Bai 6 cac quoc gia an do va van hoa truyen thong an do (1)

51 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 15:05

2.Thời kì vương triều Gupta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ:a. Quá trình hình thành và vai trò của vương triều Gúpta (thời gian: 10 phút)Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Gv giao nhiệm vụ cho học sinh Thảo luận nhóm nhanh (3 phút)Lập bảng theo nội dung sau:Nội dungVương triều Gúp taSự thành lậpThời gian tồn tạiVai trò chính trịVai trò văn hóaBước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh suy nghĩ thực hiện theo yêu cầu. Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. Bước 3,4: học sinh treo bảng phụ GV chốt kiến thức, các nhóm lên chấm chéo cho nhauNhóm 1 – 3, nhóm 2 – 4 và ngược lại GV gọi nhóm có điểm cao nhất lên trình bày. Lớp trưởng ghi điểm cho các nhóm Gợi ý sản phẩmNội dung cơ bản: TẬP THỂ LỚP 10D CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ GIÁO VIÊN: LÊ THỊ LÀI MÔN: LỊCH SƯ TRƯỜNG: THPT NHO QUAN C NĂM HỌC: 2019- 2020 Mỗi đội cử người chơi ăn ý nhất: Một người nhìn hình gợi ý cho bạn Người lại phải quay mặt xuống lớp trả lời Đội chơi bỏ qua khơng định nghĩa quay lại thời gian Người nhìn lên hình có p để xem trước khái niệm, địa danh, nhân vật lịch sử Số điểm phần thi phụ thuộc vào số câu trả lời (Mộ câu trả lời cộng điểm) Sông Nin Sông Ấn 60 Chữ tượng hình 50 Vạn Lý Trường Thành Đồ Gốm 40 Đạo Phật 30 Vượn cổ Tần Thủy Hoàng Kim tự tháp 10 Hoàng đế 20 10 Nho Giáo New delhi 60 Nhà Đường (TQ) 50 Nhà Thanh (TQ) Nhà Tần 40 Phong kiến 30 Sơng Hằng Hồng hậu 15 năm 10 Trung Quốc 20 10 Đây quốc gia nào? Phía Tây giáp Pakixtan, Apganixtan Lãnh thổ giáp biển Phía Bắc giáp Nepal, Trung Quốc, Butan Phía Nam giáp vịnh Bengal Ấn Độ quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ CHƯƠNG IV ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ NỘI DUNG BÀI HỌC 1.Thời kì quốc gia (giảm tải) Nhóm 4: Văn hóa truyền thống Ấn Độ Ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á nào? Bản đồ Ấn Độ -Đông Nam Á Chữ viết Lào Chữ Chăm Việt Nam c Ảnh hưởng văn hoá truyền thống Ấn Độ Ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa Đơng Nam Á (Tôn giáo, chữ viết, kiến trúc…) Việt Nam: đạo Hinđu, đạo Phật, chữ viết, kiến trúc… Câu 1: Đến triều Vua nào, miền Bắc ấn Độ thống trở lại, bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao đặc sắc lịch sử ấn Độ? A Vương triều Hồi giáo Đê-li B Vương triều Hác-sa C Vương triều A-sô-ca D D Vương triều Gúp-ta Chữ viết Hinđu bắt nguồn từ chữ viết cổ là: a Chữ tượng ý c Chữ tượng b Chữ tượng hình d Chữ Phạn X Văn hố Ấn Độ định hình phát triển thời kì ? a Asơca c Acơba b Môgôn d Gúpta d BẠN BỊ TRỪ 20 ĐIỂM Câu Đạo Hinđu- tôn giáo lớn Ấn Độ – hình thành sở A Giáo lí đạo Phật BB Những tín ngưỡng cổ xưa người Ấn Độ C Giáo lí đạo Hồi D Văn hóa truyền thống Ấn Độ TRÀNG PHÁO TAY Câu 5: Vương triều Gúp-ta sáng lập? Vào thời gian nào? A A Gúp-ta sáng lập, vào đầu Công nguyên B A-sô-ca sáng lập, vào kỉ II C A-cơ-ba sáng lập, vào kỷ IV D Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN CỘNG 20 ĐIỂM • Câu 6. Các ngơi đền đá đồ sộ, hình chóp núi xây dựng Ấn Độ để A Thờ Phật          B Thờ Linh vật C Thờ thần          D Thờ đấng cứu C ... Ajanta Chùa hang Ajanta Lễ đường chùa hang Ajanta Có thể nói, tác phẩm hang động A-jan-ta “là hoa rực rỡ nhất, tiêu biểu nghệ thuật Ấn Độ” Đền hang a-jan-ta mãi xứng đáng niềm tự hào nhân dân... Nepal, Trung Quốc, Butan Phía Nam giáp vịnh Bengal Ấn Độ quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ CHƯƠNG IV ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Bài 6: CÁC QUỐC GIA ẤN VA VĂN HOA TRUYỀN THỐNG ẤN... Nho Giáo New delhi 60 Nhà Đường (TQ) 50 Nhà Thanh (TQ) Nhà Tần 40 Phong kiến 30 Sơng Hằng Hồng hậu 15 năm 10 Trung Quốc 20 10 Đây quốc gia nào? Phía Tây giáp Pakixtan, Apganixtan Lãnh thổ giáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 6 cac quoc gia an do va van hoa truyen thong an do (1), Bai 6 cac quoc gia an do va van hoa truyen thong an do (1), NỘI DUNG BÀI HỌC, Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ, a. Quá trình hình thành và vai trò của vương triều Gúp-ta (319-467), Kiến trúc Phật giáo: Phát triển (chùa hang, tượng phật bằng đá)