Nâng cao hiệu quả chấm bài trắc nghiệm có giá (khay) tự làm

12 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:45

MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề a Lựa chọn phần mềm chấm trắc nghiệm b Thiết kế làm giá(khay) đựng phiếu trắc nghiệm c Kết đạt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 1 1 2 3 9 10 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Trong năm gần việc đổi kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành giáo dục, giáo viên học sinh Đối với môn học, người học chủ động, tích cực chất lượng nâng cao Việc đòi hỏi q trình giảng dạy giáo viên phải kết hợp phương pháp dạy học để truyền hứng thú, đam mê cho người học, kiểm tra kết học tập học sinh khâu quan trọng dạy học, yếu tố định chất lượng dạy học Ở trường THPT ứng dụng công nghệ thông tin để trộn đề, chấm điểm kiểm tra trắc nghiệm Đối với kiểm tra thường xuyên hình thức trắc nghiệm hầu hết quý thầy cô ứng dụng phần mềm trộn đề sau in giấy cho học sinh làm bài, thầy cô phải thực công việc chấm Việc chấm thực nhiều phần mềm khác cài đặt điện thoại di động Việc chấm phần mềm chấm trắc nghiệm giúp thầy, cô giáo đỡ tốn nhiều công sức chấm Nhưng bên cạnh chấm khơng có giá(khay) chấm có mà giá chấm khơng linh hoạt số hạn chế: - Khi chấm phiếu thầy, cô lại phải chỉnh phiếu điện thoại để phần mềm nhận biết điểm nhận diện phiếu, việc làm nhiều công sức thời gian - Vẫn có khả sai sót chấm phần mềm không nhận biết điểm nhận diện phiếu - Một số giá chấm thị trường thường kèm dùng để chấm phần mềm cố định dẫn đến người dùng lựa chọn phần mềm chấm trắc nghiệm theo thói quen, sở thích hiệu phần mềm Để khắc phục hạn chế ltôi chọn đề tài “Nâng cao hiệu chấm trắc nghiệm có giá (khay) tự làm” 1.2 Mục đích nghiên cứu Giúp giáo viên chấm trắc nghiệm rút ngắn thời gian, độ xác nâng cao, giảm chi phí đầu tư (có thể tự làm), linh hoạt chấm với phần mềm chấm mẫu phiếu khác 1.3 Đối tượng nghiên cứu Giáo viên trường THPT Thường Xuân 3, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Khảo sát tình hình thực tế kiểm tra, hình thức kiểm tra trắc nghiệm, học sinh làm giấy - Giáo viên môn, chấm nhiều phần mềm mẫu phiếu khác NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề Hiện gần tất môn học Nhà trường THPT sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá học sinh kiểm tra thường xuyên định kỳ Việc soạn đề, trộn đề đa phần thực phần mềm việc giúp thầy cô tiết kiệm nhiều thời gian Trong với việc có nhiều mã đề kiểm tra giúp giáo viên đánh giá xác kiến thức, hiểu biết học học sinh; hạn chế tình trạng quay cóp học sinh Việc kiểm tra khách thức trắc nghiệm khách quan cần thiết để đánh giá xác nội dung kiến thức mà học sinh nắm bắt được, phù hợp với định hướng đổi Bộ Giáo dục Sau soạn, trộn đề, in cho học sinh làm phiếu trắc nghiệm giáo viên phải thực việc chấm trả Hiện tồn hình thức chấm bài: - Chấm bai hình thức thủ cơng: Cho học sinh khoanh tròn vào đáp án tạo bảng cho học sinh ghi đáp án vào bảng sau vào đáp án đếm số câu cho điểm Hình thức có nhiều hạn chế: + Mất nhiều thời gian chấm giáo viên + Khi chấm có sai sót - Chấm phần mềm thơng qua phần mềm chấm trắc nghiệm, hình thức sử dụng phổ biến