bài giảng gia công trên máy mài tròn

39 157 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 15:18

MỤC LỤC BÀI 1: VẬN HÀNH MÁY MÀI TRỊN NGỒI VẠN NĂNG I ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP MÀI TRÒN: II CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG: III SƠ ĐỔ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG: IV V PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG MÁY MÀI: TRÌNH TỰ ĐIỀU KHIỂN: .6 BÀI 2: MÀI MẶT TRỤ NGOÀI TRÊN MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG I CÁC PHƯƠNG PHÁP MÀI TRÊN MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG: .8 II GÁ KẸP CHI TIẾT GIA CƠNG TRÊN MÁY MÀI TRỊN NGỒI: .9 III CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI MÀI MẶT TRỤ NGOÀI, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC: BÀI 3: MÀI LỖ TRÊN MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG 15 BÀI 4: MÀI MẶT CÔN 22 I CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CHI TIẾT CÔN: 22 II CÁC PHƯƠNG PHÁP MÀI MẶT CÔN TRÊN MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG: .22 Mài mặt côn cách quay bàn máy: 23 Mài mặt côn cách quay ụ trước: .23 Mài mặt côn cách quay lệch ụ đá: 23 III CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI MÀI MẶT CÔN, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:.24 IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MÀI: 25 Gá lắp sửa đá mài 25 Điều chỉnh độ đồng tâm mũi tâm gá chi tiết lên mũi tâm: 25 Mài mặt đầu chi tiết đá mài mặt đầu: 25 Điều chỉnh góc xoay bàn máy: 26 Mài thô mặt côn: 26 Kiểm tra góc côn chi tiết: 26 Hiệu chỉnh góc xoay sau kiểm tra: 26 Mài tinh toàn bề mặt 26 11 Kết thúc công việc: 26 BÀI 5: VẬN HÀNH MÁY MÀI VÔ TÂM 28 I CÁC BỘ PHÂN CƠ BẢN CỦA MÁY MÀI VƠ TÂM: 1.Các loại máy mài vơ tâm: 28 II PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG MÁY MÀI: 30 III TRÌNH TỰ ĐIỀU KHIỂN: .30 BÀI 6: MÀI TRỤ NGẮN TRÊN MÁY MÀI VÔ TÂM 32 I CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MÀI VÔ TÂM: 32 II CÁC PHƯƠNG PHÁP MÀI VÔ TÂM: 33 Mài tiến ngang: 34 Mài theo cữ: .34 III GÁ KẸP CHI TIẾT GIA CÔNG TRÊN MÁY MÀI VÔ TÂM: 34 Căn đỡ vật gia công: 34 Chiều cao gá đặt chi tiết: 35 IV Thước dẫn hướng: 36 CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI MÀI VÔ TÂM, NGUYÊN NHÂN, CÁCH KHẮC PHỤC: 35 V CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MÀI: 36 BÀI 1: VẬN HÀNH MÁY MÀI TRỊN NGỒI VẠN NĂNG I ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP MÀI TRỊN: Máy mài tròn gia cơng xác bề mặt hình trụ, hình bên bên chi tiết đạt độ bóng bề mặt cao Có nhiều loại máy mài tròn, tùy theo yêu cầu kỹ thuật điều kiện công nghệ mà ta chọn máy cho phù hợp Các kiểu máy mài tròn gồm có: Máy mài tròn ngồi có tâm, khơng tâm, máy mài tròn trong, máy mài dụng cụ cắt Trên máy mài tròn ngồi vạn mài tròn với đầu mài riêng gắn kèm đầu mài máy truyền động từ mô tơ riêng II CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA MÁY MÀI TRỊN VẠN NĂNG: Hình 34-1 Ụ trước:(1) Được lắp phía trái bàn máy, có mơ tơ để kéo chi tiết quay tròn, đầu trục ụ trước có lắp mũi tâm cố định để gá chi tiết mũi tâm ụ trước ụ sau Ngồi lắp mâm cặp