Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tác phẩm hai đứa trẻ để hiểu thêm về tài năng truyện ngắn thạch lam

24 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NHƯ THANH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI KHƠI DẬY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT NHƯ THANH II QUA HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC NHẬP CẢM Người thực hiện: Lê Thị Thùy Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Ngữ văn THANH HĨA NĂM 2018 Mục lục ST NỘI DUNG TRAN T MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CHÍNH 2.1 Cơ sở lí luận vấn đề 2.1.1 Phần “ Khởi động” lí luận dạy học 2.1.2 Hứng thú – Những tác động hứng thú 2.1.3 Từ góc độ lí thuyết tiếp nhận tâm học ngữ văn 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Đối với môn nói chung 2.2.2 Đối với thực tiễn đơn vị giáo dục 2.3 Những “ Hoạt động khởi động nhập cảm” để khơi dậy hứng thú học ngữ văn 2.3.1 Hoạt động dò cũ mang tính định hướng, giới thiệu học 2.3.1.1 Ưu điểm 2.3.1.2 Tiến trình cụ thể qua ví dụ minh họa 2.3.1.3 Phân tích dẫn chứng hiệu đem lại 2.3.2 Hình thức “ Viết mở bài” - kết hợp lời bình giáo viên 2.3.2.1 Ưu điểm 2.3.2.2 Chuẩn bị 2.3.2.3 Một số ví dụ minh họa 2.3.3 Sử dụng yếu tố thực tế công cụ đắc lực linh hoạt 2.3.3.1 Ưu điểm 2.3.3 Những “ kênh” để sử dụng thông tin thực tế 2.3.4 Kĩ thuật “ Động não”, “ Nêu vấn đề” để học sinh hứng thú có nhu cầu tự chiếm lĩnh 2.3.4.1 Mặt lí luận 2.3.4.2 Hoạt động cụ thể 2.3.5 Hoạt động ‘‘Sân khấu hóa’’ 2.3.5.1 Ưu điểm hạn chế G 1 2 2 2 5 7 7 9 9 10 12 12 12 14 14 14 17 17 2.3.5.2 Công đoạn chuẩn bị 17 2.3.5.3 Từ ‘‘Nhập thân’’ đến học 18 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 19 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Những kiến nghị 19 19 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dạy học giảng văn trường ptth - Nguyễn Đức Ân – nxb Đồng Tháp 1997 Giáo trình Phương pháp dạy học Ngữ văn- Trương Dĩnh – NXB Thuận Hóa 2000 Chia sẻ tâm hồn quà tặng sống – Jack Canfield Mark Victo hasen, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2005 4.Bài viết “ Thiết kế dạy theo định hướng đổi phương pháp giáo dục” Tiến Sĩ Nguyễn Thúy Hồng Báo GDTĐ 2016 5.Bài viết “ Từ lý thuyết tiếp nhận đến giảng dạy tác phẩm văn chương trường THPT” – Lê Thị Phú- tạp chí NCGD TPHCM - 2015 DANH MỤCSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC XẾP LOẠI T T Tên đề tài SKKN “ Con đường hình thành ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, tiến cho học sinh lớp chủ nhiệm trường THPT Như Thanh II” Cấp đánh giá xếp loại Kết xếp loại Sở giáo dục B Năm học 20132014 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Khi định nộp hồ sơ vào Đại học sư phạm với chuyên nghành Ngữ văn, cô giáo chủ nhiệm dạy môn văn chia sẻ : “ Đậu vào đại học sư phạm khó, song để trở thành giáo viên dạy văn đích thực khơng phải chuyện dễ dàng đâu” Qủa thực, số chúng ta, lựa chon “ dạy văn” song để trở thành giáo viên dạy văn “ đích thực” lời nói khơng đơn giản chút Có lẽ, bới khơng mơn mang tính “ khoa học” mà mang tính “ nghệ thuật ” nên giáo viên không dễ thành công khị “chạm” đến “ ngưỡng” vấn đề Đến với tác phẩm văn chương, khơng để tìm hiểu thêm tri thức liên quan đến xã hội, người, đến giá trị nhận thức tác phẩm văn chương mà để lắng nghe, thấu hiểu đồng điệu, để gặp gỡ tâm hồn để rung động thẩm mĩ lọc tâm hồn biết hướng tới chân- thiệnmĩ… Văn chương vừa có tính thực tế lại vừa chuyện “ trời mây non nước” , có lẽ đơi lúc trở nên “chàng màng” ,“khó hiểu”, “khó tiếp nhận” … (như lời tâm chân thành học sinh) Trong xu tại, học sinh (HS) ngày khơng hứng thú học văn , chí học ngữ văn trở nên nhàm chán, gây buồn ngủ thành “ nỗi sợ” với học sinh… việc tìm cách để đem lại niềm đam mê môn học nỗi trăn trở giáo viên (GV) văn