Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở việt nam

167 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LẠM PHÁT MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ MẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2019 TĨM TẮT Đã từ lâu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định hướng việc điều hành sách tiền tệ theo khn khổ lạm phát mục tiêu Tuy nhiên, nay, việc chuyển đổi sang chế lạm phát mục tiêu thách thức lớn ngân hàng trung ương Việt Nam Trong luận án này, tác giả cung cấp chứng thực nghiệm để điểm nghẽn việc điều hành sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu Việt Nam cơng cụ lãi suất Ngân hàng trung ương quyền lựa chọn cơng cụ sách tiền tệ điều kiện quan trọng để ngân hàng trung ương thành công việc áp dụng chế lạm phát mục tiêu phải tồn mối quan hệ cơng cụ sách tiền tệ lạm phát Trong luận án này, tác giả kiểm định mối quan hệ công cụ lãi suất (công cụ thường dùng ngân hàng trung ương áp dụng điều hành sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu) lạm phát Ngoài ra, luận án xác định việc điều hành công cụ lãi suất Việt Nam hướng tới mục tiêu ổn định lạm phát hay ổn định tỷ giá Tác giả thiết lập mơ hình hồi quy vector gồm biến : lạm phát, lãi suất, tỷ giá, tổng cầu nước tổng cầu nước Bản chất mơ hình mơ hình phản ảnh chế dẫn truyền sách tiền tệ cơng cụ lãi suất Kết nghiên cứu từ mơ hình cho thấy việc điều hành công cụ lãi suất bao gồm lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái chiết để hướng tới kiểm sốt lạm phát khơng thực hiệu Điều thể qua kết nghiên cứu từ mơ hình nghiên cứu: Mối quan hệ lạm phát công cụ lãi suất yếu Ngồi ra, kết nghiên cứu cho thấy cơng cụ lãi suất sách Việt Nam tác động tới tỷ giá lớn Có thể, thời gian qua, việc điều hành lãi suất hướng tới việc ổn định tỷ giá nhiều so với việc ổn định giá Điều đồng nghĩa Việt Nam chưa thoả mãn điều kiện tiền cần đạt trước áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu nhóm nghiên cứu IMF đưa i LỜI CAM ĐOAN Tôi nghiên cứu sinh khóa 18 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Mã số học viên: 010118130006 Tên đề tài: “Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu khả ứng dụng Việt Nam” Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.12 Luận án thực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nghiên cứu, nguồn trích dẫn thích, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu có tính độc lập, khơng chép từ tài liệu nào, chưa cơng bố tồn nội dung nơi đâu Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2019 ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Mận tận tình hướng dẫn động viên suốt thời gian thực luận án Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đóng góp ý kiến quý báu giúp tơi hồn thành luận án Đặc biệt, tơi xin cảm ơn ban lãnh đạo Khoa Ngân hàng đồng nghiệp động viên, hỗ trợ trình nghiên cứu Cảm ơn gia đình, bạn bè người thân bên cạnh động viên, tạo động lực cho đường học tập Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2019 iii MỤC LỤC Tóm tắt I Lời cam đoan II Lời cảm ơn III Mục lục IV Danh mục bảng IX Danh mục biểu đồ X Danh mục hình vẽ XI Chương Giới thiệu chung đề tài 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Những điểm luận án Kết luận