Khởi nghiệp tinh gọn Bản tiếng việt

10 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 15:55

Đây là cuốn sách về khởi nghiệp hay nhất, có những ý tưởng kinh doanh mới lạ, cuốn sách rất cần cho những ai muốn kinh doanh nhưng không biết bắt đầu từ đâu, giúp bạn định hướng được các bước đi đầu tiên trên con đường khởi nghiệp Khởi Nghiệp Tinh Gọn Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Nguyên tác: The Lean Startup Tác giả: Eric Ries Người dịch: Nguyễn Dương Hiếu – Trịnh Hoàng Kim Phượng – Đặng Nguyễn Hiếu Trung Nhà xuất Thời Đại, 2012 Sách gồm 331 trang Về tác giả - Eric Ries doanh nhân, diễn giả, nhà tư vấn, giảng dạy Harvard Business School - CTO Công ty IMVU - Tác giả trang blog Startup Lesson Learned Nội dung Khởi Nghiệp Tinh Gọn phương pháp kinh doanh mới, áp dụng toàn giới Đây trình liên tục kiểm tra tầm nhìn kinh doanh, điều chỉnh thích nghi trước việc trở nên muộn Phần I – Tầm nhìn Khởi đầu Xây dựng công ty khởi nghiệp công việc liên quan đến thể chế, quản trị Chúng ta phí phạm lực dư thừa nên có nhiều thất bại Khởi Nghiệp Tinh Gọn lấy tên từ cải cách Sản xuất tinh gọn Toyota Nguyên lý pháp huy kiến thức, sáng tạo công nhân, giảm thiểu quy mô nhóm, sản xuất thời điểm, kiểm sốt hàng tồn kho, đẩy nhanh chu kz sản xuất Khởi Nghiệp Tinh Gọn hướng dẫn bạn thực vòng xoay Xây dựng – Đo lường – Học hỏi, phản hồi với kim nam tầm nhìn chiến lược để đưa đến sản phẩm q trình tối ưu hóa Định nghĩa Khởi nghiệp thể chế người thiết lập để tạo sản phẩm dịch vụ điều kiện cực kz thiếu chắn Chẳng có quy ước quy mơ, lĩnh vực hay khu vực kinh tế Bất kể tạo sản phẩm hay công ty điều kiện thiếu chắn cao độ doanh nhân khởi nghiệp Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Khởi nghiệp không sản phẩm, cơng nghệ, { tưởng mà thiết chế người sâu sắc Học hỏi Doanh nhân áp lực thành công, cực kz sáng tạo miêu tả điều học hỏi Chức để sống cơng ty học hỏi Mơ hình Khởi Nghiệp Tinh Gọn học hỏi có kiểm chứng Học cách nhìn lãng phí loại bỏ cách có hệ thống, điều cho phép cơng ty tinh gọn Toyota thống lĩnh thị trường Tư tinh gọn định nghĩa giá trị đêm đến lợi ích cho khách hàng Những nỗ lực không cần thiết cho việc tìm hiểu khách hàng cần loại đi, học hỏi có kiểm chứng Chúng ta làm thử nghiệm, cho khách hàng hội thử xem hành vi họ Khởi Nghiệp Tinh Gọn tập hợp chiến thuật nhỏ, mà phương pháp nguyên tắc để pháp triển Tìm kiếm tổng hợp tầm nhìn điều mà khách hàng chấp nhận, miễn cướng chấp nhận điều khách hàng nghĩ họ muốn hay nói với khách hàng điều họ nên muốn Hiệu công ty khởi nghiệp làm thứ mà gặt hái kiến thức có kiểm chứng Thử nghiệm Chúng ta thường có lối tư quản trị đặt niềm tin vào dự án, kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng Nhưng thị trường ln ln thay đổi, giới quanh ln mang tính ổn định Phương pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn thử nghiệm chiến thuật để thấy điểm xuất sắc, điểm điên rồ Một thử nghiệm đích thực phải theo phương pháp