tâm huyết, nỗi niềm trăn trở riêng Nỗ lực giảng, bước học, thao tác nhỏ lời giảng… điều mà tơi ln tự nhủ với Tháng 5, sân trường ngập nắng, ve râm ran, kiểm tra học kì kết thúc khơng khí học trở nên rệu rã hầu hết lớp học lũ “ chuột bạch” tơi hăng say giảng cuối năm Có lẽ sở để lần tơi khẳng định rằng: chìa khóa để mở cánh cửa văn chương giới tâm hồn cảm xúc, mà để có ta phải “ xây đặt móng” từ ban đầu Phải tạo cho học sinh tâm tốt nhất, phải khơi dậy niềm hứng thú, đam mê… nhen lửa cảm xúc văn Đó lí mà tơi lựa chọn vấn đề trao đổi đồng nghiệp qua sáng kiến kinh nghiệm mang tên “ KHƠI DẬY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT NHƯ THANH II QUA HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC NHẬP CẢM” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu trình tổng hợp, đúc rút lại phương pháp mà thân người viết sử dụng nhận thấy có hiệu thực tế tiến trình dạy học Là giải bày phần nhỏ phương pháp thân tinh thần cầu thị mong nhận góp ý trao đổi đồng nghiệp để thân hoàn thiện giảng Bản thân mong muốn góp phần nhỏ tiếng nói để giải tốn khó mà “đồng mơn” trăn trở : Tìm lại niềm cảm hứng cho học sinh học ngữ văn 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Những dạy học ngữ văn lớp 11 đặc biệt tiết giảng văn (Những học liên quan nhiều đến cảm xúc) Phạm vi: sáng kiến kinh nghiệm dừng lại phần nhỏ tồn tiến trình học: Phần “khởi động” học 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Thu thập, nghiên cứu lí luận bàn vấn đề liên quan đến lý thuyết dạy học phần “ nhập cảm” - Phương pháp quan sát thực tế: Quan sát thực tể biểu HS q trình học tập, từ đánh giá thái độ hứng thú học tập HS - Phương pháp điều tra, đối sánh PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 2.1 Cơ sở lí luận vấn đề 1.1 Phần “ Khởi động” lí luận dạy học - Tiến sĩ Nguyễn Thúy Hồng (viện CL CTGD) viết “ Thiết kế dạy theo định hướng đổi phương pháp giáo dục” đề xuất bước chuẩn tiết dạy sau: Bước 1: Kiểm tra chuẩn bị HS Bước 2: Tổ chức dạy học - GV giới thiệu : Tổ chức, hướng dẫn HS suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá lĩnh hội nội dung học Bước 3: Luyện tập, củng cố Bước 4: Đánh giá Bước 5: hướng dẫn HS học bài, làm việc nhà Như vậy, tất môn học lý thuyết dạy học đặt bước giới thiệu học phần “cứng” tiến trình dạy học Đối với mơn Ngữ văn bước khơng thể thiếu nhiên nói mơn học khơng “khoa học” mà mang tính “nghệ thuật” đậm nét, giáo viên dạy văn trở thành người “nghệ sĩ” không người định hướng, dẫn đường mà hóa thân vào tác giả, vào nhân vật, vào dư luận… không khâu giảng dạy mà tiến trình lên lớp ln phải biến hóa linh hoạt phù hợp với giảng, “ngữ cảnh” cụ thể … cho hài hòa nhất, tạo tâm tiếp nhận tốt cho học Lí thuyết phương pháp giảng dạy mơn ngữ văn đề cao vai trò phần “khởi động” với tư cách “dẫn nhập” mang tính cảm xúc đồng thời định hướng cho học sinh mặt kiến thức, tình cảm q trình hồn thiện nhân cách GS Trương Dĩnh ,Thạc sĩ Lê Khánh Tùng - nhà nghiên cứu phương pháp dạy học môn ngữ văn khẳng định “ Khơng thể có dạy học ngữ văn hiệu thiếu phần khới động ấn tượng” 2.1.2 Hứng thú – Những tác động hứng thú * Hứng thú sống Hứng thú có tác dụng chống lại mệt nhọc cảm xúc tiêu cực, trì trạng thái tỉnh táo người Hứng thú định hướng trì tính tích cực người, làm người chịu khó tìm tòi sáng tạo * Hứng thú dạy học Dạy học nghệ thuật, người dạy – giáo viên “kỹ sư tâm hồn”, sản phẩm tạo trình dạy học sản phẩm đặc biệt – người (nhân cách) Nó khơng giống với ngành nghề Điều đặt yêu cầu khắt khe giáo viên Theo William A Ward thì: “ Người thầy trung bình biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”.Từ ta thấy việc truyền cảm hứng (gây hứng thú) học tập cho học sinh, người học điều quan trọng cần thiết Luận ngữ có câu: “Biết mà học khơng thích mà học, thích mà học khơng say