Lựu chọ, ứng dụng các bài tập thể chất nhằm nâng cao thành tích chạy cự li 800m,1500m,3000m cho nữ học sinh THPT

17 26 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:50

I MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Phụ nữ đến với thể thao từ thời cổ Hy Lạp, nhiên thời gian dài sau việc phụ nữ tham gia tập luyện thi đấu thể thao nói chung điền kinh nói riêng điều khơng khuyến khích, thừa nhận Ngay Đại hội Olympic lần I (1896) khơng có nội dung thi cho phụ nữ Tuy nhiên, việc cô gái Hy Lạp vượt cự ly 42km 195 Aten với thời gian 30 phút thời gian tiến hành Đại hội thực tế chống lại định không cho phụ nữ tham gia thi đại hội Olympic Lần phụ nữ tham gia thi điền kinh đại hội Olympic vào năm 1928 Amsterđam Nội dung thi nữ lúc gồm chay 100m, 800m, nhảy cao, ném đĩa chạy tiếp sức x 100m Cùng với thắng lợi lực lượng đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ việc phụ nữ vươn lên tự khẳng định mình, số mơn phụ nữ phép tham gia thi ngày tăng Họ tập thi đấu môn từ xưa coi độc quyền nam giới khoảng cách chênh lệch thành tích nam nữ ngày ngắn lại.[1] Ở Việt Nam, nơi thành tích thể thao nói chung điền kinh nói riêng thấp, nữ giới, nhiều địa phương thấy việc đào tạo nữ vận động viên điền kinh thường mang lại hiệu nhanh thi đấu quốc gia khu vực Đông Nam Á.[1] Trong chương trình học học sinh Trung học phổ thông chạy bền nội dung xuyên suốt năm học, chạy bền khơng góp phần làm tăng thể lực chung cho em mà sở để nâng cao, trì các hoạt động thể thao cách có hiệu Việc nghiên cứu, ứng dụng tập thể chất nhằm phát triển tố chất thể lực vấn đề cấp thiết có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn Giáo dục thể chất nói chung thi đấu môn Điền kinh, thể thao thành tích cao nói riêng Trong q trình giảng dạy huấn luyện để nâng cao hiệu giáo viên sử dụng nhiều phương tiện giáo dục thể chất như: Các tập thể chất, môi trường tự nhiên, điều kiện vệ sinh Mỗi tập thể chất nhằm giải nhiệm vụ riêng tập với tạ phát triển sức mạnh, tập chạy ngắn phát triển sức nhanh, tập dẫn bóng phát triển tố chất khéo léo, tập xoạc phát triển độ mềm dẻo Bên cạnh đó, qua thực tế kinh nghiệm nhiều năm công tác nhận thấy giảng dạy thể chất nói chung cơng tác huấn luyện đội tuyển thi đấu môn Điền kinh, thể thao thành tích cao nói riêng việc nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng Bài tập thể chất lúng túng, chưa liên tục, chưa bám sát nguyên tắc, phương pháp giáo dục thể chất Cơng tác huấn luyện chưa trọng đến tính chuyên biệt, chưa ý nhiều đến đặc điểm lứa tuổi, giới tính, phát triển máy vận động tố chất thể lực qua thời kỳ Từ lý nêu trên, đồng thời với mong muốn góp phần làm phong phú thêm khoa học nước nhà, tạo nét cơng tác huấn luyện, hợp lý hóa Bài tập thể chất phục vụ cho công tác huấn luyện, lựa chọn đề tài: " Lựa chọn, ứng dụng tập thể chất nhằm nâng cao thành tích thi đấu chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho nữ học sinh Trung học phổ thơng " 1.2 Mục đích nghiên cứu Để nâng cao thành tích sức bền cho học sinh trung học phổ thơng nói chung sức bền chuyên biệt thi đấu cho học sinh nữ cần phải có tập chun biệt Tìm, lựa chọn, ứng dụng tốt Bài tập thể chất nhằm nâng cao thành tích thi đấu chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho nữ học