luong cong thuc moi lien quan khotailieu y hoc

15 23 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:19

Mối liên quan đặc điểm huyết áp 24 với phì đại thất trái bệnh nhân tăng huyết áp LƯƠNG CÔNG THỨC, NGUYỄN THỊ VÂN ANH, TRẦN ĐỨC HÙNG, NGUYỄN OANH OANH KHOA TIM MẠCH – BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Đặt vấn đề  Tăng huyết áp (THA) bệnh lý tim mạch phổ biến Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc THA ngày gia tăng THA gây nhiều biến chứng quan đích nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tàn phế  Phì đại thất trái dấu hiệu tiền lâm sàng sớm tổn thương tim bệnh nhân tăng huyết áp, đồng thời yếu tố tiên lượng tàn phế tử vong có ý nghĩa cá thể THA Tìm hiểu yếu tố tiên lượng phì đại thất trái có ý nghĩa quan trọng  Mối liên quan huyết áp 24 với phì đại thất trái nghiên cứu nhiều tranh cãi Giá trị Holter huyết áp 24h (ambulatory blood pressure monitoring - ABPM)  Loại trừ tăng huyết áp áo choàng trắng (mức chứng C)  Giúp chẩn đoán bệnh nhân với mức tăng huyết áp giới hạn (mức chứng D)  Giúp định điều trị bệnh nhân lớn tuổi (mức chứng A-C)  Giúp xác định tăng huyết áp đêm (mức chứng C)  Giúp chẩn đoán tăng huyết áp kháng trị (mức chứng D)  Xác định hiệu điều trị thuốc huyết áp suốt 24h (mức chứng B)  Chẩn đoán điều trị tăng huyết áp phụ nữ mang thai (mức chứng C-D) Eoin O'Brien, Use and interpretation of ambulatory blood pressure recommendations of the British Hypertension, Society, BMJ2000;320:1128–34 monitoring: Chẩn đoán tăng huyết áp dựa theo ESC 2013 Biến thiên huyết áp đêm 𝑛𝑔ủ Dip = − 𝑆𝐵𝑃𝑆𝐵𝑃𝑡ℎứ𝑐 𝑥 100% 𝑡ỉ𝑛ℎ Range Class 20% Extreme Dipper Nghiên cứu tác giả Cuspidi cs (2004) nghiên cứu 375 bệnh nhân THA không điều trị cho thấy: LVMI khơng cao có ý nghĩa nhóm nondipper so với dipper (108.5±9.5 so với 99.7±19.6 g/m2, P0,05 BMI (kg/m2) 22,76±2,33 23,6±2,09 >0,05 Độ 16 (29,63%) 19 (57,57%) 0,05 Đặc điểm THA Chỉ số Sokolov-Lyon thất trái (mV) LVMI (g/m2) Thuốc điều trị p Đặc điểm huyết áp 24h Đặc điểm 24 Ban ngày Ban đêm p Có PĐTT Khơng PĐTT (n = 54) (n = 33) HATT (mmHg) 137,31±17,49 125,51±11,90 0,05 HATT (mmHg) 139,28±18,55 125,79±12,60 0,05 HATT (mmHg) 128,35±18,05 118,24±13,72
- Xem thêm -

Xem thêm: luong cong thuc moi lien quan khotailieu y hoc , luong cong thuc moi lien quan khotailieu y hoc