Một số giải pháp cơ bản giúp học sinh sử dụng có hiệu quả các thao tác lập luận trong văn nghị luận

19 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:17

MỤC LỤC Mở đầu Trang 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu: 1.3 Đối tượng nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Bước thứ nhất: Trang bị kiến thức văn nghị luận 2.3.2 Bước thứ 2: Xây dựng hệ thống tập giúp học sinh nhận dạng thao tác lập luận sử dụng văn nghị luận để học cách sử dụng có hiệu thao tác 2.3.3 Bước thứ - Hướng dẫn học sinh vận dụng thao tác lập luận vào văn nghị luận 2.3.4 Bước thứ - Hướng dẫn học sinh vận dụng kết hợp thao tác nghị luận văn nghị luận 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang 10 Trang 13 Trang 15 Trang 16 Trang 16 Trang 16 Trang 17 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài: - Ngữ văn môn học có vai trò quan trọng việc hình thành phát triển lực cho học sinh Môn học góp phần hình thành phẩm chất tốt đẹp cho người, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao nhận thức sống kĩ sống Tuy nhiên từ trước đến nay, việc dạy học thường tập trung chủ yếu vào phân môn đọc - hiểu văn văn học mà chưa thực trọng đến phân môn khác làm văn, tiếng Việt - Hiện nay, theo yêu cầu đổi giáo dục mà trọng tâm đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh Muốn phát triển lực học sinh cần trọng rèn luyện cho em kỹ Đối với môn Ngữ văn kỹ đọc - hiểu, nhận diện văn bản, hình thành văn kỹ hình thành văn nghị luận vấn đề quan trọng - Văn nghị luận kiểu quan trọng chương trình ngữ văn PTTH Tuy nhiên chất lượng viết văn nghị luận học sinh thấp Vấn đề có nhiều ngun học sinh viết viết theo cảm tính, nghĩ viết nấy, chưa xây dựng luận điểm, khả lập luận hạn chế, đặc biệt nắm chưa thao tác lập luận nên vận dụng thao tác vào làm văn em lúng túng đọc văn nghị luận học sinh chưa nhận diện cách xác thao tác lập luận sử dụng Vì vậy, tơi manh dạn chọn đề tài: Một số giải pháp giúp học sinh sử dụng có hiệu thao tác lập luận văn nghị luận Mong viết góp phần nhỏ vào việc dạy học hình thành kỹ làm văn nghị luận cho học sinh 1.2 Mục đích nghiên cứu - Qua việc nghiên cứu, tơi mong muốn tìm cách thức giúp học sinh sử dụng có hiệu thao tác lập luận văn nghị luận Từ đó, tự nâng cao lực chuyên môn thân, đồng thời qua muốn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp biện pháp mà thân tìm hiểu ứng dụng giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng viết văn nghị luận học sinh 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Các thao tác lập luận văn nghị luận: giải thích, chứng minh, so sánh, phân tích, bác bỏ, bình luận - Đề tài nghiên cứu trường THPT Quảng Xương Áp dụng thực nghiệm học sinh lớp 11 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Về mặt lí luận: nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức thao tác lập luận nêu - Thực tiễn: áp dụng giảng dạy lớp, rút kinh nghiệm, hệ thống thành phương pháp Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm - Văn nghị luận kiểu quan trọng chương trình Ngữ văn THPT Để làm tốt kiểu học sinh không cần trang bị kiến thức phong phú văn học sống mà phải trang bị đầy đủ kỹ Trong kỹ sử dụng thao tác lập luận kĩ thiết yếu Có nắm thao tác nghị luận học sinh vận dụng vào trình viết văn Hơn nắm kiến thức học sinh dễ dàng nhận diện thao tác lập luận sử dụng văn nghị luận - Xuất phát từ phương châm "học đơi với hành, lí luận phải gắn liền với thực tiễn" nên học làm văn nghị luận, học sinh phải vận dụng lý thuyết vào việc hình thành viết Các em phải hiểu rõ luận bàn vấn đề gì? Để thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào ý kiến cần có lập luận nào? Sử dụng thao tác lập luận cho phù hợp? Nắm vài trò thao tác lập luận làm văn từ vận dụng có hiệu vào viết làm tăng sức thuyết phục cho nghị luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Văn nghị luận có vai trò quan trọng đời sống Nó có khả rèn luyện tư duy, lực biểu đạt quan niệm tư tưởng sâu sắc trước sống Có lực nghị luận người có điều kiện để thành đạt sống xã hội Tuy nhiên nay, học sinh chưa ý thức vấn đề cách sâu sắc Khả diễn đạt, luận giải vấn đề cảu em hạn chế Đứng trước tập thể để đưa ý kiến thuyết phục người đồng tình với ý kiến vấn đề