tài liệu ôn thi hsg lớp 11 sinh hoc đv

28 202 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 16:16

bồi dưỡng hsg sinh học 11 sinh lí học đvCâu 1:a. HCl và enzim pepsin được tạo ra ở dạ dày như thế nào? Vai trò của HCl và pepsin trong quá trình tiêu hóa thức ăn? Vì sao thành dạ dày không bị phân giải bởi dịch vị? HCl: Tế bào đỉnh (TB viền) bơm ion H vào xoang dạ dày với nồng độ rất cao. Những ion này kết hợp với ion clo vừa khuếch tán vào xoang qua các kênh đặc hiệu trên màng để tạo thành HCl. Các TB chính tiết ra pepsinogen. HCl chuyển pepsinogen thành pepsin bằng cách xén bớt một phần nhỏ của phân tử pepsinogen làm lộ ra trung tâm hoạt động của enzim. (Đây có thể là một cơ chế điều hòa ngược dương tính)Như vậy: cả HCl và pepsin đều được tạo ra ở trong xoang dạ dày. Vai trò của HCl:+ Phá vỡ chất nền ngoại bào dùng để liên kết các tế bào với nhau trong thịt và trong rau.+ Tạo môi trường axit làm prôtêin bị biến tính duỗi thẳng ra và dễ bị enzim phân cắt.+ HCl chuyển pepsinogen thành pepsin.Sau khi HCl biến một phần pepsinogen thành pepsin, tới lượt mình pepsin mới đựoc tạo ra có tác dụng giống như HCl biến pepsinogen còn lại thành pepsin. Vai trò của enzim pepsin:+ Pepsin là một loại endopeptidaza có tác động cắt liên kết peptit ở chuỗi pôlipeptit trong thức ăn tạo ra các chuỗi pôlipeptit ngắn (4 – 12 aa)+ Hoạt động phối hợp của HCl và pepsin còn có tác dụng diệt khuẩn trong thức ăn và tạo hỗn hợp bán lỏng (nhũ chấp)+ Thành phần dịch vị vẫn bất hoạt cho đến khi chúng được giải phóng vào xoang dạ dày.+ Các TB lót dạ dày không bị tổn thương do lớp chất nhày (một hỗn hợp glycoprotêin quánh, trơn gồm nhiều tế bào, muối và nước) rất dày bảo vệ (do các tế bào cổ tuyến tiết ra). + Sự phân chia tế bào liên tục bổ sung vào lớp biểu mô mới cứ 3 ngày một lần, thay thế tế bào bị bong do tác động của dịch vị.b. Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân li HbO2, giải thích tại sao khi lao động cơ bắp thì cơ vân nhận được nhiều O2 hơn so với lúc cơ thể nghỉ ngơi. Phân áp O2 ở cơ vân giảm làm tăng quá trình phân li của HbO2 → Hb + O2 CO2 được giải phóng → pH giảm → tăng quá trình phân li. Do hiệu ứng Bohr: CO2 từ TB chuyển vào hồng cầu càng nhiều thì H+ tăng → pH giảm → phân li HbO2 tăng → tăng cung cấp O2 cho TB → hiệu ứng Bohr.Ngược lại khi máu từ cơ quan trở về tim và hồng cầu khi tới phổi (phế nang), .... PHẦN HAI SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT Câu 1: a HCl enzim pepsin tạo dày nào? Vai trò HCl pepsin q trình tiêu hóa thức ăn? Vì thành dày không bị phân giải dịch vị? - HCl: Tế bào đỉnh (TB viền) bơm ion H vào xoang dày với nồng độ cao Những ion kết hợp với ion clo vừa khuếch tán vào xoang qua kênh đặc hiệu màng để tạo thành HCl - Các TB tiết pepsinogen HCl chuyển pepsinogen thành pepsin cách xén bớt phần nhỏ phân tử pepsinogen làm lộ trung tâm hoạt động enzim (Đây chế điều hòa ngược dương tính) Như vậy: HCl pepsin tạo xoang dày - Vai trò HCl: + Phá vỡ chất ngoại bào dùng để liên kết tế bào với thịt rau + Tạo môi trường axit làm prơtêin bị biến tính duỗi thẳng dễ bị enzim phân cắt + HCl chuyển pepsinogen thành pepsin Sau HCl biến phần pepsinogen thành pepsin, tới lượt pepsin đựoc tạo có tác dụng giống HCl biến pepsinogen lại thành pepsin - Vai trò enzim pepsin: + Pepsin loại endopeptidaza có tác động cắt liên kết peptit chuỗi pôlipeptit thức ăn tạo chuỗi pôlipeptit ngắn (4 – 12 aa) + Hoạt động phối hợp HCl pepsin có tác dụng diệt khuẩn thức ăn tạo hỗn hợp bán lỏng (nhũ chấp) + Thành phần dịch vị bất hoạt chúng giải phóng vào xoang dày + Các TB lót dày khơng bị tổn thương lớp chất nhày (một hỗn hợp glycoprotêin quánh, trơn gồm nhiều tế bào, muối nước) dày bảo vệ (do tế bào cổ tuyến tiết ra) + Sự phân chia tế bào liên tục bổ sung vào lớp biểu mô ngày lần, thay tế bào bị bong tác động dịch vị b Dựa vào yếu tố ảnh hưởng đến phân li HbO 2, giải thích lao động bắp vân nhận nhiều O so với lúc thể nghỉ ngơi - Phân áp O2 vân giảm làm tăng trình phân li HbO2 → Hb + O2 - CO2 giải phóng → pH giảm → tăng trình phân li - Do hiệu ứng Bohr: CO2 từ TB chuyển vào hồng cầu nhiều H+ tăng → pH giảm → phân li HbO2 tăng → tăng cung cấp O2 cho TB → hiệu ứng Bohr Ngược lại máu từ quan trở tim hồng cầu tới phổi (phế nang), Câu 2: a Cơ quan tiêu hóa động vật nhai lại có cấu tạo hoạt động để biến đổi thức ăn nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng thành sản phẩm tiêu hóa giàu prơtêin? *) Cấu tạo quan tiêu hóa trâu phù hợp với loại thức ăn: - Hàm cửa mà có sụn để giữ, bứt cỏ ăn hàm có bề mặt rộng, nhiều nếp men cứng, góc quai hàm mở rộng theo chiều trái phải để nhai, nghiền thức ăn - Dạ dày có ngăn, cỏ có dung tích lớn chứa nhiều cỏ ăn, cỏ nơi có hệ vi sinh vật phát triển để tiêu hóa thức ăn *)Phương thức tiêu hóa: - Ngồi tiêu hóa