TIỂU LUẬN HAI PHƯƠNG PHÁP sản XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG dư TRONG tác PHẨM tư bản của c

16 111 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 10:30

Tiểu luận khái quát hai phương pháp sản suất giá trị thặng dư trình bày trong Bộ tư bản của C.Mác. Liên hệ vận dụng ở Việt NamTác phẩm “Tư Bản” là công trình đồ sộ nhất và đặc trưng nhất của C.Mác. Dưới góc độ Kinh tế Chính trị, Tác phẩm “Tư Bản” đã phát hiện và trình bày nhiều nguyên lý, quy luật kinh tế nền tảng như: Quy luật sản xuất và lưu thông hàng hóa, quy luật sản xuất giá trị thặng dư, lợi nhuận, lợi tức, địa tô…đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và mang ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn. MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG TRANG Khái quát tác giả tác phẩm “Tư bản” 1.1 Khái quát Tác giả 1.2 Quá trình hình thành tác phẩm “Tư bản” Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trình bày tác phẩm “Tư bản” 2.1 Vị trí nội dung hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tác phẩm Tư 2.2 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 2.3 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối 2.4 Sự sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị 11 thặng dư tương đối Một số ý nghĩa rút từ nghiên cứu hai phương pháp sản xuất 12 giá trị thặng dư KẾT LUẬN 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG TÁC PHẨM TƯ BẢN CỦA C MÁC VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỞ ĐẦU Tác phẩm “Tư Bản” cơng trình đồ sộ đặc trưng C.Mác Dưới góc độ Kinh tế Chính trị, Tác phẩm “Tư Bản” phát trình bày nhiều nguyên lý, quy luật kinh tế tảng như: Quy luật sản xuất lưu thơng hàng hóa, quy luật sản xuất giá trị thặng dư, lợi nhuận, lợi tức, địa tô…đến giữ nguyên giá trị mang ý nghĩa thực tiễn vô to lớn Qua nghiên cứu môn học Tác phẩm Tư Bản, thân nhận thấy cơng trình khoa học vĩ đại, có nội dung rộng bao hàm triết học, kinh tế trị học chủ nghĩa xã hội Khoa học Do đó, khơng thể sớm chiều đọc hết, nghiên cứu sâu tất nội dung tác phẩm “Tư bản” Tuy nhiên, nội dung liên quan tới phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nội dung mang tính thời phản ánh rõ nét chất bóc lột sản xuất Tư chủ nghĩa từ đời Do vậy, cá nhân em sau học môn Tác phẩm tư xin lựa chọn nội dung: “Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tác phẩm “Tư bản” C Mác ý nghĩa vấn đề nghiên cứu” làm nội dung thu hoạch NỘI DUNG Khái quát tác giả tác phẩm “Tư bản” 1.1 Khái quát Tác giả Các Mác (Karl Marx) - vĩ nhân kiệt xuất lịch sử nhân loại, Người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, nhà triết học, nhà kinh tế học lỗi lạc, lãnh tụ thiên tài giai cấp vô sản tồn giới Ơng sinh ngày 05 tháng năm 1818 thành phố Tơriơ (phía Tây nước Đức) gia đình luật sư Heinrich Marx - gia đình trí thức lớn Năm mười hai tuổi (1830) Các Mác vào học trường trung học Tơriơ Sức học Các Mác thuộc loại giỏi, đặc biệt Các Mác bật lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo Mùa thu năm 1835, C.Mác tốt nghiệp trường trung học, tháng mười năm1835, C.Mác vào trường đại học tổng hợp Bonn để học luật Sau theo lời khuyên bố Các Mác tiếp tục học trường Đại học Tổng hợp Berlin Ở đây, năm 1836, với việc học luật học, sử học ngoại ngữ, Các Mác bắt đầu sâu nghiên cứu triết