VẤN ĐÁP HÀNH CHÍNH

10 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2019, 15:02

Đề 1: phươg pháp cưỡng chế đc áp dụng có hvi vphc câu2: a, cán bợ, cơng chức phải thực hiện theo qui đjnh pl về cán bợ cơg chức cán bộ công chức Sai, khoản điều 19 Luật CBCC b, tổ chức xã hội nghề nghjệp tổ chức gồm nhữg người nghề nghjệp giúp đỡ hoạt đợng hợi Sai, phải nhà nước sáng kiến thành lập hoạt động theo quy định NN Đề 2: phân tích nguyên tắc quản lí theo ngành, chức kết hợp với quản lí theo địa phương Đ/S a.không phải trường hợp kỉ luật vi phạm hành đểu phải thành lập hội đồng kỉ luật Đúng, trường hợp cán bộ, công chức bị phạt tù mà không hưởng án treo b.biện pháp xử lí hành khác áp dụng có vi phạm hành xảy Sai, trường hợp đưa trẻ 12t vào trường giáo dưỡng đưa người tâm thần vào sở chữa bệnh câu hỏi thêm t theo thứ tự là: khái niệm vi phạm hành phương pháp điểu chỉnh luật hành đối tượng điều chỉnh luật hành quốc tịch gì? khái niệm người nước ngồi xđ quốc tịch cấu thành vi phạm hành hình thức quản lí hành nhà nước phương pháp quản lí hành nhà nước Đề 3: So sánh quan hành nhà nước có thẩm qùn chung với quan hành nhà nước có thẩm quyền chuyên môn a) Việc xử phạt người từ đủ 14t đến 16t vi phạm hành áp dụng thủ tục đơn giản Sai, trường hợp phát vi phạm phương tiện kỹ thuật – nghiệp vụ b) Tất người hoạt động bộ máy nhà nước, đơn vị nghiệp công lập đều viên chức Sai, cơng chức Đề chủ thể vi phạm hành 2.trong trường hợp chủ thể có thẩm quyền: a.áp dụng biện pháp cưỡng chế hành khơng vi phạm hành chính? Khi cần cưỡng chế nhằm đảm bảo lợi ích chung cho xã hội, bảo vệ trật tự quản lí hành trước vi phạm hành xảy (cách ly người bệnh, giải toả mặt bằng…) b.Tuyển dụng cơng chức hình thức xét tuyển Khoản 2, điều 37, Luật CBCC 2008: Người có đủ điều kiện quy định khoản Điều 36 Luật cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tuyển dụng thơng qua xét tuyển Đề 5: Phân tích khái niệm tở chức xã hội a Cán bộ, công chức không chấp hành chủ trương, sách Đảng có phải hành vi vi phạm pháp luật không? Không, vi phạm điều lệ Đảng b Biện pháp tịch thu tang vật vi phạm hành áp dụng đợc lập ( khơng cần áp dụng vs hp ) Có thể, trường hợp phát vi phạm hành trường khơng có chủ thể vi phạm hành mà có tang vật vi phạm hành Đề 9: 1/Đối tượng điều chỉnh luật hành 2/ Khi quan có thẩm qùn quyết định a/Phạt cảnh cáo Điều 13, PL 2002: Cảnh cáo áp dụng cá nhân, tổ chức vi phạm hành nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hành vi vi phạm hành người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi thực Cảnh cáo định văn b/ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu Khi cần áp dụng biện pháp nhằm khắc phục hậu vi phạm hành để lại thực tế… Đề 10: hình thức áp dụng quy phạm pháp luật a, người bị truy cứu tnhs xin thơi việc Được, có dc xin có giải hay khơng quan có thẩm quyền b, quan hệ pháp luật quan hành tham gia đều quan hệ pháp luật hành Sai, qh pl dân (thuê trụ sở) Đề 11: câu phân biệt quyết định hành với văn ng̀n luật hành câu tở chức xã hợi đều có điều lệ Sai, tổ dân phố khơng có điều lệ câu : trách nhiệm vật chất cán bộ công chức 2.