Sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức môn ngữ văn vào dạy bài 12,16 lịch sử lớp 12

14 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 07:05

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LÊ HỒN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP KIẾN THỨC MƠN NGỮ VĂN VÀO DẠY BÀI 12, 16 LỊCH SỬ LỚP 12 BAN CƠ BẢN Người thực hiện: Đỗ Đức Ninh Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực môn: Lịch sử THANH HOÁ, NĂM 2019 Mục lục Trang I MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận 1/ Tính hệ thống cấu tạo chương trình mơn học nói chung mơn KHXH nói riêng trường học 2/ Mối quan hệ gần gũi môn Lịch sử với mơn Ngữ văn chương trình bậc THPT 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 1/ Thực trạng kiến thức môn 2/ Sự phong phú nguồn thơ, văn, ca dao viết Lịch sử liên quan đến Lịch sử 3/ Thực tế học tập học sinh nói chung học sinh THPT nói riêng năm gần 3 3 6 2.3 Giải pháp Bài 12 - chương II Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 Bài 16 chương III Phong trào giải phóng dân tộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời 2.4 Hiệu SKKN 11 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 12 3.2 Kiến nghị 13 Tài liệu tham khảo 14 I MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Mơn Lịch sử có vai trò ý nghĩa quan trọng việc giáo dục hệ trẻ Qua học tập môn Lịch sử giúp hiểu biêt khứ, hướng nguồn cội dân tộc địa phương, giáo dục cho học sinh lòng tự hào, ý thức bảo tồn phát huy giá trị truyền thống, từ có ý thức trách nhiệm q hương đất nước Trong thực tiễn dạy học hầu hết trường THPT hình thành quan niệm phụ huynh học sinh, chí phận cán bộ, giáo viên mơn chính, mơn phụ Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, vị trí “Ban C” đường hẹp hơn, học trường lại khó xin việc, thu nhập lại khơng cao Mơn Tốn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh lại mơn phụ Đối với mơn phụ mức độ quan tâm có ít, cần lên lớp - mơn thuộc lòng, khơng cần phải suy nghĩ nhiều, thời gian Học Lịch sử trình nhận thức điều diễn khứ xã hội để hiểu chuẩn bị cho tương lai Học sinh tri giác trực tiếp thuộc khứ Mặt khác, lịch sử việc diễn ra, thực khứ, tồn khách quan phán đoán hay suy diễn để biết lịch sử Học tiết Lịch sử thường dễ gây chán học cho học sinh Vì nhiệm vụ người giáo viên tái tạo, truyền tải nội dung học cho sinh động hấp dẫn, gây hứng thú cho học sinh Muốn người giáo viên phải trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn tay nghề Trong giai đoạn xu hướng dạy học đại với ứng dụng, kết hợp nhiều phương tiện, công nghệ đại Một phương pháp khuyến khích sử dụng, đặc biệt đề án đổi giáo dục - đào tạo theo nghị TW Đảng phương pháp dạy học tích hợp, liên mơn Trong q trình giảng dạy, giáo viên linh hoạt sử dụng nhiều phương pháp cho phù hợp với nội dung học trình độ nhận thức học sinh khối lớp Trong sử dụng phương pháp dạy học tích hợp, liên mơn linh hoạt sử dụng phương pháp khác Tôi sử dụng phương pháp nhận thấy tiết học sinh động nhiều so với cách giảng truyền thống khuyến khích tinh thần tích cực hoạt động, tư học sinh Vì tơi chọn đề tài: Sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức mơn Ngữ văn vào dạy bài: 12, 16 Lịch sử lớp 12 Ban 1.2 Mục đích nghiên cứu Để nâng cao trình tiếp thu tạo hứng thú khuyến khích tinh thần tích cực, tư học sinh q trình học mơn Lịch sử trường phổ thơng, từ nâng cao kết học tập môn