học Mùa xuân 1837, Các Mác bắt đầu nghiên cứu kỹ tác phẩm triết Hê-ghen, sang năm 1839 sâu vào nghiên cứu triết học, suốt năm 1839 phần đầu năm 1840 C Mác tập trung nghiên cứu vấn đề lịch sử triết học Cổ đại Ngày 15 Tháng năm 1841, 23 tuổi, Các Mác nhận Tiến sĩ triết học Lần đầu tiên, Các Mác gặp Ph Ăng-ghen vào cuối tháng 11 năm1842, Ph Ăng-ghen đường sang Anh ghé thăm ban biên tập tờ Rheinische Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh) Mùa hè năm 1844, Ph Ăng-ghen đến thăm Các Mác Pa-ri Hai ông trở thành bạn chung lý tưởng, quan điểm tất vấn đề lý luận thực tiễn Theo yêu cầu Chính phủ Vương quốc Phổ, Chính phủ Pháp trục xuất Các Mác vào tháng năm1845, Các Mác rời Pa-ri đến Brussel (Bỉ), sau Ph Ăng-ghen đến gặp Các Mác, hai ơng lại tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Sau cách mạng năm 1848 Pháp nổ ra, Chính phủ Bỉ trục xuất Các Mác Ông lại đến Pa-ri, Tháng tư năm 1848, Các Mác với Ph Ăng-ghen đến Kioln, Mác trở thành Tổng biên tập tờ Nhật báo tỉnh Ranh Năm 1849 Chính phủ Phổ đóng cửa tờ báo trục xuất Các Mác, ông lại đến Pa-ri Tháng Tám 1849, từ Pa-ri Các Mác đến Luân-đôn sống đến cuối đời Các Mác qua đời ngày 14 Tháng năm 1883 Ln-đơn 1.2 Q trình hình thành tác phẩm “Tư bản” - Tư tác phẩm thiên tài C.Mác Để viết tác phẩm chủ yếu mình, C.Mác làm việc suốt thời gian bốn chục năm, từ đầu năm 40 thể kỷ XIX đến cuối đời ông - C.Mác bắt tay vào việc nghiên cứu khoa kinh tế trị cách có hệ thống từ cuối năm 1843 Pa-ri Những cơng trình nghiên cứu ông lĩnh vực phản ánh vào tác phầm “Bản thảo triết học kinh tế năm 1844”, “Hệ tư tưởng Đức”, “Sự khốn triết học”, “Lao động làm thuê tư bản”, “Tuyên ngơn Đảng cộng sản”, v.v - C.Mác tiếp tục cơng trình nghiên cứu kinh tế Ln Đơn, nơi ơng bị bắt buộc di cư đến tháng năm 1849 Ở ông nghiên cứu cách sâu sắc toàn diện lịch sử kinh tế quốc dân kinh tế nước khác thời ông, nước Anh, nước cổ điển chủ nghĩa tư lúc - Từ tháng năm 1857 đến hết tháng năm 1858, C.Mác soạn thảo với khối lượng gần 50 tờ in; gần sơ thảo “Tư bản” sau - Tháng 11 năm 1857, C.Mác soạn đề cương cho tác phẩm mình, đề cương sau chi tiết hóa xác hóa thêm cách Cơng trình ơng chia thành quyển, “Tư nói chung” lại chia thành phần nhỏ: 1) Quá trình sản xuất tư bản, 2) Q trình lưu thơng tư 3) Sự thống hai đó, hay tư lợi nhuận, lợi tức Điều đáng ý từ phân chia nhỏ lại sở để C.Mác phân chia toàn tác phẩm thành ba tập tương ứng “Tư bản” - Tháng năm 1861, C.Mác bắt đầu viết thảo lớn kết thúc thảo vào năm 1863 Với khối lượng lớn gần 200 tờ in, gồm 23 quyền vở, thảo đặt tên giống sách năm 1859 “Góp phần phê phán khoa kinh tế trị” - Tháng năm 1867, tập I “Tư bản” đời Sau C.Mác tiếp tục xem lại tập phải chuẩn bị cho lần in tiếng Đức cho dịch tiếng nước ngồi Ơng sửa chữa lại nhiều đoạn in lần thứ hai (1872) - Sau C.Mác hai tập “Tư bản” Ph.Ăng-ghen đưa in xuất Tập thứ hai vào năm 1885 tập thứ ba vào năm 1894, việc Ph.Ăng-ghen cống hiến vô giá vào kho tàng chủ nghĩa công sản khoa học - Sau đó, Ph.