mà học” Yếu tố cảm xúc, say mê động lực lớn thúc đẩy, nuôi dưỡng cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng Cho nên, khơi dậy hứng thú, say mê cho học sinh tạo động học tập tích cực, giúp em hăng say, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại để đạt kết học tập tốt nhất, từ người học tiếp nhận tri thức cách chủ động tự giác, không bị ép buộc…Đặc biệt hơn, hứng thú sở để khơi nguồn cảm xúc , học văn lại giao lưu mặt tâm hồn, cảm xúc, giới tâm tư tình cảm Người học khơng thể tiếp nhận tích cực khơng có cảm xúc hứng thú Lại học tập hiệu có cảm hứng với văn 2.1.3 Từ góc độ lí thuyết tiếp nhận tâm học ngữ văn Lý thuyết tiếp nhận văn học cho tâm lí có vai trò quan trọng việc tiếp nhận tác phẩm văn học Mỗi tâm trạng hồn cảnh có tác động khác đến việc hình thành kiến thức hiểu hiểu biết tác phẩm văn học Để tiếp cận văn học tốt phải chuẩn bị tâm lí tiếp nhận tốt nhất, chủ thể tiếp nhận trở thành bạn đọc “ đồng sáng tạo” Tâm tiếp nhận chủ thể HS GS Trương Dĩnh khái quát thành dạng chủ yếu sau: + Hân hoan chờ đón, sẵn sàng nhập cuộc: Đây trạng thái tiếp nhận lí tưởng nhất, niềm mong ước giáo viên nói chung gv dạy ngữ văn nói riêng Có tâm giáo viên Hs có tiền đề cho học đầy hứng khởi, say mê hiệu + Trạng thái tĩnh tại: HS tâm trạng bình thường, nói cách nói dân gian “ bặt hay chớ” Với tâm lí này, để nhen lên lửa say mê HS điều vơ khó khăn với giáo viên HS học thụ động đôi lúc khiến GV rơi vào trạng thái nhàm chán + Thụ động, chán nản: Đây tình trạng phổ biến Hs môn ngữ văn Cảm giác buồn ngủ, chí ngủ gật học, mệt mỏi buông xuôi thấy rõ… Chứng kiến điều này, với GV tâm huyết nản chí đơi lúc muốn dạy cho chóng hết Đây “ thảm họa” với GV Hs 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2.1 Đối với mơn nói chung Việc đổi phương pháp dạy học nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc giáo dục nước ta nay, đặc biệt hệ thống giáo dục phổ thơng, có việc dạy học mơn Ngữ văn Những năm gần đây, việc tích cực đổi mới, đổi bản, toàn diện giáo dục đem lại nhiều kết khả quan Tuy nhiên, nhiều khó khăn, bất cập đổi diễn thường xuyên liên tục chương trình, thi cử, phương pháp… Hứng thú học mơn ngữ văn HS chuyện “ Biết rồi, khổ lắm…” xu HS học mơn để đối phó, để thi cử… tìm HS học mơn ngữ văn niềm đam mê Ở hầu hết nhà trường, ngữ văn môn bị HS kêu ca, môn học “ buồn ngủ ”, đem lại cảm giác “sợ” cho đa số HS Nhiều GV xem nhẹ bước “khởi động học”, “Ngại”, cho “rườm rà”… chưa nói đến việc ý đến lĩnh vực “ chuẩn bị tâm tiếp nhận” “ nhập cảm” 2.2.2 Đối với thực tiễn đơn vị giáo dục * Khó khăn Trường THPT Như Thanhh II ngơi trường đóng vùng cao địa bàn tuyển sinh chủ yếu em dân tộc (Xuân Thái, Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc ) Về kinh tế, người dân gặp nhiều khó khăn Thành phần dân cư chủ yếu đồng bào dân tộc gây trở ngại định giao tiếp, ngôn ngữ Những đầu tư, khuyến khích mặt học hành cho tính đầu ngón tay lớp học, HS khơng có điều kiện tham khảo tài liệu, hay hỗ trợ, tiếp xúc phương tiện đọc, học, nghe nhìn trực quan để nâng cao hứng thú Một vài HS có điểm đầu vào trội so với mặt không chọn môn văn làm môn thi khối theo xu thi cử điều ảnh hưởng tâm lí đám đơng xu học mơn với tập thể, ảnh hưởng đến hứng thú dạy học GV * Thuận lợi Đa số HS xác định “ lành” biết nghe lời thầy khơi dậy nhen nhóm lên lửa Các em khơng tiếp cận nhiều với phương tiện thơng tin,vì học lạ, câu chuyện thú vị biết khơi gợi ,dẫn dắt tạo nên hút em Đặc biệt, với số đông HS người dân tộc thiểu số, với tình cảm u – ghét rạch ròi HS thường có tình cảm, cảm xúc mãnh liệt, tâm hồn mềm mại, dễ rung động trước sống điều kiện thuận lợi để khơi dậy niềm hứng thú với mơn mang tính cảm xúc, tâm hồn Nếu đại đa số HS trường khác toàn tỉnh tập trung vào khối “hot” : A,B,D HS đây, đầu vào thấp, chất lượng yếu