04 cdha benhvantimmacphaikhac bskhoang 20141030 khotailieu y hoc

226 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:05

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH TIM MẮC PHẢI KHÁC BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG 11/1/2014 DÀN BÀI   Bệnh động mạch chủ  Bệnh tim cao huyết áp  Phình ĐMC  Hội chứng Marfan  Bệnh Takayasu Bệnh tim  Bệnh tim giãn nở  Bệnh tim phì đại  Bệnh tim hạn chế 11/1/2014 DÀN BÀI  Nhồi máu tim biến chứng  Thiếu máu tim  Nhồi máu tim  Các biến chứng Nhồi máu tim:  Thông liên thất  Hội chứng Dressler  Phình thất  Đứt nhú 11/1/2014 DÀN BÀI  11/1/2014 Bệnh màng tim  Tràn dòch màng tim  Viêm màng tim co thắt  Nang màng tim  Mỡ màng tim BỆNH TIM DO CAO HUYẾT ÁP   Thất (T) dày đồng tâmBờ (T) bàu sau bờ (T) trải dài,mỏm tim chúc xuống vòm hoành (T) ĐMC lên cong qua (P) bung rộng (>6cm)(Déroulement aortique)  Chẩn đoán phân biệt:Hẹp van ĐMC Xơ vữa động mạch người già 11/1/2014 BỆNH TIM DO CAO HUYẾT ÁP    11/1/2014 ĐMC đóng vôi Tuần hoàn phổi bình thường Khi có Suy timcó Tái phân phối tuần hoàn phổi,Phù phổi cấp BỆNH TIM DO CAO HUYẾT ÁP DEROULEMENT AORTIQUE (a>6cm) 11/1/2014 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ   ĐMC chia ĐMC ngực ĐMC bụng:  ĐMC ngực gồm ĐMC lên,Quai ĐMC ĐMC xuống  ĐMC bụng gồm ĐMC thận ĐMC thận Bình thường kính ĐMC lên lớn nhất:3,3cm 11/1/2014 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ     Được xem phình ĐMC đường kính ĐMC>4cm;hình thoi, tròn,bán nguyệt Đoạn lên:Giang mai,Xơ vữa động mạch, Hội chứng Marfan Đoạn ngang:Xơ vữa động mạch,Chấn thương Đoạn xuống:Xơ vữa động mạch 11/1/2014 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ -Vách động mạch chủ gồm lớp: Iintima,Mmedia,Aadventitia -Khi lớp Intima bò rách,máu tràn vào lớp Media để tạo thành lòng giả (false lumen) -Trên X quang quy ước,nếu có đóng vôi quai ĐMC,thì Dấu hiệu Calcium (Calcium sign) gợi ý đến Phình ĐMC bóc tách (khoảng cách từ lớp Intima đóng vôi đến bờ quai ĐMC >10mm) 11/1/2014 10 BỆNH MÀNG TIM NANG MÀNG TIM      3/4 nằm bên (P),1/4 nằm bên (T) Hiếm có bên,lúc khó phân biệt với TDMT Hình nghiêng:Nang nằm phía trước Siêu âm:Hình ảnh echo trống (Springwater cyst) Chẩn đoán phân biệt:Mỡ màng tim (CTđo tỷ trọng) 11/1/2014 212 BỆNH MÀNG TIM NANG MÀNG TIM PERICARDIAL CYST 11/1/2014 213 BỆNH MÀNG TIM NANG MÀNG TIM CALCIFIED PERICARDIAL CYST 11/1/2014 214 BỆNH MÀNG TIM NANG MÀNG TIM 11/1/2014 215 BỆNH MÀNG TIM NANG MÀNG TIM PERICARDIAL CYST 11/1/2014 216 BỆNH MAØNG TIM NANG MAØNG TIM PERICARDIAL CYST / ASBESTOSIS 11/1/2014 217 BỆNH MÀNG TIM NANG MÀNG TIM 11/1/2014 PERICARDIAL CYST 218 BỆNH MÀNG TIM MỢ NGOÀI MÀNG TIM     Thường có không nhiều Một số trường hợp lớp mỡ to lipomaBóng tim to Siêu âm:Echo (khó chẩn đoán phân biệt với Xuất huyết) CT:chẩn đoán xác nhờ đo tỷ trọng 11/1/2014 219 BỆNH MÀNG TIM MỢ NGOÀI MÀNG TIM 11/1/2014 220 BỆNH MÀNG TIM MỢ NGOÀI MÀNG TIM 11/1/2014 221 ĐỐ VUI ĐỂ HỌC 222 Chest X Ray of 54 y old male patient for heath check up No dyspnea,no dysphagia Normal ECG and cardiac US 224 CT scan shows low attenuation structure around the heart Mediastinal lipomatosis CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI 226 November 1, 2014 ... 11/1/2014 10 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ 11/1/2014 11 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ DeBakey:type I,II,III STANFORD: -Type A:Type I+Type II -Type B:Type III AORTIC DISSECTION 11/1/2014 12 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ MECHANISMS... DISSECTING ANEURYSM 11/1/2014 25 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ ASYMPTOMATIC 11/1/2014 FIVE DAYS LATER:Left hemothorax,the aortic outline has been obliterated by the blood RUPTURE OF AORTIC ANEURYSM 26 PHÌNH... insufficiency 11/1/2014 21 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHUÛ Lobular mass density (arrows) on the left side of the heart 11/1/2014 LAO FUSIFORM ANEURYSM OF DESCENDING AORTA 22 PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ ANEURYSM OF ABDOMINAL
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 cdha benhvantimmacphaikhac bskhoang 20141030 khotailieu y hoc , 04 cdha benhvantimmacphaikhac bskhoang 20141030 khotailieu y hoc