ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

29 80 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:11

ĐỀ TÀI: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI Chương 2: Thực trạng kinh doanh của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đờng Nai Giới thiệu 1.1 Cơng ty • Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai - Tên giao dịch quốc tế: DONG NAI JOINT STOCK COMPANY OF AGRICULTURAL MATERIAL - Tên viết tắt: DOCAM - Biểu tượng cơng ty: • Địa chỉ: đường số 1, khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tình Đồng Nai • Điện thoại: 0613 833289 - 0613 835850 • Fax: 0613 836740, 061 8830334 • Email: docam@hcm.vnn.vn • Website: www.docam.vn • Giám đốc: Phan Thị Anh Thy 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Sau năm 1975, cơng ty nông nghiệp Đồng Nai tiếp quản sở với chức ban đầu hoạt động tương tự xí nghiệp kho vận, vận chuyển vật tư nơng nghiệp, chịu quản lý điều phối toàn diện công ty Nông nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với tên gọi “Công ty vật tư nông nghiệp” Ngày 08/7/1987 yêu cầu thực tế cần có kết hợp cung ứng phân bón, giống trồng, kỹ thuật công tác khuyến nông tạo thành thể thống nhất, Ủy ban nhân dân tình Đồng Nai định số 0097/QĐ/UBT sáp nhập công ty Vật tư nông nghiệp với chi cục Bảo vệ thực vật Xí nghiệp giống trồng thành cơng ty Dịch vụ kỹ thuật trồng, trực thuộc sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai Từ năm 1992 kinh tế đất nước chuyển sang chế thị trường, hoạt động công ty bước thay đổi, để phù hợp với chế mới, thực hiện nghị định 388/HĐBT ngày 29/11/1991 nghị định 156/HĐBT ngày 7/5/1992 Hội Đồng Bộ Trưởng việc ban hành sửa đổi quy chế thành lập giải thể doanh nghiệp Nhà Nước, Bộ Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm thông báo số 45/HĐBT ngày 12/4/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai định số 1295/QĐ ngày 02/10/1992 việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà Nước với tên: “Công ty vật tư nông nghiệp Đồng Nai” Ngày 02/12/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai định số 5939/QĐ/UBT chuyển đổi công ty Vật tư nông nghiệp thành công ty TNHH thành viên Vật tư nơng nghiệp Đồng Nai có 100% vốn sở hữu nhà nước Ngày 29/6/2005 UBND tỉnh Đồng Nai có định số 2339/QĐ-UBND việc thành lập Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, Cơng ty TNHH thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công ty thành viên (công ty con) tổ hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; hạch toán độc lập, dưới quản lý đại diện chủ sở hữu Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Ngày 11/11/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai định số 3310/QĐ-UBND việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOCAM) 1.3 Lĩnh vực kinh doanh dòng sản phẩm Lĩnh vực kinh doanh Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, nơng sản, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chăn nuôi thuốc thú y thủy sản; vật tư thiết bị phụ tùng máy móc nơng nghiệp thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm thủy sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực thực phẩm, giống trồng, chất kích thích trồng vật ni Các sản phẩm sản xuất kinh doanh công ty - Sản phẩm nhập là: loại phân bón DAP, SA, KALI, KNO 3, NH4NO3, UREA, NPK … nhập từ nước Trung Quốc, Singapor, Hàn Quốc, Canada, Hongkong, Mỹ… - Sản phẩm nội địa: Phân UREA nhà máy đạm Phú Mỹ, phân Lân Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình, phân Lân Cơng ty CP lân Long Thành … - Sản phẩm tự sản xuất: Chuyên sản xuất loại phân bón hỗn hợp NPK, phân hữu sinh học … - Sản phẩm nơng sản: Bắp, mì lát, … 1.4 Quy mơ hoạt động công ty - Quy mô vốn: Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký mã số thuế số 3600333736 ngày 01/3/2010 cho Công ty Cổ phần Vật tư nơng nghiệp Đồng Nai thức vào hoạt động với số vốn điều điều lệ là: - - Vốn điều lệ:100.000.000.000đ Trong đó: • Vốn nhà nước chiếm 72,108% = 72.108.000.000đồng • Vốn cổ đơng chiếm 27,892% = 27.892.000.000đồng Số lượng cổ phần: 10.000.000cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng Tất cổ phần công ty phát hành vào thời điểm cổ phần hóa cổ phần phổ thơng theo tỷ lệ cho đối tượng sau: STT Đối tượng cổ đơng Nhà nước Tổ chức cơng đồn công ty Số lượng cổ phần Cộng (%) 72.108.000.000 72,108 300.000 3.000.000.000 3,000 873.700 8.737.000.000 8,737 1.615.000 16.155.000.000 16,5 10.000.000 100.000.000.000 100 nghiệp DN Tỷ lệ 7.210.800 Người lao động doanh Các đối tượng khác bên Giá trị cổ phần Nguồn PTC - Quy mô lao động: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai Công ty thương mại dịch vụ có phân xưởng sản xuất phân bón Nhà máy phân bón, nên số lượng cơng nhân trực tiếp lao động tập trung Nhà máy Phân bón, chủ yếu tập trung bán hàng tiêu thụ sản phẩm phận văn phòng cơng ty, chi nhánh Vật tư nông nghiệp thành phố HCM trạm vật tư nông nghiệp huyện tỉnh + Tổng số lao động: 67 người (trong đó: nữ 16 người) + Lao động trực tiếp sản xuất: 11 người + Lao động gián tiếp phụ trợ: 56 người Do cơng việc cần có chun mơn cao nên đội ngũ lao động công ty có trình độ phần lớn từ trung cấp trở lên: + Trình độ đại học: 03 + Trình độ cao đẳng, đại học: 20 + Trình độ sơ cấp, học nghề trung cấp: 14 + Trình độ lao động phổ thông: 30 Sơ đồ máy Quản lý Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị H Ban Giám đốc Phòng kho P.Kế hoạch P.Kế toán P.K doanh P TC-NS NMPB XNSNLK CNHCM Trạm Vĩnh Cửu Trạm Tân Phú Trạm Xuân Lộc Trạm Cẩm Mỹ Trạm Lâm San Chức nhiệm vụ phận quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai, bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận thơng qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty tình hình hoạt động kinh doanh quản lý Công ty, định phương án phát triển dài hạn Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, quyền khác theo Điều lệ Công ty theo pháp luật hiện hành Hội đồng quản trị: quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty, trừ vấn đề thuộc quyền Đại hội đồng cổ đông Ban giám đốc: gồm Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc người đại diện theo pháp luật công ty, người điều hành hoạt động hàng ngày công ty, chịu giám sát hội đồng quản trị trực tiếp chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị trước pháp luật việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn diện hoạt động tác nghiệp hàng ngày cơng ty; Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Nhà máy phân bón người giúp cho giám đốc, giám đốc phân công ủy quyền điều hành lĩnh vực hoạt động cơng ty Phó giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc pháp luật phần việc phân công ủy nhiệm Ban kiểm soát: tổ chức thực hiện kiểm tra kế tốn, tài chính, kiểm tốn nội cơng ty Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm cơng ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đơng họp thường xun Phòng kế hoạch: Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm, lập báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư, thực hiện đầu tư, theo dõi kiểm tra hồ sơ, hợp đồng, thủ tục pháp lý hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tác động môi trường, thực hiện cơng tác bảo hiểm hàng hóa , bảo hiểm nhập hàng, bảo hiểm tài sản Phòng kế toán : Quản lý điều hành hoạt động tài kế tốn, tổ chức thực hiện hạch tốn kế toán theo pháp lệnh thống kê Nhà nước Quyết toán, định kỳ lập báo biểu, báo cáo, theo dõi giám sát nguồn vốn, tổng hợp phân tích tình hình tài chính, quản lý theo dõi, thực hiện đầy đủ tốn, trích nộp ngân sách chế độ tài phân phối lợi nhuận Phòng kinh doanh: quan hệ trực tiếp khách hàng, tìm hiều thị hiếu, tìm hiểu thị trường, mở rộng thị trường, tham mưu ban giám đốc đàm phán, cập nhật thường xuyên giá sản phẩm tính lưu thơng thị trường nhằm đề sách giá hợp lý Cân đối lượng hàng hóa, nguyên liệu tồn kho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty Phòng kho: Tổ chức cơng tác tiếp nhận phân bón, nơng sản hàng hóa khác, thực hiện chức nhập xuất hàng hóa, xếp bố trí hàng hóa kho bãi, bảo quản lưu trữ quản lý chất lương hàng hóa sản phẩm Vệ sinh khu vực kho, kiểm tra, lập kế hoạch đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng kho thiết bị kho Phòng tổ chức nhân sự: Tham mưu giúp