skkn một số kinh nghiệm công tác tuyên giáo tại chi bộ trường học

6 86 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 01:37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số ( Thường trực Hội đồng ghi)……………………………………… Tên sáng kiến: “Một số kinh nghiệm công tác tuyên giáo chi trường học” (Nguyễn Thanh Thanh, Võ Tấn Đoàn, @THPT An Thới) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác xây dựng đảng Mô tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết: - Về thực trạng vấn đề: + Thời gian gần đây, diễn biến tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống phận đảng viên, nhân viên, giáo viên, học sinh có chiều hướng không tốt; nạn bạo lực học đường xảy nhiều nơi Nhiều giáo viên không tha thiết với nghề giáo; nhiều học sinh lơ đểnh, chểnh mảng việc học hành, thiếu tinh thần trách nhiệm với thân, với lớp gia đình Trong tập thể, có tượng đảng viên, giáo viên, học sinh nhận thức chưa đầy đủ truyền thống yêu nước nhân dân ta, chưa thấm nhuần tư tưởng cách mạng đảng, thiếu lòng tin vào nghiệp xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa + Hiện nay, việc bùng nổ thông tin nhờ phát triển trang báo mạng, mạng xã hội góp phần tích cực thúc đẩy phát triển tồn xã hội Song, từ đó, nhiều thông tin phản động, nhiều kênh tuyên truyền không thống len lõi vào nhà trường có tác động tiêu cực đến phận đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh + Tại số đơn vị nghiệp, người lãnh đạo tâm nhiều đến công tác chuyên môn, xem nhẹ công tác xây dựng đảng, cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức lối sống toàn thể quan - Về nguyên nhân thực trạng + Công việc tuyên giáo chi ủy chi trường học nhiều, khơng có giải pháp phù hợp kịp thời cơng việc tiến triển chậm hiệu quả, đơi có tác dụng ngược chiều gây đoàn kết chi lẫn quan Tại chi ủy chi nhà trường có 25 đảng viên/36 giáo viên, nhân viên (tính đến tháng 12 năm 2017), chiếm tỉ lệ 69,44% Số lượng Ban chi ủy 03 đồng chí, có 01 đồng chí phân công công tác tuyên giáo Nhiệm vụ đồng chí đảng viên làm cơng tác tun giáo: Một là, tuyên truyền văn đạo cấp trên; phổ biến chủ trương, kế hoạch, định chi ủy chi Hai là, theo dõi tình hình diễn biến trị tư tưởng đảng viên, giáo viên học sinh; ghi nhận trường hợp đảng viên, nhân viên, học sinh vi phạm đạo đức lối sống hay có biểu lệch lạc trị tư tưởng, tìm nguyên nhân báo cáo với chi ủy chi để tìm biên pháp khắc phục Ba là, tham mưu giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên giáo chi nhà trường cho Ban chi ủy, thực công tác tuyên truyền thuyết phục đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh chi ủy phân công + Chi trường Trung học phổ thông trực thuộc huyện ủy, công tác đảng huyện ủy trực tiếp quản lí, cơng tác tun giáo Ban tun giáo Huyện ủy đạo; mặt quyền, trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo quản lí Vì vậy, thời gian qua, số văn đạo cơng tác tun giáo có trùng lặp văn Sở Giáo dục – Đào tạo Ban tuyên giáo huyện ủy Từ đòi hỏi cán làm cơng tác tun giáo phải dành thời gian nghiên cứu văn bản, kịp thời hoạch định cơng việc tun truyền có phương pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến - Mục đích giải pháp + Một là, nghiêm túc thực đầy đủ hiệu văn đạo cấp công tác tuyên giáo Cơng tác tư tưởng sở có vai trò quan trọng hàng đầu việc đưa đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với đảng viên, giáo viên, nhân viên; khơi dậy phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo tập thể nhằm biến chủ trương, sách Đảng Nhà nước thành thực, thành phong trào hành động cách mạng toàn