nên em lựa chọn môn văn thi khối lựa chọn khác Với xác định ấy, gv môn định hướng từ đầu khuyến khích HS tâm lí, kết hợp với số giảng lớp để thuyết phục em Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển chuyên môn nhà trường NHỮNG “ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG NHẬP CẢM” ĐỂ KHƠI DẬY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN 2.3.1 Hoạt động dò cũ mang tính định hướng, giới thiệu học Thực dẫn dắt học cách có lẽ nhiều đồng nghiệp làm, chí phổ biến Tuy nhiên, để tạo thành hệ thống logic, chỉnh thể đồng thời vừa kết hợp kiểm tra kiến thức cũ, vừa giới thiệu cách ấn tượng mối liên quan tạo hứng thú tơi nghĩ khơng phải đơn giản Kỹ thuật vào cần có đầu tư, sáng tạo cách nghiêm túc tâm huyết GV Dưới số trải nghiệm thân 2.3.1.1 Ưu điểm Đối với cách dẫn nhập này, ta không cần tốn thời gian để chia cắt làm bước (kiểm tra cũ, giới thiệu thông thường), cách làm “hai một” mà ấn tượng Hệ thống kiến thức nhìn tổng thể, đối chiếu, so sánh, tương liên tri thức vững vàng sâu sắc Lưu ý: Việc kiểm tra cũ kết hợp giới thiệu mà tạo ta “ hứng thú” “tâm thế” dĩ nhiên GV khơng thể tùy hứng được, mà đương nhiên phải có “kịch bản” rõ ràng cho tiến trình, bước đi, chí câu hỏi gợi mở cụ thể để hướng đến học cách ấn tượng 2.3.1.2 Tiến trình cụ thể qua ví dụ minh họa * Câu hỏi đáp án chuẩn bị - Câu hỏi: Câu hỏi 1: Hãy khái quát lại đặc trưng chủ nghĩa lãng mạn? Những đặc trưng thể tác phẩm Thạch Lam? 10 Đáp án chuẩn bị: + Về nội dung: Nếu văn học thực viết sống “như vốn có” văn học lãng mạn lại viết sống “như ước mơ” + Về nghệ thuật: tập trung xây dựng hình ảnh người phi thường hoàn cảnh phi thường ; Sử dụng nghệ thật đối lập nguyên tắc (có phân tích ngắn gọn kèm theo: Đối lập ánh sáng bóng tối, Hà Nội Phố huyện) Câu hỏi 2: Đặc điểm văn học lãng mạn chưa thể rõ nét tác phẩm Thạch Lam? Giải thích? Đáp án chuẩn bị: + Nội dung: ước mơ, hướng sống tốt đẹp Ông kêu gọi, thúc dục người biết ước mơ, biết khát khao song nhìn chung sống tàn lụi, đượm buồn + Nghệ thuật: Đã sử dụng thành công nghệ thuật đối lập nguyên tắc bản, song giới nhân vật tác phẩm Thạch Lam giới nhân vật bé nhỏ, đáng thương nhuốm sắc màu thực chưa mang rõ nét “ Con người phi thường hoàn cảnh phi thường” * Dẫn nhập tạo tâm cảm xúc Bước 1: Nhận xét phần trả lời HS Bước 2: Lồng ghép để dẫn dắt: Cũng nhà văn lãng mạn, nhà văn tiêu biểu “ Tự lực văn đoàn” song Thạch Lam chọn giới người yếu đuối, bé nhỏ tội nghiệp man mác sắc màu thực Nguyễn Tuân “ xây dựng người phi thường hoàn cảnh phi thường” Nếu Thạch Lam lại nhà văn “duy cảm” với dòng cảm xúc lấp lánh số phận bé nhỏ người niềm hi vọng mong manh, Nguyễn Tuân lại nhà văn “ mĩ” tôn thờ giới đẹp thể niềm tin mãnh liệt đẹp chiến thắng ông ước mơ Có thể nói, tác phẩm Nguyễn Tuân đại diện đầy đủ cho chủ nghĩa lãng mạn Vậy người ai? Họ phi thường nào? Nguyễn Tuân gửi gắm mơ ước tác phẩm? Và đẹp tác phẩm ông khai thác phương diện Câu hỏi giải 11 đáp học ngày hôm với tác phẩm tiêu biểu ông trước cách mạng tháng Tám:“ Chữ người tử tù” 2.3.1.3 Phân tích dẫn chứng hiệu đem lại Định hướng nội dung tác phẩm: giới đẹp, tư tưởng tác phẩm, đặc trưng văn học lãng mạn Tâm tiếp nhận: Hs tò mò, háo hức với vấn đề đặt ra: người phi thường ai? Hoàn cảnh phi thường nào? Tại Nguyễn Tuân mệnh danh nhà văn mĩ? Cảm xúc HS: chờ đợi khai thác nội dung học, nữa, từ đầu với cách giới thiệu HS hình dung “ khơng khí” tác phẩm chuẩn bị tâm “ nhập cuộc” Với khơi gợi vậy, cộng với linh hoạt GV bước học tin có giò học mong đợi 3.2 Hình thức “ Viết mở bài” – kết hợp lời bình GV 2.3.2.1: Ưu điểm: Đây cách giới thiệu linh hoạt thoải mái, dễ ấn tượng, khơng gò bó Giới thiệu học tách rời kiểm tra cũ ,ta hoàn toàn chọn cách dẫn dắt trọng tâm mà khuôn ép, phụ thuộc nội dung khác Ngắn gọn súc tích Phát huy lời bình GV - yếu tố vô cần thiết dạy học ngữ văn 2.3.2.2 Chuẩn bị Giáo án đầy đủ, chu đáo có phần “ mở bài” chuẩn bị nhằm “ khơi nguồn cảm xúc” Sự chuẩn bị linh hoạt không chuẩn bị cho buổi lên lớp cụ thể mà để có “ mở bài” ấn tượng cho học, khơi dậy tích cực HS q trình học hỏi tích lũy lâu dài q trình trau dồi, học hỏi chuyên môn đời sống 12 Ln có sổ tay tích lũy chun mơn với thơ, trích dẫn danh ngơn, câu chuyện đời sống văn học thú vị, tình liên quan 2.3.2 Một số ví dụ minh họa * Sử dụng câu chuyện cách “dẫn nhập” ấn tượng - Sau Kiểm tra cũ, nhận xét HS, GV dẫn nhập sau: Cách từ lâu, báo “ Hoa học trò” chuyên mục “ Cafe chiều thứ 7” có đăng tải câu chuyện mang tên “ Dịp đặc biệt” , câu chuyện để lại lòng ấn tượng vô sâu sắc Hôm cô chia sẻ với em: Một gia đình nhà sinh hai anh em, người anh trai cô em gái Mỗi ngày hai anh em học Một buổi sáng, em gái dắt anh vào tiệm bán đồ lưu niệm thầm “ anh ơi! Sợi dây chuyền xinh quá!” Hai anh em niềm khát khao cô bé suy nghĩ, dự tính người anh Một kế hoạch đặt ra: Mỗi ngày người anh nhịn ăn sáng để hồn thành mục tiêu tặng em gái sợi dây chuyền vào sinh nhật tròn 15 tuổi Sinh nhật em, q mơ ước đặt lên bàn, mắt cô bé sáng long lanh ngập tràn niềm vui sướng Nhưng sau ướm thử, cô bé lại gỡ cất vào nơi trang trọng nói với anh rằng: “ Em đeo vào dịp thật đặc biệt, anh trai!” Tuy nhiên, khơng lâu sau đó, tai nạn giao thông cướp người em sợi dây chuyền tinh tủ Đưa em nghĩa trang, người anh trở lặng lẽ cầm sợi dây chuyền tay nói nước mắt: “ Em thật ngốc! ngày sống dịp đặc biệt rồi!” Câu chuyện ấy, học quý giá với chúng ta, thơng điệp mà tác giả Xn Diệu gửi gắm qua thơ “ Vội vàng” : Chúng ta phải trân trọng, nâng niu khoảnh khắc mà sống - Hiệu thực tế: sau câu chuyện, tập thể HS lớp 11a5 lặng đi, có em lặng lẽ lau nước mắt Giờ học diễn tâm đón đợi, mong chờ sau tranh thiên nhiên có phần náo nức, vui tươi em cảm nhận sâu sắc “ niềm khắc khoải thời gian” Xuân Diệu Đồng thời, tin không nắm vững kiến thức thơ với quan niệm sống mẻ sâu sắc, đầy tính nhân văn mà em hiểu sâu sắc giá trị sống để yêu quý, để nâng niu thêm khoảnh khắc tưởng 13 chừng vô giản gị sống Và tưởng chừng không thân mà thân em “ đồng điệu” với nỗi lòng tác giả * Trích dẫn thơ, danh ngôn hát, nhận định văn học - Chuẩn bị: Thơ, lời hát, danh ngôn, nhận định, phát ngôn ấn tượng phù hợp với nội dung học mang tính định hướng mặt nội dung, đồng thời tạo tâm lí tiếp nhận tốt - Ví dụ minh họa: Giới thiệu tác phẩm “ Chữ người tử tù” Nguyễn Tn: Nhà phê bình văn học Hồi Anh nói Nguyễn Tuân “ Là nhà nghệ sĩ ngôn từ đưa đẹp thăng hoa”, Nguyễn Đăng Mạnh cho ơng người “ Suốt đời tìm đẹp” Có lẽ mà nhắc đến Nguyễn Tuân người ta nhắc đến nhà văn “ mĩ” Tuy nhiên, tác phẩm ông, không đẹp túy, mà đẹp chứa đựng trăn trở người, thời đại với bao nỗi niềm mà văn nhân kí thác “ Chữ người tử tù” tìm đẹp “ thời vang bóng” với bao nỗi niềm trở trăn thế! - Phân tích hiệu quả: + Cách dẫn nhập nêu ấn tượng Nguyễn Tuân: Người nghệ sĩ tìm đẹp + Tuy nhiên từ đầu đưa học sinh vào tình “ có vấn đề” theo phương pháp dạy học tích cực với vấn đề bổ sung: đẹp túy mà chứa đựng nỗi niềm trăn trở người, đời đặc biệt lại đẹp “ Một thời vang bóng” Với cách “ dẫn nhập” đó, HS ý theo học, đặc biệt để tìm hiểu phương diện đẹp tác phẩm Nguyễn Tuân Đó lớp vỏ bề ngồi để bóc chiều sâu tác phẩm * Suy lí, so sánh, dẫn dắt, liên tưởng để “ dẫn nhập” vấn đề - Chuẩn bị: Ở bước này, cần chuẩn bị, tích lũy kiến thức có liên quan Thực tế giảng dạy cho thấy, học có nhiều cách khởi động, tích lũy cầng nhiều, phong phú ta có lựa chọn tốt nhất, mang lại hiệu cao 14 - Ví dụ minh họa: Có thể xét lại ví dụ phần 2.2.1.2 mục dạng so sánh để tạo ấn tượng Do dung lượng SKKN có hạn, người viết khơng trình bày thêm ví dụ mục này, thuộc nhóm “ Viết mở bài’ tương tự bước nói Lặp lại gây nhàm