ND115 noi ND1 QD236 rung+nhi khotailieu y hoc

16 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:20

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 RUNG NHĨ Ban hành kèm theo Quyết định số236/QĐ-BV ngày 28/03/2014 Định nghĩa Rung nhĩ (Atrial Fibrillation: AF) rối loạn nhịp tim phổ biến có đặc điểm điện tâm đồ sau: - Các khoảng RR khơng theo mơ hình lặp lặp lại, luôn không - Trong hoạt động điện nhĩ nhìn thấy số chuyển đạo, sóng P thay sóng nhỏ (f), có tần số 350 lần/phút - Rung nhĩ có hậu xấu liên quan đến giảm cung lượng tim hình thành huyết khối nhĩ tiêu nhĩ Ngoài ra, bệnh nhân bị ảnh hưởng tăng nguy tử vong Nguyên nhân phân loại 2.1 Phân loại - Rung nhĩ phát lần đầu tiên, độc lập với thời gian diện hay vắng mặt triệu chứng rung nhĩ - Rung nhĩ kịch phát (Paroxysmal Atrial Fibrillation: PAF): tự chấm dứt không liên tục Rung nhĩ kịch phát định nghĩa rung nhĩ tái phát ( ≥ cơn), kết thúc cách tự nhiên vòng ngày < ngày, thường < 24 - Rung nhĩ dai dẳng: khơng tự hết vòng ngày Các thường đòi hỏi chuyển nhịp điện thuốc để khôi phục lại nhịp xoang - Rung nhĩ dai dẳng kéo dài thường xuyên (long standing persistent): kéo dài năm - Rung nhĩ vĩnh viễn: rung nhĩ không chuyển nhịp - Rung nhĩ đơn độc: gặp Có thể kịch phát, dai dẳng vĩnh viễn khơng có bệnh tim thực thể Sử dụng cho người ≤ 60 tuổi cá nhân có nguy thấp biến chứng liên quan đến rung nhĩ - Rung nhĩ tái phát: khoảng 90% có rung nhĩ kịch phát tái phát BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 - Rung nhĩ lâm sàng: rung nhĩ phát phương pháp cá thể khơng có triệu chứng 2.2 Ngun nhân yếu tố làm dễ xảy rung nhĩ - Những bất thường điện sinh lý: tăng tự động tính (ổ rung nhĩ), bất thường dẫn truyền (vòng vào lại) - Tăng áp lực nhĩ: bệnh van lá, bệnh van lá; bệnh tim (tiên phát hay thứ phát, dẫn đến giảm chức tâm thu hay tâm trương); bất thường van bán nguyệt (gây phì đại thất); tăng áp phổi hay hệ thống (tắc mạch phổi); u hay khuyết khối tim - Thiếu máu cục nhĩ: bệnh động mạch vành - Bệnh lý viêm hay thâm nhiễm nhĩ: viêm màng tim, nhiễm amylosis, viêm tim, biến đổi xơ tâm nhĩ tuổi - Thuốc, rượu, cà phê - Rối loạn nội tiết: cường giáp, u tủy thượng thận - Thay đổi trương lực thần kinh tự động: cường phó giao cảm, cường giao cảm - Bệnh lý tiên phát hay di hay gần kề thành tâm nhĩ - Sau mổ: tim, phổi hay thực quản - Thần kinh: xuất huyết nhện, đột quỵ, không xuất huyết nặng - Vô (rung nhĩ đơn độc) - Rung nhĩ gia đình Chẩn đốn 3.1 Lâm sàng - Khởi đầu ngày phát hiện, tần số thời gian, mức độ nghiêm trọng đặc tính - Triệu chứng điển hình gồm: + Đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt, chống, giảm khả tập thể dục, tiểu nhiều, khó thở nhẹ + Các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm: khó thở lúc nghỉ ngơi, đau thắt ngực, gần ngất ngất BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 + Ngoài ra, có biến cố suy tim tắc mạch - Nguyên nhân thúc đẩy: tập thể dục, cảm xúc, rượu - Sự diện bệnh kết hợp: bệnh tim mạch mạch máu não, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nguyên nhân có khả hồi phục (như cường giáp, uống rượu mức) - Khám toàn diện hệ thống tim mạch cần thực tất cá nhân chẩn đoán với rung nhĩ người có thay đổi tình trạng triệu chứng - Phát bất thường thúc đẩy gây rung nhĩ (ví dụ: tiếng rì rào hẹp van hai lá) tác động rung nhĩ (ví dụ: chứng suy tim) 3.2 Điện tâm đồ - Là bắt buộc, cần có băng chuyển đạo rõ sóng kéo dài 20 giây + Khơng có diện sóng P bình thường + Sóng f có tần số 350 600 lần/phút; sóng f khác liên tục biên độ, hình thái học khoảng thời gian + Đáp ứng thất khơng có mẫu lặp lại, biến đổi khoảng thời gian khu phức hợp QRS thường gọi " đột xuất không thường xuyên + Tần số thất (đặc biệt trường hợp khơng có thuốc gây blốc AV bệnh dẫn nội tại) thường dao động khoảng 90-170 lần/phút + Các phức hợp QRS hẹp trừ dẫn AV thông qua hệ thống His Purkinje bất thường chức (liên quan đến tần số), blốc nhánh từ trước, kích thích sớm đường phụ - ECG phải đánh giá thông tin sau : + Các dấu bệnh không điện học, phì đại thất trái tăng huyết áp sóng Q, biến đổi ST bệnh động mạch vành BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 + Các dấu bệnh liên quan đến điện học, sóng delta khoảng thời gian ngắn PR (kích thích sớm) blốc nhánh (bệnh hệ thống dẫn ) + Khoảng QT (để xác định nguy tiềm ẩn liệu pháp chống loạn nhịp) - Khó chẩn đốn trong: + Sóng f khơng rõ ràng + Sóng f sóng U có biên độ giống sóng P + Trong nhịp nhanh nhĩ đa ổ, trung tâm chủ nhịp lưu động có khoảng RR khơng + Khi có blốc phân ly nhĩ thất kết hợp có RR + Nếu bệnh nhân rung nhĩ có máy tạo nhịp hoạt động liên tục, đo khoảng RR + Trong cuồng nhĩ có đáp ứng thất thay đổi 3.3 Siêu âm tim - Phát bệnh van tim, kích thước nhĩ trái nhĩ phải, kích thước chức thất trái, áp lực động mạch phổi, phì đại thất trái, huyết khối nhĩ trái, màng tim 3.4 X quang ngực giúp phát - Bóng tim to hay không - Sung huyết phổi hay không (biểu suy tim) - Bệnh lý hô hấp mạch máu phổi (đặc điểm bệnh nhân COPD, xơ phổi sau lao ) 3.5 Xét nghiệm máu - Đánh giá chức tuyến giáp, với bệnh nhân > 60 tuổi lần lên rung nhĩ cần thử lại chức tuyến giáp Thử chức thận gan: rung nhĩ phát lần đầu định khó kiểm sốt tần số thất Tiểu cầu, INR để khởi liều kháng đông BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 - Các bệnh nhân lớn tuổi có nguy mạch vành cần thử thêm TnI T để tầm soát hội chứng mạch vành cấp sau nhịp nhanh 3.6 Các xét nghiệm bổ sung khác 3.6.1 Điện tâm đồ gắng sức theo dõi ECG - Theo dõi ECG liên tục cần xác định rung nhĩ không triệu chứng, bệnh nhân ngất nghi ngờ rung nhĩ, đánh giá đáp ứng thất có thích