7 DOPPLER UNG DUNG TRONG SPK

145 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 18:11

"People only see what they are prepared to see." Ralph Waldo Emerson SIÊU ÂM DOPPLER ỨNG DỤNG TRONG SẢN - PHỤ KHOA BS NGUYỄN QUANG TRỌNG BS NGUYỄN QUÝ KHOÁNG NỘI DUNG I/ NGUYÊN LÝ VÀ KỸ KHUẬT SIÊU ÂM DOPPLER Hiệu ứng Doppler Các hệ thống Doppler Hiện tượng vượt ngưỡng Phân tích phổ Doppler II/ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM DOPPLER TRONG SẢN PHỤ KHOA Thai chậm phát triển tử cung – IUGR Thai chết lưu Doppler khảo sát dây rốn Doppler khảo sát bệnh lý tử cung nội mạc tử cung Doppler khảo sát thai lạc chỗ Doppler khảo sát bệnh lý buồng trứng III/ KẾT LUẬN HIỆU ỨNG DOPPLER Hiệu ứng Doppler tìm vào năm 1842 Christian Johann Doppler (1803-1853) Lúc ơng dùng để giải thích tượng lệch màu sắc chuyển động: Khi tiến lại gần đất ánh sáng chuyển thành màu xanh (tức bước sóng giảm tần số sóng ánh sáng tăng lên) Ngược lại, ngơi xa đất ánh sáng chuyển thành màu đỏ (tức bước sóng tăng lên tần số giảm xuống) Định nghĩa: “Hiệu ứng Doppler thay đổi tần số sóng có dịch chuyển tương quan nguồn phát sóng người quan sát, tần số sóng phản hồi tăng lên nguồn phát sóng và/hoặc người quan sát tiến lại gần nhau, tần số giảm xuống trường hợp ngược lại” Một hình ảnh quen thuộc ta nghe tiếng còi xe cấp cứu xa với âm trầm (do tần số thấp), xe chạy lại gần ta nghe âm (do tần số cao) Hoặc ta nghe tiếng tàu hỏa ( ) từ xa chạy lại chạy qua: Năm 1959, Satomura (Nhật) lần ứng dụng hiệu ứng Doppler vào Y học nhằm khảo sát timmạch Sau Pourcelot (Pháp) Franklin (Mỹ) phát triển tiếp kỹ thuật Khác với siêu âm B-mode, máy khơng xử lý tín hiệu sóng phản hồi thành hình ảnh, mà ghi nhận thay đổi tần số hiệu ứng Doppler xảy chùm sóng siêu âm phát gặp hồng cầu chuyển động mạch máu tiến lại gần đầu dò xa đầu dò Sóng âm gồm có hai thành phần: tần số (frequency) biên độ (amplitude) Tần số (f) sóng âm liên quan đến độ dài bước sóng (wavelength) λ theo cơng thức: F = V(velocity) / λ (wavelength) Vận tốc sóng âm qua hầu hết mô thể với vận tốc 1.540m/giây Do thay đổi độ dài bước sóng tần số sóng âm thay đổi Biên độ biểu cường độ sóng âm Arthur Fleischer, MD et al Color Power Doppler Ultrasound 1999 Sóng âm truyền (transmitted-T) từ đầu dò Doppler xung với tần số bước sóng cố định Tần số sóng âm khơng thay đổi cấu trúc mà gặp đường khơng chuyển động Arthur Fleischer, MD et al Color Power Doppler Ultrasound 1999 Chuyển động tế bào máu làm thay đổi tần số sóng phản hồi trở (reflected-R) đầu dò Nếu chuyển động dòng máu hướng đầu dò tần số sóng phản hồi tăng lên bước sóng ngắn lại Ngược lại, dòng máu chuyển động xa đầu dò tần số sóng phản hồi giảm độ dài bước sóng tăng Arthur Fleischer, MD et al Color Power Doppler Ultrasound 1999 Do tần số sóng truyền trở khác nhau, chúng lệch pha với Hiệu số hai tần số tần số Doppler (ΔF ) Arthur Fleischer, MD et al Color Power Doppler Ultrasound 1999 Phụ nữ trẻ, đau bụng cấp, CT có chích thuốc tương phản: vùng hạ vị thấy buồng trứng to ra, nằm đường trước TC Khả xoắn buồng trứng Buồng trứng P to ra, nằm đường trước TC, có nang ngoại vi, không thấy tưới máu Xoắn buồng trứng P Nữ, 24 tuổi, đau