“Đánh giá hiện trạng chất thải rắn phát sinh tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên và đề xuất các biện pháp giảm thiểu”

79 142 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2019, 22:20

Làng nghề tái chế ở Việt Nam hoạt động ở quy mô hộ gia đình, tập trung theo nhóm tạicác làng nghề mang tính truyền thống từ nhiều thế hệ. Hoạt động của các làng nghề tậptrung vào tận dụng phế liệu làm nguyên liệu cho sản xuất, nhờ đó giảm chi phí đầu tư vàgiảm lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác, trong khi chưa có các cơ sở lớntái chế chất thải, thì các làng nghề tái chế chất thải phát triển đã tạo ra một mạng lưới thugom nguyên liệu, phế liệu và chất thải. Do đó, loại hình làng nghề này rất được khuyếnkhích phát triển ở nước ta. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Đồ án Tốt nghiệp thân Các kết Đồ án trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Sinh viên Nguyễn Thị Trang LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Đánh giá trạng chất thải rắn phát sinh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên đề xuất biện pháp giảm thiểu” hoàn thành đầy đủ thời gian quy định, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thầy cô giáo trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Thủy Lợi, khoa Môi trường thầy cô giáo trường truyền đạt, giảng dạy cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Xuân Thắng hướng dẫn tận tình, đưa góp ý, nhận xét quý giá nghiêm khắc giúp em hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới Ths Trần Thị Thu Hương anh chị Công ty TNHH máy thiết bị cơng nghiệp hóa chất mơi trường MECIE, nhiệt tình hướng dẫn, góp ý giúp em có hướng q trình thực đồ án Xin cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng n, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Văn Lâm, cán nhân dân thị trấn Như Quỳnh tạo điều kiện thuận lợi Cuối em xin gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực hồn thành đồ án Do điều kiện thời gian, trình độ thân nhiều hạn chế nên kết thực đề tài nhiều thiếu sót khơng thể tránh khỏi Vì vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn đề đồ án hoàn thiện Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠNii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 14 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .14 1.1.1 Vị ngành nhựa Việt Nam lợi ích từ tái chế nhựa 14 1.1.2 Phân loại nhựa tái chế 16 1.1.3 Dây chuyền sản xuất làng nghề .21 1.2 Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu 26 1.2.1 Vị trí địa lý .26 1.2.2 Địa hình 27 1.2.3 Điều kiện khí hậu 27 1.2.4 Điều kiện thủy văn 29 1.3 Điều kiện kinh tế-xã hội khu vực nghiên cứu .29 1.3.1 Tình hình phát triển kinh tế 29 1.3.2 Về dân cư, lao động .29 1.3.3 Y tế, giáo dục 30 1.3.4 Cơ sở hạ tầng 30 1.4 Tình hình sản xuất làng nghề Minh Khai .31 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 31 1.4.2 Hiện trạng sản xuất làng nghề 33 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CTR PHÁT SINH LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA MINH KHAI 38 2.1 Đánh giá trạng phát sinh CTR làng nghề Minh Khai .38 2.1.1 Nguồn phát sinh CTR 38 2.1.2 Đánh giá trạng môi trường chất thải rắn phát sinh làng nghề 39 2.1.2.1.Chất thải rắn sinh hoạt, đô thị 39 2.1.2.2.Chất thải rắn phát sinh tái chế nhựa 40 2.2 Đánh giá trạng thu gom CTR làng nghề Minh Khai 41 2.3 Hiện trạng quản lý môi trường CTR làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 42 2.3.1 Ảnh hưởng hoạt động làng nghề tới môi trường 42 2.4 Đánh giá trạng quản lý môi trường CTR làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 48 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU .50 3.1 Giải pháp quản lý 50 3.1.1 Những công tác bảo vệ môi trường thực 50 3.1.2 Đề xuất giải pháp .52 3.2 Giải pháp quy hoạch .54 3.2.1 Quy hoạch theo hình thức 54 3.2.2 Chính sách