TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

23 109 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG NHĨM Lê Tú An Nguyễn Thanh Nhiên Trần Thị Bích Ngọc Trần Thị Diễm Thúy Trần Ngọc Hoàng Yến GVHD: Vũ Thị Vân Anh Email: vuthivananh.wru@gmail.com MỤC LỤC II THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐB SƠNG CỬU LONG I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Biến Đổi Khí Hậu a Định nghĩa b Thực trạng biến đổi khí hậu c Nguyên nhân 1.2 Đồng Bằng Sơng Cửu Long a Vị trí địa lí b.Điều kiện tự nhiên c Kinh tế - xã hội 2.1 Hệ Sinh Thái – Đa Dạng Sinh Học 2.2 Nông – Lâm – Ngưn ghiệp 2.3 Dãi Ven Biển 2.4 Thuỷ Văn – Tà iNguyên Nước 2.5 Sức Khoẻ Cộng Đồng 2.6 Một Số Ngành Khác III ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU IV KẾT LUẬN I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Biến đổi khí hậu - BĐKH thay đổi trạng thái trung bình khí hậu, trì thời gian dài - Ngun nhân hoạt động gia tăng khí nhà kính -.Thực trạng BĐKH: Xâm nhập mặn hạn hán Nhiệt độ tăng Hệ sinh thái bị thối hóa Bão lũ tượng thời tiết cực đoan 1.2 Đồng sơng Cửu Long a Vị trí địa lý -.Diện tích 39.734 km2 chiếm 12,2 % diện tích nước -.Có vị trí quan trọng giao lưu quốc tế b Điều kiện tự nhiên - Được hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi dần - Địa hình tương đối phẳng, độ cao trung bình - 5m, có khu vực cao 0,5 - 1m so với mặt nước biển -Nền khí hậu nhiệt đới ẩm với tính chất cận xích đạo - Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa (tháng 5-10), mùa khô (tháng 12-4 năm sau) II THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG 2.1 Hệ sinh thái - Đa dạng sinh học Theo kịch Viện Khoa học khí tượng thủy văn mơi trường xây dựng, nước biển dâng cao từ 75 cm đến m khoảng 20 - 38% diện tích đồng sông Cửu Long, khu bảo tồn, khu đa dạng sinh học bị tác động nghiêm trọng 2.2 Nông – Lâm – Ngư nghiệp a Nông nghiệp Nước biển dâng cao làm xâm nhập mặn sâu vào nội địa Các thiên tai hạn hán, bão, lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng nông sản Tăng dịch bệnh, dịch hại, giảm sút suất mùa màng vật nuôi Gây rủi ro tổn thất dịch bệnh lớn b Lâm nghiệp - Nhiệt đ ộ tăng, cường độ khô hạn gia tăng làm tăng nguy cháy rừng, phát triển dịch bệnh Nhiều cánh rừng ĐBSCL mức báo động cháy cấp “Dấu ấn” biến đổi khí hậu rừng ngập mặn Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre: trơ gốc sò hến chết trắng bãi - Giảm diện tích rừng ngập mặn, tác động xấu đến biển rừng tram rừng trồng đất bị ô nhiễm phèn c Ngư nghiệp - Cường độ lượng mưa lớn làm cho nồng độ muối giảm thời gian dài dẫn đến sinh vật nước -lợNước mặn lụcloạt địa, làm nơi sinh sống ven bờ,lấn bị sâu chếtvào hàng mộthệ sốsinh loài thái thủyrong sản nước làm giảm -thích Chấthợp hữucủa biển giảm nguồn sản phẩm quang hợp chất dinh dưỡng cho sinh vật đáy - Nhiệt độ tăng làm nguồn thủy, hải sản bị phân tán Suy thối phá hủy rặn san hơ Cá di cư 2.3 Dãi ven biển Gia tăng ngập lụt, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn vùng thấp trũng đồng sông Cửu Long Nhiều sinh vật ven biển di cư đến nơi khác 2.4 Thuỷ văn – Tài nguyên nước -Dọc theo bờ biển, vùng đất bị xâm nhập mặn nghiêm trọng gây thiếu