cấp tính HCP: BT (P) to ra, có nang nhỏ ngoại vi, có dịch bao quanh (*) Doppler: khơng có phổ ĐgM lẫn TM Xoắn khơng hồn tồn: khơng có phổ tâm trương A C Fleischer et al Sonography in Obstetrics and Gynecology 6th Edition 2001 Xoắn khơng hồn tồn: buồng trứng to ra, hồi âm khơng đồng với nang nỗn ngoại vi Phổ tardus-parvus BN có thai với buồng trứng bị kích thích q mức (hyperstimulated), vào viện đau bụng cấp: SA thấy buồng trứng T to, Doppler có phổ tardus-parvus Mổ: xoắn vòng XOẮN BUỒNG TRỨNG (OVARIAN TORSION) Dấu hiệu cuống xoắn: Dấu hiệu xoáy nước (whirlpool sign) xem dấu hiệu đặc hiệu: + Dấu hiệu thấy siêu âm trắng-đen di chuyển đầu dò tới-lui (to and fro) dọc theo trục cuống xoắn Đó hình ảnh xoáy nước ngược chiều kim đồng hồ Chẩn đoán xác định xoắn buồng trứng + Nếu siêu âm Doppler thấy tín hiệu màu bắt phổ mạch máu xoắn nước Buồng trứng khả bảo tồn Xoắn buồng trứng P - Dấu hiệu xoáy nước A C Fleischer et al Sonography in Obstetrics and Gynecology 6th Edition 2001 Xoắn buồng trứng T - Dấu hiệu xoáy nước Whirlpool sign Buồng trứng xoắn khả cứu chữa S Boopathy Vijayaraghavan, MD Sonographic Whirlpool Sign in Ovarian Torsion J Ultrasound Med 2004 23:1643-1649 Nữ, 24 tuổi, đau dội HCT SA thấy buồng trứng (T) to Dấu hiệu xoáy nước SA 2D SA Doppler KẾT LUẬN Ngày nay, Doppler ứng dụng nhiều khảo sát sản- phụ khoa Doppler góp phần chẩn đốn thai chậm phát triển tử cung (IUGR) Đồng thời Doppler góp phần chẩn đoán thai chết lưu,dây rốn quấn cổ bất thường dây rốn,thai lạc chỗ, bệnh lý tử cung buồng trứng Việc nắm vững nguyên lý siêu âm Doppler hình ảnh bệnh lý mà Doppler đem lại, giúp ích nhiều cho Bác sĩ sản-phụ khoa công việc chẩn đoán bệnh ngày TÀI LIỆU THAM KHẢO Dev Maulik Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2nd Edition 2005 Peter M Doubilet et al Atlas of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2003 A C Fleischer et al Sonography in Obstetrics and Gynecology 6th Edition 2001 W Schaberle Ultrasonography in Vascular Diseases 2005 C M Rumack et al Diagnostic Ultrasound 3rd Edition 2005 Joseph A.Kisslo, MD Basic Echo-Doppler Y Kaakaji et al Sonography of Obstetric and Gynecologic Emergencies Part II, Gynecologic Emergencies AJR 2000; 174:651-656 S Boopathy Vijayaraghavan, MD Sonographic Whirlpool Sign in Ovarian Torsion J Ultrasound Med 2004 23:1643-1649 CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA TOÀN THỂ QUÝ VỊ November 1, 2014 145 ... wave-CW) Doppler xung (pulsed wave-PW) Tín hiệu Doppler xung Doppler màu (color Doppler) Tín hiệu Doppler màu Doppler lượng (power Doppler) Duplex Triplex sonography CÁC HỆ THỐNG DOPPLER DOPPLER... vận tốc 7m/s CÁC HỆ THỐNG DOPPLER DOPPLER MÀU (COLOR DOPPLER) Đó tín hiệu Doppler xung mã hóa màu sắc phủ lên hình siêu âm hai chiều Trong Doppler xung có vị trí đặt cửa sổ (gate), Doppler màu...NỘI DUNG I/ NGUYÊN LÝ VÀ KỸ KHUẬT SIÊU ÂM DOPPLER Hiệu ứng Doppler Các hệ thống Doppler Hiện tượng vượt ngưỡng Phân tích phổ Doppler II/ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM DOPPLER TRONG SẢN PHỤ KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 DOPPLER UNG DUNG TRONG SPK, 7 DOPPLER UNG DUNG TRONG SPK