nhiều em lúng túng, diễn đạt chưa rõ, mạch lạc vấn đề Vì vậy, rèn luyện kĩ văn nghị luận cho học sinh yêu cầu cần thiết hoạt động dạy học Ngữ văn - Nghị luận kiểu làm văn mà học sinh trang bị kiến thức từ cấp THCS Tuy nhiên trình giảng dạy nhận thấy rằng, viết nghị luận học sinh thường viết theo cảm tính, nghĩ viết chí em khơng thiết lập dàn ý trước viết Việc vận dụng thao tác nghị luận vào viết nhiều hạn chế Cụ thể, em có sử dụng thao tác giải thích, phân tích, chứng minh hiệu chưa cao, chưa biết cách vận dụng kết hợp thao tác vào viết - Trong chương trình Ngữ văn THPT, thao tác lập luận văn nghị luận kiến thức trọng tâm phân môn Làm văn lớp 11 với thao tác là: so sánh, phân tích, bác bỏ bình luận Đây thao tác thường xuyên vận dụng viết văn nghị luận Sách giáo khoa xây dựng lý thuyết thực hành song tiết học ỏi, việc thực hành dừng lại khâu giải tập sách nên việc vận dụng kỹ vào viết hồn chỉnh chưa có Học sinh lại thường thụ động chưa biết cách hệ thống kiến thức sáng tạo việc sử dụng thao tác lập luận nên viết em chất lượng thấp 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề Học sinh muốn vận dụng cách có hiệu thao tác lập luận văn nghị luận trước hết em phải nắm vững kiến thức lý thuyết thao tác Vì vậy, giảng dạy lý thuyết cho học sinh trọng việc hệ thống kiến thức, đối sánh thao tác để học sinh nắm kiến thức sau cho em thực hành tập để thấy vận dụng thao tác lập luận vào văn nghị luận nào, từ rút cách thức sử dụng có hiệu thao tác Để việc hình thành kĩ sử dụng thao tác lập luận văn nghị luận cho học sinh có hiệu quả, trăn trở khái quát thành bước sau: 2.3.1 Bước thứ nhất: Trang bị kiến thức văn nghị luận Lý thuyết phần thiết yếu để hình thành kĩ Việc giúp học sinh nắm vững lý thuyết trước thực hành điều vô quan trọng Hiện nay, học sinh ngại học lý thuyết làm văn, học qua loa, nắm chàng màng kiến thức nên vận dụng làm nhiều lúng túng Ở bước giáo viên vận dụng tiết học dạy lý thuyết để giúp em năm vững kiến thức văn nghị luận Đây kiến thức văn nghị luận nói chung thao tác lập luận văn nghị luận nói riêng: * Nghị luận kiểu làm văn dùng lí lẽ, phán đốn, chứng để bàn luyện vấn đề * Lập luận văn nghị luận - Lập luận đưa lý lẽ, chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến kết luận mà người nói (viết) muốn đạt tới - Để xây dựng lập luận văn nghị luận, cần xác định luận điểm xác, minh bạch; tìm luận thuyết phục vận dụng phương pháp lập luận hợp lí * Các thao tác lập luận văn nghị luận Chương trình Ngữ văn học sinh trang bị thao tác lập luận là: giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ bình luận Bước thứ này, nhằm hế thống hoá kiến thức thao tác lập luận Các thao tác lập luận tóm lược sau:  Thao tác lập luận giải thích - Khái niệm: Vận dụng tri thức để hiểu vấn đề nghị luận cách rõ ràng giúp người khác hiểu ý - Mục đích/ yêu cầu: Hiểu rõ, hiểu vấn đề nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm - Cách vận dụng: Dùng lý lẽ để giảng giải, cắt nghĩa vấn đề + Giải thích sở: Giải thích từ ngữ, khái niệm khó, nghĩa đen, nghĩa bóng từ + Trên sở đó, sử dụng thao tác lập luận giải thích, giải thích tồn vấn đề, ý nghĩa tường minh nghĩa hàm ẩn  Thao tác lập luận chứng minh - Khái niệm: đưa dẫn chứng, liệu xác đáng để làm rõ vấn đề - Mục đích: làm sáng tỏ thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào vấn đề - Cách vận dụng: Dùng lí lẽ, chứng thừa nhận để chứng tỏ đối tượng Xác định vấn đề chứng minh để tìm nguồn dẫn chứng phù hợp Dẫn chứng phải phong phú, tiêu biểu, toàn diện sát hợp với vấn đề cần chứng minh, xếp dẫn chứng phải lô gic, chặt chẽ hợp lí  Thao tác lập luận phân tích - Khái niệm: Chia tách đối tượng, vật, tượng thành nhiều phận, yếu tố nhỏ; xem xét kĩ lưỡng nội dung mối liên hệ - Mục đích: làm rõ đặc điểm nơi dung, hình thức, cấu trúc mối quan hệ bên bên đối tượng - Tác dụng: thấy giá trị ý nghĩa vật tượng, mối quan hệ hình thức với chất, nội dung Phân tích giúp nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị phi giá trị đối tượng - Yêu cầu: nắm vững đặc điểm cấu trúc đối tượng, chia tách cách hợp lí Sau phân tích chi tiết phải tổng hợp khái quát lại để nhận thức đối tượng đầy đủ, sâu sắc - Cách vận dụng: Khi phân tích cần: + Chia nhỏ đối tượng