khoa học: Bắt đầu giả thuyết tiên liệu điều xảy ra, sau kiểm tra tiên liệu thử nghiệm Thử nghiệm khởi nghiệp dẫn dắt tầm nhìn khởi nghiệp để từ khám phá làm cách để xây dựng công ty vững vàng tảng tầm nhìn Bước chia nhỏ { tưởng vĩ đại thành phần nhỏ, đoán giả thiết giá trị tăng trưởng xem sản phẩm hay dịch vụ có mang lại giá trị cho khách hàng họ sử dụng hay không Những phản hồi điều học từ thử nghiệm vơ giá, thử nghiệm có { nghĩa điều tra Phần II – Lèo lái Nhảy vọt Năm 2004, ba chàng sinh viên trẻ cho đời mạng xã hội Facebook dành cho môi trường đại học Điều gây ấn tượng với nhà đầu tư lượng thời gian người sử dụng lưu lại trang web này, tỷ lệ bao phủ số trường đại học tiếp cận, Facebook không trả tiền để thu hút khách Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn hàng mà Facebook theo động tăng trưởng khác Đây giai đoạn thử nghiệm giúp họ xác định kỹ thuật riêng Mỗi dự án kinh doanh bắt nguồn với loạt đoán Một chiến lược dựa đốn thơng thường đầy lỗi, đó, nỗ lực ban đầu công ty khởi nghiệp kiểm tra chúng nhanh tốt Nếu đốn xác, thành công Nếu chúng sai, khởi nghiệp thất bại Đó đột phá – - niềm – tin Tất nhiên, đột phá niềm tin phải trở thành thực tế, phải phát xuất từ tầm nhìn xa, nơi, lúc Có doanh nghiệp say sưa với kịch thành cơng, sử dụng tăng trưởng bề ngồi để khiến thành cơng Đừng để chiến lược ban đầu bị bẻ cong theo trực giác Hãy thực kế tốn cách tân để trì mơ hình tài định lượng để đánh giá nghiêm ngặt tiến Hãy định chiến lược sở trải nghiệm tận mắt, Toyota gọi Genchi Gembutsu, có nghĩa “Đi mà xem tận mắt” Từ định kinh doanh đặt kiến thức sâu sắc mà người ta trực tiếp quan sát thấy Với hiểu biết đó, phác thảo chân dung khách hàng, hình mẫu hướng dẫn thiết yếu cho việc phát triển sản phẩm Tuy nhiên, hình mẫu khách hàng giả thiết khơng phải thật, khách hàng đơi thực điều họ muốn Nên cần phải phân tích, phân tích nhiều nguy hiểm, mà khơng phân tích lại dẫn đến thất bại Nên, quan trọng nằm khái niệm mang tên sản phẩm khả dụng tối thiểu, MVP (minimum viable product) Kiểm tra MVP đòi hỏi lòng dũng cảm đem đốn thử nghiệm MVP giúp nhà khởi nghiệp bắt đầu quy trình học hỏi nhanh Là cách để qua vòng xoay Xây dựng – Đo lường – Học hỏi Hầu hết doanh nhân người phát triển sản phẩm đưa nhiều tính vượt mức cần thiết MVP, điều phí phạm Khi xây dựng MVP nên loại bỏ tính khơng trực tiếp đóng góp cho học hỏi Phải xác định khách hàng phần quan trọng quy trình sản xuất Nếu khơng biết khách hàng ai, khơng biết điều làm nên chất lượng Cơng ty biết thuộc tính sản phẩm mà khách hàng đánh giá cao, tập trung lực vào việc tạo sản phẩm mà khách hàng xem có giá trị Mỗi thứ thiết kế để kiểm nghiệm cách giải vấn đề cho khách hàng Nếu MVP bị khách hàng dùng xem chất lượng, coi hội để học hỏi nắm bắt thêm thuộc tính mà khách hàng quan tâm Kết ban đầu hệ trọng vô việc tiên liệu đường tương lai Cách để biết kiểm nghiệm mơ hình tăng trưởng cách có hệ thống với khách hàng thực Tránh cám dỗ việc xây