skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học THPT

11 68 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 01:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số (do Thường trực Hội đồng ghi)……………………………………… … Tên sáng kiến: “Vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất địa phương vào giảng dạy hóa học THPT” (Trần Ngọc Hân, @THPT Lương Thế Vinh) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy mơn Hóa học trường THPT Mô tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết Trong q trình giảng dạy mơn hóa học, hầu hết giáo viên sử dụng phương pháp dạy học truyền thống giáo viên truyền thụ, học sinh tiếp thu kiến thức Trong trình giảng dạy, nhiều giáo viên cải tiến phương pháp dạy học với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện để em chủ động tư duy, phát kiến thức Ưu điểm: - Giáo viên chủ động việc truyền tải kiến thức đến em học sinh - Học sinh tiếp thu kiến thức cách đầy đủ, hệ thống, dễ vận dụng q trình luyện tập Hạn chế: - Học sinh khơng hoàn toàn chủ động việc tiếp thu kiến thức - Đối với số có ứng dụng thực tế, phương pháp truyền thống phát huy hiệu tìm tòi kiến thức khơng gây hứng thú học sinh 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: Trang a) Mục đích giải pháp Qua việc nghiên cứu viết đề tài này, thân muốn trao dồi thêm nghiệp vụ sư phạm phát triển phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu cơng tác giảng dạy học có ứng dụng thực tế, từ khơi gợi cho em hứng thú, say mê tìm hiểu tượng thực tế, hoạt động sản xuất thực tiễn từ gia đình đưa vào học mình, qua ngồi việc giúp em tiếp thu học nhanh hơn, hiểu cặn kẽ mà giúp em hiểu thêm ứng dụng to lớn hóa học đời sống sản xuất người Ngoài ra, qua đề tài thân mong muốn trao đổi thêm đồng nghiệp kinh nghiệm phương pháp dạy học hay để áp dụng công việc giảng dạy thân đặc biệt việc đổi phương pháp dạy học b) Điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp áp dụng Sáng kiến đề cập đến phương pháp dạy học mang lại hiệu cao mơn hóa học, đặc biệt với học mang tính thực tiễn cao, có ứng dụng nhiều thực tiễn mà phương pháp truyền thống khác chưa khai thác hết hiệu Sáng kiến đặt vấn đề từ thực tiễn sống, em người phát tiếp thu đầy đủ kiến thức học với hướng dẫn giáo viên ghi nhận thân từ thực tiễn sống, qua hồn chỉnh phương pháp dạy học tích cực, đề cao tính tự học, chủ động tìm tòi kiến thức sáng tạo học sinh c) Chi tiết chất giải pháp c.1 Cơ sở lý luận Cơ sở giải pháp phương pháp dạy học nêu vấn đề Đây phương pháp hiệu để phát huy vai trò chủ động tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức học sinh Đây phương pháp dạy học nhằm tổ chức hoạt động nhận thức học sinh theo đường hình thành giải vấn đề Phương pháp hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh gắn liền với giá trị thực tiễn nội dung học Trang c.2 Chi tiết nội dung cách thức tiến hành thực giải pháp Xin bắt đầu nội dung giải pháp học chương trình lớp 11, “Phân bón hóa học” sách giáo khoa lớp 11 nâng cao trang 67 Yêu cầu học giúp học sinh biết nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho trồng, thành phần số loại phân bón hóa học thường dùng; bên cạnh giúp em nhận biết phân biệt số loại phân bón hóa học, có khả đánh giá chất lượng loại phân bón hóa học dựa hiểu biết tác hại môi trường trồng sử dụng phân bón nhiều Để học sinh tự khám phá nắm vững nội dung trọng tâm học, yêu cầu học sinh nhà tìm hiểu trình trồng trọt gia đình ghi nhận lại qui trình sử dụng phân bón, liều lượng, thành phần hiệu loại phân bón đến suất trồng gia đình em Sở dĩ thân đưa yêu cầu đại đa số gia đình em làm nơng, phần đơng gia đình em trồng hoa màu ăn như: đậu phộng, dưa hấu, sắn dây, xoài, khoai lang, nên em dễ dàng theo dõi tìm hiểu nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu thông