thể quan + Hai là, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống chi nhà trường nhằm giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng phát triển mục tiêu chung, hướng đến xây dựng chi vững mạnh + Ba là, có câu: “Tư tưởng khơng thơng, xách bình toong khơng nổi”, vậy, cơng việc gì, cán bộ, giáo viên, nhân viên thông suốt tạo sức mạnh đoàn kết giúp tập thể vượt qua khó khăn, thực thắng lợi tiêu chung nhà trường - Những điểm khác biệt tính đề tài + Theo truyền thống, công tác tuyên truyền thường dùng giải pháp truyền miệng, trường học chưa đầu tư đẩy mạnh công tác giáo dục hình thức khác tuyên truyền kết hợp với trình chiếu powerpoint; thường tuyên truyền chiều, quan tâm phản hồi hay trọng trình tự nghiên cứu người nghe Mặt khác, nhiều trường học thường tổ chức hoạt động chào mừng, phong trào thi đua, nhiên, trường tôi, sau phong trào, giữ lửa tinh thần nhiệt đến phong trào sau lại thổi bùng lên + Đề tài mang tính hệ thống lại cơng việc làm, nội dung giải pháp có tinh liên hệ mật thiết, khơng mang tính độc lập, q trình cơng tác phải vận dụng đầy đủ nội dung giải pháp - Nội dung giải pháp * Nội dung 1: Chi ủy chi phân công cán bộ, đảng viên phụ trách cơng tác tun giáo Cùng với đồng chí chi ủy viên lực lượng “nổi” lực lượng “ngầm” tham gia vào công tác tuyên tuyền lúc mà chi ủy phân công * Nội dung 2: Tăng cường công tác tuyên truyền miệng họp chi bộ, họp hội đồng; buổi sinh hoạt tập thể qua hình thức: - Phổ biến công văn: yêu cầu người phổ biến phải nghiên cứu để nắm kỹ nội dung cơng văn; sau truyền đạt lại ngắn gọn, mạch lạc tinh thần công văn Tránh trường hợp đọc toàn văn gây nhàm chán thời gian tập thể - Tuyên truyền ý nghĩa kỉ niệm ngày lễ lớn; tuyên truyền đời nghiệp danh nhân hay nhân vật lịch sử: Đối với đảng viên, giáo viên, nhân viên: Các bước: + Bước 1: Gửi nội dung tuyên truyền qua địa mail đảng viên, giáo viên, nhân viên (nếu tài liệu dài phải trích, phải biên soạn lại )để người nghiên cứu Bước có tác dụng đẩy mạnh tinh thần chủ động, tích cực nghiên cứu người + Bước 2: Tuyên tuyền miệng trước tập thể, có ứng dụng cơng nghệ thơng tin: Cần chuẩn bị phòng họp có máy chiếu Người tun truyền phải chuẩn bị tài liệu chu đáo trình chiếu powerpoint (tranh, ảnh, nội dung ) Trong q trình tun truyền, cần hướng tới người nghe số câu hỏi (có tài liệu gửi mail) để tạo khơng khí sơi buổi nói chuyện Đối với học sinh: Chi ủy chi phân công cán bộ, giáo viên tuyên truyền sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp Cần đảm bảo sinh hoạt đề tài, tuần có sinh hoạt trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh ăn tinh thần khơng thể thiếu Hình thức tổ chức phong phú đa dạng như: thuyết trình, hái hoa dân chủ, trò chơi âm nhạc, game Cơng việc thường đồng chí phụ trách tuyên giáo đạo Đoàn Thanh niên nhà trường thực Có truường hợp chi ủy Nghị quyết, Hiệu trưởng đạo Tổ chuyên môn phối hợp Đồn Thanh niên thực Kế hoạch cơng tác tun giáo đồng chí phụ trách tun giáo trình qua Ban chi ủy chi bàn bạc, thống thực * Nội dung 3: Tham mưu cho Ban chi ủy phân công đảng viên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên, giáo viên, nhân viên học sinh - Yêu cầu: chọn đảng viên có uy tính chi mặt chuyên môn lẫn đạo đức lối sống, người động, nhiệt tình với cơng tác đảng; tùy theo đối tượng tính chất cơng việc mà phân cơng người phụ trách phù hợp + Ví dụ Cuối năm 2013, quần chúng K gặp hiệu trưởng tố cáo đảng viên B có quan hệ bất với chồng chị Khi đó, đồng chí hiệu trưởng (nam giới) phó bí thư chi + Ví dụ Năm 2015, đảng viên thức (thầy giáo H) chi xin