Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần thực hành sinh 10 cơ bản

20 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:00

MỤC LỤC Tên đề mục Trang A Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 1 2 B I II III Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các biện pháp tổ chức thực Nội dung thực hành chương trình sinh 10- Quy trình thực thực hành Thực thí nghiệm Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 3 5 5 17 C 3.1 3.2 Kết luận kiến nghị Kết luận Kiến nghị 17 1/ Tài liệu tham khảo 18 A MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, mà phát triển khoa học kĩ thuật với tốc độ chóng mặt, nhiều thơng tin khoa học khám phá với số lượng gấp bội, lĩnh vực sinh học, môn khoa học thực nghiệm gắn liền với người Sinh học so với mơn học khác trường THPT thường học sinh u thích Có nhiều lí khác nhau, lí quan trọng có lẽ là: trừu tượng lí thuyết nhiều so với mơn: Tốn, Lí, Hố Là giáo viên muốn học sinh u thích mơn học mình, đặc biệt giáo viên dạy môn Sinh Với thực trạng mơn học tơi vừa trình bày việc làm cho học sinh có hứng thú với môn Sinh học việc làm quan trọng Môn Sinh học lại môn học liên quan nhiều đến đời sống giai đoạn Hầu hết tượng, khái niệm, qui luật, trình sinh học bắt nguồn từ thực tiễn Vì mà việc rèn luyện cho HS kĩ quan trọng Và thực hành phương tiện hữu hiệu giúp HS rèn luyện kĩ năng, tự khám phá hoàn thiện tri thức thân Do thực hành trở thành nội dung quan trọng chương trình SHPT Hiện việc giảng dạy phần thực hành trường phổ thông chưa thực đem lại hiệu cao mong muốn Vậy nguyên nhân đâu? Và cần có giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học thực hành trường phổ thông? Với lý trên, mong muốn góp phần nhỏ bé để nâng cao hiệu giảng dạy thực hành dạy học sinh học trường phổ thông, tiến hành nghiên cứu, thực viết SKKN với nội dung: “Một số giải pháp nâng cao hiệu dạy học phần thực hành sinh học 10 ban bản” Mục đích nghiên cứu Nâng cao hiệu dạy học phần thực hành chương trình sinh học 10 ban bản: - Tìm hiểu nội dung kiến thức sinh học10 liên quan đến thực hành - Hệ thống hóa sở lí luận thực hành thực hành thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm, phát mâu thuẫn, khó khăn đề xuất cách giải - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành chương trình sinh học10 ban Đối tượng nghiên cứu - Giáo viên giảng dạy sinh học 10 ban trường phổ thông - Học sinh lớp 10 trường THPT Chu Văn An- Thanh hóa -Nghiên cứu thực hành chương trình sinh học 10 ban có thí nghiệm Phương pháp nghiên cứu -Nghiên cứu tài liệu lí luận dạy học sinh học, sách giáo khoa sinh học 10 bản, nâng cao, sách giáo viên, sách thực hành…để tìm hiểu sở lí luận đề tài -Thực thí nghiệm phòng thí nghiệm để kiểm định kết quả, tìm hiểu mâu thuẫn, khó khăn thực thí nghiệm Những đóng góp đề tài - Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân việc giảng dạy phần thực hành chưa đạt hiệu - Phân tích, phát mâu thuẫn, khó khăn thí nghiệm đề xuất phương án giải - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy phần thực hành chương trình sinh học 10 ban B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I CƠ SỞ LÍ LUẬN Vai trò thực hành dạy học Xuất phát từ việc nhận thức vai trò quan trọng thực hành thí nghiệm dạy học Nếu tổ chức tốt, thành công thực hành giúp học sinh u thích, hứng thú với môn học, phương pháp giáo dục, rèn luyện học sinh cách toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ trí dục, đức dục tốt vì: - Qua thực hành, học sinh có điều kiện tự tìm hiểu mối quan hệ cấu trúc với chức năng, chất tượng, nguyên nhân kết Do em nắm vững tri thức thiết lập lòng tin tự giác, sâu