Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập dạng đề so sánh – liên hệ trong môn ngữ văn

23 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2019, 11:26

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ * TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 ÔN TẬP DẠNG ĐỀ SO SÁNH- LIÊN HỆ TRONG MƠN NGỮ VĂN Người thực hiện: Dỗn Thị Nhung Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Thường Kiệt SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Ngữ văn THANH HOÁ NĂM 2018 MỤC LỤC Mục A I II III IV B I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 C Nội dung MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG Cơ sở lí luận SKKN Thực trạng vấn đề Giải pháp cách tổ chức thực Khái quát dạng đề so sánh Cách làm dạng đề so sánh- liên hệ Hướng dẫn làm cụ thể số đề Kiểm tra kết đánh giá q trình ơn tập KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 1 1 2 3 19 20 A MỞ ĐẦU I Lí chọn đề tài Năm học 2017- 2018 năm thứ tư thực đổi thi THPT quốc gia với mục đích lấy kết để xét công nhận tốt nghiệp THPT xét tuyển đại học Đối với giáo viên Ngữ văn q trình dạy văn, ngồi việc cung cấp kiến thức việc ơn tập cho học sinh đóng vai trò quan trọng khơng giúp cho học sinh nắm vững kiến thức mà biết nhận diện đề biết vận dụng vào làm đề thi cử để đạt kết cao Dạng đề so sánh ( phần làm văn) câu hỏi nghị luận văn học, chiếm 50% tổng số điểm Tuy nhiên, so với đề năm trước, đề nghị luận văn học năm có đổi rõ rệt Trong đề thi năm trước, học sinh cần tập trung ơn luyện kiến thức có chương trình sách giáo khoa lớp 12, năm nay, học sinh cần phải ôn luyện kiến thức lớp 11 Đặc biệt lớp 11, kiến thức chủ yếu nằm phần văn học đại Cụ thể đề thi thử THPT Bộ Giáo dục & Đào tạo môn Ngữ văn 2018, tác phẩm đưa vào đề thi “Chữ người tử tù” Nguyễn Tuân thuộc văn học đại lớp 11 Ngoài dạng đề so sánh dạng đề khó Dạng đề cần kiến thức tổng hợp, khái quát phận học sinh khái quát được, lại đại phận học sinh mơ hồ chưa hiểu đề Lâu em làm quen với dạng đề phân tích tác phẩm, nhân vật, hình ảnh, chi tiết…Vì vậy, khơng có hướng dẫn ôn tập giáo viên, học sinh khơng làm dạng đề có làm không đầy đủ để đạt kết tốt 3.Thấy rõ việc cần thiết ý nghĩa vấn đề trình giảng dạy đặc biệt giai đoạn ôn tập cho học sinh lớp 12 trọng tới dạng đề so sánh- liên hệ cho học sinh nhận diện dạng đề so sánh- liên hệ hướng dẫn làm dạng đề này, sau kiểm tra đánh giá học sinh qua kiểm tra viết Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm, nêu số kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh ôn tập dạng đề so sánhliên hệ phần văn xuôi II Mục đích nghiên cứu Chỉ dạng đề so sánh văn xuôi Hướng dẫn cách làm qua bước Hướng dẫn học sinh áp dụng làm số đề Kiểm tra, đánh giá mức độ áp dụng học sinh III Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng Học sinh lớp 12C4, 12C6( khoá học 2015- 2018 trường THPT Lý Thường Kiệt- TP Thanh Hoá) Phạm vi nghiên cứu Do dung lượng SKKN nên đề tài đề cập đến dạng đề so sánhliên hệ phần văn xuôi Các tác phẩm văn xi chương trình Ngữ văn 11 12 Chương trình Ngữ văn 11: - Hai đứa trẻ( Thạch Lam) - Chí Phèo( Nam Cao) - Chữ người tử tù( Nguyễn Tuân) - Hạnh phúc tang gia( trích số đỏ – Vũ Trọng Phụng) Chương trình Ngữ văn 12: - Vợ chồng APhủ (Tơ Hồi) - Vợ nhặt( Kim Lân) - Rừng xà nu( Nguyễn Trung Thành) - Chiếc thuyền xa( Nguyễn Minh Châu) IV Phương pháp nghiên cứu Làm đề tài này, vận dụng phương pháp sau: Phương pháp thực nghiệm Phương pháp thống kê, nêu ví dụ Phương pháp phân loại B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Khái niệm so sánh: Khái niệm so sánh văn học hiểu theo ba lớp nghĩa: Thứ nhất: so sánh văn học biện pháp tu từ để tạo hình ảnh cho câu văn Thứ hai: xem thao tác lập luận phân tích, bác bỏ, bình luận Thứ ba: xem phương pháp, cách thức trình bày viết nghị luận Ví dụ nghị luận đoạn trích, tác phẩm văn xi Trong phạm vi đề tài này, so sánh văn học kiểu nghị luận: nghị luận văn học dạng đề so sánh phần văn xuôi.[3] Các dạng đề so sánh Các dạng đề so sánh phong phú, so sánh nhiều bình diện: - So sánh đề tài - So sánh tình truyện - So sánh nhân vật - So sánh chi tiết nghệ thuật - So sánh câu nói nhân vật Q trình so sánh diễn tác phẩm, tác giả khác nhau, thời đại khác thời đại văn học Mục đích cuối kiểu học sinh cảm nhận vẻ đẹp nội dung nghệ thuật hai tác phẩm mà tìm điểm giống khác Phần văn xi chương trình thi THPT quốc gia gồm chương trình lớp 11 12 Kiến thức tác phẩm nhiều, dạng đề thi so sánh- liên hệ khó Vì để học sinh làm dạng đề này, giáo viên yêu cầu học sinh nắm nội dung tác phẩm, tác phẩm đề tài, thời đại, cảm hứng Ví dụ “Vợ nhặt” Kim Lân “Chí Phèo” Nam Cao viết số phận người nông dân; hay “Vợ nhặt” Kim Lân, “Vợ chồng APhủ” Tơ Hồi “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu viết đời người phụ nữ * Trong mục I.1 có tham khảo từ TLTK số II Thực trạng vấn đề Với phát triển công nghệ đại, giáo viên học sinh tìm thấy nhiều tài liệu tham khảo thị trường sách, internet tài liệu đưa đề giải đề khiến nhiều học sinh lựa chọn nguồn tài liệu hiểu cách làm nào? Vì vậy, giáo viên không hướng dẫn ôn tập cho học sinh mà để em tự bơi biển kiến thức đó, em mơ hồ học tập dẫn đến cách học thụ động, nhận diện đề cách làm khơng có tài liệu Trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 12 có kiểu nghị luận: Nghị