Đồ án môn học vât lí kĩ thuật

14 68 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2019, 23:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN VẬT LÝ KĨ THUẬT - - BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC Đề tài: Ứng dụng hạt nano điều trị ung thư Giảng viên hướng dẫn: PGS Nguyễn Văn Hồng Sinh viên thực Bùi Thị Thanh Tâm Mai Quân Đoàn Đỗ Văn Hữu Phạm Xuân Việt MSSV 20163608 20161010 20162105 20164674 MỤC LỤC Hà Nội, 6/2018 LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN…………………………………………… 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu hạt nano………………………… 1.2 Vật liệu nano từ tính……………………………………………… …5 1.3 Ý tưởng ứng dụng hạt nano từ tính điều trị ung thư…… .6 CHƯƠNG II: CHẾ TẠO HẠT NANO TỪ TÍNH 2.1 Phương pháp nghiền………………………………………………… 2.2 Phương pháp đồng kết tủa……………………………………… 2.3 Phương pháp nhiệt phân…………………………………………… 2.4 Phương pháp polyol………………………………………………… 2.5 Phương pháp phân ly tiền chất hữu nhiệt độ cao………….9 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG HẠT NANO SẮT TỪ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ 3.1 Cơ sở lý thuyết…………………………………………………… 3.1.1 Quá trình tạo hạt nano có tính tương thích sinh học………… 10 3.1.2 Q trình vào thể hệ hạt- hóa chất…………………….10 3.1.3 Qúa trình tiêu diệt tế bào ung thư …………………………………11 TỔNG KẾT ……………………… …………………………………… LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ nano thay đổi sống nhờ vào nhiều đặc tính riêng đặc biệt khả kiểm sốt kích thước hạt nano người từ vài nano mét đến vài chục nano mét Với kích thước nano mét, tính chất hóa học vật lý vật liệu hoàn toàn thay đổi có tính chất đặc biệt Khi kích thước nano mét nguyên tử nằm bề mặt chiếm tỷ lệ đáng kể so với tổng số ngun tử, hiệu ứng có liên quan đến bề mặt, gọi hiệu ứng bề mặt trở nên quan trọng làm cho tính chất vật liệu có kích thước nano mét khác biệt so với vật liệu dạng khối Công nghệ nano ứng dụng nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Công nghệ nano đồ điện tử quanh vi xử lý làm từ vật liệu nano phổ biến thị trường Công nghệ nano ứng dụng may mặc tạo loại vải có khả diệt vi khuẩn gây mùi Công nghệ nano ứng dụng nhiều nông nghiệp, thủy sản đặc biệt ứng dụng y sinh học để sản xuất loại thuốc có hiệu gấp nhiều lần so với loại thuốc truyền thống, ứng dụng việc điều trị ung thư CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1Tổng quan tình hình nghiên cứu vật liệu nano điều trị ung thư giới Việt Nam Ung thư mối đe dọa toàn cầu , thách thức hệ thống y tế quốc gia với hàng chục triệu ca mắc bệnh, khoảng triệu người chết năm Tổ chức Y tế giới khuyến cáo bệnh có khả gây tử vong hàng đầu giới kỷ XXI Riêng Việt Nam, chuyên gia cho năm nước ta có thêm khoảng 200.000 người mắc bệnh khoảng 100.000 người tử vong Ung thư nguyên nhân hàng đầu gây tử vong giới Việt Nam nhiều thập kỷ tới Chính tìm phương pháp chuẩn đốn sớm điều trị ung thư có hiệu cao yêu cầu cấp bách đặt cho toàn giới Các phương pháp điều trị ung thư truyền thống phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, nội tiết điều trị hay miễn dịch điều