Ăng-ghen biên tập dịch tiếng Anh tập I “Tư bản” (xuất năm 1887), chuẩn bị để xuất lần thứ ba (1883) lần thứ tư (1890) I “Tư bản” tiếng Đức nhiều thứ tiếng khác - Quyển IV “Các học thuyết giá trị thặng dư” C.Mác Cau -ski xuất lần năm 1905 - 1910 Những Cau-ski xuất nhiều thiếu sót chất lượng, chí có chỗ sai lầm bóp méo ngun Vì vậy, đến năm 1954 - 1961 sở thẩm tra tỷ mỷ xác minh rõ bản, Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô chuẩn bị xong năm 1962 cho mắt IV sát so với nguyên cảo C.Mác Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trình bày tác phẩm “Tư bản” 2.1 Vị trí nội dung hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tác phẩm Tư Nội dung hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là: sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tương đối C Mác trình bày Tác phẩm Tư Bản nằm ở: Quyển thứ nhất: Quá trình sản xuất Tư bản, Tập III(theo biên tập xuất Nhà xuất Sự thật – 1975) Chiếm phần lớn nội dung Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết giá trị thặng dư trình bày từ phần II đến Phần V gồm 13 chương đó, có 12 chương trình bày hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư từ chương V đến chương XVI Nội dung hai phương pháp sản xuất gái trị thặng dư, biên tập lại nằm Mác – Ăng Ghen toàn tập, tập 23 cụ thể sau: Phần thứ Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối trình bày từ chương V đến chương IX( từ trang 265 đến 452) Phần thứ Sản xuất giá trị thặng dư tương đối từ chương X đến chương XIII( từ trang 453 đến 716) Phần thứ Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư tương đối từ chương XIV đến chương XVI( từ trang 717 đến 753) Còn theo Biên tập Nhà xuất thật năm 1975 nội dung hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nằm Quyển thứ nhất: Quá trình sản xuất tư – Tập III Như vậy, nội dung quan trọng Bộ tư Mác, làm sở tiền đề để Các Mác làm rõ chất bóc lột phương thức bóc lột giá trị thặng dư sản xuất Tư bản, mâu thuẫn giai cấp bóc lột giai cấp tư sản với giai cấp bị bóc lột giai cấp vơ sản 2.2 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Nội dung phương pháp sản xuất giái trị thặng dư tuyệt đối Các Mác trình bày phần thứ phần thứ 5, với việc từ phân tích trình lao động trình làm tăng giá trị tới tư bất biến tư khả biến, tỷ suất giá trị thặng dư ngày lao động cuối tỷ suất giá trị thặng dư khối lượng giá trị thặng dư Qua cách trình bày vậy, Các Mác bước làm rõ chất sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, cách thức để thực hệ lụy nảy sinh từ việc sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối… Đầu tiên C.Mác nghiên cứu trình lao động tiêu dùng sức lao động, q trình lao động Bên cạnh chất chung trình lao động, C.Mác rõ hai đặc trưng trình lao động tư chủ nghĩa với tư cách trình nhà tư tiêu dùng sức lao động: “Người công nhân lao động kiểm soát nhà tư bản, lao động thuộc nhà tư bản… thứ hai: sản phẩm sở hữu thuộc nhà tư bản, người sản xuất trực tiếp, khơng phải người cơng nhân”.1 Từ đó, C Mác vào phân tích q trình sản xuất với tư cách trình tạo giá trị C Mác lấy ví dụ q trình sản xuất sợi Và nhờ sức lao động có đặc tính làm nguồn sinh giá trị, lại sinh giá trị lớn thân nó, phục vụ đặc biệt mà nhà tư mong chờ nó2 Nhờ lưu thơng mà nhà tư mua sức lao động thị trường để tiến hành sản xuất Nhưng việc làm tăng giá trị lại diễn lĩnh vực sản xuất Sđd, tr.277 Sđd, tr.289 – 290 Từ đó, C.Mác so sánh q trình tạo giá trị trình làm tăng giá trị; trình tạo giá trị trình lao động rút kết luận: “Với tư cách thống trình lao động trình tạo giá trị trình sản xuất trình sản xuất hàng hóa; với tư cách thống trình lao động