luận đoạn trích, tác phẩm văn xi Còn dạng đề so sánh- liên hệ tác phẩm văn xuôi 12 (chiếm 70% kiến thức) tác phẩm văn xuôi 11(chiếm 30% kiến thức) so sánh hai tác phẩm lớp 12 (50%- 50% kiến thức) chưa cụ thể học chương trình Về phía giáo viên học sinh, từ trước đến thường ôn tập theo kiểu dạng đề cũ Nghĩa trọng đến nội dung tác phẩm Ví dụ ơn tập truyện ngắn “ Vợ chồng APhủ” Tơ Hồi, giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt truyện, nắm nét tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nhân vật Mị APhủ mà khơng hướng dẫn cho học sinh liên hệ với truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao để thấy giá trị nhân đạo tác phẩm qua cách kết thúc câu chuyện Hay chi tiết nghệ thuật tiếng sáo liên hệ với tiếng chim hót để thấy yếu tố ngoại cảnh tác động tới thay đổi diễn biến tâm trạng nhân vật Khi dạy tác phẩm “Vợ nhặt” Kim Lân liên hệ với tác phẩm “Hai đứa trẻ” Thạch Lam hình ảnh cờ đỏ hình ảnh đồn tàu để thấy ước mơ, khát vọng thay đổi đời người dân xã hội cũ Nếu trình ơn tập, giáo viên đưa vấn đề liên hệ giúp em nắm kiến thức sâu rộng có nhìn văn học tạo hứng thú cách học Mặt khác, việc nhiều giáo viên ôn tập trọng cho học sinh làm đề giải đề sai lầm lớn học sinh chưa nắm vững kiến thức Dạng đề so sánh, đặc biệt so sánh- liên hệ dạng đề khó đòi hỏi giáo viên ln đổi sáng tạo việc dạy học cho học sinh phương pháp ơn tập để học sinh có kĩ làm dạng đề so sánh- liên hệ đạt điểm cao kì thi THPT quốc gia Bản thân tơi giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt- trường dân lập có chất lượng đầu vào thấp Đa số em có học lực yếu trung bình, có em học lực Với dạng đề so sánh- liên hệ học sinh lớp dạy dạng đề khó Vì q trình ôn tập giáo viên phải hướng dẫn tỉ mỉ, kĩ lưỡng để em nắm vững kiến thức nhận diện dạng đề áp dụng vào làm đề III Giải pháp cách thức tổ chức thực 3.1 Khái quát dạng đề so sánh- liªn hƯ Thực tế cho thấy dạng so sánh văn học có nhiều loại nhỏ Bằng trải nghiệm th©n dựa vào tổng kết đề thi thử tỉnh gần đây, thống kê khái quát lại thành cấp bậc đề so sánh văn học đưa vài vÝ dụ mang tÝnh chất minh họa cho loại nhỏ Từ đề thi minh hoạ Bộ Giáo dục & Đào tạo năm học 2018, trường THPT toàn quốc ứng dụng đề dựa cấu trúc đề thi Cụ thể: Đề: Cảm nhận anh/chị hình tượng người lái đò cảnh vượt thác (Người lái đò Sơng Đà- Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016) Từ liên hệ với nhân vật Huấn Cao cảnh cho chữ (Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân, Ngữ văn 11, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016) để nhận xét quan niệm nhà văn vẻ đẹp người.[1] Các đề so sánh phần văn xuôi nhiều từ nội dung đến hình thức Trong q trình ơn tập cho học sinh, tơi khái qt thành hai nhóm dạng đề để giỳp hc sinh d nhn din: 3.1.1 Dạng đề so sánh tác phẩm ( tác phẩm lớp 12 tác phẩm lớp 12 tác phẩm lớp 11): so sánh nhân vật, hình ảnh, chi tiết, câu nói nhân vật, phong cách nhà văn 3.1.1.1 So sánh hai nhân vật Đề 1: So sánh nhân vật Mị tác phẩm “Vợ chồng APhủ Tô Hồi Chí Phèo tác phẩm tên nhà văn Nam Cao để thấy rõ hồi sinh thức tỉnh hai nhân vật Đề 2: So sánh vẻ đẹp khuất lấp nhân vật người vợ nhặt “Vợ nhặt” Kim Lân người đàn bà hàng chài “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu.[1] 3.1.1.2 So sánh hai câu nói Đề 1: Sau nhận bát cháo hành từ tay thị Nở, Chí Phèo bảo với thị: - Hay sang với tớ nhà cho vui.( Chí Phèo- Nam Cao, Ngữ văn 11) Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân (Ngữ văn12), sau đãi người đàn bà bốn bát bánh đúc, Tràng cười nói với thị: - Này nói đùa có với tớ khuân hàng lên xe Cảm nhận anh/chị ý nghĩa câu nói 3.1.1.3 So sánh hai chi tiết, hai hình ảnh Đề 1: “Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho lúc nhà ăn nên làm nổi, mong sinh đẻ mở mặt sau Còn thì…Trong kẽ mắt kèm nhèm bà rỉ xuống hai dòng nước mắt (Vợ nhặt- Kim Lân) “Thằng nhỏ lúc chẳng răng, viên đạn bắn vào người đàn ông xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rỏ xuống dòng nước mắt” (Chiếc thuyền ngồi xa- Nguyễn Minh Châu) Trình bày cảm nhận anh/chị chi tiết “dòng nước mắt” câu văn Đề 2: Cảm nhận anh/chị hình ảnh cờ đỏ cuối truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân hình ảnh chuyến tàu đêm truyện ngắn “Hai đứa trẻ” Thạch Lam.[1] 3.1.1.4 So sánh nội dung đề tài Đề 1: So sánh số phận người nông dân hai tác phẩm “Vợ nhặt” Kim Lân “Chí Phèo” Nam Cao * Trong trang đề tham khảo từ TLTK số Đề 2: So sánh giá trị nhân đạo “Vợ nhặt” Kim Lân “Chí Phèo” Nam Cao.[1] 3.1.1.5 So sánh hai đoạn văn: “Ngày tết, Mị uống rượu Mị nén lấy hũ rượu uống ừng ựng bát Rồi say, Mị lịm mặt ngồi nhỡn người nhảy đồng, người hát, lũng Mị thỡ sống ngày trước Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng ” (Vợ chồng APhủ- Tô Hoài) Phi ung thờm chai na Và uống Nhưng tức quá, uống lại tỉnh ra.Tỉnh buồn! Hơi rượu không sặc sụa, thoang thoảng thấy ch¸o hành Hắn ơm mặt khóc rưng rức ” ( Chí Phèo –Nam Cao) [1] 3.1.2 Dạng đề liên hệ 3.1.2.1 Liên hệ nhân vật Đề 1: Cảm nhận anh/chị nhân vật người vợ nhặt truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân Từ liên hệ với nhân vật thị Nở truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao để thấy điểm gặp gỡ hai nhà văn quan niệm vẻ đẹp người (Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Ngữ văn Sở Giáo dục & Đào