Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học

21 166 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 07:42

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục tiểu họcA.MỞ ĐẦUNền Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang từng bước thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Nghị quyết 29NQTW ngày 4112013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ rõ: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội...Giáo dục Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên tiểu học có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, là người quyết định chất lượng giáo dục hiện nay.Trong nhiều năm qua, Phòng GDĐT Lệ Thủy không ngừng quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện nhà.Việc chuyển từ quản lí số lượng sang quản lí chất lượng đã và đang đạt những kết quả nhất định. Đến nay, sự phát triển giáo dục tiểu học của huyện Lệ Thủy đã đi vào ổn định, tình trạng thừathiếu giáo viên đã được cân đối và khắc phục dần, cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng phát triển. Do yêu cầu ngày càng cao của xã hội đòi hỏi chất lượng giáo dục đầu ra phải đáp ứng được yêu cầu đó nên đội ngũ giáo viên hiện nay phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.Hoạt động giảng dạy và giáo dục của đội ngũ giáo viên tiểu học hiện nay rất phong phú và đa dạng. Trong quá trình dạy học, phẩm chất đạo đức, nhân cách và năng lực sư phạm người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Chính vì vậy mà trong quá trình dạy học, người giáo viên cần xác định đúng, có trọng tâm mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm chuyển tải cho các em những kiến thức cơ bản, trọng tâm giúp các em vận dụng những kiến thức học được vào học tập, cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Do đó, trước khi lên lớp, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung từng bài học, để từ đó xác định mục tiêu, phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm nâng cao chất lượng mỗi tiết dạy. Vì vậy, giáo viên cần phải soạn bài trước khi lên lớp. Soạn bài trước khi giảng dạy là một khâu chiếm khá nhiều thời gian và là công đoạn quan trọng, một yêu cầu bắt buộc trong hoạt động giao dục của người thầy, vừa là để người dạy ôn lại kiến thức, hình dung ra các bước trong tiến trình bày giảng, định hướng trước nội dung kiến thức một cáchh chuẩn mực heo tính quy phạm riêng của ngành. Khi soạn bài, bên cạnh kiến thức cơ bản được tích lũy qua những năm tháng được học hành, đào tạo, đòi hỏi người thầy còn phải gửi gắm vào đó lối tư duy, sang tạo riêng và những trải nghiệm của bản thân, qua đó giúp người học có thể tiếp cận một cách chính xác nhất những kiến thức khoa học.Bài soạn là kế hoạch của giáo viên để dạy từng tiết học, nó thể hiện một cách sinh động mối liên hệ hữu cơ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện học tập. Muốn nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên, cần đề cao yêu cầu soạn bài trước khi lên lớp. Chính vì vậy, việc một giáo viên không soạn bài trước khi lên lớp được xem như đã vi phạm quy chế chuyên môn, cần phải có biện pháp xử lí kịp thời, thích hợp. Với trách nhiệm là Phó Hiệu trưởng, phụ trách chuyên môn của một trường tiểu học, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị, tôi chọn đề tài “Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường tiểu học AT, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác quản lí trường học nói chung và quản lí chuyên môn trường tiểu học nói riêng.B. PHẦN NỘI DUNGI. Nội dung của tình huống1.1. Hoàn cảnh ra đời của tình huốngTrường Tiểu học AT nằm gần vùng trung tâm của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trường được thành lập tháng 9 năm 1989, hiện có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 25 đồng chí. Trường có một Chi bộ Đảng, có tổ chức Công đoàn cơ sở, đoàn Thanh niên và các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổng số học sinh là 332 em12 lớp.Theo quy định tại Điều lệ Trường tiểu học, nhà trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách; Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương; Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật; Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục; Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng; Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.Với lòng yêu nghề mến trẻ, trách nhiệm với công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, hằng năm nhà trường làm tốt công tác huy động và duy trì 100% trẻ trong độ tuổi đi học, không có học sinh bỏ học. Năm học 2019 – 2020, nhà trường có 332 em12 lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, quy mô trường lớp thuận lợi cho việc dạy và học trên địa bàn.Trong thời gian qua, bám sát nhiệm vụ từng năm học, nhà trường – với vai trò hạt nhân của chi bộ đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do Nhà nước và Ngành phát động. Công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên được quan tâm. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm hướng dẫn học sinh phương pháp học tập có hiệu quả, chú trọng rèn kĩ năng cho các em, chất lượng giờ dạy đảm bảo tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.Phong trào thi đua “Hai tốt” luôn được nhà trường coi trọng. tỉ lệ học sinh được lên lớp hằng năm đạt từ 98% trở lên, trong đó tỉ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt từ 5060%, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì ở mức tốt và ổn định qua hằng năm. Chất lượng đội ngũ có nhiều tiến bộ, hiện 100% cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn, có 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 13 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, không có giáo viên yếu về năng lực chuyên môn. Hằng năm, nhiều cán bộ, giáo viên có các sáng kiến cải tiến kĩ thuật trên nhiều lĩnh vực như: Đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; đổi mới phương pháp dạy học; Đổi mới đánh giá học sinh theo thông tư 222016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; …đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lí, dạy học và giáo dục của nhà trường. Với đội ngũ giáo viên khá đồng đều, có năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm, cùng với sự Lãnh chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy, của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ về cơ sở vật chất của các cấp nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được củng cố và nâng cao, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Nhờ vậy, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức 1, nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến và Xuất sắc”; được Bộ giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành có liên quan.1.2. Mô tả tình huốngTrường Tiểu học AT là một trong những đơn vị luôn nằm trong tốp đầu về các tiêu chí thi đua của Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy, về chất lượng day học và phong trào thi đua “Hai tốt”. Nhà trường đã xây dựng được thương hiệu về chất lượng giáo dục nhất là chất lượng học sinh năng khiếu; đội ngũ giáo viên không ngừng trưởng thành về mọi mặt, chưa bao giờ xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn hay quy định của nhà trường; qua các đợt thanh tra, kiểm tra, nhà trường chưa một lần bị cấp trên phê bình, nhắc nhở về công tác quản lí đội ngũ, quản lí chất lượng dạy học. Chính vì vậy, việc cô giáo Nguyễn Thị N không soạn bài khi lên lớp, để Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường lập biên bản vi phạm quy chế chuyên môn là một tình huống rất bất ngờ, khó xử cho đồng chí Hiệu trưởng nhà trường.Sự việc cụ thể như sau: Thực hiện kế hoạch số 35KHTrTH, ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học AT về công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017, ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ban kiểm tra nội bộ trường học tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của nhà giáo. Theo sự phân công, đồng chí Trần Thị H, thành viên ban kiểm tra, chịu trách nhiệm kiểm tra lớp 4A và giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị N.Công tác kiểm tra được triển khai gồm: dự giờ 02 tiết, kiểm tra chất lượng học sinh vào buổi sáng và kiểm tra hồ sơ giáo viên vào buổi chiều cùng ngày. Qua dự giờ ban kiểm tra nhận thấy: công tác tổ chức dạy và học của giáo viên và học sinh rất tốt, rất có chất lượng, các hoạt động diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Kết quả này phản ánh đúng năng lực giảng dạy của giáo viên Nguyễn Thị N như đánh giá của nhà trường và giáo viên cũng như phụ huynh trong những năm học vừa qua. Tuy nhiên vào buổi chiều, khi kiểm tra hồ sơ, đồng chí Trần Thị H phát hiện hồ sơ của giáo viên Nguyễn Thị N có vấn đề: Giáo viên Nguyễn Thị N đã không soạn giáo án tuần thực dạy (có nội dung kiểm tra toàn diện). Đồng chí Trần Thị H đã yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị N bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh biên bản kiểm tra thì đồng chí Nguyễn Thị N lúng túng rồi thú nhận là chưa soạn bài với lí do đang tập trung cho các tiết dạy và do hoàn cảnh gia đình.Thông tư 432006TTBGD ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo đã nêu rõ nội dung thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo gồm: a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động; Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. b) Kết quả công tác được giao: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo: Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan; Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3; phân tích, đánh giá giờ dạy; Kết quả giảng dạy: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh, sinh viên từ đầu năm đến thời điểm thanh tra; kiểm tra khảo sát của cán bộ thanh tra; so sánh kết quả của các lớp do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong cơ sở giáo dục tại thời điểm thanh tra (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học). Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.Sự việc nêu trên khiến đồng chí Trần Thị H rất khó xử bởi từ trước đến nay, đồng chí Nguyễn Thị N là một giáo viên luôn gương mẫu, có trách nhiệm cao đối với công việc được giao; công tác soạn giảng luôn thực hiện tốt; luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế quy định của ngành, của cơ quan đơn vị; luôn đảm bảo só lượng, chất lượng, ngày công theo quy định; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực trong công tác; được sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Các tiết dạy trong đợt kiểm tra đủ điều kiện xếp loại tốt, chất lượng vượt mức mặt bằng chung quy định, các loại hồ sơ khác đều đầy đủ, có chất lượng. Các công việc khác được giao đồng chí Nguyễn Thị N đều hoàn thành tốt. Nếu chỉ vì một tuần không soạn giáo án mà phải đánh giá chung không đạt yêu cầu hoặc phải xử lí kỉ luật thì thật không thỏa đáng. Nhưng xử lí như thế nào để vừa đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, khách quan của công tác kiểm tra, vừa có lí có tình và không ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp là vấn đề cần đưa ra cách giải quyết thích hợp. Tiểu luận thực hoàn thành kết trình học tập, nghiên cứu người thực với giúp đỡ Quý Thầy, Cô giáo, đồng nghiệp, gia đình bạn bè gần xa Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Ngô Văn Trân – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành tiểu luận Tác giả xin chân thành cảm ơn Quý Lãnh đạo, Quý Thầy, Cô giảng viên Phân viện Học viện Hành Quốc gia thành phố Huế nhiệt tình quan tâm, giảng dạy trang bị cho tơi kiến thức quý báu Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy tạo điều kiện cho tham gia lớp lớp bồi dưỡng Chân thành cảm ơn tập thể lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên huyện Lệ Thủy động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành tiểu luận Xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, đồng nghiệp, bạn bè ln động viên, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tiểu luận Tuy cố gắng tiểu luận nhiều thiếu sót, mong nhận giúp đỡ, góp ý Quý Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Lệ Thủy, tháng năm 2019 Học viên: MỤC LỤC Trang A.MỞ ĐẦU B PHẦN NỘI DUNG I Nội dung tình 1.1 Hồn cảnh đời tình 1.2 Mơ tả tình .7 II Phân tích tình 2.1 Mục tiêu phân tích tình 2.2 Cơ sở lý luận 2.3 Phân tích diễn biến tình 10 2.4 Nguyên nhân xảy tình 11 2.5 Hậu tình 12 III XỬ LÝ TÌNH HUỐNG .13 3.1 Mục tiêu xử lý tình .13 3.2 Xây dựng phương án xử lý tình 14 3.3 Lựa chọn phương án xử lý 17 IV KIẾN NGHỊ .18 4.1 Kiến nghị với Đảng, Nhà nước .18 4.2 Kiến nghị với quan chức 19 V KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 A MỞ ĐẦU Nền Giáo dục Đào tạo Việt Nam bước thực đổi chương trình sách giáo khoa phổ thông Nghị 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo rõ: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Giáo dục Tiểu học cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Đội ngũ giáo viên tiểu học có vai trò, vị trí quan trọng, người định chất lượng giáo dục Trong nhiều năm qua, Phòng GD&ĐT Lệ Thủy khơng ngừng quan tâm đến việc đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục địa bàn huyện nhà.Việc chuyển từ quản lí số lượng sang quản lí chất lượng đạt kết định Đến nay, phát triển giáo dục tiểu học huyện Lệ Thủy vào ổn định, tình trạng thừa/thiếu giáo viên cân đối khắc phục dần, sở vật chất phục vụ dạy học ngày phát triển Do yêu cầu ngày cao xã hội đòi hỏi chất lượng giáo dục đầu phải đáp ứng yêu cầu nên đội ngũ giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông Hoạt động giảng dạy giáo dục đội ngũ giáo viên tiểu học phong phú đa dạng Trong trình dạy học, phẩm chất đạo đức, nhân cách lực sư phạm người thầy có ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển nhân cách học sinh Chính mà q trình dạy học, người giáo viên cần xác định đúng, có trọng tâm mục tiêu, nội dung phương pháp giảng dạy nhằm chuyển tải cho em kiến thức bản, trọng tâm giúp em vận dụng kiến thức học vào học tập, sống cách hiệu Do đó, trước lên lớp, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung học, để từ xác định mục tiêu, phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy Vì vậy, giáo viên cần phải soạn trước lên lớp Soạn trước giảng dạy khâu chiếm nhiều thời gian công đoạn quan trọng, yêu cầu bắt buộc hoạt động giao dục người thầy, vừa để người dạy ơn lại kiến thức, hình dung bước tiến trình bày giảng, định hướng trước nội dung kiến thức cáchh chuẩn mực heo tính quy phạm riêng ngành Khi soạn bài, bên cạnh kiến thức tích lũy qua năm tháng học hành, đào tạo, đòi hỏi người thầy phải gửi gắm vào lối tư duy, sang tạo riêng trải nghiệm thân, qua giúp người học tiếp cận cách xác kiến thức khoa học Bài soạn kế hoạch giáo viên để dạy tiết học, thể cách sinh động mối liên hệ hữu mục tiêu, nội dung, phương pháp điều kiện học tập Muốn nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên, cần đề cao yêu cầu soạn trước lên lớp Chính vậy, việc giáo viên không soạn trước lên lớp xem vi phạm quy chế chuyên môn, cần phải có biện pháp xử lí kịp thời, thích hợp Với trách nhiệm Phó Hiệu trưởng, phụ trách chun mơn trường tiểu học, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị, chọn đề tài “Giải tình giáo viên