học, lí học có tiêu hóa sinh học nhờ VSV phân giải xenlulôzơ thành đường đơn axit béo cung cấp cho thể đồng thời nguyên liệu cho VSV cỏ tổng hợp prôtêin chúng với khối lượng lớn - Trong trình nhai lại, phần amơni (NH ) sản phẩm thải thể tận thu qua tuyến nước bọt làm nguồn cung cấp nitơ cho VSV tổng hợp aa prôtêin Câu 3.Tại thức ăn thực vật nghèo dinh dưỡng động vật nhai lại trâu, bò phát triển bình thường ? - Thức ăn chất số lượng thức ăn lấy vào nhiều nên đủ bù nhu cầu protein cần thiết - Trong dày động vật nhai lại có số lượng lớn vi sinh vật tiêu hóa múi khế nguồn cung cấp cho thể - Chúng tận dụng triệt để nguồn nito ure: + Ure theo đường máu vào tuyến nước bọt + Ure nước bọt lại vi sinh vật dày sử dụng để tổng hợp protein, cung cấp cho thể động vật nhai lại Câu Kể tên phận cấu tạo chức động vật ăn thịt ăn thực vật? Theo em, phận tiêu hoá quan trọng nhất? Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thịt STT Bộ phận Cấu tạo Chức Miệng Răng cửa Răng cửa lấy thịt khỏi xương Răng nanh to Răng nanh nhọn dài cắm giữ chặt khỏe mồi Răng trước Răng trước hàm ăn thịt lớn, hàm ăn cắt thịt thành mãnh nhỏ để dễ nuốt thịt Răng hàm có kích thước nhỏ, sử dụng Dạ dày Dạ dày đơn to, Dạ dày túi lớn nên gọi khỏe, có dày đơn enzim tiêu Thịt tiêu hố học hố hóa học giống dày người Dạ dày co bóp làm nhuyễn thức ăn trộn với dịch vị Enzim pepsin thuỷ phân prôtêin thành peptit Dạ dày Dạ dày đơn to, Dạ dày túi lớn nên gọi khỏe, có dày đơn enzim tiêu Thịt tiêu hố học hố học hóa giống dày người Dạ dày co bóp làm nhuyễn thức ăn trộn với dịch vị Enzim pepsin thuỷ phân prôtêin thành peptit Ruột Ruột non ngắn Ruột non ngắn nhiều so với ruột Ruột già non thú ăn thực vật Ruột tịt Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hấp thu ruột non giống người Ruột tịt không phát triển khơng có chức tiêu hố thức ăn Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thực vật STT Bộ phận Cấu tạo Chức Miệng Tấm sừng Răng nanh giống cửa Khi ăn Răng cửa cỏ, tì lên sừng hàm nanh để giữ chặt cỏ Răng trước Răng trước hàm hàm phát hàm, triển có tác dụng nghiền nát cỏ hàm 2 Dạ dày Dạ dày Dạ dày thỏ Dạ dày thỏ, ngựa dày đơn Dạ dày trâu, bò có túi Dạ cỏ, tổ ong, sách, múi khế Dạ cỏ nơi dự Dạ dày thú nhai trữ làm mềm lên men thức ăn Trong lại cỏ, có nhiều vi sinh vật tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng khác Dạ tổ ong giúp đưa thức ăn lên nhai lại Dạ sách giúp tái hấp thu nước Dạ múi khế tiết pepsin, HCl tiêu hố prơtêin có cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống Bản thân vi sinh vật nguồng cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật Dạ dày thỏ Dạ dày thỏ, ngựa dày đơn Dạ dày trâu, bò có túi Dạ cỏ, tổ ong, sách, múi khế Dạ cỏ nơi dự Dạ dày thú nhai trữ làm mềm lên men thức ăn Trong cỏ, lại có nhiều vi sinh vật tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng khác Dạ tổ ong giúp đưa thức ăn lên Ruột Ruột non dài Manh tràng lớn Ruột già nhai lại Dạ sách giúp tái hấp thu nước Dạ múi khế tiết pepsin, HCl tiêu hoá prơtêin có cỏ vi sinh vật từ cỏ xuống Bản thân vi sinh vật nguồng cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật Ruột non dài vài chục mét dài nhiều so với ruột non thú ăn thịt Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hấp thu giống ruột non người Manh tràng phát triển có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng có tế bào thực vật Các chất dinh dưỡng đơn giản hấp thu qua thành manh tràng Câu Em dự đoán bỏ nguyên miếng thịt vào ruột non biến đổi nào? Miếng thịt khơng bị biến đổi vì: + Mỗi phận quan tiêu hóa đảm nhận chức định + Quá trình biến đổi thức ăn diễn trọn vẹn phận cấu thành quan tiu hóa hồn chỉnh thức ăn biến đổi theo trình tự + Các enzim tiết từ dịch ruột khơng có khả phân hủy protein nguyên vẹn mà phân hủy chuỗi polypeptit ngắn Câu Sự khác tiêu hoá nội bào tiêu hoá ngoại bào Cho biết ưu điểm tiêu hoá thức ăn ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá? TL: - Tiêu hoá nội bào tiêu hoá thức ăn bên tế bào Thức ăn tiêu hố hố học khơng bào tiêu hố nhờ hệ thống enzim - Tiêu hoá ngoại bào tiêu hố thức ăn bên ngồi tế bào, thức ăn tiêu hoá hoá học túi tiêu hoá đuợc tiêu hoá mặt học hoá học ống tiêu hoá - Ưu điểm: Nội dung Tiêu hóa ống Tiêu hóa túi Cơ quan chun hóa Ớng tiêu hóa phân hóa Chưa xuất quan thành phận tiêu hóa chuyên hóa => thức ăn thực chức khơng tiêu hóa Thức ăn chất cặn bã Dịch tiêu hóa khác nhau: tiêu hố học, hố học, hấp thụ thức ăn => thức ăn biến đổi hấp thụ hoàn toàn Thức ăn theo chiều => không bị trộn lẫn với chất thải Khơng bị hòa lỗng hấp thụ hồn tồn Thức ăn bị trộn lẫn với chất thải Bị hòa lẫn với nước Câu Tại ĐV ăn thực vật lại có dày to độ dài ruột lớn? TL: Vì: - Thành phần chủ yếu thức ăn xenlulozơ, protein lipit => hàm lượng dinh dưỡng => khối lượng thức ăn cung