Một số kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý chi ngân sách tại trường THPT lê hồng phong

7 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:55

ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Năm 2010 THPT Lê Hồng Phong chuyển đổi sang trường công lập nhận ng̀n kinh phí từ ngân sách nhà nước nhiên gặp nhiều khó khăn ng̀n chi khác cấp hạn chế 10% tổng số chi cho toán cá nhân với mức lương tối thiểu 730 ngàn đồng Với nguồn kinh phí hạn hẹp phải hồn thành nhiệm vụ chun mơn giao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi tiêu vấn đề cần thiết Từ thân tơi ln nghiên cứu tìm biện pháp tham mưu cho hiệu trưởng với chi phí thấp nhất, phát huy hiệu ng̀n kinh phí dự tốn duyệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hàng năm mang lại nguồn tiết kiệm đáng kể cho nhà trường Ng̀n tiết kiệm nhà trường trích lập quỹ tăng thu nhập cho cán giáo viên, quỹ phát triển nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng làm cho cán giáo viên, nhân viên phấn khởi nhiệt tình cơng tác Đó lý muốn viết lại “Một số kinh nghiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách Trường THPT Lê Hồng Phong Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa” Mục đích nghiên cứu Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhiệm vụ quan trọng, năm qua công tác nhận quan tâm, đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Sở tài chính, Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt hưởng ứng toàn thể cán bộ, viên chức toàn trường Bản thân kế toán nhà trường, người trực tiếp tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tơi ln suy nghĩ tìm tòi, làm để tiết kiệm, chống lãng phí để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, tạo ng̀n trích lập quỹ tạo thu nhập tăng thêm mang lại lợi ích cho cán bộ, viên chức nhà trường II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 1.1 Khái niệm tiết kiệm, lãng phí: - Tiết kiệm sử dụng ng̀n lực tài chính, lao động nguồn lực khác mức thấp định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định đạt mục tiêu xác định sử dụng định mức đạt hiệu cao mục tiêu xác định - Lãng phí là: Việc quản lý ng̀n lực tài chính, lao động, thời gian lao động tài nguyên không hiệu quả, sử dụng vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ không đạt mục tiêu định Từ sở lý luận cho ta thấy tầm quan trọng việc tiết kiệm chống lãng phí quản lý chi ngân sách Nó đóng góp vai trò vơ quan trọng đơn vị nhà nước công tác quản lý thu – chi tài Tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, làm sở để chứng minh cho việc chi tiêu tài có hiệu đơn vị, điều kiện làm sở để tính tốn khoản, tốn cho cá nhân, tập thể hoạt động mua sắm, sữa chữa, nâng cấp tài sản, sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn đầy đủ kịp thời quy định Tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước phản ánh qua hoạt động đơn vị như: Tiền lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, chi mua sắm tài sản cố định trang thiết bị phục vụ cho dạy học, chi đầu tư xây dựng bản, chi sữa chữa nâng cấp sở vật chất, chi mua văn phòng phẩm, chi phí nghiệp vụ chun mơn ngành, cơng tác phí khoản chi khác công bố công khai minh bạch 1.2 Các văn pháp lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: - Văn số: 2244/SGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 12 năm 2012 việc thực thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; - Văn số 158 /SGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 01 năm 2013 việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục - Quyết định số 296/ QĐ-SGDĐT, ngày 10 tháng năm 2013 kế hoạch chương trình hành động Sở Giáo dục Đào tạo Luật phòng chống tham nhũng luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2013 -2016 Từ đạo cấp, ngành cho thấy “Tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước” quan trọng, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên phát triển nghiệp giáo dục theo yêu cầu nhà nước đề Bằng việc làm cụ thể trường THPT Lê Hồng Phong định chọn đề tài với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, với nhà trường Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Thực tế trường THPT nói chung THPT Lê Hờng Phong nói riêng ng̀n kinh phí ngân sách cấp đủ chi trả lương cho cán giáo viên, ng̀n chi khác Cơ sở vật chất trang bị trường thiếu thốn nhiều khơng có ng̀n để mua sắm, bổ sung Hiện trường có khu nhà dành cho học sinh học tập, phòng chức chưa có, khu hiệu chưa có phải dùng chung khu nhà học sinh Chính ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chuyên môn nhà trường, không đáp ứng nhu cầu thực tiễn Từ khó khăn việc tiết kiệm, chống lãng phí nhà trường quan tâm hàng đầu tìm biện pháp để giải Với trách nhiệm kế toán nhà trường tơi ln suy nghĩ tìm tòi ng̀n chi cho hợp lý, tiết kiệm chi phí thấp đạt hiệu cao Qua thời gian làm kế tốn tơi thấy ngồi khoản chi chi lương lại khoản khác tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, nước uống, chế độ cơng tác phí, hội họp, điện thoại, internet, chi mua sắm thiết bị, hội họp, tiếp khách… Tôi tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng “ Quy chế chi tiêu nội hàng năm” cách khoán chi cho khoản : Khốn cơng tác phí, sử dụng điện, nước, chế độ hội họp, khốn văn phòng phẩm, kinh phí dạy đội tuyển, mua sắm tài sản, quản lý tài sản, điện thoại , internet, tiếp khách… , dựa định mức nhà nước quy định Những giải pháp cán công chức, viên chức thống thực có hiệu góp phần tiết kiệm phần đáng kể chi phí hoạt động nhà trường Từ việc làm góp phần tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước Trường THPT Lê Hờng Phong Tuy nhiên q trình thực có thuận lợi khó khăn: 2.1 Thuận lợi: Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế tài cho quan, tổ chức hoạt động kinh phí ngân sách nhà nước tạo thuận lợi cho quan, tổ chức trường THPT Lê Hồng Phong thực việc tiết kiệm, chống lãng phí cách thuận lợi Căn vào chức năng, nhiệm vụ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế quan, tổ chức, bảo đảm thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao mục tiêu giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài Trong năm qua trường THPT Lê Hồng Phong thực sách nhà nước nhằm tiết kiệm, khơng lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước, nhiên trình thực gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ 2.2 Khó khăn: Trường THPT THPT Lê Hờng Phong sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn nhiều Ng̀n chi hạn hẹp, tất hoạt động chi chuyên môn, mua sắm, sữa chữa, cơng tác phí… ng̀n ngân sách nhà nước cấp có 10% so với tốn chế độ người nên việc tiết kiệm gặp nhiều khó khăn, khơng đáp ứng nhu cầu thực tiễn quản lý tài Từ nhiều mặt chưa thực đạt hiệu chưa cao nhiều khoản chi định mức thấp, chí thấp; Vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí vấn đề nhạy cảm liên quan trực tiếp đến chế độ, quyền lợi cán giáo viên, nhân viên nhà trường việc thực tiết kiệm, chống lãng phí gặp nhiều khó khăn Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Với thực trạng để nâng cao hiệu tiết kiệm, chống lãng phí trường THPT Lê Hồng Phong thực số nội dung phương pháp sau: 3.