khơng soạn lên lớp giáo viên trường tiểu học AT, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” để tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao nghiệp vụ cơng tác quản lí trường học nói chung quản lí chun mơn trường tiểu học nói riêng B PHẦN NỘI DUNG I Nội dung tình 1.1 Hồn cảnh đời tình Trường Tiểu học AT nằm gần vùng trung tâm huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trường thành lập tháng năm 1989, có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 25 đồng chí Trường có Chi Đảng, có tổ chức Cơng đồn sở, đồn Thanh niên tổ chun mơn, tổ văn phòng, tổng số học sinh 332 em/12 lớp Theo quy định Điều lệ Trường tiểu học, nhà trường thực chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thơng cấp Tiểu học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; Huy động trẻ em học độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em bỏ học đến trường, thực phổ cập giáo dục chống mù chữ cộng đồng Nhận bảo trợ giúp quan có thẩm quyền quản lý hoạt động giáo dục sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học theo phân cơng cấp có thẩm quyền Tổ chức kiểm tra cơng nhận hồn thành chương trình tiểu học cho học sinh nhà trường trẻ em địa bàn trường phân công phụ trách; Xây dựng, phát triển nhà trường theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương; Thực kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; Quản lý, sử dụng đất đai, sở vật chất, trang thiết bị tài theo quy định pháp luật; Phối hợp với gia đình, tổ chức cá nhân cộng đồng thực hoạt động giáo dục; Tổ chức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh tham gia hoạt động xã hội cộng đồng; Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật Với lòng yêu nghề mến trẻ, trách nhiệm với công việc cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị, năm nhà trường làm tốt công tác huy động trì 100% trẻ độ tuổi học, khơng có học sinh bỏ học Năm học 2019 – 2020, nhà trường có 332 em/12 lớp, sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, quy mô trường lớp thuận lợi cho việc dạy học địa bàn Trong thời gian qua, bám sát nhiệm vụ năm học, nhà trường – với vai trò hạt nhân chi - triển khai có hiệu vận động phong trào thi đua Nhà nước Ngành phát động Công tác bồi dưỡng lực cho đội ngũ giáo viên quan tâm Giáo viên tích cực đổi phương pháp giảng dạy, quan tâm hướng dẫn học sinh phương pháp học tập có hiệu quả, trọng rèn kĩ cho em, chất lượng dạy đảm bảo tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Phong trào thi đua “Hai tốt” nhà trường coi trọng tỉ lệ học sinh lên lớp năm đạt từ 98% trở lên, tỉ lệ học sinh hồn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện đạt từ 50-60%, chất lượng giáo dục toàn diện trì mức tốt ổn định qua năm Chất lượng đội ngũ có nhiều tiến bộ, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn, có 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 13 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, khơng có giáo viên yếu lực chuyên môn Hằng năm, nhiều cán bộ, giáo viên có sáng kiến cải tiến kĩ thuật nhiều lĩnh vực như: Đổi cơng tác quản lí, đạo; cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; đổi phương pháp dạy học; Đổi đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo; …đã góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng quản lí, dạy học giáo dục nhà trường Với đội ngũ giáo viên đồng đều, có lực, nhiệt tình trách nhiệm, với Lãnh đạo sâu sát Phòng Giáo dục Đào tạo Lệ Thủy, quyền địa phương hỗ trợ sở vật chất cấp nên chất lượng giáo dục nhà trường ngày củng cố nâng cao, sở vật chất ngày khang trang, đại, đáp ứng yêu cầu dạy học giai đoạn Nhờ vậy, nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức 1, nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến Xuất sắc”; Bộ giáo dục Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhiều Bằng khen, Giấy khen cấp, ngành có liên quan 1.2 Mơ tả tình Trường Tiểu học AT đơn vị ln nằm tốp đầu tiêu chí thi đua Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy, chất lượng day học phong trào thi đua “Hai tốt” Nhà trường xây dựng thương hiệu chất lượng giáo dục chất lượng học sinh khiếu; đội ngũ giáo viên không ngừng trưởng thành mặt, chưa xảy tình trạng giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn hay quy định nhà trường; qua đợt tra, kiểm tra, nhà trường chưa lần bị cấp phê bình, nhắc nhở cơng tác quản lí đội ngũ, quản lí chất lượng dạy học Chính vậy, việc giáo Nguyễn Thị N không soạn lên lớp, để Ban kiểm tra nội nhà trường lập biên vi phạm quy chế chuyên môn tình bất ngờ, khó xử cho đồng chí Hiệu trưởng nhà trường Sự việc cụ thể sau: Thực kế hoạch số 35/KH-TrTH, ngày 15 tháng năm 2016 Hiệu trưởng Trường Tiểu học AT công tác kiểm tra nội trường học năm học 2016 – 2017, ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ban kiểm tra nội trường học tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm nhà giáo Theo phân cơng, đồng chí Trần Thị H, thành viên ban kiểm tra, chịu trách nhiệm kiểm tra lớp 4A giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị N Công tác kiểm tra triển khai gồm: dự 02 