thành phận theo tiêu chí, quan hệ định để xem xét quan hệ yếu tố tạo nên đối tượng, quan hệ nhân quả, quan hệ đối tượng với đối tượng liên quan,  Thao tác lập luận so sánh - Khái niệm: Là thao tác lập luận nhằm đối chiếu hai hay nhiều vật, đối tượng mặt vật để nét giống hay khác nhau, từ thấy giá trị vật - Mục đích: làm sáng rõ đối tượng nghiên cứu tương quan với đối tượng khác So sánh làm cho văn nghị luận sáng rõ, cụ thể sinh động có sức thuyết phục - Tác dụng: nhằm nhận thức nhanh chóng đặc điểm bật đối tượng lúc hiểu biết hai hay nhiều đối tượng - Yêu cầu: Khi so sánh phải đặt đối tượng vào bình diện, đánh giá tiêu chí thấy giống khác chúng, đồng thời phải nêu rõ quan điểm ý kiến người viết - Cách vận dụng: + Xác định đối tượng nghị luận, tìm đối tượng tương đồng hay tương phản, hai đối tượng lúc + Chỉ điểm giống đối tượng + Dựa vào nội dung cần tìm hiểu, điểm khác biệt đối tượng + Xác định giá trị cụ thể đối tượng  Thao tác lập luận bác bỏ - Khái niệm: dùng lí lẽ, chứng để gạt bỏ quan điểm, ý kiến sai lệch thiếu xác, từ đó, nêu ý kiến để thuyết phục người nghe (người đọc) - Mục đích: Chỉ chỗ sai trái ý kiến, sở đưa nhận định bảo vệ ý kiến lập trường đắn - Tác dụng: giúp nghị luận thêm sâu sắc giàu tính thuyết phục - Yêu cầu: bác bỏ ý kiến người khác, cần nắm sai lầm họ, đưa lí lẽ chứng thuyết phục với thái độ thẳng thắn cẩn trọng, có chừng mực, khách quan, mực - Cách vận dụng: Bác bỏ ý kiến sai thực nhiều cách: bác bỏ luận điểm, bác bỏ luận cứ, bác bỏ cách lập luận kết hợp ba cách + Bác bỏ luận điểm: thơng thường có hai cách bác bỏ: Dùng thực tế Dùng phép suy luận + Bác bỏ luận cứ: vạch tính chất sai lầm, giả tạo lý lẽ dẫn chứng sử dụng + Bác bỏ lập luận: vạch mâu thuẫn, phi lơgíc lập luận đối phương Lưu ý: Trong thực tế, vấn đề nhiều có mặt đúng, mặt sai Vì vậy, bác bỏ khẳng định cần cân nhắc, phân tích mặt để tránh tình trạng khẳng định chung chung hay bác bỏ, phủ nhận tất  Thao tác lập luận bình luận - Khái niệm: bàn bạc đánh giá vấn đề, việc, tượng … hay sai, hay / dở; tốt / xấu, lợi / hại…; để nhận thức đối tượng, cách ứng xử phù hợp có phương châm hành động - Mục đích: nhằm đề xuất thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với nhận xét, đáng giá, bàn luận tượng (vấn đề) sống văn học - Tác dụng: giúp chỗ đúng/sai, hay/dở vấn đề đưa bình luận từ đí đến đánh giá thống nhất, đắn, công vấn đề bình luận - Yêu cầu: cần phải trình bày trung thực, rõ ràng tượng (vấn đề) bình luận Đề xuất chứng tỏ ý kiến nhận định, đánh giá xác đáng từ có lời bàn sâu rộng chủ đề bình luận - Cách vận dụng: Có nhiều cách bình luận, tiến trình gồm ba bước sau: + Nêu vấn đề cần bình luận Khi nêu vấn đề cần bình luận cần phải đảm bảo yêu cầu trung thực, khách quan nêu ngắn gọn, rõ ràng điều theo yêu cầu chủ đề bình luận + Đánh giá vấn đề cần bình luận: Khí đánh giá đứng hẳn phía dùng lí lẽ dẫn chứng để ủng hộ phía đúng, phê phán phía sai Kết hợp phần phía loại bỏ phần hạn chế để tới đánh giá hợp lý, công Đưa cách đánh giá riêng sau phân tích quan điểm, ý kiến khác đề tài cần bình luận Sau học xong phần lí thuyết giáo viên u cầu học sinh vẽ sơ đồ tư thao tác lập luận để dễ ghi nhớ Sơ đồ tư đơn giản thao tác lập luận văn nghị luận 2.3.2 Bước thứ 2: Xây dựng hệ thống tập giúp học sinh nhận dạng thao tác lập luận sử dụng văn nghị luận để học cách sử dụng có hiệu thao tác Khi tổ chức dạy thực hành làm văn, yếu tố thiếu hệ thống tập Bài tập cơng cụ, phương tiện để giáo viên thực ý đồ rèn luyện kỹ cho học sinh Việc lựa chọn tập thực hành nhận dạng thao tác lập luận văn nghị luận giúp học sinh củng cố kiến thức lý thuyết, xác định xác thao tác mà thành thục trình sử dụng thao tác để viết Hiện nay, sách giáo khoa có tập tiêu biểu cho học thao tác lập luận Do vậy, giáo viên phải lựa chọn phù hợp với thời gian tiết học để em thực hành, gây hứng thú cho em trình học tập Khi giảng dạy bài, thao tác cần có hệ thống tập phù hợp Trong q trình dạy, ngồi tập sách giáo khoa thường lựa chọn thêm tập mới, thiết kế theo phiếu học tập để học sinh thực hành vừa nhanh gọn, tiết kiệm thời gian ỏi tiết học vừa tăng hiệu củng cố kiến thức cho em Ví dụ cho học sinh thực hành thao tác lập luận phân tích, tơi thường in sẵn đoạn văn, văn nghị