Giám sát phản ứng có hại của thuốc điều trị lao kháng thuốc trong chương trình chống lao quốc gia

257 29 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THỦY GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO KHÁNG THUỐC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THỦY GIÁM SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO KHÁNG THUỐC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÁNG MÃ SỐ : 62720405 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hoàng Anh PGS.TS Nguyễn Viết Nhung HÀ NỘI, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác NGUYỄN THỊ THỦY LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Trung tâm DI & ADR Quốc gia, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương tận tình dìu dắt, hướng dẫn, trang bị cho kiến thức khoa học quý giá động viên suốt trình thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn TS Vũ Đình Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm DI & ADR Quốc gia, giảng viên môn Dược lâm sàng, ThS Nguyễn Mai Hoa, ThS Cao Thị Thu Huyền quý đồng nghiệp làm việc Trung tâm DI & ADR nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian hồn thành luận án Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô Bộ môn Dược lực, Dược lâm sàng tồn thể Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học Trường đại học Dược Hà Nội quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới DS Lại Quang Phương, DS Nguyễn Hồng Dương, DS Dương Văn Quang, DS Nguyễn Bảo Ngọc số cựu sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội khóa 66, 67 68 đồng hành suốt thời gian triển khai nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cán Chương trình Chống Lao Quốc gia, bạn đồng nghiệp nhóm Quản lý lao kháng thuốc, lãnh đạo cán y tế cở sở trọng điểm điều trị lao tham gia nghiên cứu Đồng thời, xin cảm ơn dự án “Hỗ trợ Hệ thống Y tế” Quỹ tồn cầu phòng chống Lao, Sốt rét HIV/AIDS hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện để tơi thực luận án Cuối cùng, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè thân thiết bên động viên chỗ dựa tinh thần để vượt qua khó khăn vất vả suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Nguyễn Thị Thủy MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh lao kháng thuốc phác đồ điều trị 1.1.1 Sơ lược bệnh lao kháng thuốc 1.1.2 Phân loại bệnh lao kháng thuốc 1.1.3 Tình hình dịch tễ bệnh lao kháng thuốc 1.1.4 Thuốc phác đồ điều trị bệnh lao kháng thuốc 1.2 Tổng quan Cảnh giác Dược với thuốc điều trị MDR-TB 17 1.2.1 Tầm quan trọng Cảnh giác Dược 17 1.2.2 Các phương pháp theo dõi Cảnh giác Dược 18 1.2.3 Dữ liệu biến cố bất lợi thuốc chống lao điều trị MDR-TB 22 1.3 Hệ thống quản lý, điều trị thực hành Cảnh giác Dược bệnh nhân lao kháng thuốc Chương trình Chống Lao Quốc gia 31 1.3.1 Hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân MDR-TB thường quy 31 1.3.2 Hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân lao tiền siêu lao siêu kháng thuốc 32 1.3.3 Thực hành Cảnh giác Dược Chương trình Chống Lao Quốc gia 32 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 36 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 36 2.1.3 Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 38 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 39 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 43 2.2.4 Tóm tắt quy trình tồn luận án 48 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 49 CHƯƠNG KẾT QUẢ 51 3.1 Thực trạng báo cáo ADR thuốc điều trị MDR-TB theo kênh báo cáo tự nguyện từ năm 2009 đến 2015 51 3.1.1 Số lượng báo cáo ADR tự nguyện thuốc điều trị MDR-TB 51 3.1.2 Chất lượng báo cáo ADR tự nguyện thuốc điều trị MDR-TB 52 3.1.3 Đặc điểm thuốc ADR báo cáo 53 3.2 Đặc điểm biến cố bất lợi yếu tố ảnh hưởng đến xuất biến cố bất lợi điều trị MDR-TB ghi nhận phân tích thơng qua CEM 55 3.2.