chương Chương Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 10 2.1 Chính sách tiền tệ 10 2.1.1 Khái niệm 10 2.1.2 Hệ thống mục tiêu sách tiền tệ 11 2.1.2.1 Mục tiêu cuối 11 2.1.2.2 Mục tiêu trung gian 15 2.1.2.3 Mục tiêu hoạt động 18 2.1.3 Công cụ điều hành sách tiền tệ 19 2.1.3.1 Công cụ tái cấp vốn 19 2.1.3.2 Công cụ lãi suất 21 2.1.3.3 Cơng cụ tỷ giá hối đối 21 2.1.3.4 Công cụ dự trữ bắt buộc 22 2.1.3.5 Công cụ thị trường mở 24 2.1.3.6 Các công cụ khác 25 2.1.4 Cơ chế dẫn truyền sách tiền tệ 25 2.1.4.1 Kênh lãi suất 25 iv 2.1.4.2 Kênh tỷ giá 25 2.1.4.3 Kênh giá tài sản tài 26 2.1.4.4 Kênh tín dụng 26 2.1.5 Lược sử lý thuyết kinh tế liên quan đến sách tiền tệ 27 2.2 Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 33 2.2.1 Sự đời khn khổ sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 33 2.2.2 Khái niệm sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 36 2.2.3 Những ưu điểm, nhược điểm sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 40 2.2.3.1 Ưu điểm 40 2.2.3.2 Nhược điểm 42 2.2.4 Những trụ cột sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 43 2.2.4.1 Tính minh bạch 43 2.2.4.2 Chiến lược truyền thông 43 2.2.4.3 Công bố thông tin 44 2.2.4.4 Trách nhiệm giải trình 44 2.2.5 Các nguyên tắc sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 45 2.3 Kinh nghiệm điều hành sách tiền tệ lạm phát mục tiêu số ngân hàng trung ương giới 46 2.3.1 Lý ngân hàng trung ương chọn sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 46 2.3.2 Kinh nghiệm điều hành sách tiền tệ số ngân hàng trung ương giới 47 2.3.2.1 Tổng quan quốc gia áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 47 2.3.2.2 Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu số ngân hàng trung ương giới 53 2.4 Tổng quan nghiên cứu liên quan 69 2.4.1 Nghiên cứu ngước 69 2.4.2 Nghiên cứu nước 74 Kết luận chương 76 Chương Mơ hình phương pháp nghiên cứu 77 3.1 Mơ hình nghiên cứu 77 3.2 Biến nghiên cứu 79 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 80 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 80 3.4 Phương pháp phân tích liệu 81 3.4.1 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 81 3.4.2 Xác định độ trễ tối ưu kiểm định đồng liên kết 82 3.4.3 Mô hình vector tự điều chỉnh (vecm) 83 3.4.4 Kiểm định phù hợp mơ hình 83 v 3.4.4.1 Sự ổn định mơ hình 83 3.4.4.2 Phân tích cú sốc 84 Kết luận chương 85 Chương Kết nghiên cứu 86 4.1 Kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái cấp vốn lạm phát 86 4.1.1 Kết thống kê 86 4.1.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 86 4.1.3 Xác định độ trễ tối ưu kiểm định đồng liên kết 87 4.1.3.1 Xác định độ trễ tối ưu chuỗi liệu 87 4.1.3.2 Kiểm định đồng liên kết 88 4.1.4 Kiểm định tính ổn định mơ hình 89 4.1.5 Kết phân tích cú sốc phân rã phương sai 90 4.2 Kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái chiết khấu lạm phát 93 4.2.1 Kết thống kê 93 4.2.