Trên thị trường có nhiều phần mềm chấm trắc nghiệm quyền khơng quyền Hạn chế hình thức là: + Các thầy, cô đa phần chấm khơng có giá(khay) đựng phiếu trắc nghiệm việc dẫn đến chấm nhiều thời gian để phần mềm nhận diện điểm phiếu điện thoại phiếu khơng cố định vị trí + Có sử dụng giá (khay) đựng phiếu trắc nghiệm sử dụng giá bán thị trường loại giá sử dụng cho phần mềm chấm trắc nghiệm Nếu thầy muốn sử dụng giá phải cài đặt thay đổi phần mềm chấm kèm 2.2 Thực trạng vấn đề Trường THPT Thường Xuân đóng chân địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa huyện đặc biệt khó khăn nước Trường thành lập, đội ngũ giáo viên non tuổi nghề; trường xa trung tâm huyện điều kiện kinh tế, giao thơng lại gặp nhiều khó khăn Năm học 2018-2019 Nhà trường có 16 lớp học, 625 học sinh với 37 giáo viên; 13 môn học Trong có 11 mơn học sử dụng kiểm tra trắc nghiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên để đánh giá học lực học sinh Đầu học kì I năm học 2018-2019 giáo viên chủ yếu sử dụng hình thức chấm thủ cơng chấm băng phần mềm thông qua điện thoai giá (khay) chấm Tơi thực khảo sát thời gian độ xác chấm kiểm tra 45 phút (40 câu) giáo viên Toán, Hóa học lớp 10A1 trường THPT Thường Xuân với kết sau: - Mơn Tốn: Hình thức chấm Sỉ số HS Số TN Thủ công 47 47 Thời Số gian chấm chấm Tỷ lệ % xong xác (phút) 110 40 85,11 Số chấm sai lệch so với đáp án Tỷ lệ % 14,89 Số chấm sai lệch so với đáp án Tỷ lệ % 8,55 - Mơn Hóa học: Hình thức chấm Sỉ số HS Số TN Chấm PM (khơng có giá) 47 47 Thời Số gian chấm chấm Tỷ lệ % xong xác (phút) 70 43 91,45 Từ kết trăn trở làm để chấm trắc nghiệm cách nhanh với tỷ lệ xác cao có thể? Giải pháp thực tạo giá (khay) chấm trắc nghiệm với mục đích cố định smart phone phải linh động dùng cho nhiều loại smart phone, thay đổi độ cao, di chuyển trên, dưới., trái, phải 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề a Lựa chọn phần mềm chấm trắc nghiệm: Phần mềm chấm trắc nghiệm chiếm vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu chấm trắc nghiệm, phần mềm phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phần mềm dễ dàng sử dụng, có ngôn ngữ tiếng Việt, dễ dàng cài đặt thiết bị smart phone - Phải có nhiều loại mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm khác nhau, mẫu phiếu phải đảm bảo tính thẩm mỹ khoa học, có tính mở cho người dùng, phiếu tạo nhiều khổ giấy(A5, A4, …) tùy người dùng lựa chọn - Việc nhập đáp án mã đề phải linh hoạt nhập, scan(chụp) tùy người dùng lựa chọn - Có khả lưu trữ, xuất kết số phiếu, thống kê, báo cáo… - Có khả cho phép người dùng lựa chọn thời gian quét(chụp) phiếu khác khoảng thời gian nhanh - Có thể chấm offline(có mạng) online(khơng có mạng) - Giá thành quyền phần mềm phải rẻ, có nhiều gói khác cho người dùng lựa chọn Từ đòi hỏi qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu phần mềm thị trường định lựa chọn phần mềm chấm trắc nghiệm TNMaker, phần mềm đảm bảo toàn yêu cầu - Người dùng dễ dàng tải phần mềm cài đặt thông qua ứng dụng smart phone qua đường link: https://tnmaker.wordpress.com - Người dùng tìm hiểu cách sử dụng thơng qua link: https://www.google.com/search? ei=AdbtXNHaK7XLmAX_7bSoDw&q=hướng+dẫn+sử+dụng+phần+mềm+tnm