sinh trung học phổ thơng Từ nâng cao kết thi đấu đội tuyển Điền kinh trường kỳ thi học sinh giỏi môn Thể dục cấp tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng giải việt dã địa phương tổ chức 1.3 Đối tượng nghiên cứu Gồm nữ học sinh THPT có tư chất, có kỷ thuật qua tuyển chọn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, có: - 03 học sinh khối 10 gồm em: Lê Thị Yên (lớp 10A7), Hà Thị Nhung (lớp 10A2), Đỗ Thu Hà (lớp 10A4) - 03 học sinh khối 11 gồm em: Nguyễn Minh Ngọc (lớp 11A3), Trịnh Thị Phương (lớp 11A4), Lê Thị Tú Anh (lớp 11A4) - 03 học sinh khối 12 gồm em: Trịnh Thị Thùy Linh (lớp 12A4), Trịnh Thị Minh (lớp 12A6), Lê Thu Phương (lớp 12A2) 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp hỏi đáp - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu - Phương pháp thực nghiệm sư phạm II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Xác định sở lý luận thực tiễn để lựa chọn, ứng dụng tập Chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m thuộc sức bền, đối tượng ứng dụng học sinh nữ THPT nên để lựa chọn ứng dụng Bài tập thể chất vào sở sau: 2.1.1 Cơ sở lý luận sức bền - Sức bền khả thực lâu dài hoạt động đó, hay định nghĩa sức bền lực thể chống lại mệt mỏi hoạt động - Sức bền gồm sức bền chung sức bền chuyên môn: + Sức bền chung sức bền hoạt động kéo dài với cường độ thấp với tham gia phần lớn hệ + Sức bền chuyên môn lực trì khả vận động cao loại hình tập định - Sức bền sở để người tập trì ổn định để đạt thành tích cao - Mục đích Giáo dục tố chất sức bền tạo tiềm cho trình trì hoạt động lâu dài với tốc độ hoạt động lớn Do định hướng cho việc hình thành nội dung tập sức bền sau: + Sử dụng lượng đối kháng với số lần lặp lại tối đa + Nhịp độ cần thiết thực tập cao + Khối lượng vận động lớn, số lần lặp lại tối đa lần tập + Thời gian nghỉ đủ người tập hồi phục + Phương pháp tập luyện phương pháp lặp lại [2] Ngồi ra, đặc điểm giới tính lứa tuổi phân rõ bậc trung học phổ thông nên việc lựa chọn tập có cường độ khối lượng phù hợp quan trọng 2.1.2 Cơ sở sinh lý sức bền - Sức bền biểu khả thực hoạt động thể lực kéo dài từ - phút trở lên, với tham gia khối lượng bắp lớn nhờ hấp thụ ô xy để cung cấp lượng cho thể - Sức bền người hoạt động thể thao phụ thuộc vào: + Khả hấp thụ ô xy tối đa khả hấp thụ ô xy cao + Số lượng đơn vị vận động tham gia vào co + Chế độ co chiều dài ban đầu sợi + Tốc độ tham gia điều hòa thân nhiệt trình thần kinh thể dịch [3] 2.1.3 Các đặc điểm giải phẩu - Sinh lý thể nữ Việc so sánh số nhân trắc sinh lý nam nữ giúp ta hiểu rõ phản ứng thể nữ lượng vận động xá định đắn việc lựa chọm phương tiện phương pháp huấn luyện Những số nhân trắc Sự khác nữ nam Những điều cần lưu ý - Nữ thấp (10 - 12cm); nhẹ (10 - Trọng tâm thể thấp, cánh tay đòn - 15kg); thân dài hơn, tay chân nhắn để thực động tác nhắn hơn (10%); vai hẹp, hông rộng Sinh học động tác chi kỹ thuật chạy thay đổi Cấu tạo thể Cơ bắp phát triển nhỏ so với nam Hoạt tính q trình trao đổi chất nhỏ giới: khơng q 35% trọng lượng thể Sức mạnh tương đối nhỏ hơn: phần (ở nam 40 - 45%) Tỷ lệ mỡ nữ cao thể 40 - 60%, chi - 25% (28 - 30%.) Cơ quan tuần hồn, hơ hấp Thể tích tim nữ nhỏ thể Khả vận chuyền oxy máu tích lần tim đập nhỏ hơn; mạch đập thấp tần số hô hấp cao nam giới; dung