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 93 4.2.3 Xác định độ trễ tối ưu kiểm định đồng liên kết 94 4.2.3.1 Xác định độ trễ tối ưu chuỗi liệu 94 4.2.3.2 Kiểm định đồng liên kết 95 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 97 4.3.1 Thực tiễn điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước việt nam 97 4.3.2 Đánh giá mơ hình ngân hàng nhà nước việt nam vai trò ngân hàng trung ương độc lập 100 4.3.3 Sự cần thiết chuyển đổi phương thức điều hành sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu 105 4.3.4 Khả áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu việt nam 108 Kết luận chương 110 Chương Kết luận khuyến nghị 111 5.1 Kết luận 111 5.2 Khuyến nghị 112 5.2.1 Khuyến nghị việc tăng tính độc lập cho ngân hàng nhà nước việt nam 112 5.2.2 Một số khuyến nghị khác 114 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 115 Kết luận chương 117 Danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 118 Tài liệu tham khảo 119 Phụ lục 1: kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái cấp vốn lạm phát 129 vi Phụ lục 2: kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái chiết khấu lạm phát 138 Phụ lục 3: số minh bạch ngân hàng trung ương 143 Phụ lục 4: số đo lường mức độ độc lập ngân hàng trung ương 147 Phụ lục Các điều kiện đưa vào thời điểm áp dụng khuôn khổ lạm phát mục tiêu 151 vii BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT ARIC GDP GNP IMF IT IFS FFIT EIT ITL IRF FEVD OECD OPEC TIẾNG ANH Asia Regional Integration Center Gross Domestic Product Gross National Product International Monetary Fund Inflation targeting International Financial Statistics Full-fledge Inflation targeting Eclect Inflation targeting Inflation targeting Lite Impulse response function Forecast error variance decomposition Organization for Economic Corporation and Development Organization of the petroleum exporting countries TIẾNG VIỆT Trung tâm thông tin liệu châu Á Tổng sản phẩm quốc nội Tổng sản lượng quốc dân danh nghĩa Quỹ tiền tệ quốc tế Lạm phát mục tiêu Thống kê tài quốc tế Cơ chế lạm phát mục tiêu toàn phần Cơ chế lạm phát mục tiêu chiết trung Cơ chế lạm phát mục tiêu lai ghép Hàm phản ứng đẩy Phân rã phương sai Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Tổ chức nước xuất dầu viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức lạm phát mục tiêu quốc gia áp dụng IT 57 Bảng 3.1 Tổng hợp biến số nghiên cứu 86 Bảng 4.1 Thống kê biến mơ hình thứ 91 Bảng 4.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu mơ hình thứ 92 Bảng 4.3 Xác định độ trễ tối ưu mô hình thứ 92 Bảng 4.4 Kết kiểm định Johansen dành cho mô hình thứ 93 Bảng 4.5 Kết ước lượng hệ số phương trình đồng kết hợp 94 Bảng 4.6 Kết kiểm định tính ổn định phần dư 95 Bảng 4.7 Kết phân rã phương sai 97 Bảng 4.8 Thống kê biến mơ hình thứ hai 98 Bảng 4.9 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu mơ hình thứ hai 99 Bảng 4.10 Xác định độ trễ tối ưu mơ hình thứ hai 99 Bảng 4.11 Kết kiểm định Johansen dành cho mô hình thứ hai 100 Bảng 4.12 Chỉ số mức độ độc lập NHTW 108 ix 141 142 PHỤ LỤC 3: CHỈ SỐ MINH BẠCH CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Chỉ số minh bạch ngân hàng trung ương xác định tổng điểm dành cho phần trả lời 15 câu hỏi bên Điểm thấp = điểm cao = 15 Minh bạch trị (Political Transparency) Minh bạch trị liên quan tới cơng khai mục tiêu sách tiền tệ ngân hàng trung ương, cụ thể sau: văn thức nêu rõ mục tiêu sách ngân hàng trung ương, mục tiêu ưu tiên trường hợp sách ngân hàng trung ương có nhiều mục tiêu, lượng hóa mục tiêu, chức vị trí ngân hàng trung