sắc - Thực hành có liên quan đến nhiều giác quan, bắt buộc học sinh phải suy nghĩ, tìm tòi nhiều nên tư sáng tạo có điều kiện phát triển - Thực hành có ưu để rèn luyện kĩ kĩ xảo ứng dụng tri thức vào đời sống, đặc biệt phương pháp chủ đạo dạy học kĩ thuật nông nghiệp - Thực hành nơi tập dượt cho học sinh phương pháp nghiên cứu sinh học, nông học quan sát, thực nghiệm… Yêu cầu thực hành thí nghiệm Để thực tốt thực hành, thí nghiệm dạy học giáo viên học sinh phải thực số yêu cầu sau: a Yêu cầu giáo viên: +Cấu trúc lại rõ ràng bước thí nghiệm, điều chỉnh phần chuẩn bị thay yếu tố thí nghiệm tương tự +Cần phải có biện pháp thích hợp để giúp học sinh hiểu nội dung nắm vững thao tác tiến hành thí nghiệm VD: Ra tập cho học sinh nhà nghiên cứu kĩ bước tiến hành thí nghiệm SGK +Cần phải có phân cơng rõ ràng, cụ thể cho tổ, nhóm để chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, mẫu vật cần thiết cho thí nghiệm tiến hành thí nghiệm trước nhà Đồng thời cần có hướng dẫn, lưu ý GV số thao tác để em tiến hành thao tác nhà tốt +Có thí nghiệm tổ chức thực tiết học, có Thí nghiệm phải trải qua hàng giờ, chí hàng ngày Đối với thí nghiệm dài ngày giáo viên phải có kinh nghiệm tính tốn trước thời gian từ lúc bắt đầu đến thí nghiệm thí nghiệm có kết cho giảng có liên quan đến thí nghiệm biểu diễn thơng báo kết thí nghiệm b u cầu học sinh cần phải: +Học sinh tự làm thí nghiệm thành cơng, xác định tượng, phân tích, giải thích kết để rút kết luận, từ phải rèn luyện kĩ khắc sâu kiến thức +Đọc kĩ nội dung thực hành, xác định mục tiêu, nắm vững bước, thao tác tiến hành thí nghiệm +Học sinh phải nắm kiến thức liên quan để giải thích tượng thí nghiệm từ rút kết luận khoa học Vì học sinh cần phải ý đến học lí thuyết trước đó, đọc trước kiến thức liên quan trước thực hành để nắm kiến thức giải thích tượng thí nghiệm II.THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY PHẦN THỰC HÀNH SINH HỌC 10-CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Trên thực tế đa số giáo viên nhận thức vai trò thực hành đặc biệt việc rèn luyện kĩ cho học sinh Tại trường THPT giáo viên quan tâm nhiều đến việc giảng dạy phần thực hành, số lượng thực hành giảng dạy khơng hồn tồn đầy đủ tương đối nhiều Về phía học sinh, hầu hết em thích học thực hành thí nghiệm kích thích tò mò khám phá, tạo niềm vui, hứng thú học tập Hơn nữa, kiến thức thực hành thường có tính ứng dụng cao đời sống thực tiễn nên gây ý học sinh Tuy nhiên, việc giảng dạy phần thực hành trường phổ thông chưa quan tâm mức chưa đạt hiệu cao Cụ thể qua có thực hành mà giáo viên chưa tiến hành chưa thành cơng (Thí nghiệm tách chiết ADN, …) Đối với thực hiệu giáo dục HS chưa thực cao Có thể thấy số nguyên nhân sau: - Với SGK SGV nay, giáo viên gặp nhiều khó khăn việc giảng dạy thí nghiệm thực hành Các kĩ thuật thí nghiệm chưa nêu rõ, chưa phân tích sâu hướng dẫn chi tiết Việc đặt thí nghiệm nêu nhiều bất cập điều kiện thí nghiệm, phương pháp thí nghiệm, kết thí nghiệm - Học sinh yêu thích thực hành chưa thực ý thức vai trò tầm quan trọng nên thường khơng thu hiệu cao sau thực hành Học sinh chuẩn bị nội dung thực hành không kĩ nên chưa nắm vững bước tiến hành thí nghiệm thực thường lúng lúng nhiều thời gian Hơn nữa, học sinh thường chưa chuẩn bị kĩ phần lí thuyết liên quan đến thực hành nên gặp khó khăn việc giải thích tượng thí nghiệm xảy dẫn đến không rút kết luận, khắc sâu kiến thức - Điều kiện trang thiết bị nhà trường chưa đầy đủ để phục vụ thực hành Đặc biệt trường phổ thơng thường khơng có kính hiển vi có độ phóng đại cao sử dụng để quan sát tiêu có kích thước nhỏ như: tiêu rễ hành quan sát kì phân bào, tiêu