tích sống, nhu cầu oxy phút thấp nam giới Cần đặc biệt ý tới đặc điểm sinh học phụ nữ thay đổi xảy thể họ liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt Về mặt hình thái, chức thể phụ nữ có đặc điểm riêng, đặc điểm quan trọng chức làm mẹ Tập luyện thể dục thể thao tập luyện nhằm nâng cao thành tích tham gia thi đấu thể thao đòi hỏi thể phải có phản ứng thích nghi định Những đòi hỏi khắc nghiệt thể phụ nữ Vì tập luyện phụ nữ cần phải tiến hành tổ chức phù hợp với đặc điểm riêng họ, phải quan tâm, theo dõi y học chi tiết, thường xuyên [1] 2.1.4 Đặc điểm huấn luyện điền kinh cho phụ nữ Việc phân chia giai đoạn chu kỳ huấn luyện cho nữ vận động viên điền kinh tương tự vận động viên nam Tuy nhiên, đặc điểm thể phụ nữ cần bổ sung vào nhiệm vụ huấn luyện thời kỳ chuẩn bị tập phát triển, củng cố bụng, đáy chậu, hông, thắt lưng, dây chằng, giữ ổn định quan sinh dục bên tư bình thường, điều cần thiết cho việc huấn luyện Các tập thể lực sử dụng huấn luyện cho vận động viên nữ giống tập dùng cho nam, nguyên tắc phải dùng với khối lượng vận động nhỏ Ở tập chạy tổng cự ly chạy nữ phải so với nam Cần thận trọng yêu cầu vận động viên nữ thực tập điền kinh với cường độ tối đa vận động viên Khi họ chưa chuẩn bị thể lực đầy đủ tập phải dùng sức tích cực thời gian ngắn (chạy nhanh, chạy biến tốc…) Sự căng thẳng vận động viên xẩy lớn tập phát triển sức bền, đặc biệt cuối buổi tập mệt mỏi tăng lên Sự khác biệt lớn kế hoạch huấn luyện nam nữ chu kỳ nhỏ (tuần), liên quan đến chu kì kinh nguyệt Việc xây dựng kế hoạch huấn luyện có ý đến biến đổi trạng thái chức thể nữ vận động viên điền kinh giai đoạn khác chu kỳ kinh nguyệt cho phép nâng cao đáng kể hiệu trình huấn luyện [1] 2.1.5 Đặc điểm giảng dạy số môn điền kinh cho phụ nữ Do có khả phối hợp động tác nên phụ nữ mau chóng nắm kỹ thuật mơn điền kinh, hồn thành động tác trơi chảy với biên độ lớn Nhưng để tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật mơn điền kinh thường phụ nữ khơng đủ sức mạnh sức nhanh Chính vậy, việc dạy kỹ thuật điền kinh cho phụ nữ cần tiến hành song song với việc phát triển thể lực chung chuyên môn; ý sử dụng tập để đồng thời vừa có tác dụng học kỹ thuật lại vừa củng cố thể lực Cần tôn trọng nguyên tắc giảng dạy nữ vận đọng viên: độ khó tập khối lượng buổi tập phải tăng dần lên theo thời gian Các tập phải từ đơn giản đến phức tạp để vận động viên có đủ thời gian phát triển tố chất thể lực cần thiết Ví dụ: Dạy xuất phát thấp sau vận động viên củng cố sức mạnh chân có tốc độ chạy cần thiết Về mặt tâm lý, phụ nữ vốn nhạy cảm nam, dể bị mặc cảm, để giảng dạy có kết quả, giáo viên phải có nghệ thuật cư xử, cần đánh giá nhận xét…[1] 2.1.6 Đặc tính sinh lý tập động có chu kỳ - Bài tập cơng suất tối đa: Bài tập có tần số động tác tối đa với thời gian thực không 20 - 30 giây, tập loại hoạt động chạy 100 200m Trong tập co cần phải tạo lực lớn kết hợp với tần số động tác cao đòi hỏi bắp phải có sức mạnh độ linh hoạt cao - Bài tập công suất tối đa: Trong tập công suất tối đa, tần số động tác thấp so với tập công suất tối đa, cao, thời gian hoạt động từ 30 - 40 giây đến không - phút Các tập loại gồm chạy 400m Yêu cầu lực tốc độ co tập không đạt mức cao Hoạt động toàn thể thay đổi nhanh lúc bắt đầu vận động tiếp tục tăng