Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 7

25 722 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 08:54

Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là một môn học cơ sở trong ngành cơ khí có rất nhiều lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn rất cao. Giáo trình bao gồm các nội dung: Vật liệu làm dao; Kh 11Chương 7: Chương 7: GIA CÔNG RĂNGGIA CÔNG RĂNG(G(Gearear machining)machining) §7.1- ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG§7.2- Gia c«ng RĂNG b»ng dao phay m« ®uyn§7.3- Gia c«ng R NG b»ng dao phay l n trôc vÝtà ç7.4- Gia c«ng RĂNG b»ng dao xäc R NGĂ 22Đ7.1- C IM CA QU TRèNH CT BIấN DNG RNGSpecifications of a gear cutting processTheo cách hỡnh thành prrôfin r ng, việc gia công r ng được chia làm hai phương pháp: nh hỡnh v Bao hỡnh.Tuy nhiờn, c hai phương pháp gia công r ng đều có nh ng đặc điểm sau:- Diện tớch cắt luôn thay đổi theo từng r ng có nhiều r ng cùng tham gia cắt. Do đó, lực cắt lớn luôn thay đổi.- Tốc độ cắt thay đổi theo từng điểm trên lưỡi cắt.- Lưỡi cắt có biên dạng phức tạp, các chuyển động trong quá trỡnh cắt cũng rất phức tạp nên các thông số hỡnh học của dao trong quá trỡnh cắt thường không đạt trị số hợp lý.- Dao đòi hỏi phải có độ chính xác cao, đắt tiền, tuổi bền lớn. 3§7.1- ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG7.1.1 Phương pháp định hình.(Form - copying method) Sơ đồ cắt răng bằng dao phay đĩa môđun (a) dao phay vấu môđun (b)Cutting diagrams by gear-tooth side milling (a) & gear - tooth end mill (b) 4§7.1- ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG7.1.1. Phương pháp định hình.(Forming/copying method)-Là PP gia công răng bằng DCC có hình dáng lưỡi cắt chính gần giống với biên dạng rãnh giữa hai hoặc nhiều răng của bánh răng cần gia công.- Khi cắt răng theo PP này, thường có các chuyển động sau:+ Chuyển động cắt chính- do dao đảm nhận.+ Chuyển động phân độ của phôi.+ Chuyển động chạy dao – do dao hoặc phôi đảm nhận.+ Chuyển động để cắt hết chiều sâu rãnh răng cần gia công.-Ưu điểm:+ Thực hiện quá trình cắt đơn giản, trên các máy vạn năng+ với m ≥ 10; PP này chiếm ưu thế.-Nhược điểm:+ Năng xuất thấp+ Độ chính xác thấp (trừ chuốt răng)-Phạm vi sử dụng:+ Gia công bánh răng trong sx đơn chiếc, loạt nhỏ những bộ truyền có độ cx thấp.+ Gia công BR có với m ≥ 10.+ Gia công BR chữ V không có rãnh thoát dao. 5§7.1- ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG7.1.2. Phương pháp bao hình. (Generating method)Sơ đồ cắt răng bằng dao phay lăn trục vít Cutting diagram by hobs 6§7.1- ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG7.1.2. Phương pháp bao hình. (Generating method)-Là PP gia công răng mà biên dạng răng của bánh răng cần gia công được hình thành nhờ đường bao các vị trí liên tiếp các lưỡi cắt của dao. Như vậy, lưỡi cắt chính của dao có thể giống & không giống biên dạng răng của BR gia công.- Khi cắt răng theo PP này, thường có các chuyển động sau:+ Chuyển động cắt chính- do dao đảm nhận+ Chuyển động quay của phôi có liên kết động học với chuyển động quay của dao; tạo thành chuyển động bao hình phân độ.+ Chuyển động chạy dao dọc theo trục phôi – do dao hoặc phôi đảm nhận- để cắt hết bề rộng bánh răng+ Chuyển động để cắt hết chiều sâu rãnh răng cần gia công.-Ưu điểm:+ Năng xuất cao+ Chất lượng không phụ thuộc vào số răng.-Nhược điểm:+ Chi phí dao & máy đắt+ Tính toán điều chỉnh máy phức tạp-Phạm vi sử dụng: Được sử dụng rộng rãi để chế tạo bánh răng 7Đ7.2- Gia công rng bằng dao phay mô đun(Grear cutting by gear tooth side milling cutters)7.2.1. Kt cu ca dao phay a mụ un.