vào đầu trục ụ trước để gá kẹp chi tiết mài Nút nhấn khởi động trục (2) Chặn đảo hành trình bàn máy (3) Tay quay dịch chuyển bàn máy sang trái – phải (4) Núm điều chỉnh dầu bôi trơn (5) Tay gạt chạy dao tự động bàn máy (6) Nút dừng hoạt động bàn máy (7) Núm điều chỉnh lượng chạy dao bàn máy (8) Tay quay bàn ngang (9) Tay gạt chạy dao tự động bàn máy xác (10) Chương trình điều khiển (11) Bàn máy (12) Ụ sau (13) Tay hãm nòng ụ sau (14) Đầu mài (15): Được lắp bàn trượt phía sau máy, sống trượt gia cơng vng góc đầu mài thực chuyển động tiến tay tự động, theo hướng thẳng góc với chi tiết gia cơng Đầu mài xoay đế theo góc độ cần thiết mài côn phương pháp tiến ngang III SƠ ĐỔ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG: Kiểu bàn máy chuyển động tịnh tiến dọc: Hình 34 -2a Để mài chi tiết quay đồng thời dẫn tiến chi tiết sang trái sang phải Chiều sâu cắt tạo chi tiết gia công chuyển động tịnh tiến chiều ngược lại Chỉ 2/3 chiều rộng đá mài tiếp xúc với chi tiết Kiểu đá mài chuyển động tịnh tiến dọc : Để dẫn tiến đá mài (hình 34 -2b) Kiểu cắt ngập dung dịch: (hình 34- 2c): Chỉ dùng trường hợp đá mài chuyển động tới lui theo chiều ngang, đá chi tiết khơng chuyển động tịnh tiến mài chi tiết ngắn bề rộng đá mài a) Kiểu bàn máy chuyển động c) Kiểu cắt ngập tịnh dọc b) Kiểu đá mài chuyển động tiến dọc tịnh tiến dung dịch Hình 34-2 IV PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG MÁY MÀI: Cấp dầu cho trụ đá: 1.1 - Tra dầu cho trục đá: Kiểm tra bổ sung lượng dầu bình chứa, tra mỡ cơng nghiệp vào trục đá - Kiểm tra bổ sung dầu cho động cơ, định kỳ tháng thay dầu lần Khi thay dầu phải xả hết dầu cũ, lau chùi bụi bẩn thùng chứa dầu lọc qua lưới lọc vào bình chứa Tra dầu vào phận trượt: Tra dầu vào vị trí bàn trượt điều chỉnh áp lực dầu vít điều chỉnh Cấp dầu cho thiết bị khác: Cấp dầu cho đá bệ đá hàng ngày sau ca làm việc 1.2 Kiểm tra cung cấp dung dịch làm nguội: Kiểm tra bổ sung thêm đủ lượng, dung dịch làm nguội bị bẩn phải thay dung dịch 1.3 Sau ca làm việc máy phải lau chùi vải mềm đường trượt, bàn máy, tra dầu bôi trơn 2.Kiểm tra trụ đá: 2.1 Làm kiểm tra mặt bàn dẻ mềm 2.2 Kiểm tra xiết chặt vít hãm ụ sau 2.3 Kiểm tra mặt trượt ụ sau bàn máy, lau để ụ sau di chuyển nhẹ nhàng, đầu nhọn quay chuyển động êm 2.4 Kiểm tra bàn xoay cách nới lỏng đai ốc hãm, bàn xoay nhẹ nhàng xung quanh trụ tâm bàn máy, xiết chặt lại 2.5 Kiểm tra độ an toàn đá mài 2.6 Kiểm tra cữ chặn xiết chặt vị trí làm việc V TRÌNH TỰ ĐIỀU KHIỂN: Nghiên cứu bàn vẽ cấu tạo phận máy mài tròn vạn Chuẩn bị: Lau phận chạy dao kiểm tra dầu mắt dầu bổ sung cần - Kiểm tra phận chuyển động máy cách di chuyển tay nhẹ nhàng, tay gạt vị trí an tồn (hình 34 -3) Hình 34 -3: Chiều chạy dao máy mài tròn ngồi Vận hành thiết bị chạy dao tay: - Dịch chuyển bàn máy sang phải, trái tay nhờ tay quay (4) - Dịch chuyển trục đá mài tiến, lùi tay nhờ tay quay (9) Khởi động bơm thủy lực để bơm vận hành ổn định từ – 10 phút Gá lắp chặn đảo hành trình bàn máy: Căn vào chiều dài chi tiết để điều chỉnh lắp chặn đảo hành trình bàn máy cho phù hợp, khơng để đá mài chạm vào trục ụ sau Dẫn tiến trục đá mài: Điều khiển tay gạt