nhanh phụ thuộc vào cự ly, chúng đạt mức tối đa thời gian cuối hoạt động - Bài tập công suất lớn: Các tập cơng suất lớn có tần số động tác thấp so với công suất tối đa tối đa, giai đoạn nước rút vận động viên phải phát huy tốc độ cao đồi hỏi độ hưng phấn thần kinh tương đối lớn Hoạt động với công suất lớn kéo dài đến 30 phút bao gồm môn thể thao chạy 1500m, 3000m… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Trong năm qua việc huấn luyện đội tuyển Điền kinh nói chung huấn luyện cự ly chạy nói riêng chưa quan tâm, chưa trọng, chưa có phương pháp, biện pháp phù hợp Các giáo viên chưa đưa tập chuyên biệt cho đối tượng học sinh, cho giai đoạn huấn luyện Chủ yếu em học sinh khởi động xong vào tự tập theo nội dung, theo cự ly chạy Từ chưa phát huy hết khả học sinh, dẫn tới kết đạt không cao Trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tơi có khảo sát thực trạng số biểu thị thành tích chạy 800m, 1500m, 3000m nữ học sinh trung học phổ thông trước ứng dụng tập Để xác định số biểu thị thành tích chạy 800m, 1500m, 3000m nữ học sinh trung học phổ thông trước ứng dụng tập tiến hành cho học sinh chạy theo cự ly đo thành tích, kết thu sau: Thành tích chạy 800m Giới Thành tích chạy Thành tích trung bình TT Họ tên tính 800m (Phút) chạy 800m (Phút) Lê Thị Yên Nữ 2’59 Hà Thị Nhung Nữ 3’10 3"08 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 3’15 Thành tích chạy 1500m Giới Thành tích chạy Thành tích trung bình TT Họ tên tính 1500m (Phút) chạy 1500m (Phút) Nguyễn Minh Ngọc Nữ 6’15 Trịnh Thị Phương Nữ 6’20 6’23 Lê Thị Tú Anh Nữ 6’34 Thành tích chạy 3000m Giới Thành tích chạy Thành tích trung bình tính 3000m (Phút) chạy 3000m (Phút) Trịnh Thị Minh Nữ 13’20 Lê Thu Phương Nữ 13’50 13’42 Đỗ Thu Hà Nữ 13’56 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Lựa chọn, ứng dụng tập nhằm nâng cao thành tích chạy 800m, 1500m, 3000m cho nữ học sinh trung học phổ thông 2.3.1 Các tập lựa chọn Trên sở xác định sở lý luận thực tiễn để lựa chọn ứng dụng tập cho nữ học sinh trung học phổ thông Xác định số biểu thị thành tích chạy 800m, 1500m, 3000m nữ học sinh trung học phổ thông trước ứng dụng tập, qua tìm hiểu hệ thống tập sách giáo khoa Thể dục TT Họ tên 10, Thể dục 11, Thể dục 12, qua kinh nghiệm thực tế thân, qua phương pháp quan sát sư phạm, qua tìm hiểu bạn bè, đồng nghiệp yêu cầu thi đấu Điền kinh, thể thao thành tích cao tơi mạnh dạn lựa chọn tập thể chất sau vào công tác huấn luyện Các tập thể bảng sau: TT Tên tập Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau Định lượng Chỉ dẫn phương pháp 10lần/buổi, nghỉ Thực di chuyển 20 - 25 giây động tác phối hợp động tác 10 lần/buổi, nghỉ Chạy tăng tốc 30m Tăng đạt tốc độ tối đa 20 - 30 giây Chạy bám sát mép đường Xuất phát cao - chạy 10 lần/buổi, nghỉ chạy, người nghiêng vào trong, tăng tốc sau xuất phát 30 - 50giây đánh tay mạnh để chống đường vòng 60m lực ly tâm Chạy tốc độ tối đa lần/buổi, nghỉ Xuất phát cao thực 100% tốc 80m 30 - 35 giây độ lần/buổi, nghỉ Tăng dần đạt tốc độ cao Chạy tăng tốc 160m 40 - 45 giây mét cuối Chạy 80 - 85 % tốc độ lần/buổi, nghỉ Thực đảm bảo tốc độ từ cự ly 400m - phút đầu lần/buổi, nghỉ Thực với tốc độ trung Chạy cự ly 800m 10 - 15 phút bình, tăng dần tốc độ lần/buổi, nghỉ Thực với tốc độ trung