qua phần ghi nhận thân em kinh nghiệm sản xuất gia đình Kèm theo đó, tơi đưa số câu hỏi gợi ý nêu vấn đề học để em nhà tìm hiểu: Câu 1: Hãy liệt kê thành phần chủ yếu của loại phân bón dựa bao bì loại phân bón mà gia đình sử dụng? Từ dự đốn thành phần số loại phân bón thường dùng Câu 2: Ngồi phân bón hóa học, gia đình sử dụng loại phân bón khác? Chúng có thành phần tác dụng trồng nào? Câu 3: Có phải bón phân nhiều có lợi cho trồng hay không? Quan sát từ thực tiễn vận dụng kiến thức sinh học để giải thích Câu 4: Có nên sử dụng loại phân bón cho trồng hay khơng? Hay có cách chọn lựa khác hiệu hơn? Câu 5: Dựa vào đâu để đánh giá độ dinh dưỡng loại phân bón? Câu 6: Tại trình sản xuất, ta cần phải bón phân cho đất? Trang Sau số trích lược từ phiếu ghi nhận em học sinh tình hình sử dụng phân bón gia đình: Phiếu số (của gia đình em trồng khoai lang) Lượng phân bón cho khoai lang: phân chuồng; 500kg phân hữu vi sinh HVP 401B; 120kg phân urê; 160kg super lân; 150kg phân kali; 500kg vôi; 20kg HVP vi lượng ORGANIC Phiếu số (của gia đình em trồng xồi cát Hòa Lộc) Giai đoạn con: Bón khoảng 200g phân urê từ 250g đến 400g phân NPK cho gốc con, rãi xung quanh Giai đoạn trưởng thành: bón theo tháng như: bón phân lân vào tháng 12, bón khoảng 250g N toàn N vào tháng Phiếu số (của gia đình em trồng dưa hấu) Giai đoạn dưa ba lá: phun phân bón Sogen No2 30-30-10 Giai đoạn dưa để trái: Phun phân bón Yogen 15-30-15 TE Phiếu số (của gia đình em trồng đậu phộng) Sau 10 ngày kể từ ngày tỉa, bón phân urê với liều lượng kg 1000m2 Phiếu số (của gia đình em trồng sắn) Bón lót: bón cho 1000m2 đất trồng sắn sau: 20kg phân vi lượng NPK 20-2015 TE, 2kg Vifuran®-3G giúp cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho đất xử lí đất mầm bệnh Phiếu số (của gia đình em trồng lúa) Bón đợt 1: Từ 7- 10 ngày sau sạ (cấy), dùng HS-997, lượng bón 150-200 kg/ha Bón đợt sớm, bón HS-997 có nhiều đạm lân, giai đoạn cần bón nhiều đạm lân Trên đất phèn bón nhiều lân giúp giảm độ độc đất phèn, tăng khả chống chịu Bón tốt giai đoạn đầu biện pháp quan trọng để đạt suất cao Bón đợt 2: Từ 18 đến 22 ngày sau sạ, sử dụng HS-998, lượng bón từ 150-200 kg/ha Cây cần nhiều đạm lân để đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, phát triển lá, cần bón tập trung để phát triển nhánh tập trung Trang Bón đợt 3: Từ 40-45 ngày sau sạ, sử dụng HS-999, lượng bón 100-120 kg/ha Thời kỳ tượng đồng nên cần bón nhiều kali Sử dụng HS-999 giúp lúa tập trung trổ bơng, bơng to bị lép, tăng suất chất lượng gạo Qua nội dung mà giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu từ trình thực tế, giảng dạy “Phân bón hóa học”, giáo viên dẫn dắt học sinh vào học câu hỏi khơi gợi trình chuẩn bị học sinh Những câu hỏi giáo viên xếp cách trình tự, hệ thống theo mức độ tư Để trả lời câu hỏi giáo viên, học sinh nghiên cứu trước sách giáo khoa quan trọng nội dung ứng dụng đời sống thực tế mà em tìm hiểu nhà vận dụng để giải yêu cầu giáo viên Qua việc giải yêu cầu trên, nội dung học học sinh khám phá tiếp thu cách chủ động Sau câu hỏi học mà giáo viên đưa hoạt động học câu trả lời nhận từ học sinh qua trình chuẩn bị em Câu hỏi giáo viên Câu trả lời nhận từ chuẩn bị học sinh bình luận Chia lớp học thành nhóm hoạt động tương ứng với nhóm gia đình trồng loại khác Các câu hỏi dẫn dắt vào học Dựa vào chuẩn bị nhà cộng thêm Chuẩn bị số loại phân bón hóa xem sách giáo khoa, học sinh trả lời học như: urê, lân, kali, NPK, tro, Cho câu hỏi giáo viên đưa học sinh quan sát nhận dạng trả lời câu hỏi: 1) Phân bón hóa học gì? 1) Định nghĩa sách giáo khoa 2) Để phát triển bình thường, 2) Để phát triển bình thường, cần trồng cần nguyên tố nào? khoảng 16 nguyên tố thiết yếu, có khoảng 13 nguyên tố khoáng: N, P, K, S, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn, Bo, molipđen, clo, Chia