chạy dao nhanh (10) Dẫn tiến bàn máy chạy tự động: - Gạt tay gạt tự động (6) vị trí làm việc - Điều chỉnh tốc độ dịch chuyển bàn máy (8) - Điều chỉnh thời gian tạm ngừng chuyển động bàn máy (7) - Dừng chuyển động tịnh tiến bàn máy: gạt tay gạt (6) vị trí khơng làm việc Khởi động trục đá mài: - Trước khởi động trục đá mài phải kiểm tra độ an toàn trục đá cách nghe âm phát bình thường Kiểm tra tay gạt tự động vị trí dừng - Bật tắt nút khởi động trục đá mài -3 lần để kiểm tra độ an toàn đá mài, cho đá chạy hết tốc độ thời gian 2- phút để kiểm tra độ an toàn Làm lại thao tác bước đá mài quay 10 Kiểm tra vị trí điểm đầu điểm cuối hành trình mài: - Trong trường hợp bàn máy chuyển động tịnh tiến qua lại phải điều khiển trình mài chi tiết cho chạy dao tay tự động - Phải định vị vị trí điểm đầu điểm cuối hành trình đầu chi tiết cho 1/3 chiều rộng đá mài khỏi mặt đầu phơi hình 34 -4 Hình 34 -4: Vị trí điểm đầu điểm cuối hành trình 11 Dừng máy: - Dừng chuyển động bàn máy (tay gạt 6) - Dừng chuyển động quay trục (nút 2) - Dừng quay đá bơn thủy lực đợi cho đá dừng quay hẳn 12 Kết thúc công việc: - Cắt điện, đưa thiết bị chạy dao tay vị trí - Lau máy thiết bị dụng cụ, để nơi quy định, tra dầu vào phận chạy dao BÀI 2: MÀI MẶT TRỤ NGOÀI TRÊN MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG I CÁC PHƯƠNG PHÁP MÀI TRÊN MÁY MÀI TRỊN VẠN NĂNG: 1.Mài mặt trụ ngồi phương pháp tiến dọc: Để gia công tinh lần cuối mặt trụ trục dài, dùng phương pháp tiến dọc để mài hết chiều dài chi tiết Tùy theo độ cứng vững hệ thống công nghệ mà chọn chế độ mài cho hợp lý, mài tiến dọc đạt độ xác độ nhẵn bóng cao nên sử dụng phổ biến để mài chi tiết có yêu cầu kỹ thuật cao, mài vật liệu gia công, dễ cháy nứt 2.Mài tiến ngang theo cữ: Là phương pháp mài dùng lượng tiến ngang tương đối nhỏ để mài lần hay gọi mài chiều sâu Lượng dư mài bên từ 0,1 -0,3mm, mài tiến ngang theo cữ dùng để mài đồng thời đường kính mặt đầu (hình 34 -5) đường kính với mặt Hình 34- 5: Mài đồng thời cổ trục mặt đầu Mài tiến ngang theo cữ sử dụng phổ biến sản xuất hàng loạt hàng khối Chất lượng bề mặt chi tiết mài phụ thuộc vào chất lượng đá mài bề rộng đá 3.Mài tiến ngang (mài cắt): Đá mài tiến ngang mài mặt trụ ngồi chi tiết mà khơng tiến dọc Mài tiến ngang mài hết chiều dài chi tiết nên chiều rộng đá phải lớn chiều dài chi tiết từ -1,5mm, ụ đá tiến vào liên tục Áp dụng mài chi tiết có chiều dài ngắn, mài định hình, mài bậc 4.Mài phân đoạn: Tức phương pháp mài đoạn chiều rộng đá, tiến theo chiều ngang tồn chiều dài chi tiết có lượng dư lớn Để lại lượng dư mài tinh lần cuối để mài tiến dọc nhằm nâng cao độ nhẵn bóng độ xác chi tiết gia cơng Chú ý: Các đoạn mài phải gối lên từ – 10mm tránh bề mặt mài có gờ ranh giới II GÁ KẸP CHI TIẾT GIA CÔNG TRÊN MÁY MÀI TRỊN NGỒI: Các chi tiết gia cơng máy mài tròn ngồi thơng thường gá mũi tâm có cặp tốc cặp lên mâm cặp đầu chống tâm Lỗ tâm chi tiết có ảnh hưởng lớn đến chất lượng chi tiết mài, lỗ tâm phải có kích thước góc độ phù hợp với góc độ đầu mhọn Nếu góc độ lỗ tâm khơng với góc độ mũi tâm, gá chi tiết không ổn định trình mài, gây sai hỏng Gá mũi tâm cố định đạt độ xác cao hơn, mũi