hỗ trợ ngành tái chế nhựa 55 3.3 Giải pháp sản xuất 56 3.4 Giải pháp kỹ thuật 57 3.4.1 Giảm thiểu CTR phát sinh .57 3.4.2 Đề xuất nâng cấp cải tạo dây chuyền sản xuất làng nghề 58 3.4.3 Đề xuất xây dựng lò đốt để giảm thiểu CTR phát sinh làng nghề nhựa Minh Khai 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Phụ Lục 1: Phiếu Điều Tra Khảo Sát .73 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Tỷ lệ phát triển ngành nhựa năm 2015 Hình 1.2 Tỷ lệ phân bố ngành nhựa theo địa lý năm 2015 Hình 1.3 Quy trình sản xuất chất dẻo làng nghề 11 Hình 1.4 Sơ đồ vị trí làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Hưng Yên 15 Hình 1.5 Hiện trạng rác thải làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 20 Hình 1.6 Quy trình sản xuất nhựa làng nghề Minh Khai .21 Hình 2.1 Rác thải tập trung bãi rác thôn để đốt 27 Hình 2.2 Rác thải tập kết khắp nơi đường làng 32 Hình 2.3 Những bao bì đựng rác vứt lề đường 32 Hình 2.4 Ống khói xả khí thải sản xuất trực tiếp mơi trường 37 Hình 2.5 Các kênh mương bị ô nhiễm trầm trọng .37 Hình 2.6 Nước thải từ xưởng tái chế xả ô nhiễm môi trường 48 Hình 3.1 Máy tạo màng sản xuất túi nylon 50 Hình 3.2 Một vài cơng đoạn trình sản xuất hạt nhựa 53 Hình 3.3 Một số thiết bị dây chuyền sản xuất tự động 53 Hình 3.4 Mơ hình lò đốt chất thải cơng suất 3tấn kg/h…………………… …….…57 Hình 3.5 Cơ chế hoạt động lò đốt công suất 3tấn kg/h………………………… … 57 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại, kí hiệu nguồn sử dụng nhựa 13 Bảng 1.2 Thành phần, khối lượng nhựa thải làng nghề 13 Bảng 1.3 Một số máy móc thiết bị dây chuyền tái chế nhựa 14 Bảng 1.4 Tỷ lệ phát sinh nước thải nguồn .24 Bảng 2.1 Đặc trưng ô nhiễm từ sản xuất làng nghề tái chế[1] .25 Bảng 2.2 Hiện trạng sở vật chất, nhân lực cho quản lý mơi trường .28 Bảng 2.3 Vị trí lấy mẫu khơng khí làng nghề nhựa Minh Khai .31 Bảng 2.4 Kết quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh làng nghề năm 2014 31 Bảng 2.5 Kết quan trắc chất lượng nước mặt làng Minh Khai, 2014 .33 Bảng 2.6 Kết quan trắc môi trường nước mặt thu 34 Bảng 2.7 Kết quan trắc chất lượng nước thải làng Minh Khai 2014 36 Bảng 2.8 Tỉ lệ mắc bệnh trình sản xuất nhựa gây 38 Bảng 2.9 Thống kê tình hình bệnh tật số làng nghề ô nhiễm môi trường tỉnh Hưng Yên 38 Bảng 3.1 Phân đoạn băm, nghiền làm 51 Bảng 3.2 Phân đoạn đùn, cắt tạo hạt 54 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh học (Biological oxygen demand – thời gian xác định ngày) BVMT : Bảo vệ mơi trường COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical oxygen demand ) CCN : Cụm công nghiệp CTR : Chất thải rắn GDP : Tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic QCVN Product) : Quy chuẩn Việt Nam QLMT : Quản lý mơi trường PCCC : Phòng cháy chữa cháy QCCP : Quy chuẩn cho phép UBND : Ủy ban nhân dân HDPE : High-density polyethylene PP : Polypropylene PS : Polystyrene PVC : Vinyl/polyviny chloride PET : Polyethylene terephthalate MỞ ĐẦU Làng nghề tái chế Việt Nam hoạt động quy mơ hộ gia đình, tập trung theo nhóm làng nghề mang tính truyền thống từ nhiều hệ Hoạt động làng nghề tập trung vào tận dụng phế liệu làm nguyên liệu cho sản xuất, nhờ giảm chi phí đầu tư giảm lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường Mặt khác, chưa có sở lớn tái chế chất thải, làng nghề tái chế chất thải phát triển tạo mạng lưới thu gom nguyên liệu, phế liệu chất thải Do đó, loại hình làng nghề khuyến khích phát triển nước ta Bên cạnh lợi ích mang lại cho xã hội, hoạt động làng nghề gây vấn đề ô nhiễm môi trường quản lý không hợp lý phế thải sau tận thu Đã có nhiều khảo sát nghiên cứu tác động hoạt động tái chế tới chất lượng mơi trường nước khơng khí nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải sau trình tái chế phế liệu chưa có nghiên cứu đầy đủ giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn từ hoạt động tái chế chưa đề