Hoang phuong thuy khotailieu y hoc

20 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:45

TÌNH TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔIVÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI PHƯỜNG AN HẢI TÂY ,QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG ThS Hoàng Phương Thủy -Tăng huyết áp nguyên nhân thường gặp khiến bệnh nhân khám điều trị - Là bệnh lý tim mạch phổ biến -Gây nhiều biến chứng nguy hiểm( Tim, thận, não…) - Theo báo cáo từ chương trình phòng chống THA Việt nam có 11 triệu người THA BN khơng biết bị THA 11% 18% 19% 52% BN biết bị THA không điều trị BN biết bị THA, điều trị điều trị khơng kiểm sốt HA BN biết bị THA, điều trị điều trị kiểm soát HA Son PT et al J Hum Hypertens 2012;26(4):268-80 ĐẶT VẤN ĐỀ -Việt Nam số quốc gia già hóa dân số nhanh khu vực Trong năm 2013 tỷ lệ người cao tuổi lên tới 10,5% tổng dân số -Các nghiên cứu giới Việt Nam cho thấy tình hình THA người cao tuổi vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, ảnh hưởng đến chất lượng sống người cao tuổi ĐẶT VẤN ĐỀ  Thành phố Đà nẵng trung tâm kinh tế văn hóa trị khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, với phát triển thành phố tỉ lệ người cao tuổi cộng đồng dân cư thành phố Đà nẵng có xu hướng tăng lên Do để góp phần vào cơng tác quản lý, phòng ngừa điều trị THA cho người cao tuổi cộng đồng, tiến hành nghiên cứu: “Tình trạng Tăng huyết áp người cao tuổi yếu tố liên quan Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà – TP Đà nẵng” ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -Tiêu chuẩn chọn: Người dân ≥ 60 tuổi sống Phường An Hải Tây – Quận Sơn Trà – TP Đà nẵng, đồng ý tham gia nghiên cứu, kể người sử dụng thuốc điều trị THA -Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân mắc bệnh cấp tính khác, khơng đồng ý tham gia -Nghiên cứu theo phương pháp thống kê mô tả cắt ngang -Cỡ mẫu: n= 232, tính theo cơng thức tính cỡ p(1  p) mẫu nghiên cứu mô tả cắt ngang: n  Z  x d -Số liệu xử lí theo phần mềm thống kê SPSS 16.0 (1 / ) 2 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 3.1.1.Phân bố theo tuổi 60-69 70 -79 ≥80 52.16% 31.03% 60-69 70 -79 16.81% ≥80 - Độ tuổi 60-69 chiếm tỷ lệ cao : 52,16% - Tuổi trung bình :72,50± 10,50 - Trương Tấn Minh(2008): 75,34± 12,21 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 3.1.2.Phân bố theo giới Nam Nữ 41,38% 58,62% - Trương Tấn Minh( 2008) có nam: 39,01%, nữ : 60,09 % - Nguyễn Thái Hồng (2012) có nam: 35,9%, nữ ;64,1% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP 3.2.1.Tỷ lệ Tăng huyết áp Khơng 48,71% Có 51,29% - Nguyễn Thái Hồng(2012): 49,89% - Hồng Văn Ngoạn (2009): 48,86% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP 3.2.2 Tỉ lệ tăng huyết áp theo phân độ: Độ I Độ II Độ III 42.86% 36.13% 21.01% Độ I Độ II Độ III - THA độ I 42,86%, THA độ II 36,13%,THA độ III 21,01% Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoang phuong thuy khotailieu y hoc , Hoang phuong thuy khotailieu y hoc

Từ khóa liên quan