hợp hay khơng Điều giúp lựa chọn thuốc kiểm sốt tần số thất hay kiểm soát nhịp hợp lý - ECG gắng sức khi: + Nghi ngờ bệnh nhân có bệnh lý mạch vành + Trước bắt đầu điều trị với thuốc chống loạn nhịp nhóm IC ( số bệnh nhân có tổn thương tim thiếu máu cục tim yên lặng, không phát trước, dùng thuốc nhóm IC làm xấu tình trạng lâm sàng) + Phát rung nhĩ gắng sức + Đánh giá đáp ứng thất có thích hợp hay khơng hoạt động (cả lúc nghỉ, lúc hoạt động) bệnh nhân rung nhĩ dai dẳng hay vĩnh viễn 3.6.2 Siêu âm tim qua thực quản (TEE) Cần cho phân tầng nguy đột quỵ bệnh nhân rung nhĩ hướng dẫn chuyển nhịp TEE giúp phát hiện: - Huyết khối nhĩ trái, tiểu nhĩ trái (độ nhạy độ đặc hiệu 95 – 100%) Chỉ phát huyết khối > 2mm - Cản âm tự phát nhĩ trái, tiểu nhĩ trái - Đánh giá tốc độ dòng máu tiểu nhĩ trái Vận tốc < 20 cm/s có liên quan với diện cản âm tự phát hình thành huyết khối, vận tốc > 40 cm/s liên quan khả trì nhịp xoang > năm sau chuyển nhịp - Khi có huyết khối nhĩ trái, tiểu nhĩ trái, nguồn gốc đột quỵ hay tắc mạch toàn thân khác BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 - TEE bệnh nhân rung nhĩ trước chuyển nhịp cho thấy tần suất – 15% có huyết khối nhĩ trái hay tiểu nhĩ trái - Cần phải thực thường quy TEE bệnh nhân rung nhĩ > 48h mà muốn chuyển nhịp sớm hay cần thiết phải dùng kháng đông trước 3- tuần sau chuyển nhịp - Bất thường xơ vữa động mạch động mạch chủ 3.6.3 Điện sinh lý (EP) - Chỉ định khi: - Nghi ngờ rung nhĩ hậu nhịp nhanh vòng vào lại cuồng nhĩ, vòng vào lại nhĩ hay vòng vào lại nút nhĩ thất sử dụng đường phụ - EP nên thực bệnh nhân có sóng ∆ ECG bề mặt, có tiền sử rung nhĩ hay ngất để xác định có đường phụ đặc tính sinh lý đường phụ, qua có định cắt đốt phù hợp - Cần xác định nguồn gốc nhịp nhanh phức QRS rộng rung nhĩ đáp ứng thất nhanh để phân biệt với nhịp nhanh thất - Khi cần cắt đốt: EP giúp xác định vị trí cắt đốt 3.6.4 MRI CT Scanner đa lát cắt Đây kỹ thuật phát triển Nó có ích cho trường hợp chuẩn bị trước thủ thuật cắt đốt để điều trị rung nhĩ Ưu điểm kỹ thuật là: - Xác định đặc điểm giải phẫu tĩnh mạch phổi nhĩ trái, tiểu nhĩ trái trước thủ thuật - Đánh giá liên quan giải phẫu nhĩ trái, thực quản tổ chức mạch máu kế cận tĩnh mạch phổi - Hiểu biết thêm hình ảnh tái cấu trúc tĩnh mạch phổi nhĩ trái rung nhĩ - Xác định biến chứng sau thủ thuật (đặc biệt hẹp tĩnh mạch phổi) 3.6.5 Nghiệm pháp phút BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 3.7 Chẩn đoán xác định - Dựa vào điện tâm đồ thường quy 12 chuyển đạo Sóng P biến thay sóng lăn tăn gọi sóng f (fibrillation) - Nhịp thất không tần số (các khoảng RR dài ngắn khác nhau) biên độ (biên độ sóng R thay đổi cao thấp khác nhau) khơng theo quy luật Đó hình ảnh loạn nhịp hồn tồn Điều trị 4.1 Nguyên tắc điều trị chung - Ba mục tiêu điều trị rung nhĩ bao