trị mang lại nhiều kết tiêu diệt hạn chế phát triển khối u giết chết khơng mơ lành gây nguy hại không nhỏ đến sức khỏe người bệnh Nguyên nhân tượng phần lớn phương thức điều trị không tác động cục lên khối u mà ảnh hưởng đến phận lớn mô quan lành của thể Vì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhà khoa học cần tìm phương pháp chữa ung thư cho vừa hiệu mà lại gây độc thể Ngày công nghệ vật liệu làm thay đổi sống nhờ vào khả can thiệp người kích thước nano mét Vật liệu nano thể nhiều tính chất đặc biệt lý thú Một nhánh quan trọng công nghệ nano vật liệu nano đưa vào để chuẩn đốn điều trị bệnh Có số phương pháp đưa thuốc tiêu diệt tế bào ung thư vào hạt liposome, hạt tới tế bào ung thư nhả thuốc giúp tiêu diệt tế bào ung thư tránh tiêu diệt tế bào lành bệnh lý (2) Hình 1.1b Qúa trình mang thuốc đến tế bào ung thư hạt liposome Hình 1.1a Mơ hình hạt liposome Các phần tử mang thuốc mạch máu (1) thấm qua mạch máu bệnh lý (2) vào khoảng trống khối u (3) giải phóng thuốc (4) với nồng độ thuốc cao Ngoài ra, phương pháp sử dụng hạt nano từ tính, hạt tới tế bào ung thư tác dụng từ trường bên ngồi làm chúng nóng lên, nhiệt độ khoảng 41-46 độ C làm chết làm suy yếu tế bào ung thư Hình 1.1c Các hạt nano từ tính làm nóng lên từ trường tiêu diệt tế bào ung thư Ở Việt Nam hạt nano từ tính nhà khoa học thuộc viện khoa học vật liệu chế tạo để ứng dụng vào điều trị ung thư phương pháp gia nhiệt Hạt nano từ tính làm từ Fe 3O4 thường bọc số vật liệu dextran, carboxydextran, tinh bột, chitosan để làm tăng phân bố đồng chất lỏng từ tăng tính tương hợp sinh học 1.2 Vật liệu nano từ tính Hạt nano từ tính vật liệu nano không chiều tức ba chiêu có kích thước nano Hạt nano từ dùng y-sinh học cần phải thỏa mãn điều kiện sau: - Tính đồng hạt cao Tính đồng kích thước- tính chất có liên quan nhiều đến phương pháp chế tạo - Từ độ bão hòa lớn - Vật liệu có tính tương hợp sinh học cao ( khơng có tính dộc) Tính tương hợp sinh học liên quan đến chất vật liệu sau xử lý bề mặt Trong tự nhiên, sắt vật liệu có từ độ bão hòa lớn nhiệt độ phòng Ngồi sắt ngun tố khơng độc quan trọng thể người, có tính ổn định làm việc mơi trường khơng khí nên vật liệu oxit sắt nghiên cứu nhiều để làm hạt nano từ ứng dụng y sinh học Hạt nano từ dùng y sinh học thường dạng dung dịch nên gọi chất lỏng từ Một dung dịch từ gồm ba thành phần: lõi hạt nano từ tính Fe3O4 có kích thước nano, chất hoạt hóa bề mặt dung mơi Trong đó: - Lõi Fe3O4 có kích thước nano thành phần định đến tính chất từ dung dịch từ - Chất hoạt hóa bề mặt có tác dụng làm cho hạt nano phân tán dung môi, tránh kết tụ lại với có mặt từ trường ngồi, ngồi có tác dụng tránh phản ứng hệ thống miễn dịch thể tạo mối liên kết hóa học với phân tử khác - Dung mơi chất lỏng mang toàn hệ 1.3 Ý tưởng ứng dụng hạt nano từ tính điều trị ung thư Khi oxit sắt từ dạng nano chúng có trạng thái từ tính siêu từ thuận, hạt nano sắt từ oxit biểu tính chất thuận từ (thuận từ chất có từ tính yếu Tính chất thuận từ thể khả hưởng ứng thuận theo từ trường ngồi, có nghĩa chất có mơmen từ ngun tử, có tác dụng từ trường ngồi, mơmen từ bị quay theo từ trường ngoài, làm cho cảm ứng từ tổng cộng chất tăng lên) Hình1.3 Mơ hình cấu trúc mơ men từ chất thuận từ Các momen từ nhỏ hoàn tồn khơng tương tác với nhau, ngồi chúng khơng gây độc cho thể nên chúng trở thành đối tượng để nghiên cứu với mục đích tương lại trở thành vật liệu phương pháp điều trị ung thư người CHƯƠNG II-CHẾ TẠO HẠT NANO TỪ TÍNH Hạt nanơ từ tính chế tạo theo hai nguyên tắc: vật liệu khối nghiền nhỏ đến kích thước nanơ (top-down) hình thành hạt nanơ từ ngun tử (bottom-up) Các phương pháp điều chế bao gồm nghiền biến dạng nghiền hành tinh, nghiền rung, phương pháp vật lý (phún xạ, bốc bay, ) ,phương pháp hóa học (phương pháp kết tủa từ dung dịch kết tủa từ khí hơi, ) Phần trình bày sơ lược phương pháp phổ biến 2.1 Phương pháp nghiền Vật liệu từ tính ơ-xít sắt Fe3O4, nghiền với chất hoạt hóa bề mặt (a-xít Oleic) dung mơi (dầu, hexane) Chất hoạt hóa bề mặt giúp cho q trình nghiền dễ dàng đồng thời tránh hạt kết tụ với Sau nghiền, sản phẩm phải trải qua q trình phân tách hạt phức tạp để có hạt tương đối đồng Phương pháp nghiền có ưu điểm đơn giản chế tạo vật liệu với khối lượng lớn Việc thay đổi chất hoạt hóa bề mặt dung mơi khơng ảnh hưởng nhiều đến trình chế tạo Nhược điểm phương pháp tính đồng hạt nano khơng cao khó khống chế q trình hình thành hạt nano Chất lỏng từ chế tạo phương pháp thường dùng cho ứng dụng vật lý 2.2.Phương pháp đồng kết tủa Khi nồng độ chất dung dịch đạt đến trạng thái bão hòa tới hạn, mầm kết tụ Các mầm kết tụ phát triển thơng qua trình khuyếch tán vật chất từ dung dịch lên mặt mầm mầm trở thành nano Để thu hạt có độ đồng cao, người ta cần phân tách hai giai đoạn hình thành mầm phát triển mầm xuất bề hạt Trong trình phát triển mầm, cần hạn chếCơ chế hình thành phát triển hạt nano dung dịchsự hình thành mầm Các phương pháp sau phương pháp kết tủa từ dung dịch: đồng kết tủa, nhũ tương, polyol, phân ly nhiệt phương pháp đồng kết tủa phương pháp thường dùng để tạo hạt Oxít sắt Có hai cách để tạo Oxít sắt phương pháp hydroxide sắt bị Oxi hóa phần chất xi hóa tạo hạt nano có kích thước từ 30nm-100nm già hóa hỗn hợp dung dịch có tỉ phần hợp thức Fe+2 Fe+3 dung mơi nước tạo hạt nano có kích thước 2nm-15nm Bằng cách thay đổi pH nồng độ ion dung dịch mà người ta có kích thước hạt mong muốn đồng thời làm thay đổi điện tích bề mặt hạt hình thành 2.3 Phương pháp nhiệt phân Phương pháp nhiệt phân phương pháp chế tạo hạt nano với quy mô lớn Phương pháp chia làm hai phương pháp nhỏ nhiệt phân bụi nhiệt phân laser Phương pháp nhiệt phân bụi tạo hạt mịn hạt thường kết tụ lại với thành hạt lớn Trong phương pháp nhiệt phân laser tạo hạt mịn kết tụ với 3+ +Từ muối Fe vài hóa chất có vai trò tác nhân khử ion thành kim loại để sau bị Oxi hóa thành Oxít sắt maghemite Nếu khơng có tác nhân khử nói hematite hình thành dẫn đến vật liệu cuối khơng có từ tính mạnh Trong dung dịch cồn, hạt maghemite với kích thước từ – 60 nm hình thành với nhiều hình dạng khác phụ thuộc vào chất tiền chất chứa sắt ban đầu Hệ gồm phận tạo bụi dùng siêu âm Bụi phun vào lò gia nhiệt để phản ứng xảy hạt mịn làm khô trước chuyển đến hệ để thu hạt Nguyên lí phương pháp nhiệt phân bụi Với tiền chất Fe(NO3)3 đường kính hạt mịn nm tiền chất FeCl3 giá trị 60 nm Với sắt acetylacetonate hạt tạo có kích thước nm có độ đồng cao Nếu tiền chất Fe2+ ammonium citrate kết hình cầu rỗng có đường kính lớn đến 300 nm Vỏ hình cầu tập hợp hạt nanơ nhỏ có kích thước từ 20 – 40 nm phụ thuộc vào nhiệt độ lò + Phương pháp nhiệt phân laser dùng để chế Si, SiC, Si3N4, Si/C/N, xít sắt có kích thước từ – Ở phương pháp luồng hỗn hợp có chứa chất ứng nung nóng laser CO2 phản ứng xảy nhiệt độ cao Khi áp suất cơng suất laser có giá trị hạt hình thành lọc khí trơ Hạt nanơ tạo thành có kích thước nhỏ, không kết tụ tạo hạt 20 nm phản đồng Người ta dùng phương pháp để tạo hạt nano g-Fe2O3 kết tinh tốt có kích thước từ 3,5 – nm Vùng phản ứng hóa học xảy lừ nơi giao chùm chùm laser (10,6 mm) tách hoàn toàn khỏi vùng Nguyên tắc nhiệt phân laser khác làm cho trình kết đám hạt loại bỏ gần hoàn toàn Tiền chất trường hợp Fe(CO)5 không hấp thụ laser nên ethylene dùng chất hấp thụ lượng laser chất mang đến buồng phản ứng Ethylene không bị phân hủy với lượng laser (652 Wcm-2), có tác dụng chuyển đổi lượng laser thành lượng nhiệt để phân hủy Fe(CO) Để tạo Fe2O3 ta phải đưa khơng khí vào cách trộn khơng khí với Ar 2.4 Phương pháp Polyol Các hạt nano hình thành trực tiếp từ dung dịch muối kim loại có chứa polyol (rượu đa chức) Polyol có tác dụng dung mơi số trường hợp chất khử ion kim loại Tiền chất hòa tan polyol khuấy nâng đến nhiệt độ sôi polyol để khử ion kim loại thành kim loại Bằng cách điều khiển động học kết tủa mà thu hạt kim loại với kích thước hình dáng mong muốn Người ta thay đổi phương pháp cách đưa mầm kết tinh bên vào dung dịch Như trình tạo mầm phát triển hạt hai trình riêng biệt làm cho hạt đồng Hạt nano oxit sắt với đường kính 100 nm hình thành cách trộn tỉ lệ khơng cân đối hydroxide sắt với dung dịch hữu Muối FeCl NaOH phản ứng với ethylene glycol (EG) polyethylene glycol (PEG) kết tủa Fe xảy nhiệt độ từ 80 - 100°C Hạt đồng có kích thước từ khoảng 100 nm thu cách khơng cho mầm kết tinh từ bên ngồi,khi cho mầm kết tinh từ bên hạt nano Pt thu hạt có kích thước từ 50 nm–100nm 2.5 Phương pháp phân li tiền chất hữu nhiệt độ cao Phương pháp phân li tiền chất hữu nhiệt độ cao phân li tiền chất chứa sắt môi trường CHHBM nhiệt độ cao tạo hạt nano Oxít sắt đồng nhất, kích thước mong muốn kết tinh tốt Ví dụ, Alivisatos tiêm FeCup (Cup: N-nitrosophenylhydroxylamine) octylamine vào chất hoạt hóa bề mặt có nhóm amino nhiệt độ 250 – 300°C để thu hạt nano tinh thể maghemite có kích thước từ – 10 nm Hyeon tạo hạt nano tinh thể maghemite kích thước đồng 13 nm không cần dùng phương pháp thủy phân mà cách tiêm Fe(CO) vào dung dịch có chứa chất hoạt hóa bề mặt chất Oxi hóa nhẹ (trimethylamine oxide) Phương pháp tạo hạt nanơ kích thước nm khơng có mầm kết tinh để đạt kích thước 20 nm cần phải có mầm kết tinh CHƯƠNG III- HẠT NANO SẮT TỪ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ 3.1-CƠ SỞ LÝ THUYẾT Phân tán