SKKN PPGD TRÒ CHOI TRONG TIẾT TD

12 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:34

Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục phương pháp trò chơi trong tiết thể dụcMôn thể dục cũng như các môn học khác trong hệ thống giáo dục hiện nay. Vì vậy giáo viên giảng dạy thể dục cũng phải không ngừng học tập để đổi mới các phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục là đào tạo và phát triển con người. Ngày nay việc áp dụng phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có thể sử dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.Các phương pháp giáo dục đặc trưng:Các phương pháp sử dụng lời nói.Phương pháp trực quan.Phương pháp tập luyện.Đặc biệt trong giảng dạy thể dục thì phương pháp tập luyện thường xuyên được áp dụng nhất. Dựa trên cơ sở tích cực vận động của chính người học nhằm phổ biến nhận thức tình cảm thành hành động.Trong phương pháp tập luyện thì phương pháp trò chơi được xem là giải pháp giúp gây hứng thú cho người học nhất. Bởi vì trò chơi đã và đang thỏa mãn nhu cầu khác nhau của con người về nhu cầu giải trí, nhận thức. Về phát triển thể chất cũng như tinh thần. Song ý nghĩa cơ bản của trò chơi là ý nghĩa sư phạm. Cụ thể đã từ lâu nó là một trong những phương tiện, phương pháp cơ bản của giáo dục thể chất.Phương pháp trò chơi trong giáo dục thể chất có những nét tiêu biểu sau: Hoạt động chủ yếu của buổi tập được tổ chức trên cơ sở “chủ đề” có hình ảnh hoặc quy ước để đạt được mục đích nhất định trong những diều kiện và tình huống thay đổi. Tính đa dạng của cách thức đạt mục đích và tính tổng hợp trong hoạt động trò chơi. Hoạt động của người tập mang tính độc lập rộng rãi, yêu cầu cao về sự nhanh trí sáng tạo vận động và khéo léo. Trong trò chơi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với những người tham gia chơi, đồng thời yêu cầu các thành viên tham gia cũng phải có tính độc lập sáng tạo giải quyết mọi tình huống để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong xã hội đại, bât nước phát triển đặt giáo dục quốc sách hàng đầu Điều hồn tồn có học vấn giải thích tượng thiên nhiên, tìm hiểu phát triển nhân loại, hay phát triển vật tượng, nhân sinh quan Biết cách tính tốn, học cách đối nhân sử Trong môi trường giáo dục học sinh dược giáo dục đạo đức cách sống mà nhiều nhà giáo, chuyên gia đúc kết hàng đời để lại hành trang cho người bước vào đời Chính quốc sách hàng đầu đòi hỏi đất nước phải quan tâm đến vấn đề phát triển đội ngũ nhà giáo phải có trình độ , lực, đạo đức tốt để truyền thụ kiến thức hay nhất, dễ hiểu cho học sinh Đồng thời phải tạo phương pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp với thời đại đặc điểm tâm, sinh, lí giai đoạn phát triển học sinh nhằm giúp học sinh tiếp thu tốt kiến thức nhân loại Việt Nam nằm quy luật Đã từ lâu nhà nước ta xác định giáo dục phải quốc sách hàng đầu để xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu sách nhà nước chế độ cho nhà giáo ngày quan tâm để giúp giáo viên yên tâm công tác Đồng thời không ngừng đổi phương pháp học tập sách giáo khoa, đầu tư sở vật chất cho hoạt động giáo dục Hằng năm nhà nước tổ chức đợt tập huấn đổi phương pháp dạy học để nâng cao tay nghề cho cán giáo viên nhằm cải tiến phương pháp dạy học tiên tiến phù hợp với thời đại, đồng thời phát huy phương pháp dạy học cũ có tính hiệu cao Môn thể dục nhà trường môn học khác nằm quy luật Để học sinh thật say mê hứng thú học thể dục phải có biện pháp gì? Để em tiếp thu tốt kĩ vận động phát triển tố chất thể lực áp dụng biện pháp nào? Điều đặt cho nhiều trăn trở Từ suy nghĩ tơi chọn đề tài: “Sử dụng phương pháp trò chơi tiết thể dục”, thực sáng kiến phương pháp giảng dạy thể dục mà kinh nghiệm đúc rút q trình cơng tác thân Thơng qua đề tài giúp cho giáo viên linh hoạt