Đ/S a quan hành đều tở chức hoạt động theo nguyên tắc chiều Sai, CQHC TW k có b cưỡng chế hành ln áp dụng với chủ thể vi phạm pl hành Sai, đưa vào trường giáo dưỡng chủ thể thường sử dụng quyền lực nhà nước một số trường hợp cụ thể Đúng, dc NN trao quyền Đề 12: Phân biệt qlý NN qlý HCNN a Tất ng bộ máy qlý, lđạo đvị snghiệp công lập CC Sai, viên chức quản lý b Thủ tục HC quan HCNN tiến hành Sai, CQ khác (TAND…) Đề 13! Các hình thức xử phạt xử phạt vi phạm hành (Trong pháp lệnh có hết).:)) a Ng̀n luật hành đều ban hành theo thủ tục hành Sai (Lấy ví dụ hiến pháp nguồn đc ban hành theo thủ tục lập pháp) b Các quan nhà nước đều có quyền quản lý hành nhà nước Đúng, quản lý nội Đề 14: Phân biệt viên chức với cán bợ, cơng chức Cá nhân 14 t̉i tham gia số quan hệ pháp luật hành chính? Đúng, trg hợp đưa vào trường giáo dưỡng Chủ thể quản lí hành nhà nước đờng thời chủ thể quản lí nhà nước? Đúng, (Nêu lý thuyết quản lý nhà nước vs quản lý hcnn lý giải quản lý nhà nước bao hàm quản lý hcnn) Đề 15 Phương pháp điều chỉnh luật hành phạt tiền người từ 14t đến 16t vi phạm hc xử phạt 1/2 mức phạt tiền so vs người thành niên vi phạm trường hợp? Sai, từ đủ 14 đến 16 phạt cảnh cáo Luật viên chức thành lập th+eo thủ tục hành chính? Sai, thủ tục lập pháp Đề16: Câu 1: Phân biệt quản lý NN quản lý HC NN Câu 2: Đúng sai chả biết =)) a Mọi cá nhân đều có lực PL HC Sai, lực PL HC khả hưởng quyền phải thực nghĩa vụ theo quy định PL VD Luật CBCC quy định cá nhân CBCC có số quyền nghĩa vụ khác với cơng dân bình thường => NLPLHC CBCC khác b Các chủ thể có thẩm qùn phạt HC đều áp dụng biện pháp xử lý HC khác Sai, có chủ tịch UBND có quyền áp dụng bp xử lý hành khác Đề 17! Phân biệt cán bộ công chức theo Luật cán bộ công chức a: tất trường hợp bị phạt tiền đều đc nộp tiền phạt nhiều lân? Sai, phải có điều kiện cụ thể, điều 57 NĐ 128/2008 b: Công chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định hành mà báo cáo với cấp có thẩm qùn về tính trái pháp luật quyết định? Sai, phải báo cáo văn Đề số 18: Hãy nêu biện pháp cưỡng chế hành áp dụng k vi phạm HC (nhớ nêu khái niệm cưỡng chế) a) Luật cán bộ cơng chức qút định hành Sai, định lập pháp b) Các cá nhân nhà nước trao quyền tham gia quản lí hành nhà nước khơng thực hiện hoạt đợng quản lí hành nhà nước mang tính hợp pháp Sai, nhớ phân tích tính hợp pháp quản lí HCNN Đề 19: mặt chủ quan vi phạm hành Đề 20: 1 phân biệt trách nhjệm kỉ luật vs trách nhjệm hành 2 a Tất kả văn pháp luật đều nguồn LHC Sai, Bộ luật hình b Người từ 18t trở lên đều tham gja vào quan hệ pháp luật hành Sai, số qhệ đòi hỏi trình độ Đề 2: So sánh hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật hình thức ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật a, Có phải cá nhân làm việc đơn vị nghiệp công lập đều viên chức Sai, cơng chức b Văn ng̀n luật hành đều quyết định hành Sai, Hiến pháp nguồn QĐHC Đề số 1.Trách nhiệm kỉ luật cán bộ , công chức 2.Khẳng định sai a.Công chức vi phạm kỉ luật bị xét xử theo luật tố tụng hình có đờng thời phải chịu xử lý kỉ luật Sai, tuỳ trường hợp b.Tất chủ thể có thẩm qùn xử phạt hành đều có qùn sử dụng biện pháp ngăn chặn hành vi phạm hành chinh Sai, tra chuyên ngành phải chánh tra chuyên ngành dc sử dụng BP ngăn chặn VPHC Đề trách nhiệm kỷ luật viên chức a) 14 đợ t̉i nhỏ có lực hành vi hành chính: b) Luật Cán bợ cơng chức vừa luật