luận phát cho học sinh tiết học, yêu cầu em đọc trả lời câu hỏi phiếu học tập Bài tập 1: Đọc văn sau trả lời câu hỏi bên dưới: Quá xúc trước hoạ tham nhũng, hối lộ, cuối đời, bệnh nặng Trung Quốc, Đặng Huy Trứ dốc hết trí tuệ sinh lực để soạn sách dày 650 trang bàn nạn hối lộ đức liêm người làm quan, gọi “Từ thụ yếu quy", tự bỏ tiền túi in năm 1868, mong để lại cho đòi sau làm học Đây sách có khơng hai ưong lịch sứ nước ta, tác phẩm đặc sắc độc đáo Sách “Từ thụ yếu quy" nêu lên làm quan phái ln tâm niệm có 104 thứ hối lộ khơng thể nhận / “Từ thụ yếu quy” đúc kết 104 kiểu hối lộ, tham nhũng điển hình phố biến xã hội Sau điều viết tệ hối lộ, Đặng Huy Trứ kêu lên: Không thể nhận ! Sau số 104 thứ hối lộ nhận Phần trình bày, ví dụ, lấy điển tích Trung Hoa để làm gương kĩ, phong phú, xin lược qua Sĩ tử thi hối lộ cầu đỗ Phép thi quý chọn thực tài Thế mà có kẻ hèn kém, ngày thường chẳng chịu học hành, đến kì thi liền đem tiền bạc đến hối lộ quan chấm thi, để cầu đỗ Những kẻ ấy, đỗ đời họ tiến thân đường mờ ám, di hại cho dân chúng không nhỏ Thứ hối lộ nhận! Quan lại xảo quyệt hối lộ cầu tiến cử Người làm quan phần đơng nóng lòng mưu cầu giàu sang, muốn bổ vào chỗ dễ kiếm chác, mong thăng chức, Lúc đầu biếu ta sơn hào, hải vị, trà ngon, the tốt, tiếp đến tuỳ thích lớn nhỏ sẵn sàng dâng vàng bạc từ lạng đến ba bốn trăm lạng Đến mua chức quan lãi mẹ đẻ lãi Họ dùng quyền lấy lại, dùng ngày giỗ cha mẹ lấy lại, dùng việc cưới xin đế mà lấy lại Thứ hối lộ nhận! Quản cơ, suất đội hối lộ để coi cửa quan, cửa biển (tức hải quan) Ở cứa biển, thuyền buôn nước đòi biếu tiền, gạo, thố sản Thuyền bn Tàu vào đòi biếu hàng Tàu, dăm ba lạng bạc Như hàng năm, họ thu nhiều Nghe tin cửa biển thiếu người họ chạy chọt, vay tiền bạc để hối lộ ta Được chức họ sách nhiễu bn Khơng có vật dù nhỏ mọn mà họ khơng lấy Thứ hối lộ không nhận ! Địa phương hối lộ quan tra Quan tra đâu ban cấp tiền bạc Dầu thế, địa phương chuẩn bị tiền nong, vàng bạc, chờ xem mà biện lễ Họ quà cáp nhiều, nói khéo, nên khiêm khuvết che đậy cho họ, tờ trình đầy rẫy lời tán dương, khen ngợi Vâng lệnh vua, cầm tờ tiết kinh lược việc lớn, mà triều đình trông cậy vào đâu ? Thứ hối lộ không nhận ! Thương nhân hối lộ để xin giấu bớt thuế Khi thuyền chở hàng cảng, theo hai hạng quý thường, vào số cân mà đánh thuế Song phép cơng cố định mà lòng người ham muốn khơng Con bn lần đo khám đem tiền bạc hối hộ cho quan để ẩn lậu cho Chỉ thấy họ lễ hậu mà giảm cho, để túi riêng ta căng đầy, thuế khố triều đình bị thất - Thứ hối lộ nhận ! Con bn nước ngồi hối lộ để cầu thân Con bn mang lễ vật biếu quan trà Ô Long, quạt lông trắng, lộc nhưng, quế chi, the lụa Tồ Cháu, đồ sứ Giang Tây, Nhờ họ buôn bán hàng cấm, tung tiền để mua chuộc, xin thầu việc việc khác mà trở nên giàu có Họ mưu dùng ta làm tường chắn cho họ làm giàu Thứ hối lộ khơng thể nhận ! Còn có nhiều thứ hối lộ khơng thể nhận như: Hối lộ để chia thứ dôi kho, hối hộ để cầu xin làm việc thu thuế, nhà giàu keo kiệt hối lộ để miễn góp việc cơng, hối lộ để xin khai thác khống sản, Ế Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm quan lo kinh tế cho triều đình, Đặng Huy Trứ tổng kết gần đủ mưu ma hối lộ, tham nhũng Ông viết sách cách 140 năm, đọc lên giật ! Tơi ước ao sách ‘‘Từ thụ yếu quy” tái bản, thành sách gối đầu giườỉig để cán có chức có quyền đọc mà tu thân (Theo http://ngominhblog.wordpress.com) a Xác định thao tác lập luận sử dụng văn b Thao tác lập luận sử dụng văn bản? Trả lời: a Thao tác lập luận sử dụng văn phân tích b Trong văn bản, sau giới thiệu nét chung Từ thụ yếu quy Đặng Huy Trứ, tác giả tập trung sâu vào kiểu hối lộ, tham nhũng điển hình xã hội lúc Thao tác lập luận phân tích sử dụng để phân chia tệ tham nhũng, hối lộ nói chung thành kiểu dạng riêng, cụ thể, để người đọc xem xét chúng cách thấu đáo Trên sở đó, tác giả làm cho người đọc thấy rõ Từ thụ yếu quy sách đặc sắc, độc đáo, đến xứng đáng tác phẩm gối đầu giường người có quyền có chức, để họ đọc, ngẫm nghĩ, qua tu dưỡng đức liêm Phiếu học tập Bài tập 2: Từ kỉ XX, dân số giới tăng với nhịp độ chưa thấy Năm 1950, dân số giới 2.5 tỉ người đến năm 1980, sau 30 năm lên tới 4,4, tỉ người, năm 1987 tỉ Nếu theo tốc độ gia tăng năm 80 kỉ (XX) đến kỉ XXI (năm 2050), dân số giới đạt số gần tỉ người Dân số ngày tăng ảnh hưởng nhiều đến đời sống cá nhân, dân tộc toàn thể cộng đồng Những ảnh hưởng là: khơng có đủ lương thực, thực phẩm cung cấp cho bữa ăn hàng ngày, từ dẫn đến cảnh đói nghèo, tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy thoái sức khỏe, giống nòi khơng khơng phát triển mà dễ dàng bị thối hóa Dân số tăng việc làm, sở sản xuất có hạn dẫn đến thiếu việc làm, thất nghiệp ngày tăng, dân số tăng nhanh chất lượng sống cộng đồng, gia đình cá nhân giảm sút (Sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1, Nxb Giáo dục, 2007, tr.27) Câu 1: Đối tượng phân tích đoạn văn gì? Câu 2: Hãy cách phân tích đối tượng đoạn văn trên? Trả lời: Câu 1: Đối tượng phân tích văn bùng nổ dân số giới, nêu câu văn mở đầu đoạn, nhắc lại nhiều lần đoạn Câu 2: Cách thức phân tích: - Phân tích theo quan hệ nguyên nhân – kết quả: dân số bùng nổ (nguyên nhân) → ảnh hưởng nhiều đến đời sống người (kết quả) - Phân tích theo quan hệ nội đối tượng: ảnh hưởng xấu việc gia tăng dân số đến người + Tiếu lương thực thực phẩm + Suy dinh dưỡng, suy thối giống nòi + Thiếu việc làm, thất nghiệp - Phân tích kết hợp chặt chẽ với tổng hợp: Dân số tăng → ảnh hưởng đến nhiều mặt sống người → dân số tăng nhanh chất lượng sống cộng đồng, gia đình cá nhân giảm sút Bài tập 3: Cho đoạn văn nghị luận sau: “Chớ tự kiêu tự đại Tự kiêu tự đại khờ dại Vì hay, nhiều người hay Mình giỏi nhiều người giỏi Tự kiêu tự đại tức thối Sơng to bể rộng nước chứa được, độ lượng rộng sâu Cái chén nhỏ, đĩa cạn chút nước đầy tràn, độ lượng hẹp nhỏ Người mà tự kiêu tự mãn chén, đĩa cạn.” (Hồ Chí Minh, “Cần kiệm liêm chính”) Câu 1: Chỉ hai thao tác lập luận sử dụng đoạn văn trên? Đoạn văn sử dụng hai thao tác lập luận phân tích so sánh, bởi: - Đối tượng phân tích thái độ tự kiêu tự đại người Hồ Chí Minh phân tích cách chia tách hai lí khiến người ta thấy tự kiêu tự đại khờ dại tự kiêu tự đại tức thoái - So sánh người tự kiêu tự đại chén nhỏ, đĩa cạn Câu 2: Theo em thao tác lập luận thao tác đoạn văn? Mục đích nghị luận văn trên: muốn cho người đọc hiểu cách cặn kẽ thái độ “tự kiêu tự đại” người, thói xấu, đáng phê phán, khơng nên có Việc so sánh (với chén nhỏ, đĩa cạn hay với sơng ti bể rộng) có tác dụng bổ trợ đẻ cho phân tích rõ ràng, sâu sắc, thấm thía thơi Do thao tác lập luận phân tích, khơng phải so sánh Bài tập 4: “Thấy người bị tai nạn xe cộ quằn quại vũng máu, ngoảnh mặt, thẳng Thấy trẻ em lang thang cầm tập vé số tay mời chào khản giọng, chẳng mua chớ, có kẻ nhẫn tâm giật cướp nắm vé số vù xe biến thẳng Cả đám niên sức dài vai rộng ngồi ngả ngốn cà phê, bé đánh giầy xong ngửa tay xin tiền công, tiền đâu chẳng thấy, gã co chân phóng thẳng vào ngực bé, quát “Cút!” Rồi bọn cười hơ hố Thấy nhà hàng xóm cháy, dửng dưng bình chân vại … Rồi từ hành động riêng lẻ ấy, quen dần thành thói “ăn bẩn” có tổ chức ăn bớt tiền cứu trợ bão lụt, biển thủ tiền dành cho gia đình sách, rút ruột cơng trình để gây bao thảm họa … Tất từ thói vơ cảm mà Vô cảm với mồ hôi, nước mắt người lao động còng lưng đóng thuế Vơ cảm trước nỗi thống khổ đồng loại Và thói vơ cảm đồng hành với thói ích kỉ, ích kỉ cách tối tăm mù quáng Đến chừng mực thói ích kỉ trở thành tội ác Đáng sợ thay!” (Hoài Giang) Câu hỏi: Nhận diện thao tác lập luận sử dụng đoạn văn cho biết thao tác vận dụng nào? Trả lời: - Đoạn văn sử dụng thao tác lập luận bình luận - Đoạn văn bàn vô cảm người xã hội ngày Tác giả nêu tượng cách trung thực, sau đưa ý kiến đánh giá mình: kịch liệt phê phán thái độ dửng dưng người người (Học sinh vào dấu hiệu nhận biết thao tác lập luận bình luận là: văn phải bộc lộ thái độ, suy nghĩ hay đề xuất tác giả vấn đề nghị luận Thái độ thể trực tiếp qua từ ngữ biểu cảm: ôi, thương thay, hại thay, đáng sợ thay, … ) 2.3.3 Bước thứ - Hướng dẫn học sinh vận dụng thao tác lập luận vào văn nghị luận Mục đích bước giúp học sinh sử dụng thao tác lập luận học vào việc viết văn nghị luận Muốn sử dụng thao tác lập luận vào văn nghị luận cách có hiệu học sinh phải nắm mục đích nghị luận Ở thao tác có mục đích sử dụng riêng: 10 - Mục đích thao tác lập luận phân tích là: làm rõ đặc điểm nơi dung, hình thức, cấu trúc mối quan hệ bên bên đối tượng - Mục