việc sử dụng phương pháp trò chơi, đồng thời bổ sung thêm kho trò chơi vận động dạy học thể dục Mục đích nghiên cứu đề tài Tìm phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng nội dung môn học thể dục, đặc biệt sử dụng phương pháp trò chơi tiết thể dục trường TH & THCS Tả Ngảo, tạo hướng thú tập luyện cho em, qua thực tốt kế hoạch dạy học Đối tượng nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, áp dụng từ lớp đến lớp trường TH & THCS Tả Ngảo Đối tượng nghiên cứu phương pháp trò chơi tiết thể dục, việc áp dụng phương pháp trò chơi thực tế giảng dạy trò chơi để áp dụng giảng dạy Sách giáo viên môn thể dục – – - số tài liệu khác Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khảo sát hoc sinh trường TH & THCS Tả Ngảo từ lớp đến lớp năm học 2016 – 2017 Phương pháp nghiên cứu : - Đúc rút kinh nghiệm trình giảng dạy - Đọc, nghiên cứu tài liệm xem phim tư liệu - Quan sát điều tra tình hình tham gia học tập trước sau thực đề tài PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận vấn đề Môn thể dục môn học khác hệ thống giáo dục Vì giáo viên giảng dạy thể dục phải không ngừng học tập để đổi phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục đào tạo phát triển người Ngày việc áp dụng phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng tìm tòi, sáng tạo để sử dụng linh hoạt phương pháp giáo dục nhằm đem lại hiệu tốt Các phương pháp giáo dục đặc trưng: - Các phương pháp sử dụng lời nói - Phương pháp trực quan - Phương pháp tập luyện Đặc biệt giảng dạy thể dục phương pháp tập luyện thường xuyên áp dụng Dựa sở tích cực vận động người học nhằm phổ biến nhận thức tình cảm thành hành động Trong phương pháp tập luyện phương pháp trò chơi xem giải pháp giúp gây hứng thú cho người học Bởi trò chơi thỏa mãn nhu cầu khác người nhu cầu giải trí, nhận thức Về phát triển thể chất tinh thần Song ý nghĩa trò chơi ý nghĩa sư phạm Cụ thể từ lâu phương tiện, phương pháp giáo dục thể chất Phương pháp trò chơi giáo dục thể chất có nét tiêu biểu sau: Hoạt động chủ yếu buổi tập tổ chức sở “chủ đề” có hình ảnh quy ước để đạt mục đích định diều kiện tình thay đổi - Tính đa dạng cách thức đạt mục đích tính tổng hợp hoạt động trò chơi - Hoạt động người tập mang tính độc lập rộng rãi, yêu cầu cao nhanh trí sáng tạo vận động khéo léo Trong trò chơi cần phải có phối hợp chặt chẽ với người tham gia chơi, đồng thời yêu cầu thành viên tham gia phải có tính độc lập sáng tạo giải tình để thực nhiệm vụ cụ thể - Thể rõ đặc điểm phẩm chất đạo đức tính cách cá nhân - Tồn trò chơi: lượng vận động bị hạn chế Thực trạng vấn đề Nhà trường nằm xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, điều kiện sân bãi, sở vật chất phục vụ cho mơn thể dục hạn chế bên cạnh học sinh tồn trường chiếm đa số em dân tộc tiểu số trình độ nhận thức không đồng đều, việc dạy môn thể dục nhà trường gặp nhiều khó khăn Phần lớn học sinh không tập luyên môn TDTT Việc áp dụng phương pháp giảng dạy thể dục đòi hỏi người giáo viên phải biết vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy vào tiết học thể dục Là giáo viên giảng dạy môn thể dục, thấy đa số học sinh ngày ngại tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật ngày xuống, tính kiên trì hạn chế, học sinh xuống sân chưa chủ động tập trung vào hàng theo quy định Trang phục thể dục thể thao chưa đồng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình học tập Tư đứng tập luyện gò bó, khơng tự nhiên xơ đẩy tập hợp lớp Sân bải tập luyện q nhỏ, khơng có sân tập riêng Ngồi khó khăn, nhận quan tâm Ban giám hiệu nhà trường, đoàn thể, tổ khối Phần lớn em học sinh ngoan, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn có ý thức cố gắng học tập Từ thực tế thân tìm hiểu nguyên nhân áp dụng phương pháp phù hợp với học sinh, kích thích tích