KN gía trị thặng dư so sánh pp sx gttd tuyệt đối và pp sx gttd tương đối

1 97 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:15

7 KN Giá trị thặng dư So sánh pp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối pp sản xuất giá trị thặng dư tương đối - Giá trị thặng dư phần giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động toàn giá trị lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm đoạt GTTD tỉ suất GTTD phản ánh quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, mức độ bóc lột cơng nhân làm th nhà tư Sản xuất GTTD quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Một mặt, thúc đẩy sx tư chủ nghĩa phát triển ngày mạnh mẽ; mặt khác, làm tăng mâu thuẫn vống có chủ nghĩa tư - Giống nhau: phương pháp để sản xuất giá trị thặng dư – tức giá trị dơi ngồi sức lao động cơng nhân làm thuê tạo ra, bị nhà tư chiếm không Khác nhau: o Giá trị thặng dư tuyệt đối tạo cách kéo dài thời gian lao động công nhân điều kiện thời gian lao động tất yếu để tạo sản phẩm không đổi, nhờ kéo dài thời gian lao động thặng dư VD: Khi thuê công nhân dệt 5kg vải trả cho họ 2k/ngày (làm tiếng theo luật lao động) Tuy nhiên để dệt 5kg vải công nhân tiếng tiếng lại coi họ lao động không công giá trị thặng dư tạo từ tiếng lại  cách sx gttd tuyệt đối, cách sử dụng thời kỳ đầu sx tư cn, mang tính thơ sơ, dễ nhận biết, ko khôn khéo o Giá trị thặng dư tương đối tạo cách rút ngắn thời gian lao động cần thiết, nhờ kéo dài thời gian lao động thặng dư độ dài ngày lao động không đổi VD: Khi thuê công nhân làm 8h/ngày, nhân công làm tiếng 5kg vải, nhân công trả lương với SLĐ bỏ ra, nhà TB chẳng thu lợi nhuận cho Thế NTB chun mơn hóa cho nhân công, tiếng làm kg vải, tiếng lại thời gian lao động thặng dư o Còn nếu như mà cơng nghệ của bạn giúp sản xuất ra 60kg vải trong khi các nhà tư bản  khác chỉ có được 40kg vải thì lúc đó bạn sẽ đạt được giá trị thặng dư siêu ngạch. 
- Xem thêm -

Xem thêm: KN gía trị thặng dư so sánh pp sx gttd tuyệt đối và pp sx gttd tương đối, KN gía trị thặng dư so sánh pp sx gttd tuyệt đối và pp sx gttd tương đối

Từ khóa liên quan