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu xác định tần suất yếu tố ảnh hưởng tới AE điều trị MDR-TB 57 3.2.2 Đặc điểm biến cố bất lợi bệnh nhân điều trị lao đa kháng 59 3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất biến cố bất lợi 66 3.3 Phân tích AE kéo dài khoảng QTcF ghi nhận sử dụng phác đồ chứa thuốc chống lao BDQ bệnh nhân tiền siêu kháng thuốc, siêu kháng thuốc thông qua CEM 70 3.3.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 71 3.3.2 Đặc điểm biến cố bất lợi kéo dài khoảng QTcF 73 3.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất biến cố kéo dài khoảng QTcF 85 CHƯƠNG BÀN LUẬN 87 4.1 Thực trạng báo cáo phản ứng có hại thuốc điều trị lao đa kháng ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện Việt Nam 88 4.2 Kết theo dõi tập biến cố sở trọng điểm phân tích yếu tố ảnh hưởng tới xuất biến cố bất lợi 93 4.2.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 94 4.2.2 Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố bất lợi 95 4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất biến cố bất lợi 102 4.3 Đặc điểm biến cố kéo dài khoảng QTcF yếu tố ảnh hưởng bệnh nhân sử dụng phác đồ chứa thuốc chống lao bedaquilin 107 4.3.1 Đặc điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu 109 4.3.2 Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố kéo dài khoảng QTcF 112 4.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất biến cố kéo dài khoảng QTcF 116 4.4 Ưu điểm, nhược điểm ý nghĩa luận án 117 4.4.1 Ưu điểm 118 4.4.2 Nhược điểm 121 4.4.3 Ý nghĩa luận án 124 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC TRONG LUẬN VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADR Tên tiếng anh Adverse Drug Reaction Active Tuberculosis Drug aDSM Safety Monitoring And Management Tên tiếng việt Phản ứng có hại thuốc Theo dõi xử trí an tồn thuốc chống lao chủ động AE Adverse Event Biến cố bất lợi Am Amikacin Amikacin ARV Antiretroviral Drug Thuốc kháng retrovirus BDQ Bedaquilin Bedaquilin BMI Body Mass Index Chỉ số khối thể CEM Cohort Event Mornitoring Theo dõi biến cố tập Cfz Clofazimin Clofazimin CI Confident Interval Khoảng tin cậy Cm Capreomycin Capreomycin COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Cs Cycloserin Cycloserin CTCLQG National Turbeculosis Program Chương trình Chống Lao Quốc gia Dlm Delamanid Delamanid DOT Directly Observed Treatment Điều trị có kiểm sốt trực tiếp E Ethambutol Ethambutol EMA European Medicines Agency Cơ quan Dược phẩm Châu Âu Eto Ethionamid Ethionamid FDA Food And Drug Administration Human Immunodeficiency HIV/AIDS Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người HRQoL Health-Related Quality Of Life Km Kanamycin KSĐ Điểm chất lượng sống khía cạnh y tế Kanamycin Kháng sinh đồ Lfx Levofloxacin Levofloxacin Lzd Linezolid Linezolid MDR-TB Multidrug Resistant Turbeculosis Lao đa kháng thuốc Mfx Moxifloxacin Moxifloxacin PAS P-aminosalicylic acid P-aminosalicylic acid PEM Prescription Event Monitoring Chương trình giám sát kê đơn Pre-Extensively Drug Resistant Lao tiền siêu kháng thuốc Pto Protionamid Protionamid R Rifampicin Rifampicin SAE Serious Adverse Event Biến cố bất lợi nghiêm trọng SOC System Organ Class Pre-XDRTB The Evaluation Of A Standard STREAM Treatment Regimen Of AntiTuberculosis Drugs For Patients With MDR-TB WHO XDR-TB World Health Orgarnization Extensively Drug-Resistant Turbeculosis chịu ảnh hưởng Nghiên cứu đánh giá phác đồ điều trị chuẩn thuốc chống lao bệnh nhân MDR-TB Tổ chức Y tế Thế giới Lao siêu kháng thuốc Ý nghĩa lâm sàng YNLS Z Hệ quan tổ chức thể pyrazinamid Pyrazinamid DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Bảng 1.1 Các nguyên nhân yếu tố