đạt kết cao kỳ thi kỳ thi THPT Quốc gia 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài khai thác vận dụng số kiến thức thơ, văn vào dạy 12 16 chương trình Lịch sử lớp 12 Ban Cơ 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý luận dạy học Điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin Thống kê, xử lý số liệu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận 1/ Tính hệ thống cấu tạo chương trình mơn học nói chung mơn Khoa học xã hội (KHXH) nói riêng trường học Chúng ta biết, môn học nhà trường phổ thơng hệ thống hồn chỉnh nhằm trang bị cho học sinh kiến thức thuộc tất môn, lĩnh vực mức độ, tính chất “ phổ thơng”, giúp em có hành trang làm tiền đề cho cấp học cao Các mơn học khơng liên quan chặt chẽ với mà tạo nên hệ thống hoàn chỉnh, khoa học Cũng môn Khoa học tự nhiên ( KHTN), môn học thuộc KHXH Văn học, Lịch sử, Địa lý … có vai trò to lớn việc hình thành giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh nên lại liên quan hệ thống 2/ Mối quan hệ gần gũi môn Lịch sử với mơn Ngữ văn chương trình bậc THPT Theo chúng tôi, thực sở vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn Suy cho cùng, đối tượng nghiên cứu Văn học Sử học Con Người Văn học ngợi ca vẻ đẹp non sông, đất nước, ca ngợi người mang phẩm chất tốt đẹp, cao quý đả kích, lên án xấu họ Lịch sử ghi nhận cơng lao, đóng góp người ( Nhân vật Lịch sử) phán xét nghiêm minh người có tội với dân, với nước Khơng phải ngẫu nhiên mà chương trình Văn học lại có phần Văn học sử chương trình Lịch sử lại có phần Lịch sử Văn học Khi chúng ta, tức giáo viên giảng dạy Lịch sử, giảng dạy đến kiện, biến cố lịch sử nào, nhân vật lịch sử dù muốn hay khơng, thường liên tưởng đến thơ, văn đề cập đến kiện đó, người mà đọc, học Trong thực tế, có khơng người vừa nhà Văn, nhà Thơ đồng thời nhà Sử học mà Bác Hồ kính yêu ví dụ điển hình Nhà Văn hóa, Nhà Giáo dục lớn người nghiên cứu Lịch sử tiếng tác giả nhiều tác phẩm Thơ, Văn tiếng: “Tuyên ngôn Độc lập”, “Vi hành”, “Ngục trung nhật ký” … ví dụ tiêu biểu Chính Người dạy rằng: “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” (Lịch sử nước ta - Hồ Chí Minh) 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 1/ Thực chất kiến thức mơn “Lịch sử kiện” – Đó tổng kết mang tính chất kinh điển Bản thân kiện lịch sử vốn khô khan, bài, chương viết trận đánh có nhiều số ngày, tháng, năm xảy kiện số liệu thành tựu đạt lĩnh vực Để chuyển tải cho học sinh số liệu cách khô cứng vậy, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt sáng tạo việc sử dụng phương pháp Thực tế cho thấy, năm gần đây, giáo viên giảng dạy mơn Lịch sử cấp THPT nói chung giảng dạy cách khô khan, cứng nhắc, nặng cung cấp kiến thức, kiện cách đơn thuần, không gây hứng thú học tập cho học sinh việc tiếp thu học Mặt khác, tài liệu tham khảo chưa đủ, không nói thiếu Trong tình trạng đó, đại đa số giáo viên THPT trường biết bám vào sách giáo khoa cách lệ thuộc, truyền thụ kiến thức đơn theo phương pháp cũ, làm cho tiết học trở nên khô khan học trò Đây ngun nhân làm cho học sinh chưa u, chưa thích học mơn Lịch sử Đối lập với thực trạng thực tiễn hồn tồn khác, cá nhân tơi có 10 năm liên tục giảng dạy khối 12 Điều đáng nói tơi trải qua nhiều mơi trường giảng dạy Từ thực tế tơi có điều kiện để dự nhiều đồng nghiệp dự tơi nhiều Qua tơi đúc rút nhiều kinh nghiệm quý giá cho thân, áp dụng kiến thức thơ, văn vào việc giảng dạy