ương máy phủ Ngân hàng trung ương có văn thức cơng bố mục tiêu sách tiền tệ nêu rõ mục tiêu ưu tiên trường hợp sách tiền tệ có nhiều mục tiêu? a Khơng có mục tiêu thức (0 điểm) b Có nhiều mục tiêu khơng có ưu tiên (0.5 điểm) c Có mục tiêu có nhiều mục tiêu có ưu tiên rõ rang (1 điểm) Các mục tiêu sách tiền tệ có lượng hóa? a Khơng (0 điểm) b Có (1 điểm) Có quy định rõ ràng vai trò, vị trí ngân hàng trương máy chinh phủ? a Khơng có (0 điểm) b Có khơng nói rõ độc lập cơng cụ sách tiền tệ ngân hàng trung ương (0.5 điểm) c Có quy định rõ ngân hàng trung ương tự lựa chọn công cụ sách tiền tệ (độc lập cơng cụ sách tiền tệ) (1 điểm) Minh bạch kinh tế (Economic Transparency) 143 Minh bạch kinh tế liên quan tới thơng tin kinh tế sử dụng cho sách tiền tệ, bao gồm: liệu kinh tế, mô hình kinh tế sử dụng cho cơng tác dự báo ngân hàng trung ương mơ hình kinh tế sử dụng để đánh giá tác động từ định ngân hàng trung ương, phương pháp dự báo ngân hàng trung ương sử dụng Dữ liệu kinh tế bản, bao gồm biến: cung tiền, lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp lực sản xuất (capacity utilization), có công bố rộng rãi cho công chúng? a Dữ liệu hai năm biến (công bố theo quý) (0 điểm) b Dữ liệu bốn năm biến (công bố theo quý) (0.5 điểm) c Dữ liệu năm năm biến (công bố theo quý) (1 điểm) Ngân hàng trung ương có cơng khai mơ hình kinh tế vĩ mơ dùng để phân tích sách? a Khơng (0 điểm) b Có (1 điểm) Ngân hàng trung ương có thường xun cơng bố dự báo kinh tế vĩ mơ? a Khơng có (0 điểm) b Hơn 1quý công bố (0.5 điểm) c Công bố quý (1 điểm) Minh bạch thủ tục (Procedural transparency) Minh bạch thủ tục liên quan tới cách thức đưa định sách tiền tệ ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương có cung cấp thơng tin chiến lược sách tiền tệ hay ngun tắc sách hình thành nên khn khổ sách tiền tệ ngân hàng trung ương? a Khơng (0 điểm) b Có (1 điểm) 144 Ngân hàng trung ương có cung cấp biên thảo luận sách (hoặc lời giải thích lãnh đạo ngân hàng trung ương định sách) khoảng thời gian phù hợp để xóa bỏ thắc mắc cơng chúng định sách vừa đưa ra? a Khơng (0 điểm) b Có (1 điểm) Việc biểu thành viên lãnh đạo ngân hàng trung ương định sách tiền tệ lựa chọn cơng cụ sách tiền tệ mục tiêu sách tiền tệ có cơng bố? a Khơng có tuần cơng bố b Công bố kết bỏ phiếu không công bố số phiếu cá nhân (0.5 điểm) c Cung cấp ghi chép việc bỏ phiếu cá nhân (1 điểm) Minh bạch sách (Policy transparency) Minh bạch sách liên quan tới việc cơng bố định sách tiền tệ với giải thích rõ ràng sách đó, định hướng thực hoạt động sách tiền tệ tương lai 10 Các định điều chỉnh cơng cụ sách tiền mục tiêu sách tiền tệ công bố sau có định thức? a Khơng thơng báo sau ngày định (0 điểm) b Có thơng báo sau có định (1 điểm) 11 Ngân hàng trung ương có giải thích cơng bố định sách? a Khơng (0 điểm) b Có, có thay đổi giải thích cách hời hợt (0.5 điểm) c Có, ln ln giải thích, kể nhận định diễn biến xảy tương lai (1 điểm) 145 12 Sau họp sách tiền tệ, ngân hàng trung ương có cơng bố định hướng thực sách thời gian tới (ít q)? a Khơng (0 điểm) b Có (1 điểm) Minh bạch tác nghiệp (Operational Transparency) Minh bạch hoạt động liên quan tới hoàn thiện việc thực thi sách tiền tệ việc kiểm sốt sai số ảnh hưởng tới việc đạt mục tiêu sách tiền tệ đề