tâm quay dùng cho chi tiết nặng có lỗ lớn Bởi độ đồng tâm mũi tâm quay thấp mũi tâm cố định ổ bi quay có khe hở sinh độ đảo III CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI MÀI MẶT TRỤ NGOÀI, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC: Các dạng sai hỏng Độ bóng bề mặt khơng đạt, có nhiều vết xước Chi tiết bị côn Nguyên nhân Chế độ mài lớn Đá thô, đá cứng Cách khắc phục Giảm chiều sâu cắt, bước tiến Dung dịch làm nguội bị bụi bẩn có phoi, chất làm nguội không phù hợp Chọn đá mịn Chi tiết bị rung mài Dùng thêm giá đỡ phụ Đá không cân Cân lại đá Bàn máy bị lệch Kiểm tra đưa bàn máy vị Thay dung dịch làm nguội, làm bề chứa Ụ trước ụ sau không thẳng hàng Ụ đá bị lệch trí Kiểm tra hiệu chỉnh lại độ đồng tâm ụ trước ụ sau Kiểm tra hiệu chỉnh ụ mang đá Bề mặt mài bị cháy Chế độ mài không phù hợp Chọn đá không phù hợp Không đủ dung dịch làm nguội Đá bị trơ, cùn Giảm chiều sâu cắt bước tiến Thay đá phù hợp Bổ sung dung dịch làm nguội Sửa đá đầu rà kim cương Kích thước đường kính sai Dụng cụ kiểm tra khơng xác Hiệu chỉnh lại dụng cụ đo Đo sai Kiểm tra lượng dư trước mài Lượng dư không Chi tiết bị ôvan, lệch tâm Lỗ tâm phần lắp ghép mũi tâm bị bụi bẩn Gá chi tiết mũi tâm bị lỏng Trục bị đảo Tập trung ý đo Kiểm tra lau bụi bẩn lỗ tâm mũi tâm trước lắp Tăng lực kẹp mũi tâm Kiểm tra điều chỉnh lại cổ trục máy Chi tiết bị cong Lắp điều chỉnh vấu tỳ giá Lắp điều chỉnh vấu đỡ sai tỳ giá đỡ tiếp xúc với chi tiết Độ cứng vững chi tiết Gá chi tiết lỏng Tăng thêm giá đỡ Chế cắt không phù hợp Kiểm tra xiết chặt chi tiết Giảm chiều sâu cắt bước tiến IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MÀI: sai cắt khơng xác cắt thật xác mài tinh IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MÀI: Chuẩn bị  Đọc vẽ chi tiết gia công: Xác định yêu cầu kỹ thuật ghi vẽ  Kiểm tra kích thước chi tiết trước mài, chuẩn bị dụng cụ đo, cắt, thăm dầu  Chuẩn bị đầy đủ dung dịch làm nguội Gá lắp sửa đá mài  Kiểm tra độ an toàn đá mài cân trước gá  Rà sửa đá mài đầu rà kim cương, tạo rãnh mặt bên đá mài hình 34 – 20 bề mặt tiếp xúc với mặt đầu chi tiết nhỏ Điều chỉnh độ đồng tâm mũi tâm gá chi tiết lên mũi tâm:  Di chuyển đá mài phía sau  Dùng đồng hồ so để điều chỉnh độ đồng tâm mũi tâm xác  Cặp tốc vào đầu chi tiết gá chi tiết lên mũi tâm Mài mặt đầu chi tiết đá mài mặt đầu:  Di chuyển đá mài đến vị trí mặt đầu thích hợp chi tiết gá mũi tâm có vát phần hình 34 -21  Mài thô: Điều chỉnh tốc độ cắt chi tiết 12m/phút, chiều sâu cắt 0,02 mm  Mài tinh Hình 34 = 20: Tạo rãnh mặt bên đá mài Hình 34 -21: Mài mặt đầu chi tiết Điều chỉnh góc xoay bàn máy:  Nới lỏng vít bàn máy  Xoay bàn máy góc hình 34 -22 Hình 34 -22 Mài thơ mặt côn: Thực chiều sâu cắt 0,02 – 0,04mm Kiểm tra góc chi tiết:  Lau bề mặt chi tiết bề mặt dụng cụ đo góc, ống chuẩn  Dùng thước góc, ống chuẩn đo góc thước sin kiểm tra góc  Kiểm tra kích thước đường kính D, d chiều dài l pan me đo ngồi 25 50  Sau kiểm tra góc kích thước, xác định ghi lại sai lệch để hiệu chỉnh Hiệu chỉnh góc xoay sau kiểm tra:  Nếu góc lớn hiệu chỉnh cách xoay bàn chiều kim đồng hồ lượng  Nếu góc nhỏ hiệu chỉnh cách xoay bàn ngược