Lịch sử gây hứng thú học tập cho học sinh việc tiếp thu Điều nhiều đồng nghiệp thừa nhận học hỏi sau họ dự Từ kinh nghiệm này, nhiều giáo viên bước đâu mạnh dạn đưa thơ, văn vào giảng nhằm minh họa cho số kiện Lịch sử dạy Những tiết học trở nên sinh động hẳn Khi giáo viên đọc thơ minh họa, lớp chăm lắng nghe tỏ thích thú, sau tiết học nhiều em nhờ thầy, giáo đọc để chép vào sổ tay Những tiết học để lại lòng em ấn tượng lâu bền Chắc chắn kiện học Lịch sử lưu lại ký ức em sâu hơn, lâu Qua trao đổi với đồng nghiệp cách chân tình, tơi nhận tán thưởng nồng nhiệt họ Chính nhiều người số đồng nghiệp thừa nhận họ thể nghiệm nhiều lần dạy hai cách tiết học: dạy chay – nghĩa không vận dụng kiến thức thơ, văn, hai có vận dụng kiến thức thơ, văn vào tiết dạy thấy chất lượng hai tiết dạy hoàn toàn khác nhau, kể tâm lý, hứng thú người dạy, người học hoàn toàn khác 2/ Sự phong phú nguồn thơ, văn, ca dao, dân ca … viết Lịch sử liên quan đến Lịch sử Có thể nói, văn học nước ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh nó: phản ánh thực, đặc biệt Văn học đại Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 làm đổi đời cho nhân tài văn học Hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ vĩ đại đem lại cho họ nguồn cảm hứng vô tận để họ kịp thời đưa kiện Lịch sử hào hùng dân tộc lên trang giấy Trong số phải kể đến hai đại thụ, lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu nhà thơ lớn Tố Hữu Tôi xin phép không liệt kê tác phẩm, cơng trình đồ sộ họ 3/ Thực tế học tập học sinh nói chung học sinh THPT nói riêng năm gần Bước sang thập kỷ 90 kỷ XX, Đảng nhà nước ta thực chủ trương đổi cách tồn diện sâu rộng Nhờ mặt kinh tế, xã hội nước ta ngày phát triển mạnh mẽ, bước bắt nhịp hòa nhập với cộng đồng quốc tế Tuy nhiên, mở rộng cửa để đón nhận luồng gió lành, đồng thời phải hứng chịu khơng luồng gió độc Một luồng gió độc xâm nhập tư tưởng hưởng thụ, lối sống thực dụng, theo dòng thác đổi phát triển đất nước, tư tưởng, lối sống len lỏi vào tận học đường, gây khơng xáo trộn suy nghĩ, hành động học sinh, sinh viên Một thực tế năm gần số học sinh dự thi vào trường Sư phạm, vào ngành Xã hội thưa dần tăng tải ngành, trường Tự nhiên, Kỹ thuật… Một số lượng khơng nhỏ có suy nghĩ rằng, học ngành: Ngân hàng, Tài chính, Xây dựng, Điện tử, Viễn thông … trường dễ kiếm việc làm hơn, lương lại cao hơn, dễ kiếm tiền Chúng ta không phủ nhận thực tế rõ ràng thân em hướng động học tập vào việc làm giàu, chạy theo đồng tiền Khi nhu cầu hiểu biết thơ, văn, lịch sử, cội nguồn, truyền thống … phai nhạt chỗ suy nghĩ em học sinh Tất nhiên môi trường giáo dục khơng khỏi guồng quay xã hội Mặt khác sở vật chất cho giáo dục thiếu thốn phương tiện đồ dùng trực quan phục vụ trực tiếp cho dạy học Trong điều kiện đó, tơi khơng hy vọng “sáng kiến kinh nghiệm” góp tiếng nói riêng cung cấp cho đồng nghiệp số kinh nghiệm tâm đắc đúc rút từ lý luận thực tiễn thân 10 năm kinh nghiệm dạy học 2.3 Giải pháp 1/ Bài 12 - Chương I: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 a Làm sáng tỏ tội ác thực dân Pháp xâm lược thống khổ nhân dân ta sách bóc lột cách mở đồn điền tàn bạo “Cao su dễ, khó Khi trai tráng, bủng beo” “Cao su dễ, khó Mỗi vùi xác người công nhân” [4] (Ca dao chống Pháp) Hoặc: “ Cha trốn Hòn Gai cuốc mỏ Anh chạy vào Đất Đỏ làm phu Bán thân đổi đồng xu Thịt xương vùi gốc cao su tầng”[2] (Tố Hữu - SĐD) b Làm sáng tỏ: “Thuế khóa thời