tiết, kiểm tra chất lượng học sinh vào buổi sáng kiểm tra hồ sơ giáo viên vào buổi chiều ngày Qua dự ban kiểm tra nhận thấy: công tác tổ chức dạy học giáo viên học sinh tốt, có chất lượng, hoạt động diễn nhịp nhàng, hiệu Kết phản ánh lực giảng dạy giáo viên Nguyễn Thị N đánh giá nhà trường giáo viên phụ huynh năm học vừa qua Tuy nhiên vào buổi chiều, kiểm tra hồ sơ, đồng chí Trần Thị H phát hồ sơ giáo viên Nguyễn Thị N có vấn đề: Giáo viên Nguyễn Thị N không soạn giáo án tuần thực dạy (có nội dung kiểm tra tồn diện) Đồng chí Trần Thị H yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị N bổ sung hồ sơ để hồn chỉnh biên kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị N lúng túng thú nhận chưa soạn với lí tập trung cho tiết dạy hồn cảnh gia đình Thơng tư 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra hoạt động sư phạm nhà giáo nêu rõ nội dung tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm: a) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức tư tưởng, trị; chấp hành sách, pháp luật Nhà nước; việc chấp hành quy chế ngành, quy định quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, công lao động; Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống biểu tiêu cực; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh nhân dân; tinh thần đồn kết; tính trung thực cơng tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân học sinh b) Kết công tác giao: Thực nhiệm vụ giảng dạy nhà giáo: Thực quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ nhà giáo hồ sơ khác có liên quan; Kiểm tra lên lớp: dự tối đa tiết, dự tiết khơng xếp loại dự tiết thứ 3; phân tích, đánh giá dạy; Kết giảng dạy: điểm kiểm tra kết đánh giá môn học học sinh, sinh viên từ đầu năm đến thời điểm tra; kiểm tra khảo sát cán tra; so sánh kết lớp nhà giáo giảng dạy với lớp khác sở giáo dục thời điểm tra (có tính đến đặc thù đối tượng dạy học) Thực nhiệm vụ khác giao: thực công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác Sự việc nêu khiến đồng chí Trần Thị H khó xử từ trước đến nay, đồng chí Nguyễn Thị N giáo viên ln gương mẫu, có trách nhiệm cao công việc giao; công tác soạn giảng thực tốt; chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế quy định ngành, quan đơn vị; ln đảm bảo só lượng, chất lượng, ngày cơng theo quy định; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực công tác; tín nhiệm cao đồng nghiệp, học sinh phụ huynh Các tiết dạy đợt kiểm tra đủ điều kiện xếp loại tốt, chất lượng vượt mức mặt định, loại hồ sơ khác đầy đủ, có chất lượng Các cơng việc khác giao đồng chí Nguyễn Thị N hồn thành tốt Nếu tuần khơng soạn giáo án mà phải đánh giá chung không đạt yêu cầu phải xử lí kỉ luật thật khơng thỏa đáng Nhưng xử lí để vừa đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, khách quan công tác kiểm tra, vừa có lí có tình khơng ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp vấn đề cần đưa cách giải thích hợp II Phân tích tình 2.1 Mục tiêu phân tích tình Trước tình nêu trên, cần có hình thức xử lí cho với quy định ngành, phù hợp với thực tế, vừa hợp lí hợp tình? Tình đặt khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ Đây vấn đề khó đòi hỏi người quản lí phải giải cho vẹn tình, hợp lí Vừa phải giải tốt mối quan hệ quan quản lí với giáo viên, phải đảm bảo thực quy chế, quy định ngành, quan Muốn cần tìm hiểu, phân tích kĩ ngun nhân hậu tình đem lại, có xác định mục tiêu phương án giải tình có hiệu 2.2 Cơ sở lý luận Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định "Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt" "Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam" Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 định hướng: "Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược" Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 nhằm quán triệt cụ thể hóa chủ trương, định hướng đổi giáo dục đào tạo, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đất nước Thực nghị Đại hội XI Đảng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, năm qua ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình đạt nhiều thành tựu quan trọng Điều thể quy mơ trường lớp, chất lượng dạy học công tác xã hội hóa giáo dục có thay đổi theo hướng tích cực Tuy nhiên, ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh nhà bộc lộ hạn chế số mặt, có vấn đề như: thiếu nghiêm túc việc thực nhiệm vụ công việc giao số cán cán bộ, giáo viên nhân viên Thực trạng khơng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hiệu giáo dục toàn diện mà làm ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhân cách học sinh lòng tin phụ huynh ngành giáo dục nói chung Điều luật Giáo dục năm 2005 nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Điều đòi hỏi cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, trình độ, lực chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên 2.3 Phân tích diễn biến tình 10 Qua tìm hiểu số cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường cho biết: Thời gian gần đây, đồng chí Nguyễn Thị N có phần lơ cơng việc Sự việc giáo viên N tuần gần hay ốm đau, mẹ chồng