Dinh THi THu huong du phong dot quy khotailieu y hoc

40 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:54

Dự phòng đột quỵ người tăng huyết áp: kháng tiểu cầu hay kháng đông hệ mới? PGS.TS Đinh Thị Thu Hương Viện Tim mạch Việt nam GÁNH NẶNG RN: TỈ LỆ RN TĂNG THEO TUỔI GÁNH NẶNG RN: TỈ LỆ BỆNH RN TOÀN CẦU GÁNH NẶNG RN: BIẾN CHỨNG Thuyên tắc mạch Suy tim bệnh tim nhịp nhanh Tăng tỉ lệ nhập viện Giảm chất lượng sống ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation JACC 2006, 48; 149-246 Hiệu biến chứng kháng đông: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ RN ± Hiệu biến chứng kháng đông: HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG Granger.CB et: Newer oral should be used as first –line agents to prevent thromboembolism in patients GIÁ PHẢI TRẢ KHI DÙNG KHÁNG ĐÔNG   CHẢY MÁU: nội sọ, tiêu hóa • NOAC: Tỉ lệ chảy máu quan trọng:  < 3,6%  Hầu hết xuất huyết tiêu hóa • Kháng vit K: Tỉ lệ chảy máu nặng:  3,4%  30% đó XH nội sọ CHẢY MÁU KHÁC LỰA CHỌN KHÁNG ĐÔNG NHƯ THẾ NÀO? CĂN CỨ ĐIỀU TRỊ    Nguy thuyên tắc bệnh nhân Nguy chảy máu Tình trạng điều kiện bệnh nhân ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation JACC 2006, 48; 149-246 Lip.G.YH, Godtfredsen.J : Cardiac arrhythmias Mosby 2003: 253-238 Maning W.J, Kistler.J.P, Hart.R.G: Anticoagutation to prevent embolizitation in AF Uptodate 13.2 2005 CÁC THUỐC CHỐNG HUYẾT KHỐI WAFARINE HIỆU QUẢ HƠN ASPIRIN TRONG DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT ĐỘT QUỴ DO RUNG NHĨ Tiếp cận thông thường: không dùng thuốc điểm CHADS2 = warfarin điểm CHADS2 ≥ warfarin ASA điểm = Vai trò kháng Vitamin K LS       Tăng nhạy cảm với NOAC - BN ổn định với kháng Vit K Suy thận nặng (TTR đạt ngưỡng tốt) Bệnh van tim nặng - BN dung nạp chấp nhận dùng Van học Chảy máu chưa ổn định LS Giá cao NOAC LIỀU SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ THEO DÕI CÁC YẾU TỐ GÂY TĂNG NỒNG ĐỘ NOAC/ HUYẾT TƯƠNG -> CẦN GIẢM LIỀU Giảm liều nếu ≥ yếu tố màu vàng Dùng PPI cho BN nguy XHTH cao KHI NÀO CẦN XN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NOAC?   Thử thường xuyên: không cần thiết Cần thử khi: Bị ĐQ Chảy máu cấp Cần điều trị TSH PT khẩn Nghi ngờ ngộ độc thuốc TÓM TẮT      Lựa chọn BN ln cân nhắc lợi ích nguy (Thang điểm CHA2DS2 – VASc, HASBLED) Lựa chọn NOAC kháng Vit K dựa người bệnh Xu hướng ưa tiên dùng NOAC cho BN/RN khơng bệnh van tim thích hợp Sử dụng liều thuốc thật linh hoạt (flexible) Tuân thủ chế độ theo dõi chặt chẽ Dự phòng chảy máu yếu tố quan trọng để giảm biến chứng chảy máu TÓM TẮT  Giảm nguy XHNS điều trị kháng đơng: • Đánh giá yếu tố nguy (Thang điểm CHA2DS2 – VASc, HAS-BLED) • Chuyển từ kháng Vit K sang NOAC • Tích cực giảm yếu tố nguy • Khơng sử dụng kết hợp kháng TC với kháng đông trừ bắt buộc (mới đặt stent gần đây…) Nếu dùng tuân thủ liều lượng thời gian XIN CÁM ƠN Kết ... MỚI  Half-life ngắn: • Tăng nguy thuyên tắc dung nạp thu c kém  Không td thường xuyên: • Tăng nguy thuyên tắc dung nạp thu c kém  Chưa có test theo dõi thu ̣n lợi: • Khó chỉnh liều •... cảnh g y hẹp >=50%, mảng xơ vữa nguy hiểm ở quai động mạch chủ **Bệnh nhân không có y ́u tố nguy ch y máu thấp, 1-2 y ́u tố nguy trung bình,  y ́u tố nguy cao .***có tiền ch y máu... ch y máu và/hoặc có YTNC ch y máu (thi ́u máu,…) LƯU Ý: NGUY CƠ ĐQ TĂNG -> NGUY CƠ CH Y MÁU CŨNG TĂNG Các y ́u tố tuổi, HA, tiền ĐQ đều là điểm cho nguy ĐQ và cha y máu NHỮNG HẠN CHẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dinh THi THu huong du phong dot quy khotailieu y hoc , Dinh THi THu huong du phong dot quy khotailieu y hoc