tự giác tính hứng thú cho học sinh nội dung học, tìm phương pháp, biện pháp hợp lý cho đối tượng học sinh thu hút hứng thú tập luyện học sinh 2.1 Thành cơng Phương pháp trò chơi đem lại : hưng phấn học tập học sinh dẫn đến em tiếp thu kiến thức cách chủ động Việc tham gia học tập học sinh sôi Áp dụng phương pháp trò chơi giúp giáo viên truyền tải nội dung kiến thức tốt thơng qua trò chơi 2.2 Hạn chế Việc áp dụng phương pháp trò chơi dẫn đến số tình khơng dự tính trước được, nên việc xử lí gặp khó khăn Sự hưng phấn thái học sinh lớp buổi học ồn ào, giáo viên khó quản lí Đòi hỏi giáo viên phải tập trung nhiều việc giáo dục ý thức tự giác kỉ luật cho học sinh Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Mục tiêu biện pháp Áp dụng biện pháp trò chơi tốt tiết thể dục nhằm gây hứng thú học tập tiết thể dục học sinh, giúp em vừa chơi vừa học đạt hiệu tốt Giới thiệu số trò chơi phù hợp với nội dung học tập nội dung môn thể dục Nội dung cách thức thực Trong việc áp dụng trò chơi giáo viên cần ý : - Nên áp dụng trò chơi vào thời điểm nào? - Có gây hứng thú cho học sinh chơi khơng ? - Trò chơi phát triển tố chất thể lực nào? - Trò chơi bổ trợ cho nội dung học nào? Từ ta xác định nội dung tổ chức trò chơi Trong tiết thể dục ta cần thực trò chơi giai đoạn sau: 2.1: Phần mở đầu - Sau nhận lớp, khởi động chung chuyên môn ta cho em chơi trò chơi mang tính kích thích hưng phấn học tập nội dung Giáo viên cần ý sử dụng trò chơi đơn giản dễ hiểu mang tính tập thể, nhanh, ngắn gọn Bởi u cầu phần mở đầu là: - Giữ vai trò dẫn dắt tạo tiền đề cần thiết cho việc thực nhiệm vụ học - Thực số nhiệm vụ giáo dục giáo dưỡng Các trò chơi áp dụng phần mở đầu gồm: 2.1.1 Chạy ngược chiều theo tín hiệu Chuẩn bị: Học sinh dứng thành vòng tròn Cách chơi: Giáo viên thổi hồi còi học sinh chạy theo vòng tròn hướng nghe hồi còi học sinh chạy ngược lại 2.1.2 Tìm nhóm Học sinh chạy chậm theo vòng tròn nghe giáo viên ( quản trò) hơ: “tập hợp nhóm, tập hợp nhóm” Học sinh vừa chạy vừa hỏi đồngthanh “nhóm mấy, nhóm mấy” giáo viên ( quản trò) hơ nhóm 2, 3, người tùy ý học sinh phải nhanh chóng thực thừa bị thua 2.1.3 Điểm số Cho em đứng thành đội theo hàng dọc Mỗi đội cách cánh tay Giáo viên hạ lệnh “Điểm số từ hết” Em cuối đội sau điểm số xong liền chạy lên đầu hàng lại điểm số từ “1” em sau tiếp tực điểm số đến em số vị trí ban đầu đội thắng đội có em vị trí số 2.2 Phần Phần phần thực nội dung học nghiên cứu tổ cức cho học sinh chơi giáo viên cần lựa chọn trò chơi mà nội dung có tính chất bổ trợ cho tập để từ việc tham gia chơi học sinh hình thành kĩ vận động phát triển tố chất thể lực Giáo viên cần lưu ý khơng nên áp dụng trò chơi nhiều nội dung ví dụ tiết học nội dung giáo viên sử dụng đồng thời lúc nhóm hai trò chơi, khơng hợp lí vì: * Sẽ làm nhóm học không tập chung vào nội dung học chia nhóm mải quan sát nhóm bên cạnh chơi * Giáo viên khơng quản lí lớp tập trung nhiều vào nhóm chơi * Khơng giáo dục ý thức kỉ luật tự giác học sinh Sau nhóm trò chơi bổ trợ cho nội dung học phần bản: 2.2.1 Nội dung đội hình đội ngũ a Điểm số Cho em đứng thành đội theo hàng dọc Mỗi đội cách cánh tay Giáo viên hạ lệnh “Điểm số từ hết” Em cuối đội sau điểm số xong liền chạy lên đầu hàng lại điểm số từ “1” em sau tiếp tực điểm số đến em số vị trí ban đầu đội thắng đội có em vị trí số b.Rết tìm ngọc Mỗi đội xếp thành hàng, người sau ôm bụng người trước, đội thành rết, người đứng đầu đội bịt mắt, mõi đội đứng phía Người điều khiển đứng chỗ định, thổi tiếng còi Những người đứng sau đầu rết phải tuyệt đối im lặng dùng tay dấu hiệu cho đầu rết biết hướng mà lê tới chỗ ngọc (người điều khiển) Đội đến trước thắng c Theo lệnh Ổn định tổ chức xong giáo viên nói : “Tơi hạ lệnh …” em làm động tác Nếu khơng có từ “Tơi hạ lệnh …” học sinh mà