GIÁO án TOÁN bài PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

4 95 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:50

Ngày soạn: 10/10/2019 Ngày giảng: Người soạn: Lý Phạm Thu Bình GIÁO ÁN MƠN TỐN BÀI 5: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI (Tr.49) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Tiếp tục hình thành khái niệm phép cộng - Thành lập ghi nhớ phép cộng phạm vi Kĩ năng: - Biết lập phép tính cộng qua mơ hình, tranh, vật mẫu, biết ghi thực xác phép tính bảng cộng - Rèn kĩ lập lại nêu đề toán Thái độ - Học sinh u thích mơn học qua hoạt dộng học - Giáo dục tính cẩn thận thực phép tính II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Đồ dùng giáo viên: - SGK, tranh vẽ Đồ dùng học sinh: - SGK, bảng con, phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY Ổn định tổ chức - GV cho HS hát Kiểm tra cũ - Yêu cầu HS làm phép tính cộng HOẠT ĐỘNG HỌC - HS hát - HS làm theo yêu cầu GV phạm vi 3, vào bảng gọi bạn lên làm Tính: 2+3= 1+2= 2+1= 2+2= - GV cho HS khác nhận xét - GV chốt lại tuyên dương Dạy a Giới thiệu - Ở tiết học trước học phép cộng phạm vi hơm trò tiếp tục tìm hiểu phép cộng phạm vi mở sách giáo khoa trang 49 bài: Phép cộng phạm vi - Cho HS đọc lại đầu b Bài Hoạt động 1: Phép cộng 4+1=5, 1+4=5 * 4+1=5 - GV treo hình cá hỏi HS có cá? - GV cho HS khác nhận xét câu trả lời bạn - GV nhận xét tuyên dương - GV giơ tiếp tranh cô cá hỏi có cá thêm nột cá cô cá? - GV nhắc lại cho HS bốn cá thêm cá năm cá - GV cho HS nhắc lại - GV hỏi HS bốn thêm ? - HS giơ tay nhận xét - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc - HS giơ tay trả lờ: =>4 cá - HS giơ tay nhận xét - HS lắng nghe => Được cá - HS lắng nghe - HS nhắc lại - HS giơ tay trả lời: => Bốn thêm năm - GV cho HS khác nhận xét - HS giơ tay nhận xét - GV chốt lại tuyên dương - HS lắng nghe - Cho HS đọc lại: Bốn thêm năm - HS đọc - GV giới thiệu ta viết bốn thêm năm - HS quan sát lắng nghe sau: bốn cô viết số thêm cô viết +1 năm viết =5 có phép tính 4+1=5 - GV cho HS đọc lại phép tính 4+1=5 - HS đọc * 1+4=5 - GV treo hình mũ hỏi HS: Cơ có - HS giơ tay trả lời: mũ? =>1 mũ - GV cho HS khác nhận xét câu trả lời bạn - HS giơ tay nhận xét - GV nhận xét tuyên dương - HS lắng nghe - GV giơ tiếp tranh có bốn mũ hỏi: Cơ có mũ cô thêm bốn mũ cô mũ - GV nhắc lại cho HS: Một mũ thêm bốn mũ năm mũ - GV cho HS nhắc lại - GV hỏi HS thêm bốn ? - GV cho HS khác nhận xét - GV chốt lại tuyên dương - Cho HS đọc lại: Một thêm bốn năm - GV giới thiệu ta viết thêm bốn năm sau: cô viết số thêm bốn cô viết +4 năm cô viết =5 có phép tính 1+4=5 - GV cho HS đọc lại phép tính 1+4=5 - GV cho HS đọc lại phép tính vừa học - GV treo hình chuẩn bị trước hỏi: Cơ có chấm tròn? - Giáo viên treo thêm chấm tròn vào tồn hình hỏi: Cơ có tất chấm tròn? - Cho HS hình thành hai phép tính từ chấm tròn - GV cho HS khác nhận xét bổ sung - GV chốt lại tuyên dương - GV viết bảng phép tính Hoạt động 2: Phép cộng 3+2=5, 2+3=5 ( tương tự phép cộng 4+1=5, 1+4=5) - Sau hình thành xong hai phép tính GV cho HS đọc lại bốn phép tính Hoạt động 3: So sánh * 4+1=5, 1+4=5 - GV cho HS nhận xét cặp phép tính có điểm giống khác => Được mũ - HS lắng nghe - HS nhắc lại - HS giơ tay trả lời: => Một thêm bốn năm - HS giơ tay nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc - HS quan sát lắng nghe - HS đọc - HS giơ tay trả lời => chấm tròn => chấm tròn => 4+1=5 1+4=5 - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS quan sát - HS đọc - HS giơ tay trả lời => Hai phép tính 1+4=5 4+1=5 giống kết đều có số Khác nhau: số đổi chỗ cho => Hai phép tính 3+2=5 2+3=5giống kết đều có số Khác nhau: số đổi chỗ cho - GV cho HS nhận xét - GV chốt lại: ta đổi vị trí hai số phép tính cộng cho kết khơng thay đổi - GV cho HS nhắc lại c Luyện tập * Bài 1: Tính - Cho HS nhắc lại đầu - Hướng dẫn HS làm cột thứ 4+1=5 3+2=5 - cột lại cho HS thảo luân theo cặp sau mời đại diện tổ bạn lên làm phần - Gọi HS nhận xét bạn - GV chốt lại tuyên dương * Bài 2: Tính - GV cho HS đọc lại đầu - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi gọi thuyền: Khi GV hô Gọi thuyền! Gọi thuyền! HS đáp lại Thuyền gì? Thuyền gì? GV gọi bạn (ví dụ: thuyền Diệp) bạn đứng lên làm phép tính dầu tiên bạn làm đúng, bạn quyền gọi thuyền, bạn trả lời sai bạn quyền gọi thuyền - GV nhận xét tặng phần thưởng cho bạn trả lời * Bài 4: Viết phép tính thích hợp - GV cho HS đọc lại đầu - GV hướng dẫn HS làm phần a - Phần lại mời bạn khác lên bảng - GV cho HS khác nhận xét - GV nhận xét tuyên dương Củng cố dặn dò - GV hỏi HS hơm học gì? - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà tập SGK - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS nhắc lại - HS nhắc lại - HS quan sát lắng nghe - HS làm theo yêu cầu GV - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc - HS chơi trò chơi - HS lắng nghe - HS đọc - HS quan sát lắng nghe - HS lên bảng làm - HS nhận xét - HS lắng nghe => Phép cộng phạm vi - HS lắng nghe ... vi hơm trò tiếp tục tìm hiểu phép cộng phạm vi mở sách giáo khoa trang 49 bài: Phép cộng phạm vi - Cho HS đọc lại đầu b Bài Hoạt động 1: Phép cộng 4+1 =5, 1+4 =5 * 4+1 =5 - GV treo hình cá hỏi HS... bảng phép tính Hoạt động 2: Phép cộng 3+2 =5, 2+3 =5 ( tương tự phép cộng 4+1 =5, 1+4 =5) - Sau hình thành xong hai phép tính GV cho HS đọc lại bốn phép tính Hoạt động 3: So sánh * 4+1 =5, 1+4 =5 -... bốn năm - GV giới thiệu ta vi t thêm bốn năm sau: cô vi t số thêm bốn cô vi t +4 năm vi t =5 có phép tính 1+4 =5 - GV cho HS đọc lại phép tính 1+4 =5 - GV cho HS đọc lại phép tính vừa học - GV treo
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án TOÁN bài PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5, GIÁO án TOÁN bài PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5