trình làm tăng giá trị trình sản xuất trình sản xuất tư chủ nghĩa, hình thái tư chủ nghĩa sản xuất hàng hóa”3 Tiếp theo Các Mác nghiên cứu tư bất biến tư khả biến để rõ phận tư tạo giá trị thặng dư, qua rõ nhà tư bóc lột tồn giai cấp cơng nhân hình thức phận tư khả biến Khi trình bày vai trò khác mà nhân tố khác trình lao động đóng góp hình thành giá trị sản phẩm, thực tế vạch rõ chức phận cấu thành khác tư trình làm tăng giá trị thân Và từ phân tích đó, C.Mác đặt tên cho phận tư Bộ phận tư biến thành tư liệu sản xuất, không thay đổi đại lượng giá trị q trình sản xuất C.Mác gọi phận bất biến tư bản, hay tư bất biến Bộ phận tư biến thành sức lao động lại thay đổi giá trị q trình sản xuất, khơng tái sản xuất vật ngang giá với thân nó, mà sản xuất giá trị thặng dư, từ đại lượng bất biến, phận lại không ngừng chuyển hóa thành đại lượng khả biến C.Mác gọi phận khả biến tư bản, hay tư khả biến Tuy nhiên, theo C.Mác, khái niệm tư bất biến khơng có nghĩa giá trị phận cấu thành bất biến Giá trị nguyên liệu, máy móc…được dùng sản xuất thay đổi lên xuống không chúng chuyển nhiều giá trị mà có vào sản phẩm Trong phần Các Mác nghiên Tỷ suất giá trị thặng dư tập chung vào nội dung là: Mức độ bóc lột sức lao động, hay mức độ nhà tư bóc lột người công nhân; biểu giá trị sản phẩm phần tỷ lệ sản phẩm; phê phán “giờ cuối cùng” xê ni ô; sản phẩm thặng dư, trọng tâm làm rõ tỷ suất giá trị thặng dư, tỷ suất giá trị thặng Sđd, tr.294 – 295 dư biểu xác mức độ nhà tư bóc lột người cơng nhân, đồng thời sở để nhận thức giải vấn đề C.Mác rõ mục đích định sản xuất tư chủ nghĩa, mức độ giàu có vậy, khơng phải đo lượng tuyệt đối sản phẩm mà lượng tương đối sản phẩm thặng dư Và tổng số lao động cần thiết lao động thặng dư hợp thành đại lượng tuyệt đối thời gian lao động người công nhân – tức ngày lao động (working day) Nhà tư ln ln thèm khát lao động thặng dư, ln tìm cách kéo dài thời gian ngày lao động Anh ta dựa vào quy luật trao đổi để biện hộ tận dụng tối đa hàng hóa sức lao động mà mua Coa thể nói, chiếm đoạt lao động thặng dư có từ lâu, từ xã hội hình thành phận người chiếm độc quyền tư liệu sản xuất Tuy nhiên, hình thái chiếm đoạt lao động thặng dư phương thức sản xuất phong kiến chiếm hữu nô lệ dễ nhận thấy, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa khó nhận thấy điều C.Mác rằng: lao động thặng dư chủ nghĩa tư che giấu, khó nhận thấy nhập với lao động cần thiết Tuy nhiên thực tế Các Mác lòng tham vơ đáy Giai cấp tư sản việc kéo dài ngày lao động nhằm sản xuất nhiều giá trị thặng dư tuyệt đối tàn khốc: công nhân ngành công nghiệp phải lao động 13-14 điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, cộng thêm với lao động phụ ngày chủ nhật Công nhân ngành đường sắt phải làm việc 14, 18, 20 giờ, số trường hợp đặc biệt kéo dài 40 - 50 khơng nghỉ…Những ví dụ minh chứng cho bóc lột tàn bạo mà giai cấp tư sản thực giai cấp cơng nhân Anh Để bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối, việc kéo dài ngày lao động, giai cấp tư sản tìm cách tổ chức lại q trình sản xuất làm ca kíp, chế độ làm việc luân phiên… Vì mặt sinh lý khơng thể bòn rút sức lao động người suốt ngày, đêm được, muốn vượt chướng ngại sinh lý đó, người ta cần phải thay phiên sức lao động.Và cách tổ chức sản xuất trở thành phổ biến cơng xưởng nước Anh