cấp cần nhiều => nơi chứa thức ăn phải lớn => dày phải to, ruột phải đủ dài đảm bảo tiêu hoá hấp thụ tốt => cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nhu cầu thể Câu Hãy điền đặc điểm tiêu hóa nhóm động vật vào bảng phân biệt sau: Nội dung Động vật đơn bào Động vật đa bào bậc thấp Kiểu tiêu hóa Nội bào Ngoại bào Cơ quan tiêu hóa - Chưa có, có Bắt đầu hình thành khơng bào tiêu hóa ruột tạm thời hình túi đơn giản, có lỗ miệng thơng ngồi có tế bào tiết dịch Cách nhận thức ăn Thực bào nhờ co Nhờ tua, xúc bóp khối tu xung quanh nguyên sinh chất miệng Động vật đa bào bậc cao Ngoại bào - Phân hóa cấu tạo chuyên hóa chức - Gồm phần: ống tiêu hóa tuyến tiêu hóa Biến đổi thức ăn Thức ăn biến đổi học hóa học nhờ enzim có tuyến tiêu hóa Nhờ enzim thuỷ phân lizoxom tiết để biến đổi thức ăn Nhờ enzim tế bào tuyến túi ruột để biến đổi thức ăn Nhờ quan miệng răng, lưỡi… Câu Tại mề gà chim bồ câu mổ thường thấy có hạt sỏi nhỏ? Chúng có tác dụng gì? TL: Vì: Ở gà chim bồ câu khoang miệng khơng có nên chúng mổ thêm hạt sỏi nhỏ vào mề, giúp nghiền thức ăn dễ dàng nhờ lớp dày, khoẻ, mề; chà sát thức ăn làm mềm dịch tiết diều Câu 10: Tại người ta thường nói “Nhai kĩ no lâu”? Trả lời Vì: + Ở động vật người chất dinh dưỡng thu nhận từ q trình tiêu hóa thức ăn: thức ăn biến đổi hệ tiêu hóa: miếng(nhai)=>thực quản => dày =>ruột =>chất đơn giản cung cấp cho thể + Nhai giúp cắt nhỏ, xé, nghiền thức ăn thành mẩu nhỏ Càng nhai kĩ thức ăn nhỏ => diện tích tiếp xúc với dịch tiêu hóa cang lớn => tiêu hóa nhanh thức ăn biến đổi triệt để => cung cấp nhiều chất dinh dưỡng so với nhai vội vàng => thể no lâu C©u 11: Vai trò gan chuyển hoá gluxit? Khi hàm lợng đờng máu thay đổi gây nên hậu nh ngời? Tr li - Vai trò gan chuyển hoá gluxit: + Dự trữ glicôgen + Gan tạo đờng từ axitamin axit béo + Gan biến đổi , chuyển hoá đờng đơn khác sang glucô + Gan chuyển hoá glucôz thành gluxit - Khi hàm lợng đờng máu thay đổi gây nên hậu nghiêm trọng đến sức khoẻ ngời: + Nếu số giảm làm thể suy nhợc, mệt mỏi, giảm thân nhiệt + Nếu số tăng từ 0,15%- 0,18% gây bệnh tiểu đờng nguy hiĨm Câu 12: Trong hệ tiêu hóa người, cắt bỏ quan sau đây: dày, túi mật, tụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến q trình tiêu hóa? Vì sao? Trả lời - Cắt bỏ tụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng - Vì: tụy tiết nhiều enzim quan trọng để tiêu hóa thức ăn, dày tiết E pepsinogen với HCl để biến đổi phần thức ăn protein Còn cắt túi mật mật từ gan chuyển theo ống dẫn đến tá tràng, ảnh hưởng đến tiêu hóa Câu 13 Trình bày điểm giống khác tiêu hóa động vật ăn cỏ có dày đơn dày ngăn TRẢ LỜI: Giống nhau: có cấu tạo thích nghi với thức ăn thực vật nanh giống cửa, trước hàm hàm phát triển …, ruột dài, đường tiêu hóa có cộng sinh với vi khuẩn tiêu hóa xenlulơzơ Khác Động vật ăn cỏ có dạy đơn Động vật ăn cỏ có dày ngăn - Chỉ nhai lần kĩ - Nhai lần sơ sài, nhai lần kĩ - Dạ dày: đơn, không cộng sinh với vi - Dạ dày: ngăn, công sinh với vi khuẩn tiêu hóa xenlulozo khuẩn tiêu hóa xenlulozo - Manh tràng phát triển - Manh tràng vừa phải - Manh tràng nơi cộng sinh với - Dạ dày nơi cộng sinh chủ yếu để vi sinh vật tiêu hóa xenlulơzơ nên tiêu hóa xenlulơzơ nên hiệu cao hiệu thấp khả hấp khả hấp thụ ruột non thụ manh tràng thấp, vi khuẩn theo cao phân Câu 14 Nêu đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa thú ăn thịt, thú ăn tạp thú ăn thực vật? Biế ĐV nhai lại ĐV có dày đơn Chim ăn hạt gia cầm n đổi thức ăn Biế n đổi học Biế n đổi hóa học Biế n đổi sinh học - Răng phát triển bề mặt - Khơng có - TĂ tích trữ nghiền, Nhai kĩ lần nhai diều - Nhai sơ qua lần nhai ĐV nhai - Ở dày có dày (mề) để co bóp nghiền thức ăn đầu, sau ợ lên nhai lại lại nhai kĩ lần nhai sau - TĂ vận chuyển từ miệng => cỏ => tổ ong=> miệng =>dạ sách => múi khế Ở miệng: biến đổi tinh bột => mantozo amilaza tuyến nước bọt tiết Ở dày: tiêu hóa protein xenlulozo Ở ruột non: tiêu hóa tất lại CHC - Xảy cỏ, nơi - Xảy manh tràng, Khơng có chứa VSV cộng sinh có khả ruột tịt phát triển thành tiết xenlulaza để biến manh tràng, chứa đổi xenlulozo thành VSV cộng sinh để biến glucozo đổi xenlulozo - Hệ VSV nơi cung cấp protein chủ yếu cho ĐV nhai lại Câu 15: Giải thích tim bơm máu vào động mạch thành đợt máu mạch chảy thành dòng liên tục? - Do tính đàn hồi động mạch - Động mạch đàn hồi, dãn rộng tim co đẩy máu vào động mạch Động mạch co lại tim dãn - Khi tim co đẩy máu vào động mạch tạo cho động mạch Khi tim dãn, nhờ tính đàn hồi động mạch co lại, động mạch chuyển thành động đẩy máu chảy tiếp - Động mạch lớn có tính đàn hồi cao động mạch nhỏ thành mạch có nhiều sợi đàn hồi Câu 16: Người bị bệnh huyết áp cao hô hấp thay đổi nào? Giải thích - Giảm nhịp hơ hấp độ sâu hơ hấp Giải thích: + Huyết áp tăng tác động lên thụ quan áp lực cung động mạch chủ xoang động mạch cảnh làm xuất xung thần kinh truyền trung khu điều hòa hơ hấp gây giảm nhịp độ sâu hô hấp + Huyết áp tăng làm tăng lượng máu tới phổi, tăng trao đổi khí nên lượng CO máu giảm dẫn tới giảm kích thích H + lên trung khu điều hòa hơ hấp => giảm hơ hấp Câu 17: Ở người, uống rượu uống cà phê, lượng nước tiểu tiết tăng so với bình thường Cơ chế làm tăng lượng nước tiểu loại đồ uống khác nào? Cơ chế làm tăng lượng nước tiểu loại thức uống: - Rượu chất gây ức chế tiết ADH, làm giảm tái hấp thu nước ống thận, tiết nước tiểu tăng lên - Cafein làm tăng tốc độ trình lọc máu thận => tăng lượng nước tiểu, cafein làm giảm tái hấp thu Na + kéo theo giảm tái hấp thu nước nên nước tiểu tăng lên Câu 18: a Ở trẻ em, chế độ dinh dưỡng thiếu iốt kéo dài thường có biểu hiện suy dinh dưỡng, trí tuệ chậm phát triển Giải thích b Vì lồi động vật bậc thấp thường hoạt động theo chủ yếu? a  Iốt thành phần cấu tạo hoocmon Tyroxin Tyroxin hooc mơn sinh trưởng, có chức tăng cường chuyển hóa tế bào, kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể  Đối với trẻ em, tyroxin có vai trò kích thích phát triển đầy đủ tế bào thần kinh, đảm bảo cho hoạt động bình thường não  Trẻ em thiếu iốt dẫn đến thiếu tyroxin làm cho tốc độ chuyển hóa tế bào giảm xuống, thể sinh trưởng phát triển chậm, biểu triệu chứng suy dinh dưỡng; hệ thần kinh phát triển khơng hồn thiện dẫn đến hoạt động kém, biểu chậm phát triển trí tuệ, b  Các lồi động vật bậc thấp thường có hệ thần kinh phát triển, vòng đời ngắn  Hệ thần kinh phát triển nên khả lưu giữ thông tin không nhiều → khả hình thành tập tính học hạn chế Vòng đời ngắn → cố tập tính học khó thực → Hoạt động động vật bậc thấp chủ yếu dựa vào tập tính bẩm sinh  a - Nơn nhiều gây giảm thể tích máu huyết áp, tăng pH máu  - Hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân nội môi  b.- Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu pH qua chế làm giảm nước H + thải theo nước tiểu Renin, aldosteron, ADH tiết gây tăng tái hấp thu Na + nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc  - Hệ hô hấp giúp trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2 pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp cường độ hô hấp giảm  - Hệ tuần hồn giúp trì huyết áp qua tăng cường hoạt động tim huy động máu từ nơi dự trữ  - Mất nước nơn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để trì áp suất thẩm thấu Câu 27:  a Tại người bình thường ăn nhiều đường, lượng đường máu giữ tỉ lệ ổn định?  b Nhờ chế mà lạc đà nhịn khát từ 17- 20 ngày?  c Nhịp tim huyết áp thay đổi người bị bệnh hở van tim (van nhĩ thất)? Giải thích?  d Cho nhóm động vật sau: Amip, cá, lưỡng cư, ruột khoang, thân mềm, giun dẹp, chim, bò sát, thú, chân khớp Sắp xếp nhóm động vật theo hướng tiến hóa hệ tuần hồn nêu rõ chiều hướng tiến hóa  a Vì: Khi ăn nhiều đường, lượng đường máu tăng cao, gan nhận nhiều glucozơ từ tĩnh mạch gan, gan biến đổi glucozơ thành glycogen dự trữ gan nhờ hoocmon insulin => lượng đường máu giữ ổn định  - Khi ăn đường, lượng glucozơ máu giảm, gan chuyển hoá glycogen dự trữ thành glucozơ nhờ hoocmon glucagon Khi nguồn glycogen dự trữ hết, gan chuyển hoá aa, axit lactic, glyxerin (sinh phân huỷ mỡ) thành gluozơ Do đó, lượng đường máu ổn định  - Nếu lượng glycogen dự trữ gan đạt đến mức độ tối đa gan chuyển hoá glucozơ thành lipit dự trữ mô mỡ, đảm bảo lượng đường ổn định  b Lạc đà nhịn khát từ 17- 20 ngày do:  - Lạc đà giảm ngừng hẳn mồ để đỡ nước, chịu tăng nhiệt độ thể lên tới 6,2 C  - Vào buổi chiều ban đêm nhiệt độ khơng khí hạ xuống mức cực tiểu, dãn mạch da giúp cho lạc đà tản lượng nhiệt xạ  - Lạc đà sử dụng nước trao đổi chất cách thiêu đốt mỡ tích luỹ bướu lưng Số nước cung cấp cho chúng đầy đủ lượng hành trình tới nơi có nước  - Lượng nước tiểu giảm xuống 5lít/ngày cá thể nặng 10 kg giúp tiết kiệm nước  - Khi có nước, uống nhiều nước để bù lại lượng nước bị  c - Người bị bệnh hở van tim nhịp tim tăng Vì + Khi hở van nhĩ thất, tâm thất co bóp đẩy máu vào động mạch, máu tràn lên tâm nhĩ nên lượng máu tống vào động mạch + Để đảm bảo nhu cầu oxi dinh dưỡng cho thể nên nhịp tim tăng huyết áp bình thường - Về sau tim hoạt động nhiều nên bị suy tim huyết áp giảm d - Amip, ruột khoang, giun dẹp => chân khớp, thân mềm => cá =>lưỡng cư => bò sát => chim, thú - Hướng tiến hóa: + Chưa có hệ tuần hồn (amip, ruột khoang, giun dẹp ) => có hệ tuần hồn (các nhóm động vật lại) + Từ hệ tuần hoàn hở (chân khớp, thân mềm) => hệ tuần hồn kín (cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) + Từ hệ tuần hoàn đơn (cá) => hệ tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim, thú) + Từ tim ngăn với vòng tuần hồn (cá) => tim ngăn với vòng tuần hồn, máu pha nhiều (lưỡng cư) => tim ngăn (tâm thất có vách ngăn hụt), máu pha (bò sát) => tim