dựng nhiều hứa hẹn nhiều, sa đà vào việc nghiên cứu thị trường Khi sẵn sàng mở rộng qui mơ, ta có sẵn đồ ghi rõ chi tiết xây dựng Đo lường Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Công việc công ty khởi nghiệp đo lường nghiệm ngặt vị mình, giáp mặt với thật khó khăn, nhận từ đánh giá Sau nghĩ cách thử nghiệm để học cách dời số thực tới gần mức l{ tưởng dự án kinh doanh Kế toán trở thành phần thiết yếu phương pháp thực thi, kiểm soát tập trung gán trách nhiệm cho phận, cá nhân phải đạt mục tiêu cụ thể Các công ty khởi nghiệp cần trang bị dạng kế toán cấu đặc thù dành cho tiến đột phá Đó kế toán cách tân Kế toán cách tân hoạt động theo ba bước: i) Dùng sản phẩm MVP để thiết lập liệu thực vị công ty Giữa nhiều đoán kế hoạch kinh doanh, bạn nên kiểm nghiệm đoán nhiều rủi ro Nếu khơng tìm cách giảm thiểu rủi ro đường hướng tới điểm l{ tưởng cần thiết tạo nên doanh nghiệp bền vững, kiểm nghiệm thứ khác chẳng có { nghĩa ii) Điều chỉnh động để chạy từ vạch xuất pháp đến điểm l{ tưởng Mỗi phát triển sản phẩm, marketing hay hoạt động khác nhằm yếu tố tác động lên mơ hình phát triển Chú ý tỷ lệ tăng trưởng phụ thuộc chủ yếu vào: khả sinh lợi khách hàng, chi phí có khách hàng tỷ suất tái mua sắm khách hàng có mức độ phát triển khách hàng iii) Đề xuất định điều chỉnh hay đeo bám, định quan trọng bất định, khó khăn thời gian điều chỉnh hay đeo bám hướng ban đầu Điều chỉnh hay đeo bám Nhiều doanh nghiệp đạt chút thành cơng – vừa đủ để sống sót – khơng đáp ứng kz vọng người sáng lập nhà đầu tư, lòng trung thành, nhân viên nhà sáng lập không muốn từ bỏ Họ cho rằng, phương pháp khoa học tẳng Khởi Nghiệp Tinh Gọn, có công thức chữa bệnh cho việc thực điều chỉnh đeo bám Khơng đúng! Vì khơng có cách để loại bỏ yếu tố người khỏi thuật khởi nghiệp Chúng ta học hỏi, có óc sáng tạo bẩm sinh, có khả thấy tượng gây nhiễu, người phán xét sai lầm Trái tim phương pháp khoa học cải thiện xét đốn cách đưa giả thiết thử nghiệm nhiều lần Khi đầu tư tiền bạt, thời gian, lượng sáng tạo vào { tưởng nhiều khó điều chỉnh Sự khơn ngoan tận dụng nguồn lực phát triển sản phẩm áp dụng vào sản phẩm mới, khác biệt Điều chỉnh thử nghiệm giả thiết để tìm kiếm tri thức kiểm chứng to lớn Điều chỉnh thực tế sống công ty phát triển Thậm chí sau cơng ty thành cơng ban đầu, tiếp tục điều chỉnh Quyết định điều chỉnh gây tổn thất mặt cảm xúc Để giảm nhẹ điều này, công ty khởi nghiệp nên thường xuyên tổ chức họp “điều chỉnh hay đeo bám” có tham gia phận; cộng Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn thêm góc nhìn nhà tư vấn bên ngồi thơng tin chi tiết trò chuyện với khách hàng tiềm Một điều chỉnh không lời kêu gọi thay đổi Hãy nhớ rằng, dạng thay đổi cấu, thiết kế để kiểm nghiệm giả thiết sản phẩm, mơ hình kinh doanh, động tăng trưởng Nó trái tim phương pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn Phần III – Tăng tốc Loạt sản xuất Quy luật loạt sản xuất quan trọng hoạt động công ty Giải pháp loạt