giám đốc tổ chức máy sản xuất kinh doanh bố trí nhân phù hợp với yêu cầu phát triển công ty, công tác tiền lương, tiền thưởng, tuyển dụng nhân sự, chế độ cho người lao động, công tác bảo vệ mơi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ Giải chế độ tuyển dụng, việc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, chế độ bảo hiểm Nhà máy, trạm, chi nhánh TP HCM: đơn vị báo sổ, nơi thu mua nông sản, cung cấp sản phẩm công ty cho khách hàng, theo dõi nắm bắt thơng tin tình hình thị trường mặt hàng công ty kinh doanh ∗ Mối quan hệ phận quản lý Phòng kế tốn thống kê: Phối hợp với phòng kế hoạch kiểm tra thực hiện hợp đồng mua, bán đôn đốc thu hồi công nợ; phối hợp kinh doanh kiểm tra giá bán mặt hàng tiến độ giao nhận hàng hóa; phối hợp với phòng tổ chức nhân kiểm tra chế độ tiền lương, tiền thưởng chế độ cho người lao động Phòng kho: Phối hợp với phòng kế tốn thường xuyên kiểm kê số lượng hàng hóa nhập xuất kho; phối hợp với phòng tổ chức nhân giám sát cơng tác an tồn vệ sinh lao động; phối hợp với phòng kinh doanh để giao hàng cho khách tiến độ theo Hợp đồng mua bán Phòng kinh doanh: Phối hợp với phòng kho kiểm tra chất lượng sản phẩm mặt hàng nơng sản; kết hợp với phòng kế hoạch để mở đại lý bán hàng hóa của; kết hợp với phòng kế tốn tình giá thành sản phẩm để chào giá bán hàng cho khách Phòng tổ chức hành chính: Thường xuyên phối hợp với tất phòng để thơng báo việc chế độ sách đối với người lao động phân cơng lao động đến phòng ban, kết hợp phòng kế toán toán tiền lương toán quỹ tiền lương, tiền thưởng Nhà máy phân bón: Là đơn vị hạch toán báo sổ thường xuyên liên hệ với phòng kế tốn cập nhật giá thành sản phẩm để tính giá bán kịp thời cho khách hàng; kết hợp với trạm Vật tư nông nghiệp để tiêu thụ sản phẩm Chi nhánh trạm Vật tư nông nghiệp: điểm bán hàng hóa sản phẩm công ty Trong phân công lao động phòng ban mối liên hệ phòng ban xét thấy: Về trình độ chun mơn tương đối đồng phòng kế tốn 80% tốt nghiệp Đại học chun ngành Tài chính-Kế tốn; Phòng kế hoạch 100% tốt nghiệp Đại học trở lên: cần tăng cường phòng kho nhân có trình độ Trung cấp trở lên phòng có lao động chưa qua đào tạo; riêng phòng kinh doanh nhân có hai người q đối với Cơng ty thương mại dịch vụ Công ty cần bổ sung thêm nhân có trình độ chun mơn Marketing 1.5 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai  Quy trình kinh doanh cơng ty Phân bón nhập Phân bón mua nước Phân bón tự SX Nhập kho Bán cho cơng ty phân bón nước Bán cho đại lý phân bón tỉnh Gởi trạm vật tư công ty Bán trực tiếp người nông dân o Đối với việc nhập phân bón: Cơng ty chủ động ký kết hợp đồng nhập phân bón theo tình hình thực tế nhu cầu thị trường theo khả tài Cơng ty Đây nhóm kinh doanh thu lại lợi nhuận chủ yếu cho Công ty mặt hàng chiến lược kinh doanh Cơng ty o Đối với nhóm mặt hàng nông sản: Công ty kinh doanh mặt hàng theo mùa theo nhu cầu thị trường Công ty trực tiếp thu mua nguyên liệu thô dự trữ hàng Sau bán thị trường nước (các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc nước), xuất tùy theo nhu cầu thị trường o Đối với nhóm mặt hàng nội địa: Cơng ty làm đại lý phân phối cho loại hàng hóa mua nước đồng thời sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón NPK phân hữu sinh học o Đối với nhóm mặt hàng tự sản xuất: Cơng ty tạo loại phân bón hỗn hợp NPK nhiều chủng loại phân hữu sinh học để cung cấp tới tay người tiêu thụ Thị trường nhóm hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu tỉnh Đồng Nai số tỉnh lân cận như: Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu… 1.6 Tầm nhìn- Sứ mệnh- giá trị cốt lõi 1.6.1 Tầm nhìn Cơng ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai phấn đấu trở thành doanh nghiệp kinh doanh phân phối phân bón hạng khu vực Đông Nam Bộ, hàng đầu Việt Nam Sứ mệnh Đây yếu tố động, mang lại nhiều hội đe dọa cho doanh nghiệp Những áp lực, đe dọa từ cơng nghệ là: • Sự đời công nghệ mới làm xuất hiện tăng cường ưu cạnh tranh sản phẩm thay thế, đe dọa sản phẩm truyền thống ngành hiện hữu Đồng thời, hội cho người thâm nhập mới đe dọa cho doanh nghiệp hiện hữu ngành • Sự bùng nổ cơng nghệ làm cho cơng nghệ cũ nhanh chóng lỗi thời, co ngắn vòng đời cơng nghệ, vừa tạo áp lực cho doanh nghiệp phải kịp thời đổi mới công nghệ để tăng cường khả cạnh tranh, vừa buộc doanh nghiệp phải rút ngắn thời gian khấu hao Tuy vậy, khía cạnh tích cực, tiến khoa học kỹ thuật tác động đến thị trường làm kích thích phát triển sản phẩm liên quan không liên quan đến kỹ thuật mới Công nghệ ngày phát triển đời ngày nhiều với tốc độ ngày cao sản phẩm mới ưu việt thay cho sản phẩm hiện hữu thị trường làm tăng sức cạnh tranh Từ đó, thách thức cho doanh nghiệp cần trọng đến đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật tốt tiếp nhận công nghệ 2.1.5 Môi trường tự nhiên: Môi trường tự nhiên bao gồm nguồn tài nguyên thiên nhiên xem nhân tố đầu vào cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng định đến doanh nghiệp như: khan nguồn nguyên vật liệu, chi phí lượng tăng, mức độ nhiễm tăng Vì vậy, trình sản xuất phát triển doanh nghiệp phải đôi với môi trường, cụ thể phải có ý thức tiết kiệm sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ, tạo sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa chất thải, khí thải hoạt động gây nhiễm mơi trường doanh nghiệp Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khu vực Ngành nông nghiệp Việt Nam phải thâm canh tăng vụ, kết hợp nuôi trồng thủy sản với trồng lúa Tuy nhiên hiện Việt Nam sử dụng nhiều khơng hiệu phân bón nên Nhà nước có chương trình “3 giảm, tăng” để giảm lượng phân bón Như nhu cầu phân bón Việt Nam tăng chậm Môi trường vi mô Khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Một doanh nghiệp thành công trước tiên doanh nghiệp uy tín thõa mãn nhu cầu khách hàng • Khách hàng đầu bán sản phẩm nông sản: - Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - Công ty TNHH Cargill Việt Nam - Công ty cổ phần Việt Pháp Sản xuất thức ăn Gia súc - Công ty cổ phần chăn ni Việt Nam-chi nhánh Bình Dương … • Khách hàng đầu bán sản phẩm phân bón: - Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Lâm Đồng - Cơng ty Mía đường La Ngà - Cơng ty Cao su Đồng Nai - Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thuận Phong - Doanh nghiệp tư nhân Minh Khoa - Hộ kinh doanh cá thể Hoàng Minh Dương … 2.2.2 Nhà cung ứng • Số lượng nhà cung ứng: nhà cung ứng nguyên liệu cho Công ty CP Vật tư Nơng nghiệp Đồng Nai • Khách hàng đầu vào nhập khẩu: - Mekatrade Asia Pte Ltd, Singapore nhập phân bón NPK phi - Young – Inh Corporation, Korea nhập phân bón KNO3 - Sesoda Corporation, Taiwan nhập phân bón K2SO4 - Newquet Trading PTE Ltd, Singapore nhập phân bón KCL - Planter Chemical Fertilizer Industvies Co,Ltd China phân phân bón Urea - Fertisul International Limiter, HongKong nhập phân bón DAP … • Khách hàng đầu vào nước: - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất đầu khí Đơng Nam Bộ - Cơng ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình - Công ty TNHH BACONCO - Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ - Công ty TNHH SXTM Thiên Thành Lộc - Công ty TNHH Việt hóa nơng … • Sức ép chất lượng nguồn nguyên liệu: phận cung ứng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai xây dựng mục tiêu lâu dài bền vững đối với nhà cung ứng lớn nước nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu với giá phải • Giá cả: Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai sử dụng nguồn nguyên liệu nước nhập Thông thường công ty mua với số lượng hàng hóa lớn nên sức đàm phán cao 2.2.3 Cạnh tranh nội ngành 2.2.3.1 Doanh nghiệp nước Ngành công nghiệp bánh kẹo Việt Nam giống ngành chế biến thực phẩm, nước giải khát …đã có từ lâu đời Sơ khai từ xí nghiệp bánh kẹo thập kỷ 70 sản xuất thủ công đến thị trường Việt Nam có 30 doanh nghiệp bánh kẹo công nghiệp với dây chuyền máy móc ngày hiện đại quy mơ lớn, bánh kẹo sản xuất có chất lượng cao phong phú Tổng giá trị thị trường bánh kẹo Việt Nam hiện khoảng 3800 tỷ đồng, đơn vị nước chiếm 70%, nước Châu Á Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Inđônnêsia, Singapore… chiếm 20% 10% lại sản phẩm Châu Âu,Châu Mỹ Trên thị trường bánh kẹo Việt Nam hiện có 30 cơng ty kinh doanh sản xuất bánh kẹo nước Trong có tên