Chạy cự ly 1500m 20 - 25 phút bình, tăng dần tốc độ Chạy cự ly 3000m lần/buổi Thực tốc độ trung bình Chạy lên xuống cầu lần/buổi, Thực liên tục, tăng tần số 10 thang buổi 10 - 12 phút chạy lúc chạy lên cầu thang 11 Chạy cự ly 5000m lần/buổi Thực tốc độ trung bình lần/buổi, 12 Nhảy dây Nhảy khơng có bước đệm lần 10 - 15 phút Các tập lựa chọn nhằm giúp học sinh tăng tiến thể lực, khắc phục hạn chế kỹ thuật rèn luyện ý chí, lĩnh thi đấu cho em, cụ thể: - Bài tập chạy bước nhỏ: Giúp tăng tần số bước, phối hợp động tác toàn thân nhịp nhàng - Bài tập chạy nâng cao đùi: Tăng tần số bước chạy, giúp đùi tham gia tích cực vào động tác nâng cao đùi đưa trước - Bài tập chạy đạp sau: Tăng hiệu động tác đạp sau, phối hợp dùng sức hợp lý phận thể chạy - Bài tập chạy tăng tốc 30m: Cũng cố kỹ thuật chạy, dùng khởi động, tập kỹ thuật phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập xuất phát cao - chạy tăng tốc sau xuất phát đường vòng 60m: Giúp cố kỹ thuật xuất phát, chạy sau xuất phát, kỹ thuật chạy đường vòng phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập chạy tốc độ tối đa 80m: Tăng tần số bước chạy, phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập chạy tăng tốc 160m: Duy trì tần số, độ dài bước chạy, phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập chạy 80 - 85 % tốc độ cự ly 400m: Tạo cảm giác tốc độ chạy, phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập chạy cự ly 800m (Bài tập chuyên biệt giành cho học sinh thi đấu cự ly 800m): Tập cảm giác cự ly, đánh giá tốc độ chạy, phát triển thể lực chuyên môn, rèn luyện ý chí, lĩnh thi đấu cho học sinh - Bài tập chạy cự ly 1500m (Bài tập chuyên biệt giành cho học sinh thi đấu cự ly 1500m): Tập cảm giác cự ly, đánh giá tốc độ chạy, phát triển thể lực chun mơn, rèn luyện ý chí, lĩnh cho học sinh - Bài tập chạy cự ly 3000m (Bài tập chuyên biệt giành cho học sinh thi đấu chạy cự ly 3000m): Tập cảm giác cự ly, đánh giá tốc độ chạy, phát triển thể lực chun mơn, rèn luyện ý chí, lĩnh cho học sinh - Chạy lên xuống cầu thang: Tăng cường phát triển sức mạnh chân, tăng tần số bước chạy, phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập chạy 5000m ( Bài tập thể lực chung cho tất học sinh): Rèn luyện ý chí, phát triển thể lực chuyên môn - Bài tập nhảy dây: Tăng sức mạnh chân, phối hợp nhịp thở với nhịp điệu bước chạy, phát triển thể lực 2.3.2 Tiến trình ứng dụng tập Thời gian thực tuần, từ 7/1/2017 đến ngày 18/3/2017 (Nghỉ tuần tết 24/01 đến 31/01) Căn vào thời gian đề tài, sau lựa chọn tập ứng dụng tập cho em nữ đội tuyển chạy cự ly trung bình cự ly dài trường, cụ thể: Mỗi tuần tập 03 buổi vào thứ 3, thứ 5, thứ hàng tuần tiến hành tuần với tổng số 24 buổi Kế hoạch chi tiết ứng dụng tập thể bảng sau: BẢNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP T T Tên tập Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Chạy tăng tốc 30m Số buổi Tuần 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 10 11 12 Xuất phát cao chạy tăng tốc sau xuất phát đường vòng 60m Chạy tốc độ tối đa 80m Chạy tăng tốc 160m Chạy 80-90 % tốc độ cự ly 400m Chạy cự ly 800m Chạy cự ly 1500m Chạy cự ly 3000m Chạy lên xuống cầu thang Chạy cự ly 5000m Nhảy dây 11 x x x x x x x x x x x 21 x x x x x x x x x x 11 X 