số nước tư khác Với cách thức vậy, nhà tư trì hoạt động sản xuất liên tục 24/24 ngày, ngày tuần Người lao động thuộc đủ giới tính, lứa tuổi: đàn ơng, đàn bà; người lớn, trẻ em bị lôi vào guồng máy làm việc đó, đặc biệt ngành cơng nghiệp nặng C.Mác đưa nhiều dẫn chứng tàn bạo nhà tư việc sử dụng lao động trẻ em công xưởng nước Anh Chính bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối mang tính chất tàn bạo làm cho giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh cho ngày lao động bình thường, làm cho mâu thuẫn lòng xã hội Tư hình thành ngày trở nên gay gắt 2.3 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối Nội dung phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối trình bày phần thứ thứ Mác – Ăng Ghen toàn tập tập 23 Ở nội dug Mác tập trung làm rõ khái niệm sản xuất giá trị tặng dư tương đối, luận giải phát triển chủ nghĩa tư công nghiệp qua giai đoạn: Hiệp tác; cơng trường thủ cơng; đại cơng nghiệp khí Qua làm rõ chất, q trình hình thành phát triển phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối gắn liền với yếu tố phát triển kỹ thuật, khoa học công nghệ sản xuất, bóc lột tinh vi hơn, khó thấy hơn… Trước hết khái niệm giá trị thặng dư tương đối C.Mác rằng, việc kéo dài số lao động thặng dư tương ứng với việc rút ngắn số lao động cần thiết Cái thay đổi độ dài ngày lao động mà phân chia lao động thành lao động cần thiết lao động thặng dư Khi độ dài ngày lao động có sẵn thời gian lao động thặng dư kéo dài thời gian lao động cần thiết bị rút ngắn Từ đó, C.Mác gọi “giá trị thặng dư sản xuất cách kéo dài ngày lao động giá trị thặng dư tuyệt đối; trái lại, giá trị thặng dư có rút ngắn thời gian lao động cần thiết thay đổi tương ứng tỷ lệ hai phận cấu thành ngày lao động, tơi gọi giá trị thặng dư tương đối”4 Sđd, tr.458 Nhưng giá trị thặng dư tương đối tỷ lệ thuận với phát triển sức sản xuất lao động, giá trị hàng hóa lại hạ xuống tỷ lệ nghịch với phát triển Như trình vừa làm cho hàng hóa rẻ đi, vừa làm tăng giá trị thặng dư chứa đựng hàng hóa Chính điều giải bí ẩn nhà tư quan tâm đến việc sản xuất giá trị trao đổi, lại không ngừng hạ thấp giá trị trao đổi hàng hóa xuống Từ C.Mác kết luận, sản xuất tư chủ nghĩa, tiết kiệm lao động cách phát triển sức sản xuất lao động, mục đích nhằm rút ngắn ngày lao động Nó nhằm mục đích giảm bớt số thời gian lao động cần thiết để sản xuất lượng hàng hóa định Và trình phát triển sức sản xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa trình làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối Đó q trình lịch sử lâu dài trải qua giai đoạn phát triển mối tương quan, tác động qua lại lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Để minh chứng cho điều đó, C.Mác luận giải phát triển chủ nghĩa tư công nghiệp qua giai đoạn: Hiệp tác; công trường thủ công; đại công nghiệp khí Hiệp tác: Trong xã hội tư bản, quyền lực tư bản, hiệp tác trở thành cơng cụ để bóc lột, hình thức sản xuất giá trị thặng dư tương đối C.Mác cho rằng: ''một mặt, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa tất yếu lịch sử để biến trình lao động thành trình xã hội, mặt khác, hình thức xã hội q trình lao động lại phương pháp mà tư dùng để bóc lột q trình cách có lợi cách nâng cao sức sản xuất trình đó''5 Sự phân cơng lao động cơng trường thủ công CMác