tuổi Kinh Đô, Hải Hà, Hải Châu, Đồng Khánh, Trành An, Hữu Nghị… • Cơng ty Xây Dựng Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô: cạnh tranh với Bibica sản phẩm bánh cracker tỉnh phía Nam Với hệ thống phân phối gồm 130 đại lý, sản phẩm Kinh Đô phân phối khắp thị trường Việt Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh Kinh Đơ trọng đến hoạt động tiếp thị với nhiều biện pháp quảng cáo, khuyến mãi, tỷ lệ chiết khấu cho đại lý cao đặc biệt thiết lập hệ thống bakery thành phố Hồ Chí Minh, thị trường Cơng ty Kinh Đơ tiến hành xây dựng hệ thống Bakery Hà Nội Tháng năm 2001, nhà máy sản xuất Hưng Yên Kinh Đô bắt đầu vào sản xuất, phục vụ cho thị trường miền Bắc Bắc Trung Bộ, Tuy nhiên, giá bán sản phẩm công ty Kinh Đơ mức trung bình đến cao so với sản phẩm công ty khác thị trường, Hiện nay, Kinh Đô chiếm khoảng 29,5% thị trường bánh kẹo nước • Cơng ty Bánh Kẹo Hải Hà: sản xuất sản phẩm năm nhóm cookies, bánh quy, kẹo cứng, kẹo mềm kẹo dẻo mạnh chủ yếu sản phẩm kẹo Sản phẩm Hải Hà phục vụ cho thị trường bình dân với mức giá trung bình thấp Với 100 đại lý, Hải Hà thiết lập hệ thống phân phối 34 tỉnh thành nước, tập trung chủ yếu khu vực miền Bắc miền Trung Chủ trương Hải Hà đa dạng hóa sản phẩm đặc biệt sản phẩm mang hương vị đặc trưng hoa miền Bắc kẹo chanh, mận…đồng thời bảo đảm ổn định chất lượng sản phẩm hiện hành Về chiến lược tiếp thị công ty chiếm khoảng 6,5% thị trường bánh kẹo nước • Cơng ty Bánh Kẹo Hải Châu: tương tự Hải Hà, thị trường Hải Châu tỉnh phía Bắc, sản phẩm phục vụ cho thị trường bình dân với giá bán trung bình thấp, Hải Châu chiếm khoảng 3% thị trường bánh kẹo • Cơng ty Đường Quảng Ngãi: bắt đầu tham gia vào thị trường bánh kẹo từ năm 1994, đến Cơng ty có 60 sản phẩm bánh kẹo loại Thị trường sản phẩm bánh kẹo công ty khu vực miền Trung, Tuy nhiên, bánh kẹo nhiều ngành hàng Công ty Đường Quảng Ngãi, mức độ tập trung đầu tư cho bánh kẹo không lớn, thị phần Công ty Đường Quảng Ngãi vào khoảng 2,5% 2.2.3.2 Đối thủ nước Bên cạnh đối thủ nước, Bibica có thêm đối thủ nước ngồi, xếp làm hai nhóm: bánh kẹo gia công cao cấp Bánh kẹo gia công chủ yếu từ sở sản xuất bên Trung Quốc nên giá rẻ bày bán khắp khu vực kể chợ đầu mối cửa hàng nhỏ lẻ tỉnh Các loại bánh gia công nhờ lợi giá rẻ chiếm lĩnh đoạn thị trường có thu nhập thấp Các loại bánh kẹo khơng tiếng khách hàng mục tiêu không quan tâm đến chất lượng tiếng thương hiệu Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngồi Cơng ty Liên doanh VinabicoKotobuki, Công ty Liên doanh sản xuất Kẹo Perfetti… Các doanh nghiệp có lợi cơng nghệ mới thành lập khoảng bốn năm trở lại • Công ty Liên doanh Vinaco-Kotobuki thành lập ngày 12/11/1992 với vốn đăng kí kinh doanh 3.740.000 USD, tập trung vào sản xuất loại bánh cookies bánh bích quy Tuy nhiên, thị trường Vinabico-Kotobuki thị trường xuất nhập nên công ty đầu tư, không quảng cáo để mở rộng thị phần nước Vinabico-Kotobuki chiếm khoảng 1% thị trường bánh kẹo nước • Cơng ty Liên doanh Sản xuất Kẹo Perfetti- Việt Nam hình thành vào ngày 22/8/1995 với vốn đăng ký kinh doanh 5.600.000 USD, tập trung sản xuất lọai kẹo cứng cao cấp Perfetti tập trung vào công tác tiếp thị phân phối Sản phẩm Perfetti ổn định chất lượng mức cao, Perfetti chiếm khoảng 60% thị trường bánh kẹo sản xuất nước • Bên cạnh đó, Các sản phẩm bánh kẹo cao cấp đến từ Singapore Malaixia, Thái Lan… hiện sản phẩm cạnh tranh với loại bánh kẹo cao cấp nhà sản xuất nội địa, nên giá bán cao bán siêu thị cửa hàng bánh kẹo cao cấp Các tập đoàn xây dựng vị vững mạnh bao gồm công ty chuyên bánh kẹo (như Perfetti Van Melle) tập đoàn hàng tiêu dùng đa dạng (như Orion, Kraft, Nestlé) Các công ty đem tới thị trường Việt Nam nhãn hiệu quốc tế sản phẩm chất lượng thượng hạng So với nhà sản xuất nước, thương hiệu nước vượt trội công nghệ, đổi mới danh mục sản phẩm đa dạng, có sức hút với người tiêu dùng nước 2.2.5 Đối thủ tiềm ẩn Hiện thị trường thực phẩm có nhiều đơn vị tham gia hoạt động, phân bố rõ nét doanh nghiệp lớn nhỏ Các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kinh tế Kinh Đô, Bibica, Hải Hà, công ty nước, nhập khẩu, nhận thấy rõ đại