quan sát vi sinh vật… - Do tiết thực hành phân phối chương trình ít, số thí nghiệm chương trình sinh học 10_ cần nhiều thời gian, thực thời gian tiết học Như vậy, thấy thực trạng giảng dạy thực hành sinh học 10_ trường phổ thơng hạn chế có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan gây tượng mà cần phải khắc phục Vì việc tìm cách giải hạn chế nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành sinh học 10- cần thiết III CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nội dung thực hành chương trình sinh học10 ban Trong chương trình sinh học 10, sách giáo khoa sinh học 10 - bảncó thực hành phân bố sau: Bài 12: Thí nghiệm co phản co nguyên sinh Bài 15: Một số thí nghiệm enzim Bài 20: Quan sát kì nguyên phân qua tiêu rễ hành Bài 24: Lên men etilic Lên men lactic Bài 28: Quan sát số vi sinh vật Qui trình thực thí nghiệm - Bước 1: Chuẩn bị đối tượng phương tiện thí nghiệm - Bước 2: Thực thí nghiệm - Bước 3: Quan sát, theo dõi thí nghiệm - Bước 4: Kết luận từ kết thí nghiệm - Bước 5: Nêu nhận xét giải thích kết thí nghiệm Thực thí nghiệm thực hành 3.1 Bài 12: Thí nghiệm co phản co nguyên sinh 3.1.1Thực thí nghiệm theo SGK a Chuẩn bị thí nghiệm - Mẫu vật: Lá thài lài tía - Dụng cụ: kính hiển vi với vật kính x10 x40, thị kính x10 x15; lưỡi dao cạo; phiến kính sạch; kính sạch; ống nhỏ giọt; giấy thấm - Hóa chất: Nước cất, dung dịch KNO 1M dung dịch muối hay đường lỗng b Tiến hành thí nghiệm * Bước 1: Làm tiêu - Nhỏ lên phiến kính giọt nước cất: - Tách lớp biểu bì thài lài tía: - Đặt miếng biểu bì vừa cắt lên phiến kính có giọt nước cất Nhẹ nhàng đặt lớp biểu bì lên bên giọt nước cho lớp biểu bì dàn mặt nước khơng bị gấp vào - Đặt kính lên phiến kính: - Thấm hút phần nước dư: Dùng giấy thấm, đặt góc nhọn tờ giấy thấm vào cạnh kính giấy hút hết phần nước dư * Bước 2: Chuẩn bị tiêu lên kính hiển vi - Chuẩn bị kính hiển vi : Lắp vật kính, thị kính vào kính hiển vi , chỉnh nguồn sáng - Đưa mẫu lên kính hiển vi : Đặt phiến kính lên bàn kính cho vùng mẫu vật nằm thị kính * Bước 3: Quan sát tiêu - Quan sát vật kính x10: Tìm vùng có tế bào quan sát thấy rõ, đều, mỏng, phân biệt tế bào với nhau, vùng nằm vi trường kính Chỉnh ốc thứ cấp để thấy tế bào rõ nét - Quan sát mẫu vật kính x40: Điều chỉnh sang vật kính x40, chỉnh ốc thứ cấp để thấy tế bào rõ * Bước 4: Gây co phản co nguyên sinh - Nhỏ dung dịch gây co nguyên sinh: Phiến kính giữ nguyên bàn kính hiển vi Dùng ống nhỏ giọt hút lấy vài giọt KNO 1M dung dịch muối ăn hay đường Đặt ống hút cạnh mép rìa kính, nhỏ từ từ nhẹ nhàng giọt vào Đặt tờ giấy thấm phía bên để dung dịch thấm nhanh qua mẫu Kiểm tra nồng độ loãng khác chọn muối 5% đường 20% - Theo dõi thay đổi tế bào: Quan sát mẫu kính hiển vi để xem thay đổi màng tế bào Chú ý quan sát tế bào biểu bì tế bào khí khổng - Nhỏ nước để gây phản co nguyên sinh: Dùng ống nhỏ giọt lấy nước cất cho vào mẫu tương tự thao tác nhỏ dung dịch gây co nguyên sinh Khi quan sát phản co nguyên sinh phải theo dõi xem tốc độ phản co nguyên sinh tế bào có khơng? Và có phải tất tế bào phản co nguyên sinh không? c Kết quả, nhận xét - Quan sát tế bào biểu bì mỏng tạo thành lớp tế bào, phân biệt rõ với tế bào xung quanh, đường gân tế bào thường có màu đậm hơn, có chiều dài dài hơn, số lượng tế bào khí khổng - Hiện tượng co nguyên sinh thể tốt tế bào biểu bì tế bào có màu tía nằm bên đường gân - Hiện tượng phản co nguyên sinh diễn chậm, tỉ lệ tế bào phản co nguyên sinh thường thấp - Thời gian tiến hành thí nghiệm khoảng 10-15 phút d Các khó khăn gặp phải tiến hành thí nghiệm - Việc sử dụng mẫu vật thài lài tía thuận lợi nhược điểm khơng phải thài lài tía có mặt