gồm: + Kiểm soát tần số thất + Phục hồi trì nhịp xoang + Phòng ngừa thuyên tắc mạch khuyết khối nhằm làm cải thiện triệu chứng, phòng chống đột quỵ, giảm thời gian số lần nhập viện - Điều trị nguyên nhân gây rung nhĩ Bệnh nhân rung nhĩ không dung nạp điều trị tối ưu cần tư vấn hỗ trợ chuyên gia điện sinh lý tim để có biện pháp can thiệp tích cực 4.2 Căn điều trị - Thể rung nhĩ - Tần số thất - Nguyên nhân gây rung nhĩ - Tình trạng bệnh nhân - Điều kiện kinh nghiệm thầy thuốc 4.3 Các biện pháp điều trị cụ thể 4.3.1 Chỉ định chuyển nhịp trì nhịp xoang 4.3.1.1 Chỉ định chuyển nhịp: rung nhĩ đe dọa tính mạng: - Thiếu máu cục đe dọa tính mạng - Mất ý thức - Tụt huyết áp nghiêm trọng - Suy tim xung huyết BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 - Khơng kiểm sốt nhịp thất - Kích thước nhĩ trái siêu âm tim nhỏ 4,5cm - Rung nhĩ kéo dài năm (6 tháng đến năm) - Mức độ suy tim NYHA III - Nguyên nhân giải - Khơng có hay khơng kèm với : + Cường giáp không điều trị + Viêm màng tim cấp + Ngộ độc thuốc hay chất khác + Nghi ngờ hay biết có suy nút xoang mà không đặt máy tạo nhịp để bảo vệ 4.3.1.2 Các biện pháp chuyển nhịp 4.3.1.2.1 Chuyển nhịp bằngThuốc - Lựa chọn thuốc uống: + Rung nhĩ < ngày + Khơng có bệnh nút xoang + Khơng có bệnh tim thực thể + Khơng có thiếu máu tim cấp + Khơng có rối loạn huyết động - Lựa chọn thuốc tĩnh mạch: + Rung nhĩ < 30 ngày + Khơng có nguy xoắn đỉnh: QTc bình thường, nồng độ K+, Mg++ bình thường, khơng có nhịp chậm + Khơng có suy tim + Khơng dùng thuốc loạn nhịp trước + Vết thương ngực BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Bảng Liều thuốc dùng thuốc chuyển nhịp Đường dùng Uống Thuốc Amiodarone Liềua Tác dụng phụ Nằm viện: 1.2-1.8g/ngày chia nhiều lần tổng liều 10g, sau trì 200-400mg/ngày hay 30mg/kg/ngày liều Ngoại trú: 600-800mg/ngày chia nhiều lần đến tổng liều 10g, sau trì 200-400mg/ngày TM/uống 5-7mg/kg 30-60phút, sau truyền TM liên tục hay uống nhiều lần 1.2-1.8g/ngày đến tổng liều 10g/ngày, sau trì 200-400mg/ngày Flecainide Uống 200-300mgb TM 1.5-3mg/kg 10-20 phútb Propafenone Uống 450-600mg TM 1.5-2mg/kg 10-20 phút b a Liều thuốc bảng khác với nhà sản xuất b Tụt HA, nhịp tim chậm, QT kéo dài, xoắn đỉnh (hiếm), rối loạn tiêu hóa, táo bón, viêm tắc TM (tiêm TM) Tụt HA, cuồng nhĩ dẫn truyền thất nhanh Tụt HA, cuồng nhĩ dẫn truyền thất nhanh Không đủ kiện để khuyến cáo cách dùng liều nạp bệnh nhân có bệnh thiếu máu cục hay suy chức thất trái, thuốc cần thận trọng không nên dùng bệnh nhân - Lựa chọn thuốc chuyển nhịp trì nhịp xoang theo bệnh (như sơ đồ 1) 4.3.1.2.2 Chuyển nhịp sốc điện - Lựa chọn sốc điện + Rối loạn huyết động + Thiếu máu tim cấp + Rung nhĩ > tháng + Nguy cao cho loạn nhịp dùng thuốc chống loạn nhịp : • QTc dài • Giảm K+, Mg++ • Nhịp chậm • Bệnh tim thực thể nặng BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 - Shock điện qua thành ngực + Chỉ định bắt buộc: rung nhĩ huyết động không ổn định + Phải sử dụng an thần trước + Shock điện đồng + Theo dõi liên tục ECG, huyết áp, SaO2 + Sử dụng vị trí trước sau + Năng lượng: 200J, 300J, 350J + Nếu thất bại: cho thuốc chống loạn nhịp để giảm ngưỡng shock điện (liều bolus Amiodarone) 4.3.2 Kiểm soát đáp ứng thất 4.3.2.1 Chỉ định - Rung nhĩ khơng triệu chứng khơng có bắt buộc phải chuyển nhịp xoang - Rung nhĩ dai dẳng mà khả trì nhịp xoang thuốc chống loạn nhịp khó thực - BN nguy tai biến thuốc chống loạn nhịp lớn nguy rung nhĩ - Rung nhĩ vĩnh viễn 4.3.2.2.1 Các thuốc thường dùng để kiểm soát đáp ứng thất Bảng Các thuốc kiểm soát đáp ứng thất Tên thuốc Tiêm mạch Ức chế β Metoprolol CR/XL 2.5 – mg Bisoprolol Không áp dụng Atenolol Không áp dụng Esmolol 10 mg Propranolol mg Carvedilol Không áp dụng Chẹn kênh canxi (non-hydropyridine) Verapamil mg Diltiazem Không áp dụng Digitalis Digoxin 0.5 – mg Digitoxin 0.4 – 0.6 mg Thuốc khác 10 Uống trì /ngày 100 – 200 mg 25 – 10 mg 25 – 100 mg Không áp dụng 10 – 40 mg t.i.d 3.125 – 25 mg b.i.d 40 mg b.d đến 360 mg 60 mg đến 360 mg 0.125 mg – 0.5 mg 0.05 mg – 0.1 mg BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Amiodarone Dronedarone 5mg/kg /h 50 mg/h trì Khơng áp dụng 100- 200 mg 400 mg b.i.d Thực sơ đồ 4.3.2.3 Phối hợp thuốc loạn nhịp để làm giảm đáp ứng thất - Chỉ định: kiểm soát đáp ứng thất thuốc không hiệu tăng liều thuốc tác dụng phụ - Các phối hợp thường dùng là: + Digoxin + ức chế β + Digoxin + ức chế canxi (Verapamil hay Diltiazem) + Digoxin + amiodaron 4.3.2.4 Mục tiêu điều trị giảm đáp ứng thất - Kiểm soát số thất không chặt: tần số đáp ứng thất lúc nghỉ ≤ 110 lần/phút, bệnh nhân dung nạp - Kiểm soát tần số thất chặt: tần số đáp ứng thất mức 80 lần/phút không 110 lần /ph gắng sức, bệnh nhân hẹp van lá, bệnh mạch vành không dung nạp với tần số thất nhanh (lựa chon thuốc kiểm soát tần số sơ đồ 3) Bảng Các thuốc điều trị rung nhĩ Thuốc Liều khởi đầu liều trì Kiểm sốt đáp ứng tần số thất Esmolol TM: 500mcg/kg; sau 50-200mcg/kg/phút Metoprolol TM: 2,5-5mg phút (có thể tiêm lần) Uống: 25-100mg/ngày Atenolol Uống: 25-100mg/ngày Carvedilol Uống: 3,125-25mg/mỗi 12 (50mg 12 BN >85kg) Verapamil TM: 0.075-0,15mg/kg phút Uống: 120-480mg/ngày Diltiazen TM: 0,25mg/kg phút, sau 5-15mg/ Uống: 120-480mg/ ngày Digoxin TM: 0.25mg (tối đa 1,5mg), sau 0,125-0,375mg/ ngày Uống: 0,125-0,375mg/ngày Chuyển nhịp xoang Vaughan Williams nhóm IC 11 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Flecainide Uống 50-150mg/12 Proprafenone Uống: 150-300mg/ Vaughan Williams nhóm III Ibutilide TM: 1mg 10 phút, nhắc lại sau 10 phút Sotalol Uống: 80-160mg/ 12 (tối đa 320mg/12 giờ) Dofetilide Uống: 125-500mcg/12 Amiodarone