xuất áp dụng thực tiễn Kết nghiên cứu đồ án khởi đầu cho giải pháp thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống cho dân cư làng nghề tái chế phế liệu điều kiện Việt Nam Phạm vi nghiên cứu tập trung vào khảo sát, đánh giá trạng hoạt động làng nghề tái chế phế liệu thôn Minh Khai, tạo sở khoa học cho phân tích vòng đời sản phẩm nhằm nâng cao hiệu hoạt động công tác quản lý chất thải rắn làng nghề Việt Nam nói chung cho hoạt động tái chế nói riêng Nghiên cứu tiến hành sở áp dụng phương pháp điều tra, khảo sát thực địa kết hợp vấn trực tiếp người tham gia hoạt động tái chế Quá trình thực nghiên cứu áp dụng phương pháp thu thập số liệu thực tế kết hợp thông tin công bố từ nghiên cứu có liên quan Việc thực biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải rắn phát sinh làng nghề tái chế thách thức to lớn dịch vụ mơi trường đặt biệt quan trọng khơng chi phí cho hoạt động lớn mà lợi ích to lớn tiềm tàng sức khỏe cộng đồng đời sống người dân Nhận thấy mức độ cấp thiết vấn đề môi trường trình tái chế chất thải, em lựa chọn hướng nghiên cứu với đề tài: “Đánh giá trạng chất thải rắn phát sinh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên đề xuất biện pháp giảm thiểu” Với mong muốn tìm hiểu thực tế nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường làng nghề tái chế Việt Nam Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nói riêng Đồng thời hi vọng, với đề tài đóng góp phần nhỏ bé vào công tác bảo vệ quản lý chất chất thải rắn làng nghề tái chế nhựa Minh Khai cách hợp lí, bền vững, gìn giữ vẻ đẹp xanh huyện tỉnh Hưng Yên Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: CTR phát sinh hoạt động tái chế nhựa thôn Minh Khai chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng CTR phát sinh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai thông qua việc thu thập số liệu, phân tích tiêu mơi trường thành phần - Đề xuất số biện pháp có tính thực tiễn nhằm giảm thiểu CTR phát sinh làng nghề Minh Khai, cải thiện chất lượng môi trường làng nghề nói riêng tồn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nói chung Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trình thực đề tài gồm:  Các chương trình nâng cao nhận thức: - Tổ chức việc tuyên truyền, tập huấn, giáo dục… cho người dân công nhân - xínghiệp tất khía cạnh mơi trường Nâng cao nhận thức cho người dân lợi ích chương trình giảm thiểu - chất thải Thực vệ sinh môi trường làng nghề, lập tổ, nhóm vệ sinh mơi trường phạm vi hoạt động thơn…  Đầu tư hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp công suất 3tấn/h để xử lý chất thải rắn phát sinh hàng ngày trình tái chế chất thải rắn tồn đọng Đây giải pháp kỹ thuật xử lý tác nhân gây ô nhiễm môi trường Để làng nghề tái chế nhựa tăng suất giảm chất thải rắn phát sinh, người dân làng nghề Minh Khai cần áp dụng công nghệ để thay công nghệ cũ để đưa vào sản xuất làng nghề, nhằm giảm chi phí cơng nhân, tăng suất hiệu sản xuất, không gây loại bỏ nhiều CTR phát sinh kiểm sốt q trình sản xuất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Minh Khai làng nghề tái chế nhựa q trình phát triển mạnh mẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương giải nhu cầu việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân Sau trình làm đồ án với đề tài “Đánh giá trạng chất thải rắn phát sinh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Hưng Yên đề xuất biện pháp giảm thiểu” nhận thấy môi trường làng nghề tái chế nhựa ngày bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sức khỏe người dân Đây vấn đề nhức nhối cộng đồng, doanh nghiệp cấp quyền Song song với q trình phát triển tình trạng nhiễm mơi trường nói chung ô nhiễm làng nghề tái chế nhựa Phan Bơi nói riêng việc sản xuất thiếu ý thức bảo vệ môi trường dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, nhiễm khơng khí, nhiễm đất vấn đề cần quan tâm