nước - Làm thay đổi lượng mưa dòng chảy - Các thiên tai đến nước tăng lên: hạn hán, lũ lụt… 2.5 Sức khoẻ cộng đồng - Làm tăng tỷ lệ bệnh sốt rét, tiêu chảy, suy dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm… -Sự tăng tốc độ phát thải khí nhà kính làm tăng mức độ nhiễm khơng khí - Mực nước dâng tác động đến bãi tắm biển, khu nghĩ dưỡng, khách sạn ven biển - Một số nơi phải di cư nơi sinh sống 2.6 Một số ngành kinh tế, xã hội khác a Giao thông vận tải Các sở hạ tầng đường sắt, đường bị tác động bão lũ, nước biển dâng, thiên tai… Hiện tượng cạn vào mùa khô, ngập úng vào mùa mưa gây cản trở đến giao thông b Năng lượng - Chế độ mưa thay đổi làm thay đổi trữ lượng dự trữ hồ thủy điện, ảnh hưởng đến sản xuất thủy điện - Mùa khô làm nước kèm theo nhu cầu tưới tiêu vùng hạ lưu tăng gây nước làm điện - Một số thiên tai bão, lũ lụt tác động trực tiếp đến hệ thống truyền tải điện, nhà máy điện… c Du lịch nghĩ mát - Sự gia tăng khí nhà kính gây ô nhiễm môi trường - BĐKH ảnh hưởng đến sở hạ tầng khu du lịch, nước biển dâng ảnh hưởng đến bãi tắm -Thời tiết thay đổi thất thường gây cản trở đến du lịch nghĩ mát, khu nghĩ dưỡng núi bãi tắm III ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Xây dựng củng cố hệ thống cống thoát nước, đê bao sông, rạch, khu vực dân cư vùng thấp, đề phòng mực nước dâng cao - Chủ động di dời điểm dân cư vùng thường xuyên bị tác động lũ lụt có nguy xảy sạt lở đất - Nghiên cứu chuyển đổi cấu, giống trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu - Đẩy mạnh quản lý bảo vệ rừng, chống suy giảm rừng tự nhiên, trồng rừng phòng hộ… - Ứng dụng công nghệ viễn thám, tiên tiến tảng công nghệ thông tin dự báo, cảnh báo, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu - Thúc đẩy hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện thành phố - Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường ứng phó biến đổi khí hậu - Tăng cường, đổi công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu IV KẾT LUẬN - Đồng sơng Cửu Long thay đổi mạnh mẽ Sự thay đổi thể ảnh hưởng nước cấp, lũ, hệ sinh thái sức khỏe công cộng - Trong tương lai, tác động BĐKH, kịch thay đổi đồng nên xem xét cẩn thận để tìm kế hoạch hành động sách khả thi cho sống phát triển đồng - Chúng ta cần nâng cao nhận thức ý thức cộng đồng xung quanh dể có giải pháp ứng phó với BĐKH cách hiệu thiết thực - Song phải thực tốt chiến lược mà nhà nước chủ trương dể ứng phó với Cảm n c c đ n bạ e h g n ng ắ l ã ... LỤC II THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐB SÔNG CỬU LONG I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Biến Đổi Khí Hậu a Định nghĩa b Thực trạng biến đổi khí hậu c Ngun nhân 1.2 Đồng Bằng Sơng Cửu Long a Vị trí địa lí... khí hậu - Tăng cường, đổi công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu IV KẾT LUẬN - Đồng sông Cửu Long thay đổi mạnh mẽ Sự thay đổi. .. 2.5 Sức Khoẻ Cộng Đồng 2.6 Một Số Ngành Khác III ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU IV KẾT LUẬN I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Biến đổi khí hậu - BĐKH thay đổi trạng thái trung bình khí hậu, trì thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ khóa liên quan