sai số kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng tới dẫn truyền sách tiền tệ Ngoài ra, minh bạch hoạt động liên quan tới việc đánh giá mức độ đóng góp sách tiền tệ việc hoàn thành chi tiêu kinh tế vĩ mơ 13 Ngân hàng trung ương có thường xun cung cấp đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu sách tiền tệ đề từ trước? a Không không thường xuyên (0 điểm) b Có, khơng giải thích mục tiêu khơng đạt (0.5 điểm) c Có, lý giải rõ ràng mục tiêu không đạt (1 điểm) 14 Ngân hàng trung ương có thường xun cung cấp thơng tin sai số thông tin vĩ mô (macroeconomic disturbance)? a Khơng (0 điểm) b Có, cung cấp thông tin dự báo ngắn hạn phân tích tình hình vĩ mơ (0.5 điểm) c Có, bao gồm phần thảo luận sai sót khứ (1 điểm) 15 Ngân hàng trung ương có cung cấp đánh giá đóng góp sách tiền tệ việc hồn thành chi tiêu kinh tế vĩ mô? a Không (0 điểm) b Có, đánh giá cách hời hợt (0.5 điểm) c Có, phân tích chi tiết đóng góp sách tiền tệ để đạt mục tiêu đặt (1 điểm) 146 PHỤ LỤC 4: CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Chỉ tiêu Thống đốc ngân hàng trung ương Trọng số Điểm 0.2 a Độ dài nhiệm kỳ Trên năm – năm năm năm Dưới năm theo định 0.75 0.5 0.25 b.Cơ quan ủy quyền bổ nhiệm thống đốc Ban lãnh đạo ngân hàng trung ương Một hội đồng bao gồm: ban lãnh đạo ngân hàng trung ương, Cơ quan hành pháp (Chính phủ) Cơ quan lập pháp (Quốc hội) Cơ quan lập pháp (Quốc hội) Hội đồng trưởng Một hai thành viên Chính phủ (ví dụ Thủ tướng) c Điều khoản bãi nhiệm thống đốc Khơng có điều khoản quy định cho việc miễn nhiệm Miễn nhiệm lý khơng liên quan tới sách ngân hàng trung ương (ví dụ khơng đủ khả vi phạm quy định) Miễn nhiệm theo định ban lãnh đạo ngân hàng trung ương Miễn nhiệm theo định Quốc hội Có thể bị miễn nhiệm lúc theo quyền Quốc hội Miễn nhiệm theo định Chính phủ Có thể bị miễn nhiệm lúc theo quyền Chính phủ d.Thống đốc giữ vị trí khác Chính phủ? 0.75 0.5 0.25 0.83 0.67 0.5 0.33 0.17 147 Không phép Chỉ Chính phủ cho phép Khơng có quy định cấm thống đốc làm việc Hình thành sách a Liệu NHTW có chịu trách nhiệm xây dựng sách tiền tệ hay khơng? Chỉ NHTW làm việc NHTW tham gia có ảnh hưởng NHTW cố vấn cho Chính phủ NHTW hồn tồn khơng có tiếng nói b Quyền định cuối liên quan đến việc giải xung đột NHTW phủ thuộc về? NHTW định vấn đề liên quan tới mục tiêu sách tiền tệ Chính phủ định vấn đề khơng liên quan tới mục tiệu sách tiền tệ xung đột bên ngân hàng trung ương Hội đồng bao gồm: Ngân hàng trung ương, Chính phủ Quốc hội đưa định cuối Quốc hội đưa định cuối vấn đề liên quan tới sách Chính phủ định vấn đề sách, nhiên tùy thuộc vào đồng ý NHTW Chính phủ ưu tiên c Mức độ tham gia NHTW việc định ngân sách phủ Chủ động tham gia Không tham gia Mục tiêu NHTW Luật ngân hàng trung ương quy định ổn định giá xem nhiệm vụ nhất, trường hợp có xung đột với Chính phủ Ngân hàng trung ương có quyền ưu tiên theo đuổi sách để đạt mục tiêu ổn định tiền tệ Ổn định giá mục tiêu 0.5 0.15 0.67 0.33 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.15 0.8 148 Ổn định giá mục tiêu với mục tiêu tương thích khác ổn định hệ thống ngân hàng Ổn định giá mục tiêu với mục tiêu dẫn tới xung đột tồn dụng việc làm (full employment) Các mục tiêu không quy định Luật ngân hàng trung ương Mục tiêu quy định