thực sai VD: Tôi hạ lệnh : Ngồi xuống, đứng lên, đưa tay trước… ( tùy theo yêu cầu giáo viên) 2.2.2 Chạy ngắn Ngoài trò chơi chương trình thể dục bổ sung thêm a.Chiến sĩ lập công * Chuẩn bị: số khúc gỗ số lượng người chơi dài 15-20cm vừa tay cầm * Tổ chức chơi: Kẻ vạch xuất phát, vạch đích cách 17-20m Các em tham gia chơi xếp thành hàng sau vạch xuất phát Khi giáo viên lệnh “bắt đầu” tất em nhanh chóng chạy lên phía trước nhặt em khoanh gỗ sau nhặt xong trỏ vạch xuất phát Số khoanh gỗ giảm dần có bạn chiến thắng b Trò chơi “Hồng oanh, hồng yến” Đội hình chơi hình Khi giáo viên hơ tên đội đội chạy Đội khơng hơ tên cần quay lại đuổi theo vafddungj vào lưng đội bỏ chạy Sau thời gian chơi đội bị bắt nhiều thua Lưu ý đuổi đến vạch giới hạn 2.2.3 Các môn nhảy a Nhảy lùi Thành lập đội số lượng xếp thành hàng dọc Khi giáo viên thổi còi, em số dội ngồi xuống lưng quay vè vạch đích hai tay nắm cổ chân nhảy giật lùi đến đích nhanh chóng chạy vỗ tay cho bạn thứ đội mình, em thứ thực em số đội hết người trước thắng b.Nhảy vượt rào Chia lớp hàng ( hàng) tùy số lượng hai hàng thành đội ngồi xổm quay mặt vào cách khoảng 1- 1,5m cặp có gậy thể dục cặp cầm gậy giơ cao khoảng 0,4m, cặp cách cặp 1m Khi giáo viên lệnh cặp thứ đội để gậy vòng bên chạy cuối hàng sau dó chụm chân liên tiếp nhảy qua tất gậy hàng đội cặp nhảy xong vị trí cũ cặp làm đội nhảy xong trước thắng 2.3 Phần kết thúc Ở phần kết thúc chủ yếu giáo viên chơi trò chơi hồi tĩnh giúp học sinh giảm hưng phấn hệ thống quan tim, mạch, phổi, thần kinh, loại bỏ căng thẳng nhóm bắp PHẦN KẾT LUẬN Hiệu SKKN - Qua thời gian sử dụng phương pháp trò chơi tơi thấy tiết học đạt số kết sau: * Tiết thể dục sơi hơn, học sinh nhiệt tình tham gia * Các vấn đề giáo dục thể chất giải * Tiết học không nhàm chán, học sinh mong chờ tiết học để tiếp tục học - Phương pháp trò chơi tiết thể dục giúp cho đội ngũ giáo viên có cách tiếp cận phương pháp giảng dạy thể dục lấy học sinh làm trung tâm, giúp em phát huy cao độ khả thân nhằm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giáo dục ý thức tập thể cao Từ phương pháp tròi chơi giúp giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh cách chủ động tiết học không nhàm chán, phát huy tố chất thể lực học sinh - Phương pháp trò chơi tiết thể dục nhiều giáo viên thể dục huyện áp dụng Tuy nhiên việc áp dụng có đem lại hiệu cao hay khơng điều phụ thuộc vào kinh nghiệm giảng dạy giáo viên Kinh nghiệm thân phương pháp giảng dạy trò chơi tiết thể dục hy vọng tài liệu để giáo viên tham khảo thêm nhằm bổ sung vào kinh nghiệm giảng dạy bàn thân 2.Tài liệu tham khảo 1.Giáo trình lí luận phương pháp Giáo Dục Thể Chất: PTS Nguyễn Mậu Loan 2.Trò chơi thi đua ngồi trời: Trần Phiêu – Đài Trang- Duy vũ : Nhà xuất trẻ 3.Trò chơi vận động: Phạm Đức Phú – Trần Đồng Lâm : Nhà Xuất TDTT – Hà Nội ( 1981) 4.SGV thể dục lớp 6, 7, 8, Tả ngảo, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Người viết Vùi Ngọc Kiên ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 10 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG 11 12 ... thức thực Trong việc áp dụng trò chơi giáo viên cần ý : - Nên áp dụng trò chơi vào thời điểm nào? - Có gây hứng thú cho học sinh chơi khơng ? - Trò chơi phát triển tố chất thể lực nào? - Trò chơi... xác định nội dung tổ chức trò chơi Trong tiết thể dục ta cần thực trò chơi giai đoạn sau: 2.1: Phần mở đầu - Sau nhận lớp, khởi động chung chuyên môn ta cho em chơi trò chơi mang tính kích thích... trường TH & THCS Tả Ngảo Đối tượng nghiên cứu phương pháp trò chơi tiết thể dục, việc áp dụng phương pháp trò chơi thực tế giảng dạy trò chơi để áp dụng giảng dạy Sách giáo viên môn thể dục –
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PPGD TRÒ CHOI TRONG TIẾT TD, SKKN PPGD TRÒ CHOI TRONG TIẾT TD