viết:'' Sự phân công lao động công trường thủ công phương pháp đặc biệt để sản xuất giá trị thặng dư tương đối, hay đẩy mạnh việc tự tăng thêm giá trị tư lưng cơng nhân Nó khơng phát Sđd, tr.486 10 triển sức sản xuất xã hội lao động cho nhà tư khơng phải cho cơng nhân mà phát triển sản xuất đường làm què quặt người công nhân cá biệt Nó tạo điều kiện cho tư thống trị lao động Vì vậy, mặt, tiến lịch sử yếu tố tất yếu phát triển kinh tế xã hội, mặt khác, lại thủ đoạn bóc lột văn minh tinh vi''6 Máy móc đại cơng nghiệp C.Mác khẳng định: “Khơng nghi ngờ nữa, luật pháp tước bỏ vĩnh viễn khả tư kéo dài ngày lao động, xu hướng tư muốn bù lại cho cách nâng cao cường độ lao động cách có hệ thống biến cải tiến máy móc thành thủ đoạn để bóp nặn sức lao động nhiều hơn”7 xu hướng tiếp tục Đại công nghiệp công trường thủ công, thủ công nghiệp lao động nhà làm cho mâu thuẫn hai giai cấp xã hội tư tăng cao từ xảy tình trạng đấu tranh cơng nhân với máy móc 2.4 Sự sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư tương đối Nội dung Các Mác trình bày phần thứ gồm chương từ chương XIV đến chương XVI Theo C.Mác, sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối việc kéo dài ngày lao động điểm mà người công nhân sản xuất vật ngang giá với giá trị sức lao động, nhà tư chiếm lấy phần lao động thặng dư Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối tạo thành sở chung chế độ tư chủ nghĩa điểm xuất phát sản xuất giá trị thặng dư tương đối Trong việc sản xuất giá trị thặng dư tương đối ngày lao động chia làm hai phần gồm lao động cần thiết lao động thặng dư Để kéo dài lao động thặng dư người ta rút ngắn lao động cần thiết phương pháp cho phép sản xuất vật ngang giá với tiền công thời gian Việc sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối gắn với độ dài ngày lao động; việc sản Sđd, tr.529 Sđd, Tr 598 11 xuất giá trị thặng dư tương đối đòi hỏi phải cách mạng hóa đến tận gốc trình kỹ thuật lao động Do để sản xuất giá trị thặng dư tương đối giả định phải có phương thức sản xuất đặc thù tư chủ nghĩa với phương pháp, phương tiện điều kiện thân nó, phương thức phát sinh phát triển cách tự phát sở lệ thuộc lao động vào tư bản8 Trên quan điểm khác giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư tuyệt đối nói chung ảo tưởng Giá trị thặng dư tương đối tuyệt đối đòi hỏi phải kéo dài tuyệt đối ngày lao động thời gian lao động cần thiết cho sinh tồn người công nhân Giá trị thặng dư tuyệt đối tương đối đòi hỏi phải phát triển suất lao động cho phép giới hạn thời gian cần thiết vào phần ngày lao động Sự khác hai phạm trù thể cần phải nâng cao tỷ suất thặng dư nói chung Khi giả định sức lao động trả theo giá trị phải lựa chọn hai trường hợp: sức sản xuất lao động cường độ bình thường cho sẵn, tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên cách kéo dài tuyệt đối ngày lao động; mặt khác, với giới hạn cho sẵn ngày lao động tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên cách thay đổi đại lượng tương đối phận cấu thành ngày lao động, tức lao động cần thiết lao động thặng dư, tức phải thay đổi suất lao động cường độ lao động, tiền công không hạ xuống giá trị sức lao động Một số ý nghĩa rút từ nghiên cứu hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Hiện nước TBCN phát triển mức sống đa số công nhân