nguy dẫn đến kháng thuốc vi khuẩn lao Bảng 1.2 Phân loại thuốc điều trị lao theo WHO 2014 .6 Bảng 1.3 Các thuốc điều trị MDR-TB theo WHO (2016) Bảng 1.4 Các thuốc khuyến cáo sử dụng phác đồ dài điều trị MDR-TB (2018) Bảng 1.5 Chế độ liều thuốc chống lao sử dụng điều trị lao kháng 16 Bảng 1.6 Ưu điểm hạn chế phương pháp báo cáo tự nguyện .18 Bảng 1.7 Ưu điểm nhược điểm báo cáo tự nguyện có chủ đích 19 Bảng 1.8 Ưu điểm hạn chế phương pháp theo dõi AE tập 22 Bảng 1.9 Tỷ lệ xuất AE hệ quan tổ chức thể chịu ảnh hưởng .23 Bảng 1.10 Đặc điểm AE kéo dài khoảng QTc bệnh nhân sử dụng BDQ điều trị lao kháng thuốc 28 Bảng 2.1 Xác suất quan sát biến cố bất lợi 39 Bảng 3.1 Số lượng báo cáo thiếu trường thông tin cần thiết .53 Bảng 3.2 Đặc điểm thuốc chống lao nghi ngờ ADR báo cáo 54 Bảng 3.3 Đặc điểm ADR ghi nhận nhiều mẫu nghiên cứu .54 Bảng 3.4 Phân loại báo cáo biến cố bất lợi điều trị MDR-TB theo hệ quan tổ chức thể chịu ảnh hưởng 55 Bảng 3.5 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu xác định tần suất yếu tố ảnh hưởng tới AE điều trị MDR-TB 57 Bảng 3.6 Bệnh mắc kèm tình trạng bệnh nhân trước điều trị .58 Bảng 3.7 Tỷ lệ xuất AE theo phác đồ điều trị 59 Bảng 3.8 Tỷ lệ xuất AE 60 Bảng 3.9 Tỷ lệ xuất biến cố bất lợi phân loại theo hệ quan tổ chức thể chịu ảnh hưởng .61 Bảng 3.10 Biện pháp xử trí biến cố bất lợi điều trị MDR-TB 66 126 032/TPHCM Lê Công T Nam 1967 127 033/TPHCM Nguyễn Phước T Nam 1991 128 034/TPHCM Trương Văn T Nam 1949 129 035/TPHCM Kiều Nhật T Nam 1976 130 036/TPHCM Trần Phương H Nam 1980 131 037/TPHCM Trần Hoàng V Nam 1978 132 038/TPHCM Phan Thị Ngọc N Nu 1994 133 039/TPHCM Trần Thị Bích T Nu 1980 134 040/TPHCM Lê Thị Thùy D Nu 1981 135 041/TPHCM Trần Nguyễn Vương Q Nam 1989 136 042/TPHCM Lê Thị N Nu 1992 137 043/TPHCM Huỳnh Thị Ngọc S Nu 1978 138 044/TPHCM Trần Bá S Nam 1971 139 045/TPHCM Văn Sánh T Nam 1981 140 046/TPHCM Lê Anh T Nam 1971 141 047/TPHCM Lương Thị H Nu 1980 142 048/TPHCM Phạm Ngọc T Nam 1986 143 049/TPHCM Nguyễn Thị Linh X Nu 1964 144 050/TPHCM Nguyễn Thị H Nu 1974 145 051/TPHCM Tiêu Văn L Nam 1984 146 052/TPHCM Nguyễn Tấn P Nam 1974 147 053/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1957 148 054/TPHCM Nguyễn Trung H Nam 1980 149 055/TPHCM Đoàn Ngọc T Nam 1978 150 056/TPHCM Đặng Anh T Nam 1958 151 057/TPHCM Hồ Thị Mỹ P Nu 1981 152 058/TPHCM Lâm S Nam 1963 153 059/TPHCM Nguyễn Ngọc C Nam 1946 154 060/TPHCM Nguyễn Văn X Nam 1943 155 061/TPHCM Đồn Quốc T Nam 1970 156 062/TPHCM Ngơ Thị Minh P Nu 1971 157 063/TPHCM Huỳnh Ngọc Ái X Nu 1995 158 064/TPHCM Nguyễn Thị H Nu 1978 159 065/TPHCM Đặng Thị Tuyết N Nu 1989 160 066/TPHCM Phạm Minh T Nam 1984 161 067/TPHCM Trần Văn H Nam 1987 162 068/TPHCM Lý Mỹ H Nu 1969 163 069/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1992 164 070/TPHCM Nguyễn Thị Thu N Nu 1967 165 071/TPHCM Lâm Văn H Nam 1975 166 072/TPHCM Lê Thị P Nu 1969 167 073/TPHCM Tăng N Nam 1954 168 074/TPHCM Lê Hồng P Nam 1964 169 075/TPHCM Dương Chánh T 170 076/TPHCM 171 077/TPHCM 172 Nam 1958 Lê Thị Phước T Nu 1963 Dương Phúc L Nam 1953 078/TPHCM Lê Minh L Nam 1966 173 079/TPHCM Bùi Văn T Nam 1954 174 080/TPHCM Nguyễn Thanh N Nam 1961 175 081/TPHCM Mai Thanh T Nam 1966 176 082/TPHCM Võ Thị Á Nu 1959 177 083/TPHCM Võ Văn V Nam 1972 178 084/TPHCM Nguyễn Tuyết N Nu 1975 179 085/TPHCM Ngô Thụy Thùy A Nu 1988 180 086/TPHCM Hồ Quang V Nam 1985 181 087/TPHCM Lê Văn B Nam 1960 182 088/TPHCM Châu Hoàng N Nam 1974 183 089/TPHCM Ngơ Hồng H Nam 1965 184 090/TPHCM Phạm Mỹ D Nu 1958 185 091/TPHCM Dương Bích N Nu 1992 186 092/TPHCM Đặng Đình T Nam 1945 187 093/TPHCM Dương Hoàng A Nam 1978 188 094/TPHCM Nguyễn Thành C Nam 1973 189 095/TPHCM Nguyễn Thanh H Nam 1973 190 096/TPHCM Phạm Văn T Nam 1967 191 097/TPHCM Phạm Tấn T Nam 1990 192 