chiều kim đồng hồ lượng cần thiết hình 34 -23  Tiến hành mài lại kiểm tra đạt yêu cầu theo vẽ Mài tinh toàn bề mặt 10 Kiểm tra hoàn thiện: Kiểm tra góc cơn, đường kính chiều dài 11 Kết thúc công việc:      Cắt điện Tháo chi tiết Lau dụng cụ đo, dụng cụ cắt để nơi quy định Điều khiển cấu chạy dao vị trí an tồn Vệ sinh máy, thiết bị nơi làm việc Hình 34 – 23 BÀI 5: VẬN HÀNH MÁY MÀI VÔ TÂM I CÁC BỘ PHÂN CƠ BẢN CỦA MÁY MÀI VƠ TÂM: 1.Các loại máy mài vơ tâm: Có nhiều loại tùy theo tính chất cơng việc Gồm có kiểu sau:  Máy mài vô tâm nửa tự động để gia cơng chi tiết có đường kính từ 0,2 - 4mm  Máy mài vô tâm nửa tự động để gia cơng chi tiết có đường kính từ 0,8 -25mm  Máy mài vô tâm nửa tự động để gia cơng chi tiết có đường kính tới 75mm, 150mm, 250mm, 350mm  Máy mài vô tâm nửa tự động lắp đá rộng  Máy mài vô tâm tự động  Máy mài vô tâm để mài ống  Máy mài vô tâm để mài nghiền 2.Các phận máy mài vô tâm kiểu nửa tự động 3814: a/ Đặc tính kỹ thuật:  Đường kính chi tiết mài: từ – 75mm  Chiều dài chi tiết mài: + Khi mài tiến ngang(mài cắt) 150mm + Khi mài chạy dọc:220mm  Kích thước đá mài: + Đường kính ngồi: 500mm + Đường kính lỗ: 305mm + Chiều rộng đá: 150 – 200mm  Kích thước đá dẫn: + Đường kính ngồi: 300mm + Đường kính lỗ: 127mm + Chiều rộng đá: 150 – 200mm  Khoảng cách từ trụ đá mài đá dẫn đến băng máy:325mm  Số vòng quay đá dẫn: Vô cấp 10 -130 v/phút  Công suất động chính: 17KW  Kích thước máy: 2030 x 1900 x 1000  Trọng lượng máy: 4300 kg b/ Kết cấu chung máy: hình 34 – 24, máy có kết cấu trục đá nằm ngang, chạy dao ngang bàn thực cách dịch chuyển ụ đá dẫn, ụ mài cố định với bàn máy Gồm có phận chủ yếu sau:  Thân máy (5)  Ụ đá mài gồm có: o Đá mài (1) lắp trục máy, đá mài quay nhờ có động riêng đặt phía sau máy o Đá mài chuyển động quay tay nhờ tay quay (7) o Đá mài dịch chuyển tự động nhờ cấu chạy đá máy  Ụ đá dẫn: o Gồm có đá dẫn (2) lắp trục ụ đá dẫn, chuyển động quay đá dẫn đo động điện chiều o Chuyển động ngang ụ đá dẫn dịch chuyển tay nhờ tay quay(4) o Tay gạt điều khiển sửa đá (3)  Cơ cấu sửa đá mài gồm có đồ gá tay quay điều khiển sửa đá mài (8)  Cơ cấu sửa đá dẫn gồm có đồ gá tay quay điều khiển sửa đá mài (3)  Hệ thống thủy lực phía bên dùng để điều khiển cấu tự động dịch chuyển ụ đá mài ụ đá dẫn  Cơ cấu chạy dao gồm có bàn máy dịch chuyển ụ đá Hình 34 – 24 II PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG MÁY MÀI:  Máy mài thiết bị gia công xác, có kết cấu phức tạp đắt tiền Vì cần phải thực đầy đủ nguyên tắc sử dụng vận hành thiết bị, đặt cơng việc chăm sóc, bảo dưỡng máy phải thực nghiêm túc, thường xuyên nhằm đảm bảo độ xác máy, kéo dài tuổi thọ máy  Hàng ngày sau ca làm việc phải lau chùi, bảo quản máy, tra dầu mỡ vào phận chuyển động máy, bơi trơn ổ đỡ trục  Dầu phải tinh khiết, lọc hết bụi bẩn  Cần phải thực chế độ định kỳ thay dầu mỡ làm vệ sinh bể chứa dầu Loại dầu dùng cho máy mài dầu vàng nhãn hiệu M III TRÌNH TỰ ĐIỀU KHIỂN: Nghiên cứu bàn vẽ cấu tạo phận máy mài vô tâm Chuẩn bị: - Lau phận chạy dao kiểm tra dầu mắt dầu bổ sung cần - Kiểm tra phận chuyển động máy cách di chuyển tay nhẹ nhàng, tay gạt vị trí an tồn Vận hành thiết bị