CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC cần GHI NHỚ đã chuyển đổi

7 297 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 05:08

CƠNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN GHI NHỚ Cơng thức lượng giác công thức cộng Công thức nhân đôi, nhân ba công thức hạ bậc Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích Cơng thức nghiệm phương trình lượng giác Cách học thuộc công thức lượng giác thơ Công thức CỘNG lượng giác Cos + cos = cos cos cos trừ cos = trừ sin sin Sin + sin = sin cos sin trừ sin = cos sin Sin sin cos cos sin Cos cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ) Tang tổng lấy tổng tang Chia trừ với tích tang, dễ òm HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Bắt tang Sin nằm cos (tan@ = sin@:cos@) Cotang dại dột Bị cos đè cho (cot@ = cos@:sin@) Cách 2: Bắt tang Sin nằm cos Côtang cãi lại Cos nằm sin! GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan Cosin góc đối nhau; sin góc bù nhau; phụ chéo góc phụ sin góc = cos góc kia, tan góc = cot góc kia; tan góc pi CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC NHÂN BA Nhân ba góc bất kỳ, sin ba bốn, cos bốn ba, dấu trừ đặt ta, lập phương chỗ bốn, … ok Công thức gấp đôi: +Sin gấp đôi = sin cos +Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin = trừ + lần bình cos = + trừ lần bình sin +Tang gấp đôi Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang) Chia trừ lại bình tang, liền Cách nhớ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb tan tổng hai tầng cao rộng thượng tầng tan cộng tan tan hạ tầng số ngang tàng dám trừ tích tan tan oai hùng CƠNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ CƠNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH sin tổng lập tổng sin cô cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng tan tử cộng đơi tan (hoặc là: tan tổng lập tổng hai tan) trừ tan tích mẫu mang thương sầu gặp hiệu ta lo âu, đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng Một phiên khác câu Tan cộng với tan ta, sin đứa cos ta cos tanx + tany: tình cộng lại tình ta, sinh hai đứa ta tanx - tan y: tình hiệu với tình ta sinh hiệu chúng, ta CƠNG THỨC CHIA ĐƠI (tính theo t=tg(a/2)) Sin, cos mẫu giống chả khác Ai cộng bình tê (1+t^2) Sin tử có hai tê (2t), cos tử có trừ bình tê (1-t^2) HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VNG Sao Đi Học ( Sin = Đối / Huyền) Cứ Khóc Hồi ( Cos = Kề / Huyền) Thơi Đừng Khóc ( Tan = Đối / Kề) Có Kẹo Đây ( Cotan = Kề/ Đối) Sin : học (cạnh đối - cạnh huyền) Cos: không hư (cạnh đối - cạnh huyền) Tang: đoàn kết (cạnh đối - cạnh kề) Cotang: kết đồn (cạnh kề - cạnh đối) Tìm sin lấy đối chia huyền Cosin lấy cạnh kề, huyền chia Còn tang ta tính sau Đối trên, kề chia liền Cotang dễ ăn tiền Kề trên, đối chia liền Sin bù, cos đối, pi tang, phụ chéo +Sin bù :Sin(180-a)=sina +Cos đối :Cos(-a)=cosa +Hơn pi tang : Tg(a+180)=tga Cotg(a+180)=cotga +Phụ chéo góc phụ sin góc = cos góc kia, tg góc = cotg góc Cơng thức tổng qt việc pi sau: Hơn bội hai pi sin, cos Tang, cotang bội pi Sin(a+k.2.180)=sina ; Cos(a+k.2.180)=cosa Tg(a+k180)=tga ; Cotg(a+k180)=cotga *sin bình + cos bình = *Sin bình = tg bình tg bình cộng *cos bình = cộng tg bình *Một cos bình = cộng tg bình *Một sin bình = cộng cotg bình (Chú ý sin *; cos @ ; tg @ ;cotg * với dấu * @ chúng có liên quan CT DIỆN TÍCH Muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào Rồi đem nhân với chiều cao Chia đôi kết qủa Muốn tìm diện tích hình vng Cạnh nhân với cạnh ta thường chẳng sai Chu vi ta học Cạnh nhân với bốn có sai Muốn tìm diện tích hình tròn Pi nhân bán kính, bình phương thành Ngun tắc để tam giác Con gà con, gân cổ gáy, cúc cù cu (cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, cạnh cạnh cạnh) .. .Công thức nhân đôi, nhân ba công thức hạ bậc Cơng thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích Cơng thức nghiệm phương trình lượng giác Cách học thuộc công thức lượng giác thơ Công thức. .. tan góc = cot góc kia; tan góc pi CƠNG THỨC LƯỢNG GIÁC NHÂN BA Nhân ba góc bất kỳ, sin ba bốn, cos bốn ba, dấu trừ đặt ta, lập phương chỗ bốn, … ok Công thức gấp đôi: +Sin gấp đôi = sin cos +Cos... òm HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Bắt tang Sin nằm cos (tan@ = sin@:cos@) Cotang dại dột Bị cos đè cho (cot@ = cos@:sin@) Cách 2: Bắt tang Sin nằm cos Côtang cãi lại Cos nằm sin! GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC cần GHI NHỚ đã chuyển đổi , CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC cần GHI NHỚ đã chuyển đổi