hàng đầu  Đồ án đạt kết sau:  Tổng quan làng nghề tái chế nhựa Minh Khai nằm phía Bắc thủ Hà Nội Tồn thơn Minh Khai có khoảng 1000 hộ dân, khoảng 90% số hộ tham gia hoạt động kinh tế liên quan đến tái chế nhựa  Tổng quan nguyên liệu đầu vào loại nhựa phế liệu thu gom từ tỉnh thành nước, với khối lượng ngày khoàng 600 – 650 Các sản phẩm bao gồm: nhựa qua sơ chế, hạt nhựa, ống nhựa Các quy trình quy trình sản xuất làng nghề mang tính thủ cơng, hầu hết công đoạn phát sinh môi trường chất thải độc hại làm môi trường bị ô nhiễm  Đánh giá công tác thu gom CTR làng nghề, dù có cán thu gom rác thải xóm rác thải chưa thu gom triệt để Rác thải thu gom phần lại người dân thường đổ trực tiếp ao, vườn xung quanh gia đình Rác thải khơng phân loại nguồn mà thu gom lẫn lộn sau vận chuyển đổ vào khu vực bãi rác gây ô nhiễm môi trường đất, nước làm cho công tác quản lý môi trường nơi gặp nhiều khó khăn  Đánh giá trạng công tác quản lý thôn Minh Khai chưa triệt để, liên kết đồn thể, quyền quản lý chưa tốt Ngồi ra, sách tài cho cơng tác bảo vệ mơi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai chưa rõ ràng, cụ thể q trình triển khai gặp nhiều khó khăn vật chất hiệu đạt  Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật nhằm giảm thiểu lượng chất thải rắn phát sinh trình tái chế, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường làng nghề Minh Khai q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tăng dần vị làng nghề ngành sản xuất công nghiệp Kiến nghị Để ngăn chặn kịp thời giải tình trạng nhiễm mơi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, em xin phép có kiến nghị sau: - Thay đổi công nghệ tái chế: Khuyến khích sở sản xuất đổi cơng nghệ, thay dần kỹ thuật thủ công lạc hậu, đưa thiết bị tự động hóa vào sản xuất tái chế nhựa - Triển khai dự án xây dựng hệ thống lò đốt xử lý chất thải rắn phát sinh trình sản xuất tái chế nhựa nhằm giảm thiểu lượng rác ngồi mơi trường làng nghề Minh Khai - Cần triển khai Quyết định số 2923/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên ngày 7/12/2016 “Phê duyệt đề án bảo vệ mơi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng n” đầu tư lò đốt chất thải rắn phát sinh áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện tỉnh, lò đốt có cơng suất lớn 3tấn kg/h đề giải dứt điểm rác thải tồn - đọng đóng cửa bãi rác tự phát Cần tập trung xây dựng hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Minh Khai (được đề xuất phần Phụ lục) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Kim Chi cs (2005) Làng nghề Việt Nam môi trường, NXB Khoa học Kĩ thuật [2] Đặng Kim Chi cs (2006) Tài liệu hướng dẫn áp dụng giải pháp cải thiện môi trường cho làng nghề tái chế nhựa, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội [3] Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008) Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Môi trường làng nghề Việt Nam [4] UBND tỉnh Hưng Yên (2016) Quyết định “Phê duyệt đề án bảo vệ mơi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên” đầu tư lò đốt chất thải rắn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên [5] Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên (2014) Báo cáo tổng hợp trạng môi trường làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2014 [6] Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008) QCVN 08: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt [7] Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008) QCVN 09: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm [8] Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2012) QCVN 30: 2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải cơng nghiệp [9] Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2011) QCVN 40: 2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp [10] Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2011) QCVN 40: 