gia thị trường đếm đầu ngón tay chiếm lĩnh phần lớn giá trị toàn thị trường Nhưng khơng phải yếu tố mà doanh nghiệp dưới khơng có khả cạnh tranh • Khi doanh nghiệp lớn tập trung vào sản phẩm giá trị cao, mang lại lợi nhuận nhanh sản phẩm có giá trị thấp bỏ phân khúc thị trường nhỏ lẻ hội để doanh nghiệp nhỏ tận dung khai thác, lên cơng ty cổ phần bánh Lubico, công ty hoạt động trực thuộc công thương trước kia, sản phẩm làm chủ yếu xuất sang Singapore, Thái lan, Campuchia, Nhật… Thị trường nước Nhưng theo chiến lược phát triển năm đến, Lubico bắt đầu đa dạng hóa loại sản phẩm, cải tiến công nghệ kỹ thuật để thâm nhập thị trường nội địa Đây xem đối thủ tương lai doanh nghiệp lớn ngành bánh kẹo • Thời điểm hiện doanh nghiệp sản xuất mía đường trực thuộc quản lý nhà nước, thời gian qua có nảy sinh số vấn đề quản lý, khai thác, vận hành số nhà máy chưa thực thật tốt, gây thất nguồn lực, tài nhà nước, nguồn cung ứng nguồn nguyên vật liệu không đảm bảo, bật lên nhà máy đường Lam Sơn Trước tình hình nhà nước tập trung vào nhà máy đảm bảo yếu tố sản xt gây thất lãng phí chuyển đổi hoạt động kinh doanh Với đặc thù sản xuất, ngành nghề chủ yếu chuyển qua sản xuất bánh kẹo giống tiền than nhà máy Bibica 1.1 Nguồn lực 1.1.1 Ban quản trị Tổng giám đốc kiêm phó Chủ tịch HĐQT Trương Phú Chiến người cương trực, thẳng thắn sâu sát Vào Bibica từ mới tốt nghiệp đại học, ông không ngừng học hỏi, phấn đấu để ngày hồn thiện Những cố gắng, kiên trì ông lãnh đạo công ty đánh giá cao đề bạt lên cấp quản lý trở thành lãnh đạo chủ chốt cơng ty Ơng có phương châm kinh doanh hay, là: cơng khai – minh bạch – mang đến chất lượng tốt cho người tiêu dùng lợi ích cao cho nhà đầu tư Khai thác sử dụng tài nguyên đất nước, xã hội phải có trách nhiệm bù đắp lại hoạt động có ý nghĩa Ơng quan niệm: “cái người khác làm làm được, có khả năng, quan trọng sử dụng khả cho đúng” Nhiều năm kinh nghiệm điều hành quản trị doanh nghiệp với tầm nhìn chiến lược, ln nhạy bén nắm bắt hội, phân tích rủi ro đưa định quan trọng để đạt mục tiêu công ty, ông dẫn dắt Bibica vượt qua môi trường kinh doanh đầy thách thức để trở thành công ty hàng đầu bánh kẹo Việt Nam vững tin vượt khó giữ vững thương hiệu Bibica người Việt trước tham vọng đối tác ngày phát triển để đạt mục tiêu cao trở thành thương hiệu bánh kẹo dẫn đầu thị trường 1.1.2 Nhân viên Mục tiêu Công ty hướng đến việc xây dựng BIBICA trở thành thương hiệu toàn cầu với đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt huyết đầy lực Vì sách tuyển dụng Cơng ty ln hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên, từ bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, ứng viên có kỹ thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chun mơn cao phù hợp với u cầu cơng việc giao Bằng chiến lược quản trị nhân hợp lý, sách đãi ngộ tốt, cạnh tranh hấp dẫn, công ty xây dựng đội ngũ nhân tài có tầm nhìn, có nhiệt huyết, động, sáng tạo Tất nhân viên tư tốt công việc, chủ động kiểm sốt cơng việc quản lý mình, biết tự thể hiện mình, dám nghĩ, dám làm khơng thụ động chờ cấp giao công việc Tất nhân viên lập bảng báo cáo công việc ngày Báo cáo lãnh đạo đọc, mà cho thân người nhân viên để họ hệ thống kiểm sốt cơng việc Nhờ áp dụng ngun tắc quản lý mà tinh thần trách nhiệm công việc nhân viên công ty cao công việc công ty thực hiện tốt Đào tạo nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Bibica áp dụng đa dạng chương trình đào tạo như: hội nhập, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề, hướng dẫn tiếp thu công nghệ mới… Chú trọng huấn luyện đào tạo qua công việc: cấp đào tạo cấp dưới, chuyên môn cấp cao/ thợ bậc cao đào tạo cấp thấp Luân chuyển nguồn nhân lực để đào tạo qua công việc thực tế Bên cạnh đó, quy chế đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ rõ ràng tương xứng với thái độ lực cá nhân, đảm bảo thu nhập CBCNV cạnh tranh tương xứng với đơn vị ngành nghề Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tơn vinh khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai công Chế độ khen thưởng định kỳ năm cuối năm tùy theo kết hoạt động kinh doanh Ngoài ra, tất lao động hưởng