098/TPHCM Cấn Hoàng Huy P Nam 1974 193 099/TPHCM Nguyễn Phương C Nu 1986 194 100/TPHCM Lai Hậu T Nam 1969 195 101/TPHCM Huỳnh Thị L Nu 1949 196 102/TPHCM Nguyễn Văn D Nam 1971 197 103/TPHCM Nguyễn Thị C Nu 1980 198 104/TPHCM Nguyễn Thị X Nu 1958 199 105/TPHCM Tưởng Phương B Nam 1984 200 106/TPHCM Huỳnh Văn N Nam 1967 201 107/TPHCM Lê Văn T Nam 1989 202 108/TPHCM Nguyễn Văn Q Nam 1962 203 109/TPHCM Phan Chí V Nam 1972 204 110/TPHCM Lương Gia L Nam 1963 205 111/TPHCM Nguyễn Hoàng T Nam 1957 206 112/TPHCM Nguyễn Ngọc D Nam 1957 207 113/TPHCM Văn Thị H Nu 1937 208 114/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1968 209 115/TPHCM Phan Quế M Nu 1973 210 116/TPHCM Trị Thị Hoàng A Nu 1973 211 117/TPHCM Phạm Tuấn A Nam 1996 Nguyễn Á Nam 1945 001/HN Hoàng Xuân T Nam 1962 002/HN Phạm Trung C Nam 1952 215 003/HN Trần Mạnh P Nam 1973 216 004/HN Nghiêm Thị Kim O Nu 1962 217 005/HN Phạm Thị O Nu 1990 218 006/HN Vũ Văn T Nam 1960 219 007/HN Quách Minh Đ Nam 1986 220 008/HN Trần Văn T Nam 1965 221 009/HN Nguyễn Văn T Nam 1954 222 010/HN Ng.yễn D Nam 1972 223 011/HN Lưu Mạnh H Nam 1952 224 012/HN Tống Khánh T Nam 1982 225 013/HN Phạm Văn L Nam 1970 226 014/HN Đinh Thị Huyền T Nu 1991 227 015/HN Mai Định C Nam 1972 228 016/HN Đàm Quang T Nam 1959 229 017/HN Trương Ngọc M Nam 1961 230 018/HN Cống Tuyết L Nu 1976 231 019/HN Vũ Thị T Nu 1969 232 020/HN Vũ Đại Đ Nam 1959 233 021/HN Nguyễn Thị Hồng T Nu 1973 234 022/HN Trần Mạnh S Nam 1991 235 023/HN Đỗ Quốc T Nam 1965 236 024/HN Dương Phúc T Nam 1956 237 025/HN Hoàng Văn V Nam 1981 238 026/HN Bùi Đình D Nam 1964 239 027/HN Nguyễn Ngọc H Nu 1982 240 029/HN Ngô Thúy H Nu 1960 241 030/HN Bùi Văn B Nam 1964 242 031/HN Lê Thanh H Nu 1982 243 032/HN Ngô Tuấn P Nam 1951 244 033/HN Đỗ Văn T Nam 1956 245 035/HN Phạm Hồng T Nam 1963 246 034/HN Trần Thế T Nam 1970 247 028/HN Nguyễn Đình T Nam 1956 248 036/HN Phạm Văn H Nam 1968 249 037/HN Tạ Việt C Nam 1970 250 038/HN Nguyễn Thanh H Nu 1995 251 039/HN Kiều Xuân T Nam 1970 252 040/HN Tạ Đình L Nam 1950 253 041/HN Nguyễn Tiến H Nam 1964 254 042/HN Nguyễn Anh T Nam 1983 212 118/TPHCM 213 214 255 043/HN Vũ Văn H Nam 1957 256 014/BĐ Phạm Ngọc L Nam 1975 257 015/BĐ Nguyễn Thị Thu H Nu 1984 258 016/BĐ Chu Văn T Nam 1969 259 017/NĐ Phạm Quốc P Nam 1990 260 018/NĐ Nguyễn Ngọc L Nam 1965 261 019/BĐ Lê Chí C Nam 1987 262 016/NĐ Đặng Văn X Nam 1947 263 017/NĐ Trần Văn S Nam 1954 264 018/NĐ Phạm Văn H Nam 1984 265 008/BT Nguyễn Hữu T Nam 1966 266 009/BT Đặng Văn H Nam 1975 267 010/BT Trần Minh L Nam 1962 268 011/BT Hoàng Quốc T Nam 1981 269 012/BT Trần T Nam 1965 270 013/BT Nguyễn N Nam 1947 271 014/BT Lê Văn H Nam 1965 272 009/CT Hồ Văn T Nam 1953 273 010/CT Võ Minh M Nam 1960 274 011/CT Nguyễn T Nu 1962 275 012/CT Hồ Minh V Nam 1990 276 020/NĐ Ng.ễn Văn D Nam 1992 277 021/NĐ Lê Thị C Nu 1984 278 022/NĐ Bùi Thanh T Nam 1945 279 023/NĐ Doãn Tuấn A Nam 1987 280 024/NĐ Nguyễn Vũ B Nam 1959 281 025/NĐ Vũ Đình T Nam 1978 282 026/NĐ Lê Duy T Nam 1962 283 028/VP Nguyễn Thị C Nu 1956 284 029/VP Nguyễn Thị H Nu 1990 285 030/VP Nguyễn Trường S Nam 1987 286 031/VP Nguyễn Thái H Nam 1991 287 032/VP Nguyễn Thị Thu Q Nu 1996 288 033/VP Trần Văn S Nam 1963 289 034/VP Phạm Văn T Nam 1956 290 119/TPHCM Nguyễn Hoàng P Nu 1977 291 120/TPHCM Đỗ Kim S Nam 1976 292 121/TPHCM Lê Thị N Nu 1990 293 122/TPHCM Đinh Xuân K Nam 1985 294 123/TPHCM Cao Hoàng A Nam 1973 295 124/TPHCM Trịnh Thùy T Nu 1982 296 125/TPHCM Đỗ Ngọc P Nu 1995 297 126/TPHCM Lê Hoài N Nam 1981 298 127/TPHCM Trần Văn P Nam 1952 299 128/TPHCM Huỳnh Tử T Nam 1993 300 129/TPHCM Nguyễn Hoàng P Nam 1994 301 130/TPHCM Đàm H Nam 1961 302 131/TPHCM Dương Hữu Đ Nam 1966 303 132/TPHCM Hà H Nu 1949 304 133/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1973 305 134/TPHCM