làm loại: phân đa lượng, phân trung lượng, phân vi lượng Trang siêu vi lượng 3) Đất trồng trọt bị nghèo nàn dần 3) Tại phải bón phân cho cây? ngun tố dinh dưỡng phải bón phân để tăng dinh dưỡng cho đất Các câu hỏi hoạt động 1: Phân đạm 1) Có loại đạm? Thành phần hóa 1) Dựa vào sách giáo khoa, học sinh học phương pháp điều chế dễ dàng trả lời câu hỏi nào? Dạng mà trồng đồng hóa gì? Dựa vào đâu để đánh giá độ dinh dưỡng phân đạm? 2) Có thể bón đạm amoni với vơi bột để khử chua khơng? Tại sao? 2) Khơng được, phản ứng sau xảy làm giảm hàm lượng N cần bón CaO + H 2O � Ca(OH) NH +4 + OH  � NH � + H 2O Học sinh trả lời câu hỏi số dựa phản ứng hóa học biết nội dung tìm hiểu thổ nhưỡng nơi gia đình sản xuất 3) Vùng đất chua bón phân đạm gì? Vùng đất kiềm bón phân đạm gì? 3) Vùng đất chua, phèn bón đạm nitrat; vùng đất kiềm bón đạm amoni Đất lầy thụt, nhiều bùn khơng cần bón phân đạm Đa số học sinh trả lời câu hỏi số phân lớn thổ nhưỡng khu vực xã em sinh sống thuộc loại 4) Tại phân urê sử dụng rộng rãi vậy? 4) Urê sử dụng rộng rãi bón cho nhiều loại đất khác Trang 5) Giai đoạn sinh trưởng mạnh thường bón nhiều phân đạm sau bón lại Cần bón đạm liều lượng cân loại phân bón bón khác 5) Giai đoạn phát triển cần nhiều đạm nhất? Có thể bón nhiều đạm cho khơng? Tại sao? Khi bón nhiều đạm cho cây, phát triển mạnh, dễ đổ ngã, hoa chậm, dễ rụng, phẩm chất giảm mà lại tốn tiền, không đạt kết quả, gây lãng phí (ví dụ: lúa dễ bị ngã sập, gây khó khăn q trình thu hoạch; lúa dễ bị lem lép hạt; tập trung nhiều dịch hại rầy nâu, bệnh đạo ôn bộc phát mạnh) Đây câu hỏi kích thích tư mạnh em Thông qua quan sát em trình sản xuất gia đình kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp từ gia đình em cộng thêm kiến thức học từ môn công nghệ lớp 10, sinh học em trình bày nội Các câu hỏi hoạt động 2: Phân lân dung cốt lõi câu hỏi 1) Học sinh dựa vào sách giáo khoa 1) Phân lân gì? Có loại phân để trả lời câu hỏi lân? Phương pháp sản xuất loại phân lân? Cây hấp thụ phân lân dạng gì? 2) Đặc điểm loại phân lân cách sử dụng chúng? 2) Thường bón lót lần trước trồng lúa, đậu, sắn, khoai lang, xồi bón theo định kì tương ứng với thời gian tăng trưởng trồng 3) Phân lân giúp rễ phát triển Trang 3) Tại phân lân tự nhiên phân giúp hút chất dinh dưỡng khác Thiếu lân nung chảy không tan nước lân, rễ không phát triển làm suy sử dụng làm phân bón cho yếu, vàng vọt cây? 4) Khơng nên bón phân lân chung với 4) Vùng đất thích hợp để bón vơi tạo chất canxi photphat làm cứng phân lân? Có nên bón phân lân chung với đất khơng đồng hóa P vôi không? Loại cần nhiều phân Những vùng đất thích hợp bón nhiều lân nhất? lân: vùng đất chua, phèn Các câu hỏi hoạt động 3: Phân 1) Học sinh dựa vào sách giáo khoa kali để trả lời câu hỏi 1) Phân kali gì? Những hợp chất dùng để làm phân kali? 2) Những loại trồng cần nhiều 2) Phân kali cần thiết cho trồng kali: loại tạo chất đường, chất xơ, nào? Loại thích hợp để chất dầu như: dưa hấu, lúa gạo, đậu bón nhiều phân kali? phộng, Kali giúp cho dưa hấu chín đỏ, nước hơn; giúp cho hạt lúa sáng hơn, hạt hơn; đậu phộng hạt to béo 3) Những vùng đất hạn hán, nhiễm 3) Những vùng đất cần bón nhiều phân kali? Nếu bón dư kali có ảnh hưởng đến trồng môi trường không? phèn, nhiễm mặn thích hợp để bón nhiều kali Nếu bón dư kali kìm hãm trình hút nước, ngăn cản hấp thu Mg, ức chế trình hấp thu đạm Các câu hỏi hoạt động 4: loại phân bón khác 1) Phân hỗn hợp phân phức hợp có tác dụng gì? 1) Phân hỗn hợp phân phức hợp giúp hấp thụ nhiều nguyên tố dinh 2) Tại phải bón phân vi lượng cho dưỡng khác Muốn đạt hiệu cao, đất? cần sử dụng phân hỗn hợp phân Trang 3) Phân bón hóa học có ảnh hưởng phức hợp cho loại Ví dụ: đối đến mơi trường đất, nước, khơng khí hay với trồng sắn nên bón NPK 20-20-15; khơng? Sử dụng phân