ngăn, máu hồn tồn khơng pha trộn (chim, thú) Câu 28: a) Vì tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ? b) Ưu điểm hệ tuần hồn kín so với tuần hồn hở ? a) Tim hoạt động suốt đời mà khơng mỏi vì: - Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kỳ - Bắt đầu chu kỳ pha co tâm nhĩ tiếp pha co tâm thất & kết thúc pha dãn chung - Thời gian chu kỳ khoảng 0,8s, TN co khoảng 0,1s nghỉ 0,7s, tâm thất co 0,3s, nghỉ 0,5s Pha dãn chung 0,4s Như thời gian nghỉ chu kỳ tim ngăn tim nhiều thời gian co ngăn tim nên tim hoạt động suốt đời mà không mỏi b) Ưu điểm hệ tuần hồn kín so với tuần hồn hở là: Trong hệ tuần hồn kín: - Máu chảy động mạch áp lực cao - Tốc độ máu chảy nhanh, máu xa - Điều hoà phân phối máu đến quan nhanh - Đáp ứng nhu cầu TĐK & TĐC cao Câu 29 a Giải thích hít vào gắng sức, phế nang không bị nở sức thở hết mức phế nang khơng bị xẹp hồn tồn ? b Giải thích bắt giun đất để mặt đất khô giun nhanh chết ? c Đặc điểm giúp hô hấp mang cá đạt hiệu cao? a - Khi hít vào gắng sức phế nang khơng bị nở mức do: + Phản xạ hering – Brewer xảy ra: thụ quan dãn nằm màng phổi tiểu phế quản bị kích thích lúc phổi căng mức hít vào gắng sức, kìm hãm mạnh trung khu hít vào làm ngừng co thở tránh cho phế nang căng mức - Khi thở hết mức, phế nag không bị xẹp hồn tồn do: + Trong phế nang có tế bào tiết protein làm giảm sức căng bề mặt b Nếu bắt giun đất để bề mặt đất khơ ráo, giun nhanh bị chết vì: - Giun đất trao đổi khí với mơi trường qua da…………………………………………… - Da giun đất cần ẩm ướt để khí O 2, CO hòa tan khuếch tán qua da……… - Nếu bắt giun đất để bề mặt đất khô ráo, da bi khô nên giun không hô hấp bị chết…………………………………………………………………… c Cá xương trao đổi khí hiệu do: - Mang cá đáp ứng đặc điểm bề mặt trao đổi khí: + Mang cá cấu tạo từ nhiêu cung mang, cung mang lại cấu tạo từ nhiều phiến mang giúp tăng diện tích trao đổi khí + Hệ thống mao mạch dày đặc, máu chứa sắc tố Hb giúp trao đổi khí vận chuyển khí hiệu quả………………………………………………………………………………… - Có dòng nước chảy liên tục qua mang đem O hòa tan đến mang CO từ mang ngồi để ln tạo chênh lệch nồng độ O CO nước qua mang máu chảy mang…… ……………………………………………………………………… - Có tượng dòng chảy song song ngược chiều nước mang máu mang giúp tăng hiệu trao đổi khí…………………………………………… Câu 30 Vì nói trao đổi khí chim đạt hiệu cao so với động vật cạn? - Phổi chim có đầy đủ đặc điểm bề mặt trao đổi khí, đặc điểm mức tối ưu cho trao đổi khí - Trong phổi có hệ ống khí thơng với túi khí phía phía sau, xung quanh có hệ mao mạch dày đặc - Khi hít vào thở phổi chim khơng thay đổi thể tích, có túi khí thay đổi thể tích, thơng khí đảm bảo phổi ln ln có khơng khí giàu O khơng có khí cặn - Phổi chim có dòng chảy song song ngược chiều (dòng máu chảy mao mạch thành ống khí ln song song ngược chiều với dòng khí lưu thơng ống khí) Câu 31 Dựa vào hiểu biết chế điều hồ hơ hấp, trả lời câu hỏi đây: a Một người sức khoẻ bình thường, sau chủ động thở nhanh sâu lúc người lặn lâu hơn, sao? b Người lặn lâu sau thở nhanh sâu gây nguy xấu thể? a Chủ động thở nhanh sâu làm giảm hàm lượng CO máu chậm kích thích lên trung khu hơ hấp b Sau thở nhanh sâu hàm lượng O máu không tăng lên - Khi lặn hàm lượng O2 giảm thấp dần lúc khơng đáp ứng đủ O2 cho não, hàm lượng CO2 tăng lên chưa đủ mức kích thích lên trung khu hô hấp buộc người ta phải lên mặt nước để hít thở - Khơng đáp ứng đủ O2 cho não gây ngạt thở gây ngất lặn Câu 32 Vẽ sơ đồ giải thích chế trì cân nội mơi glucơzơ Insulin Glucagon Giải thích - Ở người, nồng độ Glucozơ máu cân khoảng 90mg/ 100ml Sự cân Glucôzơ nội môi điều hòa hai hoocmơn đối kháng Insulin Glucagon - Khi mức Glucơzơ máu tăng cao kích thích lên tuyến tụy, tế bào β tụy giải phóng Insulin vào máu Insulin chuyển hóa Glucơzơ thành Glicơgen tích lũy gan, đồng thời kích thích tế bào thể lấy nhiều Glucôzơ làm cho nồng độ Glucôzơ máu giảm mức cân - Khi mức Glucôzơ máu giảm kích thích lên tuyến tụy, tế bào α tụy giải phóng Glucagon vào máu Glucagon chuyển hóa Glicơgen gan thành Glucơzơ, giải phóng vào máu làm cho nồng độ Glucôzơ máu tăng mức cân Câu 33: Tại mang cá xương thích hợp cho trao đổi khí nước khơng thích hợp cho trao đổi khí cạn ? - Mang cá thích hợp cho trao đổi khí nước ngồi đặc điểm bề mặt trao đổi khí có đặc điểm: + Khoang miệng cá có khả làm thay đổi thể tích tạo cho nước có khả từ phía trước => sau (mang) cách nhịp nhàng Nhờ hoạt động nhịp nhàng gần đồng thời cửa miệng, thềm miệng nắp mang nên dòng nước chảy từ miệng qua mang theo chiều gần liên tục - Mang cá khơng thích hợp cho trao đổi khí cạn cạn phiến mang dính chặt lại với (do lực đẩy nước) dẫn đến diện tích bề mặt trao đổi khí nhỏ, thêm vào lên cạn, khơng khí làm cho mang bị khơ, khí O2 CO2 không khếch tán qua mang, kết cá chết khơng hơ hấp - Một số lồi cá (trê, rơ) sống nước lên