nâng cao trước nhiều, khơng người lao động mua cổ phiếu, xuất tầng lớp trung lưu đông đảo…đã tạo điều kiện thực tiễn cho nhiều quan điểm phê phán học thuyết giá trị thặng dư C.Mác Họ cho lý luận giá trị thặng dư C.Mác thời đại cơng nghiệp khí với lao Sđd, Tr 719 – 720 12 động thủ công chủ yếu lao động thể lực, sử dụng bắp chính, hàng hóa hàng hóa vật thể, sản phẩm nghành sản xuất vật chất cơng nghiệp, nơng nghiệp… Ngày lao động trí tuệ, lao động quản lý trở thành hình thức lao động có vai trò lớn; khu vực dịch vụ, hàng hóa phi vật thể, vơ hình chiếm tỷ trọng lớn kinh tế lý luận giá trị thặng dư C.Mác khơng Khi nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư tương đối ta thấy rõ nhờ ứng dụng tiến kỹ thuật, tăng sức sản xuất lao động trước hết ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sinh hoạt, với độ dài ngày lao động không đổi, thời gian lao động tất yếu rút ngắn lại, thời gian lao động thặng dư tăng lên, nhờ tăng khối lượng giá trị thặng dư tương đối, chí rút ngắn ngày lao động mà thu khối lượng giá trị thặng dư nhiều trước Từ đó, đời sống người lao động cải thiện, mức độ bóc lột lao động khơng cơng lại tăng trước C.Mác dự báo, khoa học trở thành lực lựơng sản xuất trực tiếp, nhờ khoa học kỹ thuật người ngày giải phóng khỏi lĩnh vực trực tiếp sản xuất mà làm chức điều khiển trình sản xuất Những dự báo thời đại ngày xác nhận với lao động thể lực, lao động trí tuệ, lao động quản lý nguồn gốc tạo giá trị thặng dư Hiện tượng người lao động có cổ phiếu, người lao động nhận phần giá trị thặng dư họ tạo thông qua sách xã hội nhà nước tượng vượt quan hệ tư lao động, mầm mống quan hệ kinh tế Tuy nhiên ngày quan hệ chưa thể làm thay đổi chất CNTB Trong xã hội tư nay, theo đuổi lợi nhuận mục tiêu động lực tư thu khối lượng lợi nhuận khổng lồ giá trị thặng dư lao động làm thuê tạo Như vậy, dù đời sống công nhân nước TBCN phát triển nâng cao trrước nhiều, quan hệ bóc lột giá trị thặng dư tồn Trước đây, đối lập cách máy móc CNXH với CNTB thịnh hành quan điểm cho CNXH, chí thời kỳ qua độ lên CNXH, 13 khơng kinh tế hàng hóa, khơng kinh tế thị trường (trình độ phát triển cao kinh tế hàng hóa), khơng phạm trù giá trị giá trị thặng dư Ngày nay, trải qua thực tiễn nhận thức rõ rằng: “ Sản xuất hàng hóa khơng đối lập với CNXH, mà thành tựu phát triển văn minh nhân loại, tồn khách quan, cần thiết cho công xây dựng CNXH CNXH xây dựng ”(ĐCSVN, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ VIII, Nxb CTQG, H, 1996, tr97.) Tồn sản xuất hàng hóa, tất nhiên tồn quy luật giá trị, từ lại nẩy sinh câu hỏi “Vậy CNXH có phạm trù giá trị thặng dư không?” Trong “Phê phán cương lĩnh Gô-ta”, C.Mác nhận định: xã hội giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản, hay gọi CNXH, vừa thoát thai từ xã hội TBCN, xã hội, phương diện - kinh tế, đạo đức, tinh thần - mang dấu vết xã hội cũ mà lọt lòng ra” V.I.Lênin cho rằng: “chúng ta khơng thể hình dung thứ CNXH khác CNXH dựa tất học mà văn minh lớn CNTB thu được”( Lênin toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr334) Một xã hội XHCN mang dấu vết kinh tế xã hội TBCN kế thừa thành tựu văn minh lớn mà CNTB thu tồn sản xuất lưu thơng hàng hóa tất yếu Trong xã hội này, người lao động lệ thuộc vào phân cơng lao động xã hội, đối lập lao động chân tay lao động động trí óc; lao động phương tiện để sinh sống chưa trở thành nhu cầu bậc người, sức sản xuất xã hội chưa đạt đến mức cải tuôn dạt để phân phối theo nhu cầu, nên phải đường vòng thực phân phối thơng qua trao đổi hàng hóa Ở Việt Nam qua thực tiễn 30 năm đổi mới, với phát triển thành phần kinh tế, tiềm lực kinh tế đất nước không ngừng tăng lên, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, đồng thuận xã hội tăng lên, an ninh trị ổn định, uy tín nước ta trường quốc tế tăng cao, nhân dân ta ngày phấn khởi, tin tưởng vào đường lối kinh tế Đảng Tuy nhiên, bên 14 cạnh thành tựu hội khó khăn, nguy thách thức nhiều Điều cho thấy cần phải qn triệt tốt tư tưởng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Và việc tồn thị trường hàng hóa sức lao động vấn đề bóc lột hồn cảnh nước ta pháp luật xã hội thừa nhận diện thật khách quan hiển nhiên KẾT LUẬN Tư tác phẩm thiên tài chủ nghĩa Mác Để viết tác phẩm chủ yếu Mác làm việc suốt thời gian bốn chục năm, từ đầu năm 40 thể kỷ XIX đến cuối đời ông Đến nay, giá trị tác phẩm nguyên tính lý luận thực tiễn sâu sắc Việc nghiên cứu tồn diện nội dung tác phẩm nói chung nghiên cứu hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nói riêng có ý nghĩa to lớn Là khoa học quan trọng để nhìn nhận, đánh giá Chủ nghĩa Tư giai đoạn điều chỉnh thích nghi Đồng thời Chính đảng vơ sản có Đảng ta vận dụng vào q trình xây dựng đường lối đổi kinh tế, đặc biệt xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Chúng ta học hỏi chủ nghĩa tư việc ứng dụng thành tựu khoa học cơng nghệ trình độ quản lý vào việc tăng sản phẩm thặng dư cho sản xuất xã hội chủ nghĩa Đồng thời có biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích người lao động cơng ty tư nhân, cơng ty có vốn đầu tư nước ngoài… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 C.Mác & PH.Ăng ghen, Toàn tập, tập 23, 24, 25, 26 Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1993, 1994 Nguyễn Minh Khảo, Bùi Ngọc quỵnh, Tìm hiểu tác phẩm Tư C.Mác, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 2013 Tư – Phê phán khoa kinh tế trị, Tập I, II, III Nxb thật, Hà nội 1975 Tập giảng: Giới thiệu tác phẩm “Tư bản”(Dùng cho đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên nghành Kinh tế trị), Hà nội 2016 Ebook C.Mác & PH.Ăng ghen, Toàn tập, tập 23, 24, 25 Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2002 16 .. .HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG T C PHẨM TƯ BẢN C A C M C VÀ Ý NGHĨA C A VẤN ĐỀ NGHIÊN C U MỞ ĐẦU T c phẩm Tư Bản c ng trình đồ sộ đ c trưng C. M c Dư i g c độ Kinh tế Chính... 1962 cho mắt IV sát so với nguyên c o C. M c Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trình bày t c phẩm Tư bản 2.1 Vị trí nội dung hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư t c phẩm Tư Nội... dung hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là: sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tư ng đối C M c trình bày T c phẩm Tư Bản nằm ở: Quyển thứ nhất: Quá trình sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN HAI PHƯƠNG PHÁP sản XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG dư TRONG tác PHẨM tư bản của c, TIỂU LUẬN HAI PHƯƠNG PHÁP sản XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG dư TRONG tác PHẨM tư bản của c

Từ khóa liên quan