gian nguồn bóc lột chủ yếu thực dân, đế quốc nói chung thực dân Pháp nói riêng nhân dân Đơng Dương” “Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu - Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng nhập cảng - Chúng đặt hàng trăm thứ thuế vơ lí, làm cho dân ta, dân cày dân buôn, trở nên bần - Chúng không cho nhà tư sản ngóc đầu lên Chúng bóc lột công nhân ta cách vô tàn nhẫn” [1] (Tun ngơn Độc lập - Hồ Chí Minh) Hoặc: “ Thuế đến phấn son phường phố Thuế môn bài, thuế đuốc, thuế đèn Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền Thuế rừng tre gỗ, thuế tiền bán bn Trăm thứ thuế, thuế ngặt Thắt chặt dần thắt xe”[4] (Á tề ca) c Làm sáng tỏ gương hi sinh anh dũng quên liệt sĩ Phạm Hồng Thái vụ ám sát Tồn quyền Méc – lanh Sau kể tóm tắt tiểu sử trình hoạt động cách mạng Phạm Hồng Thái tường thuật cụ thể chi tiết vụ ám sát Toàn quyền Méc – lanh, giáo viên sử dụng đoạn thơ sau để khắc họa nhân vật “ Một lôi đình kinh vũ trụ Tấm gan trung nghĩa động thần minh Chiếc thân gửi cho dòng nước Trang sử ghi tính danh”[3] (Trần Huy Liệu - Từ điển nhân vật lịch sử) Hoặc: “ Sống làm bom nổ Chết làm dòng nước xanh”[2] (Tố Hữu - SĐD) * Giáo viên nên lưu ý sau đọc xong phải cắt nghĩa cho em hiểu số từ, khái niệm … 2/ Bài 16 - Chương III: Phong trào giải phóng dân tộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời a Khắc họa hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh tình cảm Người trở q hương sau 30 năm bơn ba tìm đường cứu nước “Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt Sáng rừng Việt Bắc trắng hoa mơ Bác Im lặng Con chim hót Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ” [2] (Tố Hữu - SĐD) b Mở rộng thêm Mặt trận Việt Minh, để khắc họa hình ảnh Mặt trận Việt Minh thực sách “nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thu nhỏ” đầy tính ưu việt, sử dụng đoạn thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… Có mười sách bày Một ích nước, hai lợi dân Bao nhiêu thuế ruộng, thuế thân Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền Hội hè, tín ngưỡng, báo chương Họp hành, lại có quyền tự Nơng dân có ruộng, có bò Đủ ăn, đủ mặc, khỏi lo hàn Công nhân làm lụng gian nan Tiền lương phải đủ, ban tám Gặp tai nạn bất ngờ Thuốc thang Chính phủ giúp cho Thương nhân buôn bán nhỏ to Môn thuế bỏ cho phỉ nguyền Nào kẻ chức viên Cả lương đãi ngộ cho n lòng Binh lính giữ nước có cơng Được dân trọng đãi, hết lòng kính u Thanh niên có trường học nhiều Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho Đàn bà tự Bất phân nam nữ cho bình quyền Người tàn tật, kẻ lão niên Đều Chính phủ cấp tiền ăn cho Trẻ em bố mẹ khỏi lo Dạy ni, Chính phủ giúp cho đủ đầy” [1] (Lịch sử nước ta - Tập - Hồ Chí Minh) c Khắc họa kết đấu tranh nhân dân ta tâm bảo vệ độc lập, tự do, thành mà nhân dân ta giành tiến trình đấu tranh cách mạng lãnh đạo Đảng “ Sự thật từ mùa thu năm 1940, nước ta thành thuộc địa Nhật, thuộc địa Pháp Khi Nhật hàng Đồng minh nhân dân nước ta dậy giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 10 - Sự thật dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, từ tay Pháp - Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị Dân ta đánh đổ xiềng xích thực dân gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mươi kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa - Bởi cho nên, chúng tơi, Lâm thời Chính phủ nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước mà Pháp kí nước Việt Nam, xóa bỏ đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam - Toàn dân Việt Nam, lòng kiên chống lại âm mưu bọn thực dân Pháp - Một dân tộc gan góc chống ách nơ lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập! - Vì lẽ trên, chúng tơi, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với giới rằng: - Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập [1] (Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh) 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Tơi áp dụng phương pháp nhóm học sinh có lực học mơn Lịch sử tương đương thông qua việc kiểm tra 15 phút, kiểm tra tiết Kêt thu sau: - Nhóm khơng sử dụng phương pháp (nhóm đối chứng) Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu 11 Lớp 12A5 12A7 Sĩ số 42 42 Số Lượng 16 18 % 38.1 42.9 Số lượng 26 24 % 61.9 57.1 - Nhóm thực nghiệm (sử dụng phương pháp mới) Lớp Sĩ số 12A2 12A3 42 42 Đạt yêu cầu Số lượng % 40 95.2 39 92.9 Không đạt yêu cầu Số lượng % 4.8 7.1 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Đề tài giải vấn đề sau: Việc vận dụng kiến thức thơ, văn vào giảng dạy lịch sử, theo kinh nghiệm thân nhiều đồng nghiệp khác tham khảo ý kiến, việc làm có hiệu quả, nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh, giai đoạn nay, việc học lịch sử, tìm hiểu lịch sử, nhận thức lịch sử có chiều hướng giảm sút, xuống cấp Ảnh hưởng kinh tế thị trường, lối suy nghĩ, lối sống thực dụng, hưởng thụ tác động mạnh mẽ đến học sinh Cùng với thiếu phương tiện, thiết bị dạy học thái độ dạy học đối phó, đại khái, qua loa khơng giáo viên trở ngại khơng nhỏ việc giảng dạy nói chung dạy mơn lịch sử nói riêng Thơ, văn nói chung với ưu nó: dễ thuộc, dễ vào lòng người mạnh việc hỗ trợ đắc lực cho việc truyền thụ kiến thức lịch sử Thơng qua góp phần giáo dục đạo đức, lòng biết ơn truyền thống, lãnh tụ, anh hùng liệt sĩ hi sinh, góp phần xương máu để làm rạng rỡ thêm lịch sử nước nhà 3.2 Kiến nghị 12 Trong đề tài này, thể nghiệm, bước đầu mạnh dạn đúc kết thành lý thuyết trước hết để làm tài sản riêng cho mình, sau bạn bè, đồng nghiệp, thấy tâm đắc dùng, đơn giản thơi Chương trình lại lớp 12 lớp 10,11 tiêp tục nghiên cứu trình bày dịp thích hợp Chắc chắn đề tài hạn chế, khiếm khuyết Tơi mong góp ý chân thành đồng nghiệp, bạn bè để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Đỗ Đức Ninh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Tuyển tập Văn, thơ Hồ Chí Minh 2/ Tuyển tập Tố Hữu 3/ (Trần Huy Liệu – Từ điển nhân vật lịch sử) 4/ Tuyển tập Ca dao chống Pháp 13 ... đề tài: Sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức mơn Ngữ văn vào dạy bài: 12, 16 Lịch sử lớp 12 Ban 1.2 Mục đích nghiên cứu Để nâng cao q trình tiếp thu tạo hứng thú khuyến khích tinh thần tích cực,... phương pháp dạy học tích hợp, liên mơn Trong q trình giảng dạy, giáo viên linh hoạt sử dụng nhiều phương pháp cho phù hợp với nội dung học trình độ nhận thức học sinh khối lớp Trong sử dụng phương. .. trình Lịch sử lại có phần Lịch sử Văn học Khi chúng ta, tức giáo viên giảng dạy Lịch sử, giảng dạy đến kiện, biến cố lịch sử nào, nhân vật lịch sử dù muốn hay khơng, thường liên tưởng đến thơ, văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức môn ngữ văn vào dạy bài 12,16 lịch sử lớp 12 , Sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức môn ngữ văn vào dạy bài 12,16 lịch sử lớp 12

Từ khóa liên quan