chạy dao tay: - Thực chuyển động tay đá mài tay quay (7) - Dịch chuyển ngang ụ đá dẫn tiến, lùi tay tay quay (4) Khởi động bơm thủy lực để bơm vận hành ổn định từ – 10 phút Gá đỡ theo đường kính vật gia công Dẫn tiến trục đá mài: Điều khiển tay gạt chạy dao nhanh Dẫn tiến bàn máy chạy tự động: Khởi động trục đá mài, đá dẫn Dừng máy: - Dừng tự động bàn máy - Dừng chuyển động quay đá dẫn - Dừng quay đá bơn thủy lực đợi cho đá dừng quay hẳn 10 Kết thúc công việc: - Cắt điện, đưa thiết bị chạy dao tay vị trí - Lau máy thiết bị dụng cụ, để nơi quy định, tra dầu vào phận chạy dao BÀI 6: MÀI TRỤ NGẮN TRÊN MÁY MÀI VÔ TÂM I CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MÀI VƠ TÂM:  Mài vơ tâm loại mài tròn Nhưng mài vơ tâm chi tiết gia cơng đặt tự lên đỡ mà không định vị tâm của chi tiết, không kẹp chặt đồ gá mâm cặp mài có tâm  Chi tiết nằm viên đá mài, viên đá cắt viên đá dẫn  Đá dẫn dùng để tạo chuyển động quay chuyển động tiến ngang chi tiết mài Đá dẫn quay chiều với đá cắt gọt hình 34 -23 Hình 34 – 25: Sơ đò mài khơng tâm ngồi  Chi tiết quay ngược chiều với đá dẫn đá cắt  Tốc độ đá dẫn nhỏ tốc độ đá cắt từ 75 – 80 lần ma sát vật mài với đá dẫn lớn so với đá cắt gọt  Đá mài cắt quay di chuyển dọc ma sát vật mài với đá dẫn, tốc độ quay vật mài tốc độ quay đá dẫn  Độ xác mài vơ tâm đạt tới cấp -2 II CÁC PHƯƠNG PHÁP MÀI VÔ TÂM: 1.Mài tiến dọc: - Mài tiến dọc thực cách cho chi tiết chạy qua bề mặt làm việc đá để mài hết chiều dài chi tiết hình 34 – 26a - Trong trình mài, khoảng cách đá mài khơng thay đổi có nghĩa đá không tiến vào mài - Tùy theo lượng dư mài để xác định số lần mài Nếu mài lần thi sau mài số chi tiết , đá bị mòn cần phải kiểm tra cho tiến đá vào để đảm bảo kích thước chi tiết mài - Khi mài tiến dọc, chi tiết chạy qua hết chiều dài nó, để thực chuyển động dọc chi tiết gia cơng đá dẫn phải đặt nghiêng góc hình 34 – 27 - Tốc độ quay tốc độ chạy qua chi tiết phụ thuộc vào tốc độ quay đá dẫn góc quay Tốc độ quay chi tiết tính theo cơng thức: Vct = Vđd x (m/ph) Trong + Vct: Tốc độ quay chi tíêt + Vđd: Tốc độ quay đá dẫn + : Góc quay đá dẫn mặt phẳng đứng Tốc độ tiến dọc chi tiết gia cơng tính theo cơng thức: Vtd = Vđd x (m/ph) - Tùy theo độ nhẵn bóng độ xác chi tiết mài, tùy theo suất vật liệu gia công mà chọn trị số vòng quay đá dẫn góc cho phù hợp Thường chọn góc - Mài tiến dọc áp dụng cho chi tiết dài bề rộng đá Đạt độ xác tới cấp 1, độ nhẵn bề mặt cấp - Khi mài thô lượng dư chọn từ 0,25 – 0,4mm đường kính Hình 34 – 26: Sơ đồ phương pháp mài vơ tâm Hình 34-27: Sơ đồ mài chạy dọc máy mài vô tâm 2.Mài tiến ngang: Còn gọi mài cắt hình 34 – 26b  Trong trình mài chi tiết quay mà khơng chạy qua, đá dẫn tiến vào để mài hết lượng dư  Mài tiến ngang áp dụng gia cơng chi tiết hình trụ, hình cơn, trục bậc, mặt định hình Khi mài chi tiết chép hình theo hình dạng đá, nên chọn độ cứng đá cao -2 cấp so với mài tiến dọc  Đá dẫn quay góc nhỏ = 30’  Mài tiến ngang có suất cao mài tiến dọc thực chạy dao liên tục với lượng dư khác 3.Mài theo cữ: Là phương pháp mài phối hợp mài tiến dọc tiến ngang hình 34 – 26c  Phương pháp áp dụng cho chi tiết cần mài đầu có chiều dài