nghỉ việc trường nộp đơn xin khỏi đảng Với hai trường hợp cơng tác phân cơng đảng viên làm cơng tác tư tưởng hoàn toàn khác Trong trường hợp 1, thầy hiệu trưởng thông qua chi ủy chi ủy thống cử đồng chí A (phó chủ tich cơng đồn – người bạn thân đồng chí B trường) gặp riêng tìm hiểu thật câu chuyện Mặt khác, thầy hiệu trưởng liên hệ mật thiết với quần chúng K để làm công tác vân động, tuyên truyền, thuyết phục chị giữ bí mật câu chuyện việc giải Và đến nay, câu chuyên giữ im lặng cho dù chị K rút đơn tố cáo Còn trường hợp 2, chi ủy phân công đảng viên lớn tuổi, thầy thầy H (Hai người gắn bó cơng tác) tìm hiểu ngun nhân, động viên, an ủi thầy H rút đơn trở lại công tác sau giải biến cố gia đình - Đối với học sinh: cần lựa chọn học sinh gương mẫu nòng cốt cơng tác Đồn, cơng tác Hội Nói chung, cơng việc “mn hình vạn trạng”, cần khéo léo tâm huyết xây dựng tập thể đoàn kết thành viên mà đứng đầu chi ủy chi Miễn phải đến kết “bằng mặt, lòng” * Nội dung 4: chi ủy chi nghị đạo đoàn thể, phận nhà trường tổ chức tốt phong trào thi đua - Trong giáo viên: năm có hội thi lớn nhằm thu hút quan tâm tham gia tập thể Ví dụ như: Thi đua chào mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam; Mừng Đảng mừng xuân; Quốc tế Phụ nữ Mỗi hoạt động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thu hút tham gia tập thể - Trong học sinh: phát động nhiều phong trào học tập rèn luyện thể dục thể thao nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nhiệt tình học sinh Qua hoạt động, tổ chức chu đáo làm tăng tinh thần đoàn kết, tạo động lực phấn khởi cho tập thể Khơi dậy lửa nhiệt tình giữ lửa thời điểm * Nội dung 5: chi ủy chi phải đầu vận động tập thể tham gia vào cơng xã hội hóa giáo dục Bởi phong trào nhà trường phát động cần kinh phí tổ chức khen thưởng kịp thời Có thu hút tham gia nhiệt tình tập thể, tạo động lực mạnh mẽ khích lệ tinh thần tập thể Chỉ riêng năm học 2016 – 2017, tập thể nhà trường vận động 3000 tập, 100 bút, xe đạp, 77 600 000 đồng So với trường khác số nhỏ, trường tuổi đời chưa qua năm, với 12 lớp số lí trưởng phấn đấu tập thể vững mạnh 3.3 Khả áp dụng giải pháp Sáng kiến áp dụng triển khai nhân rộng chi trường học khác để xây dựng 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp Từ năm học 2016 – 2017, chi ủy chi quan tâm đầu tư vào công tác tuyên giáo, bầu khơng khí tâm lí tập thể có nhiều chuyển biến tích cực: khơng có đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tiêu nhà trường đạt vượt, khơng có học sinh bị đưa hội đồng kỹ luật, tỉ lệ học sinh xếp hạnh kiểm tốt tăng năm học trước 3.5 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: 3.6 Những thông tin cần bảo mật: không 3.7 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: không 3.8 Tài liệu kèm theo gồm: không ... nâng cao hiệu công tác tuyên giáo chi nhà trường cho Ban chi ủy, thực công tác tuyên truyền thuyết phục đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh chi ủy phân công + Chi trường Trung học phổ thông...+ Công việc tuyên giáo chi ủy chi trường học nhiều, khơng có giải pháp phù hợp kịp thời cơng việc tiến triển chậm hiệu quả, đơi có tác dụng ngược chi u gây đoàn kết chi lẫn quan Tại chi ủy chi. .. ủy chi phân công cán bộ, đảng viên phụ trách công tác tuyên giáo Cùng với đồng chí chi ủy viên lực lượng “nổi” lực lượng “ngầm” tham gia vào công tác tuyên tuyền lúc mà chi ủy phân công * Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm công tác tuyên giáo tại chi bộ trường học , skkn một số kinh nghiệm công tác tuyên giáo tại chi bộ trường học

Từ khóa liên quan