nhỏ vài giây cho sản phẩm hoàn chỉnh; giải pháp loạt lớn cho toàn sản phẩm lúc Các xưởng sản xuất hàng loạt lắp ráp xe cách chi số tiền khổng lồ để mua máy móc, thiết bị to lớn, đáp ứng sản xuất phụ tùng xe hàng loạt với số lượng lớn cách cho máy hoạt động tối đa Hàng loạt xe giống đời với giá rẻ Trong sản xuất hàng loạt, cách để tránh việc cháy hàng, kho tồn trữ số lượng lớn phụ tùng để dùng cần thiết Việc nảy sinh tốn kém, cất trữ, vận chuyển, theo dõi chúng Nếu phụ tùng nhiên bị lỗi, tất phụ tùng kho trở thành vô giá trị Toyota dẫn đến thành công việc sử dụng loạt sản xuất nhỏ, họ mua máy móc đa năng, sản xuất nhiều loại phụ tùng loạt nhỏ thời điểm Ưu lớn việc sản xuất theo loạt nhỏ vấn đề chất lượng phát từ sớm hệ thống andon cord (dây kéo báo lỗi) gọi hệ miễn dịch sản phẩm Việc giải vấn đề cháy hàng kỹ thuật gọi kéo (pull), kịp thời (just-in-time) hạn chế tối đa hàng tồn kho Nhờ vào thành công hoạt động sản xuất tinh gọn, nhiều dây chuyền lắp ráp đặt cho sản phẩm mới, hoàn tất khỏi dây chuyền hoàn toàn theo đơn đặt hàng mà hy sinh chất lượng Toyota từ việc phục vụ thị trường nhỏ, phân khúc nhiều cạnh tranh với nhà sản xuất hàng loạt để trở thành nhà sản xuất xe lớn giới vào năm 2008 10 Tăng trưởng Tăng trưởng bền vững mô tả quy luật: “Khách hàng có hành động khách hàng cũ” Những hành động thể qua bốn cách: i) Lời đồn phát xuất từ lòng nhiệt tình khách hàng hài lòng với sản phẩm Sản phẩm mang tính tăng trưởng lan truyền phụ thuộc vào truyền dẫn từ người sang người khác Sản phẩm có hệ số lan truyền cao tăng trưởng nhanh Hệ số lan truyền lớn (một khách hàng cũ chiêu Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn mộ khách hàng mới) tăng trưởng theo hệ số mũ Nếu hệ số lan truyền bé tăng trưởng khơng bền vững chí trở nên lụi tàn ii) Hiệu ứng phụ việc sử dụng sản phẩm tạo tăng trưởng Khi người thấy sử dụng sản phẩm, họ bị ảnh hưởng phải mua sản phẩm iii) Thông qua quãng cáo, doanh nghiệp lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm Nhưng phí tìm kiếm khách hàng thấp doanh thu từ khách hàng – số dư gọi lợi nhuận biên – Lợi nhuận biên lớn tăng trưởng mạnh iv) Thông qua việc mua bán hay sử dụng lập lại, nghĩa sản phẩm thiết kế để mua bán lại kiện xảy lần Mỗi nguồn tăng trưởng động đốt trong, liên tục quay, nhanh cơng ty tăng trưởng nhanh Nên cần phải cải thiện khả để giữ chân khách hàng Nguồn để tìm kiếm khách hàng mục tiêu cạnh tranh công ty Các công ty khởi nghiệp cần tập trung vào động thời điểm Khi theo đuổi động cụ thể cách xuyên suốt toàn diện nên cân nhắc đến việc điều chỉnh chuyển sang động khác Nhưng thực động đến chỗ “hết nhiên liệu”, điều xảy thời gian dài hay ngắn tùy theo ngành kinh doanh Nếu động chạy theo đường đến hồi kết thúc, tăng trưởng trở nên chậm lại hay ngừng lại Cơng ty có dự án khởi nghiệp từ bên trong, điều chỉnh động tăng trưởng phát triển để cung cấp nguồn lượng 11 Thích nghi Chúng ta chẳng cần xây dựng chương trình đào tạo vĩ đại, mà