hành vừa qút định hành Sai, định lập pháp Đề 1.Chủ thể vi phạm hành a Một người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có vừa bị xử lí trách nhiệm kỉ luật vừa xử lí trách nhiệm hình Khơng, b.Tở chức xã hợi khơng hoạt đợng lợi nhuận Đúng, TCXH dc quyền làm kinh tế k dc mang hoạt động làm kinh tế làm hoạt động làm chủ yếu Đề 43 nêu hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành khẳng định sau hay sai? sao? a cán bợ cơng chức thời gian bị truy cứu trách nhiệm hs đc phép xin việc Đúng, xin xin b quan hệ mà có mợt bên chủ thể quan hành đều quan hệ pháp luật hành Sai, qhệ PL dân Đề 33 Phân tích khái niệm quản lý a thủ tục hành đc thực hiện hoạt động quan nhà nước Sai, thủ tục tố tụng c hết thời hạn năm ban hàh qút định xử phạt vi phạm hành người bị xử phạt thực hiện quyết định Sai, “cố tình trốn tránh, trì hỗn” tính từ lúc chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hỗn Đề 25: phân tích u cầu đôi với việc áp dụng quy phạm pháp luật hành - Đúng nợi dung - Đúng thẩm qùn - Đúng trình tự thủ tục - Đúng thời hạn, thời hiệu - Kết phải cơng khai, thức - Dc tôn trọng đảm bảo thực hiện thực tế a, văn phòng phủ có phải quan hành nhà nước ko? Có, quan ngang b, ban tra nhân dân có phải đơn vị sở trực tḥc quan hành ko? Khơng, thuộc doanh nghiệp NN Đề 49 1.phân tích nguyên tắc quản lí theo ngành, chức kết hợp với quản lí theo địa phương 2.Đ/S a.khơng phải trường hợp kỉ luật vi phạm hành đểu phải thành lập hội đồng kỉ luật b.biện pháp xử lí hành khác áp dụng có vi phạm hành xảy Sai, áp dụng cần bảo đảm lợi ích chung Đề 44 1.Quy chế pháp lí tở chức xã hợi Trong trường hợp không xử phạt tiền mức cao người chưa thành niên phạm tội Không biết, phạm tội quy định Luật HS Sai, phạt cảnh cáo Quan hệ pháp luật hành khơng hình thành hai cá nhân công dân Sai, trưởng xử lý VPHC máy bay Đề 45 Phương pháp điều chỉnh luật hành 2.Đ/S a.phạt tiền người từ 14t đến 16t vi phạm hc xử phạt 1/2 mức phạt tiền so vs người thành niên vi phạm trường hợp? Sai, phạt cảnh cáo b Luật viên chức thành lập theo thủ tục hành chính? Sai, thủ tục lập pháp Đề 47 1: Thủ tục xử phạt vi phạm hành a Cán bợ cơng chức có qùn khơng chấp hành quyết định trái pháp luật cấp Đúng, tuân thủ định PL b Cơng dân có qùn u cầu hợp pháp làm phát sinh quan hệ pháp luật hành Có, Đề 28 Phân tích khái niệm QPPLHC Giải thích sai? a, Các biện pháp xử lí hc khác áp dụng cho trường hợp vi phạm hành ( theo khoản điều 24) b, Các nghị quyết CP đều quyết định hành quy phạm Đúng, định chủ đạo Đề 16 1.vai trò khiếu nại với bảo đảm pháp chế quản lý hành Nhà nước? 2.Đ/S: a thủ tục lập biên có phải thủ tục bắt buộc xử phạt vi phạm hành hay khơng? Khơng, định xử phạt chỗ b.chủ thể có thẩm quyền xử phạt có quyền phạt mức phạt thấp khung hình phạt khơng? Đề 12: Phân biệt địa vị pháp lý công dân VN vs địa vị pháp lý người nc Đ/S a Đại khái (ko nhớ xác): Chủ thể có thẩm qùn xử lý vị phạm HC ln ln có thẩm qùn thực hiện hình thức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt (S) b Tất quy phạm luật có phải quyết định Hành (S Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành định lập pháp) Đề 25 1: Phân tích yêu cầu áp dụng quy phạm pháp luật hành 2: Đ/S a Văn phòng phủ quan h.chính nhà nước (Đ Vì quan ngang bộ) b Ban tra nhân dân quan hành nhà nước địa phương.