bón tốt nhất? Đại đa số hộ gia đình sử dụng phân vi lượng bón kèm theo loại phân đạm, lân, kali nên câu hỏi học sinh hoàn thành tốt Những nội dung trả lời câu hỏi em em tự chuẩn bị trước nhà dựa sở nghiên cứu sách giáo khoa, kiến thức môn học khác đặc biệt kinh nghiệm sản xuất từ gia đình em Các em tổng hợp kiến thức đưa vào học cách hiệu Tiết học trở nên sinh động hơn, tương tác thầy trò phát huy tối đa tác dụng c.3 Bài học kinh nghiệm rút từ giải pháp Do giới hạn đề tài nên thân giới thiệu học minh họa cho phương pháp Ngồi ra, phương pháp áp dụng cho nhiều học mà kiến thức có liên quan đến đời sống thực tế như: công nghiệp silicat, nguồn hidro cacbon thiên nhiên, Để áp dụng hiệu giải pháp nêu vào giảng dạy, theo cá nhân cần ý đến vấn đề sau: Về giáo viên: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi chặt chẽ, câu hỏi phải nêu bật vấn đề mà giáo viên cần học sinh tìm tòi, giải quyết; đồng thời câu hỏi nên giao cho học sinh sớm để học sinh có đủ thời gian tìm hiểu tổng hợp thông tin Giáo viên phải chuẩn bị kiến thức liên quan đến học kỹ càng, dự đoán tình phát sinh q trình giải vấn đề vấn đề mà học sinh phát q trình chuẩn bị Về học sinh: Phát huy hiệu làm việc cá nhân làm việc nhóm Tích cực sưu tầm tài liệu, kiến thức từ nhiều nguồn khác Tận dụng nguồn kiến thức Trang có từ kinh nghiệm sản xuất gia đình mơi trường xung quang để ứng dụng vào học mức độ tiếp thu kiến thức nhanh hiệu 3.3 Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến nhằm trình bày kỹ hơn, đột phá phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm trình nhận thức tiếp thu kiến thức, đồng thời qua sáng kiến này, thân muốn chia sẻ với quí đồng nghiệp em học sinh số kinh nghiệm mà thân tích lũy khoảng thời gian giảng dạy mơn hóa Các nội dung sáng kiến khai thác hiệu phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, thúc đẩy trình hình thành phát triển tư học sinh bật tư logic, tư phân tích tư tổng hợp đút kết từ trình quan sát, tìm hiểu thực tế em học sinh Sáng kiến trước áp dụng thành công lớp mà cá nhân giảng dạy trường THPT phổ thông Trần Trường Sinh trường THPT Lương Thế Vinh nhân rộng để áp dụng trường bạn, phương pháp dễ dàng thực giáo viên học sinh nội dung mà giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị trước việc, trình xảy thực tiễn mà em khám phá nhờ giúp đỡ gia đình 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu áp dụng giải pháp Trong năm học 2014-2014 đến nay, thân áp dụng giải pháp vào giảng dạy lớp 11 hai trường THPT Trần Trường Sinh THPT Lương Thế Vinh, qua tiết học có áp dụng giải pháp kết thu khả quan: số lượng học sinh tham gia đóng góp ý kiến vào học tăng lên đáng kể: 90%; số lượng học sinh nắm vững trọng tâm học tăng lên so với giải pháp cũ điều đặc biệt em nhớ lâu hầu hết kiến thức học em tìm hiểu phát Điều hữu ích mơn hóa học cấp trung học phổ thông Những người tham gia viết sáng kiến: không Tài liệu kèm theo: không Trang 10 Tôi xin cam đoan điều khai đơn thật Bến Tre, ngày 20 tháng 03 năm 2018 Trang 11 ... triển phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu cơng tác giảng dạy học có ứng dụng thực tế, từ khơi gợi cho em hứng thú, say mê tìm hiểu tượng thực tế, hoạt động sản xuất thực tiễn từ gia đình đưa vào học. .. thu học nhanh hơn, hiểu cặn kẽ mà giúp em hiểu thêm ứng dụng to lớn hóa học đời sống sản xuất người Ngoài ra, qua đề tài thân mong muốn trao đổi thêm đồng nghiệp kinh nghiệm phương pháp dạy học. .. dụng công việc giảng dạy thân đặc biệt việc đổi phương pháp dạy học b) Điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp áp dụng Sáng kiến đề cập đến phương pháp dạy học mang lại hiệu cao mơn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học THPT , skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học THPT

Từ khóa liên quan