cô N lại khơng tâm lí cho dâu Cuộc sống gia đình có chiều hướng lục đục chồng N nhiên quan tâm đến với vợ cơng việc gia đình Điều ảnh hưởng lớn đến sống tinh thần giáo viên N, dẫn tới việc giáo viên N phải suy nghĩ nhiều, lơ ảnh hưởng đến công việc Giáo viên Nguyễn Thị N sinh năm 1974, giáo viên đào tạo từ trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học sư phạm hệ đào tạo từ xa Cô N kết hôn năm 1999, chồng cô thợ mộc có tiếng làng Vợ chồng N sống bố mẹ chồng Năm 2005, theo nguyện vọng, cô N cấp chuyển công tác từ trường miền biển trường tiểu học AT cho gần gia đình Trong thời gian làm việc trường Tiểu học AT, giáo viên N chấp hành tốt chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước nội quy đơn vị, nhiệt tình, trách nhiệm cơng việc giao, gần gũi yêu thương học sinh Tuy nhiên qua hoạt động kiểm tra thực tế kiểm tra hồ sơ cho thấy giáo viên Nguyễn Thị N không soạn lên lớp, khẳng định giáo viên Nguyễn Thị N vi phạm quy chế chuyên môn nhà trường 2.4 Nguyên nhân xảy tình * Nguyên nhân khách quan Điều thể trình quản lý Lãnh đạo nhà trường tổ chuyên môn 4+5 chưa chặt chẽ, chưa thực quy định hàng tuần phải kiểm tra, kí duyệt giáo án trước lên lớp nên xảy tình giáo viên N khơng có soạn Cơng tác quản lý, đạo Lãnh đạo nhà trường tổ chun mơn 4+5 bng lỏng nên để giáo viên nhà trường vi phạm quy chế chuyên môn quy định liên quan đến nhiệm vụ nhà giáo Công tác kiểm tra nội nhà trường chưa tiến hành thường xuyên nên giáo viên vi phạm quy 11 định Do chủ quan năm học trước giáo viên N ln thực nghiêm túc quy định ngành giáo viên có ý thức việc thực nhiệm vụ phân cơng… Giáo viên N có trở ngại sống gia đình nên ảnh hưởng đến công tác quan tâm Lãnh đạo nhà trường, tổ chức Cơng đồn đồng nghiệp đơn vị chưa sâu sát, thiết thực chưa kịp thời Nói tóm lại, để xảy vi phạm quy chế chuyên môn trường hợp giáo viên Nguyễn Thị N cơng tác quản lý, đạo nhà trường nói chung chưa tốt, cần phải điều chỉnh, khắc phục * Nguyên nhân chủ quan Theo giáo viên N, hồn cảnh gia đình ảnh hưởng khơng nhỏ đến sức khỏe, tâm lí, tình cảm thân cơ, dẫn đến việc chưa thực tốt yêu cầu, nhiệm vụ giáo viên Căn vào quy định ngành, Điều lệ trường Tiểu học, Luật viên chức năm 2010 Bộ Luật lao động năm 2012 giáo viên N không thực nghiêm túc nhiệm vụ phân công, ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy giáo dục nhà trường Trong u cầu cơng việc đòi hỏi cán bộ, giáo viên nhân viên làm việc môi trường giáo dục phải gương sáng để đồng nghiệp học sinh noi theo Việc giáo viên N chưa khắc phục khó khăn gia đình thân để vươn lên, nhãng công việc điều đáng tiếc, giáo viên N làm lòng tin Lãnh đạo nhà trường đồng nghiệp đơn vị Từ nguyên nhân phân tích trên, để xác định mục tiêu phương án giải tình huống, ta cần sâu phân tích thêm hậu 2.5 Hậu tình Từ tình giáo viên N vi phạm quy chế ngành Luật viên chức 2010, với kết luận ban kiểm tra nội trường học, xử lý khơng thấu tình đạt lí dẫn đến hậu quả: 12 - Do hồn cảnh gia đình, thân giáo viên N thiếu tinh thần cố gắng vươn lên, lơ cơng việc, từ khơng hồn thành nhiệm vụ giao Không vậy, giáo viên N đánh tin tưởng lãnh đạo đơn vị, bạn bè, đồng nghiệp Trước hết, thân giáo viên N phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng với sai phạm ảnh hưởng nhiều mặt nghiệp thân - Do thiếu trách nhiệm công việc, nên giáo viên N vi phạm quy chế chuyên môn Không thế, hành vi thiếu trách nhiệm công việc giáo viên N ảnh làm ảnh hưởng đến nề nếp hoạt động, chất lượng đội ngũ đơn vị, ảnh hưởng xấu đến công tác giáo dục toàn diện học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín trường Tiểu học AT Từ phân tích ngun nhân hậu qủa tình đưa lại, việc xác định mục tiêu giải tình vấn đề quan trọng để từ đưa phương án xử lý tối ưu III XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học AT ln đồn kết thống cao công việc, thực tốt nhiệm vụ trị đơn vị, đáp ứng với yêu cầu đổi phát triển ngành, đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế việc giải tình cần hướng tới mục tiêu sau: Thứ nhất, qua việc xử lý tình huống, lãnh đạo nhà trường phải làm cho giáo viên N thấy khuyết điểm cơng việc giao việc chấp hành quy định ngành, đơn vị Qua việc xử lý, để giáo viên N thấy rõ khuyết điểm thân, từ có ý thức rèn luyện mặt để có biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua hồn cảnh khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao 13 Thứ hai, giữ nghiêm quy chế ngành quy định pháp luật, Nhà nước Qua giải tình trên, cần làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy tính nghiêm túc hoạt động nhà trường Các cấp quản lý có biện pháp việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhân viên toàn ngành học tập thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước quy định ngành Có kế hoạch đẩy mạnh cơng tác - kiểm tra cấp Tăng cường công tác kiểm tra nội trường học nhằm tăng cường kỷ cương, nề nếp ngăn chặn, khắc phục tượng tiêu cực hoạt động nhà trường Thứ ba, giải tình đảm bảo hợp tình, hợp lý nguyên nhân tình Qua việc xử lý bước đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học AT nói riêng cán bộ, giáo viên nhân viên ngành, cấp học nói chung thấy tính nghiêm minh việc chấp hành luật pháp quy định ngành, từ tự nhìn nhận, tự đánh giá lại cơng việc thân để có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Đồng thời để giữ lấy lòng tin phụ huynh học sinh người làm công tác ngành giáo dục Thứ tư, sau xử lý vi phạm giáo viên N, chất lượng giáo dục, hoạt động giảng dạy giáo dục nhà trường cải thiện tốt 3.2 Xây dựng phương án xử lý tình Về sở pháp lý, vào văn pháp luật có liên quan để giải tình sau: Luật lao động năm 2012; Luật giáo dục năm 2005 (Luật giáo dục sửa đổi năm 2009); Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích Giáo dục; Thơng tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 14 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Các phương án xây dựng lựa chọn để giải tình cần phải mục tiêu xác định Do đó, tơi đề xuất phương án giải sau: * Phương án 1: Căn vào văn hướng dẫn ngành văn có liên quan, khơng cần họp Hội đồng nhà trường, yêu cầu giáo viên N viết kiểm điểm, đình dạy tuần, cuối năm cắt toàn thi đua giáo viên Nguyễn Thị N Ưu điểm: Với hình thức kỷ luật cắt thi đua sai phạm giáo viên N có tác dụng răn đe cao người khác Kỷ cương, nề nếp trường Tiểu học AT thực nghiêm túc Hình thức kỷ luật giúp cho cán bộ, giáo viên nhân viên khác rút kinh nghiệm việc thực công việc giao tốt Nhược điểm: Thực phương án hợp lý, khơng hợp tình Bởi xử lý tình quản lý hành khơng túy vào văn pháp luật mà vào thực tế Đây lần giáo viên N vi phạm hồn cảnh gia đình Mặc dù thực theo phương án này, giáo viên N khắc phục khuyết điểm nhanh nảy sinh biểu tiêu cực, bất mãn, khơng tâm phục, phục Bên cạnh đó, bị đình cơng tác nên ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng vốn có vấn đề Nếu thực theo phương án khơng làm giáo viên N mà làm cho số cán bộ, giáo viên nhân viên trường khơng đồng tình ủng hộ * Phương án 2: Chỉ vào mảng hồ sơ không đầy đủ (thiếu giáo án), văn hướng dẫn pháp lý có liên quan Luật giáo dục; Luật lao động; Thông tư 43/2006/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra hoạt động sư phạm nhà giáo, Hiệu trưởng định xếp loại giáo viên không đạt 15 yêu cầu, đồng thời báo cáo lên cấp (Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lệ Thủy) Ưu điểm: Xử lý theo phương án giải tức thời cơng việc có liên quan đến đợt kiểm tra nội bộ, giúp giáo viên N thấy khơng soạn giáo án mà ảnh hưởng trực tiếp không tốt đến kết xếp loại toàn diện giáo viên Các cá nhân đơn vị thấy nghiêm túc cán kiểm tra, nghiêm túc lãnh đạo đơn vị việc đánh giá, xếp loại giáo viên, người có trách nhiệm, cố gắng việc hồn thành cơng việc giao Nhược điểm: Chưa động viên kịp thời giáo viên N để vượt qua hồn cảnh khó khăn gia đình để thực tốt nhiệm vụ công việc khác nhà trường giao cho Chưa khuyết điểm lãnh đạo nhà trường, tổ chun mơn có liên quan vi phạm cá nhân cô N * Phương án 3: Lãnh đạo nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường, rõ sai phạm giáo viên N góp ý phê bình, nhắc nhở giáo viên N không tái phạm, đồng thời Lãnh đạo nhà trường (mà trực tiếp đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn 4+5) thẳng thắn nhận khuyết điểm không thực nghiêm túc công tác quản lí chun mơn u cầu giáo viên tổ chức dạy lại tiết khơng có chuẩn bị mà dạy chưa tốt Yêu cầu tổ chuyên môn, Ban chấp hành cơng đồn quan tâm giúp đỡ, động viên để giáo viên N vượt qua khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ Ưu điểm: Phương án phù hợp với hồn cảnh gia đình thân giáo viên N Mặt khác, lần giáo viên N vi phạm quy chế Hơn giáo viên N không cố tình vi phạm Cách giải quan tâm đến yếu tố chủ quan khách quan nên có tình có lí, khơng tạo mặc cảm cho người vi phạm, kéo thành viên đơn vị xích gần nhau, tạo mối đoàn kết nội tốt 16 Nhược điểm: Xử lý theo phương án dẫn đến việc sửa chữa, điều chỉnh chậm cách xử lí hành đơn 3.3 Lựa chọn phương án xử lý Sau phân tích ưu điểm nhược điểm phướng án, vào văn pháp luật có liên quan theo Khoản 3, Điều 16 Luật viên chức năm 2010 quy định: “Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp cơng lập” giáo viên N vi phạm Điều 16 Luật viên chức năm 2010 Và theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hồn trả viên chức giáo viên N bị kỷ luật khiển trách, bị mức kỷ luật cảnh cáo Nhưng theo Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2006 tổ chức hoạt động tra Giáo dục, quy định Điều 1: “Thanh tra giáo dục thực quyền tra phạm vi quản lý Nhà nước Giáo dục, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lý vi phạm” Như vậy, bên cạnh việc xử lý vi phạm ngành Giáo dục, việc phát huy nhân tố tập thể mặt tích cực người cán bộ, giáo viên nhân viên phải coi trọng nghiệp vụ tra Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng vai trò, vị trí, mục đích tra giáo dục: “Với đối tượng tra, tra giáo dục tác động tới ý thức, hành vi người, nâng cao tinh thần trách nhiệm động viên, thúc đẩy việc thực nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm” Như để giúp giáo viên N nâng cao tinh thần trách nhiệm vượt qua khó khăn thực tốt nhiệm vụ thực phương án 3, tức “tổ chức họp tồn trường, rõ sai phạm, góp ý phê