cạn có khả hơ hấp chúng có quan hơ hấp phụ Câu 34 Giải thích khác thành phần khí hít vào thở ra: - Tỉ lệ % O2 khí thở thấp rõ rệt O2 khuếch tán từ khí phế nang vào máu mao mạch - Tỉ lệ % CO2 khơng khí thở cao rõ rệt CO2 khuếch tán từ máu mao mạch khơng khí phế nang - Hơi nước bão hòa khí thở làm ẩm lớp niêm mạc tiết chất nhày phủ tồn đường dẫn khí - Tỉ lệ % N2 khơng khí hít vào thở khác khơng nhiều, khí thở có cao chút tỉ lệ O2 bị hạ thấp hẳn Sự khác khơng có ý nghĩa sinh học Câu 35: Nêu đường máu hệ tuần hoàn đơn cá? Ưu điểm hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hoàn hở? + Tim bơm máu giàu CO2 => vào động mạch => mang => lên hệ thống mao mạch mang (trao đổi khí) => máu giàu O2 => tiếp vào động mạch lưng => vào hộ thống mao mạch (trao đổi chất với tế bào) => máu giàu CO2 => tĩnh mạch trở tim + Ưu điểm hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hồn hở: Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy động mạch áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu xa, điều hoà phân phối máu đến quan nhanh, vậy, đáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất cao Câu 36: Nêu đường máu hệ tuần hoàn kép thú? Ưu điểm hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hồn đơn? + Vòng tuần hồn lớn: Máu giàu O2 (đỏ tươi) từ tâm thất trái theo động mạch chủ phân làm nhánh đến động mạch nhở đến mao mạch quan phần quan phần Tại xảy trình trao đổi chất máu tế bào, máu chuyển cho tế bào O2 chất dinh dưỡng, đồng thời nhận CO2 chất thải từ tế bào trở thành máu đỏ thẩm Máu đỏ thẩm theo tĩnh mạch chủ trở tâm nhĩ phải + Vòng tuần hồn nhỏ: Máu nghèo O2 (đỏ thẩm) từ tâm thất phải theo động mạch phổi phân nhánh đến phổi Tại mao mạch phổi xảy q trình trao đổi khí máu phế nang phổi, máu chuyển cho phế nang khí CO 2, đồng thời nhận O2 từ phế nang trở thành máu đỏ tươi theo tĩnh mạch phổi trở tâm nhĩ trái - Ưu điểm: + Máu từ quan trao đổi khí tim tim bơm đi, tạo áp lực đẩy máu lớn, tốc độ máu chảy nhanh máu xa => Tăng hiệu cung cấp O2 chất dinh dưỡng cho tế bào, đồng thời thải nhanh chất thải + Lượng máu đến quan trình trao đổi chất mao mạch phụ thuộc vào áp lực máu chảy động mạch Ở hệ tuần hoàn đơn cá, máu lừ tim qua hệ thống mao mạch mang huyết áp giảm nhanh Do máu chảy động mạch lưng đến quan áp lực trung bình Ở hệ tuần hồn kép, sau trao đổi khí mao mạch phổi, máu quay tim dược tim bơm đến quan áp lực cao, máu chảy nhanh, xa, tạo áp lực thuận lợi cho trình trao đổi chất mao mạch Câu 37: a Phân tích cấu tạo tim phù hợp với chức năng? b Nêu quy luật hoạt động tim? Ý nghĩa quy luật đó? a Cấu tạo phù hợp chức năng: - Cơ tim vân nên co bóp khoẻ => đẩy máu vào động mạch - Mô tim mơ biệt hố,bao gồm tế bào tim phân nhánh nối với đĩa nối tạo nên mạng lưới liên kết với dày đặc => xung thần kinh truyền qua tế bào nhanh,làm cho tim hoạt động theo quy luật “tất khơng có gì” - Các tế bào tim có giai đoạn trơ tuyệt đối dài đảm bảo cho tế bào tim có giai đoạn nghỉ định để hồi sức co cho nhịp co => hoạt động suốt đời - Trong tế bào tim có săc tố miơglơbin có khả dự trữ O2 cung cấp cho hoạt động lượng O2 máu cung cấp bị thiếu b.Các qui luật hoạt động tim: - Tính tự động tim - Hoạt động theo chu kỳ - Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất khơng có gì” * Ý nghĩa quy luật: - Giúp tim có lực co bóp mạnh để bơm máu vào động mạch cung cấp O2 chất dinh dưỡng cho tế bào thể đồng thời tạo lực hút máu tĩnh mạch trở tim - Co bóp nhịp nhàng buồng tim với vai trò van tim mà máu chảy theo chiều - Giúp tim co bóp suốt đời mà khơng mỏi Câu 38: Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo hệ hô hấp lớp chim thú Ưu điểm quan trọng giúp đảm bảo hiệu trao đổi khí lớp gì? * Chim: - Cấu tạo phổi: + Là hệ thống ống khí bao bọc hệ mao mạch, liên hệ với túi khí + Dán sát vào hốc xương sườn → khó thay đổi thể tích - Nhờ hoạt động phối hợp túi khí mà chim hít vào thở khơng khí giàu O qua ống khí lần theo chiều → hiệu trao đổi khí cao * Thú: - Cấu tạo phổi: + Cấu tạo nhiều phế nang, bao quanh phế nang mạng lưới mao mạch dày đặc + Biến thiên thể tích dễ dàng theo thể tích lồng ngực → Khí lưu thơng tạo chênh lệch khí bề mặt trao đổi tốt - Tổng diện tích bề mặt trao đổi khí lớn, phế nang có mạng lưới mao mạch dày đặc, chênh lệch khí hít vào thở lớn → hiệu trao đổi khí cao Câu 39 a Tại hệ tuần hoàn hở thích nghi với động vật hoạt động, trùng hoạt động tích cực lại có hệ tuần hoàn hở ? b Tại động vật có xương sống, cá có hệ tuần hồn đơn chim, thú có hệ tuần hồn kép? * Hệ tuần hồn hở thích hợp cho động vật hoạt động vì: - Máu chảy mạch điều phối tới quan hệ tuần hoàn hở với tốc độ chậm - Không đáp ứng nhu cầu O , thải CO động vật hoạt động tích cực đáp ứng cho động vật hoạt động * Cơn trùng hoạt động tích cực lại có hệ tuần hồn hở vì: - Cơn trùng khơng sử dụng