Hạt nano có tính tương thích sinh học cao Gradien từ trường Tế bào cần điều trị Chất lỏng từ Cơ thể Sơ đồ tổng quan trình điều trị ung thư hạt nano 3.1.1: Q trình tạo hạt nano có tính tương thích sinh học Hạt nano oxit sắt( NPs Fe3O4) bao phủ loại hóa chất có tính tương tác sinh học caocó khả tồn tại, khơng gây nguy hiểm hoạt động theo ngun tắc chìa khóa ổ khóa( chất liên kết với tế bào nguyên tử xác định) polyvinyl alcohol, lyposome… Nhờ tính tương thích sinh học cao lớp vỏ bọc, hạt đến vị trí yêu cầu tế bào bị ung thư, nhờ khác biệt yếu tố độ pH, nhiệt độ vị trí tế bào ung thư, với nguyên tắc hoạt động chìa khóa- ổ khóa hóa chất vỏ bọc 3.1.2: Quá trình vào thể hệ hạt- hóa chất Hệ hạt- hóa chất tạo thành chất từ lỏng đưa vào thể, nhờ grandient từ trường ngồi kết hợp với tính tương thích sinh học hệ hạt - hóa chất Hệ đưa đến vị trí có tế bào ung thư Sơ đồ đơn giản chế phân tách tế bào Dưới tác dụng gradient từ trường ngoài, tạo lực hút tế bào đánh dấu, hạt không đánh dấu ngồi (khơng đến vị trí tế bào ung thư), lực hút xác định công thức: F = πηRΔν Trong đó: η độ nhớt môi trường xung quanh tế bào (nước) R bán kính hạt từ tính Δν =νtb –νn khác biệt vận tốc tế bào nước 3.1.3: Quá trình tiêu diệt tế bào ung thư Cơ chế: Các hạt nano từ tính có kích thước hình dạng phân tán mơ Sau tác dụng từ trường ngồi đủ lớn cường độ, làm cho hạt nano hưởng ứng, tạo nhiệt quang vùng bị bệnh Nhiệt độ khoảng 42 0C, vòng 30 phút đủ tiêu diệt tế bào ung thư Lượng nhiệt thoát cho phương trình sau: P= f χ’’H Trong đó: μ0 từ thẩm môi trường f tần số từ trường xoay chiều χ’’ thành phần lệch pha độ cảm từ phức (độ hấp thụ) H cường độ từ trường Nếu chuyển động hạt nano từ tính lệch pha so với từ trường phần lượng từ chuyển thành nội hệ Một chất lỏng từ đặc trưng tốc độ hấp thụ Với chất lỏng từ tốt giá trị đạt giá trị 45 W/g từ trường cỡ 0,01 T Thực nghiệm tính tốn cho biết tỉ số phát nhiệt vào khoảng 100 mW/cm3 đủ hầu hết trường hợp thực nghiệm Tần số biên độ từ trường thường dùng dao động khoảng f = 0,05-1,2 MHz, H < 0,02 T Mật độ hạt nano cần thiết vào khoảng 5-10 mg/cm3 3.1.4: Thực nghiệm Số liệu thực nghiệm: Dựa vào phương pháp số để thiết lập thong số nhiệt độ cảm ứn từ, sử dụng phương pháp sinh khối kết hợp phương trình Maxwell, kết cho thấy, tất tham số thực hiện, đường kính hạt nano dao động từ 5(nm), 5,5(nm) đến 6(nm) có hiệu ứng tối đa, cường độ dòng điện xoay chiều áp dụng tạo cảm ứng từ dao động khoảng từ 50(mT), 62(mT) đến 75(mT) có hiệu ứng tối thiểu Tần số từ trường dao động từ 300, 400, 500 (kHz) Khi cố định yếu tố nói thay đổi yếu tố số chúng, ta có kết thơng số tối ưu thể bảng đây: Trong đó: f Tần số từ trường( Hz) D Đường kính MNP( nm) τ Thời gian thư giãn hiệu quả( s) B cảm ứng từ dòng xoay chiều( mT) KẾT LUẬN Tóm lại việc sử dụng nano y học đặc biệt việc điều trị ung thư giúp ngành y “nối dài tay” việc điều trị, ngăn ngừa, chẩn đốn, xác định nhanh xác bệnh ung thư để đưa phương pháp phù hợp để điều trị bệnh Phương pháp ứng dụng nano điều trị ung thư giúp ngành y giải hai vấn đề lớn chẩn đốn xác điều trị hiệu