2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp [11] Thôn Minh Khai (2014) Quy ước, hương ước thôn Minh Khai năm 2014 [12] Hiệp hội nhựa Việt Nam; Ngày 12/10/2018; http://vpas.vn/ [13] http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66347 [14] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2923-QD- UBND-2016-De-an-bao-ve-moi-truong-phong-chong-bien-doi-khi-hau-Hung-Yen366334.aspx [15]https://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/tai-che-chat-thai-nhua-gap-kho1254091.html [16] http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-du-an-khu-xu-ly-chat-thai-dai-dong-van-lam- hung-yen-thuc-trang-va-giai-phap-nhan-rong-mo-hinh-71454/ [17] http://moitruongviet.edu.vn/cac-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-ran/ [18] Dự án BAT/BEP 2018, MECIE Phụ lục : Hệ thống xử lý nước thải làng nghề nhựa Minh Khai Tới nay, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung Nước thải sinh hoạt nước thải sản xuất không xử lý mà thải trực tiếp ao, mương gây ô nhiễm môi trường nước mặt Làng nghề có dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhiên, hệ thống chưa triển khai Do vậy, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cần thiết Với mục đích làm giảm chi phí đầu từ ban đầu chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải sau mà đạt hiệu xử lý triệt để nguồn nước thải làng nghề, tơi đề xuất áp dụng mơ hình xử lý nước thải cho trạm xử lý nước thải tập trung  Đề xuất dây chuyền thu gom xử lý nước thải làng nghề Minh Khai Sử dụng kết hợp phương pháp sinh học phương pháp hóa lý để làm giảm ô nhiễm nước làng nghề Trong trình sản xuất hộ thải nước thải Tại đây, cho xây dựng hố ga gia đình để nước thải lọc sơ khâu Sau đó, từ hố ga gia đình thải cống rãnh chung Trong cống rãnh chung này, vật liệu lọc mang tính kiềm cao để giảm bớt nồng độ chất ô nhiễm khâu trước đưa vào hố ga chung Tại đây, nước thải xử lý phương pháp sinh học trước thải bỏ môi trường phần bùn tách riêng để thu gom tái chế -  Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực Không tốn nhiều công sức cho trình vận hành Tận dụng mương thu nước thải có thành mương xử lý nước thải Kinh phí đầu tư thấp Phụ Lục 1: Phiếu Điều Tra Khảo Sát ... CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Đánh giá trạng chất thải rắn phát sinh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên đề xuất biện pháp giảm thiểu” hoàn thành đầy đủ... vấn đề môi trường trình tái chế chất thải, em lựa chọn hướng nghiên cứu với đề tài: “Đánh giá trạng chất thải rắn phát sinh làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. .. 1.4 Sơ đồ vị trí làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Hưng Yên 15 Hình 1.5 Hiện trạng rác thải làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 20 Hình 1.6 Quy trình sản xuất nhựa làng nghề Minh Khai .21
- Xem thêm -

Xem thêm: “Đánh giá hiện trạng chất thải rắn phát sinh tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên và đề xuất các biện pháp giảm thiểu”, “Đánh giá hiện trạng chất thải rắn phát sinh tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên và đề xuất các biện pháp giảm thiểu”, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN Vấn đề nghiên cứu và tổng quan khu vực nghiên cứu, Quyết định số 1206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường giai đoạn 2012-2015, “ Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiệm trọng” đã chỉ ra Mi, Việc xử lý môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng tại làng nghề sản xuất nhựa rất khó khăn do khó quản lý được nguồn phát thải. Để thực hiện được cần có chế tài chặt chẽ, quyết liệt nhằm đưa làng nghề ra khỏi danh sách đen những hoạt động bao gồm:, Các chương trình nâng cao nhận thức:, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ Lục 1: Phiếu Điều Tra Khảo Sát

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm