Luu quang minh khao sat khotailieu y hoc

26 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:47

KHẢO SÁT CÁC CHỈ SỐ BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP 24 GIỜ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG Lưu Quang Minh, Lương Công Thức Trần Đức Hùng, Nguyễn Oanh Oanh HÀ NỘI - 2016 ĐẶT VẤN ĐỀ • THA bệnh lý thường gặp có tỷ lệ tử vong cao • WHO 2003: 64 triệu người • Ước tính 2025: 29,2% • Mặc dù biện pháp điều trị khơng ngừng phát triển, TLTV tàn phế cao • Biến thiên huyết áp yếu tố nguy độc lập biến cố tim mạch tử vong, dự báo độc lập nguy tiến triển TOD The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) Blood Pressure Variability and Cardiovascular Outcomes PS Sever, PM Rothwell, SC Howard, JE Dobson, B Dahlöf, H Wedel, NR Poulter, for the ASCOT Investigators 19,257 bệnh nhân tuổi 40 đến 79 có THA nguy tim mạch: BTHA TT theo lần khám: tiên đoán cho đột quỵ biến cố mạch vành (Tỷ lệ Hazard = 3,25) Nghiên cứu tập 624 người BT 633 THA không điều trị 20 năm: BTHA ngắn hạn có ý nghĩa dự đốn tử vong tim mạch dài hạn bệnh nhân THA không điều trị, độc lập với mức huyết áp tâm thu 24h huyết áp phòng khám BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP Theo dõi dài hạn Theo dõi ngắn hạn BT theo nhát bóp BT theo giây BT theo phút Máy vi tính phân tích theo dõi BT theo BT theo ngày BT theo lần thăm khám Đo HA 24h (24-hour ABPM) Theo dõi HA nhà Đo HA phòng khám Cơ chế kết cục liên quan ↑Hoạt động giao cảm TW ↓Phản xạ tim-phổi-mạch máu, yếu tố nội tiết, hành vi, cảm xúc… Hoạt động/ngủ ↓Độ đàn hồi động mạch Chỉnh liều hạ áp không phù hợp ↓ tuân trị hạ áp, đo HA sai Chuyển mùa Thơng khí ↑BTHA ngắn hạn (theo nhát bóp) ↑Tổn thương quan đích ↑Biến cố tim mạch tử vong ↑Tổn thương thận BTHA ngắn hạn ( ngày) ↑ Tổn thương quan đích ↑ Biến cố tim mạch (NMCT, đột quỵ) ↑ Tử vong tim mạch ↑ Tử vong NN ↑ Vi albumin niệu, đạm niệu ↓ eGFR ↑ Tiến triển suy thận BTHA trung hạn ( theo ngày) ↑ Tổn thương quan đích ↑ Biến cố tim mạch (NMCT, đột quỵ) ↑ Tử vong tim mạch ↑ Tử vong NN ↑ Vi albumin niệu ↓ eGFR BTHA dài hạn (theo lần khám) ↑ Tổn thương quan đích ↑ Biến cố tim mạch (NMCT, đột quỵ) ↑ Tử vong NN ↑ Vi albumin niệu ↓ eGFR • Những biến thiên lớn HA xảy thời gian quan sát ngắn dài Parati et al Nat Rev Cardiol 2013;10:143-155 • Với giá trị TB- HA 24 giờ, tăng biến thiên huyết áp 24h làm tăng nặng tổn thương quan đích Parati et al Nat Rev Cardiol 2013;10:143-155 MAP, mean intra-arterial blood pressure CÁCH ĐO BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP • Phương pháp xâm nhập qua động mạch: o Stephen Hales o Oxford • Phương pháp khơng xâm nhập o Korotkoff o Portapres o ABPM Parati G et al Nat Rev Cardiol 2013 HÌNH THÁI CHỦ YẾU CỦA BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP Đỉnh huyết áp sáng sớm Trũng huyết áp Đêm Tăng huyết áp áo choàng trắng Tăng huyết áp ẩn giấu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Gồm 43 người trưởng thành đáp ứng tiêu chuẩn: - Khơng có tiền sử chứng lâm sàng THA, khơng có tiền sử dùng thuốc hạ áp - Khơng có tiền sử chứng lâm sàng đái tháo đường (ĐTĐ), suy thận - Đồng ý tham gia nghiên cứu - Giá trị huyết áp 24 ghi nhận ≥70% ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang  Cách tiến hành: o Tuổi, giới, số nhân trắc o HA 24 giờ:  HATB, Quá tải AL, ALMTB, Nhịp tim  Các số SD, CV, ARV SpaceLabs 90207 Hoa Kỳ Cơng thức tính số BTHA - Đêm – ngày: Dipper - Ngày – đêm: Đỉnh HA sáng sớm XỬ LÝ SỐ LIỆU Xử lý số liệu: SPSS 22.0, Excel 2007 Trình bày số liệu:  Các biến liên tục: X ± SD, Trung vị  Tính tỷ lệ phần trăm (%) SS biến định lượng: t-student, Mann-Whitney, ANOVA SS biến định tính: Chi-square Phân tích tương quan biến liên tục: phương trình hồi quy, hệ số tương quan KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đặc điểm Tuổi (năm) X ± SD % 61,51 ± 14,06 Giới (nam/nữ) 19/24 HATT TB-Ngày 116,95 ± 8,37 HATTr TB-Ngày 72,14 ± 8,65 HATT TB-Đêm 109,65 ± 9,47 HATTr TB-Đêm 67,91 ± 9,02 HATT TB-24h 115,35 ± 7,71 HATTr TB-24h 71,28 ± 8,29 Nhịp tim (ck/p) 73,95 ± 8,17 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Trũng huyết áp đêm Đỉnh huyết áp sáng sớm 4.7 18.6 34.9 30.2 65.1 46.5 Đỉnh huyết áp sáng sớm Có trũng sâu Có trũng Khơng trũng Trũng đảo ngược Khơng có đỉnh huyết áp sáng sớm KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm SD CV ARV TT-Ngày 10,34 ± 2,93 8,87 ± 2,39 9,64 ± 2,56 TTr-Ngày 8,18 ± 1,92 11,43 ± 2,76 7,88 ± 1,72 TT-Đêm 8,36 ± 2,91 7,68 ± 2,60 9,62 ± 3,35 TTr-Đêm 7,45 ± 2,81 11,17 ± 4,27 8,30 ± 3,38 TT-24h 10,91 ± 3,00 9,47 ± 2,45 9,65 ± 2,28 TTr-24h 8,54 ± 2,13 12,09 ± 2,89 7,95 ± 1,66 Mancia G cộng năm 1980: BTHA ban đêm giảm cách hệ thống so với ban ngày KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ SỐ BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP 14 12 10 11.43 10.34 9.64 8.87 11.17 8.36 7.68 10.91 9.479.65 9.62 8.18 7.88 12.09 7.45 8.54 8.3 7.95 TT-Ngày TTr-Ngày TT-Đêm SD TTr-Đêm CV ARV TT-24h TTr-24h KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ SỐ BIẾN THIÊN HUYẾT ÁP VÀ TUỔI 14 12.64 12 11.45 11.32 10.75 10.16 10.12 10 8.64 8.48 8.72 8.9 10.3 9.68 8.73 8.56 7.8 8.06 8.14 7.57 TT-24h TTr-24h TB-24h TT-24h TTr-24h SD CV
- Xem thêm -

Xem thêm: Luu quang minh khao sat khotailieu y hoc , Luu quang minh khao sat khotailieu y hoc

Từ khóa liên quan