đích thao tác lập luận so sánh là: làm sáng rõ đối tượng nghiên cứu tương quan với đối tượng khác - Mục đích thao tác lập luận bình luận là: nhằm đề xuất thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với nhận xét, đáng giá, bàn luận tượng (vấn đề) sống văn học - Mục đích thao tác lập luận bác bỏ là: Chỉ chỗ sai trái ý kiến, sở đưa nhận định bảo vệ ý kiến lập trường đắn Căn vào mục đích nghị luận sử dụng thao tác thích hợp vào văn nghị luận Ví dụ 1: Vận dụng thao tác lập ln phân tích: có đề sau Vẻ đẹp ngơn ngữ nghệ thuật Tự tình (bài 2) Hồ Xuân Hương Đề yêu cầu nét đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật thơ Tự tình (bài 2) nghĩa chia tách thơ để xem xét mặt khác nhau, người viết cần sử dụng thao tác phân tích vào dạng đề chủ yếu Có thể gợi ý sau: Vẻ đẹp ngôn ngữ nghệ thuật Tự tình (bài 2) Hồ Xuân Hương ngơn ngữ giàu hình ảnh cảm xúc tạo ấn tượng mãnh liệt + Các từ ngữ văng vẳng, trơ, hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con, có giá trị biểu cảm cao "Văng vẳng" không gợi mở âm - lấy động tả tĩnh để thấy không gian yên tĩnh đêm khuya mà gợi mở khơng gian mênh mông rộng lớn Tô đậm nhỏ bé, lạc lỏng người Cụm từ "cái hồng nhan" lại gợi mỉa mai chua chát người gái đẹp mà phận bạc, rẻ rúng + Nghệ thuật sử dụng từ trái nghĩa: say - tỉnh, khuyết - tròn, - lại + Nghệ thuật sử dụng phép điệp - xuân, phép tăng tiến: mảnh - san sẻ - tí con + Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp câu thơ vừa làm bật sức sống mạnh mẽ thiên nhiên vừa ngầm thể tâm trạng phẫn uất nhân vật trữ tình Xiên ngang mặt đất, rêu đám Đâm toạc chân mây, đá Cách thức sử dụng ngơn ngữ làm cho thơ sinh động, hấp dẫn, để lại ấn tượng mạnh lòng người đọc cô đơn, tủi phận mà gắng gượng vươn lên đầy lĩnh Ví dụ 2: Vận dụng thao tác lập luân giải thích: Đề bài: Pythagos nói: “Im lặng cấp độ cao khôn ngoan Ai im lặng khơng biết nói” Còn Martin Luther King lại phát biểu: “Cuộc sống bắt đầu chấm dứt ngày mà giữ im lặng trước vấn đề hệ trọng.” 11 Từ hai ý kiến trên, anh (chị) viết luận bàn vấn đề cần im lặng hay lên tiếng cách xử người sống Đối với đề học sinh trước hết vận dụng thao tác lập luận giải thích để giải thích rõ vấn đề cần bàn luận: - Im lặng (khơng nói ra, giữ kín) khôn ngoan, quan trọng cần thiết người Biết im lặng, trước điều không nên, khơng nói Khơng im lặng nói nói hết điều nghĩ muốn Im lặng thái độ chờ đợi suy nghĩ hay im lặng đồng ý - Con người nên phải im lặng hay nói điều hệ trọng, cần thiết với sống người tình việc để có lợi thành cơng Điều hệ trọng lợi ích cá nhân, tập thể, gia đình hay quốc gia… - Trong cách xử thế, quan hệ công tác lĩnh vực giao tiếp đời sống, người nhận thức biết nói khơng nói điều trường hợp Biết nói lúc giữ im lặng lúc Nghệ thuật giao tiếp ứng xử khả thích nghi, ứng linh hoạt nói khơng nói Ví dụ 3: Vận dụng thao tác lập luân so sánh: Đề bài: Từ cảm nhận nhân vật Huấn Cao Chữ ngời tử tù Ơng lái đò Ngời lái đò sơng Đà điểm thống khác biệt quan niệm nghệ thuật người Nguyễn Tuân trước sau Cách mạng tháng Tám - 1945 Khi giải đề văn học sinh cần sử dụng thao tác lập luận so sánh để điểm thống khác biệt quan niệm nghệ thuật người Nguyễn Tuân trước sau Cách mạng tháng Tám - 1945 Gợi ý: Nét thống khác biệt cách tiếp cận người qua hai nhân vật Nét thống - Nguyễn Tuân tiếp cận người phương diện tài hoa, nghệ sĩ Huấn Cao nghệ sĩ tài hoa môn thư pháp Ông lái đò "một tay lái hoa" - người nghệ sĩ nghệ thuật vượt thác leo ghềnh - Vẫn ngòi bút tài hoa, uyên bác, lịch lãm, vận dụng tri thức tổng hợp nhiều ngành văn hóa nghệ thuật khác miêu tả biểu - Vẫn sử dụng vốn ngôn từ tinh lọc, phong phú, độc đáo Khả tổ chức câu văn xuôi đầy giá trị tạo hình, có nhạc điệu trầm bổng, biết co duỗi nhịp nhàng Các phép tu từ nhà văn phối hợp vô điêu luyện làm cho nhân vật sắc nét Sự khác biệt - Trước Cách mạng tháng Tám, người Nguyễn Tuân hướng tới ca ngợi người có tính cách phi thường thường người khứ thời vang bóng - Sau Cách mạng tháng Tám, nhân vật tài hoa nghệ sĩ Nguyễn Tuân tìm thấy sống chiến đấu, lao động hàng ngày nhân dân Lý giải 12 - Trước Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tuân người tài tử, thích chơi “ngơng”, mắc bệnh ham mê, thích chiêm ngưỡng, chắt chiu Đẹp