Hồng Nguyên T Nam 1954 306 135/TPHCM Nguyễn V Nam 1965 307 136/TPHCM Phạm Thị T 308 137/TPHCM Nguyễn Văn T 309 138/TPHCM 310 Nu 1985 Nam 1936 Nguyễn Thị Kiều O Nu 1973 139/TPHCM Nguyễn Phúc Anh L Nam 1972 311 140/TPHCM Tống Ngọc Q Nam 1976 312 141/TPHCM Nguyễn Thanh L Nam 1959 313 142/TPHCM Cáp Hồng M Nam 1962 314 143/TPHCM Võ Thị Thùy D Nu 1984 315 144/TPHCM Phương Kim H Nu 1986 316 145/TPHCM Hà Lợi H Nam 1989 317 146/TPHCM Lâm Đức C Nam 1989 318 147/TPHCM Nguyễn Mạnh K Nam 1974 319 148/TPHCM Trần Văn H Nam 1943 320 149/TPHCM Dương T Nam 1950 321 150/TPHCM Nguyễn Hoàng V Nam 1983 322 151/TPHCM Hoàng Tấn S Nam 1970 323 152/TPHCM Trần Quốc H Nam 1968 324 153/TPHCM Phạm Thị X Nu 1956 325 154/TPHCM Lưu Tú N Nu 1965 326 155/TPHCM Nguyễn Phi B Nam 1965 327 156/TPHCM Lê Tuấn T Nam 1976 328 157/TPHCM Lê Thị Thanh T Nu 1982 329 158/TPHCM Võ Văn L Nam 1953 330 159/TPHCM Trần Đạo H Nam 1953 331 160/TPHCM Lương T Nam 1955 332 161/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1967 333 162/TPHCM Nguyễn Văn S Nam 1961 334 163/TPCHM Nguyễn Thị Thùy L Nu 1974 335 164/TPHCM Trần Minh T Nam 1978 336 165/TPHCM Võ Thị N Nu 1959 337 166/TPHCM Lê Văn T Nam 1992 338 167/TPHCM Cao Xuân C Nam 1973 339 168/TPHCM Đinh Chí T Nam 1996 340 169/TPHCM Đường Quốc T Nam 1962 341 170/TPHCM Bùi Thị Mỹ L 342 171/TPHCM Huỳnh Ngọc T 343 172/TPHCM Bùi Khánh T 344 173/TPHCM Trần Minh T Nam 1993 345 174/TPHCM Lâm Thanh K Nam 1991 346 175/TPHCM Trần Minh T Nam 1961 347 176/TPHCM Huỳnh Câu C Nam 1970 348 177/TPHCM Đặng Văn N Nam 1973 349 178/TPHCM Hor Thanh L Nam 1987 350 179/TPHCM Đào Văn U Nam 1974 351 180/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1963 352 181/TPHCM Nguyễn Hoàng T Nam 1990 353 182/TPHCM Bùi Thanh H Nam 1954 354 183/TPHCM Trịnh Kim T Nam 1966 355 184/TPHCM Huỳnh Văn H Nam 1963 356 185/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1967 357 186/TPHCM Võ Văn T Nam 1969 358 187/TPHCM Lê Văn Đ Nam 1954 359 188/TPHCM Trương Thị K Nu 1966 360 189/TPHCM Phan Lê Nhuận Đ Nam 1986 361 190/TPHCM Phạm Anh T Nam 1965 362 191/TPHCM Nguyễn Thị Ngọc O Nu 1973 363 192/TPHCM Nguyễn Duy Anh T Nu 1989 364 193/TPHCM TRần Ngọc Anh Q Nam 1971 365 194/TPHCM Lê Minh T Nam 1987 366 195/TPHCM Trần Thị M Nu 1982 367 196/TPHCM Nguyễn Thanh P Nam 1980 368 197/TPHCM Cao Thị Ngọc Á Nu 1990 369 198/TPHCM Trần Kim K Nam 1987 370 199/TPHCM Nguyễn Phương D Nam 1982 371 200/TPHCM Lê Hoài N Nam 1951 372 201/TPHCM Nguyễn Văn N Nam 1956 373 202/TPHCM Đặng Cẩm V Nam 1975 374 203/TPHCM Nguyễn Văn S Nam 1957 375 204/TPHCM Nguyễn Thành L Nam 1951 376 205/TPHCM Chiêm Nghiệp T Nam 1986 377 206/TPHCM Vũ ĐÌnh L Nam 1957 378 207/TPHCM Trương Ngọc P Nam 1975 379 208/TPHCM Dương T Nam 1967 380 209/TPHCM Nguyễn Văn S Nam 1944 381 210/TPHCM Trần Văn K Nam 1967 382 211/TPHCM Nguyễn Mạnh H Nam 1965 383 212/TPHCM Vũ Kiều A Nu 1997 Nu 1976 Nu 1983 Nam 1980 384 213/TPHCM Nguyễn Ngọc H 385 214/TPHCM 386 215/TPHCM 387 Nu 1983 Lê T Nam 1976 Phạm P Nam 1978 216/TPHCM Lê Vinh H Nam 1975 388 217/TPHCM Nguyễn Đ Đ Nam 1976 389 218/TPHCM Chung Đức M Nam 1982 390 219/TPHCM Đinh Thị Phi L Nu 1958 391 220/TPHCM Huỳnh Bá T Nam 1972 392 221/TPHCM Bùi Hùng D Nam 1978 393 222/TPHCM Lê Quốc T Nam 1989 394 223/TPHCM Phan Như Q Nam 1984 395 224/TPHCM Phạm Thị Kim C Nu 1992 396 225/TPHCM Phan Thị H Nu 1956 397 226/TPHCM Trần Quang P Nam 1973 398 227/TPHCM Nguyễn Văn G Nam 1968 399 228/TPHCM Lâm Hoàng H Nam 1984 400 229/TPHCM Trần Thị B Nu 1946 401 230/TPHCM Trần Văn T Nam 1940 402 231/TPHCM Nguyễn Thái D Nam 1977 403 232/TPHCM Nguyễn Văn P Nam 1978 404 233/TPHCM Phạm Văn T Nam 1959 405 234/TPHCM Trần Ngọc H Nam 1957 406 235/TPHCM Nguyễn Văn S Nam 1960 407 236/TPHCM Nguyễn Thanh H Nam 1967 408 237/TPHCM Nguyễn Văn Đ Nam 1955 409 238/TPHCM Diệp Hữu