điện trường và anten chương 6

21 106 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 13:18

BÀI THUYẾT TRÌNH NHĨM MƠN ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ ANTEN Đề Bài : Anten Góc Mở Nhóm Thực Hiện: Các loại anten Nguyên lý đặc điểm Giới thiệu chung NỘI DUNG Thiết bị dùng để xạ sóng điện từ (anten phát) thu nhận sóng (anten thu) từ khơng gian bên ngồi • Phù hợp với băng siêu cao tần • • • • Đặc điểm anten góc mở Với anten góc mở sóng điện từ xạ từ góc mở anten Hoạt động anten góc mở dựa nguyên lý xạ mặt Để có hệ số khuếch đại cao chiều dài góc mở độ rộng phải vài lần bước sóng Đặc điểm anten I GIỚI THIỆU gọi Anten (Antenna) Nói cách khác, anten cấu trúc chuyển tiếp không gian tự thiết bị dẫn sóng (guiding device) • • • • • • Đặc điểm Sử dụng phổ biến dải song cực ngắn Tạo anten có tính hướng hẹp Các anten điển hình: loa, anten gương Bức xạ bề mặt kích thích trường điện từ Nguyên lý Các bề mặt kích thích trường điện từ xạ từ nguồn sơ cấp Trên bề mặt hình thành thành phần điện từ trường vng góc với → bề mặt trở thành nguồn xạ thứ cấp • Với xạ song phẳng mặt phẳng gọi mặt mở anten (khẩu độ) II NGUYÊN LÝ VÀ ĐẶC ĐIỂM III CÁC LOẠI ANTEN Anten Loa + Thuộc loại anten xạ mặt + Là đoạn ống dẫn song có đầu hở + Miệng ống dẫn sóng mở thon dần Cấu tạo để trở kháng sóng biến đổi Hình 1: Anten loa ANTEN LOA Mơ tả loa hình nón: Hình 2: Loa hình nón ANTEN LOA Ngun lý hoạt động: • • • • Năng lượng cao tần đến cổ loa dạng sóng phẳng Sóng phân kì theo thân loa tới miệng loa Tại miệng loa lượng song xạ khơng gian dạng sóng cầu Chọn góc mở tích hợp: Hình 3: Đồ thị tính hướng • tính hướng cao Anten gương thường có Sóng thứ cấp song phẳng, tập chung lượng khơng gian hẹp Ngun lý: • • Bộ xạ sơ cấp: Bức xạ sóng điện từ với mặt sóng hướng truyền lan xác định Mặt phản xạ: Biến đổi thành sóng thứ cấp với mặt song hướng truyền lan theo yêu cầu nhờ kết cấu mặt phản xạ làm việc theo nguyên lý gương quang học a) Anten Gương ANTEN GƯƠNG (PARABOL) ANTEN GƯƠNG (PARABOL) Một số loại anten gương: Hình 5: Anten Greogorial Hình 6: Anten Cassegrain (anten hai gương) • • Hình 7: Cấu tạo Cấu Tạo: b) Anten Parabol Bộ xạ sơ cấp: Sử dụng anten chấn tử đối xứng anten loa Vị trí đặt tiêu điểm parabol Mặt phản xạ: Hình parabol tròn xoay với hệ số phản xạ cao ANTEN GƯƠNG (PARABOL) ANTEN GƯƠNG (PARABOL) Nguyên lý hoạt động: - Tính chất quan học gương parabol: FO + OO’ = FA + AB = f + h = Const Các tia sau phản xạ đến miệng gương với quãng đường nhau, miệng gương mặt sóng mặt phẳng Hình 8: Quang học ANTEN GƯƠNG (PARABOL) Các tham số: Hình 9: Đồ thị tính hướng ANTEN GƯƠNG (PARABOL) - Hệ số tính khuyếch đại: Các tham số: Hình 11: Ống dẫn song với đầu cuối hở • động: Dưới tác dụng sức điện động đặt vào khe, khe xuất đường sức điện trường hướng vng Ngun lý hoạt góc với hai mép khe • • Phân bố điện trường dọc theo quy luật sóng đứng Khe tương đương dây dẫn từ Hình 10: Anten dạng loa kèn hình nón • Khe hẹp thành ống dẫn sóng Cấu tạo: hốc cộng hưởng • Chiều dài nửa bước sóng ANTEN KHE NỬA SĨNG ANTEN KHE NỬA SĨNG áp: Quan hệ dòng – anten khe: Trường xạ Hình 12: Anten khe nửa sóng ANTEN KHE NỬA SĨNG Khe có: Hình 13: Đồ thị phương hướng khe nửa sóng ANTEN VI DẢI Anten vi dải điển hình Hình 14: Anten vi dải ANTEN VI DẢI Anten vi dải chữ nhật Hình 15: Cấu tạo anten vi dải chữ nhật ANTEN VI DẢI Hoạt động Tần số làm việc Trường xạ ANTEN VI DẢI Hàm tính hướng Hoạt động Hình 16: Đồ thị xạ ... học a) Anten Gương ANTEN GƯƠNG (PARABOL) ANTEN GƯƠNG (PARABOL) Một số loại anten gương: Hình 5: Anten Greogorial Hình 6: Anten Cassegrain (anten hai gương) • • Hình 7: Cấu tạo Cấu Tạo: b) Anten. .. Các anten điển hình: loa, anten gương Bức xạ bề mặt kích thích trường điện từ Nguyên lý Các bề mặt kích thích trường điện từ xạ từ nguồn sơ cấp Trên bề mặt hình thành thành phần điện từ trường. .. sóng ANTEN KHE NỬA SĨNG ANTEN KHE NỬA SĨNG áp: Quan hệ dòng – anten khe: Trường xạ Hình 12: Anten khe nửa sóng ANTEN KHE NỬA SĨNG Khe có: Hình 13: Đồ thị phương hướng khe nửa sóng ANTEN VI DẢI Anten
- Xem thêm -

Xem thêm: điện trường và anten chương 6, điện trường và anten chương 6, II. NGUYÊN LÝ VÀ ĐẶC ĐIỂM

Từ khóa liên quan