khắp nơi mà số địa phương khó tìm thấy mẫu vật - Lá thài lài tía tương đối mỏng nên khó khăn việc tách biểu bì cho đẹp Sự phân bố màu tế bào không - Vì nồng độ gây co nguyên sinh khơng xác dẫn đến: nồng độ q thấp thời gian co nguyên sinh chậm, nồng độ cao trình co nguyên sinh diễn nhanh không kịp quan sát gây phản co ngun sinh khơng thành cơng tế bào bị tổn thương khả hồi phục Tế bào lúc đầu Tế bào co nguyên sinh Tế bào phản co nguyên sinh +) Đề xuất cách khắc phục khó khăn thí nghiệm Để khắc phục khó khăn thực thí nghiệm , chúng tơi đề xuất phương án thực thí nghiệm khác theo bảng sau để thí nghiệm thực dễ dàng: Yếu tố thay đổi Phương án Mẫu vật: Củ hành tía Xanh metilen thay nước cất Mẫu vật: Củ hành tây Xanh metilen thay nước cất Dung dịch muối 5% Dung dịch muối 10% Dung dịch đường 5% Dung dịch đường 20% 3.1.2Tiến hành TN theo đề xuất a Phương án * Mẫu vật: Củ hành tía - Thêm hóa chất xanh metilen 0,5% Dụng cụ, hóa chất khác theo phần giống SGK - Cách tiến hành giống SGK Riêng bước không dùng nước cất mà nhỏ giọt xanh metilen 0,5% lên lam kính Trong bước tách lớp tế bào biểu bì ta cắt củ hành thành vảy sau dùng kim mũi mác để tách lớp biểu bì bên ngồi Đặt lớp biểu bì lên giọt xanh metilen để yên cho tế bào bắt màu - Kết quả, nhận xét: Quan sát rõ tế bào biểu bì, gần khơng thấy tế bào khí khổng mật độ thấp Dễ có bọt khí làm tiêu nên khó khăn quan sát tượng co phản co nguyên sinh Tuy nhiên tế bào có kích thước lớn lại nhuộm màu nên dễ quan sát Hiện tượng phản co nguyên sinh diễn mạnh Tuy nhiên việc nhuộm mẫu làm cho thí nghiệm tốn thêm thời gian Nếu thời gian nhuộm lâu tế bào bị co nguyên sinh thuốc nhuộm có muối b Phương án Với loại đối tượng thí nghiệm, loại hóa chất nồng độ khác để gây co nguyên sinh Phải tiến hành tổ hợp thí nghiệm sau: Nồng độ chất Mẫu vật Muối Đường 5% 10% 5% 20% Lá thài lài tía + + + + Củ hành tía + + + + - Cách tiến hành từ bước đến bước giống SGK lượt tiến hành cần tạo tiêu Về thực thao tác nhìn chung giữ ngun có thay đổi quan sát tiêu khác nồng độ muối đường khác Đồng thời so sánh kết tiêu để rút kết luận - Kết quả, nhận xét: Nồng độ muối, đường xác định giúp kết dễ quan sát Đồng thời có so sánh tác động khác dung dịch khác nồng độ, nồng độ khác dung dịch dựa tốc độ co nguyên sinh mẫu vật 3.2 Bài 15 Một số thí nghiệm vè Enzim Thí nghiệm tách chiết ADN 3.2.1 Thực thí nghiệm theo SGK a Chuẩn bị thí nghiệm b Tiến hành thí nghiệm c Kết quả, nhận xét - Một khối trắng đục xuất có dạng sợi, khối gồm nhiều thành phần có ADN - Với mẫu vật gan gà dễ nghiền khó cho kết - Với mẫu vật gan lợn thí nghiệm dễ cho kết - Thời gian tiến hành thí nghiệm khoảng 40 phút d Các khó khăn gặp phải thực thí nghiệm - Một số dụng cụ khác cần cho thí nghiệm lại khơng có phần chuẩn bị: giá để ống nghiệm, đũa thủy tinh, phễu thủy tinh - Do rót chất vào ống nghiệm mà ước lượng nên độ xác khơng cao, dễ dẫn đến rót q nhiều q - Các thao tác khuấy nhẹ hỗn hợp dùng que tre để vớt ADN tương đối phức tạp khó làm e Đề xuất cách khắc phục khó khăn thí nghiệm *Giải thích thí nghiệm: Để tăng hứng thú học tập sau giời thiệu thao tác làm thí nghiệm giáo viên nên giải thích cho học sinh rõ mục đích ý nghĩa thao tác ADN liên kết với prôtêin (chủ yếu loại histon) để tạo thành NST nằm nhân TB Do muốn tách ADN phải phá màng sinh chất, màng nhân tách ADN khỏi prơtêin NST Sau chiết ADN khỏi hỗn hợp Thí nghiệm giải thích sau: - Dùng nước rửa chén để thuỷ phân lipit, phá vỡ lớp photpholipit kép nên phá vỡ màng sinh chất màng nhân giải phóng NST - Dùng enzim dứa để thuỷ phân prôtêin NST tách đc ADN - Tiếp tục rót cồn vào ADN đc chiết vào cồn * Để khắc phục khó khăn thực thí nghiệm chúng tơi đề xuất phương án thực thí nghiệm khác nhau(theo bảng sau)để thí nghiệm thực dễ dàng Phương án Yếu tố thay đổi Bổ sung loại bỏ số dụng cụ Định lượng chất rót vào ống nghiệm 3.2.2 Thực thí nghiệm theo đề xuất a Phương án - Bổ sung thêm dụng cụ: giá để ống nghiệm, đũa thủy tinh, phễu thủy tinh - Các phần khác thực SGK b Phương án - Bổ sung thêm dụng cụ: ống nghiệm kích thước giống nhau, thước chia vạch, bút đánh dấu ống nghiệm - Mẫu vật, dụng cụ khác giống SGK - Tiến hành: Chuẩn bị sẵn ống nghiệm có chia vạch sau: + Dùng thước đo ống nghiệm từ đáy lên 4cm, đánh dấu vị trí Đây ống đựng dịch nghiền gan cách đổ dịch nghiền đến điểm đánh dấu + Dùng thước đo ống nghiệm từ đáy lên 0,6cm, đánh dấu vị trí Hai ống chứa nước rửa bát ống nước cốt dứa ống + Dùng thước đo ống nghiệm từ đáy lên 5cm, đánh dấu vị trí Ống nghiệm chứa cồn Như trình tự TN là: Rót dịch nghiền gan vào ống nghiệm rót ống vào ống 1(khuấy nhẹ để yên 15 phút) rót ống vào ống 1(khuấy nhẹ, để 10 phút) rót ống vào ống 1(để yên 10 phút) - Kết nhận xét: phần dịch cho thêm định lượng cụ thể ống nghiệm, nên lo thao tác nhầm Kết mang lại xác 10 3.3 Bài 24: Lên men Etilicvà Lên men lactic 3.3.1 Lên men Etilic a.Chuẩn bị thí nghiệm - Bánh men chế tạo, nghiền nhỏ rây lấy bột mịn làm nhuyễn cho vào bình nón để tủ ấm 28-300C làm trước 24h - Dung dịch đường kính 8-10% Bổ sung thêm dịch - Bình thủy tinh hình trụ 2000ml: đánh số 1, 2, - Bình thủy tinh hình trụ 500ml: nhóm b.Tiến hành thí nghiệm * GV làm thí nghiệm với bình thủy tinh hình trụ 2000ml - Bình 1: Cho vào 1500ml nước đường 8-10% - Bình 2: Cho vào 1500ml nước đường 8-10% Cho thêm vào 20ml dung dịch bánh men bình nón Bổ sung thêm dịch nước ép - Bình 3: Làm tương tự bình thực trước 48h * HS tiến hành làm thí nghiệm tương tự với bình sử dụng bình có dung tích 500ml rót 400m nước đường + 4ml dung dịch bột bánh men - Quan sát tượng xảy bình: Bọt khí bay ra, lớp váng mặt lớp cặn đáy bình 3, độ đục dung dịch bình c Kết quả, nhận xét - Kết thí nghiệm dễ quan sát: Bình khơng có tượng xảy Ở bình có bọt khí lên mạnh, dung dịch bình bị xáo trộn bị khuấy liên tục Có mùi rượu bay Dung dịch đục bình 3, có lớp váng dày mặt, đáy có lớp cặn mỏng - Thí nghiệm giáo viên tiến hành tốn nhiều thời gian, đòi hỏi phải chuẩn bị cơng phu yêu cầu nhiều thao tác cho kết tốt - Lúc đầu có tượng bọt khí bay khơng phải khí CO trình lên men Để khắc phục tượng rót dung dịch vào bình phải nhẹ nhàng từ từ kết hợp với xoay bình thủy tinh 3.3.2.Lên men lactic 3.3.2.1 Làm sữa chua a)Thực thí nghiệm theo SGK +) Chuẩn bị thí nghiệm - Sữa chua Vinamilk ăn(1 hộp), sữa đặc có đường(1 hộp) - Cốc đong 500ml, cốc nhựa nhỏ +)Tiến hành thí nghiệm - Pha sữa: Cho 100ml sữa đặc vào cốc đong, rót tiếp 350ml nước sôi vào khuấy Để nguội đến 400C(dùng nhiệt kế áp tay vào thành cốc để kiểm tra thấy ấm nóng được) - Cho giống ban đầu vào: Cho thìa sữa chua Vinamilk vào trộn - Cho vào cốc đựng: Các dụng cụ đựng(cốc nhựa)phải rửa tráng nước sôi 11 - Ủ sữa chua: Đưa vào tủ ấm 40 0C( hộp xốp đậy kín) Sau 3-5 thành sữa chua Sữa vừa đông cần chuyển khỏi tủ ấm +) Kết quả, nhận xét Nếu đảm bảo đầy đủ điều kiện sữa chua ngon phải sau 5-6 Thời gian tiến hành thí nghiệm lâu nên tiết học thường khơng có kết +) Các khó khăn gặp phải thực thí nghiệm - Phần chuẩn bị SGK cần phải bổ sung thêm: Nước sơi(1 phích), thìa nhỏ - Lượng giống ban đầu không đủ cho việc lên men thời gian ngắn - Việc giữ cho sữa chua nhiệt độ 40 0C khâu khó tốn nhiệt độ mơi trường nước ta vào mùa đơng miền bắc thấp nên thí nghiệm khó thành cơng - Vì loại sữa đặc nhãn hiệu khác có hàm lượng đường khác nên độ chua, độ sữa chua không ta mong muốn +) Đề xuất cách khắc phục khó khăn làm thí nghiệm Để khắc phục khó khăn thực thí nghiệm chúng tơi đề xuất phương án thực thí nghiệm khác theo bảng sau để thí nghiệm thực dễ dàng Phương án Yếu tố thay đổi Thay đổi giống ban đầu Thay đổi nguyên liệu: sữa tươi b) Thực thí nghiệm theo đề xuất +)Phương án - Chuẩn bị tương tự SGK - Tiến hành bước tương tự khác cho vào 1/2 hộp sữa chua Vinamilk để tăng lượng giống ban đầu - Có thể dùng tỉ lệ sôi: lạnh để đưa nước sơi nhiệt độ 40 0C thích hợp cho việc lên men - Để giữ nhiệt độ 400C tủ ấm dùng số cách khác như: Cho vào hộp xốp đậy kín, để nước ấm, phơi nắng thời tiết có nắng cho vào nồi cơm điện để nấc ủ - Kết quả: Sữa ngon thời gian kết nhanh Tăng lượng giống ban đầu Ủ nồi cơm điện Sữa chua lên men +) Phương án - Từ sữa tươi: Cho 100ml sữa tươi vào lọ sạch, thêm 2g sữa bột(khoảng thìa cà phê)nhằm tăng hàm lượng sữa dịch huyền phù, khuấy đều, đậy 12 lỏng lẻo Đun cách thủy 30-40 phút để tiệt trùng biến tính protein sữa khiến dễ đông - Kết quả, nhận xét: Sữa thường thơm cà có độ chua, độ xác định xác hàm lượng đường Tuy nhiên q trình làm thí nghiệm nhiều thời gian có thêm công đoạn đun cách thủy để tiệt trùng 3.3.2.2 Muối chua rau a)Thực thí nghiệm theo SGK +)Chuẩn bị thí nghiệm - Cải sen, cải bắp, dưa chuột - Dung dịch NaCl 5-6% - Bình vại để muối dưa +)Tiến hành thí nghiệm - Chuẩn bị nguyên liệu: Rửa dưa chuột, rau cắt thành đoạn dài khoảng 3cm Dưa chuột để cắt dọc phơi héo - Làm chua: Cho rau vào vại muối, đổ ngập nước muối NaCl 5-6%, nén chặt, đậy lại để nơi ấm 28-300C - Kiểm tra sản phẩm: sau 2-3 ngày chua +) Kết quả, nhận xét Rau chua ngon sau ngày, rau có màu vàng nhạt, nước có độ chua vừa phải, rau khơng nồng lúc tươi +)Các khó khăn gặp phải thực thí nghiệm - Nồng độ muối 5-6% làm cho dưa bị hỏng có phần rau non - Có thể làm cho dưa chua nhanh với hương vị ngon đa dạng +) Đề xuất cách khắc phục khó khăn thí nghiệm Để khắc phục khó khăn thực thí nghiệm chúng tơi đề xuất phương án thực thí nghiệm khác theo bảng sau: Phương án Yếu tố thay đổi Thay đổi nồng độ muối Tăng thời gian rau chua b) Thực thí nghiệm theo đề xuất +) Phương án Thay nồng độ muối 4% thấy dưa chua nhanh ngon thấp dưa hỏng +)Phương án Có thể làm cho rau chua nhanh ngon cách trần qua rau nước nóng trước xếp vào bình, cho thêm vào bát nước dưa cũ( nước dưa chua sau ngày) Mục dích việc chủ yếu muốn tăng thêm số lượng vi khuẩn lactic 13 3.4 Bài 20 Quan sát kỳ nguyên phân tiêu rễ hành 3.4.1 Thực thí nghiệm theo sách giáo khoa a Chuẩn bị thí nghiệm - kính hiển vi quang học với vật kính x40 x100, thị kính x10 x15 -Tiêu cố định lát cắt dọc rễ hành -Ảnh chụp kỳ nguyên phân b Tiến hành thí nghiệm: -Chuẩn bị tiêu cố định: Các kỳ trình nguyên phân tế bào rễ hành -Quan sát tiêu kính hiển vi quang họcvới vật kính x40 x100, thị kính x10 x15 +Kết nhậ xét: Nhận biết kỳ nguyên phân tiêu khác +Các khó khăn: -Các tiêu nguyên phân cấp cho nhà trường bảo quản không tốt nên chất lượng quan sát giảm bị hỏng -Do quan sát tiêu có sẵn, không đa dạng, học sinh không trực tiếp làm thí nghiệm nên hứng thú -Phương pháp làm tiêu tạm thời SGK SGV không hướng dẫn cụ thể c Đề xuất cách khắc phục khó khăn thí nghiệm Để khắc phục khó khăn thực thí nghiệm tơi đề xuất phương pháp khắc phục sau: Làm tiêu tạm thời tế bào rễ hành cho học sinh quan sát 3.4.2 Thực thí nghiệm theo đề xuất: a Chuẩn bị: -Dụng cụ: - Kính hiển vi với vật kính 10x, 40x, lam kính, lamen, kim mũi mác, lưỡi dao lam, đèn cồn, diêm, cốc thủy tinh, ống Enpendof, cốc thuỷ tinh đun nước sôi, nhiệt kế, đĩa đồng hồ, giấy thấm, panh, cát ẩm, chậu đựng cát ẩm -Hóa chất: Dung dịch thuốc