nhấm nháp cảm giác lạ - Sau Cách mạng tháng Tám, nhà văn nhạy cảm với người mới, sống từ góc độ thẩm mĩ Ơng nhìn đẹp người đẹp gắn với nhân dân lao động, với sống nẩy nở sinh sôi, đồng thời lên án, tố cáo chế độ cũ, khẳng định chất nhân văn chế độ 2.3.4 Bước thứ - Hướng dẫn học sinh vận dụng kết hợp thao tác nghị luận văn nghị luận Trong thực tế giao tiếp, nói năng, trường hợp người nghị luận sử dụng thao tác lập luận Chẳng văn, đoạn văn nghị luận tác giả so sánh hay phân tích, chứng minh Vì vậy, việc vận dụng kết hợp thao tác lập luận cách thức để đáp ứng nhu cầu đặt làm văn, đời sống, hướng tới đời sống, gắn liền kiến thức sách với thực tế Tuy nhiên, kết hợp thao tác nghị luận văn nghị luận khơng có nghĩa sử dụng thao tác ngang Ví dụ văn cần sử dụng thao tác giải thích, phân tích, so sánh khơng có nghĩa ba thao tác tác ngang nhau, hay thao tác phân tích có vai trò lớn giải thích, so sánh (và ngược lại) Vị trí vai trò thao tác kết hợp định mục đích nghị luận Khi trăn trở tìm cách đạt đến mục đích đặt mà người nghị luận định sử dụng thao tác lập luận nào, thao tác đóng vai trò chủ yếu Như vậy, Người nghị luận cần phải nắm mục đích nghị luận, thực xuất phát từ mục đích nghị luận việc kết hợp thao tác lập luận có hiệu tức nhận xác thao tác lập luận chủ yếu, thao tác lập luận bổ trợ, việc kết hợp thao tác có xác đáng, có nhuần nhuyễn hay khơng Trong tiết học luyện tập kết hợp thao tác lập luận, giáo viên lựa chọn đề văn định, hướng dẫn học sinh cân nhắc việc sử dụng thao tác lập luận cho phù họp viết Từ hình thành ý thức, kĩ sử dụng kết hợp thao tác lập luận, làm cho viết đạt hiệu thuyết phục cao Ví dụ: Đề bài: QUẢ BÓNG ĐEN Một cậu bé da đen chơi đùa bãi cỏ, phía bên đường người đàn ơng thả nhẹ bóng lên bầu trời, bóng đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng có màu đen Cậu bé nhìn khối chí, chạy tới chỗ người đàn ơng, hỏi nhỏ: - Chú ơi, bóng màu đen có bay cao bóng khác khơng ạ? 13 Người đàn ông quay lại, giấu giọt nước mắt lăn nhẹ đơi gò má, ơng lên đám bóng bay chấm nhỏ trả lời cậu bé; - “…… Khơng biết người đàn ơng nói mà thấy “cậu bé nở nụ cười rạng rỡ” (Theo Internet) Anh (chị) trình bày suy nghĩ ý nghĩa câu chuyện Dàn ý: MỞ BÀI: Ý 1: Nêu vấn đề cần nghị luận: Câu chuyện Quả bóng đen THÂN BÀI Đoạn 1: Viết đoạn văn sử dụng thao tác lập luận giải thích Giải thích ý nghĩa câu chuyện - Ý nghĩa rút từ câu chuyện niềm tin vào khả năng, lực bên người Con người bay cao, bay xa đến đâu, điều khơng phụ thuộc vào vẻ bề ngoài, vào khác biệt hình thức Đoạn 2: Viết đoạn văn sử dụng thao tác lập luận phân tích - Con người phải vượt qua khác biệt xuất thân, giống nòi hay ngoại hình bên ngồi tin tưởng vào khả thực bên + Ngoại hình bên ngồi ta, khơng định đến bên Con người dù thuộc giống nòi nào, mang đặc điểm, dáng hình ta có trí tuệ nhân phẩm màu da, tiếng nói, hay khác biệt ngoại hình khơng định đến phẩm chất lực người + Khả thực phẩm chất bên khẳng định bạn ai, bạn bay cao, bay xa tới đâu Làm nên thành công thực người khơng phải ngoại hình hay xuất thân mà quan trọng phẩm chất lực mà người có + Vượt lên mặc cảm tự ti thân, người chiến thắng thử thách khác Trên đường bay đến chân trời mơ ước, người gặp phải nhiều khó khăn thử thách Nỗi mặc cảm tự ti thân thử thách ban đấu Nếu từ đầu người quỳ gối đầu hàng khơng thể vươn tới điều mơ ước Đoạn 3: Viết đoạn văn sử dụng thao tác lập luận chứng minh - Lịch sử nhân loại chứng minh có nhiều người da màu người làm nên kỳ tích lớn lao, có đóng góp lớn cho phát triển cung lồi người Có nhiều người mang khác biệt ngoại hình chinh phục giới khả năng, phẩm chất bên Sự khác biết khơng rào cản mà bước đệm, giúp họ có nghị lực để bay cao, bay xa sống Dẫn chứng: Hellen Killer, Nick_Vujicic, Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thư ký liên hiệp quốc Cophi Anan… Đoạn 4: Viết đoạn văn sử dụng thao tác lập luận bình luận 14 - Nhận thức khác biệt vẻ bề ngoài, người ta cần phải rèn luyện thân phấn đấu không ngừng để không bị người khác quy chụp hay nghĩ xấu - Phê phán: Có kẻ lợi dụng khác để tạo khoảng cách người, tự tin đáng vào thân Cũng có kẻ khác biệt mà trở nên kiêu ngạo coi thường người khác Ngày nay, có khơng kẻ mắc phải bệnh phân biệt vùng miền, quy chụp