chán, giành dung lượng cho phần sau 2.3.3 Sử dụng yếu tố thực tế công cụ đắc lực linh hoạt 2.3.3.1 Ưu điểm Cập nhật vấn đề xảy sống khơng tạo nên tính hấp dẫn, tính thực tiễn cho học mà đáp ứng yêu cầu dạy học thời đại mới, giáo dục người nhạy bén thích ứng với thời đại 2.3.3.2 Những “ kênh” để sử dụng thông tin thực tế * Facebook - Facebook : Là trang mạng xã hội thu hút khối lượng đông đảo tham gia, HS “ cư dân mạng” tích cực với tương tác cao Facebook “kênh” thông tin quan trọng lứa tuổi HS yêu thích sử dụng Những thông tin thường em nắm bắt kịp thời đơi có vấn đề, “hiện tượng mạng” , “làn sóng” ngơn ngữ sử dụng trào lưu GV có thẻ quan tâm đến vấn đề xảy ra, kiện HS ý vài trường hợp lồng ghép học - Ví dụ cụ thể: + Hiện tượng khai thác: Thực tế facebook HS thời điểm đó: Vào ngày đầu tháng 11 2017, đồng loạt trang facebook cá nhân HS 11a5 đồng loạt để STT: Nguyệt Hà “ Chúng nắm tay nhau, bắt đầu lại nhé!”; Đỗ Hương:“ Ngày mai ngày mới, nắng lên thôi”; Huy Dương: “ Chúng ta ổn mà, cố lên, hỉm”; Linh Mốc: “ Tự tin lên, bên bạn” + Dấn nhập từ thực tế: GV nhắc lại tượng mạng HS 11A5: stt xuất trang cá nhân em gây nhiều thắc mắc, tò mò, chí có người vào thăm hỏi động viên chuyện tình cảm riêng tư e, trạng thái Nguyệt Hà họ băn khoăn: stt hướng đến ai? Chuyện xảy ra? Sự việc 15 cụ thể nào? ( bạn khác, HS lớp, khơng biêt chuyện lớp lí giải hiểu đầy đủ, cụ thể stt e không? ) Nhưng đặt vào thời điểm này, tất thành viên lớp hiểu trạng thái hướng đến Trần thùy, Mỗi STT lời động viên, chia sẻ có thành viên lớp hiểu chia sẻ hướng đến ai, bạn đề cập đến nội dung Tất yếu tố liên quan đến việc tiếp nhận sản phẩm giao tiếp gọi “ngữ cảnh” Vậy Ngữ cảnh gì? Ngữ cảnh bao gồm yếu tố có vai trò giao tiếp? Chúng ta tìm hiểu học hơm + Ngồi hồn tồn sử dụng câu chuyện ý nghĩa đăng tải, danh ngôn chia sẻ để vận dụng thực tế học Khi dạy chương truyện “ Hạnh phúc tang gia” người viết sử dụng báo “ Hoa cho người sống”với nội dung tương tự thời đương đại có ý nghĩa thời để dẫn dắt, nhập cảm - Hiệu thực tế: vấn đề tại, quan tâm, mang tính “ thời sự”, có lực “ hấp dẫn” với em, Dùng vấn đề em biết, quan tâm, chí dùng câu chuyện thơng điệp em khiến em tích cực, hứng thú với học, em tìm “ mối liên quan” với mình, câu chuyện khơng suy nghĩ văn chương chuyện tận đẩu, tận đâu không liên quan tới * Những “ kênh” khác - Thực người tâm huyết với chuyên môn nơi, lúc tìm thấy vấn đề, câu chuyện thực tế sống để đưa HS vào học cách hứng thú: tình ta gặp đường, tin hay vấn đề thời sự, kiện trường, “lớp sóng ngơn từ” mang trở thành moden vận dụng linh hoạt để dẫn dắt vào học - Cốt lõi vấn đề chỗ để em thấy học sống em, vấn đề hôm khơng phải lí thuyết viễn vơng khơng thực tế 16 2.3.4 Kỹ thuật “ Động não”, “nêu vấn đề” để Hs hứng thú có nhu cầu tự chiếm lĩnh 2.3.4.1 Về mặt lí luận: Nếu nhóm áp dụng chủ yếu phụ thuộc vào vận động GV để tạo nên “ tâm thế” , tơi áp dụng đề xuất thêm số phương pháp tổ chức để HS làm việc chủ yếu Tự em tiếp cận cách chủ động, tự tạo tâm cho định hướng Gv 2.3.4.2 Hoạt động cụ thể * Hoạt dộng 1: Câu hỏi nêu vấn đề: - Mở đầu học, GV dẫn dắt đưa câu hỏi nêu vấn đề, yêu cầu Hs giải Và có thể, để giải vấn đề đó, phải nội dung tồn tiết học - Ví dụ minh họa: + Mở đầu học “Một số thể loại văn học : Thơ - truyện” GV chiếu lên máy chiếu đối sánh văn bản: bên trích đoạn đầu tác phẩm “ Chí Phèo” “ Hắn vừa vừa chửi, ”; Bảng bên đoạn thơ: “ Nỗi niềm Thị Nở”(Quang Huy) (Câu hỏi nêu vấn đề tích cực, chăm HS) + Câu hỏi: Hai văn nói nội dung nào? (nói nhân vật Chí Phèo tư say rượu) + Cách thể nội dung có khác? (một bên mang tính “tự sự”, kể tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng, viết dài thiên kể việc bên ngôn ngữ cô đọng, hàm súc giàu tính biểu cảm, thể rõ cảm xúc người viết) 17 + Các em lí giải khác khơng? ( viết