nhuộm carmin axetic 2% b Tiến hành thí nghiệm: -Chuẩn bị mẫu: Chọn rễ có chiều dài khoảng 1.0-1.5cm Sau dùng dao lam cắt rễ, rửa nước cất thấm nhanh nước giấy thấm c Làm tiêu tạm thời quan sát NST -Tiền cố định: Rễ hành ta sau thu, rửa → cho vào lọ thuỷ tinh nhỏ có chứa nước → cho vào ngăn lạnh tủ lạnh 3h để NST co ngắn lại làm cho tế bào chất suốt -Nhuộm mẫu: Nhuộm dung dịch carmin-axetic 2% Rễ sau thu buổi sáng ngày khơng qua thuỷ phân mà tiến hành cho vào dung dịch thuốc nhuộm carmin axetic 2% để qua đêm nhiệt độ thường, sáng mai dùng làm tiêu Như vậy, dung dịch carmin axetic 2% có axit axetic có tác dụng thuỷ phân mẫu Sử dụng nhuộm rễ cacmin axetic 2% đơn giản hơn, đỡ nhiều thao tác -Nén mẫu: Nén mẫu tức làm cho mẫu dàn tế bào làm bung NST, thuận tiện cho việc quan sát kỳ phân bào kính hiển vi 14 d Quan sát kỳ phân bào nguyên phân -Tiêu sau nén quan sát kính hiển vi quang học thơng thường vật kính 10x Sau quan sát kính hiển vi với vật kính 40x để nhận dạng hình thái NST -Tơi sử dụng máy ảnh Canon PowerShot SX120 IS kỹ thuật số 10.0Mp để chụp ảnh tiêu NST kính hiển vi + Những hình ảnh tiêu NST kỳ nguyên phân tế bào rễ hành ta minh hoạ kết đạt a a b c c g d c a c a b c c Tiêu NST kỳ nguyên phân tế bào rễ hành (a) kỳ trung gian, (b) kỳ đầu, (c) kỳ giữa, (d) kỳ sau, (g) kỳ cuối 15 3.5.Bài 28: Quan sát số vi sinh vật 3.5.1 Thực thí nghiệm a Chuẩn bị thí nghiệm - kính hiển vi quang học với vật kính x40 x100, thị kính x10 x15, phiến kính, kính, que cấy, đèn cồn, giá ống nghiệm, ống nghiệm, chậu đựng nước rửa, pipet, giấy lọc cắt nhỏ - Dung dịch fuchsin 1%, nước cất - Nấm men(dung dịch lên men bánh men tán nhỏ hòa với nước đường 10% trước 24h), nấm mốc(vỏ cam, vỏ quýt để lên mốc), vi khuẩn khoang miệng b Tiến hành thí nghiệm * Nhuộm đơn phát vi sinh vật khoang miệng - Dùng tăm tre lấy bựa khoang miệng - Tạo huyền phù: Cho bựa vào ống nghiệm có 5ml nước cất, khuấy Dùng que cấy lấy giọt dung dịch lên phiến kính - Hong khơ tiêu bản: Để khô tự nhiên hơ lửa đèn cồn - Nhuộm đơn tiêu bản: Dùng pipet nhỏ giọt fuchsin vào vị trí có giọt huyền phù khơ Để khoảng 30 giây nghiêng phiến kính đổ fuchsin đi, dùng nước cất rửa nhẹ tiêu - Chuẩn bị soi kính: Hong khơ đưa lên kính hiển vi quan sát, lúc đầu quan sát vật kính x40 sau chuyển sang x100 * Nhuộm đơn phát tế bào nấm men - Dùng que cấy lấy giọt dung dịch lên men dung dịch bánh men chuẩn bị trước cho vào ống nghiệm có sẵn 5ml nước cất khuấy Dùng que cấy lấy giọt dung dịch cho lên phiến kính - Các bước làm tương tự Tế bào nấm men Vi sinh vật váng dưa * Quan sát nấm mốc - Lấy mẫu: Dùng que cấy lấy nấm sợi vỏ cam, vỏ quýt bị mốc cho vào ống nghiệm có sẵn 5ml nước cất, khuấy Lấy giọt dung dịch cho lên lam kính - Các bước làm tương tự thí nghiệm c Kết quả, nhận xét - Vi khuẩn bựa thường thấy có mật độ lớn - Thí nghiệm cho kết tốt sử dụng ống giống nấm men nhuộm thuốc nhuộm 16 d Các khó khăn gặp phải thực thí nghiệm - Một số dụng cụ cần có thí nghiệm lại khơng có phần chuẩn bị SGK: giá để ống nghiệm, kẹp gỗ - Một số mẫu có sẵn từ thí nghiệm trước nên sử dụng lại tiết kiệm, có số mẫu khó tìm ống giống nấm men e Đề xuất cách khắc phục khó khăn thí nghiệm Để khắc phục khó khăn thực thí nghiệm tơi đề xuất phương pháp khắc phục sau: - Bổ sung dụng cụ thiếu vào phần chuẩn bị - Sử dụng mẫu vật sẵn có: sữa chua, váng dưa, vi sinh vật da đầu 3.5.2.Thực thí nghiệm theo đề xuất * Quan sát vi khuẩn lactic sữa chua - Lấy giọt sữa chua nghiền mịn hòa với 5ml nước cất - Dùng que cấy lấy giọt dung dịch cho lên phiến kính - Hong khơ, nhuộm đơn quan sát kính hiển vi - Kết quả: Thấy vi khuẩn lactic có dạng hình que * Kiểm tra vi sinh