Luật ngân hàng trung ương không bao gồm ổn định giá Hạn chế việc NHTW cho phủ vay a Tạm ứng trước Tạm ứng không cho phép Tạm ứng trước cho phép giới hạn nghiêm ngặt (không 15% phần thu ngân sách phủ) Tạm ứng trước cho phép giới hạn nới lỏng (có thể 15% phần thu ngân sách phủ) Khơng có giới hạn cho việc b Chứng khốn hóa nợ phủ Khơng cho phép Được cho phép, giới hạn nghiêm ngặt (không 15% phần thu ngân sách phủ) Được cho phép, giới hạn nới lỏng (trên 15% phần thu ngân sách phủ) Khơng có giới hạn cho việc c.Các điều khoản khoản vay (thời gian đáo hạn, lãi suất, quy mơ tín dụng) Chính phủ kiểm sốt bởi: Ngân hàng trung ương Quy định Luật ngân hàng trung ương Theo thỏa thuân ngân hàng trung ương phủ Được định Chính phủ d Những đối tượng diện phép vay từ NHTW Chỉ Chính phủ 0.6 0.4 0.2 0.15 0.67 0.33 0.1 0.67 0.33 0.1 0.67 0.33 0.05 149 Tất quan thành viên Chính phủ Tất quan thành viên Chính phủ cơng ty Nhà nước Cơ quan, công ty Nhà nước công ty tư nhân e Các giới hạn khoản vay từ ngân hàng trung ương xác định Quy định cụ thể số tiền ngân hàng trung ương cho vay Tỷ lệ phần trăm nợ vốn ngân hàng trung ương Tỷ lệ phần trăm phần thu Chính phủ Tỷ lệ phần trăm chi tiêu Chính phủ f Thời hạn khoản vay từ NHTW Trong vòng tháng Trong vòng năm Trên năm Luật ngân hàng trung ương không đề cập thời hạn khoản vay g Những giới hạn lãi suất khoản vay từ NHTW Trên mức lãi suất thấp Theo thị trường Dưới mức lãi suất cao Lãi suất không đề cập Luật ngân hàng trung ương Không áp dụng lãi suất khoản vay từ ngân hàng trung ương Chính phủ h Việc ngăn cấm NHTW tham gia thị trường nợ thứ cấp chứng khốn phủ Có Khơng 0.67 0.33 0.025 0.67 0.33 0.025 0.67 0.33 0.025 0.75 0.5 0.25 0.025 150 PHỤ LỤC CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯA RA VÀO THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG KHUÔN KHỔ LẠM PHÁT MỤC TIÊU Các thành tố giúp áp dụng lạm phát mục tiêu thành công Các điều kiện Mục tiêu sách tiền Quốc gia thỏa mãn điều kiện Romania Thổ Nhĩ Kỳ tệ trì giá ổn định Duy trì giá ổn định mục tiêu Canada, Chile, Cộng chính, bên cạnh việc trì Hungary, Israel Ba Lan hòa Séc, mục tiêu khác Độc lập mục tiêu thuận với Isarel: Chính phủ đặt mục tiêu; Chính phủ chiến lược chuyển Canada, Cộng hòa Séc, Hungary and sang lạm phát mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ: NHTW Chính phủ hoạch định mục tiêu; Chile Ba Lan : NHTW đặt mục tiêu Không có áp chế tài chính, tức Canada, Chile, Cộng hòa Séc, CP khơng tiếp cận tiếp cận Hungary, Irsael, Ba Lan, Romania, giới hạn với nguồn tín dụng Thổ Nhĩ Kỳ NHTW Ngân hàng trung ương độc lập Canada, Chile, Cộng hòa Séc, việc sử dụng công cụ Hungary, Israel, Ba Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ Cơ chế truyền dẫn sách tiền Canada, Chile, Cộng hòa Séc, tệ hiểu rõ Hungary, Israel, Ba Lan, Romania Thổ Nhĩ Kỳ Thị trường tài phát triển Canada, Chile, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Israel Ba Lan Thị trường tài ổn định Canada, Chile, Hungary, Israel, Ba Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ 151 Kiểm soát lãi suất ngắn hạn hợp lý Canada, Chile, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Israel Có đủ khả xây dựng mơ hình Canada (các nước lại tiếp dự báo giai đoạn bắt đầu, phát triển hồn