lớn bề rộng đá mài  Khi mài vật gia cơng chạm cữ chi tiết đạt kích thước, đá dẫn lùi III GÁ KẸP CHI TIẾT GIA CÔNG TRÊN MÁY MÀI VÔ TÂM:  Việc gá đặt chi tiết mài vơ tâm ngồi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chi tiết mài độ nhẵn bóng, độ xác kích thước hình dạng hình học  Các yếu tố ảnh hưởng nhiều gá đặt chi tiết đỡ vật gia công, chiều cao gá đặt chi tiết thước dẫn hướng Căn đỡ vật gia công:  Căn đỡ vật gia cơng có hình dạng hình 34 – 28 mặt đỡ phải đặt song song với trục đá mài, độ không thẳng đỡ bề mặt gá đặt chi tiết 12,5 1,25 2,5 6,0 12,0  Khi gá đặt lên máy, phần phải nhô khỏi đá khoảng A = (1,2 – 1,3)l, phần sau đỡ B > 0,75l hình 34 – 29 Hình 34 -29: Sơ đồ gá đặt đỡ Đá mài; 2- Chi tiết gia công; 3- Căn đỡ; 4- Đá dẫn Chiều cao gá đặt chi tiết:  Cần phải chọn chiều cao gá đặt chi tiết so với tâm đá mài đá dẫn, sơ đồ hình 34 -30 gồm có: + Chiều cao từ tâm đá mài đến tâm chi tiết h + Chiều cao từ tâm đá mài đến điểm tiếp xúc với đá dẫn h0  Chiều cao gá đặt không thường gây sai lệch hình dạng chi tiết ơvan, hình nhiều cạnh  Chiều cao gá đặt thường chọn h = 0,5d nhỏ 14 chọn theo bảng sau Đường kính vật gia công(mm) 1,5 - 4-8 -11,5 15 - 25 25 - 40 40 - 75 Chiều cao gá đặt h0 (mm) 0,75 - 2-4 3-6 5-8 - 10 10 - 15 Hình 34 – 30: Sơ đồ xác định chiều cao tâm gá đặt chi tiết 3.Thước dẫn hướng:  Trên máy mài vô tâm, đầu vào đầu chi tiết gia công có lắp dẫn hướng dùng để đưa chi tiết vào để mài, đưa chi tiết mài xong  Khi chiều dài chi tiết l < 100mm chiều dài thước dẫn hướng L = l  Khi chiều dài chi tiết l = 100 200mm chiều dài thước dẫn hướng L = 0,75l  Khi chọn chiều dài thước dẫn hướng cần phải ý đến tỷ lệ chiều dài l đường kính d chi tiết gia cơng  Với chi tiết ngắn có d > l phải chọn thước dẫn hướng dài để đưa vào máy nhiều chi tiết lúc  Thước dẫn hướng phải đặt song song với đường tiếp xúc chi tiết gia công với đá mài đầu vào phải đặt thước cách đường tiếp xúc chi tiết đá dẫn khoảng nửa lượng dư đường kính , đầu đặt thước tiếp xúc với chi tiết phía đá dẫn với khe hở 0,012 - 0,025mm, đầu phía đá cắt gọt khe hở 0,4 - 1,0mm hình 34 – 31 Hình 34 -31: Sơ đồ điều chỉnh thước dẫn hướng máy mài vô tâm  Nếu đầu đặt dẫn hướng lệch phía đá dẫn phần sau chi tiết bị côn  Nếu đầu vào đầu đặt thước dẫn hướng lệch phía đá dẫn chi tiết bị hình bầu dục IV CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI MÀI VÔ TÂM, NGUYÊN NHÂN, CÁCH KHẮC PHỤC: Dạng sai hỏng Nguyên nhân Chi tiết bị ôvan, nhiều cạnh  Chi tiết quay không  Điều chỉnh gối đỡ trục đá dẫn sai  Đá cứng  Chế độ mài lớn  Không đủ dung dịch làm nguội Bị côn  Căn đỡ đặt không chiều cao  Mặt đá dẫn bị dịch chuyển so với đá mài  Căn đỡ bị cong  Sửa đá dẫn đá mài bị Giáo trình Gia Cơng Trên Máy Mài Tròn Cách khắc phục  Tăng tốc độ quay đá dẫn tốc độ tiến dọc chi tiết, tăng chiều cao gá đặt chi tiết  Điều chỉnh lại ổ trục đá dẫn  Thay đá có độ cứng thấp  Giảm bớt chiều sâu cắt s  Bổ sung đủ dung dịch làm nguội  Hiệu chỉnh chiều cao đỡ phù hợp  Hiệu chỉnh lại tiếp xúc đá với chi tiết  Điều chỉnh lại vít kẹp đỡ  Hiệu chỉnh lại vị trí cấu sửa đá Trang 35 Bề mặt mài bị lồi, lõm Chi tiết bị lệch tâm Trục bị cong  Thước dẫn hướng đặt lệch phía đá mài (lõm), lệch phía đá dẫn (lồi)  Đặt đỡ không chiều cao  Đá dẫn sửa không  Căn đỡ bị vênh, bị uốn cong  Chế độ mài lớn  Lượng chạy dao ngang lớn  Đặt lại thước dẫn hướng quy cách kiểm tra xác  Hiệu chỉnh lại chiều cao đỡ  Sửa lại đá dẫn  Điều chỉnh lại vít kẹp  Giảm chiều sâu cắt bước tiến dọc  Bề mặt đỡ bị mòn  Đặt chiều cao gá phơi khơng  Mài lại mặt đỡ  Gá đặt lại chiều cao gá phôi thấp tâm đá từ – 7mm  Nắn thẳng chi tiết trước mài  Giảm bước tiến sửa đá  Chọn thay đá có độ cứng phù hợp  Giảm tốc độ quay đá dẫn  Giảm góc nghiêng đá dẫn  Thay dung làm nguội  Mài lại đỡ  Chi tiết mài bị cong Độ bóng bề mặt mài khơng đạt, có nhiều vết xước Bề mặt mài bị cháy, nứt  Sửa đá thô bước tiến lớn  Đá mềm  Tốc độ quay chi tiết lớn  Bước tiến dọc chi tiết lớn  Dung dịch làm nguội bẩn  Căn đỡ bị xước nhiều, bị phoi bám  Dung dịch làm nguội không đủ, chất làm nguội không  Chế độ mài lớn  Đá cứng  Tốc độ quay chi tiết thấp CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MÀI: o Đọc vẽ chi tiết gia công  Giảm lượng tiến ngang  Bổ sung đủ dung dịch làm nguội kiểm tra lại thành phần chất làm nguội  Giảm chiều sâu cắt  Chọn thay đá có độ cứng phù hợp  Tăng tốc độ quay đá dẫn          o Chuẩn bị: o Lau phận chạy dao kiểm tra dầu mắt dầu bổ sung cần o Kiểm tra phận chuyển động máy cách di chuyển tay nhẹ nhàng, tay gạt vị trí an tồn o Kiểm tra kích thước chi tiết trước mài, chuẩn bị dụng cụ đo, cắt, thăm dầu o Chuẩn bị đầy đủ dung dịch làm nguội o Gá lắp sửa đá mài Kiểm tra độ an toàn đá mài cân trước gá Rà sửa đá mài đầu rà kim cương Gá lắp sửa đá dẫn Gá lắp đỡ vật gia công: Mặt đỡ phải đặt song song với trục đá mài, chiều cao đỡ tính theo đường kính vật gia cơng, chọn theo bảng Gá chi tiết lên đỡ: Tâm chi tiết cao tâm đá mài đá dẫn khoảng 0,5 đường kính vật gia công Điều chỉnh chế độ cắt 10 Mài thơ 11 Mài tinh 12 Kiểm tra kích thước chi tiết: Lau bề mặt chi tiết bề mặt dụng cụ đo Kiểm tra kích thước đường kính D, d chiều dài l pan me đo ngồi 25 50 13 Kết thúc cơng việc: Cắt điện Tháo chi tiết Lau dụng cụ đo, dụng cụ cắt để nơi quy định Điều khiển cấu chạy dao vị trí an tồn Vệ sinh máy, thiết bị nơi làm việc ... Vệ sinh máy, thiết bị, tra dầu mỡ BÀI 3: MÀI LỖ TRÊN MÁY MÀI TRÒN VẠN NĂNG I CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MÀI TRÒN TRONG:  Mài tròn phương pháp gia cơng xác lỗ chi tiết đá mài, mài tròn thực máy mài chuyên... nhiều loại máy mài tròn, tùy theo yêu cầu kỹ thuật điều kiện công nghệ mà ta chọn máy cho phù hợp Các kiểu máy mài tròn gồm có: Máy mài tròn ngồi có tâm, khơng tâm, máy mài tròn trong, máy mài dụng... phương pháp mài khác II PHƯƠNG PHÁP MÀI TRÒN TRONG TRÊN MÁY MÀI TRỊN NGỒI VẠN NĂNG: Thiết bị mài t ròn trong:  Trên máy mài tròn ngồi vạn có trang bị thêm đầu mài phụ để mài tròn trong, đầu mài lỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng gia công trên máy mài tròn, bài giảng gia công trên máy mài tròn, III. CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI MÀI MẶT TRỤ NGOÀI, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:, Tốc độ cắt khi mài tròn trong:

Mục lục

Xem thêm