Làm thay đổi phương pháp chẩn đoán điều trị ung thư bệnh nội tạng trước Nói chung lĩnh vực tiến triển cách ấn tượng Phương pháp sử dụng nano từ tính điều trị ung thư mang lại nhiều hiệu tích cực tiềm lớn y học Việc sử dụng hạt nano từ tính giúp mang thuốc đến tận nơi vị trí thể giúp thu hẹp phạm vi phân bố thuốc thể giúp giảm tác dụng phụ thuốc Không làm hại đến mô tế bào khỏe mạnh xung quanh giúp tiết kiệm thuốc điều trị Các hạt nano giúp phát thay đổi bệnh lí từ sớm bệnh bắt đầu bệnh nhân điều trị sớm khoảng ‘’thời gian vàng” nên đem lại hiệu cao Mặc dù việc sử dụng nano điều trị ung thư gặp toán lớn đưa nano vào thể phải làm để hạt nano từ tính đến tế bào ung thư nhanh nhất, xác nhất, hiệu Và nhà khoa học nghiên cứu loại nano từ mang tính chất phát quang vào thể hạt nano tập trung vùng bệnh kết hợp với kĩ thuật thu nhận tín hiệu phẩn xạ quang dựa vào cường độ phản xạ mà biết xác mầm bệnh Do ngồi việc nghiên cứu trình sinh hóa học thể phải tìm vật liệu phát quang tốt có khả kết hợp với nano từ Tuy nhiên phát triển q dao hai lưỡi, ngồi mặt lợi ích đằng sau loạt vấn đề, yếu tố liên quan tới đạo đức sử dụng công nghệ nano để can thiệp vào việc biến đổi gen, yếu tố xã hội yếu tố người Chúng ta buộc phải xem xét chúng góc độ khác, góc độ đạo đức, sức khỏe, an toàn phản ứng xã hội Nhưng có quyền hy vọng cơng nghệ nano đem lại lợi ích thần kì để bảo vệ sức khỏe nâng cao chất lượng sống Các nhà khoa học tin tương lai không xa công nghệ nano giải vấn đề mà trước giải chiếm lĩnh hầu hết lĩnh vực khoa học chủ đạo người TÀI LIỆU THAM KHẢO • Magnetic nanoparticles: in vivo cancer diagnosis and therapy (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517315300776) • • • • • • Liposome gì? ứng dụng cơng nghệ liposome điều chế mỹ phẩm (https://guerisong.com/liposome-la-gi-ung-dung-cong-nghe-liposome-trong-dieu-che-my-pham0 Nguyễn Mạnh Tuấn “Vật liệu nano từ tính – tiềm ứng dụng nông nghiệp, thủy sản sinh học” Lê Mỹ Hạnh “Nghiên cứu bào chế nano Doxourubicin đa chức năng’’ Trần Thu Hà “Hiện tượng plasmon bề mặt hạt nano kim loại’’ Công dụng tuyệt vời công nghệ nano việc điều trị bệnh ung thư ( http://kinhtedothi.vn/cong-dung-tuyet-voi-cua-cong-nghe-nano-trong-viec-dieu-tri-benh-ung-thu7165.html) Tầm quan trọng công nghệ nano điều trị ung thư (http://nanohub.vn/tam-quan-trong-cua-cong-nghe-nano-trong-dieu-tri-ung-thu/0 ... tác dụng làm cho hạt nano phân tán dung môi, tránh kết tụ lại với có mặt từ trường ngồi, ngồi có tác dụng tránh phản ứng hệ thống miễn dịch thể tạo mối liên kết hóa học với phân tử khác - Dung... thích sinh học hệ hạt - hóa chất Hệ đưa đến vị trí có tế bào ung thư Sơ đồ đơn giản chế phân tách tế bào Dưới tác dụng gradient từ trường ngoài, tạo lực hút tế bào đánh dấu, hạt khơng đánh dấu ngồi... tăng phân bố đồng chất lỏng từ tăng tính tương hợp sinh học 1.2 Vật liệu nano từ tính Hạt nano từ tính vật liệu nano khơng chiều tức ba chiêu có kích thước nano Hạt nano từ dùng y-sinh học cần phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn học vât lí kĩ thuật, Đồ án môn học vât lí kĩ thuật