hệ tuần hoàn để cung cấp O cho tế bào thải CO khỏi thể - Côn trùng sử dụng hệ thống ống khí, ống khí phân nhánh tới tận tế bào b * Ở cá tồn hệ tuần hoàn đơn do: - Cá sống môi trường nước nên thể môi trường nước nâng đỡ - Nhiệt độ nước tương đương với thân nhiệt cá nên nhu cầu lượng, ôxi thấp * Ở chim thú tồn hệ tuần hoàn kép do: - Chim thú động vật nhiệt, hoạt động nhiều nên cần nhiều lượng ôxi - Hệ tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu tốc độ chảy nên cung cấp đủ oxi chất dinh dưỡng cho thể Câu 40 Tại chạy nhanh huyết áp tăng cao nghỉ ngơi lại trở lại bình thường? - Khi hoạt động mạnh chạy, tim đập nhanh, mạnh để vận chuyển máu nhanh nhằm cung cấp Oxi cho tế bào thể tạo nhiều lượng , đồng thời khử độc cho tế bào tải CO2 khỏi tế bào Khi tim đập nhanh, mạnh bơm lượng máu lớn lên động mạch Lượng máu lớn gây áp lực mạnh lên động mạch, kết huyết áp tăng lên Do đó, vừa chạy xong huyết áp tăng - Khi trở lại bình thường tim đập chậm yếu, lượng máu bơm lên động mạch ít, áp lực tác dụng lên thành động mạch yếu, kết huyết áp giảm * Khi bị máu, lượng máu mạch giảm nên áp lực tác dụng lên thành mạch giảm, kết huyết áp giảm Câu 41 Vì bò thường xuyên sống với nồng độ thấp glucozo máu? Trả lời Vì: Trong cỏ có VSV sống cộng sinh Các VSV phân hủy xenlulozo thức ăn, tong mơi trường yếm khí tạo axit béo làm nguyên liệu cho hô hấp nội bào tức thay phần lớn vai trò glucozo Glucozo khơng đóng vai trò hơ hấp=> máu bò có nồng độ glucozo thấp Câu 42: Phân biệt hệ tuần hoàn hở hệ tuần hồn kín? Trả lời Tiêu chí Hệ tuần hồn hở Hệ tuần hồn kín Đa số ĐV thân mềm, Mực ống, bạch tuộc giun đốt ĐV có Đại diện chân khớp xương sống Cấu tạo tim Đơn giản Phức tạp - Hệ mạch hở (giữa ĐM - Hệ mạch kín (Giữa ĐM TM có TM ko có mạch nối) mao mạch nối) - Máu từ tim→ Động - Máu từ tim→ Động mạch → Mao Tuần hoàn máu mạch → Khoang máu mạch (TĐC gián tiếp với TB)→ Tĩnh (TĐC trực tiếp với mạch→ Tim TB)→Tĩnh mạch→ Tim - Có vận chuyển khí - Khơng vận chuyển khí - Máu luân chuyển - Máu luân chuyển nhanh với áp suất Hiệu tuần hoàn chậm với áp xuất thấp cao Câu 42: Bảng nhịp tim thú: Động vật Nhịp tim/ phút Voi 25 – 40 Trâu 40 – 50 Bò 50 – 70 Lợn 60 – 90 Mèo 110 – 130 Chuột 720 – 780 - Cho biết mối liên quan nhịp tim với khối lượng thể? - Tại có khác nhịp tim loài động vật? Trả lời * Khối lượng thể lớn nhịp tim chậm, số nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể * Vì: - Động vật nhỏ tỉ lệ S/V lớn, tốc độ chuyển hóa cao, tiêu tốn ơxi để giải phóng lượng cho trì thân nhiệt nhiều nhịp hơ hấp nhịp tim tăng - Động vật nhỏ khối lượng tim nhỏ, lực co bóp tim yếu nên tim phải co bóp nhanh để kịp thời cung cấp máu cho thể Câu 43: Vận tốc máu chảy hệ mạch nào? Giải thích có khác đó? Trả lời *Đặc điểm:………………………………………………………………………… - Tốc độ máu giảm dần từ động mạch chủ đến tiểu đông mạch - Tốc độ máu thấp mao mạch tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ * Giải thích:………………………………………………………………………… - Tốc độ máu tỉ lệ thuận với diện tích mạch - Trong hệ động mạch tổng tiết diện tăng dần từ đông mạch chủ đến tiểu động mạch-> tốc độ máu giảm dần - Trong hệ tĩnh mạch tổng tiết diện giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ-> tốc độ máu tăng dần - Tổng tiết diện lớn mao mạch-> máu chảy với vận tốc chậm Câu 44: Tại tách rời tim khỏi thể có khả co bóp bình thường cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng Oxi? Giải thích chế hoạt động tim người? Trả lời Do: + Tính tự động tim, hệ thống nút sợi đặc biệt phối hợp hoạt động: nút xoang nhĩ có khả tự phát nhịp, xung thần kinh truyền tới tâm nhĩ nút nhĩ thất, truyền theo bó His tới mạng Puốckin phân bố thành tâm thất làm tâm thất, tâm nhĩ co (hoạt động hệ dẫn truyền tim) Cơ chế: + Hạch xoang nhĩ có khả tự phát nhịp + Xung thần kinh truyền tới tâm nhĩ nút nhĩ thất + Bó His nhận tín hiệu từ hạch nhĩ thất truyền tín hiệu đến mạng Puôckin làm co thành tâm thất Câu 45: Huyết áp loại mạch thấp nhất? Vì sao? Vận tốc máu chảy loại mạch nhanh nhất, loại mạch chậm nhất? Nêu tác dụng việc máu chảy nhanh hay chậm loại mạch đó? Trả lời: - Huyết áp thấp tĩnh mạch chủ vì: HA áp lực máu tác dụng lên thành mạch tim co bóp nên tĩnh mạch chủ xa tim => trình vận chuyển máu ma sát với thành mạch phân tử máu với làm giảm áp lực máu - Vận tốc máu chảy nhanh động mạch, có tác dụng đưa máu chất dinh dưỡng kịp thời đến quan, chuyển nhanh ccác sản phẩm hoạt động tế bào đến nơi cần đến quan tiết - Vận tốc máu chảy chậm mao mạch có tác dụng tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi cht vi t bo Cõu 46: Tại ngời bị xuất huyết não dẫn đến bại liệt tử vong thờng ngời bị cao huyết ¸p? TL Hut ¸p lµ ¸p lùc cđa m¸u t¸c động lên thành mạch, tính tơng đơng với mmHg/cm2 Ngời ta phân biệt huyết áp cực đại lúc tim co huyết áp cực tiểu lúc tim giãn ngời lúc huyết áp cực đại lớn quá150 mmHg kéo dài, chứng huyết áp cao Nếu huyết áp cực đại xuống dới 80mmHg thuộc chứng huyết áp thấp Với ngời bị chứng huyết áp cao có chênh lệch nhỏ huyết áp cực đại huyết áp cực tiểu, chứng tỏ động mạch bị sơ cứng, tính đàn hồi giảm, mạch dễ bị vỡ, đặc biệt não, gây xuất huyết não dễ dẫn đến tử vong bại liệt Câu 47: Vì sao, ngày xa ngời chiến sĩ chạy 40 km để loan báo tin thắng trận oanh liệt Maratông hy sinh đứt ngày nay, vận động viên chạy môn Maratông mà không cả? TL - Vì hoạt động hệ vận động thờng kéo theo biến đổi lớn chủ yếu hệ tim mạch - Tim phải đập mau đập mạnh để nâng cao hiệu suất tuần hoàn máu, đảm bảo nhu cầu tăng lên nhiều trao đổi khí trao đổi chất thể nói chung, hệ vận động nói riêng - Một hệ tim mạch đợc huấn luyện thờng không thực đợc tốt tăng cờng hoạt động sau thời gian làm việc, bị biến đổi trầm trọng - Trái lại, hệ tim mạch đợc huấn luyện phơng pháp thờng xuyên, hoạt động mạnh hẳn lên để thoả mãn nhu cầu tăng gấp bội thể mà không bị suy nhưỵc Câu 48: Vì thuỷ thủ mắc cạn khơng thể sống sót cách uống nước biển thay nước ngọt? Trả lời Vì: Cơ thể người chịu đựng lượng nước lớn tăng lên thể khơng có khả việc tiết muối dư thừa - Trong thể người, muối thải dạng hoà tan đậm đặc nhất, nước tiểu người chứa khoảng 5gmuối/l nước - Nước biển lại chứa 10muối/l nước => uống 1l nước biển vcần phải 2l nước tiểu loại trừ thể C©u 49 a/ Tại ta ngủ say hay làm việc không để ý mà ta thở đặn? b/ Tại tập thể dục ngời ta phải hít thở thật sâu? a/ - Cơ chế thần kinh: + Trung khu hô hấp gồm trung khu thë vµ trung khu hÝt vµo(n»m ë hµnh tủ) trung khu chịu kiểm soát cầu não + Hoạt động hô hấp: * Khi hít vào xung thần kinh từ thụ quan thành phế nang theo sợi hớng tâm kìm hãm trung khu hÝt vµo vµ kÝch thÝch trung khu thë ra, lồng ngực xẹp xuống giảm thể tích gây thở Vậy hít vào gây phản xạ thở * Khi thở phổi xẹp xuống xung thần kinh trở kìm hãm trung khu thở kích thích trung khu hÝt vµo *VËy hÝt vµo, thë kÕ tiếp cách nhịp nhàng theo chế tự điều hoà - Cơ chế thể dịch: + Tác nhân chủ yếu kích thích trung khu hô hấp chế thể dịch tăng nồng độ CO2 máu + Tăng nồng độ CO2 gây phản xạ thở nhanh gấp đôi lúc nghỉ ngơi b/ Khi tập thể dục ngời ta phải hít vào thật sâu: - Sự trao đổi khí diễn mạnh mẽ làm không khí phổi lành, đổi hoàn toàn: O2 tăng, CO2 giảm thở mạnh hít sâu - Tổng dung tích phổi đạt tối đa lợng khí cặn giảm tối thiểu, nhờ dung tích sống tăng lên - Lợng khí lu thông lớn làm giảm số nhịp thở phúttỉ lệ khí có ích tăng lên, tỉ lệ khí khoảng chết giảm tăng hiệu hô hấp - Nở phổi lồng ngực.Cảm thấy khoẻ tinh thần sảng khoái đảm bảo sức khoẻ để tiếp tục làm việc học tập Câu 50 Hãy giải thích câu nói: cần ngừng thở 3-5 phút máu qua phổi chẳng có O2 nhận: - Trong 3-5 phút ngừng thở, khơng khí phổi ngừng lưu thơng, tim đập, máu không ngừng lưu thông qua mao mạch, trao đổi khí phổi khơng ngừng diễn ra, O2 khơng khí phổi khơng ngừng khuếch tán vào máu, CO2 không ngừng khuếch tán Bởi vậy, nồng độ O2 khơng khí phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu Câu 51 Tại nói ruột non nơi tiêu hóa thức ăn chủ yếu thể? - Đường kính ruột non 3,5 đến cm, nhỏ so với dày nhờ chiều dài bù lại (2,8 – 3m) nên dung tích chứa gấp 2- lần dày Lớp niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp với lơng ruột lơng ruột cực nhỏ làm tăng diện tích bề mặt nó.(600 lần) - Ruột non dài( Tới 2,8 - 3m người trưởng thành) dài quan ống tiêu hoá làm cho tổng diện tích bề mặt bên ruột đạt tới 400- 500m2 - Mạng mao mạch máu mao mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới lông ruột Câu 52 Vì người bị hở van nhĩ thất hen suyễn mãn tính thường dẫn đến suy tim? - Ở người bị hở van tim: Mỗi lần tâm thất co, van tim khép không chặt → máu phần trở ngược lại tâm nhĩ → lượng máu vào ĐM chủ giảm → không đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, O cho thể → tim phải gắng co bóp mạnh tăng nhịp → suy tim - Hen suyễn gây khó thở → co hẹp tiểu phế quản → thơng khí khó khăn → tăng nhịp tim, thể tích co tim → tim làm việc tải → suy tim ... CO2 nhiều tăng phân ly HbO2 Câu 21: a Tại máu không đông hệ mạch Nêu cách để giữ máu không đông lấy máu khỏi thể người? Trong thể máu không đông  Lớp TB lót thành mạch trơn nhẵn => khơng làm cho... ngời chiến sĩ chạy 40 km để loan báo tin thắng trận oanh liệt Maratông hy sinh đứt ngày nay, vận động viên chạy môn Maratông mà không cả? TL - Vì hoạt động hệ vận động thờng kéo theo biến đổi lớn... ngăn, cơng sinh với vi khuẩn tiêu hóa xenlulozo khuẩn tiêu hóa xenlulozo - Manh tràng phát triển - Manh tràng vừa phải - Manh tràng nơi cộng sinh với - Dạ dày nơi cộng sinh chủ yếu để vi sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn thi hsg lớp 11 sinh hoc đv, tài liệu ôn thi hsg lớp 11 sinh hoc đv