tào Bắc Kạn) Đề 2: Cảm nhận anh/chị thức tỉnh tâm hồn nhân vật Mị đêm tình mùa xn (“Vợ chồng APhủ”- Tơ Hồi) Từ liên hệ với thức tỉnh lương tri nhân vật Chí Phèo sau gặp gỡ thị Nở (“Chí Phèo”Nam Cao), để nhận xét tư tưởng nhân đạo hai nhà văn (Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Ngữ văn Sở Giáo dục & Đào tạo Lào Cai) [1] 3.1.2.2 Liên hệ chi tiết, hình ảnh Đề 1: Cảm nhận anh/chị niềm khao khát muốn chơi nhân vật Mị đêm tình mùa xn(“Vợ chồng APhủ”- Tơ Hồi) Từ liên hệ với niềm mong đợi chuyến tàu đêm qua phố huyện chị em Liên, An(“Hai đứa trẻ”Thạch Lam) nhận xét quan niệm nhà văn sống có ý nghĩa Đề 2: Cảm nhận anh/chị chi tiết nồi chè khoán truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân Từ liên hệ đến chi tiết bát cháo hành truyện ngắn Chí Phèo Nam Cao, để nhận xét tư tưởng nhân đạo hai nhà văn Đề 3: Cảm nhận anh/chị hình ảnh “rừng xà nu” truyện ngắn tên Nguyễn Trung Thành Từ liên hệ đến hình ảnh “cái lò gạch cũ” truyện ngắn “Chí Phèo” Nam Cao.[1] 3.2 Cách làm dạng đề so sỏnh- liờn h 3.2.1 Cách làm dạng đề so s¸nh Đứng trước đề văn thường có nhiều cách triển khai, giải vấn đề, song kiểu đề so sánh văn học dù dạng so sánh hai chi tiết, hai đoạn thơ, hai đoạn văn, hay hai nhân vật phương pháp làm văn dạng thơng thường có hai cách: Cách 1: Nối tiếp : Lần lượt phân tích hai văn điểm giống khác * Trong trang đề tham khảo từ TLTK số Cỏch 2: Song song : Tìm lun điểm giống khác phân tích luận điểm kết hợp với việc lấy song song dẫn chứng hai văn minh họa (*) Cách 1: Phân tích theo kiểu nối tiếp Đây cách làm phổ biến học sinh tiếp cận với dạng đề này, cách mà Bộ giáo dục đào tạo định hướng đáp án đề thi Bước 1: phân tích đối tượng so sánh phương diện nội dung nghệ thuật Bước 2: điểm giống khác Cách học sinh dễ dàng triển khai luận điểm viết Bài viết râ ràng, kh«ng rối kiến thức có khó đến phần nhận xét điểm giống khác học sinh không thành thạo kĩ năng, nắm kiến thức viết lặp lại gỡ phân tích suy diễn cách tùy tiện Mơ hình khái quát kiểu sau: a Më bµi: - Dẫn dắt (mở trực tiếp không cần bước ny): tỡm im chung ca hai đối tợng để dẫn d¾t - Giới thiệu khỏi quát đối tượng so sánh (giới thiệu ngắn gọn, đủ thơng tin nêu đối tượng) b.Th©n * Cảm nhận, phân tích đối tượng - Làm râ đối tượng so sánh thứ (bước vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận chủ yếu thao tác lập luận ph©n tÝch): phân tích nội dung nghệ thuật( mức độ đầy đủ không chi tiết) - Làm râ đối tượng so sánh thứ (bước vận kết hợp nhiều thao tác lập luận chủ yếu thao tác lập luận phân tÝch): phân tích nội dung nghệ thuật * So s¸nh đối tượng: + Nhận xét nét tương đồng khác biệt hai đối tượng b×nh diện chủ đề, nội dung h×nh thức nghệ thuật (bước vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận chủ yếu thao tác lập luận phân tích thao tác lập luận so s¸nh) + Lý gii s khác bit: cn da vo bình din: bối cảnh x· hội, văn hóa mà đối tượng tồn tại; phong cách nhà văn; đặc trưng thi ph¸p thời k× văn học…(bước vận dụng nhiều thao tác lập luận chủ yếu thao t¸c lập lun phân tích) c Kt bi: - Khái quát nhng nt ging v khác tiêu biu - Có th nêu nhng cm ngh ca bn thân (*) Cách2: Ph©n tÝch song song hiểu song hành so sánh b×nh diện hai đối tượng.Cách hay khó, đßi hỏi khả tư chặt chẽ, l«gic, tinh nhạy phát vấn đề học sinh tỡm luận điểm viết lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu phù hợp hai văn để chứng minh cho luận điểm ú Mô hình khái quát ca kiu bi ny nh sau: a Mở bài: - Dẫn dắt (mở trực tiếp không cần bước này) - Giới thiệu khái quát đối tượng so sánh b Th©n bài: - Điểm giống + Luận điểm (lấy dẫn chứng hai văn bản) + Luận điểm (lấy dẫn chứng hai văn bản) + Luận điểm - Điểm khác + Luận điểm (lấy dẫn chứng hai văn bản) + Luận điểm (lấy dẫn chứng hai văn bản) + Luận điểm c Kết - Kh¸i qu¸t nÐt giống v khác - Có th nêu nhng cm ngh ca bn thân [2] 3.2.2 Cách làm dạng đề liên hệ a Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm( lớp 12- đối tợng 1) - Nêu vấn đề nghị luận b Thân bài: - Cảm nhận, phân tích, làm rõ đối tợng thứ (ở phơng diện nội dung nghệ thuật) - Liên hệ tác phẩm thứ * Cách 1: học sinh cảm nhận, phân tích, làm rõ đối tợng thứ hai ( phơng diện nội dung nghệ thuật), sau so sánh với đối tợng thứ * Cách 2: học sinh so sánh với đối tợng thứ luôn: + Điểm giống + Điểm khác - Lí giải giống khác nhau, đa nhận xét c Kết bài: - Khái quát vấn đề - Cảm nghĩ thân Với hai dạng đề, phần so sánh điểm giống khác cần rõ phơng diện nội dung, hình thức, chủ đềhọc sinh vận dụng thao tác lập luận phân tích, bình luận Để lí giải giống khác thờng dựa bối cảnh thời đại, xã hội, môi trờng văn hoá, phong cách nhà văn Nh vy, vi mi cách lm kiu dng so sánh- liªn hƯ có mặt mạnh, mặt yếu khác Trong thực tế đề áp dụng theo khn mẫu cỏch lm nh ú trình by Phi tùy thuộc vào cách hỏi đề cụ thể mà ta ¸p dụng theo c¸ch ¸p dụng cho linh hoạt, phï hợp Cũng có vận dụng đầy đủ ý phần thân bài, có phải cắt bỏ phần cho hợp với yêu cầu trọng tâm đề, hay dụng ý người viết Để học sinh nắm bắt dạng đề so sánh- liên hệ, lập bảng cấu trúc dạng đề sau: DẠNG ĐỀ SO SÁNH * Trong mục 3.2 có tham khảo từ TLTK số MB: - Dẫn dắt - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận TB: a Phân tích/ cảm nhận - Đối tượng - Đối tượng b So sánh - Giống - Khác - Lí giải KB: - Khái quát nét giống khác - Nêu cảm nghĩ thân DẠNG ĐỀ LIÊN HỆ MB: - Dẫn dắt - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận (đối tượng lớp 12) TB: a Phân tích/ cảm nhận: - Làm rõ đối tượng lớp12 b Liên hệ đối tượng 11 - So sánh: + Giống + Khác + Lí giải 3.KB: - Khái quát điểm giống nhau, khác - Cảm nghĩ thân 3.3.Hướng dẫn làm cụ thể số đề Học đôi với hành Nếu dừng lại hướng dẫn cho học sinh mặt lý thuyết, em nhanh quên Để củng cố khắc sâu kiến thức sau phần học, yêu cầu học sinh luyện tập Trong giảng dạy luyện tập việc đổi phương pháp học tạo hứng thú học sinh điều quan trọng Giúp em học tốt việc phải khiến em u thích mơn học Để làm điều người giáo viên khơng trau dồi kiến thức hàng ngày mà phải biết vận dụng phương pháp cách linh hoạt Khi dạy phần văn xuôi, hướng dẫn học sinh luyện tập cách khác như: kiểm tra kĩ tóm tắt tác phẩm, chơi trò chơi đố, vẽ sơ đồ tư duy, thi đua nhóm… Với cách làm học sinh không thấy nhàm chán phần ơn tập mà phát huy sáng tạo học sinh Trong phần luyện tập, thảo luận nhóm ln phương pháp tối ưu giúp học sinh nắm vững kiến thức Học sinh chia làm nhóm (4tổ) thảo luận trình bày trước lớp 3.3.1 Với dạng đề so sánh 3.3.1.1 So sánh hai nhân vật Đề bài: Cảm nhận anh/chị nỗi bất hạnh nhân vật Mị truyện ngắn “ Vợ chồng APhủ” Tơ Hồi nhân vật người đàn bà hàng chài truyện ngắn “ Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu a Mở bài: - Dẫn dắt - Giới thiệu hai tác giả Nguyễn Minh Châu Tơ Hồi - Nêu vấn đề nghị luận: nỗi bất hạnh hai nhân vật: Mị người đàn bà hàng chài Ví dụ: “ …Nghệ thuật tiếng đau khổ thoát từ kiếp lầm than.” ( Nam Cao) Vậy nên, quan tâm, thấu hiểu chia sẻ với nỗi bất hạnh thống khổ người sứ mệnh cao quý văn chương, thiên chức cao người nghệ sĩ Tơ Hồi Nguyễn Minh Châu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thiên chức Cảm nhận nỗi bất hạnh hai người phụ nữ: Mị (Vợ chồng APhủ) người đàn bà hàng chài ( Chiếc thuyền xa) giúp hiểu rõ vấn đề b Thân bài: b1 Cảm nhận nỗi bất hạnh nhân vật Mị: - Mất tự do: + Mị vốn cô gái trẻ trung, xinh đẹp, yêu đời, khao khát với tự + Món nợ truyền kiếp bố mẹ Mị biến Mị thành dâu gạt nợ (thân phận nô lệ) - Bị đày đoạ, hành hạ, đánh đập thể xác: + Mị bị bóc lột sức lao động, làm việc trâu, ngựa, có lúc khơng trâu, ngựa + Mị bị ASử trói, bị đánh đập -> khiến Mị chai sạn, cam chịu - Nỗi đau tinh thần: + Những ngày làm dâu gạt nợ nhà thống lí đầy nhọc nhằn cướp Mị ý niệm thời gian, thân, giá trị sống + Mị quen khổ, khát vọng sống, hạnh phúc bị dập tắt -> Mị sống chết Chế độ cường quyền cướp tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng hạnh phúc Mị - Mất lòng trắc ẩn, tình người: + Chứng kiến cảnh APhủ bị trói, Mị thản nhiên, APhủ có xác thơi -> Mị tình người, chất người bị mai b2 Cảm nhận nỗi bất hạnh người đàn bà hàng chài: - Người đàn bà hàng chài nạn nhân sống mưu sinh lam lũ đói nghèo - Là nạn nhân bạo hành gia đình: bị chồng đánh đập ngày trận, ngày trận nặng cam chịu nhẫn nhịu - Nỗi bất hạnh sâu sắc nhất, tổn thương đau đớn người đàn bà bất lực tuyệt vọng chứng kiến vô đạo đức gia đình mình( thắng trai định cầm dao đâm bố…) c So sánh - Giống nhau: + Tơ Hồi Nguyễn Minh Châu gặp nơi trang văn thấm đẫm nỗi đau nhân tình Cả hai tác phẩm có chung niềm cảm thương day dứt cho thân phận bất hạnh Họ nạn nhân sống đói nghèo, khơng bị đánh đập, hành hạ thể xác mà chịu đựng tổn thương, đau đớn, mát tinh thần - Khác nhau: + Nỗi bất hạnh Mị tiêu biểu cho nỗi bất hạnh người lao đọng miền núi, bị áp bóc lột cường quyền thần quyền Mị nạn nhân hoàn cảnh lịch sử, chế độ xã hội + Nỗi bất hạnh người đàn bà hàng chài bi kịch ngày thường người muôn thủa Nỗi khổ người đàn bà thân cho tình trạng sống mê muội lạc hậu, thực sống nhọc nhằn, nhức nhối nghịch lí trớ trêu - Lí giải: + Cách nhìn hai nhà văn nhân vật: Tơ Hồi nhìn sử thi lãng mạn nhìn thấy thay đổi số phận nhân vật Hành trình Mị từ bất hạnh, khổ đau đến hạnh phúc, vui sướng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ thân phận nơ lệ đến đời tự Khác với Mị, nỗi bất hạnh người đàn bà hàng chài đeo bám câu chuyện khép song nỗi bất hạnh, nhức nhối Nguyễn Minh Châu khơng giấu nhìn trĩu nặng tình thương nỗi lo âu cho người c Kết bài: - Khái quát nội dung: Vợ chồng APhủ Chiếc thuyền xa thể quan tâm thấu hiểu, sẻ chia hai nhà văn với nỗi thống khổ bất hạnh người Đây yếu tố quan trọng góp phần làm nên chiều sâu nhân đạo cho hai thiên truyện, đồng thời khẳng định tầm vóc, tài hai bút lớn Lưu ý : Trong trình làm bài, học sinh không thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định Có thể phối hợp nhiều bước lúc Chẳng hạn, vừa phân tích vừa so sánh nội dung nghệ thuật Hoặc bước so sánh, học sinh vừa so sánh, vừa lí giải Tuy nhiên với cách làm viết thường rơi vào luẩn quẩn 3.3.1.2 Với dạng đề so sánh chi tiết, hình ảnh Đề 1: Cảm nhận anh/chị chi tiết dßng nước mắt “Vợ nhặt” Kim Lân “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu: “Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho lúc nhà ăn nên làm nổi, mong sinh cỏi m mt sau ny Còn th×… Trong kẽ mắt kÌm nhÌm bà rỉ xuống hai dßng nước mắt” (Vợ nhặt – Kim Lân) “Thằng nhỏ lúc chẳng răng, viên đạn bắn vào người đàn ông xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rỏ xuống dũng nước mắt” (Chiếc thuyền xa – Nguyễn Minh Ch©u) [1] Hướng dẫn cách làm 10 a Mở - Dẫn dắt: NghƯ sÜ lín ngời có