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 x x x x x 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Trong trình huấn luyện ngồi tập lựa chọn, giáo viên cần phải phải làm rõ cho học sinh hiểu nội dung cần lưu ý tập luyện chạy bền: - Thở chạy bền: Phối hợp nhịp thở với nhịp điệu bước chạy Để thở sâu cung cấp nhiều ô xy cho thể cần thở theo chu kỳ: Hít vào chạy - bước thở chạy - bước Khi tăng tốc độ chạy, thời gian hít vào thở rút xuống…Việc ý phối hợp nhịp thở với nhịp điệu bước chạy mang lại tác dụng quên mệt mỏi, quên quảng đường phải chạy tiếp, quan trọng rèn luyện quan hơ hấp, tuần hồn, vận động, phát triển sức bền theo mục đích tập luyện ` - Phân phối sức chạy bền: Hiệu phát triển sức bền không phụ thuộc học sinh chạy hết cự ly quy định hay khơng mà phụ thuộc vào thời gian chạy hết cự ly Cần xác định tốc độ phù hợp để chạy hết cự ly đó, tức chạy với tốc độ suốt cự ly Khi chạy xi gió xuống dốc gần đích tăng tốc độ, chạy ngược gió lên dốc giảm tốc độ Khi trình độ chạy chưa cao khơng nên chạy nhanh từ đầu - Hiện tượng “ Cực điểm” cách khắc phục: Nếu sau xuất phát chạy thời gian vận động viên thấy khó thở, chân tay cứng nhắc, nặng nề cử động khó khăn, tưởng khơng thể chạy Đó tượng “ Cực điểm” phản ứng tự vệ thể Để vượt qua tình trạng vận động viên cần bình tĩnh, kiên trì chịu đựng đồng thời giảm tốc độ tích cực thở sâu Tình trạng mau chấm dứt, thể nhanh chóng chuyển sang “Hô hấp lần thứ 2”, hoạt động trở lại bình thường Bên cạnh người huấn luyện viên phải thường xuyên quan sát, nhắc nhở, đốc thúc, động viên học sinh tập luyện sữa chữa sai sót kịp thời Sau buổi tập cần nắm bắt sức khỏe học sinh, cần nhận xét kết buổi tập, nói lên mặt được, mặt tồn cần khắc phục, sau đưa yêu cầu nhà hướng dẫn em luyện tập nhà Ngoài bắt đầu buổi tập người huấn luyện viên cần tìm hiểu việc tác động buổi tập trước lên thể người tập 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục thể chất, với thân, đồng nghiệp nhà trường 2.4.1 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục thể chất Kết hợp tập, nguyên tắc, phương pháp tìm hiểu nghiên cứu đặc điểm huấn luyện điền kinh cho phụ nữ qua thời gian huấn luyện tuần (Từ 7/1/2017 đến ngày 18/3/2017; nghỉ tuần tết 24/01 đến 31/01) thành tích thi đấu chạy 800m, 1500m, 3000m nữ học sinh trung học phổ thơng thu sau: Thành tích chạy 800m Giới Thành tích chạy Thành tích trung bình TT Họ tên tính 800m (Phút) chạy 800m (Phút) Lê Thị Yên Nữ 2’48 Hà Thị Nhung Nữ 2’52 2’52 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 2’56 Thành tích chạy 1500m Giới Thành tích chạy Thành tích trung bình TT Họ tên tính 1500m (Phút) chạy 1500m (Phút) Nguyễn Minh Ngọc Nữ 5’56 Trịnh Thị Phương Nữ 6’04 6’00 Lê Thị Tú Anh Nữ 6’00 Thành tích chạy 3000m Giới Thành tích chạy Thành tích trung bình TT Họ tên tính 3000m (Phút) chạy 3000m (Phút) Trịnh Thị Minh Nữ 12’40 Lê Thu Phương Nữ 12’57 12’49 Đỗ Thu Hà Nữ 12’50 So sánh, đánh giá kết trước sau ứng dụng tập Qua số liệu khảo sát ban đầu số liệu thu qua tuần ứng dụng tập, ta thấy thành tích ban đầu thành tích sau tuần có khác biệt rõ rệt, khác biệt thể sau: 10 - Thành tích chạy 800m Giới tính Nữ Thành tích trung bình chạy 800m(Phút) Thành tích trung bình ban Thành tích trung bình sau tuần đầu (Phút) ứng dụng tập(Phút) 3’08 