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh biết luật, văn bản, định, nghị định Nhà nước, phủ Sở giáo dục đào tạo đề việc tiết kiệm, chống lãng phí Tuyên truyền cho cán giáo viên, nhân viên, học sinh trường hiểu biết tiết kiệm, chống lãng phí việc làm cần thiết, khơng mang lại lợi ích cho thân, quan mà góp vào xây dựng đất nước Đối với học sinh việc tuyên truyền sâu rộng vào tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, lớp tập trung tuyên truyền vào tiết sinh hoạt thứ hàng tuần đồng thời giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh viết cam kết, động viên nhắc nhở lẫn tiết kiệm điện như: khỏi lớp, hết học cử trực nhật tắt điện, tắc quạt, tiết học thể dục, giáo dục quốc phòng ngồi trời tắt điện, tắt quạt khơng lãng phí, cử cán lớp giám sát, phân cơng trực nhật hợp lý… Các phòng học, phòng họp nhà trường in nhắc nhở “Ra khỏi phòng tắt điện” để nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh tạo thành nề nếp, thói quen sử dụng, hình thành tác phong cơng nghiệp ghế nhà trường 3.2 Công tác lãnh đạo, đạo xây dựng tổ chức thực Nhằm triển khai thực quy định pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm qua lãnh đạo nhà trường đạo biện pháp sau: - Hàng năm rà soát bổ sung số nội dung quy chế chi tiêu nội theo quy định pháp luật, số nội dung đặc biệt quan tâm là: - Quy định khốn chi văn phòng phẩm cho đơn vị; - Quy định quản lý ngày, công lao động, chế độ làm thêm giờ; - Quy định chế độ mua sắm tài sản quản lý tài sản; - Quy định khoán cước điện thoại cố định di động; - Quy định tiết kiệm điện, nước; - Quy định chế độ công tác, chế độ hội, họp - Quản lý nhân - Quy định sử dụng tài sản cơng - Khốn tiền cơng tác phí, tiền xăng xe, lưu trú theo quy chế chi tiêu nội để giảm tiền thuế mua hóa đơn GTGT số cán giáo viên lấy hóa đơn khống toán 3.3 Trách nhiệm người làm kế toán Đầu năm, kế toán phải xây dựng kế hoạch chi tiêu cụ thể phù hợp với thực tế đơn vị Đờng thời kế tốn phải người động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần kỷ luật cao, có lề lối làm việc khoa học người cẩn trọng vấn đề để đáp ứng nhu cầu đặt ra, ý thức trước cơng việc Hàng tháng, q, năm kế tốn phải kiểm tra đánh giá lại tình hình thu – chi tài để kiểm tra mặt được, chưa theo yêu cầu đề để kịp thời có phương án giải 3.4 Cơng khai công tác quản lý thu , chi tài Nhà trường thực cơng khai nội dung sau: - Báo cáo cơng khai tài trước Hội nghị cán công nhân viên chức vào đầu năm học mới, niêm yết tin nhà trường để tiện theo dõi - Báo cáo công khai kiểm kê tài sản hàng năm - Công khai lý tài sản sau kiểm kê - Tổ chức đấu thầu quy định mua sắm thiết bị, bán tài sản lý hàng năm - Thực tốt việc công khai tuyển dụng sử dụng cán bộ, thực chế độ sách cán giáo viên, nhân viên trường 3.5 Công tác thanh, kiểm tra Ban tra nhân dân nhà trường kiện toàn tổ chức xây dựng quy chế hoạt động, với ban chấp hành cơng đồn xây dựng kế hoạch cơng tác kiểm tra thường xuyên đột xuất góp phần tổ chức kiểm tra giám sát hầu hết hoạt động trường, cơng khai minh bạch khơng để xảy tình trạng khiếu kiện, tố cáo Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua nhiều năm làm kế tốn tơi thấy làm tốt việc lập dự toán đánh giá trung thực, sát với tình hình thu – chi tài đơn vị đem lại hiệu cao nhất, tạo nguồn tiết kiệm chi để đầu tư trang thiết bị dạy học, trích lập quỹ khen thưởng, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chất lượng giáo dục ngày lên, khơng để thất ng̀n ngân sách nhà nước Qua năm áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tiết kiệm, chống lãng phí tơi theo dõi, thông kê số liệu kết đạt sau : Năm 2014 tiết dược số tiền : 370.298.843 đ, đó: + Trích lập quỹ PTSN :149.643.043 đ + Trích lập quỹ phúc lợi : 111.089.600 đ + Trích lập quỹ khen thưởng: 37.029.800 đ + Quỹ tăng thu nhập : 72.536.400 đ Năm 2015 tiết dược số tiền : 340.161.646 đ : + Trích lập quỹ PTSN : 85.040.412đ + Trích lập quỹ phúc lợi : 91.843.544 đ + Trích lập quỹ khen thưởng: 68.347.890 đ + Quỹ tăng thu nhập : 94.929.700đ Từ nguồn tiết kiệm nhà trường đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học, khen