bình, nhắc nhở, Lãnh đạo nhà trường thẳng thắn nhận khuyết điểm; yêu cầu dạy lại tiết dạy chưa tốt; quan tâm giúp đỡ, động viên để giáo viên N vượt qua khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ” phương 17 án phù hợp Đây phương án tối ưu để xử lý tình sai phạm quy chế giáo viên Nguyễn Thị N Về giải pháp thực phương án lựa chọn: * Thứ nhất: Lãnh đạo nhà trường, chủ tịch Cơng đồn nhà trường, tổ trưởng tổ chuyên môn 4+5 Ban kiểm tra nội họp để thống kế hoạch hướng giải sai phạm giáo viên N, đồng thời yêu cầu giáo viên N viết tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật * Thứ hai: Tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường để phân tích, rõ ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, mức độ vi phạm cá nhân cô N, đồng thời rõ trách nhiệm liên quan Lãnh đạo nhà trường, kiểm điểm giáo viên N; Đồng thời Hiệu trưởng phân tích rõ sai phạm rút kinh nghiệm cho giáo viên N cho Hội đồng sư phạm nhà trường quản lý hoạt động tổ trường * Thứ ba: Hội đồng kỉ luật nhà trường họp xét định kỷ luật Căn vào văn luật pháp, hồ sơ Hội đồng trường tiểu học AT qua ý kiến phân tích thành viên Hội đồng, Hiệu trưởng chủ tịch Hội đồng trường tiểu học AT định hình thức kỷ luật với hình thức khiển trách với giáo viên N * Thứ tư: Thơng báo hình thức kỷ luật giáo viên N Hội đồng sư phạm nhà trường * Thứ năm: Kiểm tra lại tồn q trình xem xét, tiến hành thủ tục xử lý vi phạm giáo viên Nguyễn Thị N * Thứ sáu: Họp hội đồng sư phạm trường tiểu học AT để rút kinh nghiệm, học từ tình kết hợp làm công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường IV KIẾN NGHỊ 4.1 Kiến nghị với Đảng, Nhà nước Cần ban hành văn hành hướng dẫn cụ thể Luật Lao động; Luật 18 Giáo dục; Luật Viên chức đến tận tay cán công chức để họ hiểu việc cần làm, hành vi bị cấm 4.2 Kiến nghị với quan chức Cần tăng cường công tác Thanh, kiểm tra chế độ báo cáo định kỳ Nâng cao hiệu lực quản lý quy chế chun mơn, nắm bắt hồn cảnh, điều kiện cán bộ, giáo viên nhân viên để bố trí phân cơng giảng dạy trường hợp lý V KẾT LUẬN Quản lý hành hoạt động quan trọng, hoạt động thực thi quyền hành pháp Nhà nước, tác động có tổ chức quyền lực pháp luật nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người máy hành nhà nước từ trung ương đến địa phương để trì phát triển xã hội Là người cán quản lý đơn vị trường học, thiết nghĩ cần phải biết tổ chức quản lý quyền lực Nhà nước thể cụ thể thông qua việc vận dụng sáng tạo luật như: Luật Giáo dục; Luật viên chức; Điều lệ Trường tiểu học văn có liên quan để trì ổn định đơn vị điều chỉnh hành vi cá nhân đơn vị, nhằm thực tốt nhiệm vụ trị đơn vị Góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển đạt mục tiêu giáo dục phù hợp theo giai đoạn thời kỳ mà Nhà nước xây dựng Việc kiểm tra nhiệm vụ phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên; thân rút học kinh nghiệm để tham mưu cho lãnh đạo thống đạo quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên theo chức nhiệm vụ tốt Qua việc xử lý tình trên, tác giả thấy thân thiếu hụt nhiều kiến thức kinh nghiệm trình quản lý đơn vị Do vậy, cấp ngành, đặc biệt Phân viện Học viện Hành Quốc gia thành phố Huế cần mở thêm nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước dành cho chuyên viên huyện cán công chức, viên chức tham gia 19 học tập bồi dưỡng để nâng cao kiến thức quản lý hành Nhà nước, góp phần cải cách hành quốc gia Sau tham gia học tập bồi dưỡng lớp quản lý Nhà nước dành cho chuyên viên, hướng dẫn giảng dạy tận tình Thạc sỹ, Tiến sỹ giảng viên Phân viện Học viện Hành Quốc gia thành phố Huế, kiến thức kinh nghiệm quản lý đơn vị thân nâng lên; khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác quản lý đơn vị tốt góp phần đưa đơn vị ngày phát triển lên 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích Giáo dục; Luật Giáo dục năm 2005; Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009; Luật Lao động năm 2012; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2006 tổ chức hoạt động tra Giáo dục; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hồn trả viên chức; Thơng tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT Ngày 22 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 10 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 21 ... hành vi người, nâng cao tinh thần trách nhiệm động viên, thúc đẩy việc thực nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm” Như để giúp giáo viên N nâng cao tinh thần trách nhiệm vượt... hướng lục đục chồng cô N nhiên quan tâm đến với vợ công việc gia đình Điều ảnh hưởng lớn đến sống tinh thần giáo viên N, dẫn tới việc giáo viên N phải suy nghĩ nhiều, lơ ảnh hưởng đến công việc... xử lý không thấu tình đạt lí dẫn đến hậu quả: 12 - Do hồn cảnh gia đình, thân giáo viên N thiếu tinh thần cố gắng vươn lên, lơ cơng việc, từ khơng hồn thành nhiệm vụ giao Không vậy, giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học, Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học, I. Nội dung của tình huống, II. Phân tích tình huống, III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Từ khóa liên quan