2’52 Sự khác biệt thành tích thể theo biểu đồ sau: Thành tích trung bình chạy 800 m (Phút) 5’ 4’ 3’08 3’ 2’52 2’ 1’ Thời gian Ban đầu : Sau tuần : Thành tích trung bình ban đầu : Thành tích trung bình sau tuần huấn luyện - Thành tích chạy 1500m Giới tính Nữ Thành tích trung bình chạy 1500m(Phút) Thành tích trung bình ban Thành tích trung bình sau tuần đầu (Phút) ứng dụng tập(Phút) 6’23 6’00 Sự khác biệt thành tích thể theo biểu đồ sau: 11 Thành tích trung bình chạy 1500 m (Phút) 6’23 6’ 6’00 5’ 4’ 3’ 2’ 1’ Thời gian Ban đầu : Sau tuần Thành tích trung bình ban đầu : Thành tích trung bình sau tuần huấn luyện - Thành tích chạy 3000m Giới tính Nữ Thành tích trung bình chạy 3000m(Phút) Thành tích trung bình ban Thành tích trung bình sau tuần đầu (Phút) ứng dụng tập(Phút) 13’42 12’49 Sự khác biệt thành tích thể theo biểu đồ sau: 12 Thành tích trung bình chạy 3000 m (Phút) 15’ 13’42 12’49 10’ 5’ Thời gian Ban đầu Sau tuần : Thành tích trung bình ban đầu : Thành tích trung bình sau tuần huấn luyện Như qua phân tích kết cho thấy, qua tuần áp dụng tập thể chất lựa chọn thành tích chạy 800m, 1500m, 3000m nữ học sinh trung học phổ thơng có tiến vượt bậc Từ đó, khẳng định Bài tập thể chất lựa chọn nêu phù hợp với đối tượng nữ học sinh trung học phổ thông 2.4.2 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm học sinh, thân, đồng nghiệp nhà trường - Đối với học sinh: Biết đặc điểm tâm sinh lý phụ nữ, từ biết cách thở chạy bền; phân phối sức chạy; tượng “cực điểm” cách khắc phục Biết cách tập luyện để phát triển sức bền, rèn luyện ý chí chống lại mệt mỏi Biết vận dụng tập thể chất vào tập luyện thi đấu nhằm nâng cao thành tích cá nhân - Đối với thân, đồng nghiệp: Để nâng cao hiệu giảng dạy công tác huấn luyện cho học sinh giỏi mơn Thể dục nói chung nâng cao thành tích chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho học sinh nữ trung học phổ thơng nói 13 riêng Bản thân đồng nghiệp cần phải nắm đặc điểm giới tính phụ nữ nên tiến hành giảng dạy, huấn luyện điền kinh cho phụ nữ cần phải ý xây dựng, lựa chọn ứng dụng tập để đảm bảo an toàn cho phụ nữ Tập luyện thể dục thể thao tập luyện nhằm nâng cao thành tích tham gia thi đấu thể thao đòi hỏi thể phải có phản ứng thích nghi định Những đòi hỏi khắc nghiệt thể phụ nữ Vì tập luyện phụ nữ cần phải tiến hành tổ chức phù hợp với đặc điểm riêng họ, phải quan tâm, theo dõi y học chi tiết, thường xuyên Xây dựng kế hoạch huấn luyện có ý đến biến đổi trạng thái chức thể nữ vận động viên điền kinh giai đoạn khác cho phép nâng cao đáng kể hiệu trình huấn luyện - Đối với nhà trường: Sau xây dựng kế hoạch, lựa chọn, áp dụng tập thể chất nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho đội tuyển nữ Với kết đạt thầy trò nhà trường ghi nhận, từ với tổ chuyên môn nhân rộng phát triển phong trào tập luyện chạy bền cho toàn học sinh nhà trường Thành lập nhóm, câu lạc thể dục thể thao…giúp tăng cường sức khỏe, tinh thần đoàn kết…cho học sinh nhà trường, giúp em tránh xa tệ nạn xã hội 14 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua việc lựa chọn, ứng dụng tập thể chất nêu vào huấn luyện đội tuyển nữ chạy cự ly trung bình cự ly dài (Chạy 800m, 1500m, 3000m) trường năm học trước năm học vừa qua cho thấy thành tích chạy học sinh nữ mà cụ thể đội tuyển nữ có tiến vượt bậc Sự nâng cao thành tích thể qua kết thi đấu đội nữ chạy cự ly trung bình cự ly, cụ thể: - Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IX đội tuyển nữ chạy cự ly trung bình chạy cự ly dài đạt 01 giải ba giải khuyến khích (Giải ba chạy 800m giải khuyến khích 1500m) - Tại giải chạy Việt Dã toàn huyện Thọ Xuân năm 2017 vừa diễn vào cuối tháng đội tuyển nữ với học sinh tham gia đạt giải nhì đồng đội nữ Với kết đạt được, khẳng định tập thể thao lựa chọn, ứng dụng vào trình huấn luyện chạy cự ly trung bình cự ly dài cho nữ học sinh trung học phổ thông tập phù hợp, đảm bảo tính khoa học 3.2 Kiến nghị Qua thực đề tài qua kết đạt xin có số kiến nghị sau: Nhà trường cần trọng, quan tâm đầu tư vật chất lẫn tinh thần cho Thầy Trò, cần có kế hoạch lâu dài đưa huấn luyện thi đấu thành tích cao thành hoạt động thường xuyên, liên tục, có chiều sâu nhà trường Ngoài cần tăng cường đầu tư sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho dạy học huấn luyện môn Thể dục Trên số tập thể chất mà lựa chọn ứng dụng nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho nữ học sinh trường trung học phổ thông Lê Hồn, có nhiều cố gắng lực thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót mong nhận góp ý bạn đồng nghiệp, hội đồng khoa học nhà trường lãnh đạo cấp để tơi làm tốt nhiệm vụ đặc biệt đề tài hoàn thiện hơn, hiệu phù hợp với mục tiêu yêu cầu công tác giáo dục Tôi xin chân thành cảm ơn! 15 Thọ Xuân, Ngày 20 tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép người khác Người viết Lê Anh Tuấn 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao - Điền Kinh - NXB TDTT Hà Nội (1996) [1] Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn - Trần Thúc Phong - Lý luận phương pháp giáo dục TDTT - NXB TDTT (1993) [2] Nguyễn Trung Hiếu - Nguyễn Sỹ Hà - Huấn luyện thể thao - NXB TDTT (1994) Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên - Sinh lý học TDTT - NXB TDTT (1994) [3] Nguyễn Đức Văn - Phương pháp toán học thống kê - NXB TDTT (1987) Bộ giáo dục đào tạo - Sách giáo viên Thể dục lớp 10, lớp 11, lớp 12 -NXB Giáo Dục (2007) Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn - Trần Thúc Phong - Lý luận phương pháp giáo dục TDTT - NXB TDTT (1993) Cơng trình nghiên cứu khoa học Nguyễn Kim Minh ( 2-1986) 17 ... cho học sinh nữ cần phải có tập chuyên biệt Tìm, lựa chọn, ứng dụng tốt Bài tập thể chất nhằm nâng cao thành tích thi đấu chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho nữ học sinh trung học phổ thơng Từ nâng. .. thành tích chạy 800m, 1500m, 3000m nữ học sinh trung học phổ thông trước ứng dụng tập tiến hành cho học sinh chạy theo cự ly đo thành tích, kết thu sau: Thành tích chạy 800m Giới Thành tích chạy. .. vật chất trang thiết bị phục vụ cho dạy học huấn luyện môn Thể dục Trên số tập thể chất mà lựa chọn ứng dụng nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 800m, 1500m, 3000m cho nữ học sinh trường trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựu chọ, ứng dụng các bài tập thể chất nhằm nâng cao thành tích chạy cự li 800m,1500m,3000m cho nữ học sinh THPT , Lựu chọ, ứng dụng các bài tập thể chất nhằm nâng cao thành tích chạy cự li 800m,1500m,3000m cho nữ học sinh THPT

Từ khóa liên quan