nghĩ xấu người khác… Những kẻ thường không chịu rèn luyện thân, quan tâm đến bề mặt, mà khơng đạt điều cao quý Đất nước toàn người khơng thể đồn kết phát triển KẾT BÀI - Câu chuyện cậu bé da màu nhắc nhở tự tin vào thân Quả bóng ù màu sắc có khác nào, việc chúng bay cao, bay xa tới đâu phụ thuộc vào lượng khí bên Con người dù khác biệt nguồn gốc, dáng vẻ hình thức bên ngồi việc người vươn tới chân trời phụ thuộc vào tâm tài người - Phải biết tự nhìn nhận, đánh giá lại thân để có định hướng tốt rèn luyện phẩm chất, lực vươn cao bay xa sống 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Qua nhiều năm dạy môn Ngữ văn nhận thấy tâm huyết với nghề chưa đủ mà phải biết sáng tạo đổi phương pháp dạy học, tạo hứng thú học tập, phát huy hết khả tư duy, sáng tạo học sinh liền với việc rèn giũa kĩ Khi dạy văn nghị luận, nhận thấy kĩ làm học sinh non kém, chất lượng viết chưa cao Điều có nhiều nguyên mà lý học sinh chưa có kĩ sử dụng thao tác lập luận vào viết văn nghị luận Vì giảng dạy tơi trọng rèn luyện kĩ cho em Sau áp dụng cách thức nhận thấy học sinh khơng e ngại làm nghị luận nữa, chí nhiều em có thích thú, tích cực sáng tạo làm văn nghị luận Đi liền với điều học sinh có ý thức vận dụng thao tác lập luận vào dạng cụ thể, nâng cao chất lượng viết Nhiều em đạt điểm 7.5, 8.0 Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Thanh Huyền kì thi trường thi THPT quốc gia năm 2017 (Đối với trường vùng đồng nhiều khó khăn thiếu thốn điều kiện học tập đầu vào tuyển sinh chất lượng thấp điểm 7.5, 8.0 cố gắng khơng nhỏ thầy trò) Tơi tin với nỗ lực không nhỏ thân việc giảng dạy mang đến kết cao Kết dù khiêm tốn song đủ để thấy việc áp dụng giải pháp giúp học sinh sử dụng hiệu thao tác lập luận văn nghị luận có hiệu 15 Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Để đạt mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu cụ thể tiết học nói riêng thầy trò ln phải khơng ngừng cố gắng, sáng tạo Qua việc nghiên cứu thực giảng dạy, nhận thấy việc giảng dạy keeisn thức rèn luyện kỹ sử dụng thao tác lập luận văn nghị luận có tầm quan trọng đặc biệt môn Ngữ văn Khi thực dạy giáo viên cần có thái độ đắn, nghiêm túc việc hướng dẫn cách thự hành thao tác với mong muốn nâng cao chất lượng viết Từ tạo động lực, niềm tin cho học sinh để em có say mê hứng thú học tập, ngày yêu mến môn Ngữ văn Tuy nhiên, viết nghiên cứu chủ quan thân nên nhiều thiếu sót, tơi mong nhận góp ý chân thành đồng nghiệp để thiện 3.2 Kiến nghị Bản thân mong muốn học hỏi thêm nhiều từ đồng nghiệp nên xin kiến nghị Sở giáo dục năm tập hợp sáng kiến đạt giải môn, in thành sách để chúng tơi có điều kiện tham khảo học tập chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm đồng nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 05 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết SKKN Bùi Thị Xinh 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 11 NXB Giáo dục năm 2008 Các trang Wet chuyên ngành Các viết đồng nghiệp trường, báo mạng 17 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Bùi Thị Xinh Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Quảng Xương TT Tên đề tài SKKN Ứng dụng đồ tư vào dạy học số tác phẩm Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Sở giáo dục đào tạo Thanh Hoá Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) C Năm học đánh giá xếp loại 2013 1014 chương trình Ngữ văn 12 18 ... dẫn học sinh vận dụng thao tác lập luận vào văn nghị luận Mục đích bước giúp học sinh sử dụng thao tác lập luận học vào việc viết văn nghị luận Muốn sử dụng thao tác lập luận vào văn nghị luận cách... tư đơn giản thao tác lập luận văn nghị luận 2.3.2 Bước thứ 2: Xây dựng hệ thống tập giúp học sinh nhận dạng thao tác lập luận sử dụng văn nghị luận để học cách sử dụng có hiệu thao tác Khi tổ... dạn chọn đề tài: Một số giải pháp giúp học sinh sử dụng có hiệu thao tác lập luận văn nghị luận Mong viết góp phần nhỏ vào việc dạy học hình thành kỹ làm văn nghị luận cho học sinh 1.2 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp cơ bản giúp học sinh sử dụng có hiệu quả các thao tác lập luận trong văn nghị luận , Một số giải pháp cơ bản giúp học sinh sử dụng có hiệu quả các thao tác lập luận trong văn nghị luận