 + 2.8 = 64 mm h- Khe hở chi tiết: - Giữa bánh với thành hộp : mm; lấy mm - Giữa đỉnh bánh lớn đáy hộp: mm; lấy = 40 mm - Góc mặt bên bánh với : chọn VIII.2 Một số kết cấu khác liên quan đến cấu tạo vỏ hộp 1- Bu lơng vòng: Bu lơng vòng dùng để nâng vận chuyển hộp giảm tốc gia công hay lắp ghép - Theo bảng 18.3b[II] ,có kết trọng lượng gần hộp giảm tốc là: aw = 165(mm) ⇒ Q = 95 (kg) - Theo bảng 18.3a[II] ,có kết kích thước bu lơng vòng sau: Bảng kích thước bulơng vòng Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 79 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Ren D M8 TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI d2 d3 d4 h h1 h2 l ≥ f b 36 20 20 13 18 18 10 1,2 2,5 d1 d5 c x r r1 r2 4 2- Cht nh v Để đảm bảo vị trí tơng đối nắp thân hộp gia công nh lắp ghép Ta chọn chốt định vị chốt côn theo bảng 18.4b[II], ta có kích thíc cđa chèt nh sau: d, mm c, mm độ côn đờng sinh bề mặt trụ: 1:50 l, mm 37 3- Cửa thăm: Cửa thăm để đổ dầu vào hộp quan sát chi tiết máy hộp lắp ghép Theo bảng 18.5[II] kích thước nắp hộp có kết kích thước cửa thăm: Bảng kích thước thăm A B A1 B1 C C1 K R Vít Số lượng 100 50 150 75 125 - 60 12 M6 x 22 4- Nút thông hơi: Khi làm việc nhiệt độ hộp tăng lên, để giảm áp suất điều hòa khơng khí bên bên ngồi hộp ta dùng nút thơng Kích thước nút thơng theo bảng 18.6[II] : Bảng kích thước nút thông A B C D E G H I K M27x2 15 30 15 45 36 32 L M N O P 10 22 32 18 36 32 5- Nút tháo dầu: Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 80 Q R S ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Nút tháo dầu để thay dầu dầu dầu cũ bị bẩn biến chất, theo bảng 18.7[II] : d b m f L c q D S Do M16 x 02 12 23 13,8 26 17 19,6 6- Chọn que thăm dầu: Que thăm dầu để kiểm tra mức dầu hộp, + mức dầu so với đáy hộp giảm tốc Hmin = 46 (mm), + mức dầu max so với đáy hộp giảm tốc Hmax = 85(mm) 7- bôi trơn: Bộ truyền hộp giảm tốc với vận tốc bánh v < 12m/s chọn phương pháp bôi trơn ngâm dầu, Theo bảng 18.11[II] với v = 0,92 dùng dầu nhớt to = 50o có độ nhớt 160/16 Theo bảng 18.13[II] , chọn loại dầu bôi trơn dầu ô tô máy kéo AK-20 Bôi trơn ổ lăn ta sử dụng phương pháp bôi trơn mỡ 8- Lắp ghép bánh lên trục: Để ghép bánh lên trục chọn mối ghép then cao chọn kiểu lắp H7/k6 Đây kiểu lắp chặt, chọn kiểu lắp cần cố định bánh dọc trục Bảng số liệu tính tốn Tên gọi Biểu thức tính tốn Chiều dày: Thân hộp, δ Nắp hộp, δ1 δ = mm δ1 = mm Gân tăng cứng: Chiều dày, e e = mm Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 81 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Chiều cao, h Độ dốc h = 50 mm 2o Đường kính bulơng: Bulơng nền, d1 Bulơng cạnh ổ, d2 Bulơng ghép bích nắp thân, d3 Bulông ghép nắp ổ, d4 Bulông ghép nắp cửa thăm, d5 d1 = 16 mm d2 = 12 mm d3 = 10mm d4 = mm d5 = mm Mặt bích ghép nắp thân: Chiều dày bích thân hộp, S3 Chiều dày bích nắp hộp, S4 Bề rộng bích nắp hộp, K3 S3 = 14 mm S4 = 14 mm K3 = 35 mm Kích thước gối trục: Đường kính ngồi tâm lỗ vít:D3, D2 Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ: K2 Tâm lỗ bulông cạnh ổ: E2 C ( k khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ) Chiều cao h ( phụ thuộc tâm lỗ bulơng kích thước mặt tựa,) D2I = 90; D3I =115 ; D2II = 120; D3II =150 K2 = 39 mm E2 = 19,2 mm R2 = 15,6 mm k = 18mm h = 32,5 mm Mặt đế hộp: Chiều dày: khơng có phần lồi S1 Bề rộng mặt đế hộp, K1 q S1 =23 mm K1 = 48 mm q = 64 mm Khe hở chi tiết: Giữa bánh với thành hộp Giữa đỉnh bánh lớn với đáy hộp Giữa mặt bên bánh với ∆ = mm ∆1 = 40 mm ∆2 = mm Số lượng bulông Z Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 chọn Z = 82 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI VIII BẢNG KÊ CÁC KIỂU LẮP, TRỊ SỐ CỦA SAI LỆCH GIỚI HẠN VÀ DUNG SAI KIỂU LẮP Vị trí lắp ghép Nắp ổ vỏ hộp ( µm ) Giá trị sai lệch giới hạn Dung sai lỗ Dung sai trục +30 -100 Kiểu lắp H7/d11 Trục ổ k6 -290 +18 +2 Vỏ hộp ổ Phớt chắn mỡ trục Mayơ bánh trục Trục ống chèn Ổ lăn với trục H7 +30 H7/k6 +25 +18 H7/k6 +25 +2 +18 H7/k6 +25 +2 +18 +2 +18 +2 +18 +2 +18 +2 k6 Bánh xích với trục H7/k6 Bánh đai với trục H7/k6 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 +25 +25 83 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Tài liệu tham khảo: 1-Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, tập 1[I], tập 2[II] – Trịnh Chất – Lê Văn Uyển 2-Chi tiết máy, tập 1, tập 2[3] – Nguyễn Trọng Hiệp, nhà xuất giáo dục 3-Hướng dẫn làm tập dung sai – Ninh Đức Tốn – Nguyễn Trọng Hùng Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, năm 2000 4-Bài tập kĩ thuật đo Ninh Đức Tốn, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Tú Nhà xuất giáo dục Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Văn Nhiên Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 84 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI MỤC LỤC Phần I: Chọn động phân phối tỉ số truyền 1.1 -Chọn động …………………………………………………… 1.2 -Phân phối tỷ số truyền……………………………………………… 1.3 –Xác định thông số trục………………… ……………… Phần II- Tính tốn truyền đai………………………… ……5 2.1-chọn loại đai …………………………………………………….…….5 2.2-Xác định thông số truyền đai… …………………………….……5 2.3-Xác định số đai……………… ………………….……………… .8 2.4- Chiều rộng bánh đai…………………………………………… 2.5- Xét lực căng ban đầu lực tác dụng…………………………………9 Phần III-Tính tốn truyền xích………………………11 3.1-Chọn loại xích……………………………………………………….11 3.2-Xác định thơng số xích truyền xích ………………11 3.3- Kiểm nghiệm xích độ bền……………… …………………… 14 3.4 -Xác định lực tác dụng lên đĩa xích……….……….……………18 Phần IV: Tính tốn truyền bánh răng…………………… 20 4.1-Chọn vật liệu……………………………………………………… 20 4.2-Xác định ứng suất cho phép……………….………………………20 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 85 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI 4.3-Xác định thơng số truyền…………………… 24 4.4-Kiểm nghiệm răng………………………………………………….25 4.5-Xác định thông số truyền …………………………31 4.6-Xác định lực ăn khớp……………………………………………….31 Phần V: Tính tốn thiết kế trục……………………………….35 5.1-Chọn vật liệu…………………………………………………………35 5.2-Tính tốn thiết kế trục……………………………………………….35 1-Xác định đường kính sơ bộ………………………………………35 2-Xác định khoảng cách gối đỡ,điểm đặt lực…… 36 3-Xác định đường kính chiều dài đoạn trục…… …… 39 3.1-Phần trục I…… …………………………………………39 3.2-Phần trục II…… ……………………………………… 44 4-Tính kiểm nghiệm trục độ bền mỏi ……… …… ……… 49 Phần VI:Tính chọn then……………… ……………………57 6.1-Chon then trục I ……………………………………………… .57 6.2-Chọn then trục II ……………………………………………………59 Phần VII:Tính chọn ổ lăn……………………………… .61 7.1-Chọn ổ lăn cho trục I ………………………………………… 61 7.2-Chọn ổ lăn cho trục II …………………… ……………………… 64 Phần VIII:Kết cấu vỏ hộp…………………………………….67 8.1-Xác định kích thước vỏ hộp ……………………… 67 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 86 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI 8.2-Một số chi tiết khác ………………………….…………………… 69 Phần IX:Bôi trơn hộp giảm tốc………………………………71 Phần X:Xác định kiểu lắp dung sai………………………73 Tài liệu tham khảo……………………………………………74 Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 87 ...ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN I.1 Chọn động I.1.1 Xác định công suất cần thiết động - Công suất... có tên là: 4A112MB6Y3 Bảng số liệu động cơ: Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Kiểu động Công suất, kW 4A112MB6Y 4,00 TNH TOÁN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Vận tốc Cos ϕ quay... : Pt = P k kz kn ≤ [P] Trong đó: Pt cơng suất tính tốn;kW P = 2,87 kW cơng suất cần truyền; Sinh viên: Nguyễn Văn Nhiên Lớp : ĐLK7 12 ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY TÍNH TỐN HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY, ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY, Theo bảng 4.21 [I] chọn đường kính tiêu chuẩn:, 2 .4.Chiều rộng của bánh đai, và ứng suất uốn cho phép xác định theo CT 6.14[I]:, Theo bảng 6.18 [1], ta có: YF1 = 3,80 ; YF2 = 3,60;, KxF = 1 do da < 400 mm, Hình 4.1: sơ đồ tác dụng lực lên bộ truyền bánh răng khi làm việc

Mục lục

Xem thêm