thể loại khác nên có đặc trưng khác ngôn ngữ cách thể hiên.) + Vậy thể loại em xác định thể loại nào? (thơ truyện, hay gọi tự trữ tình) - Như qua tập mà bạn vừa hoàn thiện em thấy: vấn đề thơ truyện có cách biểu khác cách thức biểu đạt nội dung ý nghĩa Đó nội dung học ngày hôm nay, cúng ta tìm hiểu kĩ càng, cụ thể qua học “ Một số thể loại văn học: thơ, truyện” - Phân tích hiệu quả: Hs hào hứng với nội dung lạ “ Chí Phèo Thị Nở” , đồng thời từ đầu em bị vào loạt “ vấn đề” đặt * Hoạt động 2: Tổ chức trò chơi - Về lí thuyết + Phần “ nhập cảm” cho phép thời lượng nhỏ tiết học với thời gian hạn chế, nhiên thân tơi cho rằng, có tiết học ta “ phá lệ”, cho em “ học – chơi”, “ Chơi – học” để thay đổi khơng khí đồng thời đem đến niềm hứng khởi + Yêu cầu: Thời gian hạn định mức “ vượt khung” cho phép trò chơi lên ý tưởng phải nằm khung phù hợp với mơn học, có mục đích xây dựng học - Hoạt động cụ thể qua bước tổ chức + Bước 1: Xác định trò chơi: Có loại trò chơi: gói câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, trò chơi chữ + Bước 2: Tổ chức chơi + Bước 3: Nhận xét “ dẫn nhập” - Ví dụ cụ thể + Trong q trình giảng dạy tơi thường xun sử dụng trò chơi, đâytơi nêu ví dụ trò chơi chữ sử dụng dạy thơ “ Đây Thôn Vĩ Dạ” + Chuẩn bị cụ thể: GV soạn câu hỏi, chuẩn bị ô chữ câu hỏi Trò chơi tơi chuẩn bị gồm 11 hàng ngang Sắp xếp từ khóa “ Đây thơn Vĩ Dạ” 18 Ơ chữ có chữ cái: người mệnh danh “ vị tiên sinh phong trào thơ Mới”, ơng xem “ Cái gạch nối hai kỉ? (Tản Đà) Ô chữ 10 chữ cái: Biện pháp tu từ dùng hình thức hỏi không cần câu trả lời? (Câu hỏi tu từ) Ô chữ chữ : Nơi Hàn Mặc Tử trút thở cuối cùng? (Quy Hòa) Ơ chữ cái: Ơng mệnh danh “ Ngơi chổi xẹt qua bầu trời thơ Việt Nam” ? (Hàn Mặc Tử) Ơ chữ có chữ cái:Được gọi cố đô, vùng đất gợi nhiều cảm hứng cho thi ca, nhạc họa? (Huế) Ô chữ có 14 chữ cái: Người gái gửi tặng bưu ảnh cho Hàn Mặc Tử ông trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn? (Hồng Thị Kim Cúc) Ơ chữ chữ cái: Từ Hồi Thanh sử dụng để khái quát hồn cốt thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên? ( Điên cuồng) Ô chữ chữ cái: Người mệnh danh “ Điên cuồng Hàn Mặc Tử”? (Chế Lan Viên) Ô chữ chữ cái: Tên tập thơ Hàn Mặc Tử sau đổi thành “ Đau thương” (Thơ Điên) 10 Ô chữ chữ cái: Tên địa danh xứ Huế, xuất thơ tiếng Hàn Mặc Tử? (Vĩ Dạ) 11 Ô chữ chữ cái: loài quen thuộc xuất hiên thơ “ Đây thôn Vĩ Dạ” ? (Cau) Tiến trình sau: + Chia thành nhóm, nhóm có lượt bốc thăm (thơng báo thể lệ) + Nhóm trưởng bốc thăm vị trí chữ hàng ngang + Các nhóm làm việc thảo luận đưa đáp án (phản ứng nhanh) + Kết luận đáp án trình chiếu lại tồn máy chiếu ( mục đích để cung cấp, giới thiệu thêm kiến thức) 19 (Khi chữ hồn thành) + Thơng báo kết nhóm thắng cuộc, khen thưởng (cộng điểm tích lũy cho tổ theo vị trí) + GV chốt lại thông tin cung cấp giới thiệu thơ “ Đây thôn Vĩ Dạ” Phân tích hiệu hoạt động: GV thơng báo trước việc tổ chức trò chơi để HS chuẩn bị kiến thức, với tất hiểu biết tác giả Hàn Mặc Tử thơ “ Đây thơn Vĩ Dạ” Những hiểu biết xem kiến thức nền, với tìm hiểu Hs dễ tiếp cận học; HS tổ chức chơi trò chơi tạo động lực, khơng khí thi đua, hào hứng khí cho tiết học 2.3.5 Hoạt động “ sân khấu hóa” 2.3.5.1 Những ưu điểm hạn chế Ưu điểm: Hs làm việc, hóa thân vào nhân vật văn học; Tạo tâm lí hào hứng, khơi dậy tích cực, chủ động Hạn chế: Mất nhiều thời gian chuẩn bị, đòi hỏi cơng phu; Dễ sa đà, ảnh hưởng đến thời gian tiết học 2.3.5.2 Công đoạn chuẩn bị 20 Chọn Hs có khả diễn xuất, cho Hs chọn phần kịch phù hợp để diễn xuất (thời gian ngắn, cơng đoạn trọng tâm) Yêu cầu em làm việc nhóm (sẽ có cộng điểm thưởng hồn thành tốt, xem tập thực hành) Nghiệm thu, chỉnh sửa trước sử dụng Từ “nhập thân” đến học 2.3.5.3 Bài học cụ thể sử dụng trích đoạn “ Tình u thù hận” (trích Romeo Juyliet- SGK Ngữ văn 11 