khả chng cất đại dơng vào giọt nớc, vũ trụ vào giọt sơng Quá trình sáng tạo nhà văn gắn liền với ý thức làm nên chi tiết đặc sắc, góp phần thể nội dung, chủ đề t¸c phÈm - Giới thiệu nhà văn Kim Lân truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Nguyễn Minh Châu truyện ngắn Chiếc thuyền xa + Hai nhà văn thể râ tư tưởng nhân đạo, nhân văn nghiệp VH + Hai t¸c phẩm khắc tình ngi, tình m, ú chi tit dòng nước mắt” phương tiện biểu b.Th©n b1 Cảm nhận chi tiết “dßng nước mắt” Vợ nhặt * Giới thiệu diễn biến dẫn đến chi tiết - Nêu hon cnh xut hin dòng nc mt ca bà cụ Tứ – mẹ Tràng: t×nh truyện anh Tràng nhặt vợ nạn đói 1945, diễn biến t©m trạng bà cụ Tứ * Cảm nhận, ph©n tÝch chi tiết “dßng nước mắt”: - Là biểu nỗi đau khổ, tủi phận: lấy vợ vào ngày đói khiến bà lo vừa mừng lại vừa tủi, vừa oỏn xút thng + Là giọt nớc mắt hoi đời bất hạnh + K mt kèm nhèm l s hin hình ca mt bc chân dung đầy khổ hạnh người phụ nữ nông dân lớn tuổi - Là biểu t×nh mẫu tử thiêng liêng: thng tht lòng * ỏnh giỏ: - Giá tr ni dung: Dòng nc mt ú th hin giá tr hin thc v giá tr nhân o sõu sắc: + Hiện thực: phơi bày t×nh cảnh x· hội năm trước cách mạng, nạn đói 1945 + Nhân đạo: cảm thơng thương xót; tố cáo xó hội; tr©n trọng ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người mẹ - Đặc sắc nghệ thuật: chi tiết nhỏ nội dung ý nghĩa truyền tải lớn; diễn tả nội tâm nhân vật đặc sắc b2 Cảm nhận chi tiết “dßng nước mắt” Chiếc thuyền xa [2] * Giới thiệu diễn biến dẫn đến chi tiết - Nªu hồn cảnh xuất dßng nước mắt người đàn bà hang chài: câu chuyện gia đ×nh hàng chài, diễn biến t©m trạng người đàn bà hang chài * Cảm nhận, phân tích chi tit dòng nc mt: - L biu nỗi đau đớn: gia cảnh nghèo khó, thun chật lại đông -> tình trng bo lc gia ình li thoát -> câu chuyn thng phm vo ti ác trái luân thng o lớ giải quyết, nỗi lo lắng phát trin nhõn cỏch lch lc ca không tìm giải pháp… 11 - Là biểu t×nh mu t thiêng liêng: thng tht lòng, chng đánh khơng có bất k× phản ứng nào, hành động thằng khiến chị sực tỉnh, bị viên đạn xuyên qua tâm hồn để thức dậy nỗi đau tận * Đánh giá: - Giá tr ni dung: Dòng nc mt ú th hin gi¸ trị thực giá trị nhân đạo sâu sắc: + Hiện thực: phơi bày t×nh cảnh x· hội năm sau chiến tranh đøng trước thời k× ®ổi 1986 + Nhân đạo: cảm thơng thương xót; trân trọng ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người mẹ - Đặc sắc nghệ thuật: chi tiết nhỏ nội dung ý nghĩa truyền tải lớn; diễn tả nội tâm nhân vật đặc sắc b3 So s¸nh * Gièng nhau: - Về nội dung: + Đều dßng lệ người phụ nữ, người mẹ hoàn * Trong b2 tham khảo từ TLTK số cảnh nghốotrang úiny v đáp khn án kh + u l git nc mắt chan cha tình ngi tro t tâm hồn bà mẹ giàu lßng vị tha, đức hi sinh + Đều góp phần thể giá trị thực nhân đạo tác phẩm: phản ánh thực x· hội thời điểm khác nhau; thể lßng thương cảm bi kịch người trân trọng vẻ đẹp t×nh đời, t×nh người tác giả - Về nghệ thuật: u cho thy ngòi bút miêu t tâm lí nhân vật tinh tế, s©u sắc hai nhà văn qua việc lựa chọn chi tiết đặc sắc * Điểm khác - Về nội dung: Hồn cảnh riªng nh©n vật khác nhau- nước mắt mang nỗi niềm riêng + Chi tiết dßng nước mắt bà cụ Tứ gắn với t×nh anh cu Tràng “nhặt” vợ; bà cụ cảm thấy ốn, xót thương cho số kiếp đứa m×nh xãt tủi cho thân phn Nhng phớa trc b c l ánh sáng ca hnh phúc nhen nhóm + Còn dòng nước mắt người đàn bà hàng chài chan chứa sau việc thằng Phác đánh lại bố để bảo vệ mẹ hoàn cảnh éo le, ngang trái gia đ×nh bà diễn trước mắt nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng; người phụ nữ vùng biển thấy đau đớn, nhục nh· kh«ng thể giấu bi kịch gia đ×nh, thương xót, lo lắng cho Phía trước chị màu mù xám, bế tắc - Về nghệ thuật thể hiện: Để khắc họa chi tiết dũng nước mắt, Kim Lân sử dụng h×nh thức diễn đạt trực tiếp, giản dị, Nguyễn Minh Châu dùng cách diễn đạt ví von, h×nh ảnh b4 LÝ gii - Kim Lân Tô Hoài l nhng nhà văn thực nhân đạo sâu sắc 12 - Cả hai nhà văn ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn ngời phụ nữ Việt Nam - Do viết bối cảnh khác (KL từ sau CM thnh cụng nhìn li vit nên mang cm quan lc quan; NMC nhìn hin ti nên không dám chc chn tin tng tng lai) c Kết bµi: - Khẳng định vấn đề: vẻ đẹp sức mạnh dũng nước mắt người mẹ - Khẳng định giá trị tác phẩm vị trí tác giả văn đàn Đề 2: Cảm nhận anh, ch v hình nh c cui truyn ngắn Vợ nhặt Kim L©n hình ảnh chuyến tàu đêm truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam a.Mở bài: - Dẫn dắt: Nếu sức chinh phục h×nh tượng nghệ thuật truyền cảm th× phần định tạo hấp dẫn, lơi người đọc nhờ chi tiết, h×nh ảnh nghệ thuật - Giới thiệu hai tác giả, hai tác phẩm, hai hình ảnh - Đọc “Hai đứa trẻ” Thch Lam ta không th quên hình nh chuyn tu đêm qua phố hun khơng khỏi ám ảnh bi hình nh c vng cui truyện “Vợ nhặt” Kim L©n b Thân bài: - Cảm nhận b1 H×nh ảnh chuyến tàu đêm truyện ngắn Hai đứa trẻ hồn cảnh xuất h×nh ảnh *Cảm nhận : - Họ khao khát chờ đón đồn tầu đồn tàu mang giới kh¸c qua phố huyện: ánh sáng, âm thanh, người (khác hẳn sống nơi phố huyện) * Tãm tắt - Đoàn tàu gợi cho em nhớ lại hồi ức đẹp: sung sướng, hạnh phúc, ăn kem Hồi ức đó, ước mơ truyện cổ tích chẳng khác g× ảo ảnh, chớp qua ngay, xa dần, xa dần để ngày mai lại xuất hiện, lại hi vọng mơ hồ - Đoàn tàu niềm an ủi nỗi khỏt khao mơ hồ, ước mơ không tắt chút tươi sáng cho nghèo khổ hàng ngày - Chuyến tàu niềm vui