xây dựng chương trình đào tạo chất lượng, khiến cho người tuyển dụng đạt suất cao từ đầu Đó là, kỹ sư giao “sư phụ” kềm cắp Kết làm việc thầy trò liên kết với nhau, vậy, người thầy nghiêm túc việc hướng dẫn Để làm việc, cơng ty khởi nghiệp phải có “bộ điều chỉnh tốc độ” gắn liền, giúp nhóm, đội tìm nhịp độ tối ưu cơng việc Toyota có câu cách ngơn ngược đời: “Ngừng sản xuất cho sản xuất không ngừng” Công việc phải ngưng lại số rắc rối chất lượng chưa xử lý Vì, khơng, bạn chậm lại sau phải làm lại nhiều việc, nhuệ khí xuống thấp, khách hàng phân tâm Khi gặp vấn đề, bạn sử dụng hệ thống Five Whys (Năm câu hỏi sao) Kỹ thuật công cụ xử lý vấn đề hệ thống sản xuất Toyota, giải pháp thay chương trình đào tạo Ví dụ, cổ máy ngừng hoạt động Tại cổ máy ngừng? (Bị tải nổ cầu chì) Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Tại bị tải? (Vòng bi khơng tra đủ dầu nhờn) Tại lại khơng tra đủ dầu nhờn? (Ống bơm dầu, bơm không đủ mức) Tại ống bơm lại bơm không đủ mức? (Trục bơm bị mòn chạy lộp độp) Tại trục bơm lại bị mòn? (Khơng có bệ lọc gắn với nó, bụi kim loại lẫn vào) Năm lần hỏi giúp bạn lần vấn đề cốt lõi sửa chữa Từ sai lầm kỹ thuật (cầu chì bị cháy) đến sai lầm người (ai quên gắn lọc) Giải pháp Five Whys có vai trò điều chỉnh tốc độ tự nhiên, có nguy đội, nhóm hoạt động nhanh, đánh đổi chất lượng lấy thời gian Giải pháp Five Whys gắn tốc độ phát triển với học hỏi Bạn có tất kỹ thuật khác Khởi Nghiệp Tinh Gọn từ giải pháp Nếu không dùng giải pháp này, số người trích nhau, xác định lỗi ai, tính người Trong tình cần có diện người có thẩm quyền, triệu tập buổi họp đầy đủ người có liên quan Người lãnh đạo nêu thần chú: “Chúng ta thật xấu hỗ để lỗi lầm xảy lần nữa”; “ Nếu quy trình sản xuất chúng tơi mỏng manh đến độ bạn phá vỡ nó, điều đáng xấu hỗ với chúng tôi” Công việc khởi nghiệp chẳng gọi hồn tất, chí công ty bền vững phải vật lộn để tìm nguồn phát triển thơng qua cải tiến đột phá 12 Cách tân Dù công ty lớn hay công ty khởi nghiệp, họ học cách cân nhu cầu khách hàng có với thách thức tìm khách hàng Họ quản lý nhiều khu vực kinh doanh, khám phá mơ hình kinh doanh nên đòi hỏi phải thực thay đổi Để xây dựng nhóm cải tiến nội cần ý thuộc tính sau: Nguồn lực khan đảm bảo; có quyền độc lập để phát triển cơng việc có lợi ích cá nhân thành công việc Khi đầu tư ngân sách cho nhóm khởi nghiệp q nhiều đơi có hại trường hợp ngân sách Điều quan trọng nguồn lực phải đảm bảo hồn tồn khơng bị can thiệp Các nhóm khởi nghiệp cần quyền tự chủ hoàn toàn để phát triển giới thiệu thị trường sản phẩm phạm vi quyền hạn giao Các doanh nhân khởi nghiệp cần phải có lợi ích cá nhân thành cách tân thông qua chọn cổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp Việc giấu giếm không cho công ty mẹ biết việc cách tân dẫn đến hệ tiêu cực dài hạn Vì nhà quản l{ bảo vệ việc này, họ có cảm giác bị phản bội Nếu cách tân thành công không l{ lẽ để bào chữa cho hành vi không trung