vật da đầu - Lấy mẫu: Dùng tăm thấm nước cất vừa đủ ẩm, quệt mạnh lên da đầu sau phết vào phiến kính - Hong khơ, nhuộm đơn soi kính hiển vi Vi khuẩn lactic sữa chua Vi khuẩn da đầ u * Như vậy, qua kết thực hầu hết thí nghiệm ngồi việc thực giống SGK có phương án khác để giải khó khăn mâu thuẫn hình thành thí nghiệm Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân, đồng nghiệp, nhà trường thông qua kết điều tra khảo sát 4.1.Bằng phiếu điều tra -Tôi áp dụng đối tượng học sinh: lớp 10A 2; 10A 3– Trường THPT Chu Văn An Hai lớp có chất lượng học sinh đồng -Nhóm đối chứng (ĐC) thuộc lớp 10A3 dạy theo cách thơng thường -Nhóm thí nghiệm( TN) thuộc lớp 10A2-Áp dụng giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành Với mẫu điều tra tất học sinh lớp 17 Kết điều tra STT Nội dung điều tra Tự làm thực hành có kết Tự làm thực hành chưa đạt kết Chí làm số thực hành SGK Có u thích mơn sinh Khơng u thích mơn sinh Khơng có ý kiển Lớp 10A2 Lớp 10ª3 Ghi 85% 50% 15% 30 0% 20% 80% 60% 20% 20%5 20% 4.2 Bằng quan sát trực tiếp: Khơng khí lớp học sôi Học sinh hứng thú với tiết học, tham gia thảo luận nhiệt tình có hiệu 4.3 Áp dụng tổ môn 100% giáo viên thuộc nhóm sinh trường THPT Chu Văn An áp dụng phương pháp tiết dạy thực hành sinh học 10- bản, nhận thấy hiệu rõ ràng dạy, học sinh hứng thú học C- KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận Qua nghiên cứu thực đề tài thấy việc đưa số giải pháp, phương án khắc phục khó khăn thực hành thu số kết khả quan từ kết dạy học mơn sinh tốt -Tỉ lệ thành công thực hành cao vì: Có nhiều phương án giáo viên linh hoạt điều kiện thực tế, cấu trúc lại số thực hành SGK dễ hiểu -Học sinh hứng thú u thích mơn sinh học em tự làm thực hành, giải thích nguyên nhân, chế, chất tượng Kiến nghị - Nhà trường nên xây dựng phòng thí nghiệm riêng phục vụ cho công tác giảng dạy thực hành sinh học - Nhà trường trang bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất thiết bị cho thực hành Cần thường xuyên bổ sung, thay dụng cụ hỏng chất lượng để đảm bảo cung cấp đầy đủ dụng cụ, hóa chất tốt phục vụ cho thực hành Trong trình nghiên cứu vận dụng chắn tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến bạn bè đồng nghiệp để áp dụng phạm vi rộng nhà trường 18 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 năm2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Vũ Khuyên D TÀI LIỆU THAM KHẢO Các ngun lí q trình sinh học- NXB y học Hoá sinh- NXB giáo dục Trọng tâm kiến thức sinh học THPT Sách giáo khoa Sinh học 10(Nâng cao+cơ bản)- NXB giáo dục Sách giáo viên Sinh học 10(nâng cao bản)- NXB giáo dục CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG ĐỀ TÀI SGK SGV GV HS SKKN THPT NST Sách giáo khoa Sách giáo viên Giáo viên Học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Trung học phổ thông Nhiễm sắc thể 19 20 ... phần nhỏ bé để nâng cao hiệu giảng dạy thực hành dạy học sinh học trường phổ thông, tiến hành nghiên cứu, thực viết SKKN với nội dung: Một số giải pháp nâng cao hiệu dạy học phần thực hành sinh. .. thực hành sinh học 10 ban bản Mục đích nghiên cứu Nâng cao hiệu dạy học phần thực hành chương trình sinh học 10 ban bản: - Tìm hiểu nội dung kiến thức sinh học1 0 liên quan đến thực hành - Hệ thống... luận thực hành thực hành thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm, phát mâu thuẫn, khó khăn đề xuất cách giải - Đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần thực hành chương trình sinh học1 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần thực hành sinh 10 cơ bản , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần thực hành sinh 10 cơ bản

Từ khóa liên quan