P Nam 1986 410 239/TPHCM Đỗ Hữu Minh H Nam 1987 411 240/TPHCM Đào Văn H Nam 1958 412 241/TPHCM Lâm Tỷ H Nu 1960 413 242/TPHCM Mai Văn P Nam 1969 414 243/TPHCM Nguyễn Hoàng A Nam 1981 415 244/TPHCM Nguyễn Tấn S Nam 1959 416 245/TPHCM Tơ Siêu H Nam 1966 417 246/TPHCM Bùi Hồng D Nam 1963 418 247/TPHCM Mai Văn T Nam 1975 419 248/TPHCM Văn Công H Nam 1969 420 249/TPHCM Triệu Minh T Nu 1962 421 250/TPHCM Lâm Văn M Nam 1951 422 251/TPHCM Hoàng Văn P Nam 1961 423 252/TPHCM Huỳnh Lệ C Nu 1956 424 253/TPHCM Nguyễn Khắc H Nam 1974 425 254/TPHCM Huỳnh Ngọc T Nam 1984 426 255/TPHCM Âu Thanh T Nu 1983 427 256/TPHCM Hoàng Trọng N Nam 1975 428 257/TPHCM Nguyễn Vũ D Nam 1991 429 258/TPHCM Đặng Văn K Nam 1980 430 259/TPHCM Lê Ngọc Thúy A Nu 1998 431 260/TPHCM Nguyễn Trần Đăng B Nam 1996 432 261/TPHCM Nguyễn Dzuy K Nam 1986 433 262/TPHCM Nguyễn Quốc Đ Nam 1948 434 263/TPHCM Phùng Phước T Nam 1963 435 264/TPHCM Phạm Đức L Nam 1971 436 265/TPHCM Lê Văn V Nam 1962 437 266/TPHCM Nguyễn Văn S Nam 1950 438 267/TPHCM Nguyễn Thị Lan H Nu 1977 439 268/TPHCM Trần Thanh T Nam 1976 440 269/TPHCM Phan Trung T Nam 1965 441 270/TPHCM Nguyễn Quốc S Nam 1954 442 271/TPHCM Nguyễn Lâm T Nam 1962 443 272/TPHCM Phạm Hoàng N Nam 1977 444 273/TPHCM Võ Quang V Nam 1974 445 274/TPHCM Phan Thoại D Nam 1993 446 275/TPHCM Trần Thị Ngọc T Nu 1954 447 276/TPHCM Trần Văn N Nam 1975 448 277/TPHCM Nguyễn Văn T Nam 1951 449 278/TPHCM Huỳnh Thị H Nu 1971 450 279/TPHCM Võ Minh H Nam 1982 451 280/TPHCM Trần Hữu H Nam 1969 452 281/TPHCM Đăng Văn M Nam 1973 453 282/TPHCM Phùng Nhật K Nam 1967 454 283/TPHCM Mã Điêu K Nam 1994 455 284/TPHCM Hồ Thị Ngọc Đ Nu 1992 456 285/TPHCM Trương Thanh N Nam 1973 457 286/TPHCM Trần Thanh P Nam 1997 458 287/TPHCM Nguyễn Văn V Nam 1968 459 288/TPHCM Ông Văn C Nam 1961 460 289/TPHCM Nguyễn Thị T Nu 1961 461 290/TPHCM Châu Thành C Nam 1975 462 291/TPHCM Trần Văn L Nam 1968 463 292/TPHCM Tơ Đồn Ngọc H Nu 1991 464 293/TPHCM Nguyễn Thanh T Nam 1989 465 294/TPHCM Lê Minh Đ Nam 1976 466 295/TPHCM Trần Huy G Nam 1994 467 296/TPHCM Trần Minh P Nam 1971 468 297/TPHCM Nguyễn Văn C Nam 1973 469 298/TPHCM Nguyễn Ngọc Bình M Nu 1994 470 299/TPHCM Nguyễn Thị Minh T 471 300/TPHCM 472 301/TPHCM 473 Nu 1991 Nguyễn Chí C Nam 1979 Đặng Phú T Nam 1961 302/TPHCM Lê Hoàng T Nam 1974 474 303/TPHCM Trần Huy N Nam 1977 475 304/TPHCM Nguyễn Văn Đ Nam 1984 476 305/TPHCM Mạch Cẩm Q Nam 1997 477 306/TPHCM Phan Thành C Nam 1958 478 307/TPHCM Trần Minh S Nam 1979 479 308/TPHCM Huỳnh Văn S Nam 1975 480 309/TPHCM Nguyễn Thành T Nam 1984 481 310/TPHCM Hồ Minh C Nam 1974 482 311/TPHCM Trần Thị T Nu 1945 483 312/TPHCM Phạm Văn T Nam 1965 484 313/TPHCM Nguyễn Thị Ngọc T Nu 1989 485 314/TPHCM Trương Nguyễn Tố L Nu 1977 486 315/TPHCM Tạ Phú O Nam 1968 487 316/TPHCM Đặng Thị H Nu 1952 488 317/TPHCM Ngô Hữu G Nam 1960 489 318/TPHCM Nguyễn Minh T Nam 1983 490 319/TPHCM Nguyễn Thị Kim N Nu 1965 491 320/TPHCM Lê Quang L Nam 1972 492 321/TPHCM Nguyễn Phước T Nam 1985 493 322/TPHCM Phan Thị M Nu 1959 494 323/TPHCM Đặng Thị Q Nu 1953 495 324/TPHCM Lê Trung N Nam 1995 496 325/TPHCM Lê Anh T Nam 1962 497 326/TPHCM Nguyễn Minh P Nam 1989 498 327/TPHCM Trần Văn H Nam 1956 499 328/TPHCM Nguyễn Thị Như Q Nu 1988 500 329/TPHCM Lý Hồng T Nam 1981 501 330/TPHCM Trần Văn R Nam 1955 502 044/HN Lê Hữu H Nam 1976 503 045/HN Nguyễn V Nam 1952 504 046/HN Phạm Quốc D Nam 1974 505 047/HN Trần Mạnh T Nam 1987 506 048/HN Phạm Văn L Nam 1982 507 049/HN Nguyễn Ngọc T Nam 1993 508 050/HN Nguyễn Văn T Nam 1989 509 051/HN Lý Quốc T Nam 1968 510 052/HN Trần Văn G Nam 1953 511 053/HN Nguyễn Quang G Nam 1985 512 054/HN Đỗ Văn P Nam 1948 513 055/HN Nguyễn Văn T Nam 1961 514 056/HN Nguyễn Ngọc T Nam 1978 515 057/HN Phạm Văn C Nam 1962 516 058/HN Trần Ngọc T Nam 1944 517 