thưởng, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho cán giáo viên, nhân viên, đưa chất lượng giáo dục ngày lên, khơng để thất ng̀n ngân sách nhà nước Những quy định giải pháp thực lãnh đạo nhà trường thời gian qua phát huy tác dụng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có tác dụng năm III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ thực tiễn tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước mà thân qua nhiều năm làm công tác kế tốn tơi rút kinh nghiệm sau: Muốn làm tốt cơng tác tiết kiệm, chống lãng phí trước hết người quan, đơn vị phải có ý thức hiểu rõ việc tiết kiệm, chống lãng phí Sự lãnh đạo, đạo, tổ chức thực cấp quan trọng người làm kế tốn đơn vị - Kế tốn phải có kế hoạch cơng việc từ đầu năm, lập dự toán chi tiết thu – chi tài rõ ràng phù hợp với định mức chi theo quy định nhà nước Thuyết minh dự tốn phân tích đánh giá cụ thể mục chi để báo cáo lãnh đạo có phương án chi phù hợp tiết kiệm, khơng lãng phí - Kế tốn phải nắm rõ thực trạng đơn vị, xác định tầm quan trọng tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước từ đề chương trình hoạt động thu – chi tài phù hợp đề biện pháp quản lý tài kế tốn mang tính khả thi - Kế tốn phải nắm vững văn pháp quy nhà nước, ngành xem cẩm nang cho hoạt động - Kế tốn phải phối hợp tốt với phận nhà trường nhằm thúc đẩy cho cơng việc hồn thành sớm có hiệu cao Được quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Tài Thanh Hóa lãnh đạo nhà trường phối hợp tốt với phận có liên quan nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tóm lại: Tiết kiệm, chống lãng phí quản lý chi ngân sách nhà nước đơn vị cần thiết Nó đóng góp vai trò vơ quan trọng cơng tác quản lý thu- chi tài mang lại nhiều hiệu Từ biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí góp phần khơng nhỏ nâng cao đời sống cho cán giáo viên, nhân viên, làm cho chất lượng giáo dục ngày phát triển lên, tạo điều kiện cho quan, đơn vị hồn thành tốt nhiệm vụ giao, khơng để thất ng̀n ngân sách nhà nước Kiến nghị: Trên số kinh nghiệm mà thân rút ra, áp dụng trường THPT Lê Hồng Phong đạt thành công nêu Tôi mong Hội đồng khoa học cấp xem xét, để sáng kiến kinh nghiệm áp dụng rộng rãi ngành Giáo dục đào tạo Nó hiệu góp phần nâng cao chất lượng quản lý thu – chi tài nhà trường Hiện sở vật chất, trang thiết bị nhà trường thiếu nhiều, năm tài sản hao mòn hư hỏng kinh phí để sửa chữa thường xuyên sửa chữa lớn có số tiết kiệm 10% đầu năm nên để lại cho đơn vị sử dụng vào việc tu bảo dưỡng, đảm bảo điều kiện cho hoạt động nhà trường Đối với đơn vị thực theo chế độ tự chủ, dự toán ngân sách giao mức tối thiểu lại thấp, chưa phù hợp chưa đáp ứng nhu cầu chi thực tế Vì đề nghị cấp xem xét cấp kinh phí thêm để tăng mức chi cho nhà trường./ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Bỉm Sơn, ngày 24 tháng năm 2016 NGƯỜI VIẾT Trần Thị Hoa ... muốn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, với nhà trường Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Thực tế trường THPT nói chung THPT Lê Hờng Phong nói riêng ng̀n kinh phí ngân. .. sử dụng kinh phí ngân sách thực tế quan, tổ chức, bảo đảm thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao mục tiêu giao khốn kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài Trong năm qua trường THPT Lê Hồng Phong thực... lý chi ngân sách nhà nước, nhiên q trình thực gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ 2.2 Khó khăn: Trường THPT THPT Lê Hồng Phong sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn nhiều Ng̀n chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý chi ngân sách tại trường THPT lê hồng phong , Một số kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý chi ngân sách tại trường THPT lê hồng phong

Từ khóa liên quan