( Điều 12, luật Thanh tra Ban tra chịu đạo , tổ chức Uỷ ban Mặt trận tổ quốc.) Đề 32 So sánh văn nguồn luật Hình qút định Hành Đ/S a.CD thực hiện nghĩa vụ quản lí hành nhà nước kiện pháp lý(Đ) b.Các biện pháp cưỡng chế áp dụng cho vi phạm hành chính.( S Cưỡng chế thu hồi đất) Đề 30 1.phân tích tính qùn lực nhà nước hoạt đợng ban hành văn quy phạm pháp luật hành a Mọi hành vi trái pháp luật HC đều hành vi vi phạm PLHC.(S Hành vi người khơng có lực nhận thức hành vi khơg dc coi hành vi vi phạm PLHC) b.Cá nhân có lực hành vi quan hệ pháp luật HC đồng thời phải chịu trách nhiệm hành (S Đề 11 Ng̀n Luật Hành Chính trường hợp chủ thể có thẩm qùn: a Xử lý kỷ luật cơng chức mà không thành lập hội đồng kỷ luật ( Cán bộ, cơng chức phạm tội bị Tồn án phạt tù mà không hưởng án treo _ Nghị định 35/2005) b xử lý vi phạm hành mà khơng lập biên ( cảnh cáo, phạt tiền từ 10k đến 200K, trừ trường hợp bị phát phương tiện kĩ thuật, nghiệp vụ _ Điều 54 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính) Đề Phương pháp điều chỉnh luật hành Đ/S a.Cán bợ cơng chức vi phạm hành chịu trách nhiệm kỉ luật (S b Mọi quyết định hành đều ban hành theo thủ tục hành Đề 23 Phân tích khái niệm quan hệ pháp luật hành Bán trắc nghiệm a) Khi mợt cá nhân tở chức vi phạm HC người có thẩm qùn áp dụng hình phạt cảnh cáo phạt tiền b) Bợ trưởng công chức Đề 1.Phân biệt quy chế pháp lý công dân Việt Nam quy chế pháp lý người nước ngồi, người khơng quốc tịch 2.Đ/S a.Mọi hành vi trái pháp luật hành đều vi phạm pháp luật hành l b.Âp dụng pháp luật nghĩa vụ tất công dân Việt Nam / Đề 17: 1, bất bình đẳng ý chủ thể tham gia qua hệ quản lí hành a, tất chủ thể có thẩm qùn xử phạt hành đều áp dụng hình thức phạt tiền b, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt hành khơng phải theo thủ tục hành Đề 26 phân tích hình thức xử phạt xử phạt vi phạm hành a, văn văn ng̀n Luật Hành đều đc ban hành theo thủ tục hành b.các quan nhà nước đều có quyền tham gia quản lí hành nhà nước Đề 18, 1.phân biệt vi phạm hành tợi phạm a.Qút định hành ln chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính?, sai, qút định cá biệt khơng có b.Trong trường hợp thẩm phán khơng tư vấn về pháp luật cho cá nhân tổ chức Đề 15 Phân biệt cán bộ công chức theo Luật cán bộ công chức a: tất trường hợp bị phạt tiền đều đc nộp tiền phạt nhiều lân? b: Công chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định hành mà báo cáo với cấp có thẩm qùn về tính trái pháp luật quyết định? ... động ban hành văn quy phạm pháp luật hành a Mọi hành vi trái pháp luật HC đều hành vi vi phạm PLHC.(S Hành vi người lực nhận thức hành vi khơg dc coi hành vi vi phạm PLHC) b.Cá nhân có lực hành. .. đợ t̉i nhỏ có lực hành vi hành chính: b) Luật Cán bợ cơng chức vừa luật hành vừa quyết định hành Sai, định lập pháp Đề 1.Chủ thể vi phạm hành a Mợt người thực hiện hành vi vi phạm pháp... ban hành theo thủ tục hành b.các quan nhà nước đều có qùn tham gia quản lí hành nhà nước Đề 18, 1.phân biệt vi phạm hành tợi phạm a.Qút định hành ln chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính? ,
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐÁP HÀNH CHÍNH, VẤN ĐÁP HÀNH CHÍNH