aker&oq=hướng+dẫn+sử+dụng+phần+mềm+tnmaker - Phần mềm có nhiều gói cước khác để lựa chọn: Bản pro (bản vĩnh viễn) có giá 220.000đ; gói năm giá 120.000đ; gói tháng 80.000đ; gói tháng 50.000đ; gói tháng 22.000đ - Người dùng đặt mua phần mềm thông qua facepage: https://www.facebook.com/phanmemchamtracnghiem/ b Thiết kế làm giá(khay) đựng phiếu trắc nghiệm: Đây công việc quan trọng định đến việc nâng cao hiệu chấm trắc nghiệm Giá(khay) chấm trắc nghiệm phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phải linh hoạt, gon nhẹ: Dễ dàng lắp đặt, di chuyển; sử dụng cho nhiều loại smart phone khác nhau; Có thể di chuyển, thay đổi vị trí smart phone, đựng nhiều khổ giấy khác - Phải bền, chắn, vững - Giá thành thấp, tận dụng nguyên liệu có sẵn * Chuẩn bị: - Gỗ: Loại gỗ tốt bền - Cưa cắt gỗ, bào, búa đóng đinh, thước đo, khoan gỗ, cà lê - Đinh loại, ốc, ốc núm, giấy ráp (giấy nhám) - Sơn quét gỗ * Làm giá(khay) đựng phiếu trắc nghiệm: - Đế giá: Là nơi đựng phiếu cần thiết kế để đựng số lượng phiếu định, nhiều loại phiếu khác Có khe hở thuận tiện cho việc rút, đặt phiếu vào đế giá Đế giá có nhiệm vụ cố định cần giữ smart phone nên phải chắn + Tấm sàn đế giá: Tấm gỗ bào nhẵn dài 35cm, rộng 27cm dày 0,5cm Mặt sàn đóng chân đế góc, sử dụng chân cao nên sử dụng vít để vít chân việc giúp tháo lắp chân di chuyển Dọc theo chiều dài sàn sử dụng khoan để khoan lỗ vừa ốc vặn dùng để cố định cần giữ smart phone, lỗ khoan dày việc di chuyển cần giữ dọc đế giá nhiều vị trí Phía phải sàn cắt hình chữ nhật kích thước rộng cỡ 5cm, dài 8cm vị trí bỏ tay đặt, rút phiếu + mặt sàn đế đóng gỗ: dài 32cm, rộng 21cm, dày 0,5cm Trong trường hợp người dùng muốn sử dụng với mẫu phiếu khác sử dụng đinh vít khoan để giữ này, giúp người dùng tháo lắp đổi vị trí Hình ảnh: Đế giá - Cần giữ smart phone: Độ cao cần 31cm, rộng 2,5cm, chân cần có lỗ để cố định vào mặt sàn, đầu cần có khe lỗ để vít cần chứa giá đựng smart phone Hình: Cần giữ Smart phone - Giá dựng smart phone sử dụng vít để linh hoạt với loại smart phone có kích cỡ khác Giá định cố định trục có nhiều lỗ khoan để thay đổi vị trí gắn vào cần giữ Hình ảnh giá đựng smart phone * Lắp ráp: - Lắp cần giữ Smart phone vào Đế giá, vị trí lắp ráp phụ thuộc vào phần mềm chấm mà người sử dụng lựa chọn test để lựa chọn cho thích hợp Hình ảnh lắp càn giữ vào đế giá - Lắp giá đựng smart phone vào cần giữ: Đưa giá đựng smart phone vào khe cần giữ văn chặt ốc núm Tùy thuộc vào phần mềm mà người dùng thay đổi lỗ vặn ốc núm giá đựng smart phone cho phù hợp để smart phone nhận diện điểm ảnh phiếu trắc nghiệm Hình ảnh: Lắp giá đựng smart phone vào cần giữ - Đặt smart phone, phiếu trắc nghiệm vào giá đựng Hình ảnh: Đặt Smart phone vào giá * Tiến hành chấm thử điều chỉnh cần giữ, giá đựng smart phone cho phù hợp Hình ảnh:Chấm thử để xác định vị trí độ cao phụ hợp cho Smart phone c Kết đạt được: Sau tiến hành cải tiến, thay đổi cách chấm trắc nghiệm phần mềm có giá (khay) tự làm nhận thấy hiệu quả, tiến hành chấm lại kiểm tra 45 phút (40 câu trắc nghiệm) mơn Hóa học kết cụ thể sau: Thời Số Số Số gian Hình thức Sỉ số chấm chấm sai chấm Tỷ lệ % Tỷ lệ % chấm HS lệch so với TN xong xác