059/HN Mẫn Xuân Đ Nam 1942 518 060/HN Nguyễn Thị T Nam 1978 519 061/HN Đặng Minh T Nam 1970 520 062/HN Nguyễn Hải N Nam 1990 521 063/HN Trần Thị V Nu 1960 522 064/HN Nguyễn Tuấn L Nam 1965 523 065/HN Mai Văn H Nam 1977 524 066/HN Vũ Đức T Nam 1975 525 067/HN Nguyễn Văn T Nam 1965 526 068/HN Nguyễn Văn Q Nam 1974 527 069/HN Nguyễn Thị Bảo C Nu 1991 528 070/HN Đỗ Việt C Nam 1982 529 071/HN Lê Hồng S Nam 1967 530 072/HN Nguyễn Lam S Nam 1981 531 073/HN Nguyễn Quang Đ Nam 1996 532 074/HN Nguyễn Văn H Nam 1962 533 075/HN Tạ Huy H Nam 1990 534 076/HN Nguyễn Mạnh H Nam 1993 535 077/HN Lương Xuân B Nam 1987 536 078/HN Nguyễn Thanh H Nu 1977 537 079/HN Nguyễn Vũ H Nam 1977 538 080/HN Nguyễn Tuấn N Nam 1974 539 081/HN Nguyễn Văn Đ Nam 1962 540 082/HN Nguyễn Văn Q Nam 1960 541 083/HN Dương Anh T Nam 1986 542 084/HN Nguyễn Đỗ T Nam 1980 543 085/HN Ngô Xuân T Nam 1969 544 086/HN Nguyễn Đoàn Mạnh H Nam 1994 545 087/HN Lê Thị S Nu 1962 546 088/HN Nguyễn Hoàng V Nam 1977 547 089/HN Nguyễn Viết H Nam 1991 548 090/HN Trần Xuân T Nam 1977 549 091/HN Chu Đức S Nam 1976 550 092/HN Nguyễn Thị Kim N Nu 1972 551 093/HN Nguyễn Văn Q Nam 1973 552 020/BĐ Nguyễn Mạnh T Nam 1987 553 021/BĐ Nguyễn Tấn N Nam 1981 554 022/BĐ Đào Duy P Nam 1979 555 023/BĐ Trương Ngọc M Nam 1970 556 024/BĐ Lê Thiếu T Nam 1966 557 025/BĐ Phan Vi N Nam 1987 558 026/BĐ Nguyễn Kim T Nam 1983 559 027/BĐ Phan Thanh V Nam 1949 560 028/BĐ Trần C Nam 1963 561 029/BĐ Nguyễn S Nam 1968 562 030/BĐ Lê Minh K Nam 1957 563 031/BĐ Hà Văn T Nam 1952 564 032/BĐ Phan Thiên T Nam 1983 565 033/BĐ Trần Thị H Nu 1929 566 034/BĐ Nguyễn Thị Thu T Nu 1976 567 012/QN Nguyễn Minh C Nam 1990 568 013/QN Dương T Nam 1953 569 014/QN Võ Duy T Nam 1955 570 015/QN Đỗ Văn T Nam 1975 571 016/QN Nguyễn Văn T Nam 1982 572 017/QN Trần Văn T Nam 1970 573 018/QN Trịnh Văn T Nam 1962 574 019/QN Lê Thị M Nu 1950 575 020/QN Phạm Phú D Nam 1967 576 021/QN Trần Đình T Nam 1979 577 022/QN Lê O.h B Nam 1985 578 023/QN Lê Huy T Nam 1990 579 024/QN Trần Phạm Huyền T Nu 1989 580 025/QN Bùi Thị N Nu 1975 581 026/QN Lê Văn K Nam 1950 582 027/QN Nguyễn V Nam 1989 583 028/QN Tiêu Văn T Nam 1972 584 029/QN Nguyễn Văn Kim A Nam 1987 585 035/VP Nguyễn Văn T Nam 1972 586 036/VP Đinh Công V Nam 1956 587 037/VP Nguyễn Văn H Nam 1986 588 038/VP Kiều Trung K Nam 1960 589 039/VP Vũ Quốc H Nam 1956 590 040/VP Vũ Đình H Nam 1979 591 041/VP Khúc Chí H Nam 1973 592 042/VP Phan Văn Đ Nam 1952 593 043/VP Nghiêm Thị T Nu 2000 594 044/VP Vũ Thị C Nu 1959 595 045/VP Nguyễn Viết S Nam 1977 596 046/VP Cù Văn T Nam 1983 597 047/VP Hoàng Văn N Nam 1964 598 048/VP Đỗ Khắc Đ Nam 1958 599 049/VP Bạch Thế H Nam 1969 600 050/VP Phạm Đức H Nam 1960 601 051/VP Trần Xuân H Nam 1956 602 052/VP Trần Văn L Nam 1955 603 053/VP Nguyễn Tiến T Nam 1964 604 054/VP Đỗ Bá T Nam 1965 605 055/VP Đỗ Văn C Nam 1990 606 056/VP Nguyễn Thị T Nu 1979 607 057/VP Nguyễn Xuân N Nam 1948 608 058/VP Trần Văn H Nam 1982 609 059/VP Nguyễn Văn B Nam 1987 610 017/TH Nguyễn Công K Nam 1992 611 018/TH Nguyễn Thế B Nam 1983 612 019/TH Nguyễn Lưu Đ Nam 1987 613 020/TH Lê Đăng H Nam 1974 614 021/TH Trần Nam P Nam 1969 615 022/TH Quách H Nam 1957 616 023/TH Nguyễn Đức N Nam 1974 617 024/TH Vũ Công T Nam 1950 618 025/TH Lê Văn H Nam 1981 619 026/TH Lê Tuấn N Nam 1967 620 027/TH Tô Ngọc T Nam 1966 621 028/TH Lê Văn H Nam 1958 622 029/TH Nguyễn Thị N Nu 1983 623 030/TH Viên Đình H Nam 1962 624 031/TH Hồng Ngọc L Nam 1975 625 032/TH Lê Thị M Nu 1958 626 033/TH Ng.