TM: 150mg/10 phút, sau 0,5-1mg/phút Uống:800mg/ngày tuần, sau 600mg/ngày tuần tiếp theo, 400mg/ngày 4-6 tuần tiếp theo, trì 200mg/ngày Dronedarone Uống: 400mg/mỗi 12 4.3.3 Phòng ngừa thuyên tắc mạch huyết khối - Thuốc chống đơng dự phòng huyết khối định dùng cho tất bệnh nhân rung nhĩ đơn độc bệnh nhân 60 tuổi (không có bệnh lý tim mạch thực thể kèm theo) có chống định dùng thuốc đơng máu (tham khảo thêm sổ tay điều trị rung nhĩ) - Aspirin Clopidogrel thay cho thuốc kháng vitamin K (có riêng điều trị kháng đơng) Bảng Thang điểm CHAD2DS2-VASc hướng dẫn điều trị phòng ngừa thuyên tắc mạch rung nhĩ Yếu tố nguy Điểm 1 2 C: suy tim/RLCN thất trái H: Tăng huyết áp A: tuổi ≥75 D: Đái tháo đường S: Đột quỵ/ TIA V: Bệnh mạch máu (mạch vành, mạch máu ngoại biên, mảng xơ vữa động mạch chủ) A: Tuổi 65-74 S: giới tính nữ Nguy CHA2DS2-VASc Điều trị Không yếu tố nguy Aspirin 81-325mg không điều trị (ưu tiên) yếu tố nguy trung bình Aspirin 81-325mg Warfarin (ưu tiên) YTNC cao ≥2 YTNC trung bình ≥2 Warfarin (IRN 2-3, mục tiêu 2.5) 12 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Lưu đồ xử trí Bệnh tim thực thể tổn thương đáng kể Bệnh tim thực thể tổn thương nhẹ không Điều trị bệnh ngăn ngừa tái cấu trúc – ACEI/ARB/statin Bệnh THA Bệnh tim thiếu máu Sotalol Khơng LVH Có LVH Dronedarone/flecainide/ propafenone/sotalol Dronedarone Amiodarone Sơ đồ Lựa chọn thuốc chuyển nhịp trì dựa theo bệnh 13 Suy tim BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Khởi đầu điều trị Ức chế beta, verapamil diltiazem, suy tim cho Digoxin Kiểm sốt TS khơng phù hợp; chịu gắng sức Cho thêm Digoxin ức chế beta verapamil diltiazem Kiểm soát TS không phù hợp; chịu gắng sức Phương pháp khác; xem xét amiodarone Loại bỏ nút AV cấy PM Các tình lâm sàng thỏa đáng Sơ đồ Lựa chọn thuốc phương pháp khác Sơ đồ Lựa chọn thuốc sở bệnh lối sống 14 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Rung nhĩ khởi phát Rối loạn huyết động, Đau ngực, Chuyển nhịp cấp cứu Bệnh nhân ổn định Kiểm soát đáp ứng thất với Diltiazem, ức chế beta IV, digoxin, kết hợp Còn rung nhĩ Tự chuyển nhịp Xuất viện, theo dõi đánh giá nguyên nhân khả tái phát Rung nhĩ kéo dài≤ 48g, không dấu hiệu lâm sàng đáng kể rối loạn chức thất trái, bệnh van hai lá, tiền thuyên tắc Lập tức chuyển nhịp với ibutilide IV; uống propafenone (600mg), flecanide (300mg), amiodaron (600-800mg), shock điện chuyển nhịp Kháng đông với Heparin không phân đoạn TTM Hepatin TLPTT TDD Rung nhĩ kéo dài ≥ 48g có nguy thuyên tắc cao Chuyển nhịp dựa TEE trì hỗn chuyển nhịp (kháng đơng tuần), sốc điện chuyển nhịp, có khơng có điều trị thuốc chống loạn nhịp kèm theo Thất bại chuyển nhịp RN tái phát sớm Trở lại nhịp xoang trì Điều trị lâu dài kháng đơng kiểm soát đáp ứng thất lập lại shock điện chuyển nhịp với thuốc chống loạn