(the structure of a gear-tooth side milling)Tớnh biờn dng khi gia cụng BR thng: Bao gồm hai phần:- Phần làm việc có dạng cung thân khai.(BC)- Phần chuyển tiếp.(O1B)Phng trỡnh ng thõn khai trong h ta cc l: Trong đó: rx - bán kính vectơ tại một điểm bất kỳ trên đường thân khai. ro - bán kính vòng tròn cơ sở của đường thân khai. x - góc áp lực.x - góc thân khai.===xxxxxxinvtgrrcos0 8Đ7.2- Gia công rng bằng dao phay mô đun(Grear cutting by gear tooth side milling cutters)7.2.1. Kt cu ca dao phay a mụ un.(the structure of a gear-tooth side milling)==xxxxryrxcos.sin.exrrr0xx+=0xxxxrrrr00arccoscos==gggrS.2=2.mSWgg==ZZDmrmgggg.2.2.2 4.====00.2invZ=0.2invinvZxx+=Toạ độ của một điểm M(x,y) bất kỳ: Mà : Thay vo trờn cú: ; Sau khi tính được x theo radian đổi ra độ sẽ tính được tọa độ của điểm M.xxinv=Do ú:00000&===gtginv0Mt khỏc: 9§7.2- Gia c«ng răng b»ng dao phay m« ®un(Grear cutting by gear tooth side milling cutters)–7.2.1. Kết cấu của dao phay đĩa mô đun.(the structure of a gear-tooth side milling) Tính biên dạng khi gia công BR nghiêng: Xét trong MP pháp tuyến N-N tại tâm ăn khớp của cặp BR nghiêng với đường răng trên mặt trụ chia, hình cắt sẽ là hình elip; như vậy có thể xem sự ăn khớp khi này xảy ra giữa hai BR thẳng & dao phay đĩa mô đun đang gia công 1 BR thẳng có bán kính vòng chia:Trong đó: a- bán trục lớn của elip& a= rg/cosωb- bán trục nhỏ của elip & b = rgKhi đó có: Các thông số của BR tương đương này được dùng để tính toán hình dáng dao hoặc chọn số hiệu dao để cắt răng; với các chú ý sau:- mtđ= mn= ms* cosω Với: mn- mô đun pháp của BR nghiêng; ms- mô đun mặt đầu BR nghiêng; - Khi đó: baRtđ2=ω22cosgrbaRtđ==ω3cosZZtđ= 1010Đ3 - Gia công r ng bằng dao phay l n trục vít Gear Cutting by Hobs - Kết cấu dao phay l n r ng - Phương pháp gia công + Khả n ng công nghệ+ ặc điểm chung:Theo phương pháp bao hỡnh dựa trên nguyên n khớp gi a bánh r ng với trục vít. Thực chất, dao phay l n r ng là một trục vít, trên đó có chế tạo các rãnh xoắn để tạo ra mặt trước của r ng các lưỡi cắt. ể tạo ra góc sau, mặt sau của r ng dao được hớt lưng theo đường xoắn Acximét. Dao phay l n có thể sử dụng một hoặc nhi u đầu mối. Cho độ chính xác gia công cao, dùng để gia công bánh r ng trụ n khớp ngoài, bánh vít, bánh r ng ch V & 1 phn bỏnh rng n khp trong[...]... là: L = h cotg o + 2 m + (6 ữ 10), mm 17 Sơ đồ xác định chiều dài dao phay ln rng 18 GểC G DAO 19 7. 4- GIA CễNG RNG BNG DAO XC RNG Gear cutting by Reciprocating Tools Dao xọc rng dùng để cắt bánh rng theo phương pháp bao hỡnh, dựa trên nguyên n khớp gia bánh rng với bánh rng Có thể cắt được bánh rng trụ rng thẳng, rng xoắn (n khớp ngoài n khớp trong), cắt khối bánh rng, bánh rng có bậc, bánh... e N P a' 23 7. 4- GIA CễNG RNG BNG DAO XC RNG Gear cutting by Reciprocating Tools 7. 4. 1- Kết cấu dao xọc rng: Structure of Reciprocating tools 2) Kớch thc chung dao xc: + ng kớnh vũng chia: Với dao xọc rng, việc to hỡnh prôfin rng dao đều cùng bằng một dạng sinh của thanh rng dụng cụ, ứng với một vòng cơ sở Do đó, khi số rng môđun của dao đã xác định, góc n khớp gia thanh rng dụng cụ với dao xọc... máy xọc rng thực hiện 7. 4- GIA CễNG RNG BNG DAO XC RNG Gear cutting by Reciprocating Tools 7. 4. 