chế độ bảo hiểm, đài thọ ăn trưa, nhà ở,xe đưa rước,khám sức khỏe định kỳ… Ưu đãi mua cổ phiếu theo kỳ hạn Chính mà đội ngũ lao động trung thành nổ lực cơng ty Thương hiệu Thương hiệu sản phẩm Đạm Phú Mỹ có uy tín thị trường, hầu 1.2 hết người nông dân biết đến tin dùng Thương hiệu PVFCCo Central Công ty chưa 16 nhiều người tiêu dùng biết đến Công ty nổ lực để gắn thương hiệu sản phẩm vào thương hiệu Cơng ty 1.3 Tài Các thơng số tài 2011 2012 2013 ROA 5,90% 4,47% 5,68% ROE 8,13% 3,37% 7,52% EPS 3.007 1.679 2.920 Doanh thu bán hàng 1.000.308.393 929.653.195 1.052.962.619 Doanh thu tài 14.809.153 6.343.211 3.236.497 Lợi nhuận sau thuế 46.369.366 25.885.584 44.880.175 Vốn đầu tư chủ sở hữu 154.207.820 154.207.820 154.207.820 Vốn chủ sở hữu 574.307.296 579.052.542 594.881.031 Tổng tài sản 786.198.058 768.377.979 808.294.033 Vòng quay hàng tồn kho 5,96 5,51 6,95 Vòng quay tổng tài sản 1,29 1,20 1,34 Vòng quay vốn chủ sở hữu 1,79 1,61 1,79 Bảng Thơng số tài Sau lợi nhuận ròng sụt giảm mạnh năm 2012, Bibica công bố kết lợi nhuận năm 2013 với mức tăng trưởng vượt kỳ vọng Qua số liệu thống kê, năm 2013, doanh thu từ bán hàng tăng so với năm 2012 cao năm gần (2011-2013), kéo theo lợi nhuận tăng theo Dù doanh thu tăng khơng nhiều lợi nhuận ròng năm 2013 Bibica tăng gần gấp đôi Vào năm 2012, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, chiến lược sản phẩm giá thấp bộc lộ nhiều sơ hở từ đầu năm 2013, Bibica chuyển hướng Đó cạnh tranh cách gia tăng sản phẩm cao cấp giá thấp sản phẩm ngoại Các sản phẩm chủ lực Bibica gia tăng tỉ trọng hàng cao cấp lên 50% so với nhóm hàng trung cấp giá thấp dòng sản phẩm chủ lực gia tăng hàng cao cấp năm qua bánh quy bánh lan chiếm đến gần 45% tổng doanh thu: bánh Hura Deli đóng góp mức tăng trưởng khoảng 20% tổng tăng trưởng lợi nhuận, bánh Cookies Goody đạt mức tăng trưởng 300% so với kỳ năm ngối, đóng góp khoảng 10% tăng trưởng lợi nhuận Bibica 2013 Qua bảng phân tích ta thấy, Bibica cơng ty có hiệu suất sử dụng tài sản tốt, đặc biệt hiệu suất sử dụng tài sản lưu động Khả toán Bibica tương đối tránh áp lực trả nợ khả huy động vốn cách dễ dàng 1.4 Tài sản - Tại văn phòng cơng ty: Lê Thị Hoa – Trưởng phòng Kinh doanh - Tại Nhà máy phân bón: Nguyễn Thị Lệ Thủy – Giám đốc - Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Thành phố HCM: Võ Thị Thanh Lương- nhân viên bán hàng - Xí nghiệp Nơng sản Long Khánh: Phạm Danh Vọng – Giám đốc - Trạm Vật tư nơng nghiệp Tân Phú: Nguyễn Hữu Có – Trưởng trạm Trạm Vật tư nông nghiệp Vĩnh Cửu: Hồ Sỹ Trung – Trưởng trạm - Trạm Vật tư nông nghiệp Xuân Hiệp: Cao Văn Minh – Trưởng trạm - Trạm Vật tư nông nghiệp Cẩm Mỹ: Phạm Thanh Đồng – Trưởng trạm - Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm San: Nguyễn Văn Ngà – Trưởng 1.5 Công nghệ 1.6 Marketing 1.6.1 Sản phẩm (Product) 1.6.2 Kênh phân phối (Place) 1.6.3 Chiêu thị (Promotion) • Hoạt động nghiên cứu thị trường để thăm dò ý kiến độ hài lòng người tiêu dùng sau sử dụng sản phẩm Thu thập thơng tin lợi ích • mong muốn khách hàng để cải tiến hoàn thiện sản phẩm Bibica tiến hành nghiên cứu định vị sản phẩm đối với phân khúc khách hàng để đưa chiến lược phù hợp phát triển hệ thống bán hàng thích hợp Bibica tạo nhóm sản phẩm dinh dưỡng cho người bị bệnh mãn tính tiểu đường, huyết áp, máu nhiễm mỡ Các loại sản phẩm có mặt rộng khắp, quen thuộc nước Năm 2013, Bibica mở cửa hàng riêng cho nhóm hàng dinh dưỡng TP.HCM, • Hà Nội năm 2013 mở rộng thành phố lớn khác Quảng cáo Internet: quảng cáo trực tiếp website công ty • website liên kết youtube.com,… Quảng cáo truyền hình: chương trình quảng cáo đài VTV, HTV đài địa phương cho nhãn hiệu mới theo chiến dịch tung sản • • phẩm Quảng cáo báo chí Quảng cáo tiếp thị hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ an tồn thực phẩm, thực phẩm chất lượng sống, nhằm • quảng bá mạnh cho thương hiệu Bibica Tài trợ gameshow: công ty tài trợ chương trình “Việt Nam q hương tơi”, • “Vượt lên mình”, “Trái tim nhân ái”, Các chương trình tiếp thị trực tiếp: chào hàng trực tiếp, nếm thử sản phẩm mới Các chương trình khác thiết kế nhằm đề cao bảo vệ • nâng cao hình ảnh