tập 1) Tiến trình: Bước 1: Cho HS diễn kịch (phân đoạn chuẩn bị) (Sự hóa thân Romeo Juyliet qua diễn xuất HS) Bước 2: Nêu vấn đề: Đoạn kịch bạn vừa diễn kịch nào? Em cảm nhận điều qua kịch trên? Bước 3: Nhận xét, hoàn thiện “nhập cảm” Phân tích hiệu : Hs tỏ vơ hào hứng chứng kiến kịch sống động diễn viên lại bạn lớp; Hơn kịch tình u, 21 khơi tâm lí , lứa tuổi HS THPT tạo nên niềm háo hức, cảm xúc mong chờ Hs qua lời thoại nhân vật kịch 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SKKN Ý thức vai trò tâm tiếp nhận yếu tố cảm xúc học Ngữ văn, sử dụng kĩ thuật nhiều năm nhận thấy việc sử dụng hoạt động “ vào nhập cảm” đem lại hiệu rõ rệt Kết quan sát: Ở hầu hết lớp phụ trách giảng dạy môn ngữ văn, đa số em học sinh tỏ hứng thú, có thái độ tốt với mơn ngữ văn Kết qua số liệu: Điểm số kiểm tra, kì thi theo đề thi chung nhà trường HS đạt mức điểm khả quan có tỉ lệ điểm khá, giỏi cao hẳn so với mặt điểm đầu vào môn ngữ văn đầu khóa em (chỉ 16/70 HS lớp dạy đạt điểm đầu vào , em đạt 34/70 số điểm kì thi khảo sát HK II lớp 11, Như tỉ lệ điểm tăng từ 23% lên đến 49% ) Với đầu vào thấp (không liệt vào), tơi khuyến khích động viên, đồng thời tạo hứng thú, động học tập để đào tạo HSG, nhiều năm liền tơi có HS đạt giải HSG môn ngữ văn Năm học 2017- 2018 đội tuyển HSG nhà trường tơi phụ trách đạt giải ba, ba giải KK (5/5) Kết chưa phải cao, song ngơi trường chúng tơi nỗ lực lớn thầy trò KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong trình áp dụng phương pháp đưa sáng kiến kinh nghiệm trên, thu kết khả quan ban đầu Tuy nhiên giáo dục trình lâu dài, phải tùy vào đặc điểm vùng, miền, môi trường sống đặc điểm tập thể HS để có lựa chọn phương pháp linh hoạt phù hợp để đạt hiệu cao Trong phạm vi nghiên cứu nhỏ hẹp, hạn chế kinh nghiệm chắn đề tài điểm phiến diện, thiếu sót, tơi hi vọng nhận 22 nhiều góp ý, trao đổi đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn, để thân học hỏi nhiều trưởng thành công tác Chúc đồng nghiệp thành công với thiên chức người theo nghiệp giáo, trở thành “ Người giáo viên dạy văn đích thực”! 3.2 Kiến nghị - Về phía nhà trường: Cần đầu tư nhiều trang thiết bị phương tiện dạy học Tích cực tổ chức hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa tác phẩm văn học để mơn ngữ văn có sức lan tỏa thu hút HS - Đối với Sở giáo dục: Chúng mong muốn tham dự nhiều lớp tập huấn chuyên môn, Đặc biệt tham gia hội thảo để anh chị em GV tồn tỉnh có hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để trau dồi chun mơn Ngồi ra, kính mong Sở giáo dục phổ biến rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm chất lượng trường THPT để chúng tơi có thêm tài liệu bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ học hỏi thêm đồng nghiệp Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm tâm huyết đúc kết thân mình, khơng chép khác XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Lê Thị Thùy 23 24 ... nhìn chung sống tàn lụi, đượm buồn + Nghệ thuật: Đã sử dụng thành công nghệ thuật đối lập nguyên tắc bản, song giới nhân vật tác phẩm Thạch Lam giới nhân vật bé nhỏ, đáng thương nhuốm sắc màu... Đến với tác phẩm văn chương, khơng để tìm hiểu thêm tri thức liên quan đến xã hội, người, đến giá trị nhận thức tác phẩm văn chương mà để lắng nghe, thấu hiểu đồng điệu, để gặp gỡ tâm hồn để rung... trưng thể tác phẩm Thạch Lam? 10 Đáp án chuẩn bị: + Về nội dung: Nếu văn học thực viết sống “như vốn có” văn học lãng mạn lại viết sống “như ước mơ” + Về nghệ thuật: tập trung xây dựng hình ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tác phẩm hai đứa trẻ để hiểu thêm về tài năng truyện ngắn thạch lam , Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tác phẩm hai đứa trẻ để hiểu thêm về tài năng truyện ngắn thạch lam , 2 Cơ sở thực tiễn đề tài

Từ khóa liên quan