giải toả tâm lí sau mt ngy mt mi bun chán - Khi chuyến tầu xa dần, khuất dần Phố huyện hết náo động, có bóng đêm lồng với bóng người Chị Tí sửa soạn đồ đạc Bác phở Siêu gánh hàng vào làng, vợ chồng bác Xẩm ngủ gục manh chiếu tự Liên đèn chị Tí chiếu sáng vùng đất nhỏ ngập dần vào giấc ngủ yên tĩnh đêm phố huyện tịch mịch đầy bóng tối ->Sự xuất h×nh ảnh đèn dầu chiếu sáng vùng đất nhỏ xuất cuối tác phẩm mang ý nghĩa: sống tăm tối xâm chiếm tâm hồn chị, sống tươi sáng tng lai xa xôi iu ú ú 13 gợi lªn người đọc niềm bâng khuâng thương cảm sâu sắc Qua chuyến tàu đêm làm bật sống buồn tẻ tù đọng đáng thương nơi phố huyện - ý nghĩa :Truyện ngỡ chẳng cã g× để nói, mà Thạch Lam đ· nãi nhiều, t×nh trạng đời sống người nhỏ bé x· hội Th«ng qua h×nh ảnh chuyến tàu đêm qua phố huyện, nhà văn bày tỏ niềm cảm thơng, xót thương sâu sắc trước sống tăm tối người lao động, đồng thời thể thái độ trân trọng trước vẻ đẹp tâm hồn niềm khát khao họ Từ nhà văn muốn gửi đến người đọc thông điệp: H·y quan t©m đến sống người, giúp cho người khỏi tù túng, tăm tối; hay gióp cho họ cã sống tươi sáng thực mà họ sống b2 Hình ảnh cờ đỏ vàng ý nghĩ Tràng * Tãm tắt ngắn gọn hồn cảnh xuất h×nh ảnh * Cảm nhận: - Quên đói khát chết chóc, Tràng thoáng nghĩ đến cờ đỏ vàng Nghĩa anh hướng cách mạng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng - Một câu kết chứa đựng sức nặng nội dung nghệ thuật Vắng bóng chi tiết này, thiên truyện sa vào lối kết cấu khép văn học thực phê ph¸n (30-45) Sự bổ sung chi tiết tạo kết cấu mở khiến tác phẩm thực vượt qua phạm trù văn học 30 – 45 để bước tới phạm trù văn học đại Nhờ thiên truyện đóng lại mà số phận tiếp tục mở Hình ảnh “lá cờ đỏ” tín hiệu đời đổi mới, mở toán triệt để kiểu số phận bế tắc anh Pha, chị Dậu, Chí Phèo… Chi tiết khơng phải ước mơ viển vơng, ảo tưởng cổ tích mà có sở vững từ thức đời sống Điều khơng phản ánh niềm tin người nơng dân cách mạng mà cßn cho thấy khả cách mạng họ Chúng ta tin rằng, Tràng có mặt đám người đói vùng lên, tham gia tổng khởi nghĩa ngày c lp b3 So sánh: - Hai hình nh kt thóc t¸c phẩm thể tài sáng tạo nghệ thuật độc đáo nhà văn, đồng thời thông điệp mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc Với cách “kết thúc mở”, nhà văn vừa gợi niềm bâng khuâng thương cảm, vừa gieo vào lũng người đọc niềm tin sống tương lai người lao động thực tươi sáng cách mạng - Nếu h×nh ảnh kết thóc “Hai đứa trẻ” lay động niềm bâng khuâng thương cảm dư vị sâu lắng người đọc trước niềm khát khao mong ước có phần mơ hồ, xa xăm với thực sống th× h×nh ảnh kết thúc “Vợ nhặt”, dù chưa râ làm vang lªn dư âm lạc quan cho câu chuyện, gợi người đọc suy tưởng, phán đốn tương lai người nơng dân sau nạn đói 1945 c Kết bài: - Khái quát điểm giống khác 3.3.1.3.Với dạng đề so sánh hai câu nói 14 Đề bài: Sau nhận b¸t ch¸o hành từ tay thị Nở, ChÝ PhÌo bo vi th: - Hay l sang ây với tớ nhà cho vui (ChÝ PhÌo – Nam Cao, Ngữ văn 11) Trong truyện ngắn Vợ nhặt nhà văn Kim L©n (Ngữ văn 12), sau đói người đàn bà bốn b¸t b¸nh đóc, Tràng cười nãi với thị: - Này nãi đïa cã vi t khuân hng lên xe ri Cảm nhận anh chị ý nghĩa nhng câu nói trên.[2] a.M bi : - Gii thiu hai t¸c giả, hai t¸c phẩm vấn đề nghị luận Nam Cao- nhà văn thực- nhân đạo xuất sắc Truyện ngắn “ChÝ PhÌo” (1941) đỉnh cao cho phong cách nghệ thuật nhà văn Chi tiết “Hay l sang ây vi t mt nh cho vui” chi tiết đặc sắc thể hin giá tr nhân o ca tác phm Kim Lân bút truyện ngắn thường viết người n«ng dân v cuc sng nông thôn V nht l mt nhng truyn ngn xúc ng nht ca ông Tác phm cỳ giá tr hin thc v nhân o sâu sắc Chi tiết “Này nãi đïa cã với t khuân hng lên xe ri v th hin sâu sc giá tr nhân o ca truyn b Thân bi: b1 Chí Phèo + Khái quát : nêu ngn gn hon cnh sáng tác, ni dung v bối cảnh * Trong trang nãi đề bµiChÝ mơcPhÌo 3.3.1.3 tham khảo từ TLTK số dẫn tới câu ca + V chi tit Hay l sang ây vi t mt nh cho vui tác phẩm ChÝ PhÌo Nam Cao: - Về nội dung: + Cuộc gặp gỡ bất ngờ với thị Nở trận ốm làm cho quỷ ChÝ PhÌo cã thay đổi hẳn t©m sinh lÝ + B¸t ch¸o hành thị Nở đ· đ¸nh thức ChÝ kh¸t vọng sống sống người b×nh thường “Hắn thÌm lương thiện” Cử mộc mạc thị gieo vào lßng ChÝ niềm hi vọng: thị người mở đường dẫn ChÝ với xã hi bng phng, thân thin ca nhng ngi lng thin + Câu nói Hay l sang đ©y với tớ nhà cho vui” cho thấy khát vng hnh phúc, c yêu thng n sâu quỷ ChÝ PhÌo sau bao nhiªu năm bị vïi lấp rượu, m¸u nước mắt ChÝ không dám nói mt li cu hôn thng thn, rõ ràng mà chọn c¸ch nãi lấp lửng thể ©u lo, phấp th©n phận bị chối bỏ với niềm hi vọng mong manh - Về Ngh thut: + Cả hai l chi tit quan trọng gúp phần thóc đẩy ph¸t triển cốt truyn, khc sâu sc nt tính cách tâm lí cảnh ngộ nh©n vật + Tập trung thể tư tưởng nh©n đạo s©u sắc bất ngờ ngòi bút Nam Cao 15 b2 V nht + Khái quát : nêu ngn gn hon cnh sáng tác, ni dung bối cảnh dẫn tới c©u nãi Tràng + Về chi tiết: Này nãi đïa cã vi t khuân hng lên xe ri Vợ nhặt- Kim L©n:Tràng chàng trai nông dân nghèo, v trc tình cnh ca ngi n b b ói xô y, Trng ú thị bốn b¸t b¸nh đỳc Sau đã, Tràng nãi câu vi hình thc nh mt câu nói ùa: Ny nói ùa ch có v vi t khuân hàng lªn xe cïng - Về nội dung: + Câu nói ùa nhng li th hin nim khát khao hạnh cã thật, m·nh liệt ch¸y bỏng thẳm sâu ngi nông dân nghèo y m c nn ói v cht cng không th dp tt + Lời nãi Tràng cã vẻ đïa song ngn la hnh phúc Trng ợc thp