nhịp Warfarin từ 6-12 tuần, đáng giá cần thiết điều trị lâu dài kháng đông thuốc chống loạn nhịp RN tái phát liên tục, kiểm soát đáp ứng thất kém,hoặc nhịp không Xem xét đốt nút AV Sơ đồ Chiến lược điều trị rung nhĩ khởi phát gần 15 BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Tiên lượng phòng ngừa - Tiên lượng phụ thuộc vào bệnh nền, thời gian mắc bệnh, điều trị tuổi tác - Phòng ngừa phòng ngừa bệnh yếu tố thúc đẩy TÀI LIỆU THAM KHẢO Kapil Kumar, MD Peter J Zimetbaum, MD Bradley P Knight, MD, FACC Gordon M Saperia, MD, FACC Antiarrhythmic drugs to maintain sinus rhythm in patients with atrial fibrillation: Recommendations This topic last updated: thg 10, 2013 Alan Cheng, MD, FACC, FAHA, FHRS.Kapil Kumar, MD Overview of atrial fibrillation This topic last updated: thg 10, 2013 Robert Phang, MD, FACC, FHRS Brian Olshansky, MD Management of new onset atrial fibrillation This topic last updated: thg 10, 2013 John Michael Stulak, MD Atrial fibrillation and flutter after cardiac surgery This topic last updated: thg 10, 2013 Alan Cheng, MD, FACC, FAHA, FHRS Philip J Podrid, MD Paroxysmal atrial fibrillation This topic last updated: thg 10, 2013 ACC/AHA/ESC 2013 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation JACC Olgin.J.E and Zipes.D.P: Specific Arrhythmias: Diagnosis and treatment In Eugene Brauwald, Douglas P.Zipes, Peter Libby: Heart Disease 9th W.B Saunders Company, 2012: 863-933 Maron.B.J: Hypertrophic Cardiomyopathie In Eugene Brauwald, Douglas P.Zipes, Peter Libby: Heart Disease 9th W.B.Saunders Company 2012, 17631774 John A Kastor: Atrial fibrillation In Arrhythmias 2nd W.B.Saunders Company 2000: 39-130 10 Prystowsky E.N, Katz A.M Atrial Fibrillation In Topol E.S: Textbook of Cardiovascular Medicine Philadelphia Lippincott-Raven 2007, p: 1050-1068 11 Gorenek.B: Post-PCI atrial fibrillation In Raviele.A : cardiac arrhythmia 2005 springer 2005; p: 137-164 12 Andrew E Darby and John P Di Marco Management of Atrial Fibbrllation in Patients with Structural Heart Disease Curculation 2012 125: 945-957 16 ... bệnh tim (tiên phát hay thứ phát, dẫn đến giảm chức tâm thu hay tâm trương); bất thường van bán nguyệt (g y phì đại thất); tăng áp phổi hay hệ thống (tắc mạch phổi); u hay khuyết khối tim - Thiếu... Mức độ suy tim NYHA III - Nguyên nhân giải - Khơng có hay khơng kèm với : + Cường giáp khơng điều trị + Viêm màng ngồi tim cấp + Ngộ độc thuốc hay chất khác + Nghi ngờ hay biết có suy nút xoang... Uống:800mg/ng y tuần, sau 600mg/ng y tuần tiếp theo, 400mg/ng y 4-6 tuần tiếp theo, trì 200mg/ng y Dronedarone Uống: 400mg/mỗi 12 4.3.3 Phòng ngừa thuyên tắc mạch huyết khối - Thuốc chống đơng dự phòng huyết
- Xem thêm -

Xem thêm: ND115 noi ND1 QD236 rung+nhi khotailieu y hoc , ND115 noi ND1 QD236 rung+nhi khotailieu y hoc