thực Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Điều quan trọng phải tập trung vào việc hình thành quy tắc tảng để nhóm tự trị dựa vào mà hoạt động Lúc mở đầu cần tạo cấu trao quyền cho nhóm cách tân với giải pháp tạo “khung cát cách tân”: phần sản phẩm dịch vụ phần khách hàng Lập nhóm quan sát thử nghiệm, với thời gian hạn định, đối tượng khách hàng qui định Thử nghiệm phải báo cáo, dùng thước đo đánh giá thành công phản ứng khách hàng Phải hủy thử nghiệm xảy tai họa Khi thử nghiệm thành công, sản phẩm trở thành phần mặt công ty, liên quan đến PR, tiếp thị, bán hàng phát triển kinh doanh “Khung cát cách tân” phát triển theo thời gian, tức mở rộng phạm vi 13 Phần kết – Đừng lãng phí Từ năm 1911, Taylor viết: “Chúng ta lãng phí nhiều rừng, thủy năng, đất đai, khoáng sản… Nhưng lãng phí lớn nỗ lực người qua hành động sai lầm, ngớ ngẩn, hướng dẫn chệch hướng hay không hiệu quả.” Việc sử dụng thời gian khơng hợp lý, lãng phí cẩu thả mang tính tội phạm trước sức sáng tạo tiềm lực người Những đòi hỏi giới vận động ngày nhanh làm cho giải pháp cổ xưa trở nên vô hiệu Hoạt động Khởi Nghiệp Tinh Gọn đứng vị đối lập với tình trạng đầy lo âu Hoạt động Khởi Nghiệp Tinh Gọn đại diện cho nguyên tắc “dùng phương pháp khoa học” để đưa câu trả lời cho câu hởi cấp bách cách tân Xã hội cần tính sáng tạo tầm nhìn nhà khởi nghiệp hết Điều nguồn tài nguyên qu{ giá đến mức khơng thể lãng phí Tất cách tân bắt đầu tầm nhìn, xảy vấn đề then chốt Tơi đề nghị tạo phòng thí nghiệm, khởi nghiệp mà kiểm tra kiểu phương pháp phát triển sản phẩm Tôi tin mục tiêu thay đổi toàn hệ sinh thái tinh thần kinh doanh khởi nghiệp Tôi đề nghị tạo thị trường chứng khoán dài hạn để giao dịch cổ phiếu công ty tổ chức theo kiểu “tư dài hạn” Theo đó, ngồi báo cáo hàng q lợi nhuận lợi nhuận biên, công ty sử dụng phương pháp kế toán cách tân báo cáo nỗ lực khởi nghiệp cách tân nội Tôi tin ứng dụng khoa học vào kinh doanh khởi nghiệp giải phóng kho dự trữ bao la tiềm người, đạt tốc độ cách bỏ qua công việc thừa mứa khơng dẫn đến học hỏi Chúng ta hiến cho việc tạo thể chế Nhiệm vụ dài hạn xây dựng giá trị bền vững thay đổi để làm đẹp giới Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Người tóm tắt Trần Phú An Page 10 ... Xây dựng cơng ty khởi nghiệp công việc liên quan đến thể chế, quản trị Chúng ta phí phạm lực dư thừa nên có nhiều thất bại Khởi Nghiệp Tinh Gọn lấy tên từ cải cách Sản xuất tinh gọn Toyota Nguyên... tế Bất kể tạo sản phẩm hay công ty điều kiện thiếu chắn cao độ doanh nhân khởi nghiệp Page Khởi Nghiệp Tinh Gọn Khởi nghiệp không sản phẩm, công nghệ, { tưởng mà thiết chế người sâu sắc Học hỏi... học hỏi Mơ hình Khởi Nghiệp Tinh Gọn học hỏi có kiểm chứng Học cách nhìn lãng phí loại bỏ cách có hệ thống, điều cho phép công ty tinh gọn Toyota thống lĩnh thị trường Tư tinh gọn định nghĩa giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Khởi nghiệp tinh gọn Bản tiếng việt, Khởi nghiệp tinh gọn Bản tiếng việt

Từ khóa liên quan