lên t câu nói ùa y li tht s bừng cháy Trng trân hnh phúc ca cng nh bng tt c nhng có th, anh bin cuc hôn nhân với thị trở nªn đàng hồng, nghiªm tóc - Về nghệ thuật: + Là chi tiết gúp phần tạo nên mt tình truyn c áo v ý ngha, tạo bước ngoặt đời t©m lÝ nh©n vật, thể chủ đề tư tưởng tỏc phẩm + Tập trung thể tư tưởng nh©n đạo s©u sc bt ng ca ngòi bút Kim Lân b3 So sánh: - Giống nhau: + ó l nhng câu nói đặc biệt, cã ý nghĩa quan trọng đời nhân vt v có sc tác ng diu kì, tạo nªn khoảnh khắc ngào hạnh cho họ + Đấy chÝnh chi tiết đặc sc góp phn khng nh giá tr nhân o sâu sắc mẻ hai t¸c phẩm: Ph¸t ngi ca khát vng yêu thng, khát vng hnh phúc người tưởng hồn tồn li tt cm xúc tình yêu nhng hon cnh khắc nghiệt đời - Sự kh¸c nhau: + Ở ChÝ PhÌo, chi tiết thể kh¸t vọng mang chất người ẩn s©u quỷ ChÝ Phèo, sau cm nhn c tình yêu thng mc mạc, ch©n thành thị Nở C©u nãi cho thấy anh nông dân Chí hin lnh, chân cht ngy xa sống lại, thay hồn tồn cho quỷ ChÝ PhÌo + Ở Vợ nhặt, chi tiết khẳng nh sc mnh ca tình ngi, ca khát vng mái m gia ình, sng tình yêu thng chin thng đe dọa nạn đãi chết b4 LÝ giải : + Do hồn cảnh s¸ng t¸c 16 + Do phong c¸ch, c¸ tÝnh s¸ng tạo nhà văn c Kết : иnh gi¸ chung: Hai chi tiết nhỏ thể khả thấu hiểu, đồng cảm tr©n trọng hai nhà văn đối vi v p v sc sng tâm hn ngi nông dân nghèo trc cách mng tháng Tám ó l s tiếp nối xuất sắc Nam Cao Kim L©n với mạch nguồn nh©n đạo văn học Việt Nam 3.3.2 Với dạng đề liên hệ 3.3.2.1 Liên hệ nhân vật Đề 1: Cảm nhận anh/ chị niềm khao khát muốn chơi nhân vật Mị ờm tình mùa xuân (V chng A Ph - Tụ Hồi) Từ đó, liên hệ với niềm mong đợi chuyến tàu đêm qua phố huyện chị em Liên, An (Hai đứa trẻ - Thạch Lam) nhận xét quan niệm nhà văn sống có ý nghĩa.[1] a Mở bài: - Giới thiệu kh¸i qu¸t t¸c giả Tơ Hồi t¸c phẩm “Vợ chồng APhủ” - Vấn đề nghị luận: Niềm khao khát muốn chơi nhân vật Mị b1 Cảm nhận niềm khao khát muốn chơi nhân vật Mị ờm tình mùa xuân - Gii thiu s lc đời nhân vật Mị nhà P¸ Tra - Những yếu tố ngoại cảnh tác động tới thay đổi Mị - Diễn biến tâm trạng hành động nhân vật Mị: + Nhẩm thầm hát + Uống rượu say + Sống dậy ngày khứ tươi đẹp thức tỉnh t×nh cảnh thờ thảm thực + Muốn chết muốn chơi - Niềm khao khát chơi biểu cho sức sống, khao khát tự do, ý thức làm người lâu bị tê liệt hồi sinh Mị - Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật * Trong đề niềm mơc 3.3.2.1 tham khảo từ TLTK số phố huyện chị b2 trang Liên hệ với mong đợi chuyến tàu đêm qua em Liªn, An - Giới thiệu sơ lược hai chị em Liên, An: + Có sống hạnh phúc, sung sướng Hà Nội + Vì gia cảnh phải chuyển sống phố huyện nghèo đơn điệu, nhàm chán, tẻ nhạt + Niềm vui hai chị em hàng ngày nhìn chuyến tàu đêm qua phố huyện b3 So sánh - Điểm giống nhau: Các nhân vật khao khát thoát khỏi thực buồn chán, tăm tối trói buộc sống; khao khát đổi thay, sống có ý nghĩa - Điểm khác nhau: 17 + Chị em Liên, An đứa trẻ, niềm mong ước đổi thay cßn nhỏ bÐ, mơ hồ, mong manh + Niềm khao khát chơi Mị chuyển hóa thành hành động cụ thể; dù không thành bước đột phá vận động tâm lí nhân vật, tạo chuyển biến cho hành động trốn khỏi nhà Pá Tra đêm mùa đông năm sau b4 Nhận xét quan niệm nhà văn sống cú ý nghĩa - Với Thạch Lam: Viết đề tài thị dân nghèo, quan tâm đến mảnh đời nhỏ bé, thương xót cho kiếp người vô danh em bé nên ao ước sống tốt đẹp, tươi sáng Nhưng nh lãng mn - có nhìn gn với thực đời sống - chưa t×m lối cho nhân vật - Với Tơ Hồi: Viết đề tài sống người lao động x· hi c nhng cú cỏch nhìn, cách lí gii mi gắn với đổi thay tư tưởng nhà văn V× thế, sống cã ý nghĩa sống tự do, sống niềm vui sống tuổi trẻ c Kết - Khái quát nội dung - Về giá trị nhân đạo hai tác phẩm 3.3.2.2 Liên hệ chi tiết Đề 1: Cảm nhận anh/ chị chi tiết nồi chè khoán truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân (Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016) Từ liên hệ đến chi tiết bát cháo hành truyện ngắn Chí Phèo Nam Cao (Ngữ văn 11, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016), để nhận xét tư tưởng nhân đạo hai nhà văn.[1] Hướng dẫn: MB: - Giới thiệu tác giả Kim Lân truyện ngắn Vợ nhặt - Vấn đề nghị luận: chi tiết nồi chè khoán Kim Lân bút truyện ngắn xuất sắc văn học Việt Nam, nhà văn gắn bó với đời sống người dân nghèo vùng nông thôn Truyện ngắn “Vợ nhặt” gắn liền với tên tuổi nhà văn Tác phẩm viết bối cảnh nạn đói 1945 Chi tiết nồi chè khoán truyện ngắn “Vợ nhặt” chi tiết nghệ thuật đặc sắc thể giá trị tư tưởng nhân đạo * Trong đề mơc đượckho¸n tham khảo từ TLTK sốngắn a trang Cảmnày nhận chi 3.3.2.2 tiết nồi chÌ truyện Vợ nhặt: * Sự xuất hiện: truyện, ăn bà cụ Tứ đón nàng dâu * Ý nghĩa: - Nãi lªn t×nh cảnh thảm hại người dân nghèo nạn đói - Tố cáo tội ác bọn thực dân, phát xít gây nạn đói khủng khiếp năm 1945 - Thể lßng đơn hậu người mẹ thương Với nồi cháo cám, bà cụ Tứ cố gắng tạo niềm vui dự mỏng manh cho hai - Qua chi tiết nồi chè khốn, tính cách cách, phẩm chất nhân vật bộc lộ: + Bà cụ Tứ: người mẹ đảm đang, yêu thương hết lßng + Tràng: khéo léo cách cư xử, hiểu gia cảnh nhà m×nh + Người vợ nhặt: trở nªn ý tứ biết chấp nhận hồn cảnh 18 * Nghệ thuật: - Xây dựng chi tiết nghệ thuật độc đáo, giàu sức gợi - Diễn tả tâm lí nhân vật tinh tế, cảm động b Liên hệ đến chi tiết bát cháo hành truyện ngắn Chí Phèo: * Sự xuất hiện: truyện, ăn thị Nở nấu cho Chí Phèo ăn tỉnh rượu * Gièng nhau: - Đó ăn đơn sơ, dân d· người lao động nghèo lại chứa đựng t×nh người cao đẹp Cũng giống nồi chè khoán, bát cháo hành thị Nở mang đến cho Chí Phèo lúc Chí Phèo sống hồn cảnh ốm đau, độc biểu tỡnh thương làm thức tỉnh, hồi sinh nhân tính ca Chí Phèo nim khao khát c hồn lương, khao khát hạnh phúc gia đ×nh,… - Khẳng nh nim tin vo tình yêu thng ngi v mong muốn có thay đổi x· hội - Cả hai chi tiết tiªu biểu gúp phần thể giá trị tư tưởng sâu sắc tác phẩm * Kh¸c nhau: - Chi tiết nồi chè khoán biểu trưng cho tình yêu thng ca b c T dnh cho con, chi tit bát cháo hnh l biu trng cho tình yêu ca th N dnh cho Chí Phèo - Nồi chÌ kho¸n bà cụ Tứ góp phần tiếp sức cho gia đ×nh vượt qua đói khát Ở người mẹ nghèo, niềm tin hạnh phúc biến hương vị đắng chát thành ngào Bát cháo hành thể t×nh thương mộc mạc thị Nở khiến ChÝ PhÌo thức tỉnh tÝnh người,… Từ đó, nhà văn khẳng định chất tốt đẹp người nông dân không - Nồi chè khốn góp phần tơ đậm giá trị thực, tiếng nói tố cáo tội ác bọn thực dõn, phỏt xớt chi tit bát cháo hnh gỳp phn lm ni bt giá tr nhân o v sc mạnh t×nh người c Nhận xét tư tưởng nhân đạo hai nhà văn: - Hai chi tiết phát độc đáo, mẻ, thấm đượm tư tưởng nhân đạo sâu sắc hai nhà văn: bất k× hồn cảnh nào, t×nh nghĩa hi vọng người tỏa sáng - Qua hai chi tiết, người đọc thấy tài phong cách hai nhà văn Kim Lân Nam Cao Kết bài: - Khái quát lại nội dung 3.4 Kiểm tra kết q trình ơn tập Sau tác phẩm, thường cho học sinh tập nhà làm, đặc biệt thiếu kiểm tra viết lớp thông qua viết hai tiết Trong q trình kiểm tra, tơi u cầu học sinh làm nghiêm túc Vì em ôn tập nên em tự giác làm nghiêm túc Những đề kiểm tra, thường cho học sinh làm dạng đề so sánh liên hệ để em nắm kiến thức khái quát, tổng hợp Đặc biệt ngày ôn tập cuối năm rèn luyện cho em 19 kĩ học làm làm đề cách thục giúp em tự tin bước vào kì thi quan trọng tới IV Những kết ban đầu Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập dạng đề so sánh- liên hệ phần văn xuôi việc thiết thực, phù hợp với xu hướng đề thi năm Kết thời gian ôn tập học sinh: Đối tượng học sinh lớp 12 C6 trường THPT Lý thường Kiệt - Trước ôn tập: Tổng số Tốt học sinh 40 - Sau ôn tập: Tổng số Tốt học sinh 40 16 Khá Trung bình Yếu 13 10 15 Khá Trung bình Yếu 20 Là trường dân lập, chất lượng đầu vào thấp, số học sinh u thích mơn văn khơng nhiều Với tâm lý ngại học văn, nhiều học sinh học qua loa, đại khái cần trung bình Nhưng q trình ơn tập giảng dạy, tơi giúp học sinh nhận thấy vai trò việc học văn sống, giúp em sống có lý tưởng Với kết trên, nhận thấy việc vận dụng linh hoạt q trình ơn tập cho học sinh qua dạng đề việc làm có hiệu Điều thể ơn tập lớp, học sinh tơi khơng ngại học, hay ghét môn văn Xác định mục tiêu trước mắt kì thi THPT quốc gia, em chủ động việc ơn tập Đối với em, dạng đề so sánh- liên hệ khơng lúng túng, mơ hồ Tuy nhiên, chuyển biến học sinh cần có q trình lâu dài khơng cách ơn tập mà nhiều cách ôn tập khác Những kết ban đầu mà em đạt niềm động viên, an ủi khích lệ lớn tơi giúp yêu nghề để cống hiến cho nghiệp trồng người C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua dạy học ôn tập cho học sinh lớp 12, tơi giúp cho học sinh có tình u với mơn văn học thích học văn Đó nhân tố cho thành cơng người giáo viên Nếu khơng có u thích, niềm đam mê thành công việc Việc học văn, làm văn khơng khó mà quan trọng phải biết cách học, biết cách ôn tập ứng dụng cách linh hoạt, sáng tạo Qua đây, tơi xin đề xuất với nhà trường nên có buổi giao lưu với chứng sống để giáo viên học sinh hiểu đẻ tinh thần nhà văn; đồng thời nên có buổi học ngoại khố để giáo viên học sinh thể niềm đam mê văn học bồi đắp kiến thức đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ với văn học Trên số kinh nghiệm nhỏ rút trình giảng dạy Rất mong góp ý chân thành đồng nghiệp xung quanh vấn đề mà 20 tơi đề cập Từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giúp cho môn văn học ln giữ vững vai trò quan trọng sống Xác nhận thủ trưởng đơn vị Thanh Hoá, ngày 15/5/2018 Tôi xin cam đoan SKKN mình, khơng chép nội dung người khác Dỗn Thị Nhung TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đề thi đáp án môn ngữ văn 2018 [2] Tham khảo số tài liệu mạng internet - http:// www.facebook.com/quatangvanhoc/ - Nguyễn Hoài Lệ, 23 văn nghị luận văn học dạng so sánh - http:// Facebook.com/ Luyện thi văn HSG- THPT [3] Lê Thị Thanh, GV Trờng THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá-Nâng cao kỹ làm dạng nghị luận so sánh cho học sinh lớp 12- SKKN 21 ... việc hướng dẫn học sinh ôn tập dạng đề so sánhliên hệ phần văn xi II Mục đích nghiên cứu Chỉ dạng đề so sánh văn xuôi Hướng dẫn cách làm qua bước Hướng dẫn học sinh áp dụng làm số đề Kiểm tra,... tác phẩm văn xuôi Trong phạm vi đề tài này, so sánh văn học kiểu nghị luận: nghị luận văn học dạng đề so sánh phần văn xuôi.[3] Các dạng đề so sánh Các dạng đề so sánh phong phú, so sánh nhiều... sinh chưa nắm vững kiến thức Dạng đề so sánh, đặc biệt so sánh- liên hệ dạng đề khó đòi hỏi giáo viên ln đổi sáng tạo việc dạy học cho học sinh phương pháp ôn tập để học sinh có kĩ làm dạng đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập dạng đề so sánh – liên hệ trong môn ngữ văn , Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập dạng đề so sánh – liên hệ trong môn ngữ văn

Từ khóa liên quan