thiện) Có chế giải trình Canada (khơng có chế trách nhiệm giải trình thức từ đầu, nhiên cần có giải thích sách tiền tệ cho cơng chung, xây dựng chế giải trình theo thời gian), Thổ Nhĩ Kỳ (thông báo hoạt động NHTW CSTT, mục tiêu không đạt dự kiến) Tình trạng điều kiện tiên thời điểm áp dụng IT Quốc gia Các điều kiện tiên Các điều kiện tiên bị thiết bỏ qua IT đưa lập IT đưa áp dụng áp dụng Tình chung trạng - Giá ổn định mục - Có khả xây dựng mơ tiêu hình dự báo hàng đầu NHTW độc lập - Sự am hiểu chế việc sử dụng công truyền tải chế cụ vào thời điểm đưa hoạt động tốt áp dụng IT - Khơng có neo kép (Ba - Không bị áp chế tài Lan, Israel, Hungary) - Độc lập mục tiêu/ pháp - Kiểm soát hợp lý lãi lý suất ngắn hạn 152 - Thị trường tài phát triển tốt Canada - Lạm phát thấp - Độc lập không thức mục tiêu mục tiêu (thỏa thuận CSTT chung khuôn khổ IT cần - Công cụ CSTT độc thúc đẩy mục tiêu lập thuộc trách nhiệm - Không bị áp chế tài NHTW CP) - Khơng có chế trách - Kiểm soát hiểu lãi nhiệm giải trình thức, suất ngắn hạn NHTW kỳ - Hệ thống tài vọng giải thích cho cơng lành mạnh ổn định chúng trách nhiệm họ khuôn khổ IT Chile - Độc lập hoàn toàn - Sự diện neo kép (mục tiêu cơng cụ) - Có khả xây dựng mơ - Khơng bị áp chế tài hình dự báo - Hiểu biết chế - Hệ thống tài ổn truyền tải định - Kiểm soát hợp lý lãi suất ngắn hạn - Thị trường tài phát triển tốt Cộng Séc hòa - Không bị áp chế tài - Chỉ thị (mandate) ổn định giá - Cơng cụ CSTT độc - Hệ thống ngân hàng yếu lập - Thực CSTT hiệu - Khơng có kinh nghiệm dự 153 với lãi suất chủ đạo báo lạm phát - Thị trường tài - Chưa am hiểu chế phát triển tốt truyền tải - Lòng tin giải trình trách nhiệm thấp - Cơ cấu tổ chức khơng phù hợp - Hỗ trợ trị thấp Hungary - Giá ổn định mục - Neo kép (biên độ tỷ giá, tiêu mở rộng vào thời điểm đưa hàng đầu NHTW độc lập áp dụng IT) việc sử dụng công - Có khả xây dựng mơ cụ vào thời điểm đưa hình dự báo áp dụng IT - Chưa am hiểu chế - Hệ thống tài ổn truyền tải chưa sử dụng định nhiều kinh tế lượng - Kiểm soát hợp lý lãi - Chưa thiết lập nguyên tắc suất ngắn hạn tài - Thị trường tài phát triển tốt Israel - Khơng bị áp chế tài - Sự độc lập pháp lý yếu - Kiểm sốt hợp lý lãi - Hiểu biết chế suất ngắn hạn truyền tải - Sự độc lập thực tế - Có khả xây dựng mơ NHTW ngày tăng hình dự báo - Thị trường tài - Sự diện neo kép phát triển tốt (biên độ trườn bò, mở rộng - Hệ thống tài ổn bước) 154 định Ba Lan - Cam kết ổn định - Sự có mặt neo kép giá (biên độ trườn bò, mở rộng - Khơng bị áp chế tài bước sau áp dụng IT chí thả nổi) - Kiểm sốt hợp lý lãi suất ngắn hạn 155 ... định điều hành sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu mục tiêu sách tiền tệ kiểm sốt lạm phát Ở Việt Nam, việc điều hành sách tiền tệ hướng tới nhiều mục tiêu lúc NHTW tập trung vào mục tiêu ổn định... chương Và cuối đóng góp phát luận án việc nghiên cứu áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LẠM PHÁT MỤC TIÊU 2.1 CHÍNH... để Việt Nam tiến tới áp dụng chế lạm phát mục tiêu tương lai 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung luận án đánh giả khả áp dụng sách tiền tệ lạm phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở việt nam , Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở việt nam

Từ khóa liên quan