1- Kết cấu dao xọc rng: Structure of Reciprocating tools Dọc xọc rng nhỡn bề ngoài được xem như một bánh rng cụn (rng thẳng hoặc xoắn) Trên đó được hỡnh thành mặt trước là mặt côn có trục đồng trục với trục dao xọc & mặt sau cũng là mặt côn, do khi tạo hỡnh rng dao xọc, dụng cụ cắt chuyển động theo phương... hu - chiều cao đầu rng của prôfin rng dao, mm K - lượng hớt lưng, mm De K= tg e Z Chú ý: ối với dao phay ln rng có mài lại profin, thường chỉ tiến hành trên 2/3 chiều rộng lưng rng Khi đó phải hớt lưng rng dao theo hai trị số hớt lưng: - Phần cần mài profin theo trị số K - Phần không mài theo K1 = (1. 2-1 .8).K * Ưu điểm: - Thoát đá khi mài hớt lưng tránh được hiện tượng (yên ngựa) trên lưng rng -. ..DAO PHAY LN RNG 11 CHUYN NG KHI PHAY LN RNG 12 7. 3. 1- Kết cấu của dao phay ln trục vít 1) ường kính ngoài: ường kính ngoài của dao phay ln trục vít phải bảo đảm các điều kiện sau: - ộ chính xác , nhn b mt sau gia công - ộ bền cho rng dao - Nng suất cắt cao - Tiết kiệm vật liệu 13 2) ường kính vòng chia (Dtbtt): Còn gọi là đường kính trung bỡnh tính toán... ca cỏc b mt nờu trờn 21 7. 4- GIA CễNG RNG BNG DAO XC RNG Gear cutting by Reciprocating Tools 7. 4. 1- Kết cấu dao xọc rng: Structure of Reciprocating tools 1) Gúc ct ca dao xc: + Gúc trc: = 50 + Gúc trc mt bờn xột trong tit din phỏp ti im A: tg NA = tg sin Gúc ỏp lc rng dao ti im A & R 0- Bỏn kớnh vũng c s dao xc RA Bỏn kớnh vũng trũn ng vi im kho sỏt x X-X Z A Y A A N-N X X Z Ro cos A = RA N... xc rng gm cú: - Chuyển động cắt chính là chuyển động tịnh tiến khứ hồi của dao xọc, dọc theo trục của bánh rng gia công - Chuyển động bao hỡnh phân độ là chuyển động quay tròn của dao xọc quanh trục của nó có liên kết động học với chuyển động quay tròn của phôi - Chuyển động chạy dao hướng kính là chuyển động tịnh tiến của dao xọc hướng vào tâm phôi để cắt hết chiều cao rng bánh rng - Chuyển động nhường... cos A = RA N A N õy: A NA B X 22 7. 4- GIA CễNG RNG BNG DAO XC RNG Gear cutting by Reciprocating Tools 7. 4. 1- Kết cấu dao xọc rng: Structure of Reciprocating tools 1) Gúc ct ca dao xc: + Gúc sau nh: = 60 + Gúc sau mt bờn xột trong tit din phỏp: tg N = tg sin u õy: u Gúc profin thanh rng dng c + Gúc profin thanh rng dao xc: - Z b B Z tg 0 tg u = 1 tg tg N-N N A a' Y dZ b Z d b P a'' a... đã xác định, góc n khớp gia thanh rng dụng cụ với dao xọc rng không đổi khi dịch chuyển thanh rng dụng cụo gần hay lùi xa tâm dao xọc rng, nên tại bất kỳ tiết diện vuông góc với trục dao đều có đư ờng kính vòng chia như nhau được xác định bằng công thức: Dg = m *Zu = const õy: m Zu là môđun số rng của dao xọc Trong khi đó, đường kính vòng đỉnh (De), đường kính vòng chân (Di) giảm dần theo... vòng chia được quy định theo tiêu chuẩn, bao gồm các trị số sau: 25, 38, 50, 75 , 100, 125, 160 200mm Khi tớnh toỏn phi chn ng kớnh vũng chia thc t sai khỏc ớt nht vi ng kớnh vũng chia tiờu chun 24 7. 4- GIA CễNG RNG BNG DAO XC RNG Gear cutting by Reciprocating Tools 2) Kớch thc chung dao xc: - Chiu cao dao xc: Tại tiết diện II-II có khoảng dịch chỉnh của thanh rng bằng 0, tức là m = 0 Tiết diện này . 1 1Chương 7: Chương 7: GIA CÔNG RĂNGGIA CÔNG RĂNG(G(Gearear machining)machining) 7. 1- ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG 7. 2- Gia. điểm sau :- Diện tớch cắt luôn thay đổi theo từng r ng và có nhiều r ng cùng tham gia cắt. Do đó, lực cắt lớn và luôn thay đổi .- Tốc độ cắt thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 7, Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 7, Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 7, Phương pháp định hình. Form - copying method Phương pháp định hình. Phương pháp bao hình Phương pháp bao hình

Từ khóa liên quan