ễn Xuân H Nam 1976 627 034/TH Cao Thị D Nu 1957 628 035/TH Đới Duy T Nam 1988 629 036/TH Cầm Thị C Nu 1947 630 037/TH Nguyễn Cao T Nam 1985 631 038/TH Bùi Thị X Nu 1955 632 039/TH Trần Hồng H Nam 1980 633 014/NĐ Nguyễn Thị Đ Nu 1984 634 015/NĐ Phạm Văn Đ Nam 1965 635 027/NĐ Ninh Đ K Nam 1964 636 013/CT Phan Thành L Nam 1953 637 014/CT Nguyễn Đình Vũ T Nam 1978 638 015/CT Nguyễn Văn D Nam 1961 639 016/CT Võ Kim S Nam 1973 640 017/CT Nguyễn Tấn Đ Nam 1961 641 018/CT Nguyễn Ngọc H Nam 1981 642 019/CT Đồng Tấn P Nam 1976 643 020/CT Trần Văn T Nam 1981 644 021/CT Lê Thu H Nu 1958 645 022/CT Nguyễn Văn H Nam 1976 646 023/CT Lê Ngọc T Nam 1936 647 024/CT Trần Hoàng P Nam 1988 648 025/CT Trần Quang D Nam 1982 649 026/CT Nguyễn T Nu 1936 650 027/CT Mai Xuân Quốc T Nam 1970 651 015/BT Đoàn Quốc T Nam 1978 652 016/BT Nguyễn Văn K Nam 1957 653 017/BT Trương Văn Q Nam 1983 654 018/BT Lê Thị N Nu 1992 655 019/BT Đặng Văn O Nam 1969 656 020/BT Ngô Đức N Nam 1967 657 021/BT Bùi Đức V Nam 1977 658 022/BT Trương Quốc B Nam 1981 659 019/NĐ Phạm Văn Q Nam 1983 Danh sách bệnh nhân nghiên cứu mục tiêu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã bệnh nhân 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 201 202 203 204 205 206 Họ tên Nguyễn Anh T Chử Văn C Nguyễn Đức H Nguyễn Thị Thu H Nguyễn Thị T Nguyễn Duy H Nguyễn Văn Q Trần Viết H Ngô Đăng H Nghiêm Minh T Nguyễn Hoàng V Nguyễn Quốc V Cao Bá Q Nguyễn Văn Đắc T Đàm Văn H Trần Văn M Hoàng Thị N Nguyễn Tuấn N Phạm Việt H Bùi Thị Ngọc A Nguyễn Viết M Nguyễn Văn B Kim Thị Vân A Hồng Mạnh H Nơng Thị Hương L Nguyễn Văn T Trần Văn T Hoàng Văn D Vũ Văn N Lê Đăng Q Dương Thị Minh M Nguyễn Anh Đ Nguyễn Ngọc B Nguyễn Tiến T Nguyễn Linh P Nguyễn Thị H Nguyễn Văn T Nguyễn Đình L Phạm Minh V Nguyễn Trọng D Trần Vĩnh T Hoàng Mạnh C Phạm Thị L Đồng Thị L Nguyễn Thị T Ngô Thị Minh P Nguyễn Văn T Lê Việt H Lê Thanh P Vương Nhật Q Giới tính Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Năm sinh 1968 1981 1952 1977 1954 1980 1960 1987 1964 1969 1992 1972 1958 1978 1960 1980 1977 1974 1973 1979 1953 1950 1981 1982 1992 1974 1928 1976 1984 1986 1984 1988 1983 1965 1989 1973 1979 1954 1994 1950 1954 1994 1960 1983 1966 1971 1963 1958 1973 1993 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 Huỳnh Minh T Lê Thị Đ Nguyễn Thị H Huỳnh Phước L Nguyễn Hoàng G Nguyễn Văn H Trần Tài L Lâm Ngọc Thiên A Phan Thế V Huỳnh Chí H Giang Q Nguyễn Văn T Trần Hoàng H Trần Mộng T Lý Dạ T Nguyễn Ngọc B Mạch Cẩm P Đào Văn H Phan Nhật Khánh H Phạm Thị Thanh H Nguyễn Thế H Đặng Thị Thanh T Lê Thị Thùy D Lại Thanh S Ký Thị Kim C Phạm Tuấn K Ngô Tấn Đ Nguyễn Thành H Trần Văn R Lê Thị Kim V Sễn Liên H Võ Thị G Bùi Ngọc M Huỳnh Văn T Lê Văn T Nguyễn Quang T Trần Trung L Lê Thế K Nguyễn Văn Đ Nguyễn Thành T Lê Văn T Võ Văn C Huỳnh Thanh N Lê Thị Cẩm T Tạ Văn C Đinh Quốc C Nguyễn Văn T Lê Ngọc Bảo T Nguyễn Đức N Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam 1969 1938 1966 1963 1993 1972 1989 1981 1974 1978 1962 1968 1987 1966 1945 1966 1979 1966 1991 1988 1957 1989 1984 1966 1969 1971 1975 1964 1955 1977 1997 1957 1973 1956 1964 1982 1966 1976 1972 1978 1960 1991 1988 1998 1976 1990 1953 1985 1963 ... test, Xpert MTB/RIF…), lao kháng thuốc phân loại sau [4]: Lao kháng đơn thuốc: Lao kháng với thuốc lao hàng khác rifampicin Lao kháng nhiều thuốc: Lao kháng với từ hai thuốc lao hàng trở lên mà... bệnh lao điều trị lại sau bỏ trị (phác đồ I II) - Người bệnh lao phát có HIV (+) - Các trường hợp khác: bao gồm người nghi lao người bệnh lao có tiền sử dùng thuốc lao tháng, người nghi lao người... thời gian triển khai nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cán Chương trình Chống Lao Quốc gia, bạn đồng nghiệp nhóm Quản lý lao kháng thuốc, lãnh đạo cán y tế cở sở trọng điểm điều trị lao tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát phản ứng có hại của thuốc điều trị lao kháng thuốc trong chương trình chống lao quốc gia , Giám sát phản ứng có hại của thuốc điều trị lao kháng thuốc trong chương trình chống lao quốc gia