đáp án (phút) Chấm PM có 47 47 47 100% 0 khay(giá) Với kết xin phép đồng ý Ban Giám hiệu Nhà trường triển khai sử dụng cho tất mơn học có sử dụng hình thức thi trắc nghiệm Qua phản ánh giáo viên nhận xét hiệu mang lại lớn ngồi việc tiết kiệm thời gian, cơng sức, độ xác chấm gần tuyệt đối Đặc biệt kỳ thi Khảo sát chất lượng lớp 12 (thi thử THPT Quốc gia 2019) thi Tiến ích học kỳ I, II trường Ban giám hiệu cho sử dụng sáng kiến để chấm thi có hình thức thi trắc nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Việc áp dụng phương pháp kiểm tra trắc nghiệm phù hợp quan trọng thầy giáo việc đánh giá học sinh Nó góp phần định cho thành công, cho chất lượng giảng dạy người thầy thúc đẩy tiến học sinh Qua kinh nghiệm giảng dạy, nhận thấy “chấm trắc nghiệm giá (khay) tự làm” có nhiều ưu điểm như: - Đánh giá xác kết học tập học sinh - Hạn chế quay cóp học sinh - Kết khách quan - Hạn chế sai sót trình chấm giáo viên chấm giấy, tiết kiệm thời gian chấm bài, giảm bớt công sức thầy cô 3.2 Kiến nghị Đối với trường THPT Thường Xuân 3: Ban Giám hiệu Nhà trường cho áp dụng hình thức “Chấm trắc nghiệm giá (khay) tự làm” kỳ thi tập trung năm học Đối với Sở giáo dục: Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cần có phần mềm soạn, trộn đề, chấm trắc nghiệm cung cấp miễn phí cho giáo viên THPT nói riêng tồn thể cấp học nói chung để giáo viên khơng phải phí mua quyền Đồng thời bảo mật thông tin học sinh, giáo viên ngành Trong tương lai phát triển sáng kiến kinh nghiệm để khay giấy thực việc rút tự động phiếu trắc nghiệm theo phần mềm với khoảng thời gian khác giây, giây, giây… Trên Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao hiệu chấm trắc nghiệm có giá (khay) tự làm” mà thân nghiên cứu, ứng dụng thời gian qua Tuy cố gắng nhiều trách khỏi thiếu sót, tơi mong đóng góp đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện có hiệu tốt cơng tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá để chất lượng học sinh nâng cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 18 tháng 05 năm 2019 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Lê Thế Duẫn TÀI LIỆU THAM KHẢO Có thể tài hướng dẫn sử dụng phần mềm TNMaker từ https://tnmaker.wordpress.com Có thể tìm hiểu cách sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm TNMaker qua facepage: https://www.facebook.com/phanmemchamtracnghiem/ 10 11 ... đề tài Nâng cao hiệu chấm trắc nghiệm có giá (khay) tự làm 1.2 Mục đích nghiên cứu Giúp giáo viên chấm trắc nghiệm rút ngắn thời gian, độ xác nâng cao, giảm chi phí đầu tư (có thể tự làm) , linh... https://www.facebook.com/phanmemchamtracnghiem/ b Thiết kế làm giá( khay) đựng phiếu trắc nghiệm: Đây công việc quan trọng định đến việc nâng cao hiệu chấm trắc nghiệm Giá( khay) chấm trắc nghiệm phải đảm bảo yêu cầu sau:... Việc chấm thực nhiều phần mềm khác cài đặt điện thoại di động Việc chấm phần mềm chấm trắc nghiệm giúp thầy, cô giáo đỡ tốn nhiều cơng sức chấm Nhưng bên cạnh chấm khơng có giá( khay) chấm có mà giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả chấm bài trắc nghiệm có giá (khay) tự làm , Nâng cao hiệu quả chấm bài trắc nghiệm có giá (khay) tự làm

Từ khóa liên quan