sản phẩm cơng ty Cơng chúng bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông, nhân viên, quyền, cộng đồng xã hội mà cơng ty hoạt động Chương trình hợp tác với Viện Dinh Dưỡng Việt Nam sản phẩm mới • giúp phòng chống thiếu máu thiếu sắt phụ nữ, cho người ăn kiêng, bệnh • nhân tiểu đường, Các chương trình tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, phụ nữ, • bệnh nhân tiểu đường, Công ty quan tâm đến công tác xã hội từ thiện với số tiền năm - lên đến 400 triệu đồng Cụ thể: Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Nhơn Trạch, Đồng - Nai Xây dựng nhà tình nghĩa 19 nhà tình thương Đồng Nai Quà tặng cho trẻ em nghèo vào dịp lễ tết Thăm nom tặng quà cho trẻ em khuyết tật, người già neo nơn, - sở từ thiện Tp.HCM Đồng Nai Tài trợ cho hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao (Giải bóng đá Nhi - đồng Đồng Nai, thi Robocon ) Thăm tặng quà chiến sỹ biên giới hãi đảo vào dịp tết Nguyên Đán Cứu trợ nạn nhân động đất, sóng thần 1.6.4 Giá (Price) Trong năm gần đây, nguyên liệu sản xuất bánh kẹo tăng cao, tăng 10-50% Nhưng Bibica nhận hạn mức nhập nguyên liệu như: đường,… với giá thấp 10% so với nội địa nên công ty cân nhắc kĩ việc tăng giá Công ty hướng đến mục tiêu giá cạnh tranh tốt so với đối thủ ngành đối thủ nước ngồi Do đó, từ năm 2008 đến nay, cơng ty lần điều chỉnh lại mức giá tăng thấp so với đối thủ, để đáp ứng nhu cầu tầng lớp xã hội, người sử dụng sản phẩm Bibica dù có thu nhập cao hay thấp Cạnh tranh thị trường bánh kẹo Việt Nam khốc liệt Có đến khoảng 25% thị trường nội địa rơi vào tay đối thủ nước ngồi Trong tình hình này, cơng ty nước Bibica lựa chọn cho phân khúc khách hàng có thu nhập thấp trung bình với giá sản phẩm thấp so với cơng ty nước ngồi để nhanh chóng chiếm thị phần lớn Bibica trọng đến phân khúc cao cấp, đưa giá thành rẻ 20 30% so với sản phẩm ngoại loại Bộ sản phẩm Goody Palomino thành công mùa Tết 2013 minh chứng cho hướng đắn Nhờ đó, thị phần Bibica, tính tồn thị trường bánh kẹo, tăng lên từ mức 8%năm 2008 lên khoảng 18%, phân nửa thị Kinh Đơ năm 2012 1.7 Văn hóa cơng ty 1.7.1 Định vị thương hiệu Công ty hàng đầu cung cấp sản phẩm thực phẩm, đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, hình thức đẹp, hấp dẫn Tầm nhìn thương hiệu: “Trở thành cơng ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam” 1.7.2 Bảo vệ thương hiệu Bibica đăng ký quyền nhãn hiệu sản phẩm như: Hura, Sumika, Zoo, Bốn Mùa, Creamy, sản phẩm bánh trung thu cao cấp… Bibica tham gia vào hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng nhằm đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả nhằm bảo vệ thương hiệu bảo vệ người tiêu dùng 1.7.3 Trách nhiệm với xã hội bổn phận Bibica Bibica có 17 năm liên tiếp bình chọn thương hiệu dẫn đầu danh sách Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao Bibica thường xuyên tham gia tài trợ cho chương trình xã hội – từ thiện nước Thương hiệu Bibica gắn liền với hoạt động xã hội xây dựng trường học cho vùng sâu – vùng xa, chương trình “Tiếp sức đến trường” Bibica tài trợ cho chương trình truyền hình thực tế tiếng nhằm giúp phát triển nhân cách cho hệ trẻ “Hành trình kết nối trái tim” đài HTV; “Lữ khách 24 giờ” HN “Vì Bạn Xứng Đáng” VTV3 Cùng với nỗ lực 1000 CB – CNV công ty, Bibica giữ vững tinh thần cống hiến để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm sức khỏe cam kết đồng hành chương trình xã hội, cho sống ngày tốt đẹp ... tên: Công ty vật tư nông nghiệp Đồng Nai Ngày 02/12/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai định số 5939/QĐ/UBT chuyển đổi công ty Vật tư nông nghiệp thành công ty TNHH thành viên Vật tư nơng nghiệp. .. mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, Cơng ty TNHH thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công ty thành viên (công ty con) tổ hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; hạch toán độc lập, dưới... 1975, công ty nông nghiệp Đồng Nai tiếp quản sở với chức ban đầu hoạt động tư ng tự xí nghiệp kho vận, vận chuyển vật tư nông nghiệp, chịu quản lý điều phối tồn diện cơng ty Nơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan